Skocz do zawartości

Tarot - karty bramy


Syrena
 Share

Polecane posty

Wyobraźmy sobie Arkana Wielkie jako schody, składające się w dwudziestu dwóch stopni, a każdy stopień wygląda trochę inaczej – jedne są szersze, inne węższe, bywają wśród nich stopnie wykrzywione i stopnie gładkie. Na każdym stopniu pokonać trzeba inne przeszkody, zanim pójdzie się dalej. Różne pod względem trudności bywa również przejście między jednym stopniem a drugim. Patrząc na Arkana Wielkie Tarota w taki sposób, wyróżniamy wśród nich karty bramy, które mają niebagatelne znaczenie we wróżbie. Karty bramy otwierają nasze życie na strumień nowych zdarzeń, zdarzeń które niosą ze sobą ważne zmiany w naszym życiu, a zmiany te niekiedy są niezbyt radośnie odbierane – ludzie boją się zmian, ale często wychodzą im one na dobre... Znane przysłowie mówi „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.

 

Ze względu na swój charakter i znaczenie karty bramy bywają przestrogą przed klęską lub drogowskazem do osiągnięcia szczęścia.

Oto karty bramy Wielkich Arkanów:

 

Karta brama Śmierć - Oznacza transformację, koniec czegoś i jednocześnie początek czegoś nowego. Czego? – o tym powiedzą sąsiadujące karty. W odróżnieniu od karty Wieża, zmiana ta jest naturalnym wynikiem istniejących zdarzeń lub przemiany wewnętrznej, duchowej danej osoby.

W sensie życia realnego oznaczać może na przykład koniec złej passy w interesach. W sensie duchowym - odrodzenie się , zmianę poglądów, postaw, zerwanie z przywiązaniem (człowiek przywiązany do ptaka, co codziennie siada na parapecie, niepokoi się, gdy pewnego dnia ptak nie przyleci).

Z doświadczenia podczas pracy z moimi klientami wiem, że większość ludzi boi się karty Śmierci. Jest to błąd, bo w rzeczywistości Śmierć wcale nie oznacza śmierci w sensie fizycznym, lecz definitywny koniec pewnego etapu życia oraz – jak już zostało to wspomniane, transformację duchową. Na przykład Śmierć poprzedzona Wieżą może oznaczać koniec osaczenia lub pobytu w więzieniu czy innego życiowego dramatu. Inny przykład: Śmierć i Sąd będą oznaczać koniec danego etapu życia i początek nowego - pozytywną przemianę lub zmianę (w zależności od tego jak brzmi pytanie).

Odwrócona karta Śmierć to okres złego fatum w życiu, jakaś strata, depresja.

 

Karta brama Wieża - Zwróćmy uwagę na to, że karta Wieża jest jedyną pośród Arkanów Wielkich, której symbolem jest przedmiot materialny, wytwór pracy ludzkiej. Symbolizuje ona zniszczenie tego, co człowiek przez lata wypracował, z czym wiązał swoją wiarę i nadzieję.

Oznacza tragedię w sferze materialnej lub w sferze uczuć, często izolację, nieprzewidzianą katastrofę, wypadki losowe.

Zacytujmy Mickiewicza „ Dzieło niszczenia jest równie święte, jak dzieło tworzenia”.

Zniszczenie to ma swój cel – nadzieję na zmianę losu na lepszy, jeśli człowiek pokona wstrząs psychiczny, lęk, depresję z tym negatywnym wydarzeniem związaną.

Wieża oznacza niewolę, a grom uwalnia nas od niej.

W pozycji odwróconej to tryumfalne rozwiązanie problemów na przykład odzyskanie wolności , wyjście cało z groźnego wypadku. Także straty, nieszczęście, ale o małym znaczeniu.

 

Karta brama Sąd - Karta ta jest najlepszą z pośród kart bram. Nazywana jest często: Zmartwychwstanie. Dzięki opatrzności Boga, łaskawości losu, przeznaczenia otwiera się nowy, lepszy okres w życiu.

Pytający otrzyma coś, czego pranie. Dostajemy szansę, to swoista karta ratunku. Większości z nas kojarzy się z kresem wędrówki i rozliczeniem przed majestatem Pańskim. Tymczasem karta ta niesie ze sobą najlepsze dla nas wibracje, jest wręcz gwarancją wyjścia z choroby, z największych opresji. Zapowiada powrót do dawnych planów i idei, które upłynęły z biegiem czasu i uległy zapomnieniu. Jako karta brama zapowiada powrót do siebie kochanków, przyjaciół z którymi się rozstaliśmy. Jest to jedyna karta która łączy ze sobą przeszłość z teraźniejszością.

Odwrócona karta Sądu Ostatecznego to utracona okazja, opóźnienie rezultatu działań, nieprzemyślane działanie, wskazany jest rozsądek.

 

Karta brama Świat - Ta karta jest ostatnim etapem wędrówki poprzez Arkana Wielkie. To spełnienie pewnego etapu w naszej wspinaczce po stopniach schodów. Przed nami jest nowy etap, następna podróż.

Karta zapowiada otwarcie się nowych możliwości, korzystny przebieg wydarzeń, rozwiązanie rąk, harmonię, sukces, także nowe możliwości, szanse i widoki na przyszłość. Odwrócona mówi o blokadzie lecz na szczęście krótkiej. Otwarcie o której mówi ta karta może być w sensie fizycznym. Na przykład, gdy osobie pytającej o szanse na otrzymanie wizy wyjdzie ta karta obok karty urzędowej np. Sprawiedliwości, to dostanie ona upragnioną wizę i pojedzie. Karta Świat to sukces który został osiągnięty, ale po tej karcie znowu jest karta Głupiec i znowu czeka nas nowe zdobywanie sukcesów i droga do karty Świat po przez wszystkie Arkana Wielkie Tarota.

 

Źródło: wrozbyonline.pl/

 

Wśród kart Małych Arkanów wyróżniono karty, które niosą specjalnie silne przesłanie. Są sygnałem, że znajdujemy się w momencie kulminacyjnym, w punkcie, przesilenia. Są podpowiedzią, że jeden etap się już kończy, a drugi zaczyna. Zapowiadają rozwój i wezwanie do skupienia uwagi by dokonać wyboru. Jeśli wybór będzie właściwy– przekroczymy bramę i dostaniemy ułatwienia od losu. Jeśli nie – możemy przed nią pozostać z nierozwiązanym problemem do czasu aż „odrobimy lekcję”, nauczymy się właściwej postawy i znajdziemy rozwiązanie.

Dla niezdecydowanych i lękliwych brama może być przeszkodą nie do przekroczenia. Jeżeli nie okiełzna się strachu lub nie podejmie wysiłku by zmierzyć się z problemem, trudna sytuacja będzie powracać. Czasem życie zmusi do przekroczenia bramy nawet wbrew naszej woli. Jednak odbywa się to w sposób bolesny i trudny.

Karty bramy maja nam uzmysłowić ważność wydarzeń jakich doświadczamy. Są znakiem rozwoju osobowości. Nie dotyczą spraw czysto materialnych, lecz ukazują ewolucję postaw, emocji, myśli i uwalniania się z pułapek materii.

 

TRÓJKA BUŁAW – kulminacja energii. Potrzeba ruchu i zmiany. Konieczność podjęcia działania by uwolnić się z ciasnych ram ograniczeń i wypłynąć na szersze wody. Uczy działania nie tylko wyłącznie dla siebie, ale z uwzględnieniem potrzeb i potencjału innych ludzi.

 

PIĄTKA KIELICHÓW – zrozumienie natury emocji. Umiejętność odróżniania cudzych emocji od swoich. Przez konfrontację ze skrajnie silnymi uczuciami: bólem, głębokim smutkiem, zazdrością, napięciem emocjonalnym na granicy eksplozji, prowokuje dojrzałość uczuciową. Uczy, że pogrzebane uczucia mogą odrodzić się w doskonalszej formie.

 

ÓSEMKA KIELICHÓW – konfrontacja ze skrajnymi uczuciami, konflikt wewnętrzny wywołujący emocjonalne rozdarcie, prowadzące do przewartościowania na płaszczyźnie uczuć. Prowokuje konieczność zdobywanie nowych doświadczeń: może to być doświadczenie wolności, poddanie się pasji czy namiętności nawet wbrew oczekiwaniom otoczenia.

 

SZÓSTKA MIECZY – moment duchowego przełomu. Konieczność uwolnienia się od starych schematów myślenia, porzucenie „bezpiecznych” poglądów dla nowych marzeń, idei i rozwiązań. A wszystko po to by odnaleźć w sobie nieograniczoność potencjałów i nowych możliwości, choć by miał temu towarzyszyć lęk.

 

ÓSEMKA MIECZY – wezwanie do wykazania się odwagą w warunkach, którym człowiek zmuszany jest ulec. Budowanie w sobie poczucia godności i wartości pomimo wpajanych z zewnątrz ograniczeń. Prowokuje do wykazania się umiejętnością dostrzeżenia rozwiązań tam, gdzie na pierwszy rzut oka ich wcale nie widać.

 

AS DENARÓW – kreatywność jako część natury świata. Dostrzeżenie, że na bazie jaką jest materia można sięgnąć po pierwiastki duchowe. Uczy rozumienia, że w akcie twórczym przenikają się wzajemnie energie ziemskie i boskie.

 

SZÓSTKA DENARÓW – dawanie i branie są dwiema stronami tej samej monety. Jeżeli nie umiemy brać, nie umiemy też obdarowywać – te dwie czynności muszą być w równowadze. Tak nadmiar jak i brak są zakłóceniem harmonijnego przepływu energii.

 

DZIEWIĄTKA DENARÓW – bogactwo tak materialne, jak i duchowe wymaga uważnej opieki. Nie wystarczy posiadać, trzeba to również umieć utrzymać, ale nie przywiązywać się by nie zostać niewolnikiem własnych bogactw. Dar losu może wynieść człowieka ponad przeciętność, ale tylko od niego będzie zależeć czy wzbogaci swoją osobowość, czy ugrzęźnie w pułapce posiadania.

 

DZIESIĄTKA DENARÓW – nie przychodzimy z nikąd i do nikąd nie odchodzimy. Jesteśmy sumą poprzednich pokoleń, a ich dorobek jest naszym dziedzictwem, którego nie wolno nam marnować! Co gromadzimy przez swoje życie będzie bogactwem tych co przyjdą po nas – oby ta scheda nie była dla nich balastem!

 

Źródło - książka: Dorota Maria Słowikowska "Sekrety Małych Arkanów Tarota"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tarociści dzielą karty tarota na różne grupy. Uważają, że niektóre karty są ważniejsze, mocniejsze i bardziej znaczące od innych. Jednym z takich wyróżników są karty bramy, często opisywane w polskiej literaturze astrologicznej.

 

TAROT JAKO KLUCZ

Kiedy rozkładamy karty, przenosimy się do innej rzeczywistości, w której wszystko staje się możliwe, a my możemy poznać naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie wiemy, kto dokładnie stworzył tarota, ale wiemy na pewno, że nie służy on, w przeciwieństwie do zwykłych kart, do zabawy czy rozrywki. Używając tarota wkraczamy na drogę wyższego poznania, która może nas doprowadzić do oświecenia - kiedy zrozumiemy wreszcie, kim jesteśmy i co mamy w życiu do zrobienia. Karty tarota są jednym z kluczy, które otwierają nam drzwi do innej rzeczywistości i wyższego poznania. Bez klucza nie ma bramy. Artur Edward Waite, znany okultysta, swoją słynną publikacją o tarocie zatytułował Obrazkowy klucz do Tarota, potwierdzając wyjątkowe znaczenie tych magicznych karta dla każdego, kto zajmuje się magią, ezoteryką i duchowością.

Tarot jest więc kluczem do bramy, za którą odkryjemy swoje prawdziwe ja i poznamy wiedzę dostępną tylko nielicznym. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw tę bramę znaleźć, a potem odkryć sposób, jak przez nią przejść lub otworzyć jej podwoje. Nie każdy zna magiczne słowo, które otworzy bramę skarbca. Zaklęcie Sezamie, otwórz się! nie zawsze zadziała, trudno jest wejść do jaskini pełnej skarbów. Bogactwa, do których prowadzi nas tarot, są natury duchowej. Musimy prawidłowo odczytać symbole i znaki na kartach, żeby przyjąć i zrozumieć naukę, jaką daje nam tarot.

Brama jest symbolicznym przejściem ze stanu nieświadomości (stoimy przed bramą i nie wiemy, jaki świat kryje się po jej drugiej stronie) do stanu poznania i wyższej świadomości. W wielu kulturach i tradycjach ezoterycznych rytuał przejścia jest jednym z najważniejszych w życiu każdego człowieka czy adepta. To inicjacja, która czyni z nas osoby dorosłe i posiadające tajemną wiedzę. Kiedy przejdziemy przez bramę, jednocześnie otwieramy swój umysł, poznajemy to, co dostępne tylko nielicznym i wybranym. Stajemy się wrażliwsi na to, co nas otacza i otwieramy się na innych.

Nie dziwi więc, że tarot jest traktowany jako brama do poznania wyższego, duchowego świata. Dlaczego jednak niektórzy tarociści uważają, że pewne karty mają o wiele mocniejsze znaczenie i nazwali je kartami bramami?

 

MAŁE BRAMY

Małe arkana opisują codzienne sytuacje i zwykłe ludzkie problemy. Jednak kiedy przyjrzymy się im dokładnie, okazuje się, że niektóre z nich mają o wiele silniejsze oddziaływanie i głębszy przekaz. Są ważną wiadomością, jaką napotykamy w wędrówce po małych arkanach. Są to: 3 Buław, 5 Kielichów, 8 Kielichów, 6 Mieczy, 8 Mieczy, As Denarów, 9 Denarów i 10 Denarów. Jan Suliga tak je opisuje: „Karty Bramy uosabiają przejście, życiowy próg, nieuchronne rozstrzygnięcie (w położeniu odwróconym - niemożność rozstrzygnięcia). Znamionują jakąś ważną, istotną dla osoby której wróżymy, sytuację. Są repliką Kart transformacji Wielkich Wtajemniczeń." (Tarot Magów, Wydawnictwo G.D. 1992, s. 232).

Czym wyróżniają się one spośród innych małych arkanów? Na pewno są to karty, na których dostrzeżemy mosty oraz bramy, których symbolika jest przecież kluczowa dla tarota jako takiego. Na 3 Buław mężczyzna stoi między dwiema wbitymi w ziemię buławami, trzecią się podpiera. Na 5 Kielichów postać stoi między dwoma rzędami kielichów: te po lewej stronie są przewrócone, a ich zawartość rozlana, te po prawej wciąż stoją i są pełne. Dodatkowo po prawej w oddali widzimy most na rzece, którym przechodzi się na drugą stronę, gdzie stoi zamek i są drzewa. Na 8 Kielichów bramą jest przejście między dwiema górami. Na 6 Mieczy kobieta, która siedzi na łodzi, jest otoczona przez dwa szpalery mieczy wbitych w dno łodzi. Przeprawa przez rzekę jest tu więc symbolicznym przejściem przez bramę.

Na 8 Mieczy kobieta stoi pomiędzy dwoma rzędami mieczy wbitych w ziemię. Na Asie Denarów widzimy bramę do ogrodu porośniętą girlandami kwiatów, bluszczu i powojników. Na 9 Denarów kobieta stoi pomiędzy dwoma stosami denarów, które tworzą bramę. Na 10 Denarów widzimy solidną miejską bramę, na tle której siedzi wielopokoleniowa rodzina.

Nie jest to jednak główną cechą kart bram. Łuki i bramy są przecież i na innych kartach: na 4 Buław jest brama ozdobiona girlandami z czterech buław, na 3 Denarów widzimy łuk w konstrukcji katedry. Według tarocistów, którzy używają kart bram w swojej praktyce, są to karty, które – podobnie jak wielkie arkana – pokazują niecodzienne wydarzenia, których człowiek do tej pory nie przeżył w swoim życiu lub nie dostrzegł ich wagi. Są też ostrzeżeniem, że trzeba potraktować sytuację poważnie, bo żal do kogoś (5 Kielichów), sytuacja pozornie bez wyjścia (8 Mieczy), czy też przesyt luksusowymi warunkami życia (9 Denarów) mogą być impulsem do poważnego działania, do całkowitej zmiany naszego życia.

Karty bramy są więc nauką, jaką spotykamy w codziennych życiowych sprawach. Czasami zwykła sytuacja urasta do takiego problemu lub tworzy taki splot okoliczności, że nagle patrzymy na świat z zupełnie innej perspektywy i sami stajemy się zupełnie kimś innym. Karty bramy łatwo przeoczyć i zbagatelizować. Jak pokazuje praktyka, taka nieostrożność może doprowadzić do dużej straty lub przegapienia ważnych życiowych okazji. 10 Denarów oznacza stabilizację życiową, zyski i stworzenie rodziny. W rozkładzie dla młodego mężczyzny, który się jeszcze nie wyszalał i nie ustatkował, może wskazywać, że niedługo stanie (lub właśnie się to dzieje) przed koniecznością takiego kroku.

 

WIELKIE BRAMY

Niektórzy tarociści uważają, że wśród wielkich arkanów też są karty, które zasługują na miano bram. Spośród wielkich arkanów kilka kart przykuwa naszą szczególną uwagę. Są to Rydwan, Koło Fortuny, Śmierć, Wieża i Świat. Jan Witold Suliga w książce Tarot Magów nazywa je kartami transformacji, które „symbolizują przemianę, dar losu, wpływ przeznaczenia na nasze życie, fatum, wewnętrzny lub zewnętrzny przymus” (Tarot Magów, Wydawnictwo G.D. 1992, s. 232). Niektórzy uważają je za wielkie bramy, które przenoszą nas w zupełnie inny świat, a spotkanie ich w rozkładzie jest znakiem, że w naszym życiu dokonuje się wielka, nieodwracalna przemiana. Coś starego się kończy, coś nowego się zaczyna. Każde z tych wielkich arkanów przenosi nas w inne miejsce i oznacza, ze nasze życie już nie będzie takie samo jak przedtem.

 

RODZAJE BRAM

Jeśli mamy przed sobą bramę, to albo jest ona otwarta, albo zamknięta. Jak to przełożyć na symbolikę kart bram? Możemy skorzystać z ich ostrzeżenia i pójść krok dalej, podjąć wyzwanie, zmienić się. Możemy również zignorować ich przesłanie i powrócić do punktu wyjścia, powtarzając znów te same życiowe uniki, błędy lub zaniedbania. O tym, czy skorzystamy z rady karty bramy i przekroczymy ważny życiowy próg, powie nam pozycja karty i jej siła w rozkładzie w relacji z innymi kartami.

Brama jest otwarta wtedy, kiedy znaczenie karty jest pozytywne, czyli nie jest w pozycji odwróconej lub znajduje się w otoczeniu sprzyjających jej kart. Karta oznacza wtedy pokonanie przeszkód i możliwość rozwiązania problemu lub trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Możemy zobaczyć, co jest po jej drugiej stronie, zdobyć wiedzę, która jest ukryta w symbolach umieszczonych na karcie i poszerzyć swoje horyzonty.

Brama jest zamknięta wtedy, kiedy znaczenie karty jest negatywne, czyli jest w pozycji odwróconej lub znajduje się pośród niesprzyjających jej kart. Karta brama nie otwiera wtedy przed nami swoich podwoi. Możemy pukać, krzyczeć i błagać, żeby nas wpuszczono do środka, ale nic takiego się nie stanie. Brama jest wtedy psychiczną lub fizyczną barierą, która blokuje nas i nie pozwala iść do przodu. Znalezienie do niej klucza jest bardzo trudne. Okazuje się, że musimy jeszcze wiele zrobić i przeżyć, aby zobaczyć świat po drugiej stronie bramy. Albo możemy jej po prostu nie zauważyć. Jest to moim zdaniem najgorsza realizacja tej karty.

 

Źródło: "Tarocista"

  • Gratuluję! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...