Skocz do zawartości

Związek numerologicznej 3 z ...


Marika
 Share

Polecane posty

Aby dowiedzieć się jaką wibracją numerologiczną jesteś Ty i Twój partner, zajrzyj do tego tematu i wykonaj potrzebne obliczenia

viewtopic.php?f=97&t=1587

(Wibracja numerologiczna, to inaczej Droga Życia)

 

ZWIĄZEK NUMEROLOGICZNEJ 3 Z ...

 

3 + 1

Partnerski związek trójki z jedynką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) ze skutecznym ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

 

Trójka lubi być wyjątkowa, jest artystą w nieustannym akcie tworzenia, urodzonym optymistą. Połączona z jedynką - silną, ambitną, niezależną, ma w związku potencjalne oparcie i zrozumienie dla swoich potrzeb. Jedynka jako urodzony przywódca jest zainteresowana osiągnięciem własnych celów, bardzo dumna poszukuje u partnera trójki radości życia, czułości i inteligentnej erudycji. Trójka - oczytana, kulturalna, aktywna twórczo i korzystająca ze swego talentu oratorskiego, potrafi uzewnętrzniać emocje i potrzeby, a także uczyć komunikacji przez słowo swego partnera. Jedynka, wsparta zrozumieniem, potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji.

Trójka powinna wystrzegać się mitomanii, samotności, krytyki, gadulstwa i kaprysów. Jedynka powinna zapanować nad pozerstwem, egocentryzmem, żądzą władzy i nerwami.

Trójka potrafi stworzyć związek z każdym, jest kameleonem, potrafi się wszędzie odnaleźć. Jedynka może osiągnąć w tym połączeniu swoje życiowe cele.

Zawodowy związek trójki z jedynką jest połączeniem twórczego talentu artystycznego z ambitnym i aktywnym autorytetem. Łączy ich pasja bycia kimś wyjątkowym i zdobywania uznania społecznego. Pragnienie samorealizacji pozwala im podejmować wyzwania i realizować nowatorskie przedsięwzięcia.

 

3 + 2

Partnerski związek trójki z dwójką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z dyplomatycznym, tolerancyjnym doradcą, skłonnym do naiwności, pamiętliwości i zmienności (2).

 

Trójka wnosi w świat partnera radość z dnia codziennego, optymizm i urok twórczej osobowości. Jest nieco roztargniona w działaniu, ale bardzo aktywna. Dwójka zaś może cierpliwością i intuicją wspierać atmosferę domowego ogniska i podsycać wzajemne ciepło. Oboje potrzebują do spełnienia swoich planów realnej oceny sytuacji i ukierunkowanej ambicji. Dwójka potrzebuje czułości a trójka potrafi jak nikt inny uzewnętrzniać emocje, i tego właśnie uczy partnera. Świetna pamięć dwójki może być często wsparciem dla partnera. Oboje lubią być doceniani i chwaleni, co ułatwia im wspólne pożycie. Każde z nich potrafi nie narzucać się partnerowi i szanować jego indywidualność.

Dwójce grozi zależność emocjonalna, poddaństwo, pamiętliwość i hipokryzja. Dla trójki groźna jest samotność, krytyka, zazdrość i nadmierna potrzeba akceptacji.

Związek ten może dać partnerom satysfakcję, o ile zadbają o własną siłę, aspiracje i realną ocenę rzeczywistości.

Zawodowy związek trójki z dwójką to złożenie aktywnej, spontanicznej i ekstrawaganckiej duszy artysty z lojalnym doradcą, uczuciowym i dyplomatycznym. Trójka powinna zadbać o to, aby żyć pełnią życia, a dwójka o to, aby współpracując, zachować niezależność.

 

3 + 3

Związek partnerski dwóch trójek, jeśli są silne, ambitne i posiadają pewność siebie, jest artystycznym duetem uzupełnień, z silną świadomością powołania do służby światu, aby uwrażliwiać ludzkość i uczyć innych radości życia. Niezbędne jest do tego wnętrze, znające swoją wartość, silne motywacje do działań i konkretny sposób wyrażania siebie. Trójki potrzebują bezwzględnie umiejętności realnej oceny rzeczywistości.

Słabe trójki ryzykują nadmierne intelektualizowanie, gadulstwo, plotkarstwo i życie bez głębi, ślizgając się po jego powierzchni. Poczucie osamotnienia odbiera im możliwości twórcze i smak artystyczny. Poczucie to jest wynikiem indywidualnych wyborów i wynika tylko z własnego stosunku do świata.

 

3 + 4

Partnerski związek trójki z czwórką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

 

Połączenie bardzo wymagające. Partner trójka potrzebuje twórczej, artystycznej ekspresji własnych emocji, lubi błyszczeć w towarzystwie, partner czwórka jest wierny, odważny, pracowity i stanowczy, ale nie lubi zmian, przywiązuje wagę do przeszłości i jest konserwatywny. Trójka uczy swego partnera komunikacji poprzez słowo, mówienia o rzeczach ważnych, o emocjach i wewnętrznych potrzebach. Jeśli czwórka pragnie ewoluować, nauczy się swobodnego wyrażania uczuć. Czwórka uczy systematyczności, pracy jako czynnika rozwoju, i realizmu w ocenie sytuacji oraz konsekwentnego kończenia rozpoczętych działań.

Trójce zagrozić mogą: krytyka, samotność, agresja i nadmierna potrzeba akceptacji oraz plotkarstwo. Czwórka powinna opanować przywiązanie do ubóstwa, autorytatywność, zachowawczość i upór.

Związek ten jest wymagający, a partnerzy uczą się pokonywania swoich blokad.

Zawodowy związek trójki z czwórką jest trudną relacją pomiędzy osobą spontaniczną i komunikatywną a zachowawczą i surową. Trójka w tej relacji uczy komunikacji emocji i potrzeb, a czwórka uczy rzetelnej, systematycznej pracy i realizmu. Oboje dają sobie wzajemnie bardzo ważne wskazówki.

 

3 + 5

Partnerski związek trójki z piątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem, skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

 

Jest to związek uprzejmej, szczerej, towarzyskiej i twórczej artystycznie trójki z uczuciową magnetyczną osobowością piątki, skłonnej do ryzyka a często i brawury. Obie strony posiadają magnetyzm osobowości, wpływający na płeć przeciwną. Trójka jest oczytanym, inteligentnym erudytą a piątka ciekawym świata, głębokim psychologicznie, nieprzewidywalnym handlowcem. Łączy ich potrzeba wyróżniania się w tłumie, wyjątkowości. Trójka z każdym partnerem potrafi stworzyć szczęśliwy związek, ponieważ posiada szczególny dar adaptacji do warunków. Piątka powinna dbać o wyjazdy, podróże i korzystać z koneksji, potrzebuje aktywnej sportowej pasji, która pozwoli jej czuć podwyższony poziom adrenaliny i podejmować decyzje, bowiem miłuje własną niezależność.

Trójka musi wystrzegać się zazdrości, samotności i gadulstwa, krytyki i kokieterii. Piątka powinna poskromić zarozumialstwo, narcyzm, fanatyzm, impulsywność oraz zapanować nad rozproszoną uwagą i słomianym zapałem.

Związek ten, przez pasję poznawania nowych miejsc i ludzi, może być wyjątkowo ciekawy i atrakcyjny.

Zawodowy związek trójki z piątką jest współdziałaniem dwu równie aktywnych istot, które pragną doświadczać czegoś wyjątkowego. Mamy do czynienia z twórczym artystą i handlowcem, psychologiem, mającym skłonność do ryzyka. W dziedzinach medialnych (radio, telewizja, gazeta, kino itp.) partnerzy ci mogą stworzyć dzieła wyjątkowe.

 

3 + 6

Partnerski związek trójki z szóstką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3), z domowym opiekunem, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

 

Mamy tu połączenie artystów, trójki - nieco szalonej, ekstrawertycznej, towarzyskiej i lubiącej błyszczeć, z plastycznie i manualnie uzdolnioną szóstką, skupioną na tworzeniu ciepła rodzinnego. Trójka jest bardziej szalona i otwarta, uczy partnera komunikowania emocji i wewnętrznych potrzeb przez słowo, uczy radości z życia codziennego. Szóstka jest przede wszystkim odpowiedzialna, posiada zmysł piękna, wrażliwość i intuicję, uczy trójkę wywiązywania się z podjętych obowiązków i harmonii wewnętrznej. Obie strony potrafią nie ingerować w życie innych i szanować ich prawo do samostanowienia, a także ich własne tempo rozwoju duchowego. Szóstka uczy się podejmowania decyzji a trójka konsekwencji i wytrwałości.

Trójce zagrozić może krytycyzm, agresja, zazdrość, gadulstwo i pretensjonalność. Szóstka musi reagować na zmiany pozytywnie, by uniknąć podejrzliwości, zazdrości, cierpienia, niepokoju i pasywności oraz nihilizmu.

Związek ten powinien uaktywniać artystyczną twórczość obojga, tak aby każde tworzyło dzieła i harmonię wewnętrzną w rodzinie.

Zawodowy związek trójki z szóstką to połączenie oczytanego erudy-ty z odpowiedzialnym opiekunem. Trójka jest dla szóstki zbyt niespokojna i ekstrawagancka. Szóstka lubi poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Mają szansę spotkać się przy realizacji wspólnego artystycznego przedsięwzięcia.

 

3 + 7

Partnerski związek trójki z siódemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z uduchowionym, inteligentnym, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, samotności i obsesji (7).

 

Połączenie radosnej, artystycznej trójki z głęboką wewnętrznie i introwertyczną siódemką wymaga wzajemnego zrozumienia i poszanowania odmiennych potrzeb. Siódemka potrzebuje miejsca i czasu tylko dla siebie, aby czytać, uczyć się, modlić i medytować. Poszukuje w życiu głębi, filozofii, sensu i wewnętrznych doświadczeń. Skupia się na własnym rozwoju, uduchowieniu, magnetycznie działa na otoczenie wewnętrzną tajemnicą i ogromnym poczuciem własnej godności. Trójka jest przyjacielskim i towarzyskim erudytą, lubi ruch i energiczną ekspresję. Potrzebuje bywania wśród ludzi i wolności, choć potrafi odnaleźć się wszędzie. Partnerstwo wymaga od trójki poszanowania ciszy i spokoju siódemki, która powinna ze zrozumieniem popierać aktywność towarzyską partnera.

Trójce groźbę rozpadu związku przynosi: gadulstwo, samotność, nadmierna zmysłowość i rozproszenie uwagi. Dla siódemki groźna jest dominacja i pedantyzm, pracoholizm i egocentryzm.

Trójka potrafi stworzyć każdy związek, w partnerstwie z siódemką uczy się konsekwencji i rozwoju swojej duchowości. Siódemka uczy się komunikacji emocji poprzez słowo, radości z życia i wyrażania własnych potrzeb.

Zawodowy związek trójki z siódemką jest połączeniem radosnego optymisty z poważnym i głębokim filozofem. Trójka uczy w tej relacji radości z dnia codziennego, zaś siódemka uczy rozwoju głębi duchowej. Oboje może połączyć wspólna idea.

 

3 + 8

Partnerski związek trójki z ósemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z szamanem, wojownikiem, zdyscyplinowanym przywódcą, skłonnym do dominacji, zazdrości i surowej nieczułości (8).

 

Trójka, która posiada talent artystyczny, literackie zdolności i jest twórczo aktywna, jest inteligentna, radosna i czuła. Partner ósemka jest zaś silnym przywódcą, związanym z energią ziemi szamanem, małomównym i powściągliwym, zdyscyplinowanym i władczym, i wewnętrznie uduchowionym. Związek ten jest wzajemnym uzupełnianiem się osobowości. Daje trójce oparcie w silnym autorytecie i realną ocenę sytuacji, doskonali duchowo i wyostrza logiczne myślenie; zaś ósemkę uczy komunikacji emocji, mówienia o sobie i swoich potrzebach. Ósemka uczy się radości z dnia codziennego i pasji życia.

Trójka powinna wystrzegać się plotkarstwa, samotności, nadmiernej potrzeby akceptacji i kaprysów. Ósemka powinna poskromić surowość, opanować stresy, unikać egocentryzmu i nieczułości.

Związek ten jest wzajemnym uzupełnianiem się osobowości, silną i wspierającą się konstrukcją dającą partnerom satysfakcję.

Zawodowy związek trójki z ósemką jest układem pomiędzy niesfornym, ale czarującym artystą i władczym, silnym, a nawet czasami srogim przywódcą. Ta relacja jest bardzo korzystna dla ósemki, bowiem uczy ją komunikacji przez słowo. Zaś trójka uczy się odpowiedzialności i rozwoju wewnętrznego.

 

3 + 9

Partnerski związek trójki z dziewiątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).

 

Mamy tu związek dwu artystycznie uzdolnionych istot, które mogą się wzajemnie wspierać, o ile zrozumieją różnice między swoimi potrzebami. Trójka to radosny kameleon, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji i skupić działania na tym, aby być wyjątkowym, aby zabłysnąć i zapisać się dla pokoleń, dziewiątka zaś jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu, jest idealistą, który poszukuje możliwości uczenia innych zasad etyki wewnętrznej, tak aby przez własną skromność i głębię, wznosić ich na wyższy poziom rozwoju. Mamy przed sobą parę twórczą, w której trójka dąży do samorealizacji i uczy dziewiątkę cieszyć się życiem, a dziewiątka wyzwala w trójce uwrażliwienie na potrzeby innych.

Trójka może zaszkodzić sobie i związkowi przez dążenie do samotności, krytykę, mitomanię, agresję i zazdrość. Dziewiątka powinna wystrzegać się impulsywności, samotności, cierpienia (zwłaszcza za grzechy świata), kłótni, złości i bałaganiarstwa.

Związek ten może zaowocować szczególną artystyczną pracą z przesłaniem dla całego świata, dając obojgu satysfakcję.

Zawodowy związek trójki z dziewiątką niesie wybitne zespolenie dwu artystów: wszechstronnej trójki i muzycznie uzdolnionej dziewiątki. Trójka będzie poszukiwała sławy i zaszczytów, zaś dziewiątka spełnienia wewnętrznego powołania.

 

Źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „TRÓJKĄ"

Wasze życie będzie nieustającym spektaklem, dom sceną, a znajomi i przyjaciele — widownią. To, czy będzie to ciekawy, satysfakcjonujący was oboje spektakl, zależy od tego, jak podzielicie role. Dwie primadonny w jednym teatrze to na ogół o jedną za wiele. Jeśli się jednak dogadacie, wasze życie będzie bogate i różnorodne. Przez wasz dom przewinie się wielu ciekawych ludzi, a wspólne plany i zainteresowania nie pozwolą wam się nudzić ze sobą. Ważne jest, byście pozwolili i pomogli sobie nawzajem znaleźć drogę twórczej realizacji.

 

ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „CZWÓRKĄ"

To może być niełatwy związek, wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron. Z czasem może się jednak okazać, że trud był opłacalny. „Trójka" musi się pogodzić z tym, że nie jest wielbiona za swoje zewnętrzne zalety, do czego przywykła. Będzie zmuszona poważniej spojrzeć na życie, zrezygnować z wielu niewinnych przyjemności. „Czwórka" z kolei nauczy się doceniać w swym partnerze to, czego jej samej czasem brak: lekkość, swobodę, dystans wobec nietrwałych wartości świata materii.

 

ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „PIĄTKĄ"

Bardzo stymulujący związek dla was obojga. Podróże, twórczość artystyczna, działalność na polu literatury, dziennikarstwa, zdobywanie wykształcenia, doświadczeń, nowe znajomości — to wszystko może być wasze wspólne. „Piątka" będzie wymagała od „trójki" większej koncentracji i powagi w traktowaniu waszych życiowych planów. „Trójka" musi wiedzieć, że dla jej partnera wolność jest najwyższą wartością.

 

ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SZÓSTKĄ"

Jeśli wykorzystacie to, co w was najlepsze, jako para możecie wspólnie osiągnąć harmonię i szczęście. Zalety „trójki" zostaną dopełnione poczuciem harmonii, odpowiedzialności i spokojem „szóstki". Jeśli tworzycie rodzinę, wasz dom będzie dostatni, komfortowo i ze smakiem urządzony, a wasze wysiłki skupią się na zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu waszych talentów i zainteresowań. Branie na siebie zbyt wielu zobowiązań oraz tendencja do wzajemnych oskarżeń i wyrzutów mogą zakłócić harmonię tego związku.

 

ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ"

Jeśli „siódemka" z kimś się wiąże na stałe, to na ogół jest to poważna sprawa. „Trójka" potrafi to docenić, szczególnie że bardzo chce być poważnie traktowana. Oboje macie szansę rozwijać swoje talenty i inspirować się nawzajem. To, że „siódemka" bywa wycofana, nietowarzyska, powściągliwa, może dodać atrakcyjności temu związkowi, gdy „trójka" zaakceptuje inny świat swojego partnera i odkryje jego prawdziwe wartości.

 

ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „ÓSEMKĄ"

W waszym związku „trójka" z pożytkiem dla siebie winna uznać w partnerze swojego przewodnika. Taki, naturalny zresztą dla „ósemki" podział ról, obojgu przyniesie dużo korzyści. Błyskotliwa, wszechstronnie utalentowana „trójka" chętnie (choć nie bez przekornych protestów) podda się ojcowskiej kurateli swego partnera, który zadba skutecznie o materialne podstawy do rozwijania waszych talentów.

 

ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ"

W tym związku prawdopodobnie oboje będziecie walczyć o dominację, o przeforsowanie swoich pomysłów, koncepcji, planów. Wasze nie kończące się dyskusje i spory mogą prowadzić donikąd. Aby opuścić błędne koło, trzeba się zatrzymać i zacząć jeszcze raz. „Trójka" musi zapomnieć, że jest „gwiazdą", „dziewiątka" — zobaczyć w „trójce" partnera, a nie kogoś, kogo można wykorzystywać do realizacji własnych celów.

 

źródło: N.Czarmińska "Liczby Losu".

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...
  • 2 weeks later...

3,6,9 - związki trójkowe, czyli teoretycznie będzie iskrzyć, ale będą też inne osoby, przez które lub często dzięki którym, do niczego wielkiego/trwałego nie dojdzie <bezradny>

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year later...
  • 10 months later...

Jestem trójką, która była ostatnio z piątką. Mimo, ze jak na trójkę przystało powinnam być rozrzutna to 5 swoimi działaniami podyktowanymi głownie impulsami a nie myśleniem

po prostu mnie drażniła, dodam ze było dość poważnie jednak jego rozrzutność i życie na ciagłych kredytach ( jeden z ważniejszych powodów) przekreśliło plan związania sie na stałe.

Jeśli wibracja związku 8 m być walką o władze to faktycznie mogłabym mu oddać przewodnictwo ale postępował zwyczajnie głupio. Musze jednak przyznać, że 5-tki są według moich obserwacji

najbardziej towarzyskie, czasem ta ilość nie przekłada się na jakość relacji i są bardzo podatne na wpływy tych osób. Zauważyłam za to, że wibracja 3 +1 wnosi dużo fajnej energii, nie jest

tak sztywno i nudno pod katem harmonogramu dnia jak to czytam dla wibracji  związku 4 ale rzeczywiście daje porządne fundamenty i jak coś sie zaczyna robić to wiadomo że "z tej mąki będzie chleb";)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mimo ze sama jestem 33 to bardzo czesto przyciagam do swojego zycia duzo 9 i 3, mam tez sklonnsoci do os dominujacych- 1, ale to pewnie dlatego ze sama mam 10 z dnia ;D

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...