Skocz do zawartości

Droga Życia 44 - charakterystyka


Polecane posty

DROGA ŻYCIA 44

 

Urodzeni pod wpływem wibracji liczby Czterdziestki Czwórki odznaczają się nieprzeciętną, osobowością i licznymi zaletami, jak: wytrwałość, panowanie nad sobą, magnetyzm, silna wola i kierowanie się w życiu wzniosłymi i pięknymi ideałami. Cechy te wróżą im przyszłość pełną sukcesów i szczęścia pod każdym względem.

Osoby o tej wibracji obdarzone są również siłą, odpornością, zmysłem praktycznym i potrafią posługiwać się swą bogatą wyobraźnią tworząc wielkie, pełne rozmachu projekty. W działaniu wykazują dużą dozę sprytu, posiadają zawsze jasną wizję całości i nigdy nie pracują w sposób chaotyczny. Potrafią stawić czoła wszelkim trudnościom, godząc sprzeczności; dzięki swej pomysłowości znajdują genialne rozwiązania sytuacji na pozór bez wyjścia. Są to urodzeni szefowie i przywódcy, inteligentni, myślący w sposób chłodny i analityczny, w każdej sytuacji wykazujący równowagę emocjonalną i całkowicie panujący nad swym umysłem i ciałem.

Ostrożne, uczciwe i kochające porządek, wyznają kult sprawiedliwości i skutecznej, efektywnej pracy. Ich intuicja zawsze podpowiada im, co w danym momencie j będzie najsłuszniejsze, one zaś słuchają jej, działając mądrze, rozważnie i taktownie.

Osoby o tej wibracji charakteryzuje niebywała wprost energia i zapał w realizowaniu swych celów i ideałów. Dzięki wytrwałości, pracowitości i ogromnej samodyscyplinie bardzo często stają się przywódcami i "budowniczymi tego świata".

Podobnie jak w przypadku pozostałych wibracji, również i ta niesie ze sobą wzniosłe zasady moralne. Jednostki znajdujące się pod jej wpływem czują nieodpartą potrzebę opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Wiele osób mających w swym Portrecie Numerologicznym liczbę 44 oddaje swe zdolności, energię, a nawet władzę i bogactwa, jeśli w ten sposób mogą przyczynić się do stworzenia lepszego świata.

W każdym momencie zdają sobie sprawę z licznych problemów i konfliktów nękających społeczeństwa. Uważają za swój obowiązek przyczynić się do ich rozwiązania. Dlatego też działalność społeczna i charytatywna tych osób nierzadko ma zasięg międzynarodowy.

Jak każdej istocie ludzkiej posiadającej władzę i znaczne wpływy, osobie o tej wibracji grozi to, że odurzona swymi sukcesami porzuci wzniosłe ideały na rzecz dóbr doczesnych i niepohamowanych ambicji Przypomnijmy więc raz jeszcze, że każda Wibracja Mistrzowska zawiera w sobie ogromną odpowiedzialność. Dlatego też, aby stanąć na wysokości zadania i żyć zgodnie ze swym powołaniem, musi ona odpowiedzieć na ów wewnętrzny głos, który zaprowadzi ją na drogę przeznaczenia, drogę niezwykle trudną, wymagającą wiele samodyscypliny, rozwagi, pokory i całkowitego oddania, często nie dając nic w zamian. W takich przypadkach jedyną rekompensatą będzie satysfakcja i poczucie spełnienia życiowej misji, która została jej powierzona i do której jest przygotowana duchowo i moralnie. Dobro, które będzie czynić, pomoże jej znosić wszelkie trudności napotkane na wyboistej drodze, jaką jest życie w służbie ludzkości.

 

Źródło : "Magia Numerologii"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 months later...

Wibracja liczby 44

 

Panowanie ducha nad materią. Ta liczba wymaga od nas dużo, ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny, przynosi pełną dyscyplinę, solidne przyjaźnie i pomoc. Logika, moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. Związki są trwałe, miłość głęboka i stała. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości, dając szansę rozwoju.

 

W sensie pozytywnym: dar samoleczenia. Konkretność. Służenie innym radą, która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. Równowaga między duchowym i materialnym. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata. Powinności.

 

W sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. Przesadny materializm, pragnienie posiadania, które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne, a te z kolei przyniosą frustrację, apatię i niezadowolenie.

 

jej lekcja: życie w służbie innym, zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki”.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BEZ SMRODU OŚWIECENIA (44)

Po efektownych prezentacjach liczb mistrzowskich moglibyśmy oczekiwać, że najwyższa z nich, będąca zwieńczeniem i obrazem całości systemu, będzie miała jeszcze bardziej niezwykłe właściwości. Tymczasem -nic z tego: aktywna w portrecie numerologicznym człowieka Czterdziestka czwórka jest informacją, że oto stoi przed nami ktoś zda się najzwyklejszy ze zwykłych, najbanalniejszy z banalnych... Nie robi nic, co kazałoby zwrócić na niego jakąś szczególną uwagę. A jednak ten ktoś jest rzeczywiście wysłańcem Absolutu i rzeczywiście jego wolę na naszym ziemskim padole wypełnia. Odważmy się więc jeszcze trochę i zapytajmy, czy może Absolut też jest "banalny" i "zwykły"? Jeśli w takiej chwili spokojnie wytrzymamy piorunujące spojrzenia "oświeconych" i innych im podobnych "obrońców świętości", jeśli przejdziemy do porządku dziennego nad wyobrażeniami raju, piekła, nad wizjami aniołów, demonów, bogów i półbogów, jeśli w takiej właśnie chwili powiemy sobie, zdumieni śmiałością i prostotą swego odkrycia, że istotnie tak jest, że Ziemia i Niebo są dość podobne do siebie, a wszelkie inne wyobrażenia to iluzje i oma- my -lekcję Czterdziestki czwórki możemy uznać za przerobioną. Zanim to jednak nastąpi, zanim wolni i szczęśliwi naprawdę znajdziemy najprostszą z możliwych prawdę o nas i naszym życiu, wiele nas czeka prób, rozczarowań i zakrętów życiowych. Bo Czterdziestka czwórka, ostateczna rzeczywistość naszego bytowania, trudna jest do wykrycia i uchwycenia. Nawet gdy przeczuwamy, że oto spotkaliśmy osobę, która tę liczbę reprezentuje -pewności nie będzie, póki my sami Czterdziestki czwórki nie przerobimy. Przesłaniem tej liczby jest bowiem ostateczna i absolutnie pewna wiedza o tajemnicach Boga, Człowieka i Wszechświata, ale jest to wiedza, o jakiej Sokrates miał powiedzieć: "wiem, że nic nie wiem". Wiedza tak oczywista, że się nad nią nie zastanawiamy, jesteśmy nią po prostu. Mamy ją "od zawsze" , a tylko nie wiemy o tym. Kto się dowie, pojmie wszystko, kto od tego ucieka, niczego nie zrozumie. Jest Czterdziestka czwórka stanem umysłu, który pojął i zrozumiał sam siebie i dlatego niepotrzebne mu wszelkie wyobrażenia i spekulacje. Stan taki mistrzowie zen nazywają działaniem "bez smrodu oświecenia", gdy już się nie zastanawiamy, czy jesteśmy oświeceni, czy nie; gdy nie stanowi problemu osobowość czy nie osobowość Boga; gdy nie czynimy rozróżnień między duchem i materią. Gdy po prostu jesteśmy ,we Wszechświecie, malując sobą samym obrazy na jego tle. Niech nas nie zmyli pozorna łatwość osiągania takiego stanu; nie ma on nic wspólnego z bezmyślnością, jaka faktycznie jest powszechna wśród istot gatunku Homo sapiens. Bo owa bezmyślna ociężałość duchowa i umysłowa to stan właściwy raczej nieudacznym przedstawicielom Czterdziestki czwórki. Tacy, nie mając pojęcia o rzeczywistej bez pragnieniowości, bełkocą coś o nirwanie i wyzbyciu się woli życia. A tymczasem przepracowane i zintegrowane Czterdzieści Cztery to po prostu stan absolutnej i niewymuszonej przytomności umysłu, uważnie rozpoznającego wszelkie zjawiska świata, bez dzielenia go na życie i śmierć czy na rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną. Błogosławieni ci z nas, którzy zdołają taki stan osiągnąć i utrzymać! Jak już wspomnieliśmy, zewnętrznie Czterdziestka czwórka niczym się z otoczenia nie wyróżnia. Nawet jeśli ujawni jakieś naprawdę nieziemskie moce, zrobi to tak prosto i naturalnie, że żadnej niezwykłości nie spostrzeżemy. Na dobrą sprawę o manifestacji Czterdziestki czwórki dowiadujemy się dopiero po długim czasie od wydarzeń, w których brała udział. Wtedy okaże się, że cechą wyróżniającą tę liczbę od innych jest to, że jest ona zawsze tam, gdzie być powinna, i dokładnie wtedy, kiedy być powinna. Ale w miejscu i czasie, w którym żywą Czterdziestkę czwórkę spotkamy, nie rozpoznamy jej. Gdy uświadomimy sobie, kogo mieliśmy w pobliżu, będzie już za późno. Choćbyśmy nawet człowieka odnaleźli, zaprosili do siebie, ugościli i próbowali odświeżyć pamięć -moment i miejsce odeszły bezpowrotnie... Będziemy raczej zawiedzeni banalnością sytuacji przypomnianej, a nie bezpośrednio przeżywanej. Tak oto Czterdziestka czwórka zakpi sobie z jałowości wspomnień, a my zrozumiemy, że nie towarzyszy nam ona stale, że pojawia się tylko wtedy, gdy naprawdę jesteśmy gotowi na jej przyjęcie: wystarczająco wolni od gonitwy myśli, wystarczająco ugruntowani w naszym czasie i miejscu, i wystarczają- co poddani, by przyjąć przesłanie Absolutu. Takie sytuacje nie są w dzisiejszym świecie częste, toteż i wystąpienie Czterdziestki czwórki w czyimś portrecie numerologicznym jest za ledwie szansą na spotkanie z jej potencjałami. Gdy to się zdarzy -będziemy się zastanawiać, czy się rzeczywiście zdarzyło, czy to tylko sen. A potem -będziemy tęsknić do tego cudownego stanu szczęścia bez wątpliwości, jakiego bez żadnej naszej zasługi doznaliśmy. Wtedy musimy w moc Czterdziestki czwórki po prostu i bezwarunkowo uwierzyć. Ta wiara być może znów przyprowadzi nas do swego źródła, gdzie i wiara niepotrzebna, bo TAM wszystko jest jasne i oczywiste. Czterdzieści Cztery zazdrośnie strzeże swych tajemnic. Do tego stopnia, że umie skutecznie zwodzić wielu bez wątpienia profesjonalnych numerologów podających jej symbolikę. Własności, jakie owi profesjonaliści przypisują Czterdziestce czwórce, to po prostu maksymalne rozwinięcie możliwości tej liczby zredukowanej, czyli Ósemki -w dobrym i złym wydaniu. Czterdziestka czwórka bowiem, gdy działa na człowieka, odbiera możliwość powiedzenia czegokolwiek o sobie. Jej zjednoczenie wszystkiego w Jedno niejako z zasady pozbawia człowieka zdolności podziału na część przeżywającą, która doświadcza działania liczb, i część obserwującą, zdolną przeżycie zanotować. Wiedza i mądrość Czterdziestki czwórki jest czysto intuicyjna, niepowtarzalnie związana z chwilą i sytuacją; jako taka zdecydowanie wymyka się wszelkim próbom normatywnego opisu. Zresztą- gdy mamy mądrość Czterdziestki czwórki, liczby i skonstruowany z nich portret numerologiczny doprawdy nie są potrzebne. Wtedy dysponujemy wglądem bez pośrednim, nieskończenie doskonalszym od wszelkich psychologicznych i dywinacyjnych modeli. Nie powiemy więc sobie, jak Czterdziestka czwórka zachowuj się, co jada i jakich ludzi lubi. Nie podamy smakowitych anegdot, które miałyby nas do jej symboliki przybliżyć. Nie wywiedziemy jej 1ogicznie i trzeźwo z założeń i zasad rozumowania. Ale bądźmy przygotowani na spotkanie z tą liczbą. Zawczasu oczyszczajmy umysł z iluzji myśli, duszy, Boga. Wtedy- może jeden na miliony posiadać portretu z Czterdziestką czwórką doświadczy jej potęgi. Niełatwo mu będzie zapomnieć to przeżycie. Tęskniąc za nim, czyszcząc swego ducha i umysł na jego ponowne przyjście, stanie się, sam o tym nie wiedząc ambasadorem Czterdziestki czwórki w naszym dalekim od powszechnej mądrości świecie. Będzie swą tęsknotą i pracą krok kroku, dzień po dniu, usiłował uczynić go lepszym. Może nawet spotkać drugiego kogoś, kto też miał takie doświadczenie -i tak samo doskonali się w swej tęsknocie? Uczmy się z pokorą jej dostojeństwa i potęgi. A w imię naszego ~ nieszczęśliwego i pełnego bezsensownych cierpień świata, niemal nieuleczalnie chorego na głupotę i zaślepienie -módlmy się, by Czterdziestka czwórka jak najwięcej nam tej cudownej, oczyszczającej świat tęsknoty pozostawiła!

 

Włodzimierz Zybertal

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...