Skocz do zawartości

LICZBY SIŁY EKSPRESJI - opis wszystkich


Polecane posty

ZAMIESZCZONE OPISY DOTYCZĄ TEGO TEMATU viewtopic.php?f=97&t=2202

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 0

 

LICZBA FIZYCZNA

Osoba obdarzona tą Liczbą niełatwo się poddaje. Marzy, stale ucieka od rzeczywistości, która zadowala innych. Stąd jej niezdyscyplinowanie, mistrzostwo w stosowaniu uników, uchylaniu się od odpowiedzialności. Nieuchwytna, niepojęta, nie dająca się obłaskawić. Jest w jej naturze coś dzikiego, nieokiełznanego, co w ostatecznym rozrachunku zniechęca do niej ludzi, gdyż dobra wola rozbija się o konieczność odgadywania jej myśli i potrzeb.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Często sama nie wie, o co jej chodzi. Wzbrania się przed wyjawieniem swoich emocji, odczuć, motywacji, zamyka się w sobie, blokując wszelką komunikację. Odmowa kontaktu, ciążące milczenie wynikają z nadmiernej uczuciowości, do której nie chce się przyznać, sądząc, że w życiu towarzyskim i społecznym jest to wysoce niestosowne. Przewrażliwiona, przesadnie emocjonalna, delikatna, w głębi duszy nigdy nie pozostaje obojętna wobec bliźnich i ich spraw, irracjonalny lęk i wstyd nie pozwalają jej działać zgodnie z prawdziwymi uczuciami. Mając wielką potrzebę miłości i akceptacji nie potrafi jednak sprawić wrażenia sympatycznej, uroczej, pociągającej.

 

LICZBA DUCHOWA

Ma duże trudności z myśleniem zdroworozsądkowym, przyjmowaniem do wiadomości obiektywnej rzeczywistości, która wydaje się jej ograniczona i ograniczająca. Przeczuwa istnienie innych światów, odmiennych, różnorodnych, nieszablonowych. Nie przejawia żadnego zainteresowania nauką i wiedzą, natomiast przykłada ogromną wagę do wszystkiego, co jest przejawem emocji, odczuć, przeczuć. Niekiedy wchodzi na drogę duchową, metafizyczną, łatwo jednak poddaje się iluzjom w tej sferze lub ulega wpływom, za którymi nic nie stoi.

 

LICZBA RECEPCJI

Trzy poprzednie Liczby wymownie wskazują, że mamy do czynienia z istotą receptywną, a przy tym bardzo intuicyjną. Kolejnym paradoksem jej natury jest brak zaufania dla własnej intuicji, mimo że posiada znakomicie rozwinięty dar jasnowidzenia. O ile uda się jej opanować emocje, które ją zasklepiają, wykazuje duże możliwości telepatyczne, wchodzi w fizyczny niemal kontakt z innym światem, w który wierzy i który instynktownie przeczuwa i potrafi udostępnić bliźnim. Kieruje nią poczucie obowiązku i głęboka uczuciowość, którą hojnie szafuje.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

 

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 1

 

LICZBA FIZYCZNA

Silna potrzeba uzewnętrznienia rozpierającej energii, która popycha do działania i angażowania się we wszystko: niecierpliwość, czasem nadmierna pobudliwość. Rozliczne projekty i inicjatywy, choć bez wytrwałości i konsekwencji, jednak rywalizacja działa stymulujące i wyzwala odwagę i skuteczność tam, gdzie bez większych przeszkód na drodze można spodziewać się natychmiastowych efektów. Źle znoszone są wszelkie próby ograniczenia, dobrze czuje się w walce i w roli szefa.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Wyraźne pobudzenie i nagląca chęć działania przyczyniają się zwykle do chwiejności emocjonalnej i zaślepienia uczuciami. Człowiek ten źle toleruje jakikolwiek sprzeciw. Domaga się natychmiastowej realizacji lub zaspokojenia swoich żądań i potrzeb, a brak oczekiwanej reakcji może doprowadzić do gwałtownych zachowań. Energia, entuzjazm, natura ognista, namiętna, zapalczywa i bardzo pobudliwa. Optymizm i spontaniczność, cechy nie znoszące nawet myśli o jakimś oporze. Duża siła perswazji, która, słusznie lub nie, prowokuje uczucia innych i wydarzenia.

 

LICZBA DUCHOWA

Niewzruszone poglądy i przekonania kontrastują z silną przedsiębiorczością i determinacją, zmieniają jednakże często kierunek. Potrzeba narzucania swoich wizji światu idzie w parze z autorytarnością, kontrolą, dominacją i poczuciem wyższości. Próby realizacji przebiegają w ściśle wytyczony sposób, od którego nie ma odstępstw, co świadczy o braku pewności siebie i nieumiejętności podejmowania wyborów intelektualnych czy duchowych.

 

LICZBA RECEPCJI

Można tu bardziej mówić o instynkcie niż intuicji - widoczne jest pewne zapatrzenie w przyszłość, rzucanie się bez zastanowienia na głębokie wody, zachowania impulsywne. Często brakuje trzeźwego osądu i widoczna jest skłonność do pchania się z uporem w trudne sytuacje. Jednak zdolności wizjonerskie pozwalają na dobór optymalnej strategii działania, jasne wytyczenie celu, inspiracje, które pomagają rozwiązywać problemy w sposób, który umyka spojrzeniu ekspertów.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

 

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 2

 

LICZBA FIZYCZNA

Osoby takie obdarzone są spokojną siłą i witalnością -nic tyle słabą, ile ograniczoną. Ich rytmy są powolne, z czego zdają sobie sprawę. Dlatego zawsze wolą się zabezpieczyć, działać w starannie zdefiniowanych okolicznościach, nie podejmując zbędnego ryzyka. Dążą do uregulowanych sytuacji, których parametry są przewidywalne. Choć sprawiają wrażenie lojalnych, dbają zawsze o własny interes. Lubią wszystko, co naturalne i zdrowe, jednak mają skłonność do dogadzania sobie i obżarstwa.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Osoba niezwykle sentymentalna. T w tym przypadku widoczna jest potrzeba zabezpieczenia się, dążenie do stabilizacji związków miłosnych, spokoju, a przede wszystkim - wyjątkowej więzi z najdroższą osobą, opartej na wierności i szczerym oddaniu. Jednak brakuje jej odporności na konflikty i kryzysy uczuciowe. Tego rodzaju sytuacje powodują u niej silny lęk, gdyż myśł o rozstaniu i zmianach jest trudna do zniesienia. Objawia też głęboką zazdrość, która burzy spokój uczuć.

 

LICZBA DUCHOWA

Niewzruszone przekonania sprawiają, że jest odporna na wszelkie nieprzewidywalne sytuacje. Osoba z tą Liczbą jest jak święty Tomasz nie uwierzy, dopóki nie zobaczy. Jeśli jednak ktoś lub coś uzyska jej kredyt zaufania, odkłada na bok wątpliwości - ale nie zasady. Mało podatna na cudze pomysły, nie znosi niestałości, nie lubi zbyt oryginalnych pomysłów i teorii. Jej opinie są więc konserwatywne, czasem wręcz sztywne. Uwaga koncentruje się głównie na faktach i rzeczywistości materialnej.

 

LICZBA RECEPCJI

Bardziej zmysłowa i pochłonięta sprawami ciała, niż wrażliwa i receptywna. Lubi bezpośredni kontakt z rzeczywistością namacalną, dotykalną. Sprawia jej przyjemność głębokie zjednoczenie z materią. Ma, jak się to mówi, głowę na karku i mocno stąpa po ziemi. Solidne korzenie dodają jej swoistego uroku i pozwalają przeczuć nieuchronne nadejście wydarzeń, które niosą w sobie niebezpieczeństwo. Silny instynkt i wola przetrwania, idące w parze ze zdrowym rozsądkiem, pomagają działać i reagować stosownie i w porę chronić się przed przeciwnościami losu.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 3

 

LICZBA FIZYCZNA

Bardziej nerwowa niż energiczna, często sprawia wrażenie osoby kruchej. Szczupła, wiotka, wdzięczna, a przy tym ruchliwa, nieustannie zabiegana i o wiele twardsza, niż się wydaje. Przystosowuje się do zmian nastrojów, klimatów, okoliczności życiowych. Jej ruchliwość, zręczność, dyspozycyjność dodają jej powabu, zjednują sympatię. Ma jednak łatwość rozpraszania się, angażowania w liczne działania i projekty, poświęcania się rozmaitym sprawom bez koncentracji na jednej, wybranej. Zdarza się, że całkowicie wyczerpuje się fizycznie, czasem nawet umysłowo, nic w zamian nie osiągnąwszy.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Odczucia, uczucia, emocje, pasje zawsze muszą u tej osoby przejść przez filtr pojęciowy. Myśli, rozmyśla, spekuluje, mierzy i waży nim zdecyduje się na reakcję emocjonalną, którą blokuje lub całkowicie zatrzymuje za sprawą nieubłaganej analizy. Brak zaangażowania i spontaniczności w relacjach kompensuje zręcznością towarzyską i wielkim zainteresowaniem poglądami i odczuciami bliźnich, kiedy indziej życiem miłosnym i zmysłowym bardziej opartym na wyobraźni, niż prawdziwych uczuciach.

 

LICZBA DUCHOWA

Intensywna aktywność umysłowa. Rozum steruje wszelkimi decyzjami. Wielka ciekawość i wyobraźnia popychają tę osobę do licznych działań, które odciągają ją od samej siebie, najgłębszych motywacji, prawdziwej osobowości, każą zatracać się i rozmieniać na drobne w zajęciach, które naprawdę nie są dla niej istotne ani interesujące. jeśli nauczy się wyrażać swoje poglądy, może stać się znakomitym mediatorem, handlowcem, pedagogiem, dziennikarzem lub pisarzem. Zawsze jednak będzie mieć większy dar przekazu, niż zdolności twórcze.

 

LICZBA RECEPCJI

Jest niezwykle wrażliwa na sztukę i piękno, ma oryginalne poglądy i ekspresję, różne języki i formy przekazu, ludzi, którzy mają coś nowego do powiedzenia. Generalnie jednak najbardziej interesują ją inni ludzie. Nie posiada szczególnie rozwiniętego instynktu ani intuicji. Głębia myśli, a zwłaszcza zręczność w obyciu i sprawność intelektualna, humor i beztroska, stanowią jej paszport do życia towarzyskiego, które jest zawsze bogate i ożywione.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

 

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 4

 

LICZBA FIZYCZNA

Postać wywierająca niezatarte wrażenie za sprawą emanującej mocy. niezłomności charakteru, zdyscyplinowania i powagi, budzących respekt i chęć naśladownictwa. Uczciwa, lojalna, sumienna, oto zaledwie początek długiej lisly jej cnót, które zawdzięcza przede wszystkim wymaganiom pod własnym adresem, sama bowiem nie bardzo się ceni- Dlatego staje się wzorem bezwzględnej samodyscypliny i nie pozwala sobie nawet na najmniejszą słabość.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Z tych samych powodów pragnie zawsze panować nad swoimi emocjami, w żadnych okolicznościach nie poddawać się sentymentom, impulsom, pragnieniom. Nieustanna samokontrola sprawia, że staje się wyjątkowo surowa wobec innych oraz niechętna zmianom we własnym życiu. Wściekle zazdrosna i wybredna, niezwykle przywiązana do swojego sposobu życia i myślenia, do swoich bliskich i kręgu znajomych - wąskiego, lecz starannie dobranego. W obliczu sprzeciwu, zdrady i lekceważenia reaguje złością, agresją i brutalnością, zupełnie niezgodnymi z jej wizerunkiem.

 

LICZBA DUCHOWA

Reakcje takie świadczą niezbicie o Tajonych niepokojach, z w łaszczą lęku przed osamotnieniem i przed nieznanym. Dlatego łatwiej jej oddawać się nastrojom refleksyjnym, medytacyjnym niż planować działanie. Wiele rozmyśla, ale jej myśli biegną torem wytyczonym przez rodzinę, kulturę, społeczeństwo, wypróbowanym przez innych, a więc godnym zaufania. Wierna tradycji ulega również przesądom, które ją chronią. Cierpliwa, rozważna, uparta, woli bronić się, niż atakować.

 

LICZBA RECEPCJI

Wszystkie niepokoje, lęki, sztywność zachowań, skłonność do dominowania płyną ze wspólnego źródła, jakim jest nadmierna wrażliwość, idąca w parze z delikatnością, łatwym uleganiem wpływom. Inne wymiary rzeczywistości napawa-ją ją lękiem. Niechętnie poddaje się subtelnym impresjom, usiłuje je kontrolować, często - zagłuszać. Miewa trafne przeczucia, które, niestety, mylnie bierze za projekcje swoich niepokojów. Wielki potencjał wyobraźni twórczej mogłaby wykorzystać z pożytkiem dla siebie i bliźnich.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

 

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 5

 

LICZBA FIZYCZNA

Nigdy nie potrafi usiedzieć w miejscu, nie tylko z powodu ciekawości, która popycha ją do nieustannego ruchu, poszerzania horyzontów, lecz zasadniczych trudności z ustabilizowaniem się, zapuszczeniem korzeni, uzyskaniem spokoju wewnętrznego, ustanowieniem w życiu pewnych rutyn, niewychylaniem się. W obliczu ograniczeń czuje się zobowiązana udowodnić sobie do czego jest zdolna, porywa się na rozmaite wyczyny, eksploatuje fizycznie, rusza na spotkanie przygodzie lub oddaje wątpliwym rozrywkom i wtedy czuje, że naprawdę żyje.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Z powodu wysokiego mniemania o sobie lub prób lansowania swojego wizerunku, poszukiwania podziwu i aprobaty świata, kontroluje emocje, zwłaszcza te, które mogłyby odsłonić jej słabość. Z tych samych powodów lubi pojawiać się w świetle jupiterów, ściągać na siebie uwagę. Prowokacja i ryzyko mają zdobyć jej poklask ogółu. Jej związki są jednak zwykle sztywne i powierzchowne, z wyjątkiem szczupłego grona wybranego według bardzo starannego klucza. Wiąże się tylko z osobami nieprzeciętnymi.

 

LICZBA DUCHOWA

Nieczęsto myśli samodzielnie, nie posiada nadmiernej wyobraźni, daru analizy czy przewidywania przyszłości. Gustuje natomiast w filozofowaniu, myśleniu przepojonym szczytnymi, szlachetnymi ideałami, z którymi się utożsamia. Nie jest bojownikiem idei, jednakże swoje ideały wciela w czyn. Odczuwa szacunek dla zasad i konwenansów. Potrzeba podobania się, schlebianie panującym gustom często biorą górę nad szlachetnymi intencjami.

 

LICZBA RECEPCJI

W głębi duszy lubi sprawować nieuchwytną władzę nad otoczeniem, skupiać na sobie uwagę. Niekiedy otwarcie dominuje i tyranizuje innych. Nie posiada szczególnej intuicji, za to instynkt ma na tyle rozwinięty, by nie pozwalać kierować sobą, chyba że w sytuacjach wiążących się z jej terytorium. Bez skrupułów sięga po wszystko, co jest w zasięgu jej ręki, nie zastanawiając się, czy należy to do niej, czy nie. Bardziej wybredna, niż zachłanna, bardziej wyniosła, niż przywiązana do osób i rzeczy, które do niej należą. Potrafi rezygnować z niektórych przywilejów z dumy lub przekory ponieważ nie czuje się doceniana i darzona bezwarunkową miłością.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 6

 

LICZBA FIZYCZNA

Trudno odnajduje swoje miejsce życiowe w rozgrywkach towarzyskich i społecznych. Dość nieśmiała, pełna rezerwy, z natury wstydliwa, ma skłonność do wycofywania się i wiele wątpliwości na temat własnej osoby. Lepsza jest w wynajdowaniu problemów, niż ich rozwiązywaniu. Ma również tendencję do przeceniania innych i niedoceniania siebie. Jest bardzo uczynna, poważna, zrównoważona, cierpliwa, niezwykle sumienna w wywiązywaniu się z podjętych zadań, nie potrafi osądzać się obiektywnie. Odczuwa stale niedosyt i brak satysfakcji.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Często gubi się w detalach, rozprasza w przeciwnościach życia codziennego i realiach materialnych. Niezadowolona z siebie i tego, co ją otacza, tłumi w sobie tajony gniew i rozgoryczenie, a przy okazji emocje w ogóle. Stale obserwuje i analizuje swoje uczucia i doznania, odmawiając sobie wszelkiej spontaniczności. Ponieważ nisko się ceni, czyni ją to szczególnie podatną na cudze opinie i uwagi, wreszcie - bardzo krytyczną pod adresem bliźnich, którym stawia wysoko poprzeczkę.

 

LICZBA DUCHOWA

Ratuje ją jednak żywy i subtelny umysł, wysmakowane poczucie humoru, wrodzony dar rozwiązywania trudnych problemów, zwłaszcza tych, które dotyczą innych osób. Może więc pełnić rolę mędrca lub doradcy, którego rady są zawsze cenne i starannie przemyślane. O wiele trudniej przychodzi jej rozwiązywanie własnych kłopotów, gdyż od siebie wymaga doskonałości. Źle znosi krytykę, gdyż uważa, że zawsze daje z siebie wszystko, aby nie mieć sobie nic do zarzucenia.

 

LICZBA RECEPCJI

Musi przezwyciężyć dwie słabości: to, że nie umie mówić o sobie, własnych emocjach, uczuciach, poglądach, ideałach, jak również brak spontaniczności i prostoty. Jedno i drugie wypływa z braku wiary w siebie i popycha ją do sceptycyzmu i krytycyzmu, nieufności wobec siebie i innych. Jest przy tym bardzo uważna wobec ludzi, nigdy nie lekceważy ich problemów, tym bardziej że posiada wrodzony dar ich rozwiązywania. Często służąc innym, uczy się wiary we własne siły i nabiera zaufania do siebie i świata.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

 

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 7

 

LICZBA FIZYCZNA

Wrodzone wyczucie piękna i harmonii, przywiązanie do wykwintnych rzeczy. Dar aranżowania wnętrz, upiększania, podnoszenia wartości. Umysł badawczy, analityczny, umiejętność wyważania wszystkiego za i przeciw, odnajdywania złotego środka. Na tym polega jej sposób postrzegania świata i życia, gdyż mimo natury towarzyskiej, jest dość nieśmiała. Nie czuje się zbyt dobrze skupiając uwagę na sobie. Jednak potrzebuje ludzi, ich obecności, lubi być otoczona drogimi jej osobami i gotowa jest wiele poświęcić dla zdrowych, harmonijnych związków.

 

LICZBA EMOCJONALNA

W gruncie rzeczy jest istotą bardzo delikatną, podatną na wpływy, subtelną, zbyt kochającą piękno i wyrafinowaną, by podejmować jakiekolwiek ryzyko. Grzesząca nieco niezdecydowaniem, gotowa iść na każdy kompromis, sprawiająca wrażenie zdystansowanej, tak naprawdę jest po prostu skryta. Trzeźwa i krytyczna, starannie analizuje uczucia zarówno własne, jak i otoczenia, zwłaszcza uczucia, których obiektem jest ona sama.

 

LICZBA DUCHOWA

Wielką uwagę przywiązuje do form, konwenansów, pozorów; bywa przesadnie wyrafinowana w kreowaniu własnej osoby. Jednak analityczny umysł sprawia, że niełatwo ją oszukać, jest bardzo wymagająca w relacjach i sprawdza się jako badacz, naukowiec, prawnik. Centralną motywacją życiową jest zaprowadzenie ładu i spokoju wokół siebie. Pragnie zajmować słuszną pozycję w każdej kwestii.

 

LICZBA RECEPCJI

W jej przypadku można mówić zarówno o precyzji jak i niezdecydowaniu, które zresztą z owej precyzji wynika, gdyż długo waha się nim przystąpi do działania. Brak intuicji i instynktu kompensuje szczegółową analizą sytuacji, która pozwala jej jasno naświetlić wszystkie parametry przed podjęciem działań. Jak ognia unika dramatów, konfliktów i namiętności. Gotowa jest na każdy kompromis, byle wokół niej panowały spokój i harmonia.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

 

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 8

 

LICZBA FIZYCZNA

Namiętny temperament, w każdej sferze skłonny do przesady, choć nie zawsze z zewnątrz to widać. Mimo pozorów spokoju, powagi, skrytości, opanowania, osoba ta przeżywa wewnętrzne rozterki i obawy wskutek trawiącej ją nienasyconej ambicji, skłonności do manipulowania otoczeniem, które popychają ją do łamania prawa, norm społecznych, nonkonformizmu, prowokacji, niekiedy autodestrukcji. Uwielbia rywalizację, która pozwala jej sprawdzić się. wypróbować aż do granic możliwości.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Niezwykle bogata osobowość, fascynująca, magnetyczna, jednak trudna i skomplikowana. Bardzo wiele uwagi poświęca własnym uczuciom, emocjom i doznaniom, które analizuje w sposób dogłębny. Jednak silny wewnętrzny niepokój i potrzeba zgłębiania sedna rzeczy sprawiają, że żyje w swoistej defensywie, prowokuje, aby lepiej się chronić, żyje w nieustannym napięciu. Dlatego jej życie uczuciowe znaczą częste kryzysy, w których wydaje się lubować.

 

LICZBA DUCHOWA

Prowokacja i agresja uzewnętrzniają się nie tyle w czynach, ile w myśleniu. Z natury nie jest ani brutalna, ani gwałtowna, lecz nabiera tych cech przyparta do muru lub gdy jej cierpliwość, wytrwałość i lojalność zostaną wystawione na próbę. Sprawia wrażenie liberalnej, gdy w rzeczywistości jest zaborcza, zazdrosna, żądna władzy. Celny krytycyzm idzie w parze z sarkazmem. niekiedy raniącym. Znakomicie wyczuwa cudze słabe punkty i potrafi z nich robić użytek. Żywy umysł popycha ją do sondowania prawdy i nie pozwala dać się zwodzić pozorom.

 

LICZBA RECEPCJI

Imponująca innym energia i upór. Wewnętrzne światło, za którym idą zdolności parapsychiczne, magnetyczna osobowość, namiętność, skłonność do rywalizacji. Dobrze rozwinięta zdolność jasnowidzenia, niekiedy autentyczne powołanie do kariery duchownej. W tej sferze jednak nigdy nie będzie poruszać się utartymi szlakami, a nienasycony głód wiedzy popycha ją do przekraczania wszelkich granic. Chce bowiem żyć intensywnie i wibrować, spalać się. „przypalając" niekiedy skrzydła, aby zaznać doświadczeń niedostępnych przeciętnemu śmiertelnikowi.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

 

 

LICZBY SIŁY EKSPRESJI 9

 

LICZBA FIZYCZNA

Szuka kontaktu z rzeczywistością przede wszystkim na płaszczyźnie fizycznej. Pragnie przygody, podróży, przestrzeni, horyzontów. Bardzo młodo wyswobadza się ze środowiska, w jakim się wychowała, czy to w sensie intelektualnym, czy geograficznym. Kieruje nią nie tyle nienasycona ciekawość, ile potrzeba stanięcia na własnych nogach w nieznanym, odmiennym kontekście, w którym będzie mogła dowieść swoich możliwości. Wierzy, że świat należy do niej, wystarczy podbić go. Robi wrażenie niezdecydowanej i niecierpliwej, jednak jej dobra wola, szczodrość i szlachetność pomagają jej wyjść cało z każdej opresji.

 

LICZBA EMOCJONALNA

W rzeczywistości jest bardziej wrażliwa, niż się wydaje. Jej uczucia - żywe i burzliwe, niekiedy sprzeczne, przyprawiają ją o zmienne nastroje, zakłócają równowagę psychiczną, popychają do swobodnego traktowania norm moralnych. Bywa wymagająca wobec innych, a liberalna wobec siebie. Zwykle kompensuje chwiejność emocjonalną przywiązaniem do ideałów artystycznych, czy humanistycznych, negowaniem swoich problemów lub niedostrzeganiem wad bliźnich.

 

LICZBA DUCHOWA

Brak dojrzałości sprawia, że życie uczuciowe i relacje z ludźmi są nieustanną lekcją. Często prowadzi oryginalny styl życia, wgłębi duszy jest jednak konformistyczna i konserwatywna, co nie wyklucza zresztą szlachetnych, światłych poglądów, głębokiego zaabsorbowania moralnością, duchowością, religią, z której czerpie filozofię życiową, postrzeganą mniej lub bardziej rygorystycznie. Jej poczynaniami kieruje przede wszystkim idealizm, ambicja, ekspansywność i radość życia.

 

LICZBA RECEPCJI

Przejawia więcej natchnienia, niż wyobraźni, czy wrażliwości. Niewątpliwie potrzebuje wiary, ideału, pozytywnego, konstruktywnego działania. Dlatego nurt myśli humanistycznej rozpala jej entuzjazm i pobudza do czynu. Angażuje się bez reszty w sprawy społeczne, wspólnotowe, kulturalne, zawodowe. Musi jednak mieć pole dla swojego nowatorstwa i pełnego wyrażania epikurejskiej natury. Nie znosi ograniczeń i przeszkód. Wpierw jednak musi rozwinąć swą świadomość i nabrać dyscypliny.

 

źródło: karty numerologiczne: "sztuka przewidywania przyszłości"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 year later...

W moim przypadku zgadza sie na 80 procent :M.

 

LICZBA FIZYCZNA

Nigdy nie potrafi usiedzieć w miejscu, nie tylko z powodu ciekawości, która popycha ją do nieustannego ruchu, poszerzania horyzontów, lecz zasadniczych trudności z ustabilizowaniem się, zapuszczeniem korzeni, uzyskaniem spokoju wewnętrznego, ustanowieniem w życiu pewnych rutyn, niewychylaniem się. W obliczu ograniczeń czuje się zobowiązana udowodnić sobie do czego jest zdolna, porywa się na rozmaite wyczyny, eksploatuje fizycznie, rusza na spotkanie przygodzie lub oddaje wątpliwym rozrywkom i wtedy czuje, że naprawdę żyje.

 

LICZBA EMOCJONALNA

Z powodu wysokiego mniemania o sobie lub prób lansowania swojego wizerunku, poszukiwania podziwu i aprobaty świata, kontroluje emocje, zwłaszcza te, które mogłyby odsłonić jej słabość. Z tych samych powodów lubi pojawiać się w świetle jupiterów, ściągać na siebie uwagę. Prowokacja i ryzyko mają zdobyć jej poklask ogółu. Jej związki są jednak zwykle sztywne i powierzchowne, z wyjątkiem szczupłego grona wybranego według bardzo starannego klucza. Wiąże się tylko z osobami nieprzeciętnymi.

 

LICZBA DUCHOWA

Nieczęsto myśli samodzielnie, nie posiada nadmiernej wyobraźni, daru analizy czy przewidywania przyszłości. Gustuje natomiast w filozofowaniu, myśleniu przepojonym szczytnymi, szlachetnymi ideałami, z którymi się utożsamia. Nie jest bojownikiem idei, jednakże swoje ideały wciela w czyn. Odczuwa szacunek dla zasad i konwenansów. Potrzeba podobania się, schlebianie panującym gustom często biorą górę nad szlachetnymi intencjami.

 

LICZBA RECEPCJI

W głębi duszy lubi sprawować nieuchwytną władzę nad otoczeniem, skupiać na sobie uwagę. Niekiedy otwarcie dominuje i tyranizuje innych. Nie posiada szczególnej intuicji, za to instynkt ma na tyle rozwinięty, by nie pozwalać kierować sobą, chyba że w sytuacjach wiążących się z jej terytorium. Bez skrupułów sięga po wszystko, co jest w zasięgu jej ręki, nie zastanawiając się, czy należy to do niej, czy nie. Bardziej wybredna, niż zachłanna, bardziej wyniosła, niż przywiązana do osób i rzeczy, które do niej należą. Potrafi rezygnować z niektórych przywilejów z dumy lub przekory ponieważ nie czuje się doceniana i darzona bezwarunkową miłością.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...