Skocz do zawartości

2 - Arcykapłanka


Ismena
 Share

Polecane posty

II Arcykapłanka (Kapłanka, Papieżyca)

02.jpg.ca15bc81c826725b970c3a1eda40856d.jpg

 

Osoby, które symbolizuje karta:

Wrażliwa, łagodna kobieta, która kieruje się intuicją, doradczyni duchowa, matka, żona, osobowość uległa, ugodowa, osoba, która zgłębia nauki ezoteryczne, nauczycielka, lojalna, oddana przyjaciółka, zakonnica, opiekunka.

 

Sytuacje, które może przedstawiać karta:

Platoniczna miłość, miłość matczyna, intuicja, mądrość, duchowość, zgłębianie wiedzy. Nauka, wizjonerstwo, spokój wewnętrzny, wrażliwość, łagodność, emocjonalność. Ukryte wpływy, tajemnica, coś co znajduje się pod powierzchnią. Wyciszenie, poddawanie się refleksji. Opieka, troskliwość, dbanie i poświęcanie się dla innych. Pielęgniarka, nauczycielka, uczennica, terapeutka.

 

Negatywne strony:

Nadmierna uległość, pasywność, dewocja lub rozwiązłość, prostytucja, nieśmiałość, introwertyzm, strach przed rzeczywistością, duchowa pustka, zamykanie się w sobie, schizofrenia, niestabilność emocjonalna, chłód, zbytnie poświęcanie się dla innych, płytkość, zła ocena danej sytuacji, niepewność, brak pracy w przypadku kobiet, niechęć do rozwoju w sferze zawodowej.

źródło: magiakart.pl

 

II Arcykapłanka

 

W karcie Kapłanka możesz zauważyć – pozytywy:

- kobietę kierującą się intuicją, uczuciową, wrażliwą, subtelną, delikatną

- osobę, która uczy życia i odsłania pewne tajemnice, doradczynię duchową,

terapeutkę

- absolwentkę uczelni, nauczycielkę

- osobę zajmującą się ezoteryką, medium służące pośredniczeniu pomiędzy

światem żywych i umarłych

- kobietę o naturze kontemplacyjnej, refleksyjnej

- matkę, zwłaszcza jeśli jest osobą opiekuńczą, troskliwą i uczuciową

- wierną, lojalną przyjaciółkę

- dziewczynę samotną z wyboru

- osobę pozostającą pod wpływem Księżyca, a więc posiadającą takie cechy

jak: uczciwość, wrażliwość, delikatność, skłonność do zamykania się w świecie marzeń, intuicja, zdolność kontemplacji

- kobietę niezwykłą, rozumiejącą zasady rządzące światem (żeński

odpowiednik Maga)

- zakonnicę, kobietą oddaną służbie Bogu lub pełnieniu jakiejś misji

 

W karcie Kapłanka możesz zauważyć – negatywy:

- osobę poświęcającą się dla innych, która być może zrezygnowała ze swych marzeń i ambicji na rzecz rodziny, dzieci (sierot, chorych, bezdomnych)

- kobietę, która umiłowała cierpienie jako drogę duchowego rozwoju

- osobę nieśmiałą, pełną kompleksów lub skrytą, zamkniętą w sobie

- nadwrażliwą fatalistkę, ulegającą złym przeczuciom, mająca fobie

- kobietę ulegającą złym energiom lub problemom

- osobę chłodną, oziębłą, dystansującą się od ludzi

- kobietę rozchwianą, niezrównoważoną psychicznie, chimeryczną, zdziwaczałą

- prostytutkę lub kobietę przekupną (przeciwieństwo bezinteresowności)

- dziewczynę, której wmówiono, że doznaje duchowych wtajemniczeń lub pełni rolę pośredniczki, lecz która – patrząc z innej strony – jest wykorzystywana

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- intuicja, twórcze natchnienie, inspiracje pochodzące z medytacji,

idee

- mądrość, filozofia, mistycyzm, religia

- wizjonerstwo, umiejętność odczytywania snów, kart Tarota lub innych

przekazów, wrażliwość, sensytywność, zdolności medialne; umiejętność

odczuwania energii i świadomości istot żywych

- zdolność wczuwania się w doznania innych ludzi

- rozwój wyższych uczuć, takich jak: bezwarunkowa miłość, hojność

- można liczyć na pomoc ze strony mądrej kobiety

- wewnętrzny spokój i harmonia

- rozumienie świata i życia

- tajemnica

- nauka i nauczanie

- okres odsunięcia się od codziennej aktywności i ukierunkowania ku swemu

wnętrzu

- podświadoma część Pytającego w której ukrył on swoją intuicję i mądrość

- inspirująca medytacja, kontemplacja, praktyki duchowe

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- skłonność do zamykania się w sobie, introwertyzm, lęk przed ludźmi

- ucieczka w świat ułudy i marzeń; dawanie wiary urojeniom; schizofrenia,

wewnętrzne rozdwojenie; przeczulenie, podatność na wpływ złych energii

- postawa nazbyt emocjonalna

- niestabilność emocjonalna, brak wewnętrznej równowagi, znerwicowanie, nadwrażliwość, fobie, histeryzowanie (co potwierdza obecność kart Wisielca i Księżyc)

- emocje i wyobrażenia przysłaniają obiektywne widzenie rzeczy takimi, jakie są

- utrata realizmu, lekceważenie przesłanek rozumowych

- niepotrzebne poświęcenie dla innych

- życie oparte na przekonaniu, iż każdy człowiek ma swoją misję i powinien ją realizować nawet kosztem własnych potrzeb o marzeń

- chłód i dystans w relacjach z ludźmi

- dla mężczyzny: uzależnienie emocjonalne od kobiety albo dominacja cech kobiecych w jego sposobach przejawiania się (niestabilność emocjonalna, przeczulenie, rozdrażnienie)

- niechęć do rozważania głębokich rad, ignorancja; płytkość, próżność, zarozumialstwo

- powierzchowna, niepełna wiedza; Pytający nie chce lub nie potrafi Przyswajać wiedzy

- traktowanie informacji o niepewnym pochodzeniu jako prawdy

- bierność, poddanie się czemuś, niechęć, depresja, rezygnacja

- Pytająca źle oceni sytuację lub posłucha rad osób niekompetentnych; dawanie wiary plotkom; niechęć do przyjęcia prawdy o czymś

- dla kobiety: odgrywanie roli ofiary

- kobieca łatwowierność, naiwność, lekkomyślność

- dręczenie się z urojeniami własnego umysłu i emocjami

 

Miłość, uczucia - pozytywy:

- głęboki związek duchowy, w którym przyjemności zmysłowe nie są

najważniejsze

- wzniosłe uczucia

- miłość uniwersalna, pełna przebaczenia, zdolna do poświęceń

- kobieta potrafi wczuć się w sytuację partnera i kocha miłością

bezwarunkową; jest oddana, wierna, czuła

- Bratnia Dusza; partnerzy znają się od wieków, ich miłość nie dotyczy tylko

Punktu obecnego życia, lecz rozpościera się ponad czasem i przestrzenią

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- związek, w którym kobieta tłumi lub wyrzeka się swych potrzeb materialnych i cielesnych

- partnerka jest psychicznie zablokowana lub nazbyt emocjonalna; może też odgrywa rolę chłodnej i niedostępnej

 

Finanse, praca, nauka - pozytywy:

- zarabianie pieniędzy w pracy terapeutki lub doradczyni duchowej; przy

czym karta rzadko ukazuje materialne bogactwo, gdyż dla kobiety-Kapłanki

pieniądze nie są zbyt ważne, to też nie wkłada ona zbyt wiele energii w ich

kreowanie

- jeśli w karcie dostrzegasz samą siebie siedzącą na podwyższeniu:

perspektywa otrzymania nowego stanowiska

- zawód lekarki lub pielęgniarki

- zawód pisarki, poetki

- nauczycielka, pilna uczennica

- studia, szkoła, zgłębianie wiedzy (Kapłanka na karcie trzyma w dłoniach

księgę – symbol wiedzy)

 

Finanse, praca, nauka - negatywy:

- siedzenie w domu i nie zajmowanie się pomnażaniem pieniędzy

- brak pracy w przypadku kobiety (często przyczyną trudności w znalezieniu pracy bywa stłumiona niechęć do jej wykonywania)

- wyrzekanie się materii i uciech świata doczesnego – praktykowanie ubóstwa jako jednej z praktyk duchowych

 

Zdrowie - pozytywy:

- obecność lekarki lub naturo terapeutki

- oprócz stosowania się do zaleceń lekarza poprawę mogą przynieść:

energoterapia, leczenie ziołami, wizualizacja, modlitwa, medytacja,

a nade wszystko odpoczynek i zaspokojenie potrzeb swojej Duszy

(może ostatnio pochłonięta pracą i sprawami domu nie miałaś czasu zająć

Się sobą i tym, co naprawdę lubisz)

 

Zdrowie - negatywy:

- choroby i dolegliwości mające swoje źródło w psychice, zaburzenia umysłowe

- dolegliwości spod znaku Księżyca: zaburzenia w funkcjonowaniu płynów ustrojowych i wypróżnianiu, niewydolność nerek, cukrzyca, choroby kobiece, zaburzenia przemiany materii; Księżyc dotyczy również takich narządów jak: trzustka, piersi, lewe oko

- kobieta zatrzymująca wodę w organizmie lub mającą anemię, problemy hormonalne, bądź dolegliwości narządów płciowych

- czasami granie tylko istoty chorej, nieodpornej, nie dbającej o kondycję.

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

II. KAPŁANKA PROSTE SZCZĘŚCIE

 

Kapłanka jest drugą kartą Wielkich Arkanów i nosi wiele imion. Nazywana bywa Papieżycą czy Arcykapłanką.

 

ZNACZENIE KARTY: ta karta symbolizuje naszą nieświadomość, a tym samym wszystko to, co wypieramy. Chodzi tu o ukrytą w nas stronę, którą rozum wyrażony świadomością najczęściej ukrywa. Ale wszystko to, co żyje w nas jako ciemna strona, stanowi siłę. A zatem ta karta wskazuje na konieczność przebadania naszych planów i zamiarów pod kątem naszego wnętrza i jego gotowości do współuczestniczenia w tych planach. Kto nie uwzględnia duszy, ten nie znajduje też drogi do wnętrza, a tym samym pozbawia się harmonii, do której dąży. Ta karta upomina nas i każe pamiętać, że nasza dusza nigdy nie śpi i przez nasze sny próbuje nawiązać z nami kontakt i do nas przemówić. Obraz Arcykapłanki jest także uzupełnieniem strony jasnej, świadomej. Jest kartą ukazującą dwubiegunowość. Ale nie zawsze łatwo jest odnaleźć w sobie pełnię, gdyż rozum i myśli nie wystarczają, by poznać własne tajemnice. Do tego celu potrzebujemy w sensie przenośnym kapłanki. W znaczeniu alchemicznym mówimy o tajemnicy, która tkwi w każdej przemianie - tu pod tym pojęciem rozumiemy naszą ciemną stronę. Psychologia nazywa tę część nas samych cieniem, a psychoanaliza zredukowała to do pojęcia "pomyłki freudowskiej". Oznacza to, że często postępujemy w sposób pełen sprzeczności, a przyczyna takiego postępowania nie jest nam znana. Wszystko w naszym życiu ma swoje przeciwieństwo, dzień nie istnieje bez nocy, strona prawa bez lewej. I ta karta wskazuje nam właśnie na to, że musimy poszukać tej dwubiegunowości.

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: umysł człowieka, kierowany przez wolę, rozwija. Jeśli jego wola skierowana jest ku prawdzie, zobaczy jej promieniowanie. Prowadzony przez tę jasność, osiągnie cel idealny, ku któremu dąży. W trakcie swej ewolucji człowiek musi pukać do drzwi wiedzy, a one otworzą się. Przedtem musi jednak przestudiować ścieżkę, którą ma iść, aby nie zgubić się w labiryncie. Obróci się ku słońcu prawdy i zrozumie. Musi zachować milczenie, aby nie narazić się na krytykę profanów. Karta ta wyraża symbolicznie: małżonkę boską posiadającą wieczny dar rodzenia i tworzenia złudnych rzeczywistości.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: intuicja, wyobraźnia, płodność. Pasywność, rozwój duchowy. Interesowne, oczekujące rekompensaty przywiązanie. Miłość do rodziny, ogniska domowego, współmałżonka i dzieci, wynikająca z przyzwyczajenia. Wyobraźnia, marzenia, lenistwo. Temperament limfatyczny, przynosi tendencję do dbania o siebie, do hipochondrii i wygodnictwa. W przypadku dolegliwości fizycznych karta ta oznacza, że przyczyny choroby nie są łatwe do zdefiniowania; są one niewyraźne i wskazują zarówno na brak równowagi psychicznej, jak i zaburzenie organiczne.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta przynosi bardzo silne uzależnienie od losu w sensie pozytywnym. Przyciąga tajemnicze sprawy i fakty niezależne od woli pytającego. Jest pomyślna dla dzieci, szczególnie dziewczynek. Możliwe liczne podróże, a przynajmniej podróże odbywane w wyobraźni. Możliwość dziedziczenia, otrzymania darowizny. Karta czystej szansy. Stabilna pozycja. Dla artysty źródło twórczego talentu. Nie wskazuje na dużą witalność, ale też nie zagraża życiu. Karta ta może sugerować wpływ kobiety mądrej, inspirującej. Kapłanka w towarzystwie karty Słońce symbolizuje miłość kobiecą. Reprezentuje także pytającą, jeżeli nie przekroczyła ona czterdziestego piątego roku życia. Po przekroczeniu tego wieku pytająca reprezentowana jest przez kartę księżyc

 

źródło: satanorium.pl

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początku układu:

Tajemnice, ostrzeżenie przed przekazaniem własnych lub cudzych sekretów. Nie wszystko może być przekazane innym, niektóre momenty życia ludzkiego powinny być trzymane tylko dla własnej wiadomości. Nie tylko nóż, czy pistolet może wyrządzić krzywdę, nieprzemyślane słowo może uczynić to samo. Jeżeli karta ta ukaże się na początku układa dla mężczyzny, będzie oznaczała pokazanie się w jego życiu kobiety pięknej, dobrej i inteligentnej. Kobiety, o której on marzył. Jeżeli natomiast ukaże się w rozkładzie dla kobiety, będzie oznaczała moralność, uczciwość i dobroć bliskiej przyjaciółki czy innej bliskiej jej kobiety.

 

Pośrodku układu:

Oznacza manipulację, zmienność, niezdecydowanie. W układzie dla mężczyzny, ostrzeżenie przed kobietą, która będzie nim manipulować w celu uzyskania własnych korzyści. W układzie dla kobiety będzie oznaczała jej własne postępowania w danym czasie. Otaczające karty będą sugerowały drogę, którą ma wybrać w celu poprawy sytuacji i samopoczucia.

 

Na końcu układu:

Naprawa, zrozumienie. Kobieta, która wyrządziła krzywdę, osobiście czy przy pomocy innych osób, będzie próbowała wszystko naprawić. Dla mężczyzny poprawa w życiu osobistym - uczuciowym. Dla kobiety zmiana w niej samej, wzmocnienie siły charakteru.

 

Pozycja odwrotna:

Egoistyczna i niebezpieczna kobieta. Osoba nerwowa podejmująca szybkie i bez zastanowienia decyzje. Kobieta która mówi co innego i myśli co innego. Karta ta jest kartą ostrzegającą tak dla mężczyzny jak i dla kobiety. Ostrzega przed możliwością zniszczeń czy strat, jeżeli nie będzie się uważnym. Najważniejszą cechą tej karty jest jednak sugestia, żeby słuchać swej intuicji, która w większości przypadków jest w stanie uchronić nas przed kłopotami czy przed nieprzychylnymi ludźmi.

 

A. Jaśniak

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 6 months later...

W pozycji prawidłowej:Tajemnica, skrytość, intuicja. Wrażliwość, wiedza, nauczanie, rozwój. Bezpieczeństwo, spokój, powiernictwo, czułość, subtelność, brak kompleksów, opieka. Zdolność wczuwania się w sytuacje innych. Skłonność do zamykania się w sobie. Mądra kobieta, przyjaciółka, powierniczka sekretów.

 

Karta Odwrócona:Bierność, ignorancja. Brak zrozumienia, gadatliwość, plotkarstwo, akceptacja informacji o niepewnym pochodzeniu, niewłaściwa ocena sytuacji. Próżność, zarozumialstwo. Koszmary, kompleksy, fatalizm, uleganie nałogom, znerwicowanid, fobie.

 

Jan Witold Suliga ( Tarot dla początkujących )

 • Lubię! 1

Pozdrawiam MonikaAbya :)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 weeks later...

4211.jpg

Żywioł: Woda

Planeta: Księżyc

Czakra: Trzecie Oko, czakra sakralna

Kolor: indygo, biały, czarny, pomarańczowy

Kryształ: Lapis lazuli, kamień księżycowy, karneol, perła, obsydian, bursztyn, jubilerska odmiana węgla brunatnego (dżet)

Ciało: układ trawienny, piersi, mostek, macica, jajniki, węzły chłonne, ukł. limfatyczny, trzustka

Ćwiczenia:delikatne ruchy, taniec brzucha, yoga, qi gong

Pozycja w yodze: Savasana ("pozycja nieboszczyka").

 

Afirmacja: "Ufam swojej intuicji, która mnie prowadzi. Milczenie złotem".

 

tłumaczenie ze strony: holisticchange.co

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2.jpg

 

Archetyp w pozycji prostej: MATKA NATURA

 

To jeden z najstarszych archetypow funkcjonujacych w podswiadomosci zbiorowej, gleboki i pierwotny. Wszyscy jestesmy dziecmi Matki Natury, choc wiekszosc z nas stara sie o tym nie pamietac. Czesto bywa tez nazywany Wielka Matka.

 

Wielka Matka to symbol duchowej matki, dawczyni milosci, opiekunki, wladczyni praw rodzenia i umierania. Archetypowa Matke Natury mozemy odnalezc w obrazach natury i zycia ( np. krystalicznie czysta woda, lany zlocistej pszenicy na tle blekitnego nieba i mocno grzejacego slonca, fale oceanu uderzajacego o brzeg). Mozemy ja rowniez odnalezc pod postacia starszej doswiadczonej kobiety, czyli Mistrzyni. ktora pelni role ochronna. Przejawia sie ona jednak rowniez w kocie polujacym na mysz, w lwicy zabijajacej antylope, w wybuchu wulkanu czy trzesieniu ziemi.

Czesto spotykam sie z twierdzeniem, ze przyroda jest ''zla'' lub ''okrutna''. Swiadczy to o pelnym niezrozumieniu tego wielkiego, pierwotnego archetypu. Przyroda nie jest ani dobra, ani zla. To odwieczny rytm powtarzajacych sie cyklow rodzenia sie i umierania. Potoczne powiedzenie ,,W przyrodzie nic nie ginie'' ma znacznie glebszy sens niz wydaje sie wiekszosci osob uzywajacych go. To stwierdzenie podkresla ciaglosc i niezmiennosc procesow zachodzacych w przyrodzie. W podtekscie zawiera informacje, iz cos, co sie urodzilo, musi umrzec, a cos , co umarlo, musi sie odrodzic. I to nie w sensie duchowym, o tym mowi archetyp Kaplana, lecz w sensie materialnym, fizycznym.

Tak jak ziarno zyta zlozone do ,,grobu'' w glebie, odradza sie w postaci klosa zboza, tak i czlowiek po smierci ciala fizycznego odrodzi sie w swiecie fizycznym, w postaci materialnej. Przy czym moze to miec odniesienie do teorii reinkarnacji, lecz nie musi.

 

Osoba, ktora zasymilowala ten archytyp i nie wypiera go ze swojej swiadomosci, doskonale to rozumie. Potrafi zyc w zgodzie z rytmami Natury, akceptuje zachodzace w niej procesy, umie odnalezc sie w swiecie pierwotnych instynktow i doskonale rozumie opisany powyzej proces. Przyswojenie archetypu Matki Natury doladowuje energetycznie czlowieka, staje sie on na powrot plodny, zdolny do rodzenia w najszerszym tego slowa znaczeniu, a jego zycie nabiera rozpedu i zaczyna toczyc sie w kierunku jaki wyznaczyla sobie jego dusza przed zejsciem na Ziemie. Wazna role odgrywa tu macierzynstwo, ale nie to zwiazane z fizycznym wydaniem potomstwa na swiat, ale rozumiane jako opieka i troska o to, co bezbronne i bezradne, jako czuwanie nad najwazniejszym procesem wlasciwym naszej planecie - nad Zyciem, ale raz jeszcze podkreslam, nad zyciem pojmowanym jako proces narodzin i smierci.

 

Kaplanka nie jest piekna w takim rozumieniu, jaki lansuja wspolczesne media. Nie ma figury modelki, jej twarz zdobia zmarszczki, a nie blizny po interwencji chirurga plastycznego, jej stroje sa wygodne i praktyczne, a nie - modne. Jej piekno jest pieknem naturalnym, wyplywajacym z wnetrza, ze zdobytych doswiadczen, z wiedzy zyciowej. To wlasnie z tego powodu tak trudno jest wspolczesnym ludziom, szczegolnie kobietom, odnalezc w sobie i zaakceptowac ten archetyp, ale jesli juz sie to komus udaje, jest przyczynkiem do szczesliwego zycia opartego na akceptacji i zrozumieniu najstarszych i nieprzerwanych procesow zachodzacych wokol nas. Kobieta odnajdujaca wiez z archetypem Kaplanki w istocie rzeczy staje sie kaplanka. Kaplanka Zycia, Pania swego losu, opiekunka, karmicielka, osoba madra madroscia swoich przodkin i naszej wspolnej Matki - Matki Natury.

 

Realizowanie archetypu Kaplanki to w gruncie rzeczy robienie tego, czym od wiekow zajmuja sie kobiety. Pewnie spotkalas sie Czytelniczko z sytuacja, gdy ta sama potrawa u jednej pani domu ledwie da sie przelknac, a u drugiej po prostu rozplywa sie w ustach. Dlaczego tak jest? Przepis ten sam, skladniki kupione w tym samym sklepie, a ta pierwsza to nawet gotowala w garnkach jakiejs renomowanej firmy. Dlaczego? Dlatego,ze ta pierwsza gotowala ja, bo musiala, a ta druga, bo chciala i do swojej potrawy dodala szczypte ciepla, milosci, wdziecznosci, modlitwy i szacunku dla zycia.

 

Zasymilowanie archetypu Kaplanki wprowadza w codziennosc piekno, harmonie, spokoj i zwykle, proste ludzkie szczescie. To wrazliwosc na cierpienie innych istot, wszystkich, nie tylko ludzi, to ochrona tego wszystkiego co zyje. Jesli czlowiek uratowal chocby jedno drzewo przed scieciem albo zasadzil nowe, jesli nakarmil glodnego kota czy sikorke, jesli zima zziebniete ptaki zaprosil do karmnika, jesli pod dachem jego domu uwily gniazdo jaskolki lub znalazl w nim cieply kat bezpanski pies, to nie jest mu obcy archetyp Matki Natury, nawet jesli o tym nie wie. Jesli jakas osoba wie, ze jej zycie nie jest przypadkiem, ze ma swoj cel, przyczyne i skutek, ze ma ona tu, na Ziemi, cos do zrobienia, to swiadomie, badz nie, realizuje pozytywny aspekt tego wielkiego prastarego archetypu.

 

Wzmacniajac w sobie archetyp Matki Natury mozemy rozwinac w sobie zdolnosc do ,,karmienia'' i opiekowania sie innymi, akceptowania dokonujacych sie w nas z wiekiem zmian, wypracowac lub wzmocnic umiejetnosc rozumienia procesow, ktore dokonuja sie wokol.

 

Archetyp Kaplanki niesie w sobie wyzszego rzedu macierzynstwo, opieke, szacunek dla kazdej formy zycia i zdolnosc do wpisania sie w cyklicznosc naturalnych procesow.

 

ASPEKT PSYCHOLOGICZNY ARCHETYPU - macierzynski stosunek do zycia i swiata, doskonala intuicja, wysoka wrazliwosc, zdolnosc do empatii, opiekunczosc, zyczliwosc, zachwyt nad pieknem przyrody, sila wewnetrzna wyplywajaca ze zrozumienia odwiecznych procesow zachodzacych w Naturze, akceptacja naturalnych rytmow i cykli, piekno naturalne.

 

ASPEKT PROGNOSTYCZNY ARCHETYPU - wtajemniczenie w prastare arkana wiedzy tajemnej, odsloniecie czegos ukrytego, ujawnienie meczacej tajemnicy, zdolnosc do bezinteresownej milosci, opiekowanie sie Kims bezbronnym, umilowanie przyrody, zycie zgodne z naturalnymi rytmami, dobre kontakty z kobietami, koniecznosc przystosowania sie do zachodzacych zmian wewnetrznych, opiekowanie sie zwierzetami, praca na lonie Natury, koniecznosc zachowania dyskrecji.

 

zrodlo: Ksiazka ,, Archetypy Tarota''- Alla Alicja Chrzanowska.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 5 months later...

90615936.jpg

 

Znaczenie karty Kapłanka:

 

Osoby, które symbolizuje karta:

 

Wrażliwa, łagodna kobieta, która kieruje się intuicją, doradczyni duchowa, matka, żona, osobowość uległa, ugodowa, osoba, która zgłębia nauki ezoteryczne, nauczycielka, lojalna, oddana przyjaciółka, zakonnica, opiekunka.

 

Sytuacje, które może przedstawiać karta:

 

Platoniczna miłość, miłość matczyna, intuicja, mądrość, duchowość, zgłębianie wiedzy. Nauka, wizjonerstwo, spokój wewnętrzny, wrażliwość, łagodność, emocjonalność. Ukryte wpływy, tajemnica, coś co znajduje się pod powierzchnią. Wyciszenie, poddawanie się refleksji. Opieka, troskliwość, dbanie i poświęcanie się dla innych. Pielęgniarka, nauczycielka, uczennica, terapeutka.

 

Negatywne strony:

 

Nadmierna uległość, pasywność, dewocja lub rozwiązłość, prostytucja, nieśmiałość, introwertyzm, strach przed rzeczywistością, duchowa pustka, zamykanie się w sobie, schizofrenia, niestabilność emocjonalna, chłód, zbytnie poświęcanie się dla innych, płytkość, zła ocena danej sytuacji, niepewność, brak pracy w przypadku kobiet, niechęć do rozwoju w sferze zawodowej.

 

Źródlo: Tarot - Arkana Wielkie

 

Najwyższa Kapłanka: pozycja prosta – rodzina traktowana jako najwyższa wartość; pozytywne wzorce wyniesione z domu rodzinnego; matka lub teściowa korzystnie wpływająca na związek, partnerzy darzący siebie zaufaniem; miła, domowa atmosfera; wzajemna, zdrowa troska o swoje potrzeby; dla mężczyzny – starsza partnerka.

 

Jako odpowiedź na pytanie:

 

1. Czy on/ona mnie kocha?

Tak, oczywiście i jest to szczera, trwała i głęboka miłość, choć być może mało romantyczna.

 

2. Czy on/ona jest mi wierna?

Nie ma nawet cienia wątpliwości, co do wierności i lojalności osoby, o którą pytasz.

 

3. Czy spotkam w ciągu roku nową „miłość”?

Owszem, jest to jak najbardziej możliwe, ale znów pod warunkiem, że obie osoby są wolne i nie będą budowały swego szczęścia na czyichś łzach.

 

Najwyższa Kapłanka : pozycja odwrócona – zbyt silne wpływy matki jednego z partnerów lub innej starszej kobiety z rodziny wpływają destrukcyjnie na związek; brak zaufania, dawanie posłuchu plotkom i oszczerstwom przyczyną nieporozumień między partnerami; w przypadku mężczyzn – zbyt duże uzależnienie od matki i nieustanne poszukiwanie jej „obrazu” w partnerce uniemożliwiają zbudowanie dojrzałego związku.

 

Jako odpowiedź na pytanie:

 

1. Czy on/ona mnie kocha?

Trudno to nazwać miłością, raczej zależnością, wygodą, zaspokajaniem jakichś swoich potrzeb. Uczucie egoistyczne i pozbawione wydźwięku troski o drugą osobę.

 

2. Czy on/ona jest mi wierna?

Nie, ale ta osoba nigdy nie nazwie tego, co robi zdradą. Określi to jako: rozrywkę, zabawę, zaspokojenie potrzeb seksualnych itp., a w dodatku winą za to obarczy partnera, np.; „gdybyś była atrakcyjniejsza, to nie musiałbym oglądać się za innymi!”.

 

3. Czy spotkam w ciągu roku nową „miłość”?

Nie, a nawet jeśli coś takiego się zdarzy, to w żadnym wypadku nie należy się angażować, a znajomość najlepiej przerwać w zarodku, gdyż przyniesie ona tylko ból i cierpienie. Ten rok należy przeczekać, gdyż prawdziwa miłość przyjdzie później.

 

Źródło: Tarot a miłość - Alicja Chrzanowska

 

Kapłanka - matka, starsza, opiekuńcza kobieta, przyroda, wiedza intuicyjna, mądrość życiowa, nauczanie, tajemnice, dyskrecja, wiedza tajemna, poznanie wewnętrzne, zdolność do bezinteresownej miłości.

 

Kapłanka (odwrócona) - trudne relacje z matką, prostactwo, brak wyczucia, oszczerstwa, plotki, pomówienia, niewłaściwa ocena sytuacji, nieuczciwość w postępowaniu, agresywny stosunek do przyrody.

 

Źródło: Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Blaski: intuicja, wiedza, tajemnica, mądrość, kontakt z podświadomością, poświęcenie, przyjaźń, spokój wewnętrzny, bezpieczeństwo, introwertyzm, matka, żona, córka.

 

Cienie: dewocja, bierność, kompleksy, fatalizm, znerwicowanie, rozpacz, strach przed życiem i ludźmi, problemy psychiczne, fobie. Ucieczka w świat duchowy ze strachu przed rzeczywistością. Pustka duchowa. U kobiet: brak zrozumienia siebie i innych kobiet, choroby kobiece. U mężczyzn: brak akceptacji wewnętrznej animy.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 month later...

 

Żeby najlepiej zobrazować kim jest kapłanka podam przykład z życia wzięty :)
Gdy ktoś się pyta 'Co u Ciebie ?" kapłanka odpowie "dobrze", przy czym wszystkie swoje troski, radości dnia dzisiejszego zachowa dla siebie. Może rozmawiać na wiele tematów ale te dotyczące własnego wnętrza pozostaną tajemnicą. Kapłanka nie jest małomówna - nie, nie :) Świat (tu mam na myśli ludzi) nie wie o czym ona tak naprawdę myśli i co czuje.  

 • Lubię! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
 • Utwórz nowe...