Skocz do zawartości

Lilith w domach, a reinkarnacja


Suhaila

Polecane posty

Lilith w domach

 

Lilith w horoskopie wskazuje na popełnione w poprzednich inkarnacjach błędy, których teraz człowiek powinien unikać, żeby nie powtarzać tych samych pomyłek, żeby nie pogłębiać swoich obciążeń karmicznych. Dom horoskopu wskazuje na sferę życia, z którą wiążą się grzechy z dalekiej przeszłości i w której teraz należy ich szczególnie starannie unikać.

 

Lilith w I domu

Lilith w I domu zmusza człowieka do rozliczenia się ze swoich czynów w poprzednim życiu, oddaje go we władzę tego człowieka czy ludzi, nad którymi się znęcał w minionej inkarnacji, wobec których był uwodzicielem, kusicielem, których zmuszał do współżycia seksualnego lub do popełniania przestępstw. W poprzednim życiu człowiek ten tonął w kłótniach, sporach, konfliktach, inicjował pucze, rewolty, bunty, powstania, rewolucje, wojny, co prowadziło także do przewrotów także w życiu osobistym. Do takich aktów przemocy skłaniał go podwyższony potencjał seksualny, którego ta osoba była niewolnikiem. Siła psychiczna ludzi z Lilith w I domu jest niewiarygodnie wielka i pozwala im z łatwością manipulować zarówno jednostkami, grupami, jak i całym narodem.

Obecnie swój seksualny potencjał ludzie ci powinni przetransformować w siłę duchową lub w twórczą energię i skierować ją w stronę nauki, sztuki lub działalności dobroczynnej – pomagania chorym, cierpiącym, bezsilnym i pokrzywdzonym. Bądź też oddać wszystkie swoje siły i wiedzę małżonkowi albo wspólnikowi w interesach, pomagać im na planie fizycznym, przynosić ukojenie emocjonalne i dawać wsparcie moralne. W taki sposób można złagodzić karmę i zostawić po sobie duchowe dziedzictwo. Konfiguracja z innymi planetami pokaże w jaki sposób i jaką drogą można to robić.

Najmniej korzystna pozycja Lilith – aplikacyjna koniunkcja ze Słońcem, Księżycem, AS, dominantem urodzenia lub ze złoczynnymi planetami.

 

Lilith w II domu

W poprzednim życiu jednostka gromadziła pieniądze i inne dobra materialne nie wahając się przed niczym, ani przed szantażem, ani przed wymuszeniami, ani przed zabieraniem innym tego, co mu się spodobało. Ludzie ci w większości wypadków prowadzili lekkomyślny tryb życia i ofiar szukali przede wszystkim wśród podobnych do siebie osób, głównie bogatych i chwiejnych moralnie. Co prawda nigdy nie stali się bardzo bogaci, gdyż wszystko, co zarabiali, tracili na hulanki i przyjemności. Teraz powinni zrezygnować z oddawania czci „złotemu cielcowi” i pomagać materialnie tym, którym ich działania mogą przynieść korzyści. Jeśli nie będą robić tego dobrowolnie, to zostaną przez los zmuszeni do tego siłą, czyli mogą zostać ofiarą napadów, kradzieży lub matactw. Pieniądze mogą stracić, dom spalić się itp. Ta pozycja Lilith może być naprawdę problematyczna. Sposobów na złagodzenie karmy należy szukać w pozycji Księżyca.

 

Lilith w III domu

Lilith w III domu potwierdza słuszność powiedzenia „Język twój największy wróg”. W poprzednim życiu dana jednostka była tak przepełniona żądzami, że nie przepuszczała żadnej szansy i chętnie zrywała zakazane owoce nawet z sąsiedniego sadu, a w swoje miłosne awantury wciągała nawet własne rodzeństwo, które pośredniczyło w jej amorach, a najczęściej przekazywało pełne wyznań liściki o wyjątkowo frywolnej treści i niemniej frywolnych rysuneczkach, którymi ta osoba zasypywała swoich wybranków lub wybranki. W obecnym życiu oczywiście trzeba się od takich skłonności się odżegnać, a swoje myśli wyrażać w nieco bardziej wyszukanym stylu. Stare problemy jeszcze długo będą niepokoić takie osoby, ale należy je przyjmować i przeżywać z godnością.

 

Lilith w IV domu

Lilith w IV domu mówi o tym, że jednostka otrzymała negatywny spadek karmiczny po swoich rodzicach lub nawet starszych przodkach i teraz jest gotowa całą swoją gorycz i żółć wylać na nich. W tym wypadku, żeby uniknąć poważnych nieprzyjemności człowiek powinien zostawić dom rodzinny i zmienić miejsce zamieszkania, wyjechać do innego kraju, tak żeby Lilith przesunęła się z IV domu do III lub V. W pierwszym wypadku pozbędzie się talentu literackiego związanego z erotyką i seksem, zaś w drugim przestaną go męczyć te potrzeby seksualne, które męczyłyby go, gdyby przyszedł na świat z Lilith w V domu. U wielu osób, które nie zmieniały miejsca zamieszkania i pozostawały z Lilith w IV domu obserwowano, że albo dom na zawsze pozostawał chłodnym i obcym, albo zamieniał się w gniazdo rozpusty, prawdziwą melinę.

 

Lilith w V domu

Tutaj Lilith wskazuje na to, że negatywna karma będzie rozprzestrzeniać się na dzieci i wnuki. Przy tej pozycji Lilith człowieka od wczesnej młodości pociągają zakazane przyjemności, seks, nietypowe zachowania, które prowadzą do sybarytyzmu, prostytucji i amoralnego stylu życia ze wszystkimi wpływającymi z tego konsekwencjami. W przypadku kobiet możliwa jest bezpłodność w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nieudanej aborcji lub komplikacji po poronieniu, w gorszym przypadku – śmierć dziecka. U mężczyzn przejawia się to przede wszystkim hulaszczym trybem życia i wskazuje na pozamałżeńskie związki miłosne i nieślubne dzieci. Obecnie karma wymaga od tego człowieka nie tylko bardziej szlachetnego podejścia do małżonka, ale i do dzieci, w tym także do tych, które urodziły się poza małżeństwem. Koniecznie trzeba pomagać im materialnie i moralnie, dać dobre wykształcenie i należyte wychowanie. Potrzebna jest też w tym wypadku trzeźwa ocena i dokładana analiza swoich problemów zawodowych oraz uważna kontrola tej sfery życia.

 

Lilith w VI domu

Lilith w VI domu często robi z człowieka kozła ofiarnego. Najwięcej problemów w jego życiu z reguły sprawia sfera zawodowa. W jednym przypadku wszyscy go wykorzystują, a on znosi to wszystko i niesie swoje brzemię do końca życia z powodu słabej woli. W drugim – z powodu podwyższonych potrzeb seksualnych może wykorzystywać swoje stanowisko służbowe i zmuszać podwładnych do kontaktów intymnych. W trzecim możliwe jest symulowanie choroby, która z czasem może przejść w manię i zatruć całe życia. Obecnie karma wymaga, żeby ów podwyższony potencjał seksualny został przetransformowany w siłę duchową lub energię twórczą i był wykorzystywany w pracy intelektualnej lub w wolnym zawodzie oraz ukierunkowany na czynienie dobra innym.

 

Lilith w VII domu

Tutaj Lilith ostrzega, że każdy partner miłosny czy wspólnik w interesach może być dla jednostki źródłem niesprawiedliwości, nieszczęść, nawet procesów sądowych. Tutaj uwiedzenie może czekać człowieka i w życiu małżeńskim, i we współpracy biznesowej i we wszelkich innych relacjach. To jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy lepiej by było, żeby dana osoba zrezygnowała z jakiegokolwiek rodzaju współpracy, współautorstwa i działała wyłącznie w pojedynkę, indywidualnie. Do tego najlepiej nadają się wolne zawody lub jakiś kierunek rzemiosła artystycznego. Najważniejsze jednak w tym wypadku jest to, że im mniej będzie kontaktów z płcią odmienną, tym lepiej dla danej jednostki.

 

Lilith w VIII domu

Lilith w VIII domu wzmacnia pierwotne instynkty – namiętność, zmysłowość, seksualność, skłonność do płci odmiennej, dogadzanie sobie pod każdym względem. W tym wypadku bardzo prawdopodobny jest sybarytyzm, a nawet prostytucja. Lilith w tym domu aktywizuje problemy związane z życiem po życiu, „tamtym światem”, budzi niszczycielskie instynkty oraz mordercze inklinacje. Mogą też wystąpić skłonności samobójcze. Siła Lilith jest tu ogromna, gdyż to jest jej własny dom horoskopu. Na gruncie podwyższonego potencjału seksualnego, często tłumionego, wspaniałe rozkwita tyrania, despotyzm, sadyzm, mordercze instynkty. Taką pozycję mieli najwięksi kaci świata i większość morderców. W tym wcieleniu należy walczyć z negatywnymi cechami charakteru, które pojawiły się na bazie podwyższonych potrzeb seksualnych, gdyż w odwrotnym przypadku mogą one doprowadzić do szpitala, więzienia, przedwczesnej gwałtownej śmierci z własnej winy lub do samobójstwa.

 

Lilith w IX domu

Tutaj Lilith wzmacnia upodobanie do podejrzanej egzotyki. Problemy najczęściej pojawiają się podczas dalekich wyjazdów, długich podróży bądź przy kontaktach z obcokrajowcami czy ludźmi innego wyznania albo narodowości. Daleko od rodzinnego domu człowiek może znaleźć się na łasce losu i przeżyć wiele ciężkich prób, przykrości, poniżeń, gdyż na nim będą odbijać się krzywdy innych ludzi zarówno swoich, jak i obcych. Podwyższone potrzeby seksualne, uwiedzenia, pokusy mogą jak bumerang powracać i uderzać w tą osobę. Także działalność misjonarska może okazać się problematyczna. Na początku przyjmowana bywa jako coś normalnego, ale po pewnym czasie niewykluczone głośne skandale i ujawnienie nieprzyjemnych faktów. Obecnie byłoby najlepiej, jeśli dany człowiek zacznie spokojnie żyć w rodzinnym domu, w ojczyźnie, zajmując się swoimi sprawami wśród krewnych i bliskich, gdyż na szczęście daleko od ogniska domowego nie ma co liczyć.

 

Lilith w X domu

U tej jednostki z poprzedniego życia pozostało silne pragnienie sprawowania władzy nad innymi. Stare nawyki mogą sprawić, że będzie ona iść do celu każdą drogą, nawet po trupach. Na taką drogę popycha ją podwyższony potencjał seksualny, który zmusza do szukania i znajdowania ofiar wśród elitarnych kręgów społecznych, które poddane procesowi uwodzenia i ogłupiania pomagają temu człowiekowi zrobić błyskotliwą karierę. Jednak w tym wypadku będzie dominować dążenie do nadużywania władzy, samowola, tyrania, despotyzm, sadyzm i cynizm. Przy tym osoba ta posiada wielu złośliwych wrogów, grozi jej wiele niebezpieczeństw, które powoduje ta machina, którą uruchomiła do likwidacji tych, którzy nie zechcieli się podporządkować jej woli i żądzom. Teraz może ją uratować jedynie całkowita rezygnacja ze wszystkiego, co jest niezgodne z prawem, nieuczciwe, odrzucenie niezasłużonej sławy i honorów. Człowiek ten powinien oddać swoje siły, wiedzę i umiejętności na rzecz innych, bo w odwrotnym przypadku starci wszystko, zostanie pozbawiony czci i honoru, zniszczony i zlikwidowany.

 

Lilith w XI domu

W poprzedniej inkarnacji jednostka ta uwodziła i kusiła przyjaciół i kolegów i nikt nie był w stanie się jej oprzeć. Jej seksualna siła była tak trudna do okiełznania, że skłaniała do prowadzenia amoralnego trybu życia, mało tego – wciągała w ten krąg także znajomych i przyjaciół. Teraz należy definitywnie skończyć z takim trybem życia i wychodzić z tego zaklętego kręgu za wszelką cenę. W pierwszej połowie życia stare nawyki będą jeszcze dość mocno dawać o sobie znać, dlatego żeby uratować się od fatalnych następstw silnych żądz najlepiej szybko zdecydować się na małżeństwo i dzieci. Co prawda taka pozycja Lilith może wskazywać na to, że człowiek będzie miał dziecko nieślubne lub pozamałżeńskie. Ludzie ci powinni unikać tych, u których Słońce, Księżyc, dominat XI domu, AS lub MC tworzą koniunkcję z Lilith danej jednostki, jako że taka osoba może sprawiać problemy, być przyczyną smutku i rozczarować, a przy niektórych dodatkowych wskaźnikach może być winnym jej przedwczesnej śmierci.

 

Lilith w XII domu

W poprzednim życiu jednostka uwodziła i kusiła wszystkich swoimi czarami, niszczyła wolę, stosowała wiedzę okultystyczną i korzystała z sił czarnej magii. Tych, którzy się nie poddali i nie podporządkowali jej woli doprowadzała do szaleństwa i izolacji w szpitalu dla psychicznie chorych lub więzieniu. To jedna z najtrudniejszych do odpracowania karm, zaś XII dom jest najgorszym miejscem dla Lilith, gdyż to właśnie tu z całą siłą działa jej fatalizm. Lilith, która jest najbliższą pomocnicą Demona w dziedzinie seksu uczestniczy we wszystkich „transakcjach” związanych ze sprzedażą ludzkiej duszy szatanowi. Jeśli człowiekowi udaje się uniknąć tego „handlu”, to i tak często czeka go otchłań alkoholizmu, narkomanii czy innych „przyjemnych” pułapek życiowych. Oczywiście jest możliwość uniknięcia tego, ale jedynie dzięki całkowitemu samoograniczeniu, wyrzeczeniom i poświęceniom. Należy wystrzegać się osób, których planety tworzą koniunkcję lub inny silny aspekt z Lilith danej jednostki, gdyż związki z nim będą fatalne w skutkach.

 

źródło: Lilith w domach horoskopu wg. Siergieja Wrońskiego:

 • Lubię! 2
 • Gratuluję! 1
 • Dziękuję! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 years later...

Lilith mam w 11 domu w Bliźniętach 

 

Na tym poziomie trudno jest oszukać osobę, ponieważ natychmiast rozpoznaje złodziei i plotek. Dostrzega kłamstwa i kłamstwa i nie akceptuje ich, ponieważ w poprzednich wcieleniach dowiedziała się, jakie były metody mrocznych sił dla szerzenia dezinformacji i oszustwa. Świadomie walczy z oszczerstwami, demaskując wszystkich uwodzicieli, oszustów i zboczeńców. Na tym poziomie dana osoba nabywa zdolność kształtowania okoliczności i przekształcenia każdej sytuacji, nawet najbardziej niekorzystnej, na swoją korzyść. Główne przykazanie: nie kłam, nie kradnij i nie oszukuj innych.

 

Osoby te mogły być adoptowane lub czuć, że tak naprawdę nie należą do rodziny. Czują się inaczej i mogą być źle zrozumiane. Często są wrażliwi na niesprawiedliwość społeczną i mają naturalną empatię dla opuszczonych i maltretowanych dzieci. Mogą wywoływać zazdrość w własnej grupy lub być zazdrosnym o kogoś z grupy.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 weeks later...

Ja mam Lilith w Strzelcu.

Patrząc na moje życie i wybory to już wiem co powoduje  moja wolę walki. 

A Emigracja..... Cóż jak powiedział mi ktoś mądry.... Pan Bóg po to coś odbiera bo ma dla nas coś innego przygotowane.... 

 

Strzelca zupełnie inaczej postrzegalam jako znak zodiaku.... A mając go w sobie wiem skąd we mnie ten upór 

Polecam link....

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 5 months later...
 • 3 months later...
 • 1 month later...

Poznałam osobe z Chironem w 10 domu i niestety z przerażeniem to przeczytałam. Zgadza sie co do joty, zazdrość wobec innych, uwodzenie osób majętnych,

manipulacja nimi. Brrrrr....Tutaj ta Lilith manifestuje sie w pełnej, przerażającej krasie.<nienie>

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 7 months later...
Dnia 27.10.2019 o 20:12, nikita29 napisał:

@Luna myślisz, że jesteśmy aż tak źli:P

Czy źli zależy od kategorii moralnych wyznawanych przez poszczególne osoby .Moja wypowiedz dotyczyła akurat konkretnego osobnika. Wiadomo, ze każda relacja opiera sie na jakiejś wymianie czy to energii vel uczuć, pomysłów, idei czy tez rzeczy materialnych. Jako posiadaczka księżyca w znaku powietrznym jestem szczególnie wyczulona na zbytnia interesowność-chyba nikt nie chce by traktowano go jak towar. Jesli ktoś nie traktuje mnie jak partnera tylko chce sie mną podetrzeć dostaje one way ticket. Szybko można takie zachowania wyłapać w ludzkim zachowaniu i wykluczyć zanim zaczną byc regularnym pasożytem. Jednak imperatyw kategoryczny Kanta moze byc różnie interpretowany stad zapewne różne spojrzenia na motywy ludzkich działań.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 months later...

A co oznacza lilith w horoskopie partnerskim? Mój partner ma lilith w wadze w moim 2/ 3 domu (planety na osi po między) gdzie też mam słońce, Marsa, Merkurego. Ja natomiast mam lilith w swoim 5 domu w koziorożecu gdzie on ma Saturna, Urana, Neptuna 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Sta napisał:

A co oznacza lilith w horoskopie partnerskim? Mój partner ma lilith w wadze w moim 2/ 3 domu (planety na osi po między) gdzie też mam słońce, Marsa, Merkurego. Ja natomiast mam lilith w swoim 5 domu w koziorożecu gdzie on ma Saturna, Urana, Neptuna 

Kochana, na polskich stronach masz o tym niewiele info, ja zazwyczaj buszeje po anglojęzycznych a jesli

czegos nie zrozumiesz to do google translator.

Np:https://virgosaturn.tumblr.com/post/176929083216/lilith-in-synastry

https://your-astro-mami.tumblr.com/post/174448966008/lilith-overlays-in-synastry

Sa tez fajne anglojezyczne stronki wyliczajace synastrie i opisy aspektów:

https://www.horoscopeyourself.com/relationship-horoscope/

https://horoscopes.astro-seek.com/love-compatibility-calculator-horoscope-matching

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 month later...
Dnia 14.03.2020 o 19:15, Sta napisał:

A co oznacza lilith w horoskopie partnerskim?

Może oznaczać może nieciekawe rzeczy, tym nieciekawsze im ściślej jest połączona z z tzw. "złoczynnymi" planetami i w trudnych domach, szczególnie VIII i XII, a także w układach wskazujących na partnerstwo, miłość i związki, w tym oś asc - dsc.

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 months later...
 • 3 years later...
W dniu 2.08.2014 o 13:15, Suhaila napisał:

Lilith w domach

 

Lilith w horoskopie wskazuje na popełnione w poprzednich inkarnacjach błędy, których teraz człowiek powinien unikać, żeby nie powtarzać tych samych pomyłek, żeby nie pogłębiać swoich obciążeń karmicznych. Dom horoskopu wskazuje na sferę życia, z którą wiążą się grzechy z dalekiej przeszłości i w której teraz należy ich szczególnie starannie unikać.

 

Lilith w I domu

Lilith w I domu zmusza człowieka do rozliczenia się ze swoich czynów w poprzednim życiu, oddaje go we władzę tego człowieka czy ludzi, nad którymi się znęcał w minionej inkarnacji, wobec których był uwodzicielem, kusicielem, których zmuszał do współżycia seksualnego lub do popełniania przestępstw. W poprzednim życiu człowiek ten tonął w kłótniach, sporach, konfliktach, inicjował pucze, rewolty, bunty, powstania, rewolucje, wojny, co prowadziło także do przewrotów także w życiu osobistym. Do takich aktów przemocy skłaniał go podwyższony potencjał seksualny, którego ta osoba była niewolnikiem. Siła psychiczna ludzi z Lilith w I domu jest niewiarygodnie wielka i pozwala im z łatwością manipulować zarówno jednostkami, grupami, jak i całym narodem.

Obecnie swój seksualny potencjał ludzie ci powinni przetransformować w siłę duchową lub w twórczą energię i skierować ją w stronę nauki, sztuki lub działalności dobroczynnej – pomagania chorym, cierpiącym, bezsilnym i pokrzywdzonym. Bądź też oddać wszystkie swoje siły i wiedzę małżonkowi albo wspólnikowi w interesach, pomagać im na planie fizycznym, przynosić ukojenie emocjonalne i dawać wsparcie moralne. W taki sposób można złagodzić karmę i zostawić po sobie duchowe dziedzictwo. Konfiguracja z innymi planetami pokaże w jaki sposób i jaką drogą można to robić.

Najmniej korzystna pozycja Lilith – aplikacyjna koniunkcja ze Słońcem, Księżycem, AS, dominantem urodzenia lub ze złoczynnymi planetami.

 

Lilith w II domu

W poprzednim życiu jednostka gromadziła pieniądze i inne dobra materialne nie wahając się przed niczym, ani przed szantażem, ani przed wymuszeniami, ani przed zabieraniem innym tego, co mu się spodobało. Ludzie ci w większości wypadków prowadzili lekkomyślny tryb życia i ofiar szukali przede wszystkim wśród podobnych do siebie osób, głównie bogatych i chwiejnych moralnie. Co prawda nigdy nie stali się bardzo bogaci, gdyż wszystko, co zarabiali, tracili na hulanki i przyjemności. Teraz powinni zrezygnować z oddawania czci „złotemu cielcowi” i pomagać materialnie tym, którym ich działania mogą przynieść korzyści. Jeśli nie będą robić tego dobrowolnie, to zostaną przez los zmuszeni do tego siłą, czyli mogą zostać ofiarą napadów, kradzieży lub matactw. Pieniądze mogą stracić, dom spalić się itp. Ta pozycja Lilith może być naprawdę problematyczna. Sposobów na złagodzenie karmy należy szukać w pozycji Księżyca.

 

Lilith w III domu

Lilith w III domu potwierdza słuszność powiedzenia „Język twój największy wróg”. W poprzednim życiu dana jednostka była tak przepełniona żądzami, że nie przepuszczała żadnej szansy i chętnie zrywała zakazane owoce nawet z sąsiedniego sadu, a w swoje miłosne awantury wciągała nawet własne rodzeństwo, które pośredniczyło w jej amorach, a najczęściej przekazywało pełne wyznań liściki o wyjątkowo frywolnej treści i niemniej frywolnych rysuneczkach, którymi ta osoba zasypywała swoich wybranków lub wybranki. W obecnym życiu oczywiście trzeba się od takich skłonności się odżegnać, a swoje myśli wyrażać w nieco bardziej wyszukanym stylu. Stare problemy jeszcze długo będą niepokoić takie osoby, ale należy je przyjmować i przeżywać z godnością.

 

Lilith w IV domu

Lilith w IV domu mówi o tym, że jednostka otrzymała negatywny spadek karmiczny po swoich rodzicach lub nawet starszych przodkach i teraz jest gotowa całą swoją gorycz i żółć wylać na nich. W tym wypadku, żeby uniknąć poważnych nieprzyjemności człowiek powinien zostawić dom rodzinny i zmienić miejsce zamieszkania, wyjechać do innego kraju, tak żeby Lilith przesunęła się z IV domu do III lub V. W pierwszym wypadku pozbędzie się talentu literackiego związanego z erotyką i seksem, zaś w drugim przestaną go męczyć te potrzeby seksualne, które męczyłyby go, gdyby przyszedł na świat z Lilith w V domu. U wielu osób, które nie zmieniały miejsca zamieszkania i pozostawały z Lilith w IV domu obserwowano, że albo dom na zawsze pozostawał chłodnym i obcym, albo zamieniał się w gniazdo rozpusty, prawdziwą melinę.

 

Lilith w V domu

Tutaj Lilith wskazuje na to, że negatywna karma będzie rozprzestrzeniać się na dzieci i wnuki. Przy tej pozycji Lilith człowieka od wczesnej młodości pociągają zakazane przyjemności, seks, nietypowe zachowania, które prowadzą do sybarytyzmu, prostytucji i amoralnego stylu życia ze wszystkimi wpływającymi z tego konsekwencjami. W przypadku kobiet możliwa jest bezpłodność w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nieudanej aborcji lub komplikacji po poronieniu, w gorszym przypadku – śmierć dziecka. U mężczyzn przejawia się to przede wszystkim hulaszczym trybem życia i wskazuje na pozamałżeńskie związki miłosne i nieślubne dzieci. Obecnie karma wymaga od tego człowieka nie tylko bardziej szlachetnego podejścia do małżonka, ale i do dzieci, w tym także do tych, które urodziły się poza małżeństwem. Koniecznie trzeba pomagać im materialnie i moralnie, dać dobre wykształcenie i należyte wychowanie. Potrzebna jest też w tym wypadku trzeźwa ocena i dokładana analiza swoich problemów zawodowych oraz uważna kontrola tej sfery życia.

 

Lilith w VI domu

Lilith w VI domu często robi z człowieka kozła ofiarnego. Najwięcej problemów w jego życiu z reguły sprawia sfera zawodowa. W jednym przypadku wszyscy go wykorzystują, a on znosi to wszystko i niesie swoje brzemię do końca życia z powodu słabej woli. W drugim – z powodu podwyższonych potrzeb seksualnych może wykorzystywać swoje stanowisko służbowe i zmuszać podwładnych do kontaktów intymnych. W trzecim możliwe jest symulowanie choroby, która z czasem może przejść w manię i zatruć całe życia. Obecnie karma wymaga, żeby ów podwyższony potencjał seksualny został przetransformowany w siłę duchową lub energię twórczą i był wykorzystywany w pracy intelektualnej lub w wolnym zawodzie oraz ukierunkowany na czynienie dobra innym.

 

Lilith w VII domu

Tutaj Lilith ostrzega, że każdy partner miłosny czy wspólnik w interesach może być dla jednostki źródłem niesprawiedliwości, nieszczęść, nawet procesów sądowych. Tutaj uwiedzenie może czekać człowieka i w życiu małżeńskim, i we współpracy biznesowej i we wszelkich innych relacjach. To jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy lepiej by było, żeby dana osoba zrezygnowała z jakiegokolwiek rodzaju współpracy, współautorstwa i działała wyłącznie w pojedynkę, indywidualnie. Do tego najlepiej nadają się wolne zawody lub jakiś kierunek rzemiosła artystycznego. Najważniejsze jednak w tym wypadku jest to, że im mniej będzie kontaktów z płcią odmienną, tym lepiej dla danej jednostki.

 

Lilith w VIII domu

Lilith w VIII domu wzmacnia pierwotne instynkty – namiętność, zmysłowość, seksualność, skłonność do płci odmiennej, dogadzanie sobie pod każdym względem. W tym wypadku bardzo prawdopodobny jest sybarytyzm, a nawet prostytucja. Lilith w tym domu aktywizuje problemy związane z życiem po życiu, „tamtym światem”, budzi niszczycielskie instynkty oraz mordercze inklinacje. Mogą też wystąpić skłonności samobójcze. Siła Lilith jest tu ogromna, gdyż to jest jej własny dom horoskopu. Na gruncie podwyższonego potencjału seksualnego, często tłumionego, wspaniałe rozkwita tyrania, despotyzm, sadyzm, mordercze instynkty. Taką pozycję mieli najwięksi kaci świata i większość morderców. W tym wcieleniu należy walczyć z negatywnymi cechami charakteru, które pojawiły się na bazie podwyższonych potrzeb seksualnych, gdyż w odwrotnym przypadku mogą one doprowadzić do szpitala, więzienia, przedwczesnej gwałtownej śmierci z własnej winy lub do samobójstwa.

 

Lilith w IX domu

Tutaj Lilith wzmacnia upodobanie do podejrzanej egzotyki. Problemy najczęściej pojawiają się podczas dalekich wyjazdów, długich podróży bądź przy kontaktach z obcokrajowcami czy ludźmi innego wyznania albo narodowości. Daleko od rodzinnego domu człowiek może znaleźć się na łasce losu i przeżyć wiele ciężkich prób, przykrości, poniżeń, gdyż na nim będą odbijać się krzywdy innych ludzi zarówno swoich, jak i obcych. Podwyższone potrzeby seksualne, uwiedzenia, pokusy mogą jak bumerang powracać i uderzać w tą osobę. Także działalność misjonarska może okazać się problematyczna. Na początku przyjmowana bywa jako coś normalnego, ale po pewnym czasie niewykluczone głośne skandale i ujawnienie nieprzyjemnych faktów. Obecnie byłoby najlepiej, jeśli dany człowiek zacznie spokojnie żyć w rodzinnym domu, w ojczyźnie, zajmując się swoimi sprawami wśród krewnych i bliskich, gdyż na szczęście daleko od ogniska domowego nie ma co liczyć.

 

Lilith w X domu

U tej jednostki z poprzedniego życia pozostało silne pragnienie sprawowania władzy nad innymi. Stare nawyki mogą sprawić, że będzie ona iść do celu każdą drogą, nawet po trupach. Na taką drogę popycha ją podwyższony potencjał seksualny, który zmusza do szukania i znajdowania ofiar wśród elitarnych kręgów społecznych, które poddane procesowi uwodzenia i ogłupiania pomagają temu człowiekowi zrobić błyskotliwą karierę. Jednak w tym wypadku będzie dominować dążenie do nadużywania władzy, samowola, tyrania, despotyzm, sadyzm i cynizm. Przy tym osoba ta posiada wielu złośliwych wrogów, grozi jej wiele niebezpieczeństw, które powoduje ta machina, którą uruchomiła do likwidacji tych, którzy nie zechcieli się podporządkować jej woli i żądzom. Teraz może ją uratować jedynie całkowita rezygnacja ze wszystkiego, co jest niezgodne z prawem, nieuczciwe, odrzucenie niezasłużonej sławy i honorów. Człowiek ten powinien oddać swoje siły, wiedzę i umiejętności na rzecz innych, bo w odwrotnym przypadku starci wszystko, zostanie pozbawiony czci i honoru, zniszczony i zlikwidowany.

 

Lilith w XI domu

W poprzedniej inkarnacji jednostka ta uwodziła i kusiła przyjaciół i kolegów i nikt nie był w stanie się jej oprzeć. Jej seksualna siła była tak trudna do okiełznania, że skłaniała do prowadzenia amoralnego trybu życia, mało tego – wciągała w ten krąg także znajomych i przyjaciół. Teraz należy definitywnie skończyć z takim trybem życia i wychodzić z tego zaklętego kręgu za wszelką cenę. W pierwszej połowie życia stare nawyki będą jeszcze dość mocno dawać o sobie znać, dlatego żeby uratować się od fatalnych następstw silnych żądz najlepiej szybko zdecydować się na małżeństwo i dzieci. Co prawda taka pozycja Lilith może wskazywać na to, że człowiek będzie miał dziecko nieślubne lub pozamałżeńskie. Ludzie ci powinni unikać tych, u których Słońce, Księżyc, dominat XI domu, AS lub MC tworzą koniunkcję z Lilith danej jednostki, jako że taka osoba może sprawiać problemy, być przyczyną smutku i rozczarować, a przy niektórych dodatkowych wskaźnikach może być winnym jej przedwczesnej śmierci.

 

Lilith w XII domu

W poprzednim życiu jednostka uwodziła i kusiła wszystkich swoimi czarami, niszczyła wolę, stosowała wiedzę okultystyczną i korzystała z sił czarnej magii. Tych, którzy się nie poddali i nie podporządkowali jej woli doprowadzała do szaleństwa i izolacji w szpitalu dla psychicznie chorych lub więzieniu. To jedna z najtrudniejszych do odpracowania karm, zaś XII dom jest najgorszym miejscem dla Lilith, gdyż to właśnie tu z całą siłą działa jej fatalizm. Lilith, która jest najbliższą pomocnicą Demona w dziedzinie seksu uczestniczy we wszystkich „transakcjach” związanych ze sprzedażą ludzkiej duszy szatanowi. Jeśli człowiekowi udaje się uniknąć tego „handlu”, to i tak często czeka go otchłań alkoholizmu, narkomanii czy innych „przyjemnych” pułapek życiowych. Oczywiście jest możliwość uniknięcia tego, ale jedynie dzięki całkowitemu samoograniczeniu, wyrzeczeniom i poświęceniom. Należy wystrzegać się osób, których planety tworzą koniunkcję lub inny silny aspekt z Lilith danej jednostki, gdyż związki z nim będą fatalne w skutkach.

 

źródło: Lilith w domach horoskopu wg. Siergieja Wrońskiego:

Rada dla lilith w I domu jest genialna, tylko tak ją da się powstrzymać. 

I tylko przez mężczyznę silnego, odpornego na kłamstwo, który jest silnie rozwinięty duchowo. 

 

W każdym przypadku lilith w I domu współpracuje z chorobami psychicznymi i to fakt stwierdzony na własnej skórze. 

Koniunkcja z księżycem daje bezsilność emocjonalną i bałagan w głowie tak silny że całe życie staje się kłamstwem jeśli z tym się nie walczy. Dodatkowo koniunkcja chirona z oboma aspektami dodaje surowosci i przekonania że to czegoś ma mnie nauczyć. I fakt faktem nauczyło...

Jak bardzo można spieprzyć sobie życie w ciągu 5 lat... Dosłownie.

Dragi, nimfomania, alkohol, papierosy, rzeczy, które nigdy nie powinna robić nastolatka, wypadki spowodowane przeze mnie, rozstania, użalanie się i zawsze wypieranie siebie jako tej najgorszej.

Używek da się łatwo pozbyć i odpuścić je sobie w życiu, po tragicznym wstrząśnie dla łepetyny i tu znowu...

dosłownym pie**olnięciu.

Co i tak było skutkiem powracającej karmy, za skrzywdzenie innej osoby. 

Niestety co się widziało - nieodzobaczy się. 

Co się robiło - nie zmieni się 

Co się słyszało - nie od słyszy się. 

A lilith wszystko zmienia w twojej głowie i stara się wybielić każdy czarny zakamarek twojego życia, tylko po to aby złapać kolejna ofiarę. 

 

ZNALAZŁAM PARTNERA KTÓRY MNIE POWSTRZYMAŁ. 

 

Ale najcieżej zmienić dwie rzeczy prawdomówność i upośledzenie w tworzeniu związków. To wiąże się z obciążeniem partnera dodatkowymi sprawami które musi sobie wziąć na głowę CIEBIE. Dziecko które nic nie wie o świecie prócz tego jak wygląda "setka penisów" 

 

DZIEWCZYNY KOSMOGRAM TO NIE WYROK,

TYLKO POLE PRACY NAD SOBĄ 

 

 

 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...