Skocz do zawartości

5 - Arcykapłan


Ismena

Polecane posty

V Arcykapłan (Kapłan, Papież, Hierofant)

05.jpg.850bdde1600d8d5ce8d3c9ad97fab23c.jpg

 

Osoby, które oznacza karta:

Osoba z autorytetem moralnym, duchowym, osoba duchowna, nauczyciel, wykładowca, mężczyzna, mąż, ojciec, który w życiu kieruje się zasadami moralnymi, tradycją, wiarą. Ponadto może oznaczać osobę, która Cię wspiera, udziela poparcia, radzi. Karta jest również symbolem Kościoła.

 

Symbolika karty:

Zasady religijne, zwrócenie się o poradę do autorytetu duchowego, otrzymanie rekomendacji na stopień naukowy, rozwój duchowy, udzielanie lub otrzymywanie dobrych rad, pobożność, ślub kościelny, chrzest, przestrzeganie zasad moralnych, pogłębianie wiedzy, nauczanie innych, wychowywanie dzieci.

 

Karta w pozycji odwróconej:

Dewocja, fanatyzm, kryzys duchowy, złe rady ze strony osoby, która jest dla nas autorytetem, przestarzałe, sztywne poglądy, narzucanie innym swoich poglądów, nietolerancja wobec innych poglądów, zasad wiary, niewierność w związku małżeńskim, problemy z nauką, przerwanie edukacji.

źródło: magiakart.pl

 

V Arcykapłan

 

W karcie Kapłan możesz zauważyć - pozytywy:

- kapłana, mistrza, duchowego pośrednika, guru, księdza itp.

- autorytet moralny i duchowy

- ojca, który wdraża zasady moralne - uczy, co jest dobre, a czego należy się wystrzegać

- mężczyznę kierującego się dogmatami i zasadami wiary

- konserwatystę postępującego w zgodzie z tradycją

- mężczyznę, który posiadając stały system wartości uczy jego przestrzegania, lecz brak mu spontaniczności i ciepłych uczuć

- wykładowcę, nauczyciela, osobę prowadzącą wykład, prelegenta

- mistrza wtajemniczającego w wiedzę duchową

- kogoś, kto wyraża wolę, aby świat stał się uporządkowany, a ludzie wypełniali prawo moralne

- mężczyznę, który żyje przeszłością lub zajmuje się nią z racji swego fachu (kolekcjonera antyków i starych książek, badacza historii i starego piśmiennictwa, bibliotekarza itp.)

- kogoś, kto uważa, że w duchowym rozwoju jest ważna przeszłość, że tylko poprzez jej oczyszczenie może dokonać się wewnętrzna przemiana (bądź poprzez zadośćuczynienie)

- osobę, która Cię poprze, dzięki której zyskasz protekcję

- kogoś, kto się Tobą opiekuje, wspiera Cię, ochrania

- mężczyznę pielęgnującego w swej rodzinie tradycję i stare zasady (męża, dziadka)

 

W karcie Kapłan możesz zauważyć – negatywy:

- mistrza prowadzącego nauki o karmie - o tym, że dzisiejsze sytuacje są efektem wcześniejszych myśli, słów, czynów; uczącego, że do duchowego celu można dochodzić jedynie etapami poczynając od najniższych (stosowanie hierarchii)

- konserwatystę nie przyjmującego żadnych innych nauk poza jedną, tą, która ma długą tradycję; dogmatyka, konformistę, kogoś zacietrzewionego w swych poglądach

- surowego ojca domagającego się przestrzegania w rodzinie ustanowionych zasad

-przywódcę sekty; kogoś uważającego, że słuszne są tylko jego nauki i nakazującego ich bezwzględnego przestrzegania

-nauczyciela zniewalającego psychicznie, podsycającego przesądy, wywierającego presję; zwolennika fałszywych doktryn; złego doradcę

Poza tradycyjnymi znaczeniami karty możesz zobaczyć w niej: sędziego prowadzącego rozprawę (Kapłan przedstawiony w sposób tradycyjny), anioła opiekującego się człowiekiem (w przypadku talii J. Suligi), a nawet człowieka wydobywającego z głębin swego umysłu ideę, z której powstanie dzieło.

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- prawo moralne, tradycyjna mądrość

- wyjaśnienie spraw, otrzymanie lub udzielenie dobrej rady, pouczenie

- poszukiwanie drogi do Boga lub uniwersalnej drogi rozwoju

- religia; sprawa mająca podłoże w zasadach religii

- relacja mistrz - uczeń, -kształcenie, wychowywanie [np. dzieci)

- idealizm, filozofia, etyka, odkrywanie prawdy na temat dobra i zła

- wspomnienia, pamięć przeszłości, związek sytuacji z przeszłością, szukanie prawdy w przeszłości, zamiłowanie do badania historii

- poszukiwanie wartości i prawd, które dadzą się sprecyzować

- pozostawanie wiernym jednej idei, jednej drodze

- stałość, ugruntowanie, trwałość czegoś, wierność zasadom

- odnalezienie uniwersalnej Prawdy

- rytualizm, ceremonialność, tradycja

- pomaganie innym, opieka, ochrona, patronat, protekcja

- tradycyjny porządek w rodzinie

- poczucie bezpieczeństwa, równowagi i siły duchowej

- umiejętność pomagania ludziom, charyzma

- posiadanie dużej wiary wewnętrznej i niezłomnej ufności

- zgłębianie wiedzy, uczenie się, szkoła, studia; relacja nauczyciel - uczeń

- chęć niesienia lub otrzymywania pomocy

- poczucie bezpieczeństwa, równowagi i siły duchowej

- czyjaś gotowość do przebaczenia

- pobożność; posłuszeństwo

- poparcie i pomoc ważnej osoby (dzięki niej możliwy awans)

- dojrzałość, starszy wiek

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- normy społeczne, paradygmaty, przestarzałe poglądy, surowe zasady moralne

- ortodoksyjne podejście do spraw wiary

- podsycanie przesądów, uprzedzeń

- zbyt wąskie sumienie, destrukcyjne działanie poczucia winy, postrzeganie Boga jako siły karzącej, sędziego

- nietolerancja, fanatyzm, zaślepienie w poglądach

- wyciąganie fałszywych wniosków, brak informacji, błędnie przekazane lub źle zrozumiane informacje, zła rada, naginanie faktów do swoich potrzeb (Ty jako Kaptan)

- władza nabyta poprzez manipulowanie informacją, nadużywanie władzy

- propaganda, kłamstwo, fałsz, pozory, przebiegłość

- uzależnienie od złego nauczyciela lub mistrza

- narzucanie innym swoich poglądów i systemu wartości; nawracanie na siłę (poprzez wywieranie presji, zastraszanie, groźby); manipulowanie za pomocą poczucia winy

- stereotypowość; niechęć do zaakceptowania nowych idei i poglądów

- zbytnie przejmowanie się swoją życiową misją

- mania wyższości, przekonanie, że się jest nieomylnym; nie uznawanie żadnych innych racji poza własnymi; zacietrzewienie, pycha, zarozumiałość, cynizm

- fałszywa religijność, obłuda, dewocja

- uleganie wpływom złego nauczyciela, doradcy duchowego lub sekty; przynależność do sekty

- złe efekty cofania się pamięcią w przeszłość

- kryzys duchowy, zwątpienie

 

Miłość, uczucia - pozytywy:

- ślub kościelny lub inna ceremonia kościelna, sakrament; planowanie zaręczyn lub ślubu

- duchowe małżeństwo - związek, w którym partnerzy doskonalą się duchowo

- udany związek (jeśli na karcie Kapłan ochrania ucznia); jedna ze stron polega na partnerze, ufa mu

- związek oparty na wierności i zasadach moralnych

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- dwulicowość (pokazywania moralności, a na boku dokonywanie niemoralnych czynów)

- niewierność w małżeństwie

- partner trudny we współżyciu - chłodny, zarozumiały, skłaniający się ku "temu, by dyktować swoją wolę i uzależniać od siebie partnerkę

- jedno z partnerów gra rolę słabszego i podporządkowanego woli drugiego

- impotencja

- oschłość; brak uczuć i potrzeby obdarzania miłością

 

Finanse, praca, nauka - pozytywy:

- porzucenie pieniędzy na rzecz wartości duchowych

- profity z wykładów, prelekcji, udzielania korepetycji, ze sprzedaży książek

- w pracy lub w szkole (na studiach) pomoc kogoś silniejszego (nauczyciela, osoby wpływowej)

- prowadzenie działalności charytatywnej

- decyzja rozpoczęcia nauki (studiów, kursu, pisania pracy naukowej); kontynuowanie nauki; zgłębianie wiedzy; historia, geologia, religia, filozofia

- przeprowadzenie wykładu, odczytu; wygłaszanie przemowy,

- uczestniczenie w zajęciach duchowego rozwoju, w kazaniu, w spotkaniu grupy wspierającej (np. AA),

 

Finanse, praca, nauka - negatywy:

- problemy z przyswajaniem wiedzy; otrzymanie negatywnej oceny w nauce (np, z historii)

- bezwzględny nauczyciel nie liczący się z możliwościami uczniów

 

Zdrowie - pozytywy:

- obecność kapłana (szamana lub uzdrowiciela) podczas choroby

- dobre efekty modlitwy oraz pojednania się z rodziną i Bogiem

- oczyść swoje sumienie - porzuć psychiczne obciążenia z przeszłości

 

Zdrowie - negatywy:

- kryzys w chorobie

- napięcia w karku

- ewentualne problemy zdrowotne związane z planetą Wenus i Księżycem (opisane przy okazji omawiania karty Władczyni i Kapłanki).

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

V. PAPIEŻ DOMINACJA

 

Karta nazywana również została jako Jowisz lub Hierofant, a nawet The Master of the Arcanas. Z pewnością podkreślają one znaczenie tej ostatniej z pięciu kart przedstawiających figury i nadają jej wyższą rangę niż karta Władcy. Hierofant był kapłanem świętych misteriów; był tym, który wiódł nauczycieli i uczniów przez misteria, by ich wprowadzić w największe tajemnice. Pod jego postacią ukrywa się egipski bóg Thoth, władca czasu, władca liczb i wiedzy tajemnej, jego słowa ponoć były ubrane w byt – posiadały zdolność kreacji.

 

ZNACZENIA KARTY: ta karta jest kartą próby, egzaminu, co często uosabiają postacie klęczące przed Arcykapłanem. Chodzi tu bardziej o próbę, której poddajemy się sami przed sobą, niż o egzamin przed jakąś instytucją czy urzędem. Istotną treścią tej karty jest także wewnętrzna pokora, wyznanie wiary. Prawie we wszystkich religiach przyjmuje się pozycję klęczącą, co ma wyobrażać głęboki szacunek przed siłami boskimi tkwiącymi w nas i poza nami. W tym sensie można więc tę kartę nazwać również kartą wiary. Obserwując tę kartę rozumiemy, iż nie wszystko potrafimy uczynić sami, własnymi siłami. Uświadamiamy sobie też, że to niebiosa nas ochraniają. Jest to karta wewnętrznej odpowiedzialności za własną dojrzałość. Tu nikt nie odbiera nam odpowiedzialności i to bez względu na to czy coś potrafimy, czy też nie. W starożytnym Egipcie adepci wiedzy tajemnej sami decydowali, czy są na tyle dojrzali, by przyjąć obowiązki kapłańskie, ale i sami wycofywali się z nich. Wszyscy, którzy dążyli do objęcia wysokich lub świętych stanowisk, musieli rozprawić się najpierw ze swoimi wewnętrznymi demonami. Ich wnętrze, własna głębia nie mogła zawierać mrocznych tajemnic. Jest to także karta czystego sumienia, które ma się po pomyślnym zdaniu egzaminów we własnym wnętrzu. Władca ustanawia prawo i przewodzi. Tu istnieją, co najwyżej, przykazania, bowiem nie ma bezpośredniego przewodnika. Nie ma nikogo, prócz nas samych, kto powiedziałby: zrób to, postępuj tak, a nie inaczej!

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: każdy ukierunkowuje swe życie według swej woli. Geniusz dobra trzyma sili prawej strony człowieka, geniusz zła -lewej. Świadomość czeka na ich głosy. Aby móc podążać własną ścieżką, trzeba słuchać swej własnej świadomości. Karta ta wyraża symbolicznie: siłę duchową jako nośnik pra zasad. Papież przedstawia tego, kto otrzymał inspirację boską i kto naucza i sądzi z absolutną słusznością. Symbolizuje on bezmiar duchowy, który panuje nad światami, wszechobecną duchowość, bez której nie ma żadnej ewolucji. Papież dzięki swej sile może wstrzymać działanie Diabła.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta wyraża przede wszystkim dominację intelektualną. Panuje w Tarocie nad serią Kijów. Oznacza filozofię i inspirację, wykształcenie religijne i okultyzm, symbolizuje ewolucję moralną i intelektualną, którą człowiek osiąga dzięki kontroli nad sobą samym i nad ludźmi. Na planie fizycznym jest znakiem długiego życia, daje dobrą, pogodną starość. Powołanie religijne albo naukowe. Zwycięstwo duchowe. Odkryta tajemnica. Ułatwia powodzenie materialne dzięki wytrwałości i umiejętności doprowadzania spraw do końca. Zapowiada długotrwałe zmiany miejsca, podróże korzystne dla kariery zawodowej i osiągnięcia awansu społecznego. Jest symbolem porządku i organizacji. W rozkładzie musi być zawsze traktowana jako karta ewolucji, protekcji, równowagi i umiarkowania. Może reprezentować przybranego ojca, wychowawcę, profesora, księdza, lekarza, opiekuna duchowego, przewodnika, ministra, szefa, tego kto prowadzi i kto wydaje rozkazy. Obecność tej karty w rozkładzie wskazuje na nadchodzącą opiekę sił duchowych nad pytającym.

 

źródło: satanorium.pl

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na początku układu:

kontakt osoby czytającej sobie karty z człowiekiem o wysokim wykształceniu lub zajmującego ważną pozycję np. urzędnik państwowy, adwokat, policjant, lekarz, nauczyciel, ksiądz. Bez względu na to czy karty otaczające będą negatywne czy pozytywne, Arcykapłan na początku będzie oznaczał pozytywne rozwiązanie spraw urzędowych lub będzie sugerował kroki, które pomogą ominąć błędy i osiągnąć zadowalające rozwiązanie.

 

Pośrodku układu:

pomoc w decyzji dotyczącej planów teraźniejszych i przyszłych. Jeżeli czytający sobie karty zastanawia się nad otworzeniem na przykład sklepu z kupnem posiadłości, Arcykapłan będzie sugerował dokładne sprawdzenie faktów i zasięgnięcie opinii innych - potrafi nawet wskazać osoby, które będą pomocne i obiektywne dla danej osoby. W przypadku kiedy wróżąca sobie osoba jest młoda i zastanawia się nad swoją przyszłością nie będąc całkowicie pewna, że decyzja np.: żeby podjąć naukę w szkole medycznej jest właściwą decyzją i czy aktualnie jest w stanie ukończyć medycyną - Arcykapłan będzie oznaczał, że jest to prawidłowa decyzja i osoba ta ma możliwości osiągnięcia wszystkiego, co sobie zaplanuje w tym kierunku.

 

Na końcu układu:

Arcykapłan będzie ostrzegał przed problemami urzędowymi czy osobistymi (zwłaszcza duchowymi). Wróżacy sobie nie powinien podejmować żadnych pochopnych, impulsywnych czy sugerowanych przez innych decyzji, ponieważ może go spotkać krzywda czy strata. Karta ta także może powiedzieć czytającemu, żeby bardziej zwracał uwagę na siebie i to co jest dla niego ważne, a nie to co inni myślą czy będą myśleli o jego decyzji. W wielu wypadkach nie potrzeba wrogów, żeby nas zniszczyli, dlatego, że my sami sobie jesteśmy wrogami i sami sobie robimy krzywdę.

 

Pozycja odwrotna:

stara wiary w siebie lub Boga. Jeżeli czytający będzie się chciał dowiedzieć o swoich sprawach urzędowych czy uczuciowych - karta będzie oznaczała decyzję czy rezultat negatywny. Ponieważ Arcykapłan jest jednak kartą w większości pozytywną - otaczające karty będą sugerować pomocne kroki w celu poprawy danej sytuacji. Jeżeli Arcykapłan w odwrotnej pozycji znajdzie się blisko Króla czy Królowej Pałeczek, będzie to oznaczało, że wróżący sobie ma duże problemy z nerwami i potrzebuje pomocy lekarskiej.

 

A. Jaśniak

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...

Rada z jednej karty;

 

Jesli zastanawiasz sie czy podjac przerwane kiedys studia,zaczac kurs jezyka obcego lub inne szkolenie,to wlasciwy czas na to!Wiedza Ci bedzie wchodzila do glowy zadziwiajaco szybko.Bedziesz zadowolony z tej decyzji,a uzyskane umiejetnosci dadza Ci mnostwo radosci.Uwazaj na nadmierne wydatki i swoja naiwnosc w stosunku do ludzi.To takze zapowiedz slubu,zwiazku oficjalnego.

Dobry czas na rozwoj duchowy,weryfikacje swojego kontaktu z Bogiem,odkrycie znaczenia medytacji,modlitwy,religii.

 

Rada z jednej karty wg ksiazki "Vademecum Tarota"-Barbary Antonowicz-Wlazinskiej.

 • Lubię! 1

Pozdrawiam Afrodite.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 5 months later...

rider-waite-university-04186.jpg

Żywioł: Ziemia

Znak zodiaku: Byk (włada nim Wenus)

Czakra: czakra gardła

Kolor: niebieski, zielony, turkusowy, brązowy.

Kryształ: szafir, turkus, jadeit (nefryt), szmaragd, septarian

Ciało: szyja, gardło, policzki, uszy, struny głosowe, migdałki

Ćwiczenia: biegi długodystansowe, jazda na rowerze, pływanie, piesze wycieczki

Pozycja: znak błogosławieństwa

 

Afirmacja: "Uczę się od najwyższym przykładzie, jak wcielać/ucieleśniać moją duchowość i ugruntowywać ją w rzeczywistości, by społeczeństwo mogło czerpać z tego korzyści".

 

Tłumaczenie na podstawie strony: holisticchange.co

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wartości, tradycja, wiedza, nauka, autorytet, rozróżnienie dobra od zła. Rozwój duchowy, intelektualny. O tym wszystkim mówi nam tarotowy Arcykapłan. Na jego karcie widnieje cyfra pięć. W numerologii oznacza ona umiejętność życia w społeczeństwie, komunikację, psychologię, lotność umysłu, zmysłowość, niezależność i umiłowanie wolności.

 

Arcykapłan niesie przesłanie - żyj tak, jak głosisz.

 

Arcykapłan to najwyższy zwierzchnik, nad sobą ma tylko Boga i niebo. Numerologiczna Piątka uwielbia być w centrum, jest typowym prezesem. Wibracja ta obdarza silnym magnetyzmem i charyzmą. Ludzie w niej urodzeni zwykle są autorytetami, doradcami, budzą głębokie zaufanie. Są słuchani, przyciągają uwagę, zyskują więcej niż popularność, bo wielkie uznanie. Ważnym atutem Piątki jest komunikacja, to świetni mówcy i pisarze. To mistrzowie, którzy potrafią przeniknąć ludzką psychikę, bystrzy obserwatorzy w mig potrafiący wskazać źródło problemu. Ale ich domeną nie jest materia jak w przypadku archetypu Cesarza. Z nim, czyli z numerologiczną Czwórką, Arcykapłana łączy tradycja, trwałość i wartości moralne, ale Cesarz rządzi światem ziemskim, odnosi się do granic, tymczasem ten drugi ma dostęp również do świata duchowego. Karta Arcykapłana jest symbolem naszego wzrostu w tej sferze życia. Piątka wywiera wpływ – nie na status materialny, ale na twoje poglądy, na twoje myśli, wskazuje co jest dobre a co złe. Oddziałuje na stan świadomości, stan ducha, uświadamia i wspiera w poszerzaniu horyzontów. Arcykapłan wyznacza wartości, wytycza kręgosłup moralny. Rozgrzesza, potępia, daje przyzwolenie, błogosławieństwo. To ktoś, kogo zdanie jest ważne dla większości osób. Z kim się ludzie liczą. Cesarz sięga do nacisków, perswazji, Piątka nie musi tego robić, aby mieć posłuch. Trójka, czyli tarotowa Cesarzowa, zdobywa popularność przez kokieterię, aktorstwo, błyszczenie, Piątka charyzmą zyskuje zaufanie ludzi. Wiadomo, że jest człowiekiem prawym, uczciwym, zaradnym. Jest jak dobra marka, logo, szyld.

 

Otoczenie czuje, że Arcykapłan ma dostęp do wyższej wiedzy, do pewnych tajnych informacji. Jest pośrednikiem między światami. Wnosi to jako osoba niezwykła. Często jest duchowym przewodnikiem, dzięki któremu może nastąpić w tobie wewnętrzna przemiana. Przedstawia też życie zgodne z normami społecznymi, niewychodzenie poza ich nawias.

 

Reprezentuje wielość kontaktów z ludźmi, niezwykłą łatwość ich nawiązywania. Ale w przeciwieństwie do Cesarza, nie potrzebuje działać w strukturze, bo jest ponad nią.

 

Numerologia uczy, że Piątka to liczba środka, znajduje się dokładnie między 1 a 9. Jedynce, Dwójce, Trójce i Czwórce bliżej do świata materialnego, od Szóstki tworzymy Jaźń, przechodzimy do wymiaru duchowego. Piątka to punkt, w którym człowiek zaczyna być świadomy swoich wartości, wie co jest dla niego ważne. Karta Arcykapłana poza tym symbolizuje pięć zmysłów – odczuwanie poprzez nie świata, czyli czerpanie życia garściami. Piątka nosi w sobie naprawdę dużą moc. Wysoko rozwinięta osoba, która urodziła się w tej wibracji, swoją postawą zwraca uwagę i porusza serca. Jest człowiekiem o wielkiej niezależności, potrzebie przestrzeni, podróży, kontaktów z ludźmi. To poznawanie czegoś nowego, ogromna ciekawość świata. Zadaje pytania i szuka odpowiedzi. To są ludzie, którzy mają ciągłą potrzebę uczenia się czegoś, przez cały czas czują, że jeszcze mogą zgłębić wiedzę. Przerzucają się z dziedziny na dziedziny, dążą do rozwoju a ten zmierza w stronę duchowości. Piątka to ambicja, duża inteligencja, bystrość i lotność umysłu. W astrologii odpowiada jej planeta Merkury, która sprzyja biznesmenom. Piątki mają nos do interesów. To oni najczęściej awansują, bo mają to „coś”, że są wybierani.

 

Arcykapłan? W jaki sposób wiąże się z biznesem? Spójrzmy na Watykan, historię kościoła. Ile tam bogactwa, obfitości, ziemskich dóbr (Arcykapłan w Zodiaku to należący do żywiołu ziemi stabilny i luksusowy Byk). Żeby się rozwijać intelektualnie czy duchowo, trzeba mieć oparcie w materii. Żeby sięgnąć po mistycyzm, nie możesz być głodny i bezdomny, bo podstawowe potrzeby wezmą górę. Nie jesteśmy w stanie medytować na przykład, gdy chce nam się spać. Najpierw więc warto zapewnić sobie pozycję Cesarza, by przejść do kolejnej karty. Podróż przez Arkana Wielkie Tarota jest ścieżką rozwoju człowieka, na której przystankami są archetypy, czyli wzorce zanurzone w nieświadomości zbiorowej wszystkich ludzi. Wróćmy do Arcykapłana – on uwielbia się uczyć, a przecież nauka kosztuje. Piątki, choć to bardzo duchowa wibracja, na różnego rodzaju kursy, warsztaty rozwoju czy dodatkowe zajęcia zawsze znajdą pieniądze.

 

Idealnym przedstawicielem archetypu Arcykapłana był papież Jan Paweł II, który kojarzy się z ekumenizmem, podróżami, otwarciem na świat, komunikacją w wielu językach. Uciekał na narty – bo potrzebował ruchu, a Piątka to ruch, ale także w górach medytował, bo ta wibracja zawsze daje rozwój duchowy. Góry to kontakt z Bogiem, z samotnością. Piątka jest osobą, która potrafi się oczyszczać się z negatywnych emocji. Zwykle otoczona ludźmi, ale potrzebuje swojego sanktuarium. Można ją poznać po tym, że ma swoje ukochane książki, uwielbia czytać. Arcykapłan niesie przesłanie – żyj tak, jak głosisz. Konfrontuje nas z wartościami wewnętrznymi, tym, czym się kierujemy w życiu. Czy jesteśmy wierni, czyści? Czy mamy zasady, których nigdy nie złamiemy? Często ta karta Tarota jest niewygodna.

 

Ta wibracja numerologiczna daje ekspansję wśród ludzi. Stawiana jest wysoko ponad innymi, jest wysłuchiwana i dlatego żąda dla siebie szacunku i uznania. Wie czego chce. Każda Piątka potrzebuje dużo swobody, niezależność i wolności. Pociąga ją wszystko, co nowe. Ale pamiętajmy, że Arcykapłan to też zasady, tradycja, pewien konserwatyzm.

 

Co to oznacza? Wibracja ta uczy nas, że nowe jest dobre, jeśli szanujemy to, co stare. Nie przekreślamy wartości, z których wyrośliśmy. Naszych korzeni, nauczycieli, autorytetów. O tym też mówi tarotowy Arcykapłan. Fajnie poznawać inne kultury, odmienną sztukę, nowe lądy pod warunkiem jednak, że nie zdradzamy swojego. Jeśli jednak dawne jest już nieaktualne, bo skamieniałe, Piątka wniesie bunt i powiew ukochanej przez nią wolności. Popłynie ku nowemu, nie jest bowiem do zahamowania. Jest nieprzewidywalna, ma dużo szalonych pomysłów, nie można jej odmówić spontaniczności. Niezwykle zmysłowa, miewa sporo erotycznych przygód. Bo jest zmienna.

 

Arcykapłan obdarza talentem uzdrawiania. Urodzeni w tej wibracji są doskonałymi psychologami, psychoterapeutami, lekarzami, bioenergoterapeutami, mistrzami duchowymi, kapłanami, profesorami wyższych uczelni, pracownikami instytucji społecznych, fundacji, dziennikarzami, pisarzami.

 

W negatywie Piątka przynosi zakłamanie, czyli kogoś kto klęczy przed figurą a ma diabła za skórą. Kreuje się na świętoszka, a tak naprawdę jest manipulantem, krętaczem, uwodzicielem. Ciemną stroną archetypu Arcykapłana jest nietolerancja, potępianie inności, zahamowanie postępu. Także krytykanctwo, sztywność, wyniosłość. Jak również silna nerwowość, niepokój wewnętrzny, powierzchowność oraz nieumiejętne korzystanie z wolności.

 

Zrodlo: ''Zwierciadlo''- Dorota Dukowicz: http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/relacje-spoleczne/archetyp-arcykaplana-numerologiczna-piatka/4

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 5 months later...

11162740.jpg

 

Znaczenie karty Kapłan:

 

Kogo symbolizuje karta:

 

Osoba z autorytetem moralnym, duchowym, osoba duchowna, nauczyciel, wykładowca, mężczyzna, mąż, ojciec, który w życiu kieruje się zasadami moralnymi, tradycją, wiarą. Ponadto może oznaczać osobę, która Cię wspiera, udziela poparcia, radzi. Karta jest również symbolem Kościoła.

 

Symbolika karty:

 

Zasady religijne, zwrócenie się o poradę do autorytetu duchowego, otrzymanie rekomendacji na stopień naukowy, rozwój duchowy, udzielanie lub otrzymywanie dobrych rad, pobożność, ślub kościelny, chrzest, przestrzeganie zasad moralnych, pogłębianie wiedzy, nauczanie innych, wychowywanie dzieci.

 

Karta w pozycji odwróconej:

 

Dewocja, fanatyzm, kryzys duchowy, złe rady ze strony osoby, która jest dla nas autorytetem, przestarzałe, sztywne poglądy, narzucanie innym swoich poglądów, nietolerancja wobec innych poglądów, zasad wiary, niewierność w związku małżeńskim, problemy z nauką, przerwanie edukacji.

 

Źródło: Tarot - Arkana Wielkie

 

Kapłan - poszanowanie tradycji, moralność wysoka etyka, dobry ojciec, religia, wiara, nauka na poziomie wyższym, autorytet, prawdomówność, uczciwość, wyższe ideały, dobre imię.

 

Kapłan (odwrócony) - brak poszanowania dla tradycji i religii, osoba nieetyczna, podwójna moralność, brak ojca lub destrukcyjny ojciec, kłamstwa, naginanie faktów do swoich potrzeb, cynizm, problemy z nauką.

 

Alicja Chrzanowska - "Tarot prosty i skuteczny"

 

Blaski: kościół, ślub kościelny, zasady religijne, dobra rada, wiara w Boga, kształcenie, wychowanie, nauczyciel, autorytet moralny, rytuał, chęć niesienia pomocy, idealizm, wartości duchowe.

 

Cienie: dewocja, kryzys duchowy, obłuda, dogmatyzm, cynizm, fałsz, obłuda, impotencja, zły nauczyciel, poczucie wyższości, guru.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 9 months later...

Kojazy mi sie ze swietoscia,duchowoscia, czystoscia. Papiez wedlug mnie moze oznaczac osobe duchowa np ksiedza, kosciol, tradycje. Tak jak nasz papiez Jan Pawel II kojazony byl z miloscia.cieplem,serdecznoscia tak kojazy mi sie ta karta. Wiernosc, uczciwosc lojalnosc. Na mojej talii papiez przedstawiony jest z 2 golebiami, wg mnie golebie to symbol malzenstwa a wiec mozliwe ze tez ta karta oznacza zwiazek malzenski, uczciwosc i wiernosc jak w przysiedze ktora skladamy przed Bogiem podczas zaslubin, slownosc, i spelnienie obietnic. Moze oznaczac wiernego i oddanego przyjaciela. Moze byc autorytetem,wzorem,idolem, doradca, Jesli papiez to osoba duchowa to moze tez oznaczac wrozbite.

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...
Essa
Jak zinterpretowalibyscie Papieza jako karte dnia ?? Ja wlasnie dzis ja wyciagnelam, dopiero sie ucze. Zobaczymy co sie dzis wydarzy :) Pozdrawiam

Ja bym ją zinterpretowała jako stabilny dzień, załatwianie czegoś na uczelni, w urzędzie, w relacjach stabilnie. Bez szaleństw ;)

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 1 year later...

To jeszcze zależy o jaką kwestię tu chodzi.

Ja bym zinterpretowała to tak, abyś unikała może "cudownych rad" i posłuchała siebie? Papież symbolizuje mądrość, naukę, więc w pytaniu "tego unikaj" czytamy jak kartę w negacji. Może to też oznaczać, abyś unikała wplątania się w jakieś problemy, być może czyjeś czy wymianę zdań

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Na pytanie "tego unikaj" jak zinterpretowalybyscie Papieża?

Mi się wydaje, że może chodzić o ludzi, którzy uważają siebie za autorytet. Niektórzy chcą być postrzegani jako idealni, nieskazitelni, a tak naprawdę do takich cech mają daleko. Mogą natomiast wyróżniać się fałszywą religijnością, hipokryzją, wrogością itp.

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...

Tarot Miłości - Kapłan

KapłanTarot pomoże Ci znaleźć odpowiednią osobę do kochania. Jeśli na przykład szukasz miłości namiętnej, Kapłan nie będzie odpowiednim wyborem...

Z talii tarota wyjmij 22 Wielkie Arkana. Pomieszaj je i potasuj. Następnie przełóż je lewą ręką „od siebie” na 3 stosiki. Zbierz w wachlarz. Teraz intensywnie pomyśl o wybranku (wybrance), wyobrażając sobie go/ją dokładnie, i wyciągnij jedną kartę. Symbolizuje ona partnera, ujawnia stan jego uczuć oraz podaje prognozę na przyszłość.

Jeśli będzie to Kapłan – oto czego możesz się spodziewać

Pod wieloma względami Twój wybranek (wybranka) jest niezwyczajnym człowiekiem. Bywa cudownym partnerem, wspaniałym nauczycielem, charyzmatycznym guru. Mnóstwo z siebie daje, ale na szczęście potrafi także brać. 

Jest prawy, tolerancyjny i wewnętrznie zharmonizowany. Jednak jego zalety naprawdę dostrzeże tylko osoba równie mądra i podobnie zainteresowana rozwojem duchowym. U jego boku odnajdzie miłość co prawda pozbawioną dzikich porywów, ale za to spokojną, serdeczną, akceptującą. 

 


Młodym, skłonnym do życiowych eksperymentów osobom Kapłan zawsze będzie kojarzył się bardziej z wysoce moralnym, acz nieco konserwatywnym Mistrzem (Mistrzynią), niż pełnokrwistym kochankiem (kochanką). Kapłan bowiem zwykle nie jest nadmiernie zainteresowany zmysłową stroną życia. 

Namiętności przesublimował; uważa, że filozofia, religia, a nawet polityka są ważniejsze, niż seks. Należy mu ufać, ale nie wolno oczekiwać, że dla miłości wyrzeknie się swoich ideałów. Jeśli więc w związku szukasz szalonej namiętności, nie będzie to dla Ciebie odpowiedni partner.

Karta odwrócona

Szumna moralność stanowi zasłonę, za jaką często kłębią się stłumione emocje oraz problemy związane m.in. z niezaspokojoną ambicją i seksem. Odwrócony Kapłan to niejednokrotnie impotent (lub oziębła kobieta), który ze swojej ułomności uczynił (na zewnątrz) cnotę i wymachuje nią, niczym sztandarem. 

Nienawidzi i tępi każdego, kto ośmiela się myśleć inaczej. Typ fanatyka, gotowego zamęczyć w imię „dobra”. Zamknięty na tzw. sprawy wyższe. Nie daj się nabrać na jego (jej) rzekomą ascezę lub krystaliczną uczciwość. Padniesz ofiarą tyranii i zakłamania.

 

Zródło astromagia.pl

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 4 weeks later...
Dnia 16.06.2017 o 12:03, pati191932 napisał:

Na pytanie "tego unikaj" jak zinterpretowalybyscie Papieża?

może też być unikanie dogmatycznych, sztywnych przekonań, fałszywej świetoszkowatości....

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...