Skocz do zawartości

Liczba mistrzowska 11


Polecane posty

11 wibracja mistrzowska

 

11w pozytywie daje całą gamę zdolności bardzo subtelnego postrzegania świata.

Tu intuicja, tu wrażliwość, empatia, wszelkiego rodzaju talenty, które wynikają z lotności naszego umysłu, z inteligencji – nie tylko nabytej, ale również tej wrodzonej.

 

11 jako wibracja mentalna powoduje bardzo często u osób obdarzonych nią, u osób z nadmiarem tej wibracji pewnego rodzaju stany wewnętrznego niepokoju. Są to niepokoje bliżej nieuzasadnione, jest to na pograniczu doszukiwania się problemu w rzeczy, która nie koniecznie jest problematyczna.

Bardzo często osoby posiadające nadmiar tej wibracji tym niepokojem nieświadomie zarażają swoje otoczenie.

Niestabilność, zmienność, która może się pojawić powoduje, że ci którzy są wokół nich nie mogą spokojnie patrzeć w przyszłość. To tak, jakby 11 wprowadzała stan chaosu trudnego do określenia.

 

Bardzo często osoba z 11 jest bardzo trudna do zdiagnozowania, bo nie jest do końca jasno określona, nie jest zamknięta w formie. Jest osobą, która często działa pod wpływem impulsu, pomysłu, własnej wyobraźni, co nie koniecznie jest adekwatne do sytuacji, w jakiej się znajduje.

 

11 ma przedziwne uczucie, że osiągając sukces nie umie się do końca z niego cieszyć. To jest tak, jakby coś jeszcze pozostawało poza sferą dosięgnięcia tego, aczkolwiek nie zawsze tak jest. To jest właśnie ten niepokój, to wewnętrzne rozdarcie.

 

Są to ludzie, którzy jedną nogą chodzą w chmurach, a drugą po ziemi. Są to ludzie o ogromnym wewnętrznym uduchowieniu. Problem polega na tym, że jeżeli świat wewnętrzny przejmie dominację w danym momencie nad umysłem, to wtedy jest nie do końca realizowany prawidłowo świat zewnętrzny, świat materialny.

Stąd 11 pojawiające się w dacie urodzenia oprócz pozytywu, który niosą – przysparzają też wielu problemów z własną osobowością.

 

Często osoba z nadmiarem tych wibracji nie umie się sama określić wobec siebie jaka jest. Trudno jest jej się zdecydować czy chce być dobra czy chce być zła, czy chce być po stronie jasnej czy ciemnej.

Dlatego bardzo często mówi się, że osoby z 11 albo są absolutnie altruistycznie nastawione do życia albo są to ludzie o nikczemnym zachowaniu, o schizmatycznych wręcz wystąpieniach w stosunku do otoczenia.

 

Jako partnerzy są to ludzie o tyle trudni, że nie są do końca zamknięci w formie.

Cały czas dzieje się coś w tym wnętrzu, co powoduje, że osoba z jednej strony niesie pewną ciekawość, ale z drugiej strony rozbija stabilność układu.

 

Osoby z nadmiarem 11, które podparte są 7, 9, jeśli podparte są w minusowych wibracjach 2, 6 dają rozpady związków, rozwody. W tym przypadku jest tak, że coś się skończyło, żeby coś się mogło zacząć.

 

Stąd bardzo często po takim rozwodzie, który jest sygnowany 11 w naszej piramidzie życia, wcale nie kończy się nasze spełnione życie, wręcz przeciwnie, to jest tak, jakbyśmy mieli drugą szansę zacząć od początku.

 

Znając i umiejąc wyciągać wnioski z naszej przeszłości możemy po prostu nie popełnić tych samych błędów, możemy po prostu nie popełnić tych samych błędów, możemy skorzystać z emocjonalnego rozwoju, który dokonywał się poprzez pewne zdarzenia w naszym życiu, aby ten drugi związek, który będziemy był związkiem dającym nam spełnienie.

Często właśnie to my powinniśmy poszukiwać takiego spokoju, harmonii i w pewnym sensie zakotwiczyć się w niej.

Wiedząc o tym, że 11 będzie wibrować niepokojem dobrze jest tworzyć związki, w których druga osoba jest bardzo stabilna, bardzo jasno określona, trwająca przy nas POMIMO.

 

11 często daje wpływ, który mówi o nieumiejętności do końca cieszenia się, jakby pewnego rodzaju zrealizowana ambicja wciąż budził pewien niedosyt, frustrację. U osób mających nadmiar 11 objawia się tym, że mają o sobie wysokie, często zbyt wysokie mniemanie, ale nie realizują siebie zgodnie z samooceną, tylko oczekują ze świata zewnętrznego potwierdzeń. Kiedy te potwierdzenia przychodzą, czasami może się tak zdarzyć, że zachłystują się tym aplauzem nie rozumiejąc, że w pewnym sensie sława może być czymś bardzo kruchym. Z drugiej strony, jeśli nie dostają potwierdzenia ze świata zewnętrznego łapią sytuacje depresyjne, momenty zwątpienia w sens swojego życia, w sens swojej pracy.

 

Są to osoby o bardzo skomplikowanej osobowości.

Ludzie, którzy mają 11 powinni popatrzeć w siebie, czy przypadkiem nie mają dziwnych humorów, które wcale nie wynikają koniecznie z otaczającego ich świata, czy ten pierwiastek autodestrukcji nie pojawia się od środka.

Ta 11 przynosi rozdarcia. Bardzo często są to ludzie, którzy tworzą 2 domy, którzy dążąc do harmonii tak naprawdę wciąż poprzez życie stawiani są w sytuacjach: nie to co ty chcesz, tylko to co jest tobie zapisane.

 

Zdrowie

 

11 również w strefie zdrowotnej nie jest jasno określoną wibracją. Nie mówi do końca, co się dzieje w naszym organizmie, powoduje pewną symptomatyczność lub jej brak. Czasami może się to objawiać tym, że np. boli nas ręka a choroba toczy się w naszej nodze – jest to rodzaj przenoszenia, rodzaj rozdźwięku, który powstaje w organizmie i stąd również sygnały, które płyną z organizmu są niejednoznaczne.

 

W układzie 11 biorąc pod uwagę zdrowie i rozumiejąc, że jest to wibracja dająca trochę problemów emocjonalnych, ale z własną osobowością, to w przeniesieniu na świat zewnętrzny może to nam dawać problematyczne relacje z innymi ludźmi.

 

Często osoby posiadające tę wibrację w swoim portrecie narażone są na dość dużą ilość wypadków, których być może niewiele im się dzieje, bo nie tracą kondycji, ale osłabia to na jakiś czas ich witalność. Można byłoby powiedzieć, że jest to poniekąd przywołanie 11 do porządku, tych które nie do końca pozytywnie wibrują.

 

11 często daje problemy z żołądkiem i są to problemy z zaburzeniem PH przewodu pokarmowego. W żołądku często występuje nadkwasota, skłonność do wrzodów, do wszelkiego rodzaju zmian, które mogą doprowadzać do nieżytów.

 

Przy układach skórnych 11 często daje alergie, ale alergie bliżej nieokreślonego pochodzenia, jest to nadwrażliwość skóry.

To co pojawia się w strukturze emocjonalnej manifestuje się w naszej powłoce zewnętrznej.

W układzie alergii pojawiają się również problemy w obrębie oczu, jako podrażnienia, które doprowadzają do łzawienia. Teoretycznie nie ma wady wzroku, a jest osłabione widzenie.

 

Biorąc pod uwagę. Że 11 jest wibracją mocno ezoteryczną, mocno wizjonerską, to jest często sytuacja przenoszenia energii z oka fizycznego w układ trzeciego oka. W tej sytuacji odradza się pracę z czakrami otwierającymi nas na przestrzeń wyższą, bo możemy to przypłacić problemami z ciałem fizycznym, z okiem fizycznym.

11 w sferze zdrowotnej może przynosić różne problemy, jak drżenie rąk – są to stany nerwicowe. Stąd wiele osób, które mają zbyt dużą ilość tych wibracji może być narażonych np. na niemożność realizowania zawodu, w którym chcieliby pracować ze względu na fizyczne ograniczenie.

 

11 może otwierać drogę dla schorzeń zwanych grzybicami, jest w tym również skłonność do wszelkiego rodzaju problemów z krwią, np. grzybica krwi.

 

Bardzo często występują problemy ze skórą. Jeżeli nie są to alergie, to jest to skłonność do podrażnień, np. wysypki nieokreślonego pochodzenia, zmiany troficzne, czyli choroby typu: łuszczyca lub po prostu jest to słabość naszej skóry.

 

U osób, u których dołączą się do tego problemy, np. z układem krążenia w obrębie kończyn dolnych, czyli żylaki – może wystąpić zagrożenie otwierania się żylaków. Nie tylko nie wytrzymują nam naczynia krwionośne, czy ściany naczyń krwionośnych, ale wręcz i ta zewnętrzna powłoka może też niedomagać.

 

W przypadku 11 bardzo istotny jest stan psychoemocjonalny właściciela tej wibracji. Im gorszy jest stan emocjonalny, psychiczny tym gorsza jest wydajność własna organizmu.

 

Czasami może też być podatność na wszelkiego rodzaju infekcje nie dające obrazu choroby.

 

Osoby, które mają problem ze sobą w świecie zewnętrznym, a mają tę 11, powinny najpierw poukładać siebie, zanim podejmą jakiekolwiek działania ostateczne, typu ”do szpitala, niech mi nogę utną”. Najpierw powinny spróbować od tego miejsca: „to ja najpierw popatrzę co mnie najbardziej boli, uwiera, co jest sytuacją, w której ja się nie odnajduję, w której moja powłoka cielesna się rozszczelniła, że jest ta słabość mojego ciała fizycznego”.

 

Negatywny obraz 11 przynosi ciągłe niezadowolenie z tego, co w danym momencie mamy, ale też po prostu nosi człowieka, gdzieś by jechał, coś by załatwiał, ale nikt nie wie co. Po co? To się okaże, kiedy to zdobędzie, ale nie zawsze to się wtedy okazuje.

 

Źródło-internet

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wibracja 11 oznacza inteligencję, bystrość umysłu, sukces, władzę. Numerologiczne jedenastki rzadko pozostają niezauważone, są uznawane za osoby wyjątkowe z silną osobowością. Cechuje je kreatywność, uduchowienie w wysokim stopniu, odwaga, humanitaryzm, idealistyczne podejście do świata, chęć tworzenia i uczestniczenia we wzniosłych przedsięwzięciach. Mają wielki dar przekonywania i charyzmę.

Uważa się, że osoby posiadające tę wibrację mają szczęście w każdej dziedzinie, prócz sfery materialnej. Jedenastkom łatwiej jest osiągnąć uznanie i sławę. Ich zadaniem jest dzielenie się posiadaną wiedzą, nauczanie, pomoc, wsparcie, poświęcanie się dla innych. W wybranej przez siebie dziedzinie mają szansę stać się mistrzami. Obdarzone wspaniałą intuicją, uduchowione, otwarte na drugiego człowieka, współczujące, tolerancyjne jedenastki nie mają problemów z pozyskaniem zaufania i szacunku wśród ludzi. Jedenastki mają przenikliwe umysły i wspaniały dar przewidywania, wspaniale sprawdzają się w dziedzinach takich jak astrologia i w innych naukach ezoterycznych. Mogą być również wspaniałymi nauczycielami, psychologami, a także artystami. Uzdolnienia artystyczne to ich kolejna zaleta. Jedenastki pozostają wierne swoim ideałom, nie ulegają wpływom innych ludzi i nie są konformistami. Uparcie trzymają się swoich zasad. Nawet w obliczu wielkich osiągnięć potrafią zachować skromność, ponieważ to, co robią nie jest na pokaz i dla zdobycia poklasku i uznania. Bezinteresowność, wielkoduszność, serdeczność i chęć służenia innym, gotowość do pomocy sprawia, że stają się wzorem godnym do naśladowania. Jedenastki mają wiele talentów, moc i możliwości, ale nie w każdym przypadku zostają one dobrze wykorzystane. Realizacja negatywna opisywanej wibracji może przejawiać się w egocentryzmie, oderwaniu od rzeczywistości, zbytnim idealizowaniu, odczuwaniu napięcia. Ponadto możliwe są wahania nastroju, melancholia, nieśmiałość, brak wiary w siebie, niedowartościowanie nawet mimo wielu sukcesów i dokonań. W miłości jedenastki są bardzo oddane, wierne, kochające i czułe. Długo szukają swojego ideału, ale gdy znajdują to potrafią kochać całym sercem i nie mają problemów z dochowaniem wierności. Jedenastki są stałe w uczuciach, cenią stabilizację i bezpieczeństwo emocjonalne.

 

Źródło - Numerologia - Numerologiczna 11

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osoby urodzone pod wpływem wibracji Jedenastki stoją wobec ogromnego wyzwania, jakim jest postępowanie zgodne z najbardziej wzniosłymi i surowymi zasadami etyczno-moralnymi. Zawsze powinny pamiętać, że ich życie jest służbą wobec ludzkości.

Jednostki posiadające tę wibrację są idealistami i marzycielami gotowymi do największych poświęceń w obronie swych ideałów. Nierzadko osoby te stają się prekursorami nowych kierunków społecznych i ideologii. Mimo że same nie chcą się do tego przyznać, obdarzone są wielką charyzmą, a swymi płomiennymi mowami oraz własnym przykładem potrafią przewodzić całym rzeszom ludzi. Toteż nierzadko stoją na czele masowych ruchów społecznych.

Prawdziwa 11 nigdy nie pozostaje niezauważona, posiada bowiem nie tylko liczne zdolności, ale również przenikliwy, głęboki umysł oraz dar przewidywania przyszłości, który pomaga jej w podejmowaniu właściwych i szybkich decyzji, co z kolei prowadzi do zwycięstw i sukcesów w każdej niemal dziedzinie.

Wielkość Jedenastek przejawia się zwłaszcza w momentach ich największych życiowych triumfów, kiedy to zachowują skromność i umiarkowanie. Nigdy nie chełpią się swym bogactwem czy zaszczytami i zawsze pozostają wierne swym ideałom, czyli dążeniu do doskonałości duchowej i pragnieniu służenia innym.

Wibracja ta oznacza również twórczą wyobraźnię,oryginalność, wielkoduszność, bezstronność i wewnętrzną równowagę.

Osoby o tej wibracji to najczęściej poeci, wizjonerzy, humaniści i mistycy. Przez całe życie zgłębiają wszelką wiedzę, a zwłaszcza te dziedziny nauki, które pozwalają na odkrywanie sekretów ludzkiej egzystencji. Reprezentanci tej wibracji mogą być zatem świetnymi naukowcami i filozofami, a także, biorąc pod uwagę ich fascynację sztuką, utalentowanymi i natchnionymi pisarzami, malarzami czy aktorami. Jedenastki są również doskonałymi mówcami, kaznodziejami i misjonarzami.

Natomiast dzięki nadzwyczajnej intuicji oraz zdolnościom parapsychologicznym mają szanse zostać wybitnymi astrologami, numerologami, a także profesjonalistami w każdej innej dziedzinie wiedzy tajemnej.

Posiadając tak liczne i różnorodne zalety, bez trudu osiągają cele, które sobie wyznaczą, zarówno w sprawach materialnych, jak i duchowych i społecznych. Czekają je zaszczyty, sława i bogactwa. Wszystko to jednak ma dla nich znaczenie jedynie ze względu na dobro, jakie dzięki nim mogą świadczyć ludzkości.

Z drugiej jednak strony, zważywszy, że jednostki te są przecież tylko ludźmi, istnieje niebezpieczeństwo, iż popadną w skrajność i, utraciwszy wszelkie poczucie rzeczywistości, staną się nieszkodliwymi dziwakami, wiecznymi marzycielami, goniącymi za chimerami i utopiami, niemożliwymi do zrealizowania.

Pozytywne, autentyczne Jedenastki nie dopuszczają do głosu ciemnej, negatywnej strony tej wibracji. Ze spokojem, pełne wewnętrznej harmonii, tak dla nich typowej, pokonują wszelkie przeszkody, jakie stawia na ich drodze życie, stanowiąc tym samym wzór i natchnienie dla otoczenia. To właśnie do nich najlepiej pasuje powiedzenie: „Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem", potrafią przy rym zachować doskonałą równowagę między rzeczywistością, a podświadomością. Ich główną zaletą jest jednak odwaga i wytrwałość w obronie, własnych przekonań.

Należy w tym miejscu dodać, że wszystkie Wibracje Mistrzowskie łączą w sobie cechy charakterystyczne dla każdej z osobna. Ich moralność, duchowość, mentalność i intuicyjność, jak również wewnętrzne motywacje są podobne. Osoby o tych wibracjach łączy podobne przeznaczenie, a jest nim życie wyrastające ponad przeciętność, życie aktywne, interesujące i niezwykłe. Często odnoszą wrażenie, jakby były prowadzone i chronione przez jakąś „wyższą siłę", przytrafiają im się rzeczy niespodziewane, wymykające się spod kontroli. Nierzadko właśnie te niezwykłe wydarzenia odgrywają decydującą rolę w życiu osób o Wibracjach Doskonałych.

 

Źródło : "Magia Numerologii"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

intuicja, jasnowidzenie, wizjonerstwo, mediumiczność, umiejętność przekazu wiedzy z Najwyższego Źródła

charyzma, talenty przywódcze, wódz, przewodnik, nauczyciel, wychowawca, mistrz duchowy

artyzm, indywidualność, piękno wewnętrzne, prekursor przecierający szlaki dla nowej wiedzy, natchnienie, inspiracja

zdolności dywinacyjne – astrolog, numerolog, tarocista, zdolności parapsychiczne, znajomość wiedzy tajemnej

odwaga, duża energia, oryginalność, mądrość, dążenie do duchowej doskonałości, skromność, idealizm, służba innym

LEKCJA DLA LICZBY 11: dzielenie się wiedzą z innymi

 

NEGATYWY LICZBY 11:

 

despotyzm, manipulacja innymi, zarozumialstwo, próżność

 

depresje, lęki, nerwowość

 

zależność, podporządkowanie, bierność

brak realizmu, utopia

 

żródło: Numerologia Liczby Mistrzowskie

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mając wibracje mistrzowskie tzn. że w życiu nic nie ma odbyć się miło i przyjemnie. Jest od osoby wymagane inne spojrzenie , maja obowiązek do prawidłowej realizacji sięgać trochę głębiej , mieć bardziej rozbudowana tę sferę empatii czyli takiego integrowania się z sytuacją choćby miało boleć.

 

Jedenastka

 

11 – taka troszkę numerologiczna bestia, żądająca jakiegoś daru, samo poświęcenia, altruizmu, pracy dla ludzkości.

- w niej boli. 11 są nowatorskie , błyskotliwe, są geniuszami pomysłu i w tym momencie jeśli pomysł nadejdzie nie wprowadzenie tego pomysłu w życie boli jak wyemanowanie energią która poszła w kosz.

- powoduje tzw. Ukryte rozwijanie się chorób. Przy drodze z 11 bardzo często dolegliwości wysypują się przypadkiem. Zaciemnione obrazy medyczne- należy pilnować swego zdrowia.

- nie lubią kiedy sprawy wymykają się z pod kontroli . lepiej nawet się odnajdują w sytuacjach które są rozciągnięte w czasie. Może nawet nie komfortowe sytuacje ale nie dziejący się w sposób gwałtowny bo wtedy zaczyna się rozdarcie i 11 traci zdolność usłyszenia tej podpowiedzi intuicji. Wtedy gdzie to ego jedynkowe zaczyna je popychać do działań które są tak naprawdę „strzelaniem sobie w kolano;’’.

- bardzo dziwne osoby , bo są to osoby o dwóch obliczach. Świat zewnętrzny postrzega je jako altruistyczne a oni dla swych najbliższych potrafią być dziwni , potrzebują ciągle podkreślania ich roli , ich ważności, ich rangi, ich poświęcenia.

- nie wszystko udaje się za pierwszym razem , rozczarowanie, konieczność pozbierania się.

- wibracja w której ponosimy ogromne koszty emocjonalne spełnienia czegoś we własnym życiu.

- wymiar 2. Wymiar Księżyca , droga w której my czasami musimy sami udawać to światło , które de facto jest światłem odbitym.

- coś kosztem czegoś, układ niepełnego szczęścia . czasami dążenie jest zrealizowane, zmaterializowane i my do końca nie wiemy czy dobrze żeśmy dążyli.

- to rozdarcie , dylematy , niestabilność

- 11 jest tym co powoduje, że nasz świat pęka na pół, następuje jakiś bolesny rozłam pomiędzy tym co mamy a byśmy chcieli mieć albo tym czego doświadczamy a nie chcielibyśmy doświadczać.

11 u mężczyzny wprowadza pewien rodzaj konfliktu dążenia i unikania. I taki mężczyzna jest dość trudny do jasnego określenia bo np. 41 z drogi życia wskazuje, że jest to człowiek konkretny , jest to człowiek od do . można na nim polegać, tworzy prawidłowe i trwałe relacje międzyludzkie ale z drugiej strony jest w nim cos niepokojącego , coś niepewnego i często ludzie mający zderzenie wibracji dnia z droga życia są jakby sprzeczne w stosunku do siebie , powodują, że jest nam dość trudno przy nich osiągnąć spokój.

- mocno oznaczona w portrecie - wtedy bardzo często trudno jest im zachować wierność. Oni mogą być wierni natomiast muszą mieć coś co jest tzw. druga płaszczyzną. „jedna noga stoi na ziemi, druga w chmurach( w sferze emocjonalnej).

- rozdarcie jak najbardziej , do tego 11 dla mężczyzny jest osłabiająca , w tym czasie pilnować zdrowie , szczególnie jeśli ma Pan 33 t układu krążenia , Ja powiem tak ... 11 boli ..ot i wsio , oczywiście że później może wyniknąć z tego co mądrego , ale w momencie kiedy działa to boli i tyle ...a do tego w 11 można oblecieć i ślub i rozwód na raz:). – Nie łatwa dla mężczyzny bo to jest tak jakby osłabiona była ta energia męska.

- mało kto może tę 11 w pełni przerobić ..to służba ludziom , to nie dbanie o zaszczyty , ale ona małpa z 1-nek złożona , więc wewnętrznie występuje parcie na zaszczyt , bo tego potrzebują 1-ki ...ale jeśli się np. zajmuje kartami , czy czymś takim , to ta jedenastka daje łatwiejsze przejście ..bo i tak w 2 światach sie jedzie i tak..o 11 mówi się że jedna noga na ziemi , druga w niebie ... i nigdzie tak w całości , ale to geniusz pomysłu , nowatorskich wizji ..to właśnie takie wizjonerstwo , ale w życiu codziennym nie ułatwia ,

11 – powodują pewien rodzaj płynności jeśli chodzi o deklaracje i ich realizowanie.

- może skłaniać do umiejętności życia w ekstremalnych warunkach, gdzieś na pograniczu szczęścia i nieszczęścia.

11/29 – wibracja mistyczna.

Nadmiar 11(dzień, miesiąc , droga życia ) – osoba nie ma łatwo, trzeba z nią dość ostrożnie postępować, by jej nie zdołować bo 11 maja to do siebie, że to nie SA tytany emocjonalne. To SA ludzie którzy potrafią przywdziać maskę, bo 11 daje dualizm ( co innego na zewnątrz , co innego wewnątrz). Maja ogromny polot intelektualny, może być geniuszem pomysłu.

 

------------------------------------------------------

 

Jedenastka z drogi życia

 

- 11 – z drogi życia, z I punktu zwrotnego, z II punktu zwrotnego – czyli ta część życia niekoniecznie upływa w pogodnym , przyjaznym nastroju . Tu jest sporo cierpienia, sporo problemów i sporo sytuacji w których stajemy na rozdrożu emocjonalnym gdzie trzeba coś poświecić by coś zyskać.

- ma pewien rodzaj struktury ofiary w wewnętrznej potrzebie, w życiu nie wszystko się dzieje tak spontanicznie, tak lekko, radośnie – „kiedy coś przychodzi zbyt łatwo , to źle się z tym czuje”, nie do końca potrafi to przyjąć - lubią poświęcenie a osadzone zbyt wysoko – zaangażowanie we wszelkiego rodzaju prace charytatywne.-

- trochę ryzykanctwem jest oczekiwać, że zostaniemy docenieni.

- nie przepadają za tym, żeby im się coś wymykało spod kontroli. One się źle czują w zmianach. One pragną zmian podświadomie ale kiedy one przychodzą nie odnajdują się w nich. Maja tendencje darcia szat na sobie.

- „11” – silnie aspektowana – nic bez bólu, nic bez problemu , nic bez zamieszania i ciągle jest jakiś problem wymagający złamania swojego wewnętrznego kręgosłupa. To wibracja mistrzowska ale jest to mistrzostwo przypięte do gołej piersi – taka porządna szpila wbite.

- swojemu właścicielowi dają coś ale kosztem łez, kosztem straty, kosztem wyrzeczenia.

- wibracja strat, troski o rodzinę

- praca na rzecz ludzkości , droga niełatwa i nie biorąca pod uwagę osoby interesów emocjonalnych.

11 – z drogi życia – powoduje dylematy wewnętrzne , które jeśli ta wibracja nie jest podbita silnymi wibracjami, które nas dobrze kotwiczą w rzeczywistości, które nas ukierunkowują, to obraca się nie tyle przeciwko drodze życia swojego właściciela ale przeciwko psychice swojego właściciela.

- wewnętrzne rozdarcie . jest to wibracja , która musi zebrać żniwo. Ona nie może w naszym życiu pozostać obojętnie.

- nie może mieć wszystkiego tego co by chciała mieć w danym momencie.

- pomagać innym, jest to ogromny rozmach jeśli chodzi o wizjonerstwo życiowe ale przy całym tym rozmachu i geniuszu intelektualnym to gdzieś to życie znaczone jest trudnościami i tzw. drugim miejscem. Droga dojścia do jakiegoś prestiżowego stanowiska będzie droga taka trochę dookoła., będzie droga poświęceń, wyrzeczeń, droga gdzie niejednokrotnie w imię wyższych racji trzeba będzie odstąpić od swojego pomysłu, zostać w danym miejscu, zostać na danym stanowisku.

- 11 często wnosi w nasza osobowość , w nasz charakter pewien rodzaj dualizmu. I osoby które ja posiadają odczuwają siebie czasem jakby były dwie zupełnie odrębne istoty zamknięte w jednym ciele.

- osoba jedna noga będzie cały czas w strumyku ezoteryki brodziła.

- nie do końca potrafi się upominać o swoje lecz ma silna potrzebę zaistnieć . 11 nie do końca potrafi wyważyć zachowania . Najpierw bardzo długo cos znosi a później wyskakuje tak trochę jak zając z kapelusza z ogromna pretensją i zaczyna na sobie drzeć szaty.

- powoduje, że nigdy nie możemy robić tego na co mielibyśmy ochotę tylko podlegamy pewnego rodzaju naciskom wewnętrznym, naciskom sytuacji, naciskom chwili, naciskom potrzeb innych ludzi.

- droga mistrzowskiej realizacji relacji ze światem . jest to droga życia w której osoba niesie odmienność, nowatorskie spojrzenie na codzienność. Jest to tez droga altruizmu, skupiania się na drugim człowieku.

- nie jest to prosta wibracja, od swojego właściciela w tej realizacjo drogi życia wymaga się pewnego rodzaju odstępowania od zachcianek, od realizacji zachcianek własnego „ego’. Jest to droga mistrzowska, jest to droga człowieka altruistycznego, jest to droga która mówi o pracy na rzecz ludzkości, o służbie na rzecz ludzkości, uczy pokory wobec wyższych idei, które w danym momencie będą miały wpływ na jej realizację w życiu osoby. 11 musi być zrealizowana w pełni. Albo po dobroci albo poprzez doświadczenia, doświadczenia utrat, doświadczenia niemożności, doświadczenia rozdźwięku.

- zbiera żniwo czy to się jej podoba czy nie. Swego właściciela obkłada koniecznością poniesienia dość dużego kosztu emocjonalnego tego co chcemy osiągnąć.

 

***********

11 z drogi życia dla mężczyzny – mężczyzna który nie do końca jest jasno określony. I czasami może dawać taki obraz człowieka, który co innego robi. Co innego mówi, myśli , taki nieprzenikniony. Są bardzo specyficzni. To są ludzie o dużym potencjale ale zależy czy ten potencjał wykorzystują.

- powoduje wewnętrzną słabość energetyczną która niejednokrotnie przekłada się na próbę dominowania sytuacji.

*************

 

- należało by się koncentrować na drugim człowieku, droga służby ludzkości.

- osoba nie jest silnego charakteru. Z uzależnień jakichkolwiek trudno osobie wyjść. Jest w niej tyle samo z anioła co z demona.

- ciągle nas zmusza do bycia w drugim planie a jeśli jeszcze 1 w minusie –nie mam prawa do własnych żądań, do własnych pragnień, do własnych marzeń.

- nie odrywaj się od rzeczywistości tylko poznawaj ta duchowość, ten świat duchowy po to by realizować zmiany w świecie materialnym .

- charakterem osoby jest niedopowiedzenie, odstępowanie, niby dąży do zgody ale zostawia wewnętrznie zadzior w samej sobie a to powoduje, że osoba za jakiś czas wychodzi z pozycji uzurpującej sobie prawo do tego żeby jej słuchać.

- często wskazuje na problemy skórne a przy :

2, 3, 6 w cyklach - gospodarka hormonalna organizmu , historie mówiące o układzie hormonalnym , o układzie wydzielania dokrewnego

A 6 w cyklu przy 11 z drogi życia – daje historie łuszczycowe.

11 – ki są wibracjami które obdarowują swego właściciela dylematami, rozterkami, poczuciem zubożenia emocjonalnego w danych sytuacjach. I ta 5 która jest taka niespokojna tak naprawdę wprowadza takie dygotanie wewnątrz a więc dla 11- tek 5 rok osobisty jest najgorszym czasem do podejmowania gwałtownych decyzji życiowych.

11 z drogi życia z 1 z dnia urodzenia – bardzo mocno wchodzi w konflikt który jest konfliktem osobowości.

11 z drogi życia i 5 I punkt zwrotny – osoba powinna podróżować, wykorzystać zagranicę dla własnych celów, w obcych krajach szukać czasem sposobu na rozwiązanie swoich problemów, bo tam będą łatwiejsze do rozwiązania.

11 drogi życia , 5 I punkt zwrotny i 2 z dnia urodzenia - ludzie i osoby obecność w życiu ludzi jest czymś co jest dla osoby najważniejsze. Nie słucha swojej intuicji , bo 5 w i punkcie zwrotnym powoduje , że dusza osoby potrzebuje doświadczeń. 11 powoduje, że musi doświadczać i to w sposób wcale niekoniecznie chwalebny ale wyciągając ogromnie dużo wniosków na przyszłość.

11 z drogi życia i 8 I punkt zwrotny – człowiek który chce jednak podejmować swoje decyzje ale nie przychodzi mu łatwo wdrażanie tych swoich decyzji. dla 11z drogi życia i 5 w minusie , nie pozwól się zdominować , nie przybieraj postawy ofiary , nie bój się zmian ,

11 z drogi życia , 9 w cyklu przez który się idzie, 6 , 5 i mając tych 11 dużo – osoba nie korzysta z intuicji. Ma takie zatrzymanie9np. stary człowiek stoi na krawężniku chcąc przejść przez ulicę, buja się na tym krawężniku, buja, buja, nie wie czy ma ruszyć czy nie ruszyć i na koniec robi krok wprost pod samochód) . ten próg niezdecydowania , tendencja do darcia szat na sobie , do nadmiernego rozpatrywania zamiast kierowania się tym pierwszym instynktownym impulsem.

- 11 zbyt silnie osadzone w naszym portrecie dają tzw. trudną rozpoznawalność, dają zaciemniony obraz diagnostyczny, rozwijanie się jakiegoś problemu zdrowotnego albo z fałszywymi objawami albo bezobjawowo a potem przypadkiem okazuje się ,że poziom choroby jest tak daleko posunięty i nie zawsze dlatego, ze to taka zjadliwa choroba, tylko dlatego, że jest to zaciemnienie obrazu. Bardzo często dają tzw. wielopłaszczyznowość interpretacyjną objawów. Osoby te powinny brać pod uwagę takie nieustawanie …w …. Czyli jeżeli jeden lekarz mówi, że jest wszystko ok. , drugi mówi , że jest wszystko ok. a my się dobrze nie czujemy to trzeba udać się do następnych , bo jeśli w organizmie się cos dzieje nietajnie to bez przyczyny nic się nie dzieje. . Nie powinny ustawać w diagnostyce swojego stanu zdrowia nawet przy minimalnych objawach.

- wskazuje na problemy zdrowotne nie dające jasnych objawów a zmiany w organizmie są wykrywane tzw. przypadkiem.

- trudna, pełna uciążliwości i doświadczeń.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Jedenastka – z dnia urodzenia

 

11 dzień urodzenia – umiejętność bujania w obłokach, tworzenia iluzji, tworzenia marzeń, tworzenia z rozmachem, czasami wizualizm myślowy ma znaleźć odzwierciedlenie w zrealizowaniu własnego wyobrażenia.

- alergia, słabość ciała fizycznego a dość duża siła ducha . Zaciemnione obrazy, trudność diagnozy.

- szczególnie mężczyzna przy 7 to człowiek który ma dwie przestrzenie życiowe. Czasami jest to życie wewnętrzne które jest silniej rozwinięte a czasami jest to po prostu skłonność taka wewnętrzna do tego , żeby w dwóch światach naraz żyć.

- doświadcza dosyć boleśnie jeśli chodzi o utraty emocjonalne

- daje słaba odporność psychiczna

 

---------------------------------

 

Jedenastka w cyklach

 

Cykl 11 – może powodować, że nie można załatwić sprawy bez straty czegoś. 11 przynosi taki rodzaj niedosytu.

- faza rozdarcia, faza poczucia straty, faza niepełnego szczęścia, faza dylematu wewnętrznego, faza rozterek, faza dwóch opcji które się pojawiają i które SA równorzędne. Należy się nauczyć trzymać jednej ścieżki, ustalenia się , że albo jeśli życie podrzuca mi nowe koncepcje to idę w te nowe koncepcje, zostawiam stare koncepcje , nie wracam do tego , bo inaczej będzie w ciągłej rozterce, w ciągłym wewnętrznym bólu – albo przyjąć takie założenie na najbliższe życie , że to co mam jestem tego pewna, to się w moim życiu sprawdziło, bo to ma już w moim życiu jakąś historię. To co mi życie wrzuca jako nowe to jest inny pryzmat spojrzenia na to co mam ale to nie znaczy, że mam się od razu na to rzucać.. jak ustawisz swój pryzmat jest łatwiej dokonywać życiowe wybory.

11 – w cyklu dojrzałym – tworzy pewien rodzaj układu dwóch domów-dom za granicą, dom w kraju.

 

-----------------------------------------------------------

 

Jedenastka w punktach zwrotnych

 

11 w punkcie zwrotnym – trudne doświadczenia medyczne

11 I punkt zwrotny – może powodować, że w wewnętrznej potrzebie występuje coś na kształt połowicznej prawdy (nie wszystko chce powiedzieć)

Sporo „11’ w punktach zwrotnych swojemu właścicielowi dostarcza cechy charakteru, które możemy nazwać „jedna noga stoi na ziemi , druga noga stoi w niebie i tak naprawdę nie jest ani całkiem na ziemi ani całkiem w niebie. To powoduje, że takie osoby z drogą życia ‘11’, z punktami zwrotnymi „11’ rzeczywiście mogą się jawić jak „takie troszkę odleciał.”, jak takie troszkę nie z tej bajki , nie z tej ziemi. Wcale to nie znaczy, że w Realu są to osoby niesprawcze w swoim działaniu natomiast ewidentnie ta wibracja powoduje, że odbiór otoczenia jest taki a nie inny. , że jest to ktoś , kto tak naprawdę nie do końca wie czego chce, ktoś kto chciałby „zjeść ciastko i mieć ciastko”. Ma tendencje do rozszerzania horyzontu takiego myślowego i życiowego.

- to świat próbuje na osobie wymusić pewien rodzaj uniżoności w stosunku do drugiego człowieka

(18.10.2009 Danuta)

11 – I pz wr. – w dzieciństwie, w młodości (Skorpion) – jest przy nich wibracja strat , bólu, wibracja nieprzyjemnych doświadczeń. Nic nie przychodzi nadmiernie łatwo , wszystko trzeba okupić łzami , stresem , nerwami. A 8 z drogi życia –chroni w tym wszystkim.

- zaciemnione obrazy chorobowe czyli rzeczy rozwijają się albo dając brak objawów lub mylne objawy

- jest to doświadczanie ciągłych upokorzeń poza absolutnie genialna abstrakcyjną myślą, którą obdarza właściciela. A na planie realizacji materii to jak nie dokopie to na pewno niczego nie da.

- wskazuje na taka łatwość utraty bezpieczeństwa i pewien rodzaj wewnętrznego rozdarcia.

- ma lotność umysłu, ma bystrość, może tylko nie mieć pomysłu na siebie. 11 powoduje z jednej strony – ktoś kto niekoniecznie w danej chwili chce obciążać się regularną nauką ale z drugiej strony ktoś kto ma wszystkie predyspozycje do tego by stać się autorytetem i żeby zabezpieczyć sobie w przyszłości możliwości pracy intelektualnej.

- jest szalenie istotna wibracja , powoduje rozdarcie, osoba nie potrafi podjąć decyzji ostatecznie i wypowiedzieć swoja opinię, swoje zdanie.

- osoba sama może być osoba która wprowadza chaos w swych marzeniach. . takie na zasadzie „pójść i zostać jednocześnie , kochać i być kochaną Alle problem polega na tym , że zawsze jest jakaś cena a osoba może to przejaskrawiać.

- dość specyficzna wibracja ( w I punkcie zwrotnym) , może wskazywać na to, że osoba została wychowana w domu o spartańskich naleciałościach czyli w takiej troszkę musztrze( taka musztra, przydeptanie dziecka może powodować, że występuje dylemat bo z jednej strony osoba nie chce już nigdy przyjąć żadnych warunków do jakich ma się dostosować a z drugiej strony przyjmuje postawę „swojego oprawcy”. ) i stąd nie akceptuje w ogóle nadrzędnej roli drugiej osoby.

- realizujemy się w zespole, nie jesteśmy indywidualistami.

- wprowadza w sytuacje gdzie osoba jest na minusie emocjonalnym .

- słuchać intuicji i działać zgodnie z pierwszym impulsem a nie z dywagacją, bo 11 rozciągnięte w czasie analizy „ ale z jednej strony, ale z drugiej strony”, takie niezdecydowanie, dylemat, rozdźwięk wewnętrzny rozdarcie wewnętrzne gdzie bardzo często w zmęczeniu, tym rozdarciem wewnętrznym robimy taki trochę ‘skok na bandżi”.

 

11 – I punkt zwrotny – ma dostarczyć drogi do sukcesu poprzez kolce róż. A przy 3 z drogi życia – która jest radosna , spontaniczna - takie doświadczenia są doświadczeniami wywołującymi wewnętrzny ból, wewnętrzne cierpienie, takie zaciskanie w sobie.

11 – I punkt zwrotny z 5 – często mówi o tym, że „spadłaś „ i czy ci się to podoba czy nie powołane zostaje dziecko do życia. Mówi też – „ty musisz jak gdyby przejść przez sytuacje gdzie nie da ci się ułożyć tego tak jakbyś chciała, bo masz czas doświadczania wszystkimi zmysłami a wtedy to są tylko sytuacje trudne, które pozwalają doświadczać wszystkimi zmysłami

11/29 I punkt zwrotny i 1 z drogi życia – 11 – to informacja, że jest potrzeba bycia szara eminencja, bycia kimś kto stoi w drugim rzędzie , bycie kimś kto jest niewidoczny , bycie kimś kto niesie pomoc innym. … natomiast 1 z drogi życia powoduje, że to nasze „ego” nie bardzo chce przyjąć do wiadomości nadrzędność celu duszy. Może dochodzić do takiego rzucania się pomiędzy „chce nieść” a pomiędzy „chce brać”.

11/38 – I punkt zwrotny – czas który będzie się manifestował zmianą koncepcji życiowych. Jest to oczywiście wibracja utrat ale w tym wieku te utraty mogą dotykać naszych bliskich którzy SA w podeszłym wieku.

11 w punkcie zwrotnym przy 7 – ta 11 może powodować, że któregoś dnia w pocie czoła zbudowana rzeczywistość ( bo to 11 pojawiająca się po 4) , jest przez osobę odebrana jako więzienie z którego osoba chce się uwolnić

11 – w piramidzie w wysokich punktach . 11 nie jest obojętna w portrecie , jest to wibracja która kaleczy nasze ciało fizyczne. Kaleczy nasza emocjonalność. Ona nas uwrażliwia – to prawda ale uwrażliwia nas poprzez doświadczanie wewnętrznego cierpienia.

- w szczycie - coś kosztem czegoś , daje spełnienie. Uwrażliwia człowieka poprzez doświadczenie rzucające na kolana. Sukces okupiony prawidłowo postawionym życiem emocjonalnym.

-czujemy pewien rodzaj niedosytu, gdzie trudno jest nam być ludźmi spełnionymi , gdzie trudno jest nam cieszyć się tym co mamy , bo to wszystko jest okupione ceną, która jest niejednokrotnie w naszym odbiorze zbyt wysoka jeśli chodzi o cenę danego zysku.

- w szczycie działa inaczej .. ..ale może niestety wskazywać że ..to ty będzie prowadzała swoje męża .. wtedy boli ..może nie całe życie ...ale ...zresztą obejrzyj sobie czas do dziś bo 11 w szczycie daje zabarwienie , wewnętrzny ból , rozdarcia , rozpady i rozdźwięki nosisz w sobie ..a na dokładkę do kart Cię ciągnie , i nie można powiedzieć że całe życie boli , ale 11 nie pozwala się poczuć nieskazitelnie szczęśliwym , jak coś dobrego sie dzieje , to zaraz coś ukłuje żeby nie było za różowo

- doświadczyła sporo bólu i nic w życiu nie jest dane awansem , nic nie odbyło się bez głębokich kosztów emocjonalnych , sprawy rodzinne, rodzina, bliscy są dużo ważniejsze niż sama osoba w tym wszystkim.

- zaciemnianie obrazu choroby albo brak objawów albo wieloobjawowość.

11 w punktach zwrotnych – niekomfortowe sytuacje emocjonalne, rozpady, związki się rozpadają lub osoba decyduje się na rozpad związku gdyż nie może dłużej układać się, aby związek się realizował.

 

Natomiast nadmiar 11 – nie możemy mieć do końca tego co chcemy, w takim czasie jak chcemy, w takiej formie jak chcemy. Że cały czas jakieś wyższe racje staja nam na przeszkodzie i jakby troszkę wymagając od nas żebyśmy takimi „światłowodem się stali” pt. koncentruję się tylko i wyłącznie na aspekcie transynentalnym a gdzieś ten aspekt realizacji fizycznej w takim szczęściu , spełnieniu jest wątkiem który bokiem płynie i niekoniecznie jest on najszczęśliwszy przy czym nie znaczy to, że 11 nie dopuszcza do tego aby jej właściciel dotknął szczęścia. Tylko to jest wszystko okupione na zasadzie ofiarowania nam przedśpiewu szczęścia i rozdarcia pomiędzy dwoma sytuacjami gdzie my musimy niestety ze swoim „ja” , ze swoim „ego” , ze swoim pragnieniem stanąć tak jak gdyby trochę w kolejce do realizacji.

- schizofrenik emocjonalny – sam chwilami może odczuwać ciężar swojej osoby w swoim życiu….

 

--------------------------------------

 

Jedenastka – wspólna wibracja związku

 

11 – będzie to życie obok siebie. Związek udaje się w pełni tylko i wyłącznie wtedy kiedy dwie indywidualności szanują swoja ale i też i ta integralność po drugiej stronie. A jeśli ktokolwiek chce coś zawłaszczyć wtedy zaczyna się ścieranie.

Związek niełatwy – 11- wibracja mistrzowska . jest to wibracja utraty. Przede wszystkim to wibracja ma taki wpływ na związek przy której trzeba się układać, trzeba odłożyć te układy ambicjonalne czyli np. wiem, że jestem osoba o skomplikowanym charakterze ale swojemu partnerowi też pozostawiam szansę , żeby jego skomplikowany charakter nie musiał być całkowicie zniwelowany.

- wibracja mistrzowska, niełatwa. Relacja tez niełatwa, która albo doprowadza do sytuacji gdzie ludzie żyją obok siebie, bo realizują się każdy w swoim wymiarze albo relacja w której ktoś musi „być na kolanach’ , wyrzec się własnych potrzeb albo relacji która się rozpada. „11” wymaga absolutnej akceptacji drugiej osoby z całym dobrodziejstwem inwentarza,

- 11 – wspólna droga związku – wskazuje zawsze na to, że nie jest to małżeństwo łatwe.

- związki sygnowane niskimi wibracjami mistrzowskimi (11) są to związki które- ludzie żyją obok siebie albo nie mogą się połączyć i będąc jakby razem żyją ta dwutorowością.

- związek, który albo się rozpada albo trwa i ludzie jak te tory kolejowe . jedno żyje obok drugiego, idą w tym samym kierunku ale generalnie nie bardzo się krzyżują ze sobą.

- związek karmiczny – partnerzy schodzą się na chwile. – lub o bardzo silnym przyciąganiu energetycznym

- cięższy układ karmiczny

- trzeba się przygotować na to, że każdy z nas poniekąd jakby żyje własnym rytmem. To są te 1. To jest ten wyższy aspekt szacunku dla drugiego człowieka. Czyli – poniekąd ja nie tyle oddaje Tobie siebie, nie oczekuje, żebyś Ty mi się oddał ze swoimi przyzwyczajeniami tylko moje zrozumienie Twojej indywidualności i odrębności pozwala na to , żebyś Ty w formie niezmienionej realizował się przy mnie.

Wibracje mistrzowskie jako dające podstawie relacji mówią o tym, że :

- tu nie ma miejsca na to , żeby ktoś kogoś ciągnął, żeby ktoś kogoś pchał przed sobą. Tu ludzie Ida ramie w ramię. Tu ludzie sprawdzają siebie w tej miłości nie w codziennej radości i spokoju. Bo wtedy to każdy głupi potrafi być szczęśliwy. Tylko jakość naszego związku sprawdzona jest w boju. Czyli jakość naszego związku , ta więź , która nas połączyła, to uczucie które w swoja stronę mamy tak naprawdę zostanie wystawione na próbę. I albo próbę przejdziemy albo tej próby nie przejdziemy.

- 11 wspólna związku – spotkały się dwie indywidualności z których żadna nie chce i nie powinna oddawać swego pola. Taki związek może istnieć tylko i wyłącznie wtedy kiedy zostaje zachowana integralność z każdej z osób. Jeżeli ktokolwiek próbuje zawłaszczyć terytorium czy to fizycznie czy emocjonalnie partnera czy partnerki następuje rozerwanie związku. To takie ‘szyny kolejowe”. On będzie się realizował kiedy partnerzy będą szli ramię w ramię., w tą sama stronę ale kiedy nie będą się krzyżowały ich ścieżki. W przeciwnym razie ilekroć ktoś kogoś będzie próbował przekonać na swoja stronę- wypadek gotowy bo krzyżują się tory.

- to takie związki gdzie nikt nikogo nie będzie próbował przeciągnąć na swoją stronę ani nikt nikomu nie może próbować narzucać. To związek jak tory kolejowe- „ idziemy w jednym kierunku obok siebie i w momencie kiedy próbujemy na przewagi brać wtedy zawsze z tego wynika jakiś rodzaj problemu związku .

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...