Skocz do zawartości

Związek numerologicznej 2 z ...


Marika
 Share

Polecane posty

Aby dowiedzieć się jaką wibracją numerologiczną jesteś Ty i Twój partner, zajrzyj do tego tematu i wykonaj potrzebne obliczenia

viewtopic.php?f=97&t=1587

(Wibracja numerologiczna, to inaczej Droga Życia)

 

ZWIĄZEK NUMEROLOGICZNEJ 2 Z ...

 

2 + 1

Partnerski związek dwójki z jedynką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z silnym autorytetem przywódcy, kierownika, skłonnym do egoizmu i zarozumialstwa (1).

 

Dwójka posiada wewnętrzną dobroć i wrażliwość. Działa pod impulsem uczuć. Jest nieśmiałym wykonawcą, doskonałym doradcą i powiernikiem. Posiada zdolności adaptacji do sytuacji. W związku z autorytetem daje sobie radę, stając w cieniu dowódcy i otaczając go miłością i wsparciem. Dwójka jest partnerem cierpliwym i towarzyskim. Wypełnia związek z jedynką ciepłem i fantazją. Jedynka dla dwójki staje się silnym wsparciem i opoką. Jedynka potrzebuje wyzwań i zdobywania, powinna dbać o aktywność fizyczną. Dwójka potrzebuje sentymentalnych aktów potwierdzających siłę uczuć.

Niebezpieczne dla dwójki w tym związku jest zbytnie przywiązywanie wagi do przeszłości, pasywność i zmienność. Jedynka powinna wystrzegać się apodyktyczności, żądzy władzy i egoizmu.

Związek ten przy zrozumieniu potrzeb partnera może dać pełną satysfakcję obu stronom.

Zawodowy związek dwójki z jedynką jest połączeniem uczuciowego doradcy, skromnego dyplomaty z lubiącym podboje i sławę przywódcą. Mogą stworzyć doskonałą uzupełniającą się parę współpracowników. Jedynka powinna unikać egoizmu, dwójka poddaństwa.

 

2 + 2

Związek partnerski dwójek może opierać się na doskonałym porozumieniu, o ile obie są silne wewnętrznie i ambitne. Motywacje do działań powinny wnosić potrzebę wolności i samostanowienia.

Słabe dwójki tworzą związki emocjonalnych szantaży i oczekiwania na działanie drugiej strony, bez zrozumienia, że to my sami decydujemy o naszych doświadczeniach. Dwójka poszukuje towarzystwa, odczuwa wewnętrzną potrzebę istnienia w grupie. Słaba dwójka nie potrafi podejmować decyzji.

 

2 + 3

Partnerski związek dwójki z trójką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).

 

Połączenie cierpliwej i dobrodusznej dwójki z artystyczną i komunikatywną trójką daje jej możliwość nauczenia się od partnera wyrażania własnych emocji i uczuć. Spontaniczna trójka aktywnie i oryginalnie lubi poszaleć, aby być zauważoną, być wyjątkową. Dwójka jest pasywniejsza i neutralna. Oboje partnerzy bardzo potrzebują umiejętności realnej oceny sytuacji i silnego poczucia własnej wartości. Powinni się wzajemnie wspierać i dbać o swoją kondycję psychiczną. Trójka potrzebuje aktywności. Dwójka szuka cichej przystani, bezpiecznych uczuć, jest wspaniałym doradcą i świetnym dyplomatą.

Zagrożeniem dla dwójki w tym związku jest pasywność, nieśmiałość i pamiętliwość. Dla trójki zagrożeniem jest neurotyczne skupianie się na przeszłości i imaginacjach.

Związek ten potrzebuje ambicji, może być szczególnie radosny i ciepły, łączy dyplomatę i artystę.

Zawodowy związek dwójki z trójką jest wspólnym działaniem wrażliwych i uczuciowych istot. Dwójka może być onieśmielona magnetyzmem i wszechstronnym utalentowaniem trójki, dlatego powinny wzajemnie dbać o poczucie własnej wartości. Trójka jest nieco ekstrawagancka, potrafi jednak zdobywać szczyty.

 

2 + 4

Partnerski związek dwójki z czwórką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z solidnym i rzetelnym wykonawcą, organizatorem, skłonnym do uporu, nerwowego autorytaryzmu i konserwatyzmu (4).

Dwójka jest partnerem współpracującym, pasywnym i dającym zrozumienie, co jest bardzo ważne dla czwórki. Potrafi się poświęcić, potrzebuje jednak uczuciowej jasności, komunikacji słownej i docenienia. Czwórki, niestety, są skłonne do blokad emocjonalnych i niełatwo jest im mówić o rzeczach ważnych. Doskonale radzą sobie z pracą, zwłaszcza systematyczną i metodyczną. Dbają o stabilną i solidną sytuację materialną w rodzinie. Praca jest dla nich dobrem nadrzędnym, przez podejmowanie pracy ewoluują duchowo. Czwórki są odważne, ale nie lubią ryzyka i nie dokonują zmian, jeśli czują się zagrożone. Oboje partnerzy potrzebują komunikacji emocji.

Dwójka powinna się kontrolować, aby przez nadmierną uczuciowość nie unieszczęśliwić partnera, groźna jest też obojętność i skłonność do poddaństwa. Czwórka powinna opanować surowość, upór i nerwową zachowawczość, wzmocnić wolę.

Związek ten może dać każdej ze stron stabilność i uczuciową satysfakcję.

Zawodowy związek dwójki z czwórką jest połączeniem szarej eminencji, wrażliwej i uczuciowej, z twardą i surową osobowością. Obie potrafią skupić się na celu i podporządkować jego realizacji, czwórka powinna powstrzymać autorytaryzm, dwójka wystrzegać się obojętności i poddaństwa.

 

2 + 5

Partnerski związek dwójki z piątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z aktywnym, ciekawym psychologiem, obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).

 

Partnerstwo pomiędzy urodzonym współpracownikiem i doradcą a obserwującym psychologiem, który pędzi do przodu z dziką pasją poznawania nowych miejsc i ludzi, będzie wymagało od obojga poznania różnic między własnymi potrzebami. I tak dwójka pragnie romantycznych dowodów miłości, pochwał i docenienia, piątka zaś potrzebuje podróży, ruchu i sytuacji wymagających aktywności. Piątka lubi czuć wyższy poziom adrenaliny, odwrotnie do spokojnej i gościnnej dwójki. Piątka lubi ryzyko, i powinna dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w sporcie, poza domem. Dwójka będzie doradcą i wspomożycielem, piątka może spełnić się jako dostarczająca w związku rozrywki i aktywna zawodowo.

Dwójka powinna wystrzegać się szantażu uczuciowego, poddaństwa, hipokryzji i naiwności. Piątka powinna panować nad swoim niepokojem, narcyzmem i zamiłowaniem do prowokacji.

Związek z piątką zawsze jest szczególnie aktywny i zmienny. Jeśli piątka uszanuje spokój dwójki i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, mogą w pełni doznać spełnienia.

Zawodowy związek dwójki z piątką jest połączeniem dyplomaty z osobą energiczną, psychologiem i ryzykantem. Dwójka jest gotowa do współpracy, tolerancyjna i uczuciowe, piątka zaś jest niespokojnym duchem, podejmuje się szalonych wyzwań, ma zmysł handlowca i odczuwa potrzebę podnoszenia poziomu adrenaliny we krwi.

 

2 + 6

Partnerski związek dwójki z szóstką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z odpowiedzialnym nauczycielem, obrońcą rodziny skłonnym do nadopiekuńczości, zazdrości i skąpstwa (6).

 

Mamy połączenie szóstki: manualnie uzdolnionego artysty ze współpracownikiem. Szóstka jest domatorem, silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Uczy się podejmować decyzje i równoważyć przez zdrowy egoizm nawykową skłonność do rozdawania siebie. Dwójkę łączy z partnerem ogromna i głęboka uczuciowość. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję. Szóstka i dwójka potrzebują celów, ambicji i aspiracji oraz energii do działania. Obie są z natury skromne i poszukują spokoju. Dwójka lubi towarzystwo, szóstka zaś woli skromne grono wypróbowanych znajomych, a najchętniej przebywa wśród rodziny.

Partnerzy powinni wystrzegać się nadmiernego skupiania na uczuciowości i pasywności. Dwójka musi opanować zmienność i nieśmiałość, zaś szóstka podejrzliwość, krytykanctwo i nawykowe wątpliwości.

Związek ten może stać się dla obojga spokojną przystanią i przynieść wewnętrzne szczęście.

Zawodowy związek dwójki z szóstką jest połączeniem doradcy i odpowiedzialnego nauczyciela. Dwójka i szóstka potrafią się świetnie porozumieć. Dbać o wzajemne interesy i wspierać się. Pomimo nadmiernej uczuciowości w pracy skupiają się na obowiązkach i rzetelności.

 

2 + 7

Partnerski związek dwójki z siódemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).

 

Dwójka w połączeniu z siódemką może sprawiać wrażenie uległej i podporządkowanej. Mamy bowiem skromną, delikatną i spokojną dwójkę, połączoną z introwertycznym autorytetem, uduchowionym, inteligentnym i dociekliwym. Siódemka lubi samotność, ciszę i kontemplację, dwójka zaś potrzebuje towarzyskich rozrywek i bywania u innych ludzi. Obie strony łączy idealizm. Siódemka jest perfekcjonistą i lubi dopracowywać przedsięwzięcia w szczegółach, lubi aktywność fizyczną i rozwija się duchowo. Dwójka może, wspomagana przez partnera siódemkę, bardzo głęboko przepracować lekcje tego życia i osiągnąć szczególnie wiele dla własnego rozwoju.

Dwójka może ponieść klęskę, jeśli nie opanuje nadmiernej uczuciowości, niepewności i zmienności oraz hipokryzji. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, ucieczki od rzeczywistości, tyranii, używek i obsesji.

Związek ten może dać siódemce poczucie stabilizacji wewnętrznej a dwójce możliwość rozwoju duchowego.

Zawodowy związek dwójki z siódemką łączy towarzyskiego współpracownika z introwertycznym autorytetem. Dwójka powinna unikać wahań, niepewności i poddaństwa, a znajdzie z autorytatywną siódemką filozoficzne porozumienie. Siódemka powinna zdawać sobie sprawę z własnego pedantyzmu.

 

2 + 8

Partnerski związek dwójki z ósemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z szamanem, wojownikiem i inteligentnym przywódcą, skłonnym do surowości, egocentryzmu i stresu (8).

 

Partnerstwo dyplomatycznego doradcy z urodzonym przywódcą jest korzystne dla obydwu. Dwójka swoją uczuciowością daje harmonię, ósemka swoją siłą zapewnia wsparcie i konsekwencję działania. Skromna, spokojna i prosta dwójka jest domatorem i wykonawcą. Pragnąca sukcesu i wybicia się ponad przeciętność ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. Związały się ze sobą delikatność i władza, aby się wzajemnie uzupełniać i prowadzić do wyżyn rozwoju własnych osobowości. Dwójka pragnie wcielać w życie ideały, ósemka pragnie panować duchem nad kreacją materii, rozwija równowagę myśli i ich mocy twórczej. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów.

Dwójka powinna unikać łatwowierności, poddaństwa i pamiętliwości. Ósemka musi wystrzegać się surowości, egoizmu, nieustępliwości i ekstremizmu.

Oboje potrafią dać sobie to, co w nich najcenniejsze, stworzyć związek silny i ciepły.

Zawodowy związek dwójki z ósemką to uzupełniający się układ. Ósemka może być szorstka i twarda w obyciu, ale jest dowódcą głębokim i sprawiedliwym. Dwójka jest współpracownikiem i doradcą, oferuje zdolności dyplomatyczne.

 

2 + 9

Partnerski związek dwójki z dziewiątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z idealistą, misjonarzem, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).

Dwójka jest partnerem uczuciowym i czułym na romantyczne okazywanie względów, dziewiątka zaś poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność ideałów misjonarstwa, wspomagania potrzebujących. Dwójka może często czuć się zaniedbana i niedoceniana. Obie strony łączy wewnętrzna wrażliwość, spokój, silna intuicja i skromność. Mogą wzajemnie rozwijać jasnowidzenie, wyczuwanie energii, wrażliwość. Dwójka pragnie skupić się na domu i rodzinie, zaś dziewiątka ustawia te wartości w drugiej kolejności. Dziewiątka powinna dbać o zaangażowanie w działalność humanitarną lub charytatywną, wtedy bowiem poczuje się spełniona.

Dwójka musi w tym układzie unikać nadmiernej uczuciowości, podporządkowania się, nieśmiałości i obojętności. Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i dążenie do samotności.

Związek ten wymaga zrozumienia potrzeb partnera i dbania o jego poczucie własnej wartości.

Zawodowy związek dwójki z dziewiątką niesie połączenie dwu altruistów, bardzo wrażliwych. Potrafią współdziałać w akcjach charytatywnych i humanitarnych, w przedsięwzięciach artystycznych i sportowych. Łączy ich potrzeba wcielania w życie ideałów.

 

Źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DWÓJKĄ"

Dwie księżycowe natury będą się rozumieć bez słów. Współpraca, przyjaźń, wzajemna pomoc, intuicja — to wszystko sprawi, że macie szansę przeżyć głęboki i piękny związek. Musicie jednak oboje unikać poddawania się zmiennym nastrojom, wahaniom, zwątpieniom, tym bardziej że stany te będą zaraźliwe. Bardzo ważne jest dla was obojga posiadanie własnego terytorium, obszaru wolności i odrębności. Pozwólcie sobie go stworzyć, gdyż wzmocni to wasze poczucie wspólnoty. Oboje jesteście sentymentalni, przywiązujecie się do wnętrz, przedmiotów, miejsc. Wasze mieszkanie będzie pełne pamiątek i rzeczy, które kolekcjonujecie. Włóżcie wiele wysiłku w to, by umilić sobie nawzajem życie, bo rozstać będzie wam się bardzo trudno.

 

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „TRÓJKĄ"

Aby ten związek był dla was obojga satysfakcjonujący, trzeba wiele dobrej woli z obu stron. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od wielkiej fascynacji — „dwójkę" urzekł zapał i bezpośredniość „trojki", ona zaś przejrzała się w „dwójce" jak w lustrze i własne odbicie przyniosło jej satysfakcję. Z czasem może się okazać, że „dwójka" nie ma ochoty żyć według gustu swego partnera, a jego niezwykła atrakcyjność i walory umysłowe wydają jej się nieco przereklamowane. Jeśli jednak wasz związek będzie miał solidny fundament, a współpraca będzie dla was interesująca — połączy was głębokie uczucie, które jest wam obojgu niezbędne jako doświadczenie.

 

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „CZWÓRKĄ"

„Dwójka" jest osobą taktowną, delikatną, uczuciową, skłonną do wszelkiej współpracy, ma ogromną intuicję, zmysł praktyczny i talent artystyczny. Często brak jej jednak jasności celów i umiejętności logicznego myślenia. To wszystko ma „czwórka". Razem możecie stworzyć silny i twórczy związek, solidną budowlę stanowiącą bezpieczną bazę dla was obojga.

 

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „PIĄTKĄ"

Oboje macie zmienną naturę, choć przejawia się to u każdego z was inaczej. „Dwójka" zmaga się raczej z wewnętrznymi wątpliwościami, często jest niezdecydowana, niepewna siebie; „piątka" skłonna jest uzewnętrzniać swą niekonsekwencję dokonując częstych zmian w swoim życiu. „Dwójka" ceni porozumienie bez słów, „piątka" jest mistrzem słowa. Nie wyklucza to jednak wspaniałego związku — oboje potraficie przystosować się do otoczenia, a „dwójka" jest przecież znakomitym słuchaczem.

 

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SZÓSTKĄ"

Jest to wyjątkowo korzystny układ dla realizacji wspólnych celów, zarówno materialnych, jak intelektualnych lub związanych z waszą działalnością twórczą. „Szóstka" może zechcieć przyjąć wobec „dwójki" rolę opiekuna, nauczyciela, a „dwójce" wypada się na to zgodzić. Jest tu szansa na harmonijny, komfortowy, ambitny związek, ale istnieje również niebezpieczeństwo stworzenia dusznego układu, opartego na poczuciu winy lub obowiązku.

 

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ"

Jest to związek dwóch osób nieco powściągliwych i pozornie chłodnych. Powściągliwość „dwójki" wynika z niepewności, chłód „siódemki" to filozoficzny dystans wobec spraw tego świata. Z pewnością znajdziecie głębokie porozumienie w dziedzinie sztuki, a także jako badacze tajemnic przyrody oraz zagadnień psychologicznych i parapsychologicznych. Skłonność do samotnictwa „siódemki" może „dwójkę" niepokoić, sprawić, że będzie się czuła odrzucona, ale — z drugiej strony — ona to doskonale rozumie i nauczy się z tym żyć.

 

ZWIĄZEK „DWÓJKI" Z „ÓSEMKĄ"

Jest to znakomity układ dla spraw materialnych, współpracy i realizacji wyznaczonych celów. Wszystkie niezbędne dla sukcesu cechy są obecne w waszym związku — takt, dyplomacja, intuicja, współdziałanie, pracowitość, skuteczność, dalekosiężne plany, ale i głęboka rozwaga oraz widzenie rzeczy w kontekście przyczyny i skutku. „Dwójka" ma w tym związku szansę wzmocnić swoją pozycję, nauczyć się korzystać ze swojej wyjątkowej intuicji, nabrać pewności siebie i stać się bardziej konkretna; „ósemka", o ile nie zapragnie czerpać wszystkich zysków dla siebie, znajdzie znakomitego wspólnika w interesach, oddanego współpracownika, zgodnego i kochającego partnera.

 

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ"

Jesteście parą, która niekoniecznie dobrze sobie radzi ze sprawami materialnymi, natomiast łączą was zainteresowania, ideały, potrzeba tworzenia wspólnoty. Oryginalność i wyobraźnia „dziewiątki" znajdą rezonans w poszukującej pola do działania „dwójce". Nie obędzie się jednak bez trudności — oboje z trudem budujecie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i macie skłonność do "podczepiania się" pod energię drugiej osoby.

 

źródło: N.Czarmińska "Liczby Losu".

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year later...

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...