Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
Suhaila

Księżyc w horoskopie- dzieciństwo i miłość w horoskopie

Polecane posty

Suhaila

Księżyc w horoskopie - dzieciństwo i miłość w horoskopie

 

W astrologicznej analizie ta sfera życia jest jedną z najbardziej ciekawych i intrygujących. Planecie, której tu się poświęca najwięcej uwagi są: Księżyc, który w życiu dorosłym bezpośrednio wpływa na relację międzyludzkie i miłość, którą wyrażają w synastriach aspekty Wenus i Marsa, przy czym miłość prawdziwie wyrażana obejmują w synastrii płynne aspekty tj. sekstyl lub trygon między Wenus i Marsem dwojga ludzi i dobrze jest, gdy Wenus należy do mężczyzny, a Mars do kobiety - mężczyzna wzbudza uczucie miłości w kobiecie, a gdy jest odwrotnie, to kobieta jest stroną agresywną, a mężczyzna zniewieściały (nie musi to działać negatywnie), chodzi tu bowiem o pierwiastki męski i żeński zarówno u mężczyzny, jak i kobiety, które różnie są rozłożone u każdego człowieka.

 

Planety te w relacjach z sobą, oraz ze wszystkimi innymi elementami horoskopu, oraz po zweryfikowaniu ich pozycji w domach i znakach zodiaku, mówią o naszych potrzebach w tym względzie. Mówią też, czy i jak będziemy w stanie kochać i być kochanym. Księżyc, symbolizuje żeńską emocjonalną i instynktowną część naszej natury. W odróżnieniu od pozycji Słońca i Saturna,które mówią o naszych rodzicach, to Księżyc symbolizuje nas jako dziecko i nasz wczesny okres dzieciństwa. Mówi o tej bardzo emocjonalnej, niekiedy głęboko ukrytej i nieświadomej naturze, potrzebującej instynktownej zdolności do tworzenia związków z innymi. One to warunkują możliwość zaspokojenia naszych potrzeb w tej dziedzinie życia. Słońce i Saturn są tu wymienione nieprzypadkowo dlatego, że planety te w naturalny sposób personifikują naszych rodziców. Słońce jest sygnifikatorem naszego ojca a Saturn matki. Oni to właśnie opiekowali się na swój sposób swoim z (zakładamy) miłości poczętym dzieckiem. Aspekty (odległości kątowe), które odbiera nasz Księżyc od Słońca i Saturna, świadczą o stopniu uzależnienia się od obojga lub jednego z rodziców, o naszym w tym względzie systemie bezpieczeństwa ofiarowanym nam przez naturę.

 

Najsilniejszy wpływ będą miały koniunkcje (0 stopni, złączenie), ale też i opozycje (180 stopni). Poniżej w dużym skrócie podaję przykłady działania aspektów tych planet w horoskopie urodzeniowym. Należy jednak podkreślić, że mając jeden lub nawet dwa takie aspekty w analizowanym horoskopie, astrolog nie ma jeszcze jasnej sytuacji, ponieważ tak Księżyc jak i Słońce oraz Saturn mogą odbierać również aspekty od innych planet i całości horoskopu. Nie uwzględniono też pozycji tych planet w znakach zodiaku oraz domach horoskopu. Jest tu tylko podana ogólna zasada jak działa dany aspekt.

 

Przy koniunkcji Słońca z Księżycem (nów) dochodzi do wielkiej identyfikacji dziecka z ojcem i o dużym przywiązaniu do niego. Przy koniunkcji z Saturnem taka sama sytuacja dotyczy jego matki. Dziecko skłonne jest do przejmowania wielu zachowań i wzorów postępowania, zwykle jednego z rodziców i jest silnie do niego przywiązane. Stopień tej identyfikacji z rodzicem może być w przyszłości dla niego problematyczny ze względu na mogący u niego wystąpić stan braku potrzeby wchodzenia w relacje z innymi, lub nie będzie widział możliwości pełnej ekspresji swojej osoby w relacjach z rówieśnikami.

 

Przy opozycjach (180 stopni) Słońca lub Saturna do Księżyca, sytuacja jest podobna, stopień uzależnienia jest silny, lecz możliwa jest tu pewna skrajność zachowań w przyjmowaniu postaw emocjonalnych, które z jednej strony dają pełną zależność od rodzica, ale również możliwość negowania i kwestionowania jego obrazu przez pełną kontrolę i krytyczną ocenę jego postępowania. To przyczynia się do dużych trudności w relacji z rodzicem.

 

Kwadratura Słońca lub Saturna do Księżyca, która z natury swojej jest aspektem napięciowym (90 stopni), daje takie zachowania rodzica i dziecka, które w swym charakterze dają sporo nieporozumień w ich relacji. W konsekwencji, daje dziecku wrażenie bycia niekochanym. Dziecko w tym okresie zdane jest całkowicie na opiekę rodzicielską i odczuwa ciągłe zagrożenia swego bezpieczeństwa, co zakłóca rozwój emocjonalny, w związku z tym dziecko na własny sposób kształtuje swoje emocje.

 

Trygony (120), oraz sekstyle (60 stopni) w relacjach Księżyca ze Słońcem lub Saturnem, niosą harmonijne stosunki dziecka z rodzicem, dużą wrażliwość oraz zrozumienie wzajemnych potrzeb, jednak dziecko nie jest w stanie weryfikować postępowania rodziców w oparciu o swoje potrzeby i godzi się na wszystko czego od nich doznaje. Obie strony, takdziecko jak i rodzic nie dostrzegają żadnych niebezpieczeństw, które mogą ujawnić się dopiero, kiedy dziecko zacznie nawiązywać kontakty z otoczeniem zewnętrznym, skłaniającsię ku różnym znajomościom.

 

Kwinkuns Słońca lub Saturna do Księżyca (odległ. 150 stopni), świadczyć może, że rodzic nie poświęcał odpowiednio dużo czasu dla dziecka, co daje mu dużo niepewności, nieśmiałości i brak odpowiednio wykształconych reakcji, przy konieczności podejmowania decyzji. Z jednej strony dziecku nie wpojono zasad i odpowiednich form zachowania, a z drugiej strony pozwolono aby mogło ono samo wykształcić sobie pewne wzory zachowań. Ani jedno ani drugie nie wydaje się być korzystne, ponieważ nie będzie ono prawdopodobnie nigdy zdolne do korzystnego dla siebie współuczestniczenia w środowisku.

 

Brak aspektów Księżyca w horoskopie ze Słońcem i/lub Saturnem w rozumieniu powyższych przykładów, wydaje się najmniej korzystny. W takim przypadku brak jest jakiejkolwiek motywacji do wychodzenia na przeciw ludziom. W tym przypadku zdarzało się, że rodzice nie pozwalali dziecku na zbyt wiele kontaktów z rówieśnikami i nie zdołało ono wykształcić odpowiednich reakcji na instynktowne potrzeby w tym względzie. Również przy aspektowaniu Księżyca przez inne planety, ta sprawa wypada niekorzystnie, ponieważ brak jest mu doświadczeń i wzorców z dzieciństwa. W życiu dorosłym będzie napotykał na wiele trudności w takich kontaktach, uchodząc za dziwaka, lub będzie narażony na uleganie stanom depresyjnym. Księżyc jest w każdym horoskopie podstawową zasadą, która warunkuje sposób kontaktowania i komunikowania się z innymi ludźmi. Jego położenie w znaku zodiaku, domu horoskopu, aspekty (również do AS i MC) mają duży wpływ na całe nasze przyszłe życie.

 

O ile Księżyc i jego określona pozycja w horoskopie odpowiada za model kontaktowania się z innymi ludźmi, to siłą napędową instynktu życia są w naszych horoskopach dwie planety: Mars i Wenus. Dla płci żeńskiej planetą dominującą jest Wenus, a dla mężczyzn Mars. Położenie w horoskopie i zodiaku Marsa u mężczyzny i Wenus u kobiety, mówi o wrodzonym im modelu zachowań seksualnych, oraz sposobie bycia atrakcyjnym dla płci przeciwnej. Z kolei model partnerki jest u mężczyzny zależny od położenia Wenus w jego horoskopie, a model mężczyzny u kobiety zależny jest od położenia Marsa w jej horoskopie. Ta zależność tu tak bardzo podkreślona, to przede wszystkim sposób manifestowania się energii planety przez znak zodiaku, dom horoskopu, ale również odbierane aspekty od innych planet. Wenus i Mars nie są traktowane w astrologii jako planety miłości a jako planety, które odpowiedzialne są za uaktywnianie się instynktowne w nas, impulsów potrzeby doznawania przyjemności seksualnej. Potrzeba doznawania takich przyjemności jest związana pierwotnie z planetą Wenus, a decyzja, która zapada lub nie, zależna jest od położenia i odbieranych aspektów Marsa. Jest to zgodne z naturą tych planet.

 

Wenus w układzie zodiakalnym włada znakami Byka i Wagi. W znaku Byka podkreśla się zmysłowość tego znaku, a przebywająca tam Wenus daje potrzebę bycia atrakcyjnym(ą), przywiązuje się wagę do wyglądu, lubi się tu ładne przedmioty i ma bardzo rozwiniętą potrzebę osiągania przyjemności z dotykania (np. partnera lub partnerki), obdarza też ładnym głosem. Wenus w Wadze, to przede wszystkim harmonijne współżycie z innymi, stara się być bezstronna, chętnie przystaje na kompromis, lubi przyjemnie spędzać czas, ale niekoniecznie zawsze jest skłonna oddać się namiętnościom. Pobyt Wenus w innym znaku zmienia w dużym stopniu te cechy i może ona być: impulsywna, [...], towarzyska, wrażliwa, dumna, zdyscyplinowana, emocjonalna i zazdrosna, idealistyczna i kapryśna, poważna,otwarta i nie zazdrosna, nadwrażliwa. Wenus w horoskopie kobiety mówi o tym jak wyraża ona swoje uczucia, w jaki sposób układa swoje relacje z innymi, oraz jak potrafi ofiarowywać siebie w związku. W horoskopie mężczyzny podobnie dostrzega on te interesujące go cechy, lecz co należy podkreślić przedstawia jego ideał kobiety kochanki.

 

Mars w każdym horoskopie urodzeniowym reprezentuje sposób w jaki wyrażamy swoje potrzeby, oraz wskazuje nam metodę osiągnięcia zamierzonego celu. Znak pobytu Marsa i jego tam pozycja w kontekście wymiany energetycznej w horoskopie, mówi jak bardzo jesteśmy zdeterminowani i za jaką cenę osiągniemy zamierzony cel. Znak pobytu Marsa oraz odbierane aspekty, to również to, z czego czerpiemy energię seksualną. Dla kobiety znak pobytu Marsa w jej horoskopie, mówi jaki mężczyzna będzie dla niej atrakcyjny pod względem aprobowanych przez nią cech i przedstawia jej ideał mężczyzny kochanka. Mars włada znakiem Barana i jest współ władcą znaku Skorpiona. Poniżej podane zostaną tylko sposoby manifestowania się marsowej energii w horoskopach kobiet, w zależności od pozycji Marsa w znaku zodiaku.

 

Mars w ZNAKACH ZODIAKU:

BARAN. Kobieta z tą pozycją Marsa, szukać będzie mężczyzn impulsywnych i zdecydowanych na wszystko.

BYK . Poszukuje mężczyzn zmysłowych i takich którym może ufać.

BLIZNIĘTA. Dla niej atrakcyjni są mężczyźni, którzy będą imponować jej swoją nieprzeciętną umysłowością.

RAK. Kobieta szuka mężczyzny, przy którym będzie się czuła bezpieczna.

LEW. Szuka kogoś z autorytetem, oraz musi jej imponować.

PANNA. Mężczyzna powinien być bardzo praktyczny i życiowo zaradny.

WAGA. Kobieta gustuje w mężczyznach o harmonijnym usposobieniu i umiejącego dostrzegać piękno.

SKORPION. Szuka mężczyzn, którzy imponować jej będą odwagą, o tajemniczej osobowości.

STRZELEC. Kobieta z tą pozycją Marsa szuka mężczyzn tolerancyjnych, otwartych, trochę idealistycznych, lubiących podróże.

KOZIOROŻEC. Ceni mężczyzn ambitnych, oszczędnych, nie unikających obowiązków.

WODNIK. Mężczyzna powinien być otwarty na nowoczesność, uzdolniony technicznie.

RYBY. Dla niej mężczyzna musi być opiekuńczy, lubi jak prawi jej komplementy.

 

Jeżeli Księżyc w horoskopie mężczyzny i Księżyc w horoskopie kobiety zorientowane są i otwarte na zawarcie znajomości, to osoby te w różny sposób wrażliwe będą na ewentualne impulsy płynące ze środowiska w kierunku jej zawarcia. Rzecz w tym aby odkryli w sobie to, co symbolizowane jest energią Marsa u kobiety i Wenus u mężczyzny. Bywa, że jest to zupełnie przypadkowa znajomość, ale również bywa, że łączy ich coś więcej niż wzajemna atrakcyjność seksualna, wówczas każdy z nich dąży do podtrzymania znajomości. To "coś więcej" może oznaczać, że w ich porównawczym horoskopie istnieje nie tylko wzajemna potrzeba osiągania i dawania przyjemności, ale również, że ich znajomość może być ukierunkowana na realizowanie innych planów, których oni nawet nie podejrzewają. Łączy się

to z łatwym do osiągnięcia porozumieniem na wielu płaszczyznach, ale również wychodzi się na przeciw oczekiwaniom tej drugiej osoby (np. koniunkcja Słońce Księżyc lub trygon Słońce Księżyc). Bywa, że w horoskopie porównawczym istnieją takie aspekty, które silnie uzależniają ich od siebie i wtedy nie dopuszczają nawet myśli, że może być inaczej (np. pewne aspekty Saturna i Plutona) i potrafią wiele wytrzymać w takim związku, lecz inną sprawą jest jak długo. Tak czy inaczej wzajemna atrakcyjność fizyczna i zgodność na poziomie psychicznym i mentalnym, oraz w kierunku osiągania celów życiowych, może doprowadzić do ekspresji uczuć, które nazywa się miłością.

 

Bibliografia: Bruno Huber "Liebe und Kontakt im Horoskop"

Alexander Von Pronay " Interpretacja Horoskopu"

Leon Zawadzki

  • Lubię! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...