Skocz do zawartości

Droga Życia 33 - charakterystyka


Marika
 Share

Polecane posty

DROGA ŻYCIA 33

Liczba trzydzieści trzy odzwierciedla ideał miłości uniwersalnej, ogarniającej wszystkich ludzi. Miłość taka równoznaczna jest z oddaniem, poświęceniem się i współodczuwaniem, to miłość, która rodzi pragnienie służenia najwyższym ideałom i która nie waha się poświęcić wszystkiego w ich obronie.

Wszystkie Liczby Doskonałe symbolizują wewnętrzne Światło i odpowiadają najwspanialszym cechom Liczb Podstawowych. Liczba 33 oznacza idealną harmonię między wszystkimi cechami składającymi się na osobowość i umysłowość danej jednostki. Owa harmonia i spokój, i subtelność, jakie emanują z osób urodzonych pod wpływem tej wibracji, w szczególny sposób przyciągają ludzi zagubionych i nieszczęśliwych, szukających pociechy i oparcia.

Inne typowe cechy dla Liczby 33 to: uczciwość, prawdomówność, umiłowanie sprawiedliwości oraz poszanowanie tradycji są to zawsze osoby godne szacunku i zaufania.

Przyciągają do siebie osoby, które są tak samo jak one urodzone pod wpływem Wibracji Doskonałych, pragnące pełnić rolę mistrzów i przywódców duchowych ludzkości Jednostki te mają również szanse stać się wielkimi mówcami, pisarzami czy poetami Jednak najsilniejszą i najważniejszą motywacją kierującą ich życiem jest potrzeba przekazywania innym swej mądrości i duchowego światła.

Osoby posiadające w swym Portrecie Numerologicznym Liczbę 33 odznaczają się, podobnie jak pozostałe liczby Doskonałe, nieprzeciętną intuicją, a w tym konkretnym przypadku także artystycznymi zdolnościami twórczymi. Ich dzieła są wyjątkowe, gdyż jak nikt inny odczuwają piękno. Potrafią je wyrazić poprzez linię, kolor, teksturę i formę.

Umiłowanie życia rodzinnego jest u tych osób wprost niezwykłe i nierzadko przeradza się w poświęcenie i rezygnację z własnych celów, jeśli dobro najbliższych tego wymaga.

Zawsze będzie ona marzycielem i idealistą, a jej nadzwyczajna intuicja i wrażliwość pozwalają na zgłębianie wiedzy tajemnej, mistyki i zjawisk paranormalnych.

Wszystkie myśli i czyny osób urodzonych pod wpływem tej wibracji podporządkowane są nakazom etyczno-moralnym; będąc dla wielu swego rodzaju mistrzami duchowymi, zawsze najwięcej wymagają od siebie samych.

Tak liczne zalety, Świadczące o niewątpliwej przewadze duchowej tych osób nad innymi, sprawiają, że cieszą się one ogólnym szacunkiem i podziwem i, często wbrew własnej woli, osiągają największe zaszczyty i sławę.

Każda osoba posiadająca Wibrację Mistrzowską powinna pamiętać, iż jej wpływ na otoczenie jest ogromny. Jeśli więc nie sprosta temu wyzwaniu lub też użyje swego wpływu w niewłaściwy sposób, jej rozwój duchowy zostanie zahamowany, co z kolei spowoduje poczucie moralnej klęski i frustracji.

Źródło : "Magia Numerologii"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months later...

Wibracja liczby 33

Służba uniwersalna. Liczba twórczości i komunikacji, zwana jest wibracją Chrystusową. Znajduje się pod wpływem planety Neptun, wyższej oktawy Wenus, która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej.

Liczba Mistrza, Nauczyciela, Przewodnika. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha. Wiedza, mądrość, ewolucja i współczucie. Tendencją negatywną osób, których dotyczy ta liczba, jest potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają.

W sensie pozytywnym: mistrz, przewodnik, uważny, tolerancyjny i oddany.

W sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zawodowych lub społecznych, bunt.

jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. Nauka tolerancji i cierpliwości.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAJEMNICZY JĘZYK BOGÓW (33)

Odmiennie niż poznane dotąd liczby mistrzowskie, Trzydziestka trójka nie ma w naszym systemie swojej liczby zredukowanej we własnym królestwie Ducha. Jej naturalną podstawą jest pochodząca z królestwa społecznego Szóstka. Nic dziwnego -wszak nie znamy duchowości innej niż nasza własna, ubrana w ludzkie ciało, a przeto i wśród liczb innej duchowości nie szukajmy. Na temat świata duchowego nader niejednoznaczne i wielce różnorodne spotyka się teorie. Niby wiadomo, że wszystkie one warte siebie nawzajem, że do Prawdy nijak się mają, lecz co i rusz ktoś występuje z obrazem niewidocznej zmysłami strony naszego życia. A Trzydziestka Trójka... stoi sobie z boku, patrzy na to wszystko i czeka, aż przestaniemy sobie Niebiosa wyobrażać, a zaczniemy je odczuwać. Bo do świata bogów nie prowadzą żadne spekulacje ani najbardziej nawet wymyślne systemy mistyczne i religijne. TAM sięga się ciszą, pokorą, skupieniem, poddaniem, wyciszeniem, medytacją, modlitwą. Nie podejmujmy takich praktyk, póki nie jesteśmy syci zwykłych, "ziemskich" rozkoszy i zaspokojeń; nic po wiedzy duchowej chciwcom i ciekawskim. Kto szuka w tej wiedzy cudownych uzdrowień swego chorego ciała i chorej duszy, nie znajdzie ich. Przeciwnie: osunie się w jeszcze cięższą chorobę. Kto dla próżnej ciekawości chciałby podejrzeć bogów, rychło stanie się klientem psychiatrów. Kto dzięki siłom Ducha chciałby pomnożyć swój majątek, straci wszystko. Wiedza duchowa jest albowiem dla zdrowych i zrealizowanych. Tylko oni potrafią podziwiać nie pragnąc; tylko oni umieją patrzeć nie sądząc -i tylko tacy zdolni są sprostać wyzwaniu liczby Trzydzieści Trzy. Nie zmienia tego fakt, że ludzkość wciągu ostatnich trzech stuleci dokonała wielu fascynujących i użytecznych odkryć, także w dziedzinie wykorzystania sił psychiki do polepszenia swego bytu. Modna

obecnie psychotronika niemal co dzień zaskakuje nas nowymi i doskonale działającymi metodami zmiany swojego losu dzięki wykorzystaniu potęgi myśli. Chwała za to twórcom takich metod. Ale z rzeczywistą wiedzą duchową, z rozumieniem losu, przeznaczenia i ewolucji istoty ludzkiej takie para psychiczne sztuczki niewiele mają wspólnego. Bogowie odsłoniwszy nam część swych tajemnic, ukryli się głębiej, więc i poszukująca ich przesłania Trzydziestka trójka poważniejsze ma dzisiaj zadanie. Dla umiejących słuchać swej intuicji i nie mylących jej z podszeptami pożądania, jest Trzydziestka trójka cichym i delikatnym, lecz potężnym głosem wewnętrznym, nieomylnie podpowiadającym prawidłowe, zgodne z indywidualną i niepowtarzalną drogą każdego z nas postępowanie. Dzieje się pod działaniem tej liczby coś przeciwnego logice i doświadczeniu potocznemu: oto wiemy właściwie wszystko, widzimy ludzi i zdarzenia na wylot, choć nigdy się tego nie uczyliśmy, ani nawet nie wiemy, kiedy ta wiedza do nas przyszła. Jest w tym coś więcej niż intuicja wróżki czy natchnienia jasnowidzących; Trzydziestka trójka wie, że choć mamy wolną wolę, że teoretycznie moglibyśmy być wszystkim -nie wymyślimy niczego, co nie byłoby nam przeznaczone. Więcej nawet: najbardziej "nasze", najbardziej wolne zda się pomysły, to właśnie te, za którymi idąc, najdokładniej realizujemy nasz los i przeznaczenie. Mawia się o Trzydziestce trójce, że jest ona Najwyższym Nauczycielem, kimś, kto przyszedł na świat, by dać świadectwo Prawdzie. I daje liczba ta świadectwo prawdzie o człowieku, w gruncie rzeczy zawsze i wszędzie takiej samej. Całym sobą, swoimi myślami, mową i uczynkami musi być Trzydziestka trójka wyrazicielem najbardziej uniwersalnych i najwyższych idei człowieczeństwa. Takich jak Budda, Kriszna, Chrystus, Zaratustra i inni, którzy dla nas, mniej doskonałych, stali się niedościgłymi wzorcami. Nie jest to łatwa misja. Wymaga stuprocentowego poddania się intuicji i takiegoż zaufania do sił kierujących naszym życiem. Trzydziestka trójka musi być wolna od potrzeb własnych i w pełni dyspozycyjna wobec władców losu. Jej wiedza jest dla umysłu ludzkiego zaiste porażająca, więc nawet własnej wiedzy nie powinna być nad- miernie świadoma. Musi wystarczyć jej, że ta wiedza uchroni swego nosiciela od znalezienia się w sytuacjach, z których nie ma wyjścia. Ale o tym, co tu jest sytuacją rzeczywiście bez wyjścia, nie człowiek z Trzydziestką trójką decyduje... Nie dziwmy się więc, jeśli zobaczymy tę liczbę w sytuacjach skrajnych, w które wcale nie musiała wchodzić. Gdy mogąc się leczyć - z sobie tylko wiadomych przyczyn nie robi tego, jakby czując, że jej cierpienie jeszcze nie wypaliło się do końca. Gdy doskonale wykształcona i wypieszczona -wybiera funkcjonowanie w Środowisku degeneratów. Gdy, zelżona i sponiewierana -odstępuje od karania swych prześladowców. Tak działa los -a przed jego spełnieniem żadne siły Trzydziestki trójki nie uchronią. W ramach tego losu ma ona pełne bezpieczeństwo, bo kto chciałby Trzydziestkę trójkę Świadomie skrzywdzić, tym bogowie zaopiekują się tak, że więcej o nim nie usłyszymy. Liczba ta ma dar oczyszczania świata z cierpienia. Nie jest to jej własne cierpienie, bo zgoda na los od własnego cierpienia uwalnia; to raczej wszelkie nieczystości psychiczne świata, który Trzydziestkę trójkę otacza. Nie umie ona i najczęściej nie chce bronić się przed tym. Jeśli ma nie stać się bezsensowną ofiarą, niechże uczy się medytacji spalającej cierpienie bez śladu. Niech stanie się potężnym joginem, zdolnym bez szkody dla siebie oczyścić i odnowić swą społeczność, a jeszcze nauczyć ją Wiedzy uwalniającej od cierpień. Bo właśnie z tą, a nie inną liczbą wiążemy postać bodhisattwy -istoty, która, powodowana współczuciem dla cierpienia nieuchronnie towarzyszącego każdemu nieświadomemu istnieniu, ślubuje pojawiać się wszędzie tam, gdzie istoty żywe jeszcze nie osiągnęły świadomości uwalniającej od cierpienia -aby taką świadomością je obdarzyć. Trzydzieści Trzy nie jest bezpośrednio obecne ani widoczne w osobowości; jak wszystkie liczby mistrzowskie, zawiaduje całością człowieka i dla swej realizacji korzysta z innych jednocyfrowych potencjałów portretu numerologicznego. Przebywając z człowiekiem, w którego portrecie aktywna jest liczba Trzydzieści Trzy, mamy wrażenie, że jest to ktoś z innego świata, podległy mocom z trudem dla nas wyobrażalnym. Jednocześnie wyczuwamy, że te siły są i dla nas, że i my moglibyśmy się od nich, ustami ich ziemskiego przedstawiciela, czegoś dowiedzieć. Będzie to prawda z gatunku najprostszych i przez to najtrudniejszych do zrozumienia. Przekazując ją, Trzydziestka trójka bez wahania zapewne podpisze się pod zdaniem Buddy: cierpienie bierze się z niewiedzy. I będzie nakłaniać nas, byśmy się, jak i ona sama, przebudzili i zrozumieli. Ale Trzydziestka trójka nie będzie nauczać na zamówienie. To my musimy czekać na jej natchnienia. Jeśli z tej wiedzy skorzystamy- poczujemy się silni, a nasza wiara będzie w stanie góry przenosić. Nawet jeśli sama Trzydziestka trójka nie podaje Wiedzy tak, jak należymy możemy z niej skorzystać bez przeszkód. To zapewne o tej liczbie mawiają mistrzowie zen, że "nawet przy fałszywym mistrzu wystarczająco pilny uczeń może osiągnąć oświecenie". Bo jeśli mistrz- nauczyciel jest niegodny potencjałów Trzydziestki trójki, przenosi się . ona na uczniów. To często spotykana sytuacja, gdy ucząc się unie najlepszych nauczycieli, sami duchowo wzrastamy. Jak wszystkim liczbom, tak i tej trafia się negatywne wydanie. To ktoś, kto potencjały Ducha rozprasza i tłumi w sobie. Bełkotliwy, a potężnie pożądający "mistyk", najczęściej do tego chorobliwie zaiste opętany seksem; głupi i ograniczony, a za to żądny sławy i rozgłosu "mistrz duchowy", otoczony gronem jeszcze głupszych uczniów; ktoś rozpaczliwie klejący się do każdego w poszukiwaniu choćby ochłapu uczucia; degenerat i wyrzutek społeczny, wyobrażający sobie, że on jeden zna prawdę, a reszta nie chce docenić jego boskości - oto niektóre z bogatej galerii typów negatywnej Trzydziestki trójki. Równie często wypłatą, jaką liczba ta darzy głupców niedorosłych do jej wymogów, jest najgorsze wydanie negatywnej Szóstki, z jej nędzą emocjonalną i uczuciową. Tajemniczy język bogów, jaki za pośrednictwem Trzydziestki trójki uchyla nam, śmiertelnym, rąbka swych tajemnic, nie jest ani najpilniejszą, ani najważniejszą w codziennej egzystencji potrzebą. Tak też jest i z większością posiadaczy tej liczby. Można Trzydziestkę - trójkę niemal rutynowo traktować jak zwykłą Szóstkę. Ale jeśli dane będzie komuś z nas doświadczyć Trzydziestki trójki i zdoła rozpoznać tę energię, jego życie ulegnie subtelnej, lecz nieodwracalnej przemianie. Stanie się w pełni świadomie poddanym sił duchowych, a wtedy, rozumiejąc los i zaprzestając walki, dozna słodyczy poddania, o której powiadają wielcy mistrzowie ducha, że jest największą z ziemskich i niebiańskich rozkoszy.

 

Włodzimierz Zybertal

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...

Urodziłam się z tą wibracją , w sferze uczuciowej szkoda mówić, w zawodowej tak sobie (ciągle muszę szukać pracy). Wystawiana jestem na różne próby , z których zawsze wychodzę ,,obronną ręką" ale to ile nerwów mnie kosztuje to tylko ja wiem. Na wszystko muszę zapracować samo nic łatwo mi nie przychodzi. Z dnia urodzenia jestem 29 czyli 11 . Nigdy nie byłam , w stałym związku, jak kogoś poznam to na chwilę. Cały czas nad sobą się zastanawiam gdzie leży przyczyna ,że nie mogę ułożyć sobie życia. Chciałabym żeby ktoś nakreślił mój portret astrologiczny, wyliczył domy i jakie planety w każdym z nich rządzą. Pozdrawiam

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mel portret astrologiczny, to nie w tym dziale, tu jeżeli już, to portret numerologiczny ;)

Po astrologiczny zajrzyj tutaj viewforum.php?f=83 przejrzyj tematy, w którymś powinien być podany link do strony, na której można samodzielnie wpisując datę, oraz miejsce urodzenia stworzyć portret astrologiczny. Później już tylko interpretacja :)

Jeśli chodzi o numerologię, to dodam, że tak samo jak i każda dziedzina ezoteryki, numerologia, to dodatek do naszego życia. Liczby mogą mieć na nas wpływ, mogą pasować do naszego charakteru, ale nie muszą. A to czy pozwolimy, aby tak właśnie się one realizowały, zależy już od nas.

Liczby Mistrzowskie mają to do siebie, że one nie przynoszą samych dróg usłanych różami, przynoszą także te wyboiste, na których dużo kamieni, ale posiadasz liczb mistrzowskich w dacie urodzenia, to osoba, która ma zadatki na osiągnięcia mistrzostwa albo w tym - albo w poprzednim życiu. A na mistrza naprawdę trzeba sobie zapracować i jest to ciężka praca, nic lekko i łatwo nie przychodzi. Mistrzowie, to osoby o wysoko rozwiniętej empatii, cechuje je altruizm, cierpliwość, gotowość niesienia pomocy innym, przekładają przed dobra finansowe dobro innych ludzi, a w obecnych czasach cóż, bardzo mało takich osób. Dlatego to co dzieje się u ludzi, z nadmiarem liczb mistrzowskich, to swego rodzaju przygotowanie, ale i próba - sprawdzian, czy podołają, czy jeszcze nie nadszedł dla nich ten czas.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja też mam w drodze życia 33,ale tak w ogóle to mam i 22 z daty urodzenia i więcej tych mistrzowskich cyfr...też wiem,że to nie jest łatwe stale mam pod górkę...byłam w małżeństwie 30 lat ,które już nie istnieje rozwiedliśmy się,byłam w związku nic nie wyszło...czy mógłby mi ktoś wykreślić portret numerologiczny...byłabym wdzięczna ....Dziękuję :)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teresa33 napisał:
Ja też mam w drodze życia 33,ale tak w ogóle to mam i 22 z daty urodzenia i więcej tych mistrzowskich cyfr...też wiem,że to nie jest łatwe stale mam pod górkę...byłam w małżeństwie 30 lat ,które już nie istnieje rozwiedliśmy się,byłam w związku nic nie wyszło...czy mógłby mi ktoś wykreślić portret numerologiczny...byłabym wdzięczna ....Dziękuję :) moja data ur.22.7.1957

Rozpiskę portretu numerologicznego otrzymałaś od Aniki viewtopic.php?f=246&t=2263&start=70#p31214

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years later...

33 ma mój przyjaciel w drodze życia. Pamiętam jak dziś nasze pierwsze spotkanie, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, zaczęliśmy rozmawiać i moglibyśmy tak godzinami.

Jest człowiekiem niekonfliktowym, nastawionym na czynienie dobra i zauważanie go w innych, pomaganie, takie trochę peace and love ( zresztą miłośnik Przystanku Woodstock) :)

Faktycznie idealista i marzyciel, czasami nawet w dość skrajnej postaci:) Mimo powierzchownego braku panowania nad harmonogramami i datami zawsze ma pokłady energii, wiary w ludzi,

pozytywnie wzmacnia. Dobrze traktuje kobiety a średnie ma szczęście do tej pory w związkach. Jest kochliwy a kiedy jest sam to mu ta samotność bardzo ciąży i mówi dużo o marzeniu spotkania drugiej polowy- bardzo w to wierzy!!  Zatem stwierdzam, ze aby pozytywnie wibrowac 33 musi być w dobrym związku, miłość to ich nadrzędna potrzeba, jest dla nich niczym tlen.

  • Lubię! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

MIMESIS, to, że 33 to takie "peace and love" to zgadza się w stu procentach :D Jako trzydziestka trójka potwierdzam, mnie wielokrotnie nazwano "hipiską", choć zarówno z wyglądu, jak i gustu muzycznego, pewnie wiele wspólnego z nią nie mam ;) A co do obserwacji braku szczęścia w miłości u 33... Hmmmm... Skoro to nadrzędna potrzeba w życiu tejże wibracji, to podejrzewam, że musi przejść długą i wyboistą drogę, wiele się ucząc po drodze, by w końcu dojść do prawdy i miłości, na którą zasłużyła. Jako ciekawostkę dodam, iż byłam w relacji z mężczyzną, również 33, prawie 5 lat.Jednak tutaj miałam do czynienia z mistrzem bardzo skrzywdzonym w tym życiu przez ojca itd., zwyczajnie sobie nie poradził ze swoim życiem, schodząc w dolinę pustki, pełną alkoholu, narkotyków oraz uciech cielesnych. Tak więc jak wiadomo, są dwie strony medalu... Jednak z pewnością mogę stwierdzić, zarówno na swoim, jak i na przykładzie poznanych przeze mnie 33, że są to osoby bardzo wrażliwe, emocjonalne i ta miłość wysuwa się w Naszym życiu na pierwszy plan. Trudniej Nam się 'uziemić' natomiast... ;) 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

justynam :)  tego braku uziemienia też jest dobra strona medalu, mniej stresu na barkach i wiara w swój pomysł. Pamiętam jeszcze z czasów studiowania, gdy nasz projekt nie zyskał przychylnosci prowdzącej; większość teamu podlamana, pytam go:  a Ty sie nie przejmujesz? Nie, nie obchodzi mnie jej zdanie, zrobimy to :)  Plus umiejętność spadania na 4 łapy bo miał jeden "mocny epizod" i ludzka sympatia. Życzę Ci justynam dużo "tlenu" (miłości) na ten wspaniały, wiosenny czas :)

 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja tak trochę do siebie dodam (ni kogo nie oceniam i nie krytykuję), że raz to nie każdy wibruje jak 33 tylko jak 6 (no bo tak chce i mu wolno :)), a dwa to różnie wibrują kobiety i mężczyźni, a trzy ... to nie wiem na dany moment ;(, jak mnie coś olśni to napiszę <luzik>

  • Lubię! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście SowAna :) Potencjał a podążanie właściwą sobie ścieżką i realizacja to w końcu inna para kaloszy. MIMESIS dziękuję! Oczywiście życząc i Tobie jak najwięcej miłości (nigdy jej mało)  ;) Historia, którą przytoczyłam to parę lat wstecz, aczkolwiek pewnie jakaś 'rysa' pozostała, myślę,  że czas leczy rany :D

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months later...
Dnia 5.12.2015 o 20:01, Mel44 napisał:

Urodziłam się z tą wibracją , w sferze uczuciowej szkoda mówić, w zawodowej tak sobie (ciągle muszę szukać pracy). Wystawiana jestem na różne próby , z których zawsze wychodzę ,,obronną ręką" ale to ile nerwów mnie kosztuje to tylko ja wiem. Na wszystko muszę zapracować samo nic łatwo mi nie przychodzi. Z dnia urodzenia jestem 29 czyli 11 . Nigdy nie byłam , w stałym związku, jak kogoś poznam to na chwilę. Cały czas nad sobą się zastanawiam gdzie leży przyczyna ,że nie mogę ułożyć sobie życia. Chciałabym żeby ktoś nakreślił mój portret astrologiczny, wyliczył domy i jakie planety w każdym z nich rządzą. Pozdrawiam

 

Mam to samo, witaj w klubie

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dnia 4.04.2018 o 22:36, MIMESIS napisał:

33 ma mój przyjaciel w drodze życia. Pamiętam jak dziś nasze pierwsze spotkanie, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, zaczęliśmy rozmawiać i moglibyśmy tak godzinami.

Jest człowiekiem niekonfliktowym, nastawionym na czynienie dobra i zauważanie go w innych, pomaganie, takie trochę peace and love ( zresztą miłośnik Przystanku Woodstock) :)

Faktycznie idealista i marzyciel, czasami nawet w dość skrajnej postaci:) Mimo powierzchownego braku panowania nad harmonogramami i datami zawsze ma pokłady energii, wiary w ludzi,

pozytywnie wzmacnia. Dobrze traktuje kobiety a średnie ma szczęście do tej pory w związkach. Jest kochliwy a kiedy jest sam to mu ta samotność bardzo ciąży i mówi dużo o marzeniu spotkania drugiej polowy- bardzo w to wierzy!!  Zatem stwierdzam, ze aby pozytywnie wibrowac 33 musi być w dobrym związku, miłość to ich nadrzędna potrzeba, jest dla nich niczym tlen.

 

Bardzo ladnie ujete @MIMESIS, zazdroszcze takiego przyjaciela 

  • Dziękuję! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year later...

Hej 

19 kwietnia 1981 też 33

Od ponad dwudziestu lat pod górę całkowity brak motywacji na parcie na karierę i kasę 

Wręcz wogole mnie nie interesuje kariera i nie interesują mnie wogole praktycznie żadne zawody typu praca dla kogoś już doszło do tego że nie mogę pracować bo zmuszałem się do tego przez ostatnie 20lat i już jak mam iść do pracy to prawie zygac mi się chce wolę umrzeć pod mostem z głodu niż tam iść .ciągle się buntuje całe życie nie potrafię się odnaleźć w tym systemie i do niego podporządkowac wogole nie mam pojęcia co robić już niedługo będę bezdomny bo nie mam kasy ani nie mam pracy która będę kochał i da mi spełnienie albo biznes który pokocham

Pomoże ktoś jakas podpowiedź co by mi dało spełnienie w jakim kierunku mam iść żeby robić to co mi da radość i szczęście?

Najlepszego 🇵🇱♥️ 

Jeszcze dodam całe życie alkohol hazard długi niezadowolenie i frustracja obecnie jestem trzeźwy rok ale nie mam żadnej motywacji do niczego nic mi się poprostu nie chcę uważam że nie ma sensu czegokolwiek robić bo żyć żeby jeść i płacić rachunki nie ma sensu nie potrafię jak większość ludzi czerpać z tego radosci

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...