Skocz do zawartości

Droga Życia 22 - charakterystyka


Polecane posty

DROGA ŻYCIA 22

 

Dwadzieścia Dwa. Osoby o tej wibracji, jednej z najsilniejszych, jakie znamy, noszą w sobie ogromny potencjał energii, istne centrum energetyczne. Siła, jaką posiadają, najczęściej (choć nie zawsze) skierowana jest na realizowanie celów materialnych.

Osoby te zwykle zajmują kluczowe stanowiska w świecie finansów, polityki, przemysłu czy sztuki. Nie ma właściwie dziedziny, w której nie byłyby zdolne się wybić, potrafią bowiem pokonywać wszelkie przeszkody, stojące na ich drodze do sukcesu.

22 i 44, w przeciwieństwie do 11 i 33, które koncentrują się głównie na rozwoju duchowym, potrafią pogodzić takie ambicje, jak pragnienie władzy, sławy czy bogactw z altruizmem, wielkodusznością i dostojeństwem charakterystycznym dla Wibracji Doskonałych. Innymi słowy, Liczby te symbolizują władzę materialną podporządkowaną wyższym celom duchowym. Osoby o tej wibracji urodziły się, aby tworzyć, pracować, działać, a jednocześnie służyć wyższym ideałom. Można by je porównać do człowieka, który mocno , stojąc nogami na ziemi, ma wzrok utkwiony w niedostępne, niebiańskie przestworza. Aby lepiej zrozumieć to piękne połączenie materii z duchem, warto przypomnieć, że Liczba 22, czyli siła i materializm, powstała z połączenia dwóch 11, symbolizujących ducha i wyższe ideały.

Ogromna witalność i energia, a także rozmach i zdolności kreatywne liczby 22 powinny być spożytkowane w celu tworzenia wielkich planów. Nie powinny jednak interweniować w ich materialną realizację. Szkoda byłoby, gdyby talent i geniusz, jakimi obdarzone są osoby o tej wibracji, zostały „rozmienione na drobne". Jedną z głównych zalet tych osób jest bowiem umiejętność myślenia perspektywicznego i tworzenia projektów zakrojonych na szeroką skalę. Dlatego też im wcześniej uświadomią sobie, że posiadają wszelkie dane, aby budować lepszy świat, tym wcześniej przystąpią do działania z pożytkiem dla otoczenia i dla siebie samych.

Osoby te, podobnie jak urodzeni pod wpływem Liczby 44, obdarowane zostały przez los niezwykłą i charyzmą i zdolnością do rządzenia. Mają szansę wspiąć się na najwyższe szczeble drabiny społecznej, zdobyć władzę i bogactwa, a nawet tworzyć lub obalać całe imperia. Są to autentyczni ludzie sukcesu, triumfujący w każdej dziedzinie. Powinni jednak nieustannie myśleć, że ich siła oparta jest w dużym stopniu na osobach z nimi współpracujących oraz na sprzyjających okolicznościach, dzięki którym mogą realizować swe dalekosiężne i ambitne plany. |

Myślą przewodnią osób o tej wibracji jest najczęściej pragnienie przyczynienia się do postępu społecznego i materialnego oraz uczestniczenia we wszelkich akcjach i ruchach charytatywnych, których celem jest praca nad rozwojem duchowym człowieka. Dzięki takiej działalności osiągną one wewnętrzny spokój, który pozwoli im z czystym sumieniem cieszyć się własnym bogactwem czy władzą. W ten sposób będą wypełniać swoje zobowiązania kosmiczne i karmiczne, które wymagają realnego życia, a nie życia w świecie snów i iluzji.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że chęć gromadzenia bogactw lub dominowania nad innymi sprawi, że dana osoba przestanie kontrolować siebie i swoje życie, ulegając wadom i słabościom. Największą pułapką czyhającą na te osoby jest nieposkromiona ambicja, działanie skierowane wyłącznie na osiąganie własnych korzyści, co z kolei powoduje, że nie przebierają one w środkach, aby zrealizować to, co zamierzają. Negatywna 22 (podobnie jak 44) należy do najpróżniejszych osób w całej Skali Numerologicznej. Nieugięta, pozbawiona litości i wszelkich skrupułów, osoba taka gotowa jest zniszczyć każdego, kto stanie na jej drodze, a motorem wszystkich jej działań życiowych staje się nieopanowana chęć zysku i chciwość. Nadużywa wówczas swej władzy i ujawnia nawet takie cechy, jak: podłość, nikczemność okrucieństwo. Osoba, która uległa negatywnej stronie tej wibracji, staje się nieufna, drobiazgowa i zniewolona codzienną rutyną. Żyje w ciągłym lęku przed ewentualną porażką i nie potrafi cieszyć się życiem.

 

Źródło : "Magia Numerologii"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

DROGA ŻYCIA 22

ARCHITEKT

Moc wewnętrzna, wyższa inteligencja, geniusz konstrukcyjny

 

Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. Podobnie jak „jedenastki" — osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji, które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. Posiadając inspirację i inteligencję „jedenastki", 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. Potrafi osiągnąć każdy cel, gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. Jesteś osobą pomysłową, szczerą, uczciwą, postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. Masz żywy charakter, choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. Twoja misja —

konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. Musisz jednak unikać przepracowania, które może spowodować rozchwianie emocjonalne.

 

Jeśli wibrujesz negatywnie, twoje plany przekraczają twoje możliwości. Stajesz się nieczuły i obojętny,

naruszasz wszelkie prawa i reguły, mylisz miłość z nienawiścią. Działasz pod wpływem wybujałych ambicji, stajesz się despotyczny, samolubny, nie słuchasz nikogo. Często prowadzi to do destrukcji, głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych, nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią, gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego.

 

Dążąc do stabilizacji rodzinnej, która daje ci oparcie, dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne. Niestety, twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą, a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów.

 

Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać, dzielić się, zauważać i rozumieć innych. Tworzyć na skalę uniwersalną, z myślą o ludzkości. Pracować nad sobą tak, by uzyskać akceptację otoczenia. Nauczyć się odpoczywać, wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne.

 

Możesz spełnić się w każdej dziedzinie, tak wielki jest zakres twoich możliwości. Dzięki dużej intuicji wielu

szpiegów i detektywów realizowało drogę 22, a także wielu polityków i historyków.

 

Źródło: Natasza Czarmińska "Liczby losu"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 months later...

Wibracja liczby 22

 

Tworzenie struktur. Jest to jedyna liczba, która daje taki sam rezultat przez dodawanie, jak przez mnożenie: 2+2=4, 2×2=4. Rządzi nią planeta Pluton.

Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy, jak i doświadczenia, liczbą geniuszu twórczego, konstrukcji, genialnego wynalazku. Wibracja ta wyraża genialną twórczość, jeśli jest użyta dla dobra ludzkości, lub całkowitą destrukcję (depresję, szaleństwo), jeśli jest używana dla celów egoistycznych.

Podobnie jak „jedenastka”, 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych, tyle że w sensie praktycznym i konkretnym, podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. Osoby naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją, jaką zawiera ich los, że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów, zapominają o wymiarze ludzkim. Dlatego dobrze by było, gdyby uczyły się od liczby 33.

 

W sensie pozytywnym: wielkość, geniusz, sława i fortuna.

 

W sensie negatywnym: ruina, szaleństwo, nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi, skłonność do gwałtownych reakcji.

 

jej lekcja: pracować dla ludzkości. Nigdy nie próbować czarnej magii.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WIELCY BUDOWNICZOWIE, WIELCY GŁUPCY I WIELCY MŚCICIELE (22)

Ogromne zaiste jest we współczesnym świecie dążenie do władzy, mocy, potęgi, panowania itp. prób odreagowania naturalnej ludzkiej słabości! Jest tak silne, że przenika nawet do świata liczb. Toteż jeśli numerolog chciałby zbadać stan "woli mocy" swojego społeczeństwa, nie musiałby daleko szukać -wystarczyłoby zapoznać się z aktualnie wykładaną symboliką mistrzowskiej liczby Dwadzieścia Dwa. Powszechnie przypisywane Dwudziestce dwójce cechy to bowiem nie tyle z logiki lub medytowania symbolu wywiedziona rola liczby w strukturze systemu ( a więc i w życiu człowieka), co raczej wola mocy i panowania właściwa piszącym o tej liczbie autorom i ich wyznawcom. Skąd biorą się takie sądy - łatwo zrozumiemy, jeśli zobaczymy, jaka jest pozycja Dwudziestki dwójki w całości systemu. Uczyniliśmy ją zwornikiem i opiekunką całości królestwa społecznego, czyli Czwórki, Piątki i Szóstki. Nakazaliśmy, by z tych, odpowiadających najbardziej aktywnym naszym latom liczb, Dwudziestka dwójka wydobyła i zagospodarowała całą skumulowaną w społeczeństwie energię. Ogromna to energia. Nie dziw więc, że Dwudziestce dwójce tak nieziemskie przypisuje się właściwości. Oczywiście liczba ta nie zawiera w sobie całości tej energii. Jest jednak kluczem do jej uruchomienia. A w społeczeństwie kluczem do uruchomienia jego energii jest mit. I tak oto uzyskujemy pierwsze i najważniejsze przybliżenie symboliki Dwudziestki dwójki: ktoś z taką liczbą jest mniej lub bardziej świadomie nosicielem i wyrazicielem wielkich społecznych mitów. Oczywiście nie jest tak, że człowiek "ma mit". To raczej mit ma człowieka. Opanowuje go w całości; bez ceregieli posługuje się osobowością, wykształceniem, a nawet życiem prywatnym swego nosiciela dla sobie tylko wiadomych celów. Toteż życie pod działaniem Dwudziestki dwójki sielanką bynajmniej nie jest. Przeciwnie: Dwudziestka dwójka żyje pod nieznośnym nieraz przymusem, a zdarza się jej nie raz i nie dwa, że żyje na granicy obłędu i nie zawsze po akceptowanej społecznie stronie tej granicy.., Nosiciel mitu jest przez mit nie tylko wynajmowany do jakichś tam -kosmicznych celów, ale i chroniony przez siły, które go wynajęły. Nie ma pod działaniem Dwudziestki dwójki tzw. ludowej sprawiedliwości, Oto dlaczego wielcy Nosiciele Mitów, jak choćby w naszym stuleciu Hitler, Stalin, Pol Pot -nigdy nie byli ukarani ani nawet sądzeni przez ludzką sprawiedliwość, Bo osądowi w skali społecznej podlega nie służka mitu, bezwolna w rękach potężnych sił społecznych; osądzeniu podlega właśnie mit, w imię którego ludzie takiego pokroju dostali się na szczyty władzy. Jeśli więc chcemy sterować Dwudziestką dwójką, a nie stać się jej ofiarami -bacznie patrzmy na mity, jakie wpajamy naszym dzieciom w szkołach. Równie uważnie patrzmy na treści w społeczeństwie cenzurowane jako tabu rozmaitego autoramentu. Bo najważniejsze przyczółki władzy to nie demokratyczne konstytucje, nie parlament, nie wojsko i nie tajne policje nawet; to właśnie szkoła i cenzura, budujące konstytucje, parlamenty, wojsko i tajne policje wprost w sercach i umysłach obywateli. Względem tak zaprojektowanych serc i umysłów Dwudziestka- dwójka jest tylko siłą wykonawczą -i niczym więcej. Bacznie studiujmy bajki i marzenia naszych dzieci! Potencjały i energię rozwija Dwudziestka dwójka z Czwórki, z liczby tych, co dopiero zaczynają swą społeczną drogę, a ich dążeniem zasadniczym jest zmiana istniejącego układu sił społecznych lub przynajmniej poprawa własnego losu. Przeważnie tylko tacy zdolni są sprostać wyzwaniu, jakie niesie Dwudziestka dwójka. Ale zdarzają się i wyjątki, bowiem Dwadzieścia Dwa -jak wszystkie liczby mistrzowskie - potrafi rozwinąć się z dowolnej liczby podległego sobie królestwa. Rewolty w imię nowych mitów robią najczęściej przedstawiciele Czwórki, czyli plebejusze, ale zdarza się, że ich ideologiem i przywódcą politycznym jest jakiś zblazowany arystokrata (Piątka) lub ktoś z klasy średniej (Szóstka) .Jednak bez udziału Czwórki, bez jej siły i determinacji, Dwudziestka dwójka w ogóle nie zaistnieje. Bo czymże byłby np. wywodzący się z wyższych warstw społeczeństwa W I. Lenin bez dzikiego fanatyzmu swych, niewątpliwie plebejskiego, "czwórkowego" pochodzenia, komisarzy ludowych? Czymże byłyby "szóstkowe" w swej wymowie ideały amerykańskiej Deklaracji Niepodległości bez zaciętości i ambicji "czwórkowej" natury farmerów i robotników zbuntowanych kolonii? Dwudziestka dwójka może opanować każdego, kto w jakikolwiek sposób rozumie i czuje rolę mitu w społeczeństwie. Bez znaczenia są tu najczęściej osobiste przymioty opanowanego, jego uczciwość, a nawet rzeczywiste talenty polityczne. Narzędziem Dwudziestki dwójki może stać się każdy, kto ma ów szczególny gen, umożliwiający człowiekowi połączenie się z energią swego społeczeństwa, odczytanie i wyartykułowanie jego pragnień i dążeń. Niby pod dotknięciem czarodziejskiej laski, gromadzą się dookoła kogoś takiego ludzie rzeczywiście sprawni w działaniu. Siłę Dwudziestki dwójki poznajemy w pełni, gdy zdobywa ona władzę. Ciekawe, że Dwadzieścia Dwa, póki nie ma możliwości artykulacji swego mitu - sprawowania władzy, wpływania na opinię społeczną -jest niewidoczne w psychice i charakterze człowieka. Ale dajmy mu możliwość, wynieśmy go na szczyty społeczeństwa, a zadziwi nas niezawodnie. Dwudziestki dwójki to nie ci, którzy kończą szkoły; to ci, którzy je zakładają. Pogardzani jako kaprale, okazują się nad- spodziewanie zdolnymi generałami. Bo liczba ta ma coś z wygasłego, zda się, lecz wciąż groźnego wulkanu. Uśpiona, niedostrzegana, spoczywa sobie całe lata w najgłębszych zakamarkach jaźni, by pewnego dnia eksplodować, wywołując nieodwracalne zmiany. Jaki mit nosi w sobie Dwudziestka dwójka, wynika z jej charakteru, wychowania, kultury itp. czynników. Niezwykle ważne to spostrzeżenie, jest ono bowiem informacją, że człowiek nie jest i nie powinien być ślepą i bezwolną ofiarą tej liczby. Dwudziestka dwójka to tylko informacja o potrzebie i zdolnościach artykulacji mitu. Jaki to ma być mit -możemy wybierać spośród mitów aktualnie w kulturze dostępnych, lub stworzyć nowy. Ten zapewne wybór miał na myśli ktoś, kto powiedział, że Dwudziestka dwójka to Wielki Budowniczy, Wielki Mściciel albo Wielki Głupiec. Budowniczy - to ten, który wybrał albo tworzy mit jeszcze niezbyt wyraźny, ale obiecujący Przyszłość. Wielcy Mściciele czerpią swą energię z zawsze obecnych w społecznej świadomości mitów odwetu, odegrania się itp. frustracji. Wreszcie Wielcy Głupcy to Dwudziestki dwójki, grupujący się dokoła mitów jeszcze zda się silnych, jeszcze mocno kontrolujących społeczną świadomość, lecz już przegniłych i niepłodnych. O takich właśnie, co chcieliby system wartości, kryteria wyborów, moralność albo religijność wymusić ustawami parlamentarnymi, mawia się -Wielcy Głupcy. Skazani są oni wraz ze wszystkimi, których zdołali otumanić, na niepamięć i szyderstwo swych potomnych, albowiem systemy wartości, mity, moralności i religie, które muszą sięgać do parlamentów i sądów, to takie, których już od dawna nie ma w ludzkich sercach. Dwudziestka dwójka jest liczbą groźną, odbiera bowiem człowiekowi jego własną wolę i rozum. Kto dostał się w zasięg jej wpływów, czuje w sobie moc, która łatwo prowadzi na manowce. Działanie Dwudziestki- dwójki to np. przyjęcie czyjejś myśli za własną, bo liczba ta jest mistrzem sugestii i sterowania cudzymi myślami. To właśnie z Dwudziestką dwójką kojarzymy wiece, na których z tysięcy gardeł wykrzykuje się jakieś brednie pod dyktando kolejnego kandydata na wodza ludzkości -i wraz z nim idzie się na dno poniżenia i zawiedzenia, gdy mija mit, który takie- go przywódcę wyniósł do władzy. Ma Dwudziestka dwójka kontakt z najtajniejszymi siłami kierującymi życiem jej społeczeństwa. Zna, jak nikt inny, ukryte cele i motywy społecznych działań. Rozpaczliwie przytomnie widzi rzeczywisty bieg wydarzeń, widzi, jak realizują się mity i niełatwo jej od tej przytomności uciec w szaleństwo. Mając tę wiedzę, Dwudziestka dwójka żyje po trosze jak strażnik osobliwego skarbca społecznej świadomości, czuwający, gdy inni śpią. Nie wolno jej niczego z tych skarbów spożytkować dla własnych celów -musi, tak jak urnie, udostępniać je swym pobratymcom, uświadamiając im potęgę sił, które wszystkich nas przez życie prowadzą. Oczywiście polityka nie jest jedynym terenem działania Dwudziestki dwójki; może nim być wszystko, co w ludzkiej świadomości ma wymiar ogólnospołeczny. Np. w społeczeństwach silnie represjonujących seks, Dwudziestkę Dwójkę spotkamy wśród najbardziej wyzywających "kobiet fatalnych" albo wśród najlepiej prosperujących twórców pornografii. Dwudziestkę dwójkę realizował też odkrywca Troi, Heinrich Schliemann, jak najbardziej mitologicznymi kierowany treściami. Wymieniając przywódcze zdolności tej liczby warto jednak pamiętać i o ciemnej stronie tej liczby: znacznie więcej jest ludzi z czynną w portrecie numerologicznyrn liczbą Dwadzieścia Dwa niż możliwych do obsadzenia stanowisk przywódczych. Ci, którzy nie stali się w służbie mitu aktywni, niechże starają się o jakikolwiek kontakt z nim, choćby o świadomość, że biernie, bo biernie, ale uczestniczą w spełnianiu się mitycznych treści. Gdy Dwudziestką dwójką jest np. prosty robotnik, który raczej nie porzuci swego stanowiska pracy, jego realizacją tej liczby może być jego świadomość klasowa albo uczestnictwo na prawach szeregowego członka w silnym związku zawodowym lub znaczącej partii politycznej. Bo jeśli Dwadzieścia Dwa nie ma żadnej możliwości kontaktu z mitami, redukuje się do jak najbardziej negatywnej Czwórki z jej chorobliwymi ambicjami i skrajnym materializmem życiowym. Jest Dwadzieścia Dwa liczbą tyleż fascynującą, co niebezpieczną. Fascynującą -bo łączy nas z potężnym źródłem energii psychicznej ludzkości i uczy prawideł używania tej energii. Niebezpieczną -bo jeśli człowiek do mitu nie dorasta, stanie się jego ofiarą. Miejmy jednak nadzieję, że wyjaśniając sobie symbolikę liczb, zdobędziemy świadomość, która umożliwi nam oswojenie wszelkich sił naszej jaźni. Wtedy i Dwudziestka dwójka stanie się pomocą w naszym nieskończonym wzrastaniu.

 

Włodzimierz Zybertal

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...