Skocz do zawartości

Związek numerologicznej 6 z ...


Marika

Polecane posty

Aby dowiedzieć się jaką wibracją numerologiczną jesteś Ty i Twój partner, zajrzyj do tego tematu i wykonaj potrzebne obliczenia

viewtopic.php?f=97&t=1587

(Wibracja numerologiczna, to inaczej Droga Życia)

 

ZWIĄZEK NUMEROLOGICZNEJ 6 Z ...

 

6 + 1

Partnerski związek szóstki z jedynką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

 

Szóstka poszukuje harmonii w rodzinie przez odpowiedzialność i artystyczny zmysł manualny. Pragnie uczuciowo wspierać partnera i wrażliwie wychować dzieci, aby posiadły sztuką kompromisu. Szanuje prawo wyboru i wolnej woli, lubi spokój, ciszą i bezpieczeństwo. Dom stworzony przez szóstką jest wyjątkowo ciepły, daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Jedynka jako autorytet powinna delikatnie postępować względem wrażliwego partnera. Poskromić aspiracje w domu i nie narzucać partnerowi własnych pomysłów. Jedynka uczy się. od partnera wrażliwości i odpowiedzialności, wywiązywania się z podjętych obowiązków. Szóstka ma tendencje do poświęcania własnych potrzeb i aspiracji na rzecz tworzenia harmonii w rodzinie.

Szóstka musi powstrzymać nadopiekuńczość, unikać nihilizmu, wątpienia w siebie i zazdrości. Niebezpieczną postawą jedynki jest żądza władzy, nerwowość, manipulowanie i osamotnienie.

Ten związek może przynieść partnerom spełnienie, o ile rozpoznają swoje potrzeby.

Zawodowy związek szóstki z jedynką łączy osobę tolerancyjną, uczuciową i odpowiedzialną ze skutecznym, ambitnym i twórczym przywódcą. Szóstka ewoluuje zawodowo przez wypełnianie coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji. Jedynka szef powinna wykorzystać wyjątkową rzetelność i odpowiedzialność szóstki.

 

6 + 2

Partnerski związek szóstki z dwójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i zwątpienia w siebie (6) z uczuciowym dyplomatą, uczuciowym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).

 

Szóstkę łączy w tym związku z dwójką ogromna i głęboka więź uczuć. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję.

Dwójkę z szóstką łączy skromność i delikatność. Szóstka dąży do harmonii wewnętrznej i do równowagi w związku, odpowiedzialnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Manualnie uzdolniony artysta powinien dbać o wyrażanie swego talentu. Szóstka nade wszystko ceni sobie rodzinę i często wycofuje własne aspiracje, by podporządkować się jej dobru. Jest silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Oboje partnerzy są z natury skromni i poszukują spokoju, co ich łączy. Dwójka jako gościnny i tolerancyjny doradca potrafi stworzyć grupę wspierających się przyjaciół. Ponieważ oboje są sentymentalni, powinni dbać o romantyzm w związku.

Dwójka musi opanować nawykowe poddaństwo, brak pewności siebie, pamiętliwość i obojętność. Szóstka powinna powstrzymać cierpiętnictwo, niepokój, pesymizm i melancholię.

Związek ten może dać obojgu spełnienie, spokój i samorealizację.

Zawodowy związek szóstki z dwójką jest połączeniem dwu wrażliwych i emocjonalnie reagujących istot. Dwójka jest urodzonym doradcą, posiada umiejętność dyplomatycznego godzenia skrajnych opcji i zwaśnionych stron. Szóstka zaś wymaga odpowiedzialności i obdarza ciepłą opieką.

 

6 + 3

Partnerski związek szóstki z trójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).

 

Szóstka jest artystą uzdolnionym manualnie - plastycznie, posiadającym szczególne wyczucie harmonii. Związek z trójką to życie z osobą wszechstronnie uzdolnioną, równie wrażliwą. Łączy ich sposobność do wyrażania swoich emocji przez twórczość artystyczną i wyostrzona intuicja. Szóstka uczy odpowiedzialności i altruizmu. Poznaje radość życia, uczy się wychodzenia z cienia, komunikacji emocji poprzez słowo i mówienia o swoich aspiracjach. Trójka jest swawolna, lubi błyszczeć i wyróżniać się z tłumu. Szóstka ceni sobie spokój, dom, zacisze kominka i własne kwiaty. Partnerzy w tym związku mogą, wspierając się wzajemnie, krystalizować poczucie własnej wartości i motywować się do dalszego działania.

Szóstka powinna opanować nadwrażliwość i powstrzymać nadopiekuńczość, poskromić wewnętrzne rozterki i pasywność. Trójka musi powstrzymać się od mitomanii, odsunąć samotność, kaprysy i krytykanctwo.

Związek ten powinien dać satysfakcję rodzinną, artystyczną i ciepło partnerskie.

Zawodowy związek szóstki z trójką to połączenie wrażliwego opiekuna z artystycznym erudytą. Szóstka pragnie bezpieczeństwa i dba o wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Dla trójki to jest lekcja konsekwencji i głębi życia.

 

6 + 4

Partnerski związek szóstki z czwórką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i prawym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

 

Szóstka uzdolniona artystycznie, odpowiedzialny nauczyciel i opiekun domu, korzysta z intuicji, by tworzyć harmonię w związku. Jest tolerancyjna. Oboje partnerzy mają problemy w komunikowaniu emocji. Szóstka przez skłonność do umniejszania swojej wartości i stawania w cieniu, czwórka dlatego, że skupia się na bolesnych doświadczeniach z przeszłości. Szóstka potrzebuje słów potwierdzających, że jest niezbędna, ważna i doceniana. Czwórka pracuje systematycznie, aby dać materialne bezpieczeństwo rodzinie. Wypracowuje pozycję społeczną przez oszczędność. Jest wytrwała i stanowcza, przywiązana do tradycji, potrzebuje słów, że jest kochana i doceniana. Oboje partnerzy muszą nauczyć się komunikacji i mówienia o rzeczach dla nich ważnych, o swoich emocjach, i wspierać wzajemnie poczucie własnej wartości.

Szóstka musi opanować nawykowe usuwanie się z drogi, problemy uczuciowe, pasywność i usłużność. Czwórka powinna opanować swoją zachowawczość, twardość, egoizm i nerwowość, aby nie groziła im bieda.

Związek ten może spełnić się w tworzeniu szczęśliwej i kochającej rodziny, o ile partnerzy nauczą się komunikacji.

Zawodowy związek szóstki z czwórką jest połączeniem odpowiedzialnej i uczuciowej osoby z rzetelnym i solidnym administratorem. Oboje dbają o poczucie bezpieczeństwa i stabilizację finansowo społeczną. Oboje muszą nauczyć się komunikować przez słowo swoje emocje, oczekiwania i potrzeby.

 

6 + 5

Partnerski związek szóstki z piątką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z energicznym, magnetycznym psychologiem, aktywnym i ciekawym świata handlowcem skłonnym do brawury, narcyzmu i roztargnienia (5).

 

Szóstka powinna poza rodziną dbać o własny rozwój i rozwój talentu artystycznego. Nawykowo poświęca się w związku, dlatego powinna nauczyć się dbać o siebie. Jest wrażliwym i odpowiedzialnym opiekunem i nauczycielem. Uczy poszanowania wolnej woli każdego człowieka i nieingerowania w jego wybory. Piątka jest atrakcyjnym partnerem, pełnym energii i dyplomatycznym. Poszukuje doznań podwyższających poziom adrenaliny, przez co naraża szóstkę na niepokój. Posiadając zmysł handlowy i psychologiczne podejście do otoczenia, może przez wytrwałość wiele osiągnąć. Często posługuje się urokiem osobistym. Sukces jest u piątki uzależniony od wypracowania konsekwencji działań.

Szóstka powinna wystrzegać się poddaństwa i usłużności, powinna opanować nadwrażliwość i pesymizm. Powinna panować nad fanatyzmem, lenistwem, zmiennością i nieopanowanym zaspokajaniem zmysłów.

Związek ten wymaga wzajemnego zrozumienia i pogodzenia się z odmiennością potrzeb partnera, wtedy będą mogli stworzyć bezpieczny dom.

Zawodowy związek szóstki z piątką to związek odpowiedzialnego i opiekuńczego nauczyciela z energicznym, pełnym pasji życia obserwatorem. Szóstka pragnie stabilizacji, wywiązuje się ze zobowiązań. Piątka zaś ryzykuje i poszukuje podniety, trudno jest pogodzić tak skrajne potrzeby.

 

6 + 6

W związku partnerskim dwie silne i świadome siebie szóstki mogą znaleźć głębokie poczucie zrozumienia, duchową więź w potrzebie posiadania prawdziwej, ciepłej rodziny. Słaba jest tu kreacja finansowa, dlatego związek taki powinien być wsparty z zewnątrz, przez majątek rodzinny.

Niezdecydowane szóstki, nadwrażliwe mogą stać się zgorzkniałe, czuć osamotnienie, lęk i nie podejmować żadnych działań, niewolniczo przyjmując obowiązki i zaniedbując je. Jeśli szóstki nie komunikują swoich emocji, zamykają się we własnym lęku i kompleksach.

 

6 + 7

Partnerski związek szóstki z siódemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z perfekcjonistą, duchowym poszukiwaczem, filozofem, skłonnym do pedantyzmu, obsesji i wycofania się do własnego świata (7).

 

Szóstka jest autorytetem skłonnym do kompromisów, który nade wszystko dba o dobro rodziny i jej podporządkowuje własne cele. Siódemka jest introwertykiem, który poszukuje własnego, wewnętrznego poznania świata i potrzebuje intymnego osamotnienia, aby uczyć się i rozwijać. Zestawienie tak skrajnie różnych potrzeb jest wyjątkowe. Miłość nie zna granic, a jednak w tym przypadku należy zachować ostrożność, bowiem tam, gdzie spotykają się szóstka z siódemką, wyostrzają się negatywne tendencje u obydwu, szóstka wątpi w siebie samą, a siódemka popada w wątpliwości w sens i ułożenie świata. Tych partnerów łączyć mogą wzniosłe cele wznoszenia ludzkości na wyższy poziom rozwoju. Indywidualne relacje zależą od szczegółów zawartych w datach narodzin, od programu i zawartości imion i nazwisk.

Szóstka powinna panować nad nawykowym poddaństwem, podejrzliwością! zazdrością, a także nad wewnętrznym niepokojem i pesymizmem.

Siódemka powinna kontrolować ambicje, skłonność do dominacji i pracoholizm, unikać samotności i używek, ponieważ grozi jej obsesja.

Ogólnie jest to trudne zestawienie, ale partnerzy mogą współpracować dla dobra wyższego, dla idei polepszenia życia społecznego w wybranej kwestii.

Zawodowy związek szóstki z siódemką jest połączeniem dwu bardzo odpowiedzialnych osób. Szóstka pracuje, aby jak najrzetelniej wywiązywać się z podjętych zobowiązań, i tu łączy się z siódemką, która z kolei dopracowuje wszystko w szczegółach. O ile nie popada w nadmierny pedantyzm, może wspierać pracę szóstki.

 

6 + 8

Partnerski związek szóstki z ósemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z szamanem, wojownikiem i przywódcą, sprawiedliwym i surowym, skłonnym do egocentryzmu i tyranii (8).

 

Szóstka i ósemka łączą się w potrzebie posiadania własnej, bezpiecznej rodziny, ciepłej i stabilnej. Szóstka jest tą wrażliwszą i delikatniejszą emocjonalnie stroną związku, potrzebuje zapewnień o swej wartości i romantycznych dowodów uczuć, w postaci kwiatów i prezentów. Ósemka dba o finanse, posiada zmysł do interesów, zdolności organizacyjne i administracyjne. Szóstka troszczy się o emocje partnera, jest tolerancyjna, szczera, uczy etyki wewnętrznej i harmonii emocji, ciała i ducha. Ósemka jest autorytetem, dowódcą stabilnym, zdyscyplinowanym, inteligentnym. Jest też duchowym szamanem, i dlatego potrzebuje związku z ziemią, z drzewami, z dużymi roślinami. Zmysł praktyczny połączony z wytrwałością czyni ją silnym oparciem dla partnera. Oboje muszą nauczyć się mówić o swoich emocjach.

Szóstka powinna unikać pasywności, podporządkowania, poddaństwa i skąpstwa. Ósemka musi poskromić egocentryzm, nieczułość, konserwatyzm i nieuczciwość.

Związek ten daje szansę stworzenia silnego, stabilnego partnerstwa, ciepłego domu, o ile partnerzy zadbają o swoje potrzeby bez egoizmu.

Zawodowy związek szóstki z ósemką jest połączeniem wrażliwej i skromnej osoby z wyjątkowo silnym przywódcą. Szóstka powinna zadbać o to, aby nie usuwać się w cień, nie podporządkowywać, bowiem autorytet szanuje autorytet. Drogą do harmonii z ósemką będzie więc dla szóstki wypracowane poczucie własnej wartości.

 

6 + 9

Partnerski związek szóstki z dziewiątką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, i uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).

 

Szóstka dysponuje zdolnościami manualnymi, poczuciem harmonii i talentem kopisty, zaś dziewiątka jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu. Oboje są wrażliwi i chcą opiekować się innymi, z tą różnicą, że szóstka zajmuje się domem i rodziną a dziewiątka poszukuje osób trzecich, którym może pomóc. Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Szóstka pozostaje więc w pewien sposób osamotniona w swojej potrzebie tworzenia ogniska domowego. Partnerzy mogą stworzyć wspólnotę opiekując się dziećmi, swoimi i cudzymi, połączyć się w działaniach humanitarnych. Szóstka dba o partnera, jest szczera i tolerancyjna. Dziewiątka wprowadza w życie ideały, potrzebuje własnej wolności.

Szóstka powinna wystrzegać się krytykanctwa, zazdrości, pesymizmu i nadopiekuńczości. Dziewiątka musi wystrzegać się uporu, samotności, skąpstwa, impulsywności i skrytego cierpienia.

Związek ten może dać partnerom spełnienie i zadowolenie, daje możliwość ekspresji artystycznej.

Zawodowy związek szóstki z dziewiątką niesie połączenie dwu dusz artystycznych, pozwala szóstce korzystać ze szczególnego poczucia artystycznej harmonii. Jest to połączenie dwu altruistów, wyjątkowo wrażliwych i odpowiedzialnych.

 

Źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"

  • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SZÓSTKĄ"

Oboje potrzebujecie harmonii, piękna, bezpiecznego i wygodnego domu, by móc się dalej rozwijać i służyć pomocą innym. Wasz najczystszy idealizm w tym jednym miejscu może się nieco zawahać — potrzebujecie zabezpieczenia materialnego i komfortu, by realizować swoje cele. Mając wystarczająco dużo dla siebie, możecie dzielić się z innymi i dawać przykład. Dotyczy to także wartości moralnych i intelektualnych. Wzajemna pomoc i miłość — czego można więcej chcieć? To, co wam grozi, to zazdrość i wysokie wymagania wobec partnera. Należy także uważać, by poczucie obowiązku i skłonności opiekuńcze nie przyczyniły się do stworzenia nazbyt uładzonej atmosfery, którą chciałoby się czasami zburzyć, na przykład tłukąc talerz...

 

ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SIÓDEMKĄ"

Ten związek charakteryzuje pewna sprzeczność interesów i zapewne trzeba wiele czasu i wysiłku, by je pogodzić. Ale nie jest to niemożliwe. Opiekuńczość i dydaktyzm „szóstki" nie znajdzie wdzięcznego odbiorcy w jej niezależnym, chodzącym własnymi drogami partnerze spod „siódemki". „Szóstka" może czuć się niepotrzebna, a nic gorszego nie może jej się przytrafić. „Siódemka" będzie prawdopodobnie z obojętnością odnosić się do zapobiegliwości swego partnera, gdyż nie jest dla niej ważne, czy słucha Mozarta w wyściełanym fotelu czy na twardym krześle.

 

ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „ÓSEMKĄ"

Jest tu duża szansa na wzajemne zrozumienie i wspólnotę interesów, aczkolwiek wymaga to spełnienia wielu warunków. Jeśli wasz związek oparty jest na solidnych podstawach, potraficie spełnić swoje oczekiwania. Jeśli nie — może być ciężko. Jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między idealizmem („szóstka") i materializmem ("ósemka"). Kiedy się dobrze zastanowicie, to konflikt okaże się pozorny, niemniej może stać się przedmiotem gry między wami. „Szóstka" powinna docenić talenty przywódcze i skuteczność swego partnera, „ósemka" wiele skorzysta czerpiąc inspirację od „szóstki" i akceptując jej system wartości.

 

ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ"

W najlepszym przypadku oboje widzicie swoje powołanie w służbie innym, w realizacji wielkich ideałów, w ulżeniu cierpieniom ludzkości, w walce o humanitarne prawa i sprawiedliwość. Połączy was głębokie porozumienie, wspólnota potrzeb i celów. To, co „szóstka" pragnie zrealizować na małą skalę, „dziewiątka" podniesie do poziomu uniwersalnego. Nie zapominajcie jednak o sobie, o waszym osobistym szczęściu, bo ewentualny brak odzewu na wasze szlachetne uczynki i idee może uczynić z was parę ludzi zgorzkniałych i rozczarowanych życiem.

 

źródło: N.Czarmińska "Liczby Losu".

  • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years later...

Ja 6, mój były partner 7. Nic z tego nie wyszło... Ja rzeczywiście straciłam pewność siebie, a on rzeczywiście popadł w obsesje. Nam nie było dane...

"Gdy czegoś gorąco pragniesz cały Wszechświat działa potajemnie by udało Ci się to osiągnąć"

P.C.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years later...

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...