Skocz do zawartości

Związek numerologicznej 8 z ...


Marika

Polecane posty

Aby dowiedzieć się jaką wibracją numerologiczną jesteś Ty i Twój partner, zajrzyj do tego tematu i wykonaj potrzebne obliczenia

viewtopic.php?f=97&t=1587

(Wibracja numerologiczna, to inaczej Droga Życia)

 

ZWIĄZEK NUMEROLOGICZNEJ 8 Z ...

 

8 + 1

Partnerski związek ósemki z jedynką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

 

Pragnąca sukcesu i wybicia się ponad przeciętność ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. To szaman silnie związany z energią ziemi i natury. Sprawiedliwy i odważny wojownik, realnie oceniający rzeczywistość. Mistyczny i głęboki duchowo. Związek jedynki i ósemki łączy dwa autorytety. Partnerzy posiadają podobne ambicje i aspiracje, nie godzą się na przeciętność. Jedynka jest aktywna, poszukuje nowości, jest skutecznym realizatorem przedsięwzięć, szczerym i odważnym. Oboje potrzebują komunikacji emocji i zdolności do cieszenia się życiem codziennym. Jedynka posiada ogromną siłę woli, inteligencję i pasję. Entuzjazm popychają do działania i udziela się partnerowi.

Ósemka powinna wystrzegać się surowości i nieczułości, egoizmu i osamotnienia. Obie strony powinny poskromić ambicje i aspiracje. Jedynka powinna wystrzegać się pozerstwa i nerwowości.

Związek ten łączy dwu silnych przywódców, ich wzajemne wsparcie i zrozumienie jest warunkiem samospełnienia.

Zawodowy związek ósemki z jedynką niesie połączenie dwu silnych istot, ambitnych i niezależnych, z których żadna nie godzi się na to, by ktoś kierował jej życiem. Mogą więc współpracować na zasadach partnerstwa i jasno określonych kompetencji, uzupełniając się wzajemnie. Ósemka posiada umiejętność realnej oceny sytuacji, logicznego działania, jest prawa, a jedynka posiada jedność myśli i czynu, umiejętność skutecznego działania.

 

8 + 2

Partnerski związek ósemki z dwójką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

 

Partnerstwo przywódcy, wojownika z uczuciowym doradcą daje szansę wzajemnego uzupełnienia. Ósemka poprzez realizm w ocenie sytuacji, zmysł do interesów i samodyscyplinę osiąga satysfakcję finansową i powodzenie. Dąży do tego, by panować duchem nad kreacją materii, do świadomej mocy twórczej. Dwójka przez skromność, tolerancję i gościnność potrafi wspierać i wspomagać partnera. Skromna i spokojna jest współpracownikiem zachowującym niezależność swego wkładu w osiągany wspólnie sukces. Partnerów łączy tu uduchowienie. Altruistyczna dwójka uczy etyki wewnętrznej a mistyczna ósemka głębi doświadczeń i związku z wszechobecną uniwersalnej energią. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów.

Dwójka powinna unikać nadmiernej uczuciowości, zależności od innych i nieśmiałości. Ósemka musi wystrzegać się autorytaryzmu, konserwatyzmu, nieczułości i podporządkowywania się.

Związek ten może dać ósemce wspierającego partnera, a dwójce silnego obrońcę i połączyć ich w dążeniu do wspólnego celu.

Zawodowy związek ósemki z dwójką to układ pomiędzy bardzo

odpornym i niezależnym przywódcą a uczuciowym i towarzyskim doradcą. Ósemka jest kreatorem i koordynatorem. Dwójka jest gościnnym, tolerancyjnym dyplomatą, który musi powstrzymać skłonności do poddaństwa i obojętności.

 

8 + 3

Partnerski związek ósemki z trójką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do samotności, zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

 

Ósemka posługuje się zmysłem organizacyjnym i administracyjnym, pragnie wysokiego standardu życiowego, awansu społecznego i zapisania się w historii. Jest wojownikiem, szamanem, który dba o równowagę materii i ducha, rozwija się wewnętrznie, aby świadomie kreować myśli. Ósemka odczuwa potrzebę podejmowania decyzji i nigdy nie zgodzi się na podporządkowanie innemu autorytetowi. Partnerów tych łączy inteligencja i to, że nie godzą się na przeciętność, wzajemnie wspierając swe poczucie wyjątkowości. Radosna, artystyczna twórcza trójka uczy partnera wyrażania swoich emocji i uczuć. Opiera się na realnej ocenie sytuacji partnera ósemki. Trójka i ósemka mogą wzajemnie doskonalić się duchowo, tak aby oboje czerpali radość z życia codziennego. Trójka powinna dbać o literacką lub inną artystyczną formę ekspresji.

Trójka powinna wystrzegać się gadulstwa, mitomanii, krytyki, nadmiernej zmysłowości i samotności. Ósemka powinna poskromić napięcie wewnętrzne, egoizm i ekstremizm.

Związek ten jest wzajemnym dopełnieniem, pozwala spełnić osobiste aspiracje i wspólne rodzinne potrzeby.

Zawodowy związek ósemki z trójką jest połączeniem wymagającego, sprawiedliwego i prawego dowódcy z pełnym uroku, artystycznie uzdolnionym erudytą. Ósemka pragnie sukcesu dla społecznych i materialnych korzyści. Trójka zaś dla osobistej satysfakcji i blasku sławy.

 

8 + 4

Partnerski związek ósemki z czwórką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

 

Partner ósemka jest silnym i ambitnym przywódcą. To szaman związany z energią ziemi, małomówny i powściągliwy, zdyscyplinowany i władczy, o ogromnej sile wewnętrznej. Ósemka jest wytrwała, bardzo silna fizycznie i psychicznie. Łączy ją z czwórką materialny aspekt działalności. Czwórka jest wykonawcą, solidnym i odważnym. Rozwija się duchowo poprzez pracę, przez jej podjęcie pomimo trudności i zrozumienie pozornych ograniczeń materii. Partnerzy muszą zadbać wzajemną komunikację, o mówienie o rzeczach ważnych: emocjach wewnętrznych potrzebach. Ósemka poza satysfakcją materialną poszukuje duchowej iluminacji, przeżyć mistycznych i głębi siebie. Oboje partnerzy potrzebują czuć i słyszeć, że są kochani.

Ósemka powinna wystrzegać się surowości, autorytaryzmu, nieczułości i obojętności. Czwórka musi powstrzymać przywiązanie uwagi do przeszłości, nadmiar ambicji i nerwowość. Egoizm grozi w tym związku bankructwem i ruiną.

Partnerstwo przez pracę nad emocjami, wzajemne zrozumienie i wsparcie może stworzyć związek silny i stabilny wewnętrznie.

Zawodowy związek ósemki z czwórką to połączenie władczego, silnego, a czasami nawet srogiego przywódcy z rzetelnym, systematycznym i pracowitym wykonawcą. Ósemka ceni odpowiedzialność i skrupulatność u partnera. Aby związek ten był korzystny, oboje muszą umieć szczerze rozmawiać.

 

8 + 5

Partnerski związek ósemki z piątką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z aktywnym, ciekawym psychologiem, obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).

 

Ósemka jest silnym przywódcą, szamanem związanym z siłami ziemi, panującym duchem nad kreacją materii. Jest świadoma narzędzia materialnej kreacji, jako procesu doskonalącego ducha, dlatego przez mistycyzm i olśnienia wychodzi poza sferą materialnych doświadczeń. Przez praktycyzm, realizm, precyzję i zdyscyplinowanie, ósemka potrafi wiele osiągnąć w interesach. Z piątką łączy ją niezależność i poczucie wolności, każdy z partnerów w tym związku nie godzi się na to, by ktoś ustawiał mu życie. Piątka nieustatkowana, rozkojarzona w działaniach pod wpływem wymagającej ósemki ma szansę ukierunkować swoje poczynania na realizację konkretnych celów. Oboje muszą opanować zdolność komunikacji. Ósemka musi zapanować nad konserwatyzmem, nieustępliwością, oschłością i emocjami. Piątka zaś nad impulsywnością, moralizowaniem, lenistwem i brawurą.

Związek ten daje piątce szansę na oparcie i realną ocenę sytuacji. Ósemce zaś pomaga zasmakować dzikiej pasji życia i podróży.

Zawodowy związek ósemki z piątką jest połączeniem wyjątkowo silnego, ambitnego przywódcy ze skłonnym do brawury, niespokojnym duchem. Ósemka potrafi docenić magnetyzm osobowości piątki i jej psychologiczne pasje, choć bywa oschła i surowa, jest sprawiedliwa. Ósemka mówi mało, ale treściwie.

 

8 + 6

Partnerski związek ósemki z szóstką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z artystycznym nauczycielem, uczuciowym, odpowiedzialnym domatorem skłonnym do pesymizmu, podejrzliwości, niepokoju i melancholii (6).

 

Ósemka, która jest władczym autorytetem, poprzez etykę wewnętrzną, samodyscyplinę i doskonalenie duchowe opanowuje kreację materii świadomą myślą i wolą, dąży do równowagi świata ducha i materii. Jest przejawem władzy szanującej prawo wolnej woli, więc dla szóstki jest silną podporą. Oboje pragną stabilnej i bezpiecznej rodziny. Szóstka jest subtelniejsza, bardziej emocjonalna Nic nie podnosi jej poczucia własnej wartości tak jak zadowolenie partnera i pochwały rodziny. Ósemka jest wierna i opiekuńcza, powinna jednak dbać o słowne wyrażanie swoich emocji, aby i partner ośmielił się mówić o sobie. Szóstka powinna dbać o aktywność artystyczną, choćby wśród kwiatów, ósemka powinna dbać o sportową stymulację własnej aktywności.

Ósemka musi poskromić surowość, zazdrość, nadmiar ambicji i powinna komunikować swoje potrzeby. Szóstka powinna unikać pasywności, krytykanctwa, podejrzliwości i osamotnienia wewnętrznego.

Partnerstwo to jest ukierunkowane na rodzinę, ósemka tworzy struktury materialne, a szóstka wewnętrzne ciepło.

Zawodowy związek ósemki z szóstką jest połączeniem ambitnego, autorytatywnego i silnego przywódcy, wymagającego i sprawiedliwego, z osobą odpowiedzialną i wywiązującą się ze zobowiązań. Ósemka powinna zadbać o poczucie własnej wartości szóstki, aby zachować jej wewnętrzną równowagę.

 

8 + 7

Partnerski związek ósemki z siódemką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).

 

Ósemka dba o finanse, posiada zmysł do interesów, zdolności organizatorskie i administracyjne. Jest autorytetem, stabilnym, zdyscyplinowanym i inteligentnym dowódcą. Jest też duchowym szamanem, i dlatego potrzebuje związku z ziemią, z drzewami, z dużymi roślinami. Zmysł praktyczny połączony z wytrwałością czyni z ósemki silne oparcie dla partnera.

Ósemka potrzebuje niezależności w podejmowaniu decyzji, aby czuć, że kieruje swoim życiem. Siódemka jest filozofem poszukującym sensu życia poza pięcioma zmysłami. Siódemka przywiązuje dużą wagę do szczegółów, jest perfekcjonistą, nie lubi, gdy ktokolwiek przesuwa jej rzeczy. Lubi samotność cichego konta, gdzie może uczyć się wybranych dziedzin. Partnerzy w tym związku porozumiewają się duchowo i świetnie współpracują w imię idei.

Ósemka nie może sobie pozwolić na egocentryzm, konserwatyzm, obojętność, milczenie i ekstremizm. Siódemka powinna powstrzymać zarozumialstwo, wystrzegać się samotności i nadaktywności, aby nie popaść w uzależnienia.

Partnerstwo w tym związku opiera się na duchowych przeżyciach i materialnej kreacji, dwa autorytety inteligentnie uczą się równowagi i własnej głębi.

Zawodowy związek ósemki z siódemką to szczególne połączenie dwu duchowo rozwijających się istot. Ósemka pragnie satysfakcji materialnej i społecznej. Siódemka skupia się na osiągnięciu prestiżu i uznania, finansami nie jest bezpośrednio zainteresowana. Partnerstwo to, wykorzystując perfekcję siódemki i zmysł do interesów ósemki, może usatysfakcjonować oboje.

 

8 + 8

Dwie ósemki o silnej motywacji do działań w związku partnerskim będą poszukiwały siły, by kreować świat materialny i pogłębiać rozwój duchowy. Dlatego też niezbędny jest taki sposób przejawiania siebie, aby uzewnętrzniać emocje. Natura wojownika przynosi skuteczność działań i głębię wewnętrzną.

Ósemki zablokowane emocjonalnie są zaborcze, ostre w kontaktach i nie liczą się z nikim. Jeśli są zbyt słabe wewnętrznie, nie potrafią działać skutecznie, oszukują i stają się ordynarne.

 

8 + 9

Partnerski związek ósemki z dziewiątką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z idealistą, misjonarzem, obrońcą słabszych, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).

 

Dziewiątka wraz z ósemką lubi aktywność fizyczną i poczucie przestrzeni, co u dziewiątki warunkuje poczucie własnej wolności. Ósemka jest przywódcą, wyważonym, wytrwałym i logicznym. To wojownik-sza-man, silnie związany z energią ziemi. Posiada zdolności organizacyjne i siłę wewnętrzną, także fizyczną. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji. Jednoczy się duchowo z partnerem poprzez miłość do natury. Partnerzy różnią się wewnętrznymi potrzebami, bowiem ósemka poszukuje samospełnienia i sukcesu materialnego, dziewiątka jest samarytaninem wspomagającym słabszych.

Ósemka nie może pozwolić sobie na egocentryzm, surowość, autorytaryzm, milczenie, nieczułość i obojętność. Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, skrytego cierpienia, uporu, podejrzliwości i wysługiwania się innymi.

Pomimo różnic w potrzebach partnerzy mogą stworzyć silny i ciepły związek, powinni dbać o podróże i kontakt z wodą (jeziorem, rzeką, morzem itp.).

Zawodowy związek ósemki z dziewiątką to połączenie rozsądnego i sprawiedliwego, małomównego, ale konkretnego szefa z altruistycznym, wrażliwym społecznikiem. Potrzeba autonomii i niezależności jest ich wspólną cechą. Dla własnej równowagi wewnętrznej powinni dbać o kontakt z przyrodą.

 

 

Źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „ÓSEMKĄ"

Wasze spotkanie może doprowadzić do silnego, pasjonującego związku lub totalnego krachu, zarówno w sprawach uczuciowych, jak i w interesach. Bardzo silne osobowości mogą się wspierać i stymulować lub walczyć ze sobą. Jeśli połączycie wasze siły, nic nie powstrzyma was na drodze do osiągnięcia celu.

 

ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ"

Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. W korzystnym układzie siły tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć, gdyż jest w nich zawarta olbrzymia energia i moc twórcza. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i niezależną parę. W mniej korzystnym układzie, jeśli „ósemka" nie ma ochoty się rozwijać, a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu, docenić wiedzy, nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być może wasze drogi się rozejdą, choć z pewnością zachowacie wzajemny szacunek.

 

źródło: N.Czarmińska "Liczby Losu".

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...