Skocz do zawartości

Droga życia 7 - charakterystyka


Polecane posty

DROGA ŻYCIA 7

 

Charakter - osobowość

Uważana we wszystkich prawie epokach i religiach za liczbę magiczną, 7 symbolizuje człowieka, który stojąc na ziemi, wznosi wzrok ku temu, co nieznane w poszukiwaniach duchowości. Liczba ta mówi o wewnętrznej głębi, duchowości, których potrzebuje ludzka istota; mówi nam też o więzi łączącej człowieka ze wszechświatem.

Reprezentanci tej liczby są to najczęściej osoby natchnione, pragnące poznać i przeniknąć to, co nieznane i tajemnicze. Zwykle obdarzone są nadprzyrodzoną intuicją i zdolnościami parapsychicznymi. Są to urodzeni filozofowie, bardziej zainteresowani sprawami ducha i myśli niż materialną stroną życia. Owa intuicja, uduchowienie, a także głęboka umysłowość stwarzają dystans między nimi, a osobami zaabsorbowanymi życiem doczesnym.

Siódemki niemal od kołyski pochłaniają wszelką wiedzę. Jako że rozumują w sposób analityczny, wiedza, którą zgłębiają, jest przez nich dokładnie zbadana i sprawdzona. Osoby te nigdy nie przyjmą żadnej prawdy czy faktu tylko dlatego, że tak chce "vox populi"; każda informacja przechodzi najpierw przez "sito" ich krytycznego osądu.

Ciekawość Siódemek nie zna granic. Mają przy tym wyjątkowy zmysł obserwacji. Nigdy nie ustają w poszukiwaniu prawdy, doskonałości, piękna i przyczyny wszystkiego. Ta "pielgrzymka" do prawdy nierzadko czyni z nich namiętnych bibliofilów.

Siódemki to istoty niezależne i indywidualiści nie zgadzający się z opinią większości. Dlatego też często kroczą przez życie w samotności.

Ostrożne, powściągliwe, nierzadko pełne zahamowań lub kompleksów, odczuwają nieodparty wstręt do okazywania własnych emocji. Wiele Siódemek ucieka od świata zewnętrznego, a samotność nigdy nie jest dla nich ciężarem, przeciwnie - szukają jej i rozkoszują się nią. Wiedzą przecież, że izolacja od otoczenia i codziennego zgiełku czyni je bogatszymi wewnętrznie. Pełne metafizycznego niepokoju, lubią w ciszy i samotności rozmyślać nad zagadką wszechświata, istnienia i ludzkiego bytu.

Ogromnie powściągliwe, enigmatyczne i introwertyczne, Siódemki są postrzegane przez otoczenie jako osoby dziwne i hermetyczne. Trudno je zrozumieć, gdyż nie odznaczają się wylewnością ani komunikatywnością. Bez wątpienia Siódemka jest najbardziej tajemniczą liczbą spośród całej Skali Numerologicznej.

Osoby o tej wibracji sprawiają wrażenie wyniosłych, zimnych i pełnych rezerwy. Przypisuje się im również takie cechy, jak zarozumiałość, pycha i przemądrzałość. Jednym słowem, uważa się je często za osoby dość antypatyczne. Prawdziwa przyczyna takiej postawy Siódemek jest prosta: świadome tego, jak łatwo je zranić, przybierają pozę pełną rezerwy, tak aby ukryć swe prawdziwe emocje i ochraniać swą prywatność.

Dzięki wspomnianej intuicji i przenikliwości, Siódemki z łatwością potrafią "przeniknąć" innych i poznać ich prawdziwe motywacje, ukrywając jednocześnie własne oblicze. Jedynie osoby o podobnej wrażliwości i subtelności są w stanie poznać i zrozumieć prawdziwe "ja" Siódemki.

Przedstawicielami tej wibracji są osoby oryginalne, dumne i do tego stopnia niezależne, że niechętnie przyjmują wszelkie rady czy pomoc ze strony otoczenia. Zwykle przez całe życie pozostają wierne swym ideałom i walczą o nie do upadłego, nie przejmując się opinią innych.

Siódemki wyróżniają się głębią intelektualną i wielką godnością osobistą. Otacza je aura tajemniczości, która jest następstwem obsesyjnego wręcz poszukiwania Prawdy. Wykształcone Siódemki zrozumiały, że oświecenie osiągną jedynie poprzez naukę, wytężone studia i zagłębianie się we własne wnętrze.

Osoby te obdarzone są nieuchwytnym magnetyzmem, a także przenikliwością i intuicją graniczącą nieraz z jasnowidztwem. Dlatego też nic nie ujdzie ich uwadze. Nie ufają niczemu, czego nie znają. Aby w coś uwierzyć, najpierw muszą to poznać i zrozumieć. A zatem, kluczem do Siódemki jest odwołanie się do jej inteligencji, logiki i zdolności racjonalnego myślenia.

Dumne i pełne godności Siódemki promieniują wewnętrzną dystynkcją i elegancją. Enigmatyczne i trudne do zdefiniowania, żyją w swoim własnym świecie, odgrodzone szklanym murem od rzeczywistości, która je otacza, Na ogół są to osoby nieśmiałe, ciche i samotne. Posiadają przy tym skłonności do mistycyzmu, filozofowania i kontemplacji.

Pasjonuje je wszystko, co tajemnicze, interesują się starożytnymi cywilizacjami, religiami świata, a także wiedzą tajemną i parapsychologią. Nieustannie studiują, czytają lub prowadzą badania naukowe, a ich głęboka wiedza jest powszechnie ceniona. Mimo że nie pociągają ich dobra materialne czy tytuły, nierzadko cieszą się popularnością, która im nieco ciąży. Najlepiej bowiem czują się w samotności lub w kontakcie z przyrodą; mogą wtedy spokojnie oddawać się medytacjom. Uwielbiają podróże do miejsc spokojnych i odosobnionych, starannie omijają duże aglomeracje i skupiska ludzkie. Wolą towarzystwo nielicznych, ale wypróbowanych przyjaciół, podzielających te same zainteresowania. Tylko w takich warunkach Siódemki stają się towarzyskie i komunikatywne. Na ogół są bardzo wybredne w doborze przyjaciół, z trudem się zaprzyjaźniają. Potrafią słuchać, nienawidzą jednak pustej gadaniny. Nigdy nie znajdą wspólnego języka z osobami wulgarnymi czy ordynarnymi. Jeśli natomiast zaoferują komuś swą przyjaźń, na pewno nie znajdzie się przyjaciela bardziej wiernego i oddanego.

Osoby o tej wibracji to perfekcjoniści, nie akceptujący przeciętności i złego gustu. Pragną tego, co najlepsze, a owo dążenie do doskonałości jest chyba najwidoczniejsze w ich postawie wobec życia. Wyznaczają sobie normy postępowania i ideały niemożliwe do zrealizowania. Z tego powodu nierzadko stają się ofiarami frustracji i kompleksów.

Siódemki osiągną sukces, jeśli nauczą się wykorzystywać zdolności, które posiadają. Jedynie w atmosferze ciszy i pewnej izolacji od wewnętrznego świata osoby te będą w stanie wykazać się swymi licznymi zaletami, odzyskać wewnętrzny spokój i zgodę z własnym ja.

Powinny również mieć na uwadze fakt, iż zbytnie hamowanie własnych emocji i uczuć może uczynić z nich istoty niedostępne, oziębłe i egocentryczne, co doprowadzić je może jedynie do gabinetu psychiatry. Dlatego też jednym z głównych zadań stojących przed Siódemkami jest większe otwarcie się na innych, co pozwoli im w pełni cieszyć się życiem.

Jeśli poddadzą się negatywnym aspektom tej wibracji, niechybnie poniosą życiową klęskę. Niedostosowane do rzeczywistości, będą od niej uciekać na wszelkie sposoby: poprzez alkoholizm, narkotyki, seks lub życie w świecie iluzji.

Inne ujemne cechy tej wibracji to: pesymizm, mroczność, melancholia, sarkazm, mrukliwość, popadanie w kompleksy, nieufność oraz egoizm, złośliwość i krytykanctwo. Cechy te mogą stać się przyczyną różnych obsesji i nerwic.

Ta sama wrażliwość, która pozwala Siódemkom wyczuwać najbardziej subtelne stany ducha osób je otaczających, sprawia, że nawet najsilniejsze psychicznie są podatne na okresowe depresje. W takich momentach Siódemka sprawia wrażenie, jakby cierpiała za całą ludzkość, dźwigając na swych barkach smutek i ciężar całego niemal wszechświata. Po jakimś czasie owe czarne myśli ulatniają się równie szybko jak przyszły, a dusza Siódemki na nowo, niczym ptak, zrywa się do lotu...

 

Powołanie - zawód

Osoby o tej wibracji świetnie sobie radzą wszędzie tam, gdzie liczy się dobra jakość i skuteczne działanie, jako że ich ideałami są perfekcja i rzetelność w każdej dziedzinie.

Na gruncie zawodowym Siódemki cieszą się pełnym zaufaniem u osób, z którymi pracują. Podziwia się je za ich kulturę osobistą i wiedzę, którą nieustannie pogłębiają, czytając, studiując, badając i analizując. Do wyjątków należą Siódemki, które swój wolny czas spędzają na przyjęciach, zabawach czy towarzyskich spotkaniach. Osoby o tej wibracji wolą w samotności dbać o rozwój swego ducha i intelektu.

Jeśli Siódemka zdecyduje się na działanie, staje się niezwykle przezorna i aktywna. Zwykle nie spocznie, póki nie osiągnie zamierzonego celu. Osoby te powinny zdać sobie sprawę z tego, że najlepsze rezultaty osiągną, pracując na własny rachunek. Są bowiem niezależne i dumne. Z trudnością akceptują czyjeś polecenia, chyba że pochodzić będą od osób, które szanują ze względu na ich wiedzę, mądrość i umiejętności. Z tych samych powodów powinny unikać angażowania się w spółki, z jednym wszakże wyjątkiem: jeśli ich potencjalni wspólnicy będą tak samo jak one wymagający i perfekcyjni.

Osoby o tej wibracji posiadają wysoce rozwinięty zmysł estetyki i piękna, a zatem, wyróżnią się w takich zawodach, jak projektowanie mody, dekoratorstwo wnętrz, sztuka użytkowa, fryzjerstwo czy kosmetyka.

Mimo że Siódemki bardzo często przejawiają zdolności aktorskie, to wyczerpujący, pełen chaosu świat sceny kłóci się z ich potrzebą spokoju i wewnętrznej równowagi, a także samotności i skupienia. Jeśli natomiast poświęcą się muzyce, większe sukcesy odniosą, grając na jakimś instrumencie niż jako kompozytorzy.

W świecie biznesu Siódemki mogą wykazać się doskonałymi pomysłami, jednak brak zmysłu praktycznego i tzw. żyłki handlowej sprawiają, że działalność ta nie jest ich najmocniejszą stroną.

Natomiast głęboki i analityczny umysł predysponuje je do pracy naukowej i badawczej.

W medycynie wybijają się jako psychologowie i psychiatrzy. Sukcesy osiągają również w oświacie.

Osoby o tej wibracji posiadają na ogół talenty literackie, a zatem mogą zyskać uznanie jako poeci, powieściopisarze, dramaturdzy, twórcy komediowi, eseiści, scenarzyści, a także jako krytycy literaccy i teatralni. Odpowiadać im będzie też wszelka praca pozwalająca na kontakt ze słowem pisanym, a więc z powodzeniem mogą pracować jako księgarze, bibliotekarze, archiwiści, kolekcjonerzy książek etc.

Często pociąga je archeologia, ale sukcesy mogą odnosić również jako antykwariusze, geologowie, fizycy, inżynierowie, górnicy i metalurdzy, jubilerzy i znawcy kamieni szlachetnych.

Ich zamiłowanie do przyrody znaleźć może swój wyraz w pracy związanej z drewnem i roślinami: rolnictwie, przyrodoznawstwie, ogrodnictwie, kwiaciarstwie, leśnictwie, a także stolarstwie i ciesielstwie. Podobnie rzecz się ma z zawodami związanymi z morzem (marynarze, samotni żeglarze, oficerowie marynarki etc.).

Jeśli nie dane im podróżować, co uwielbiają, dobrze czują się, planując podróże dla innych, w biurach turystycznych albo pracując jako przewodnicy.

Dobre rezultaty osiągną jako pracownicy agencji matrymonialnych, pośrednicy w handlu nieruchomościami, a także menadżerowie, mecenasi sztuki oraz taksatorzy.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Siódemki mają szczególne predyspozycje do okultyzmu. Ich przenikliwość i niezwykła intuicja nierzadko przejawiają się w zdolności do jasnowidzenia oraz zgłębiania i praktykowania wiedzy tajemnej.

Jeśli osoby o tej wibracji zmuszone są do pracy w atmosferze pełnej napięcia i ruchu, w wolnych chwilach powinny zająć się czymś innym, co zapewniłoby im spokój niezbędny do zachowania wewnętrznej równowagi. Do takich zajęć należy na przykład kolekcjonowanie antyków, uprawianie sportów na wolnym powietrzu, badania naukowe czy prowadzenie poszukiwań geologicznych.

Jako urzędnicy, Siódemki są odpowiedzialne i pracowite, ale niewątpliwie lepsze efekty osiągną, jeśli zapewni im się pewien margines niezależności. Jako szefowie natomiast mogą mieć problemy ze znalezieniem pracowników dostatecznie kompetentnych i odpowiedzialnych, i równie jak one perfekcyjnych.

Sprawy materialne

Trudno znaleźć osoby mniej zainteresowane sprawami materialnymi od Siódemek. Owszem, pieniądze mają dla nich znaczenie o tyle, o ile mogą im zapewnić dobre życie, ponieważ są wybredne i mają dobry gust.

Nie znaczy to jednak, że osoby o tej wibracji nie potrafią zarabiać pieniędzy, wręcz przeciwnie - bardzo często osiągają majątek, sławę i sukces, mimo że tak naprawdę, żadna z tych rzeczy ich nie obchodzi. Nie gonią za sławą czy bogactwem po prostu dlatego, że zbyt zajęte są doskonaleniem intelektualnym i duchowym. Mimo to sława i zaszczyty często przychodzą do nich same, bez najmniejszych wysiłków z ich strony.

Siódemka zupełnie nie posiada zmysłu praktycznego i nigdy nie będzie dobrym zarządcą swych finansów. Dlatego też najlepiej zrobi, jeśli administrowanie swym majątkiem przekaże osobie bardziej praktycznej. Siódemka jednak zna wartość pieniądza i na ogół jest rozsądna w swych wydatkach; potrafi dostosować się do ustalonego wcześniej budżetu, a jeśli zaistnieje taka potrzeba - "zacisnąć pasa" i oszczędzać.

 

Życie uczuciowe

Osobom o tej wibracji jest niewątpliwie trudniej niż innym znaleźć szczęście i stabilizację w związkach. Siódemki, tak często podziwiane za swą wiedzę, rozsądek i roztropność, w sprawach uczuciowych nie mają tylu wielbicieli, co osoby o innych wibracjach.

Pozorny chłód i obojętność Siódemek nie czyni z nich osób szczególnie popularnych. One same zdają sobie z tego sprawę, ale nic na to nie mogą poradzić. Tak więc, tworzy się swego rodzaju błędne koło, a wynikiem tej sytuacji jest coraz większe izolowanie się Siódemek od reszty świata. Elokwencja i erudycja, jakie wykazują, dyskutując na tematy filozoficzne czy naukowe, ulatniają się w momencie, gdy osoby te próbują wyrazić swe uczucia.

Są to wieczni marzyciele, uczuciowi, wrażliwi i może właśnie owa głębia uczuć sprawia, że Siódemki stają się tak nieśmiałe i zamknięte w momencie ich okazywania. Intensywnie przeżywają uczucia, lecz prawie niemożliwym dla nich jest wyrażenie ich słowami, co jest przyczyną wielu niepowodzeń i rozczarowań w życiu. Często klasyfikowane, bez powodu, jako osoby chłodne, obojętne czy bierne są po prostu zbyt dumne, żeby zaprzeczyć temu lub pozwolić, żeby inni odkryli ich wrażliwość na zranienie.

Siódemki charakteryzuje galanteria, subtelność, uprzejmość i dobre wychowanie, nigdy wylewność czy spontaniczność w okazywaniu swych uczuć. Powinny zatem bardzo się zastanowić, zanim wybiorą swego towarzysza na całe życie.

W zasadzie najodpowiedniejszym dla nich partnerem byłaby Siódemka, a także Czwórka lub Dziewiątka. Czwórka jest bowiem poważna, opanowana, rozsądna i równie powściągliwa, jak Siódemka. Dziewiątka natomiast obdarzona jest podobną intuicją i magnetyzmem, a także ciekawością świata i dążeniem do doskonałości duchowej. Z nią, jak z żadnym innym Numerem, mogą zgłębiać tajniki duszy.

Mimo że 3 i 5 imponują 7 entuzjazmem i witalnością, na dłuższą metę kontakt z nimi może się okazać męczący. Siódemka bowiem nie wytrzyma ich niestałości i lekkomyślności. Jedynki i Ósemki są zbyt agresywne i zuchwałe dla 7. Jednak ze względu na ich polot, aktywność i duszę zwycięzców, Siódemki będą tolerować te różnice. Należy również pamiętać, że osoby o tej wibracji szanują i podziwiają u innych talent i inteligencję.

Pomimo że 2 i 6 na ogół nie mają problemów w kontaktach z ludźmi, ich związki z 7 nie będą zbyt udane. Wrażliwe, czułe i pełne słodyczy zarówno 6, jak i 2 nieustannie domagają się okazywania im uczuć i utwierdzania w nich przekonania, że są kochane. Siódemki nie są w stanie im tego zapewnić. Dlatego też związek ich nie będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

 

Dzieci-Siódemki od małego wyróżniają się powagą oraz tym, że zwykle są nad wiek rozwinięte intelektualnie. Zarówno wiedzą, jak i zachowaniem przerastają swych rówieśników. Marzycielskie, o niezwykle bogatej wyobraźni, często sprawiają wrażenie nieobecnych, pogrążonych we własnym świecie. Na ogół są to dzieci spokojne, którym należy zapewnić ciekawe lektury i zabawy polegające na logicznym myśleniu.

 

Siódemki mają natomiast pewne trudności z przystosowaniem się do roli rodziców. Są odpowiedzialne i sumienne w wypełnianiu swych rodzicielskich obowiązków, czasami jednak zbyt wiele wymagają od swych dzieci. Żadne dziecko nie może być tak poważne, perfekcyjne i odpowiedzialne, jakby sobie tego życzyły Siódemki. Dlatego też powinny starać się, aby ich stosunki z dziećmi były oparte na przyjaźni, partnerstwie i większej spontaniczności.

 

Uwagi dodatkowe

Misją Siódemek jest praca nad osiągnięciem wewnętrznej doskonałości i służenie radą, i pomocą tym wszystkim, którzy pragną rozwijać się duchowo i intelektualnie. Ponadto ich życiowym celem powinno być dzielenie się wiedzą, którą zgłębiły podczas swych poszukiwań Prawdy i Absolutu.

 

źródło: Gladys Lobos

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 11 months later...

DROGA ŻYCIA 7

FILOZOF

Wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwycięstwo nad samym sobą, sekret

 

Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne, na jego jakość. Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. Równocześnie „siódemka", będąc liczbą przyporządkowaną materii, zmusza do poznania jej dogłębnie, co oznacza, że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie, dobrowolne lub nie, z tzw. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim), drogą wiary (np. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. podporządkowanie życia pracy naukowej).

We wszystkim, co robisz, starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze, jesteś często osobą błyszczącą w towarzystwie, potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie, by „zgasnąć”w intymnej, domowej sytuacji, zatapiając się w swym wnętrzu.

 

Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. Bezpieczeństwo materialne, a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. Jeśli Wibrujesz negatywnie, będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. Jako negatywna „siódemka" jesteś osobą lekceważącą, zamkniętą w sobie, nieuczciwą. Brak ci autentycznej wiary w siebie, jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. Musisz przełamać swój dystans, brak wiary, nieufność, zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. Uczyć się być pokornym, tzn. umieć widzieć siebie w całości, a nie jako całość.

 

Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja, chyba że spotkasz kogoś, z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. Jesteś partnerem, który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. Swe uczucia często skrywasz, gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. Masz bardzo silne potrzeby seksualne, ale twoim sercem kieruje rozsądek. Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera, potrafisz być całkowicie wiemy.

 

Możesz robić wrażenie osoby obojętnej, ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i szacunku otoczenia. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją, często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. Jesteś niezależny, ale gotowy dzielić się z innymi tym, co masz i co wiesz. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych, którzy pomimo dystansu, jaki stwarzasz, zbliżą się do ciebie.

 

Twojemu życiu, często samotnemu, obok książek i własnych myśli, towarzyszy sztuka. Umiesz docenić

wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy, a zdolności muzyczne są często twoim udziałem.

Pragnienie poznania, a więc i doświadczania jest w tobie tak silne, że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm, marzycielskość i intelektualizm „siódemki" nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań, które poddajesz nieustannej analizie.

 

Słabe punkty to: kolana, nogi, stawy, czasami system nerwowy. Najwięcej przypadków schizofrenii jest

właśnie wśród „siódemek".

 

Dla „siódemek", które nic nie robią połowicznie, a to co robią jest oryginalne, skuteczne i humanitarne,

interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka, filozofia, psychologia, astrologia, medycyna, gdzie

niezbędna jest umiejętność analizy, wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. Wśród „siódemek" spotyka się też wielu uzdrowicieli.

 

Źródło: Natasza Czarmińska "Liczby losu"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 months later...

Droga życia a słabe punkty

 

Droga życia 7

Mają dużą intuicję, wrażliwość, emocjonalność. Zmysł wysoko rozwinięty estetyki i piękna. Zdolności pisania, artystyczne.

Predyspozycje do okultyzmu, przenikliwość, niezwykłą intuicję, która przejawia się w zdolność do jasnowidzenia i praktykowania wiedzy tajemnej.

Siódemka nie przywiązuje zbytnio wagi do spraw materialnych gdyż twierdza, że pieniądze nie są rzeczą najważniejsza. Negatywnie wibrując 7 jest lekceważąca, zamknięta w sobie, cyniczna. Musi przełamać swój dystans do braku wiary, nieufności.

 

Słabe punkty

kolana, stawy, nogi, system nerwowy , schizofrenia , nadwrażliwość, zmęczenie umysłowe. depresja, osłabienie oskrzeli i narządów oddechowych. Niebezpieczeństwo uzależnień , oziębłość seksualna lub impotencja/.

Aby zachować równowagę psychiczną, wewnętrzna i zdrowie, należy ćwiczyć relaksację, medytacja, samokontrola umysłu.

Wspinaczki, kajakarstwo, pływanie.

 

W miłości 7 powinna szukać partnera o podobnych upodobaniach, aczkolwiek również rozsądnych opanowanych, o podobnej intuicji i magnetyzmie a także ciekawością świata i dążeniem do doskonałości duchowej.

 

Dzieci 7 wyróżniają się powagą i nad wiek rozwiniętym intelektem. Wiedzą i zachowaniem przerastają rówieśników. Marzenia i bogaty świat wyobraźni sprawiają wrażenie nieobecności i pogrążonych we własnym świecie.

Są spokojne i potrzebują ciekawych lektur.

 

Jako rodzic 7 jest odpowiedzialna i sumienna, bywa zbyt wymagająca. Żadne dziecko nie może być tak poważnie tak perfekcjonistyczne i odpowiedzialne, jak pragnie 7 Należy zadbać aby stosunki z dziećmi były bardziej spontaniczne i opierały się na partnerstwie i przyjaźni.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wibracja liczby 7

 

Doświadczenie. Nauka. Doskonalenie materii. Dystans. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. Czas na odpoczynek i kontemplację. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. Otaczanie rzeczywistą opieką, czyli niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń, podpowiadanie drogi.

Jej żywiołem jest Woda. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia — czas kreacji świata materialnego, zakończenia dzieła; 7 nut dźwięków; 7 czakramów, zbiorników energetycznych ciał żywych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. Symbol ograniczenia człowieka przez czas.

Poczucie spełnienia materialnego, które daje możliwość pozbycia się pragnień, żądzy posiadania, zaprzestania pogoni za pieniądzem. Teraz wszystko to przychodzi samo, bo nie zależy nam na tym. Poznawszy na wskroś materię, możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. Nie spieszymy się i czas się wydłuża.

 

W sensie pozytywnym: wiedza, uduchowienie, doświadczenie wewnętrzne, perfekcja, inteligencja, umiejętność rozwiązywania konfliktów, panowanie nad sobą, sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe wartości. Sprawność fizyczna, zręczność, dociekliwość, niezależność, odwaga, pacyfizm, współczucie, intuicja i talent. Magnetyczne oddziaływanie na innych.

 

W sensie negatywnym: egocentryzm, autorytatywność, dominacja, skłonność do tyranii, ambicja, zarozumiałość, potrzeba poklasku, skłonność do przeciążania się pracą, nadaktywność, bieda, samotność, potrzeba ucieczki od rzeczywistości, często w alkohol lub narkotyki.

 

jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TYLKO DLA MISTYKÓW (7)

Zapewne wszyscy znamy pełne niepokoju noce po dniu, gdy po raz pierwszy zauważyliśmy swe siwiejące włosy albo wyraźnie zarysowane zmarszczki na gładkiej dotąd skórze. Myślimy wtedy o odchodzących, oczami wyobraźni już widzimy siebie jako pokracznych, pomarszczonych staruchów, czasem modlimy się tak gorąco, jak nigdy przedtem od wielu lat... a przecież, gdy budzimy się z takiej nocy, Słońce świeci jak co dzień, bawią się dzieci i śpiewają ptaki. Świat jest bezlitośnie taki sam, tylko my już jesteśmy inni... A wtedy -albo przyjmiemy wyzwanie dalekiego jeszcze, lecz absolutnie pewnego już przemijania i ze stoickim spokojem Szóstki pożegnamy się z młodzieńczymi iluzjami o nieśmiertelności, osiągając tym samym ostateczną dojrzałość -albo, gnani iście zwierzęcym lękiem przed przemijaniem, rychło dołączymy do klepiących beznadziejne zdrowaśki aktywistów parafialnych. Powyższy opis mógłby właściwie posłużyć za całą symbolikę siódemki. Wciągu rozwojowym człowieka opisuje ona tzw. kryzys wieku średniego, gdy po raz pierwszy łapiemy kontakt z "tamtym brzegiem". Nieodmiennie towarzyszą temu problemy egzystencjalne lub religijne, które wg większości piszących o Siódemce autorów, są specjalnością tej właśnie liczby. Problemy Siódemki są tym ostrzejsze, że jako bazę wyjściową do swych doświadczeń ma ona lustrzaną Dwójkę, oferującą bez świadome, biologiczne bezpieczeństwo trwania. A przechodząc od Dwójki do Siódemki, bezpieczeństwo takie tracimy. Aby nie zwariować -bezpieczeństwo biologiczne zastępujemy kulturowym, rojąc sny o wiecznym szczęściu bogów, o nieśmiertelnej duszy i zbawieniu za dobrą wiarę albo dobre uczynki. Stąd tak podkreślany przez numerologów mistycyzm i religijność Siódemki. W rzeczywistości liczba ta "sama z siebie" nie jest może aż tak religijna, jak chcieliby tego piszący o niej badacze, w większości sami wychowani w religijnym duchu; Siódemka po prostu szuka bezpieczeństwa egzystencjalnego. Do takich czy innych form tego bezpieczeństwa nie jest przywiązana. Równie dobrze może to być chrześcijańska nadzieja na Zbawienie, jak i pogańskie non omnis moriar. Tu mieści się także popularne powiedzenie: "gdyby Bóg nie istniał, należałoby go wymyślić". A i wiara ateisty w trwałość jego ziemskich dokonań jest całkiem poprawnym i kojącym rozwiązaniem problemów, jakie Siódemka nam przynosi. Jest Siódemka liczbą inicjującą, wprowadzającą człowieka w no- we, duchowe tym razem królestwo. Jako taka -wymaga inicjatywy i pewnej dozy odwagi. Nie wystarczy już krzyk Jedynki czy zaciętość Czwórki; tu trzeba odwagi zmierzenia się z czymś więcej niż ! opory materii. Trzeba mierzyć się z własnymi lękami i niepewnością. Aby temu sprostać -Siódemka ucieka w siebie, wydaje się zimna i zamknięta, czasem jakby wiecznie rozmodlona, a czasem mocno nieobecna w realnym świecie. Tak oto wsłuchuje się ona w delikatne i łatwe do zagłuszenia głosy swego wewnętrznego bóstwa. Siódemka nie zna jeszcze swoich praw ani ograniczeń w tym królestwie. Zachowuje się więc po trosze jak dziecko na uczcie bogów, raz z przesadną ostrożnością i rewerencją do swych panów, innym razem psocąc i licząc, że się jej, niczym dziecku, wybaczy wszystko. Niczym dziecko, wmawiające sobie nie popełnione grzechy, pełna bywa czasem Siódemka bezsensownego poczucia winy. Próbuje jakiejś równie bezsensownej pokuty. Wtedy oczekuje wybaczenia od ludzi. Gdy je otrzyma, zyskaliśmy coś więcej niż wdzięczność człowieka uwolnionego od poczucia winy: zyskamy przychylność bogów, którzy Siódemkę prowadzą w jej życiowej i losowej drodze. Nie jest to łaska do pogardzenia, albo- wiem za kogo Siódemka się pomodli, ten szybko doświadczy cudów. W gruncie rzeczy Siódemka jest mocno niepewna siebie i świata. Nie rozumie też sił, jakie naprawdę światem rządzą, przeczuwa je zaledwie. Toteż częściej niż inni popełnia błędy, ale i częściej niż inne liczby, umie się do błędu przyznać. Wtedy nie jest surowo karana. I właściwie jako jedyną swą broń ma delikatna i wrażliwa Siódemka -wiarę i ufność. Nie lubi Siódemka tłumów ani jarmarcznych uciech. Często wręcz robi wrażenie, jakby instynktownie szukała samotności albo nawet cierpienia. Jest bardzo "kameralna". Aby w pełni wypowiedzieć bogactwo swych odczuć, obaw i niepokojów, potrzebuje skupienia, uwagi i pełnych wewnętrznej ciszy życzliwych ludzi, którzy potrafią słuchać nie sądząc. Siódemka uczy się trudnej sztuki powolnego odchodzenia od zgiełku tego świata i pośpiechu jego codziennej walki o byt. Sama walki nie lubi, woli raczej ustąpić lub nawet coś oddać. Wie, że cokolwiek oddała lub straciła, wróci do niej pomnożone. Cicha i pokorna, nie jest jednak Siódemka kimś, kogo można wykorzystywać bez końca. Bo wprawdzie sama bronić się nie umie, lecz opiekujące się Siódemką bóstwa nieźle potrafią dać się we znaki każdemu, kto chciałby ją skrzywdzić. Ci sami bogowie potrafią też ot tak, dla swego błahego kaprysu, pokazać Siódemce swą moc. Zadbają, by ich podopiecznemu nie stała się krzywda... ale zadziwią potężnie. Dlatego to bywa Siódemka "liczbą cudów". Jeśli komukolwiek z naszych numerologicznych bohaterów zdarzają się cuda w życiu, to właśnie Siódemce. Precyzyjna, bezlitosna logika to nie dla niej; ona raczej operuje efektownym paradoksem, zaskakującym skojarzeniem, niestandardowym wykorzystaniem wyobraźni, czyli właśnie czymś na pierwszy rzut oka cudownym. Najszlachetniejsze wydanie Siódemki to zatem ktoś, kto uświadamia sobie konieczność wyjścia od Natury ku wyższym formom egzystencji. Ku własnej tożsamości już nie tylko społecznej, ale i wewnętrznej, duchowej, tej, która jest dotknięciem Wieczności. Tak oto realizuje Siódemka przypisaną sobie potrzebę ZAISTNIENIA. Istnienia już niezależnego od zniszczalnego ciała ani od przemijającego uznania i bogactwa. Druga potrzeba Siódemki, tj. NADANIE FORMY; może być zaspokojona np. poprzez znalezienie stałego, choć różnego dla różnych ludzi sposobu na doświadczanie duchowości. Może to być religia, medytacja, silna wiara w sens życia itp. zachowania, które łączą człowieka z Absolutem. Oczywiście dojrzała Siódemka nie będzie ni- komu narzucać swych przekonań, gdyż wie, że do swych bogów każdy dociera w ciszy i samotności. Z czasem Siódemce przestają być potrzebne wszelkie rekwizyty zewnętrzne. Sama staje się głębią swojej wiary -a wtedy obcując z kimś takim, mamy wrażenie świętości. Jest Siódemka wielką próbą człowieczeństwa, ze wszystkimi jego niepokojami i niepewnościami. Nie wszyscy próbę tę przechodzą pomyślnie. Niestety w dzisiejszym, do imentu spieniężonym i odrzucającym sacrum, świecie często (zbyt często) mamy do czynienia z mniej doskonałym, negatywnym wydaniem Siódemki: bigotem, obłudnikiem religijnym i moralnym, przekonanym o własnej świętości i monopolu na prawdę jakiejś "jedynie słusznej" sekty czy ideologii. Bo wprawdzie Siódemka bez wiary jest bezbronna, ale jej nadmiar, za wszelką cenę szukanie pewności, niedopuszczanie wątpliwości, typowych przecież dla opisywanego tu typu umysłowości -to klęska i stoczenie się człowieka w bełkot mistyczny, ideologiczny, a nierzadko i polityczny. To właśnie w wieku "siódemkowatym" zdarza się nam rozpoczynać karierę publiczną bez żadnej pokory wobec wyborców, a za to z niezłomną wiarą, że dokonamy czegoś, co przejdzie do Historii i tym samym nie pozostaniemy na wieki wieków bezimienni. Równie częste są w tej grupie wiekowej nagłe "oświecenia", "misje otrzymane od Boga", tworzenie sekt itp. zmory towarzyszące ludzkości od jej początków. Przeznaczeniem Siódemki jest przekraczanie granic własnego człowieczeństwa, wzbogacenie go o pierwiastek duchowy. Wtedy nasza egzystencja nie kończy się wraz końcem możliwości Natury i ciała przez nią stworzonego. Wtedy dopiero, wolni od zwierzęcych potrzeb, zaczynamy być duchowi i od tej pory właśnie owa świeżo odkryta w Siódemce duchowość umożliwi nam przełamanie przekleństwa płci; umożliwi powolne wychodzenie od ziemskich czterech wymiarów ku wyższym światom, słowem- stanie się podstawowym źródłem naszej nowej życiowej radości.

 

Włodzimierz Zybertal

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 year later...

Liczba 7

Liczba 7 to FILOZOF, MISTYK, UCZONY, NAUCZYCIEL (NIOSĄCY ŚWIATŁO), PIEWCA KULTURY, FANTASTA, EPIKUREJCZYK, MENEDŻER.

Jej słowami—kluczami są: wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwycięstwo nad samym sobą, sekret.

 

Jest to liczba świętych mistyków zatopionych w kontemplacji. Symbolizuje wiarę, mistycyzm, samotność, rozwój intelektualny, wyciszenie, odsunięcie się od świata w poszukiwaniu Prawdy, medytację, podróże do własnego wnętrza, oświecenie, twórczą samotność wobec ogromu Boga i Wszechświata, doświadczenia materialne i duchowe.

Jest to liczba magiczna. Jej pozytywne wibracje dają siłę wiary, medytację, zintegrowanie wewnętrzne, pokój duszy, świadomość boskości każdej cząstki świata; negatywne: ucieczkę w iluzję, alkohol, narkotyki, bezwolność, brak kontaktu z rzeczywistością, problemy egzystencjalne.

Władcą Siódemki jest Ketu, południowy węzeł księżycowy. Rządzi on ludźmi urodzonymi 7. 16 i 25 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drugi Życia lub Imienna wynosi Siedem. Najbardziej jest widoczny u ludzi, których Liczbą Duchową jest Siódemka.

Według Hindusów (symbolicznie), Ketu to bezgłowy tułów o rybim ogonie. Uważa się, że jest szkodliwy, jednak mniej niż Rahu: północny węzeł księżycowy (na Zachodzie odwrotnie). Jest tak dlatego, że uważa się go za mokshakaruk (przyczynę wyzwolenia). Obdarza on zdolnością do nieprzywiązywania się do materialnych pragnień i tendencjami duchowymi. Daje mądrość, zdolność świadomego osądu i zdolności parapsychiczne. Pod jego wpływem ludzie stają się wrażliwi i ulegają emocjom, czują awersję do zdobyczy materialnych i tracą zainteresowanie psychodramą życia. Czują, że nie mają ambicji i motywacji. Interesują się wiedzą o Jaźni i starają się osiągnąć oświecenie poprzez „prawdziwa wiedzę".

Ketu ma apatyczną naturę oraz destrukcyjny i niszczycielski charakter. Swoich podopiecznych czyni pasywnymi, fest szczególnie silny w nocy i łatwo wpa da w gniew. Kiedy Ketu nie znajduje się w pozycji korzystnej astrologicznie, upośledza swoich podopiecznych. Tracą oni umiejętność trzeźwego osądu i stają się szaleńcami w światowym rozumieniu. Mogą wydawać się owładnięci przez złe duchy i demony. Kiedy Ketu jest w sprzyjającej pozycji, uzyskują moc uzdrawiania ludzi opętanych przez złe moce. To sprawia, że interesują się sztukami uzdrawiania, takimi jak medycyna naturalna, parapsychologia, tantra, czary, nauki okultystyczne, ziołolecznictwo, przyprawy, pokarmy, wibracje dźwiękowe.

Osoby pod władzą Ketu są gadatliwe; uwielbiają dyskusje i debaty i mają własny typ logiki. Żyją w świecie fantazji i śnią na jawie. Obdarzeni są intuicją i wyobraźnią i uwielbiają przesadę. Czasami są dobrze ubrani, a czasami nie. Mają kosmopolityczne poglądy: przyjmują prawdy ze wszystkich religii i stwarzają swoją własną religię.

Ketu włada wiekiem dojrzałym. Merkury, Wenus, Rahu i Saturn są jego przyjaciółmi, a Słońce, Księżyc i Mars wrogami. Jowisz jest neutralny.

Moc węzłów księżycowych (Rahu i Ketu) i Saturna wzrasta w czasie Kalijugi (obecny Wiek Żelaza).

Ludzie zdominowani przez liczbę Siedem żyją w oddaleniu od świata. Mogą być abstrakcyjnymi naukowcami, poetami, duchownymi lub mistykami. Są uzdolnieni intelektualnie i mają dar widzenia świata z dystansu, dar uogólnień i wy*ciągania abstrakcyjnych wniosków. Mimo iż nic pociągają ich sprawy materialne, mają zaufanie do materii, dogłębnie ją poznają i są dobrymi menedżerami.

Jeśli liczba Siedem jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to twoja uwaga kierowana będzie na życie wewnętrzne, na jego jakość. Równocześnie zmuszony będziesz dogłębnie poznać materię — poprzez wyobcowanie z normalnego życia: dzięki ciału (przez kłopoty z nim), dzięki wierze (zakon, świątynia) lub dzięki poznaniu (praca naukowo-badawczą). Dzięki medytacji i analizie odkryjesz sens i nowe prawdy.

Obdarzony jesteś wrażliwością i intuicją, która pomaga ci trafnie przewidywać wydarzenia. Interesujesz się wszystkim co niematerialne. Jesteś z natury filozofem i pustelnikiem, rozmodlonym mnichem i utalentowanym naukowcem. Z pasją zdobywasz wiedzę i dla niej jesteś w stanie poświęcić bardzo wiele. Jesteś niezależnym (choć chętnie dzielisz się z innymi owocami swojej pracy), mądrym i pełnym wewnętrznego spokoju człowiekiem.

Uwielbiasz czytać książki, które zastępują ci towarzystwo. Kochasz sztukę i jesteś jej prawdziwym znawcą. Interesujesz się kulturą i chętnie sam tworzysz, odnajdując ścieżkę swojej kreatywności. Twoje nastawienie do życia jest filozoficzne, dlatego potrafisz zrozumieć trudne sytuacje, które cię spotykają i wyciągnąć z nich należyte wnioski. Pragnienie poznania jest dla ciebie tak silne, że często sam powodujesz różne, nie zawsze mile wydarzenia, które następnie poddajesz analizie.

Jesteś samotnikiem. Nic potrafisz otworzyć się przed drugą osobą, niechętnie okazujesz uczucia, uważając, że są w życiu ludzkim sprawy ważniejsze niż wyznawanie miłości. Potrafisz zaakceptować tylko takiego partnera, który dostosuje się do twojego światopoglądu i chociaż częściowo dorówna ci intelektualnie.

Siódemka zapowiada niezwykłe powodzenie w realizacji zamierzeń.

Podejmował się będziesz rzeczy wielkich i osiągniesz je. Życie dostarczać ci będzie wciąż nowych wyzwań. Będziesz panem swego Losu. Twoje życie będzie bardzo udane. Jesteś uzdolniony artystycznie i lubisz pracować w pojedynkę. Z natury jesteś introwertykiem. Niezbyt łatwo akceptujesz kogoś jako przyjaciela. Nastawiony jesteś duchowo i intelektualnie. Lubisz długie spacery i kontemplacyjne rozmyślania. Nie jesteś ani egoistą, ani chciwcem, może ci jedynie doskwierać melancholia. Próbujesz poznać istotę rzeczy. Jesteś myślicielem-filozofem. Po winieneś się zająć czymś konkretnym, zamiast pogrążać się w marzeniach. Ktoś powinien się zająć jednak twoimi finansami, gdyż sam masz z tym problemy. Z powodzeniem możesz studiować parapsychologię, okultyzm, wiedzę vedyjską czy gnozę. Możesz być związany z misteriami i mediumizmem.

Jesteś wrażliwy na krytykę. Jeśli się nie skontrolujesz, możesz być nieprzyjemny dla otoczenia. Jesteś dość zimny, powolny i analityczny; ostrożnie szu kasz mocnej podstawy. Nie jesteś przygotowany, by cokolwiek wyznawać powierzchownie. Dzięki medytacji i analizom odkrywasz stare i nowe prawdy. Właściwą rolę w twoim życiu odgrywa pomoc i ukojenie, jesteś pełen smutku. gdy cierpi twoje ciało i dusza. W stosunku do innych jesteś pełen rezerwy. Ce nisz ludzi delikatnych, o wielkim spokoju. Emanuje z ciebie powaga i godność, przy czym miejsce i pozycja, jakie zajmujesz, nie odgrywają żadnej roli. Czujesz naturalny respekt przed innymi. Twoje zainteresowania mają fundamenty filozoficzne i kulturalne.

Miewasz też trudne chwile, przeszkody i trudności. Czerpiesz z nich jednak później profity. Traktujesz życie jako wyzwanie, co ułatwia ci zrozumienie go i panowanie nad nim.

Uciechy życia są dla ciebie ważne. Uważasz, że bez nich życie byłoby nudne. jesteś jego znawcą i smakoszem (hulaką).

Żyjesz z dala od gonitw dnia codziennego. Z natury jesteś introwertykiem, powściągliwym, poważnym, pełnym godności i opanowania samotnikiem. Nie interesują cię wygody i pieniądze. Wolisz refleksje i rozmyślania nad problemami głębokich prawd i tajemnic. Mimo wnikliwego umysłu możesz mieć trudności w przekazywaniu swoich myśli innym. Możesz być głęboko nieszczęśliwy i rozczarowany, pesymistyczny, wyniosły i pełen rezerwy. Wiele jest tajemnic w twoim życiu. Również twój wpływ na innych jest tajemny. Lubisz morze, pod róże i wielkie projekty. Skłonny jesteś do kapryśnych dziwactw. Obdarzony jesteś wyobraźnią, intuicją i logiką. Zagłębianie się w siebie przynosi ci depresję i ponury nastrój. Z samotności czerpiesz jednak inspirację. Ignoranci zniechęcają cię.

Staraj się pokonywać tendencję do wycofywania się. Bądź aktywną częścią świata. To warunek twojego szczęścia. Jesteś jednostką silną i wzbudzającą zaufa nie. Wykorzystaj to.

Siódemka umożliwia ci zrozumienie więzi łączącej człowieka ze Wszech światem. Dzięki krytycznemu osądowi nie poddajesz się „vox populi"; każda informacja przechodzi przez gęste sito. Ciekawość twoja nic zna granic. Masz wielki zmysł obserwacji. Nie ustajesz w poszukiwaniu prawdy, doskonałości, piękna i przyczyny. To czyni cię bibliofilem i estetą.

Masz niezależną indywidualność i nie zgadzasz się z opinią większości. Stąd skłonność do samotności. Będąc ostrożnym, powściągliwym, zahamowanym i zakompleksionym człowiekiem, odczuwasz wstręt do emocji. Samotność nie jest dla ciebie ciężarem. Szukasz jej i rozkoszujesz się nią (nawet cię wzbogaca). Możesz być postrzegany jako osoba dziwna i hermetyczna.

Trudno cię zrozumieć, gdyż nic jesteś wylewny i komunikatywny. Możesz sprawiać wrażenie osoby wyniosłej, zimnej i pełnej rezerwy. Przypisać ci można zarozumiałość, pychę i przemądrzałość. Dla niektórych jesteś antypatyczny. Przyczyna jest taka, że będąc świadomy tego, jak łatwo cię zranić, przybierasz pozę pełną rezerwy, by ukryć swe emocje i chronić prywatność.

Łatwo „wnikasz" w psychikę innych i poznajesz ich motywacje, ukrywając swe własne oblicze. Oryginalność, duma i niezależność sprawiają, że niechętnie przyjmujesz rady i pomoc innych.

Pozostajesz wierny swym ideałom i walczysz o nic do upadłego, nie przejmując się opinią innych. Rozumiesz, że oświecenie osiąga się poprzez naukę, studia i zagłębianie się we własne wnętrze.

Obdarzony jesteś magnetyzmem, przenikliwością i intuicją. Nic nie uchodzi twojej uwadze. Nic ufasz niczemu, czego nic znasz. Aby uwierzyć, musisz najpierw poznać i zrozumieć. Odwołujesz się do własnej logiki i racjonalnego myślenia. Promieniujesz wewnętrzną dystynkcją i elegancją. Jesteś enigmatycznym mędrcem, trudnym do zdefiniowania. Żyjesz w swoim własnym świecie, odgrodzony szklanym murem od rzeczywistości, która cię otacza. Sprawiasz wraże nie osoby nieśmiałej i samotnej.

Mimo że nie pociągają cię dobra materialne i tytuły, możesz być popularny. Popularność ta będzie ci jednak ciążyć. Lubisz towarzystwo nielicznych, wy próbowanych przyjaciół, podzielających te same zainteresowania. Wśród nich jesteś towarzyski i komunikatywny. Jesteś wybredny w doborze przyjaciół i z trudem się zaprzyjaźniasz. Jeśli jednak dasz komuś swoją przyjaźń, będziesz mu wierny i oddany. Nie chcesz być ani przełożonym, ani podwładnym. Potrafisz słuchać, choć nic lubisz pustej gadaniny.

Jesteś perfekcjonistą; nie akceptujesz zwykłej przeciętności i złego gustu. Pragniesz wszystkiego, co najlepsze. Wyznaczasz sobie różne normy i ideały nie do zrealizowania. To rodzi frustracje i kompleksy. Musisz nauczyć się wykorzystywać swe zdolności i nie hamować uczuć (otworzyć się na innych). Winnym przypadku dojdą do głosu negatywne wibracje Siódemki: pesymizm, mroczność, melancholia, sarkazm, mrukliwość, popadanie w kompleksy, nieufność, egoizm, złośliwość, krytykanctwo. Mogą one rodzić obsesje i nerwice. W chwilach depresji możesz sprawiać wrażenie osoby cierpiącej za całą ludzkość.

Najlepsze rezultaty osiągniesz pracując na własny rachunek. Wszędzie sobie dasz radę, gdzie liczy się dobra jakość i skuteczne działanie. Będziesz mógł wykorzystać swoją perfekcyjną naturę i rzetelność. Środowisko musi być jednak estetyczne i piękne. Dobre są dla ciebie zawody polegające na upiększaniu (projektowanie mody, dekoratorstwo wnętrz, sztuka użytkowa, fryzjerstwo, kosmetyka). Możesz być także naukowcem, badaczem, psychologiem, psychiatrą lub literatem. Dobrze się czujesz w zawodach umożliwiających kontakt z na turą (geologia, rolnictwo, ogrodnictwo, budownictwo). Możesz być też kolekcjonerem.

Mimo iż nic posiadasz zmysłu praktycznego i nie interesujesz się sprawami materialnymi, możesz osiągnąć wielki majątek, sławę i sukces. Przyjdą one do ciebie same. Świat materialny nic powinien stać się jednak dla ciebie celem. Negatywne wibracje mogą skłaniać cię do zdobywania wielu rzeczy, co zaprowadzić cię może do materializmu, zamknięcia w sobie, nieuczciwości, lekceważenia innych i cynizmu. Staraj się widzieć siebie w całości, a nie jako całość.

Mimo pewnej obojętności, masz potrzebę zdobycia zaufania i szacunku otoczenia. Twoja pomoc duchowa może ulżyć w cierpieniu tym, którzy mimo dystansu, jaki stwarzasz, zbliżą się do ciebie.

Obok książek i własnych myśli, towarzyszy ci w życiu sztuka (kompozycje, obrazy, starocie). Nic unikniesz jednak huśtawek Losu, tak że życic wyda ci się pasmem rozczarowań, które poddawał będziesz analizie.

Twój idealizm, marzycielskość i intelektualizm, mające cię doprowadzić do zrozumienia świata, nie przystają do twardych reguł tego świata.

Życic utrudnia ci dystans, jaki posiadasz do innych, cynizm i izolowanie się. Możesz stać się nieuczciwym materialistą, który w nic nie wierzy i z prawdziwym brakiem pokory kpi sobie z wszystkich religii. Taka postawa będzie klęską. Twoje słabe punkty w ciele to: kolana, nogi, stawy i system nerwowy. Grozi ci schizofrenia.

Sprawiasz wrażenie niewzruszonego i zbliżasz się do ludzi usiłując ich oczarować i rozbroić swą przyjemną powierzchownością. Oddany jesteś planowaniu i zabawie (sprawiasz wrażenie lekkoducha, Narcyza). Planowanie przyszło ści, według różnych opcji, jest twoją strategią obronną, by zwiększyć przyjemność życia, eliminując nudę i cierpienie. Masz w sobie wicie energii i potrafisz ciężko pracować, o ile sprawa cię interesuje. Pragniesz robić „coś ciekawego". Potrafisz pracować bez końca, lecz wolisz zajmować się jednocześnie kilkoma sprawami. Pragniesz włączyć się w ożywczy prąd wartościowych zajęć. Dopasowywanie różnych opcji przeszkadza ci w angażowaniu się w jedną rzecz. Stale myślisz o kilku rzeczach naraz. Rozpraszają cię różne formy terapii i kierunki działania. Twoim rdzeniem jest paranoja, choć nie przejawiasz lęku. Lubisz igrzyska słowne, burze mózgów, myśli i rozważania. Cieszą cię wszelkie zabawy. Przyjemności są formą ucieczki przed cierpieniem. Pragniesz adoracji ludzi ciekawych; nudzą cię powtórzenia. Wzbudzasz oczekiwania w tych, którzy mniej są przyzwyczajeni do kwiecistości, wdzięków i „współuczestniczenia w tym co najlepsze". Jesteś skoncentrowany na sobie. Patologiczny narcyzm każe ci mnie mać, że jesteś kimś lepszym intelektualnie niż inni, zasługującym na większe uznanie i wsparcie. Twoje cierpienie polega na lęku przed zdemaskowaniem cię jako osoby mniej wartościowej, niż mniemałeś. Z osobami mającymi autorytet pragniesz być jak równy z równym.

Wicie w tobie obaw i lęków. Dążysz do miłych kontaktów, by rozbroić kontrolę autorytetu. Lubisz życie w grupie i potrafisz poprawić jej nastrój. Lubisz być wolnym strzelcem, odpowiedzialnym przed samym sobą („Zostaw mnie w spokoju, nie mów mi, co mam robić."). Wolisz małe dawki dobrych przygód niż posiłek z jednej. Do twoich głównych zalet należą entuzjazm dla możliwości twórczych i autentyczna umiejętność wyciągania ręki do ludzi. Umiesz koordynować działania grupy, prowadzić burzę mózgów, eksperymentować, dostosowywać własne zasady do nowych pojęć, dostrzegać punkty styczne w przeciwnościach, widzieć we wszystkim lepsze strony. Jesteś teoretykiem nowych paradygmatów. Nie lubisz prac rutynowych, nie mających posmaku przygody.

 

WIDZENIE ŚWIATA.

jesteś człowiekiem skoncentrowanym na faktach, za jętym planowaniem usprawnień, które mogą uczynić twoje życie łatwiejszym. Cechuje cię niespożyta energia i rzutki umysł. Zdarza ci się jednak podejmować pochopne decyzje. Nieustannie szukasz cudownego środka na cierpienia ziemskiej egzystencji. Potrafisz tworzyć „raj na ziemi", w którym ożywa każda fantazja, marzenie i możliwość. Pragniesz za wszelką cenę uniknąć bólu i niewygody. Wypaczona motywacja każe ci szukać dobrostanu i szczęśliwego życia. Pod stawową sprawą jest dla ciebie uczynienie życia łatwym i miłym, zaś głównym uzależnieniem psychicznym: zachłanność. Łapczywie sięgasz po wszystko co nowe i co może dać ci poczucie piękna i komfortu.

 

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Uciekasz od szarej rzeczywistości, gdyż widzisz w niej źródło cierpienia. Wolisz skoncentrować się na wytworach własnego umysłu, budując fantastyczne plany i możliwości. Chronisz się w ten sposób przed uwikłaniem w stres codziennego życia. Nie jesteś realistą, lecz optymistą z nawyku. Bez przerwy angażujesz swój ana lityczny umysł do projektowania planu, który zapewni ci szczęście. Nowe projekty tworzysz nałogowo; wierzysz, że świetny plan wystarczy, by wszystko uległo poprawie. Masz opinię idealisty bujającego w obłokach. Ograniczasz przez to szansę wzbogacenia swojej osobowości i duchowego rozwoju. Sposób, w jaki pod chodzisz do życia, zżera twoje poczucie własnej wartości, ulec przynosi ci odda wanie się przyjemnościom.

 

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Trwale więzy przyjaźni i miłości cenisz sobie ponad wszystko. Jesteś hojny aż do przesady. Kiedy tylko możesz, reagujesz na cudze nieszczęście, niezależnie od tego, jak duża jest rozbieżność między tym co mówi osoba pokrzywdzona, a rzeczywistą stratą. Widzisz więcej niż mówisz. Uważany jesteś za człowieka łatwowiernego, o dobrym sercu. Wszystkich traktujesz z humorem. Dbasz o przyjaźń z ludźmi dorównującymi ci intelektem. Źle znosisz burzliwe rozmowy. Uwielbiasz komfort i elegancję. Jesteś „dzieckiem szczęścia", czymś najlepszym, co mogło się przy trafić ludziom. Łatwy we współżyciu, mistrz tańca, humoru, ujmująca osobowość, zdolna porwać każdego. Brakuje ci tylko wiary we własne siły i dlatego niekłamana miłością darzysz ludzi, którzy traktują cię serdecznie i poważnie. Interesują cię nowe osiągnięcia. Nie jesteś jednak w stanie samodzielnie wykorzystać ich w życiu. Interesujesz się wieloma dziedzinami życia.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: zdolność ukazywania nowych perspektyw, błyskotliwy umysł, głębia charakteru, wytrwałość, wrodzony optymizm, moralność, wierność w przyjaźni, energia, dowcip, zdolność umilania życia innym, pogodne usposobienie, wszechstronne zainteresowania, filozoficzne i naukowe usposobienie, zdolności pedagogiczne, mistycyzm, zdolność wprowadzania w życic nowych pomysłów.

źródło: Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...