Skocz do zawartości

Związek numerologicznej 4 z ...


Marika
 Share

Polecane posty

Aby dowiedzieć się jaką wibracją numerologiczną jesteś Ty i Twój partner, zajrzyj do tego tematu i wykonaj potrzebne obliczenia

viewtopic.php?f=97&t=1587

(Wibracja numerologiczna, to inaczej Droga Życia)

 

ZWIĄZEK NUMEROLOGICZNEJ 4 Z ...

 

4 + 1

Partnerski związek czwórki z jedynką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z silnym, aktywnym przywódcą, dumnym człowiekiem czynu, skłonnym do manipulacji, egoizmu i nerwowej niepewności (1).

 

Czwórka jest budowniczym silnej pozycji materialnej, przez systematyczną i metodyczną pracę, przez oszczędność i asekurację. Nie lubi zmian, ceni sobie pozycję społeczną i bezpieczeństwo finansowe. Jedynka lubi ryzyko, inicjuje zmiany i poszukuje nowości, odczuwa potrzebę odkrywania i zdobywania. Związek ten może istnieć w harmonii, o ile czwórka będzie posiadała materialne zabezpieczenie (coś własnego, co daje możliwość spieniężenia, np.: własne konto, akcje, mieszkanie, samochód, działka itp.), na wszelki wypadek, co da jej poczucie bezpieczeństwa i złagodzi emocje niepewności, niesione przez aktywność jedynki. Jedynka zaś potrzebuje niezależności i aktywności, co wymaga od partnera niewtrącania się w realizacje jej planów i niekrytykowania działań, aby nie hamować rozwoju i aktywności. Czwórka pomocna jest w realnej ocenie sytuacji.

Czwórka powinna wystrzegać się przywiązania do biedy, konserwatyzmu, zachowawczości i skupiania uwagi na przeszłości. Jedynka powinna opanować zarozumialstwo, egoizm, nerwowość i karierowiczostwo.

Ten związek jest trudny i wymaga wzajemnego zrozumienia oraz wsparcia.

Zawodowy związek czwórki z jedynką to połączenie silnych i ambitnych ludzi. Jedynka jest kreatywna, skuteczna i nowatorska, zaś czwórka konserwatywna, zachowawcza i asekurancka. Jedynka jest przywódcą ambitnym i efektywnym, czwórka wykonawcą rzetelnym i odpowiedzialnym, jeśli potrafią komunikować emocje, potrafią stworzyć imperium.

 

4 + 2

Partnerski związek czwórki z dwójką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

 

Oboje partnerzy potrzebują nauki komunikacji emocji i radości z życia. Czwórka ma tendencję do blokad emocjonalnych i niełatwo jest jej mówić o rzeczach dla niej istotnych. Poprzez pracę od podstaw, systematyczną i metodyczną, dąży do celu, pomimo zachwiania i zmian sytuacji. Dba o stabilną i solidną sytuację materialną w rodzinie. Praca jest dla niej dobrem nadrzędnym, przez podejmowanie pracy ewoluuje duchowo. Czwórka jest odważna, ale nie lubi ryzyka i nie dokonuje zmian, gdy czuje się zagrożona. Dwójka jest partnerem współpracującym, pasywnym i dającym zrozumienie, a także uczuciowym, co jest bardzo ważne dla czwórki. Potrafi się poświęcić, potrzebuje jednak uczuciowej jasności, komunikacji słownej i docenienia jej postawy.

Czwórka powinna opanować surowość, upór i nerwową zachowawczość, jak również wzmocnić wolę. Dwójka powinna kontrolować się, aby przez nadmierną uczuciowość nie unieszczęśliwić związku, groźbą jest też obojętność i skłonność do poddaństwa.

Związek ten może dać każdej ze stron stabilizację materialną, uczuciową satysfakcję, poczucie własnej wartości.

Zawodowy związek czwórki z dwójką jest połączeniem rzetelnego, konserwatywnego i skutecznego wykonawcy z wrażliwym i towarzyskim współpracownikiem. Czwórka uczy się dyplomacji i poszukiwania kompromisów, dwójka zaś w tej relacji uczy się realnej oceny sytuacji.

 

4 + 3

Partnerski związek czwórki z trójką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do samotności, zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

 

Czwórka - budowniczy solidny i wytrwały, uczy w tym związku systematyczności, pracy jako czynnika rozwoju i realizmu w ocenie sytuacji oraz konsekwencji w kończeniu rozpoczętych zadań. Połączenie bardzo wymagające, gdzie partner czwórka jest wierny, odważny, pracowity, stanowczy i nie lubi zmian. Nawykowo przywiązuje wagę do bolących sytuacji z przeszłości, co blokuje komunikację, czyni go twardym i konserwatywnym. Zaś partner trójka potrzebuje twórczej artystycznej ekspresji własnych emocji, lubi błyszczeć w towarzystwie. Trójka uczy swego partnera komunikacji poprzez słowo, mówienia o rzeczach ważnych, o emocjach i wewnętrznych potrzebach. Jeśli czwórka pragnie ewoluować, nauczy się swobodnego wyrażania uczuć.

Czwórka powinna opanować przywiązanie do ubóstwa, egoizm, nerwowość, zachowawczość i upór. Trójce zagrozić mogą: krytyka, samotność i mitomania, agresja i nadmierna potrzeba akceptacji, a także plotkarstwo.

Związek ten jest wymagający, a partnerzy uczą się pokonywania swoich blokad, mogą się wzajemnie kształtować, jeśli wykażą się zdolnością zrozumienia i akceptacji.

Zawodowy związek czwórki z trójką jest połączeniem solidnego i systematycznego pracusia z artystą inteligentnym, oczytanym i twórczym. Trójka powinna wystrzegać się gadulstwa i plotkarstwa. Czwórka powinna dostrzec dobroczynne działanie optymizmu i pogody ducha.

 

4 + 4

Związek partnerski dwóch czwórek jest wybitnie trudny. Czwórki potrzebują zabezpieczenia materialnego. Aby mogły korzystać ze zmian, niezbędna jest im asekuracja w postaci czegoś na wszelki wypadek. Taką ważną i silną liną bezpieczeństwa jest lokata kapitału, od którego w razie strat można zacząć budowanie struktur materialnych na nowo. Związek dwóch czwórek to ograniczenia materialne i nadmierne przywiązywanie wagi do przeszłości, zwłaszcza negatywnych, bolących doznań.

Silne i otwarte czwórki mogą mieć wspólne cele.

Negatywne czwórki, żyjąc pretensjami do przeszłości i otoczenia, tworzą zamknięty świat własnych emocji. Związek taki jest zgorzkniałą ucieczką od podjęcia odpowiedzialności za siebie samego i swoje życie.

 

4 + 5

Partnerski związek czwórki z piątką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z podróżnikiem ciekawym świata, dyplomatycznym handlowcem, psychologiem, skłonnym do zmienności, słomianego zapału, fanatyzmu i lenistwa (5).

 

Czwórka, która jest przywiązana do miejsca, zachowawczo stara się zatrzymać przeszłość i często wykazuje nadmierną ostrożność, w związku z piątką będzie się czuła niepewnie, może nawet zagrożona. Wynika to ze skrajnie różnego postrzegania rzeczywistości i diametralnie różnych potrzeb partnerów. Piątka potrzebuje ruchu, namacalnej przestrzeni i ryzyka podnoszącego poziom adrenaliny, czyli dokładnie tego, czego wystrzega się czwórka. Piątka powinna w związku z czwórką zauważyć i szanować jej potrzebę stabilizacji i asekuracji. Czwórka zaś powinna widzieć radość życia i energię twórczą piątki, jako perspektywy rozwoju siebie samej. Podróże i niezależność piątki często powodują jej nieobecność w domu. Dla równowagi psychicznej czwórka potrzebuje systematycznej pracy a piątka wyżycia się w sporcie.

Zagrożeniem dla związku jest upór, nieustępliwość, nadmiar ambicji i brak konsekwencji u czwórki, zaś u piątki nietolerancja, zmienność, narcyzm i lenistwo.

Takie połączenie różnych partnerów jest związkiem wymagającym pracy nad sobą.

Zawodowy związek czwórki z piątką łączy osobę rzetelną ze zmysłem organizatora z energiczną i butną piątką, która jest uzdolniona handlowo i skłonna do ryzyka. Dla czwórki to trudne połączenie, bowiem ona ceni sobie bezpieczeństwo i stabilizację.

 

4 + 6

Partnerski związek czwórki z szóstką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z artystycznym nauczycielem, uczuciowym, odpowiedzialnym domownikiem, skłonnym do pesymizmu, podejrzliwości, niepokoju i melancholii (6).

 

Czwórka pracuje nad zabezpieczeniem finansowo-materialnym rodziny, stara się o stabilizację i silną pozycję społeczną. Jest wierna, odważna i rzetelna, wkłada wysiłek w systematyczną pracę wykonawcy i jest oszczędna. Uzdolniona artystycznie szóstka jest opiekunem ogniska domowego, odpowiedzialnym nauczycielem wewnętrznej harmonii, korzystania z intuicji i tolerancji. Oboje mają nawykowo zablokowaną zdolność komunikowania emocji, co u czwórki jest wynikiem skupiania się na przeszłości, a u szóstki tendencyjną skłonnością do pozostawania w cieniu, na marginesie. Dlatego właśnie partnerzy muszą nauczyć się komunikacji i mówienia o rzeczach dla nich ważnych, o swoich emocjach. Muszą również wspierać wzajemnie poczucie własnej wartości.

Czwórka powinna wystrzegać się nieustępliwości, surowości, nerwowego uporu i zachowawczości. Szóstka musi wystrzegać się pasywności, cierpienia wewnętrznego, zazdrości i zwątpienia w siebie.

Związek ten pozwala wzajemnie ewoluować, przez poznanie relacji rodzinnych i stworzenie ogniska domowego.

Zawodowy związek czwórki z szóstką jest połączeniem wytrwałego wykonawcy, organizatora z odpowiedzialnym i opiekuńczym nauczycielem. Łączy ich siła solidności i potrzeba wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Oboje muszą nauczyć się komunikować swoje emocje.

 

4 + 7

Partnerski związek czwórki z siódemką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4), z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, odważnym, inteligentnym, skłonnym do dominacji, autorytatywności, pracoholizmu, samotności i obsesji (7).

 

Czwórka, która jest wykonawcą, obdarzonym zdolnościami administracyjnymi i organizacyjnymi, w związku z uduchowioną, dociekliwą i drobiazgową siódemką ma szansę na rozwój duchowy. Partnerów łączy tu odwaga, konsekwencja i solidność. Czwórka rozwija się poprzez pokonywanie pozornych ograniczeń materii, a siódemka doskonale funkcjonuje w duchowym poznaniu rzeczywistości przez intuicję. Jest więc przewodnikiem i wsparciem dla czwórki, która z kolei realnie ocenia rzeczywistość, jest wierna i wytrwała. Siódemka jest zdolna zdobywać finanse, o ile skupi się na wyższej wartości wykonywanej pracy, a więc na idei. Inteligencja i wewnętrzna tajemnica czynią siódemkę szczególnie atrakcyjnym partnerem. Oboje potrzebują komunikacji przez słowo.

Czwórka musi wystrzegać się przywiązania do przeszłości i ubóstwa, egocentryzmu i twardego uporu. Siódemka powinna opanować skłonność do tyranii, pracoholizmu, samotności i ucieczki w używki, aby uniknąć obsesji.

Związek ten może przynieść realizację zawodową i satysfakcję ze wzajemnych osiągnięć.

Zawodowy związek czwórki z siódemką jest połączeniem silnego, zamkniętego w sobie wykonawcy, rzetelnego i solidnego, z introwertycznym perfekcjonistą. Czwórka sprawdza się świetnie jako administrator, jest systematyczna i metodyczna. Siódemka woli poszukiwać wiedzy i odkrywać nie poznane jeszcze prawdy.

 

4 + 8

Partnerski związek czwórki z ósemką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z prawym przywódcą, sprawiedliwym i wymagającym organizatorem, skłonnym do konserwatyzmu, egoizmu, surowości i brutalności (8).

 

Czwórka jest wykonawcą, stabilna, systematyczna, wytrwała i rozwija się poprzez pracę, przez zrozumienie pozornych ograniczeń materii i ostatecznej duchowości wszelkich jej przejawów. Ósemka jest silnym przywódcą, szamanem, związanym z siłami ziemi, panującym duchem nad kreacją materii. Związek ten to połączenie dwu osób realnie oceniających teraźniejszość, daje im siłę i materialną satysfakcję. Oboje muszą nauczyć się mówić do siebie o ważnych dla nich rzeczach. Ósemka jest świadoma narzędzia materialnej kreacji, jako procesu doskonalącego ducha. Dlatego przez mistycyzm i olśnienia wychodzi poza sferę materii. Dla ostrożnej i pracowitej czwórki jest to wzór samorealizacji.

Dla czwórki groźbą niespełnienia jest surowość, wsteczne poglądy, zachowawczość i autorytaryzm. Dla ósemki niebezpieczna jest zazdrość, egoizm, nieczułość i ekstremizm, które grożą bankructwem i ruiną.

Związek ten rozwija się poprzez pracę, jeśli rozwój duchowy zrównoważy rozwój materialny mogą zbudować rodzinne imperium.

Zawodowy związek czwórki z ósemką to połączenie dwu istot poruszających się w rzeczywistości i twardo stojących na ziemi. Czwórka jest wykonawcą. Ósemka jest dowódcą wymagającym, sprawiedliwym i prawym. Łączy ich zdolność administrowania i organizowania. Oboje muszą nauczyć się komunikacji przez słowo.

 

4 + 9

Partnerski związek czwórki z dziewiątką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z idealistycznym misjonarzem, tolerancyjnym i wspomagającym słabszych, ostrożnym i skromnym, skłonnym do uporu, samotności, kłótni i bałaganiarstwa (9).

 

Połączenie odważnej, wiernej, pracowitej i rzetelnej czwórki, która skupia wysiłki na zapewnieniu rodzinie społecznego i materialnego bezpieczeństwa, z altruistyczną dziewiątką, głęboko skoncentrowaną na uczeniu innych etyki wewnętrznej, idealizmu i na otaczaniu opieką słabszych, wymaga od partnerów wzajemnego zrozumienia i akceptacji odmiennych potrzeb. Czwórka bowiem potrzebuje domu silnego wewnętrznie, ciepłego i bezpiecznego, a dziewiątka skupia swoją uwagę na możliwościach pomagania słabszym od siebie, na pracy humanitarnej i charytatywnej. To szczególne ukierunkowanie uwagi dziewiątki, która odczuwa wewnętrzną potrzebę misjonarstwa, jest bardzo trudne do zaakceptowania dla partnera, który może czuć się nieważny, a nawet porzucony. Ważna jest tu wzajemna dbałość o wewnętrzne poczucie wartości partnerów.

Czwórka musi zapanować nad zachowawczością, surowością, ego-centryczną nerwowością. Oboje mają skłonność do uporu. Dziewiątka musi powstrzymać podejrzliwość, kłótnie, lęk, nietowarzyskość oraz samotne i skryte cierpienie.

Związek ten jest wymagającym połączeniem pracowitego budowniczego i altruisty, może dać wzajemną naukę konsekwencji i uwrażliwić na potrzeby innych.

Zawodowy związek czwórki z dziewiątką niesie połączenie administratora i rzetelnego wykonawcy z altruistycznym przewodnikiem wprowadzającym w życie ideały. Czwórka jest pod wpływem kogoś, kto potrafi ją zrozumieć i współczuć jej doświadczeniom. Jeśli nauczy się komunikować emocje, może trwale zaznać wsparcia.

 

Źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „CZWÓRKĄ"

Razem potraficie dosłownie „zbudować", wypracować wasze szczęście, którego inni będą wam w cichości ducha zazdrościć. Spokojnie, bez pośpiechu, lecz konsekwentnie stworzycie wartości wzbudzające szacunek i zaufanie. Być może będziecie typem pary, która nie okazuje sobie wylewnie uczuć, natomiast zawsze jest razem, wierna i lojalna, tworząc oazę bezpieczeństwa dla siebie i innych.

 

ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „PIĄTKĄ"

To, co jest atrakcyjne w tym związku, to wasza odmienność. Bywa to fascynujące, ale także irytujące. Zwykle „czwórka" musi przyjąć na siebie rolę balansu na rozhuśtanym okręcie. „Piątka" raz będzie za to wdzięczna, innym razem będzie się wściekać, że umknęło jej pasjonujące doświadczenie. Z kolei brak konsekwencji „piątki" musi irytować jej partnera. Po pokonaniu trudności, jakie niesie ze sobą wasz związek, oboje stanowicie dla siebie korzystne dopełnienie, które może zaowocować harmonią i sukcesami w wielu dziedzinach.

 

ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SZÓSTKĄ"

Wasze poczucie sprawiedliwości, lojalność i odpowiedzialność sprawia, że macie szansę na stworzenie wyjątkowo harmonijnego i szczęśliwego związku. Będziecie mieli chęć i możliwości, by pomagać innym, uczyć, radzić. Nie należy jednak przesadzić z mnogością obowiązków i potrzebą poświęcania się. Jesteście parą idealnie nadającą się do tego, by zbudować dom —także w sensie dosłownym. I na pewno nie będzie to dom pusty.

 

ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SIÓDEMKĄ"

Obie te liczby dotyczą materii — 4 jako ograniczenie przez materię, 7 jako uwolnienie od materii. Stąd związek ten jest szczególnie silny i znaczący. Macie szansę zrealizować wielkie przedsięwzięcia, także w dziedzinie nauki, filozofii, sztuki. „Siódemka" będzie zapewne inspiratorem, „czwórka" — skutecznym realizatorem.

 

ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „ÓSEMKĄ"

Wspólnota celów i metod działania sprawi, że porozumiecie się bez zbędnych słów. Prawdopodobnie osiągniecie zasłużony sukces materialny, który przyniesie każdemu z was to, czego oczekujecie. „Czwórce" — poczucie zabezpieczenia i dobrze spełnionego obowiązku, „ósemce" — poczucie mocy i opanowania świata zewnętrznego. Z tej pozycji łatwo będzie wam rozpocząć penetrację rzeczywistości duchowej.

 

ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „DZIEWIĄTKĄ"

W tym związku spotykają się dwie osoby, z których jedna drąży głęboko, a druga lata wysoko. Jeśli udało wam się spotkać, należy połączyć te dwie tendencje i wyciągnąć z nich maksymalną korzyść. „Czwórka" ma szansę ubrać oryginalne, uniwersalne, choć czasem nazbyt idealistyczne koncepcje „dziewiątki" w formę i uczynić je możliwymi do zrealizowania. Na ogół z korzyścią dla obu stron, a czasami także dla... reszty świata.

 

źródło: N.Czarmińska "Liczby Losu".

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...