Skocz do zawartości

Droga życia 6 - charakterystyka


Polecane posty

DROGA ŻYCIA 6

 

Charakter - osobowość

Liczba ta przedstawia siły, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i poszukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjonalnego, tworzących harmonijną całość.

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji odznaczają się humanitaryzmem, szczodrością i opanowaniem. Można mieć do nich pełne zaufanie pod każdym względem, gdyż są prawe, szlachetne i łagodne. Zawsze pragną dobra dla innych, a zwłaszcza dla swej rodziny. Głównym celem ich życia jest bowiem szczęście rodzinne i tych, którzy je otaczają. Dla dobra swych bliskich gotowe są zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań. Z tej samej przyczyny, jeśli czują, że bezpieczeństwo ich bliskich jest zagrożone, Szóstki tracą całą swą łagodność i stateczność, zmieniając się w osoby zdolne do wszystkiego, siejąc lęk i grozę wśród wrogów.

Zrównoważone i delikatne, łatwo dają się lubić. Jeśli zaś komuś ofiarowały swą przyjaźń, można być pewnym, że będzie ona dozgonna. Szóstki uwielbiają otaczać się przyjaciółmi, a podejmowanie gości sprawia im ogromną przyjemność.

Osoby o tej wibracji odczuwają potrzebę piękna, harmonii i wygodnego życia.

Nieustannie też troszczą się, aby polepszyć warunki życia sobie i swym bliskim. To na nie zwykle spadają obowiązki rodzinne, które wypełniają z prawdziwą radością.

Szóstki są kochające i czułe, ale i same potrzebują miłości i opieki. Uczucia odgrywają w ich życiu decydującą rolę. Cechuje je wrażliwość, czułość, romantyczność i idealizm. Mają jednak skłonności do zbytniego przejmowania się błahostkami, co nierzadko bardzo utrudnia im życie.

Ci urodzeni doradcy posiadają wyjątkowe zdolności do analitycznego i logicznego myślenia. Są to osoby poważne, godne zaufania, skrupulatne, uporządkowane i często wręcz przesadnie dokładne, co może doprowadzić do zbytniego przejmowania się szczegółami oraz marnowania sił i energii na rzeczy nieważne. We wszystkim szukają doskonałości, harmonii i równowagi.

Szóstki kierują się szczytnymi ideałami, jak pragnienie służenia bliźnim, niesienia pomocy potrzebującym, walka o sprawiedliwość i prawa człowieka. Jednak z drugiej strony, ich skrajna ufność i prostoduszność sprawiają, że osoby te często bywają wykorzystywane przez jednostki wyrachowane i pozbawione skrupułów.

Wiele osób o tej wibracji poddaje się lenistwu i pasywności, wybierając życie wygodne i bezkonfliktowe. Typowa jest dla nich pewna ambiwalencja w sposobie postępowania; raz bowiem wykazują silny charakter, zdecydowanie i upór, a kiedy indziej - brak pewności siebie oraz indolencję i kompleksy, niezrozumiałe dla otoczenia.

Szóstki mają konserwatywny i tradycyjny światopogląd, a jednocześnie są romantyczne, sentymentalne i podatne na wzruszenia. Krótko mówiąc, są to istoty bardzo wrażliwe, czułe i bezbronne, często zupełnie nieprzygotowane do ostrej, bezpardonowej walki, do jakiej zmusza nas współczesne życie.

Szóstki to prawdziwi sybaryci, lubujący się w komforcie i potrafiący docenić to, co piękne. Stale upiększają i dekorują swe otoczenie, kupując piękne przedmioty. Bez względu na pozycję społeczną i warunki materialne, potrafią stworzyć w swych domach ciepłą i gościnną atmosferę.

Reprezentanci tej wibracji muszą mieć zawsze kogoś, o kogo mogliby się troszczyć. Są to urodzeni opiekunowie i przewodnicy, a im więcej mają osób, za które muszą odpowiadać, tym bardziej czują się szczęśliwe. Jednak, uwaga! - nadmiar tej opiekuńczości może być uciążliwy i męczący dla ich podopiecznych.

Wesołe i pełne werwy Szóstki są świetnymi rozmówcami, powinny jednak pilnować się, aby nie zamęczyć swych słuchaczy zbytnim gadulstwem. Osoby te mają również wyraźne skłonności do plotkarstwa.

Szóstka "pozytywna" jest osobą zdecydowanie dobrą, szczerą, uważającą, delikatną i serdeczną. Emanuje z niej ciepło, spokój i pewność siebie. Największym szczęściem będzie dla niej tworzenie wokół siebie atmosfery ładu, harmonii i piękna.

Niemniej Szóstkom grozi porażka w najważniejszej dla nich dziedzinie - życiu rodzinnym. Mają bowiem skłonność do nadmiernej troski i nadopiekuńczości wobec swoich najbliższych jak również przyjaciół. Skłonność ta często wyraża się przez chorobliwą zazdrość, podejrzliwość i mieszanie się w sprawy innych.

Ujemny aspekt tej wibracji to brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, lenistwo i uchylanie się od wszelkiej odpowiedzialności. Aspekt ten oznacza także wyolbrzymianie trudności i obsesyjne przejmowanie się sprawami niejednokrotnie nieistotnymi lub wręcz wymyślonymi. Jeśli zatem Szóstki nie wypracują obiektywnego i zrównoważonego podejścia do sprzeczności i trudności, jakich pełno w życiu każdego człowieka, mogą nawet - jeśli inne Wibracje wzmacniają tę tendencję - paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Powinny również nauczyć się walczyć z własną biernością i niechęcią do stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i licznych zabiegów.

 

Powołanie - zawód

Osoby o tej wibracji obdarzone są uzdolnieniami twórczymi i artystycznymi, wyjątkowo rozwiniętym, poczuciem harmonii, rytmu i estetyki.

Liczba 6 jest ściśle związana z rodziną, służbą społeczeństwu i wspólnocie. Osoby te lepiej niż inne wypełniają wszelkie zadania związane z polepszeniem sytuacji materialnej zarówno swych najbliższych, jak i bliźnich w ogóle.

Ze względu na często pojawiające się w życiu Szóstek chwile załamań i niepewności, powinny one pielęgnować wiarę we własne możliwości i walczyć z niezdecydowaniem i nieśmiałością. Tylko wówczas zdolne będą do szybkiego działania i wykorzystywania okazji, których na pewno nie zabraknie w ich życiu. W rzeczywistości bowiem są to osoby szczególnie predestynowane do tego, aby odnosić sukcesy na wielu polach, najpierw jednak muszą wierzyć w siebie i w to, że otoczenie zauważa i docenia ich liczne zalety. To wszystko winny mieć na uwadze, zanim zdecydują się na wybór zawodu.

Aby osiągnąć sukces, na jaki zasługują, muszą również odpowiednio ustosunkować się do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych, do których zazwyczaj przywiązują zbyt wielkie znaczenie. Często bowiem tak angażują się w sprawy domowe, że zapominają lub rezygnują z obowiązków zawodowych, marnując tym samym swe olbrzymie zdolności twórcze. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że Szóstka nierzadko zawdzięcza swój zawodowy sukces bliskim osobom, popychającym i inspirującym ją nieustannie do działania. Trzeba również podkreślić, że sukces ten nie stanowi dla Szóstek powodu do dumy i nie jest dla nich istotny, jeśli nie przyczynia się do poprawy sytuacji w ich rodzinie. Ona jest przecież celem i najważniejszą motywacją w życiu Szóstek.

Jako że osoby o tej wibracji posiadają wyjątkowo rozwinięte instynkty humanitarne, wyróżniają się w profesjach związanych ze służbą społeczną, a więc w medycynie (zwłaszcza w pediatrii i pielęgniarstwie), a także jako opiekunowie społeczni, dyrektorzy szpitali, chemicy i bakteriolodzy.

Szóstki odnoszą sukcesy także na polu oświaty i literatury - jako pisarze, tłumacze, księgarze, profesorowie, kuratorzy, nauczyciele i dyrektorzy szkół, zwłaszcza artystycznych.

Wśród Szóstek znajdziemy wyjątkowo dużo psychologów, psychiatrów, kaznodziei i doradców, gdyż mają wybitny dar komunikowania się z bliźnimi, a ich zrównoważone i spokojne słowa dodają odwagi, zachęcają i pocieszają.

Generalnie wszystkie gałęzie wiedzy, edukacji i religii są odpowiednie dla Szóstek, jeżeli zdołały przezwyciężyć swoją indolencję oraz niepewność i zdecydowały się na karierę uniwersytecką.

Jako artyści zdobędą uznanie w następujących dziedzinach sztuki: poezja, proza, malarstwo, sztuka użytkowa, rzeźba, kino, teatr, taniec, a także śpiew i muzyka, gdyż osoby o tej wibracji posiadają na ogół świetne warunki głosowe. Wielu słynnych śpiewaków to właśnie Szóstki.

Duży talent wykazują również w dziedzinach związanych z dekoracją wnętrz, modą i kosmetyką.

Szóstka może wykazać się również w działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb rodziny, domu i społeczeństwa, na przykład w administracji, zaopatrzeniu, usługach lub hotelarstwie i handlu.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni o tej wibracji znani są jako doskonali kucharze. Pełni wyobraźni i pomysłowości, wykazują ogromną zręczność w wymyślaniu i przygotowywaniu wyśmienitych potraw, a także w organizowaniu długo potem wspominanych przyjęć i spotkań towarzyskich.

Szóstki są poważne, uczciwe i ze wszech miar godne zaufania, co sprawia, że nie ma lepszych niż one urzędników. Sumienne i pracowite, wypełniają swoje obowiązki z radością i poczuciem odpowiedzialności.

Jako szefowie, osoby te są wielkoduszne i szczodre, ale jednocześnie wymagające i często drażliwe. Powinny starać się, aby osiągnąć równowagę między tolerancją, a wymaganiami. Z jednej strony łatwo je oszukać, a z drugiej zaś nadmiernymi wymaganiami i przywiązywaniem dużej wagi do nieistotnych szczegółów często zrażają do siebie swych podwładnych.

Jeśli Szóstka nie miała wyboru i nie poświęciła się dziedzinie odpowiadającej jej zdolnościom, powinna wykorzystać swój wolny czas na takie zajęcia, jak pisanie, granie w amatorskim teatrze lub uczestniczenie w akcjach charytatywnych i społecznych.

 

Sprawy materialne

Pieniądze są dla Szóstek o tyle ważne, o ile mogą zapewnić wygody i stabilizację ich rodzinom.

Szóstki są hojne, jeśli chodzi o ich czas, osobę, radę czy pomoc, nie dotyczy to jednak spraw finansowych. Odnosi się to również do ich rodzin.

Osoby te mają często tendencje do odgrywania roli władców absolutnych. Odczuwają ogromną satysfakcję, jeśli mogą zapewnić rodzinie wszelkie wygody i nie rozumieją, dlaczego miałyby być hojne, "przecież i tak" - mówią - "wszystko, co mam, jest wasze...".

Szóstka zdobywa majątek dzięki własnej pracy zwykle wtedy, gdy w jej Portrecie Numerologicznym znajdują się wibracje, które dają jej większą siłę przebicia i agresywność. Najczęściej jednak majątek ich jest dziedziczony.

Ambiwalencja postaw, o której wspomnieliśmy wcześniej, dotyczy także spraw finansowych. Ich przeznaczenie pod tym względem można by porównać do windy, gdyż Szóstki przez całe życie idą na przemian w górę i w dół. Pracują, realizują swe cele, a kiedy już osiągają to, czego pragnęły, tracą wszystko lub część tego, co zdobyły, najczęściej z powodów zupełnie od nich niezależnych. Dlatego też potrzebują "wzmocnienia" ze strony innych, mocniejszych wibracji.

Niemniej, osoby o tej wibracji są na ogół dobrymi administratorami swych oszczędności. Ostrożne i rozważne, potrafią wyciągnąć jak największe korzyści z tego, co posiadają. Obca jest im wszelka rozrzutność czy marnotrawstwo.

Szóstki nie są zbyt ambitne i nie interesuje ich uczestnictwo w walce o sukces, którą prowadzą osoby o innych wibracjach. Nie lubią się obnosić ze swym bogactwem, nie żyją ponad stan i nie zaciągają pożyczek, nawet wtedy, gdy ich sytuacja materialna pozostawia wiele do życzenia; wolą radzić sobie same i nie liczyć na pomoc innych.

 

Życie uczuciowe

Osoby o tej wibracji są szczere, lojalne i pełne słodyczy. Mimo swych skłonności do przejmowania się sprawami małej wagi, w większości są towarzyskie i optymistycznie nastawione do życia. Najważniejsze jest jednak to, że obdarzone są olbrzymim bogactwem uczuć i chęcią służenia innym, co muszą nieustannie wyrażać.

Miłość traktują bardzo poważnie. Poszukują wielkiej miłości i dopóki jej nie znajdą, mogą uchodzić za niestałe w uczuciach. Jeśli jednak naprawdę pokochają, to na pewno dążyć będą do trwałego związku. W małżeństwie i rodzinie odnajdują stabilizację i równowagę duchową, a gdy czują się zadowolone, szczęściem i miłością obdarzają swych bliskich i całe otoczenie.

Dla większości Szóstek dom rodzinny jest całym światem i muszą tylko starać się nie przesadzać z opieką i uwagą w stosunku do rodziny i przyjaciół. Powinny pamiętać, że nadmiar czułości, a raczej czułość źle pojęta, czyli taka, która ogranicza innym wolność działania, może zostać odrzucona.

Idealnym partnerem dla Szóstki byłaby osoba o takiej samej wibracji, posiada ona bowiem podobny charakter, zainteresowania i styl bycia.

Szczęście i harmonię mogą Szóstki znaleźć również z Dwójkami, podobnymi do nich ze względu na takt, delikatność oraz dążenie do życiowej stabilizacji i wewnętrznego spokoju.

Trójki i Piątki dostarczą Szóstkom wiele radości i nauczą radowania się życiem, ale ich niespokojność i brak odpowiedzialności mogą stać się nie do zniesienia dla obu stron. Jeśli zatem chcą stworzyć trwały związek, powinny pójść na wzajemne ustępstwa.

Czwórka jest zbyt zimna i zamknięta w sobie, a jej oschłość nie ma nic wspólnego z powagą cechującą Szóstki, dlatego ich wspólne życie może okazać się dość nudne.

Opiekuńcza Szóstka sama stanie się obiektem starań i troski ze strony zaborczych Jedynek i Ósemek. Liczby te, władcze i autorytarne, wiodą prym we wszystkich związkach, co Szóstkom będzie odpowiadać, gdyż odnajdą tak bardzo potrzebne im poczucie bezpieczeństwa.

Związek Szóstki z Siódemką lub Dziewiątką jest nieco bardziej problematyczny i może być utrzymany tylko przy dobrej woli obu stron. Szóstka jest zbyt ostrożna i konserwatywna dla śmiałej i niezależnej Dziewiątki, mimo że łączą je dobroć i pragnienie służenia bliźnim. Siódemka natomiast jest zbyt głęboka, powściągliwa i zamknięta w sobie, aby mogła ją zrozumieć gadatliwa Szóstka. Również sposób patrzenia na życie obu tych Liczb jest tak krańcowo odmienny, że -jeśli obie nie pójdą na daleko idące ustępstwa - związek ich będzie jałowy i nieszczęśliwy.

 

Dzieci Szóstki są czułe i pełne wdzięku. Ze względu na ich naiwność, nieśmiałość oraz ogromną podatność na wpływy, rodzice powinni nieustannie kontrolować ich przyjaźnie. Dzieci te mają niezwykle bogatą wyobraźnię i potrzebę podobania się, toteż często wymyślają niestworzone historie po to tylko, aby przyciągnąć uwagę i zyskać aplauz otoczenia. Często same wierzą w te opowieści, dzięki którym czują się bardziej ważne. Ta cecha również powinna być kontrolowana, w przeciwnym razie mogą z nich wyrosnąć osoby mało wiarygodne, niegodne zaufania, a nawet oszuści.

 

Z pewnością nie ma lepszych rodziców od osób o tej właśnie wibracji. Wszystkie ich myśli i czyny mają jeden cel: dobro najbliższych. Aby jednak osiągnąć całkowitą doskonałość pod tym względem, muszą poskromić nieco swą nadopiekuńczość. Nawet, jeśli by je to miało wiele kosztować, powinny pogodzić się z faktem, że osoby drogie ich sercu również mają prawo do podejmowania własnych, niezależnych decyzji i postępowania zgodnego z własnym sumieniem.

 

Uwagi dodatkowe

Liczba 6, rozumiana jako Wibracja Urodzenia, niesie ze sobą określoną misję życiową. Jest nią poświęcenie- wszystkich wysiłków i całej energii dla dobra rodziny. Celem życia Szóstek jest zapewnienie najbliższym miłej, rodzinnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.

Wielkim zadaniem stojącym przed nimi jest także obdarzanie bliźnich miłością i pokojem. Będzie to dla nich możliwe pod warunkiem, że same najpierw osiągną i zachowają wewnętrzną równowagę i harmonię.

 

źródło: Gladys Lobos

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 11 months later...

DROGA ŻYCIA 6

NAUCZYCIEL

Miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia.

 

Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus, która symbolizuje miłość i partnerstwo. Harmonia jest

najważniejszą częścią twego programu. Jest to droga, na której uczysz się podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, droga tolerancji, sprawiedliwości, przystosowania, perfekcji i odpowiedzialności. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją, choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. Masz naturę idealistyczną, łagodną i czarującą. Roztaczasz miłość i ciepło, które przyciągają dzieci, osoby stare i ułomne. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę, prawo i sprawiedliwość. Masz dar analizy, który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. Zamiast krytykować — wpajasz ideały, nauczasz, resocjalizujesz. Lgną do ciebie ludzie z problemami, którzy czując twoją uczciwość, lojalność i mądrość, oczekują od ciebie pomocy.

 

Niestety, jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością, która sprawia, że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. Dlatego też ta sama „szóstka", która daje oparcie innym, sama szuka często ochrony i protekcji. Jeśli jej nie znajduje, przeżywa życie śniąc je, zamiast żyć naprawdę. Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do założenia rodziny, klanu, którego będziesz przywódcą i opiekunem, sam znajdując przy okazji podporę uczuciową.

 

Bardzo ważne dla „szóstki" jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. Droga ta może być drogą sławy, władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej, wojskowej, religijnej, politycznej, pedagogicznej czy też artystycznej. Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki, przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki.

 

Natomiast osoby wibrujące negatywnie, a więc te, które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6, będą nieznośne, trudne we współżyciu, pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. Będą nieodpowiedzialne, zaniedbane, wymagające, nieczułe lub przeciwnie, gotowe zamęczyć innych swą czułością. Będą krytykowały wszystkich i wszystko, zazdrościły, obrażały się, cierpiały, że są nie rozumiane.

 

Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów, a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie, ludzi i sytuacji sprawi, że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia, tracąc jego smak.

 

W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło, struny głosowe, nerki i układ moczowy.

Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. Łakomstwo może prowadzić do otyłości. Nadmierna

wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję, alkoholizm lub narkomanię.

 

Źródło: Natasza Czarmińska "Liczby losu"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 months later...

Droga życia a słabe punkty

 

Droga życia 6

Maja niezwykłą wrażliwość, instynkt humanitarny, opiekuńczy doradczy, lojalne.

Dla szóstek ważne jest znaleźć swoje powołanie, spełniają się tam gdzie jest okazja do roztoczenia opieki humanitarnej, przekazywana swej mądrości.

Szóstka negatywnie wibrując zmuszona jest do wypracowania głównie cech harmonii i równowagi, w inny sposób będzie dla otoczenia nieznośna, trudna do współżycia.

 

Słabe punkty

uważać powinny na nadmierną wrażliwość i problemy emocjonalne, które spowodowane są często uzależnieniem lub przywiązaniem, odbijają się negatywnie na gardle , strunach głosowych , nerkach i układzie moczowym. Pamiętaj pobłażanie sobie w przypadku 6 rodzi łakomstwo, obżarstwo, otyłość, podagrę, nadciśnienie, cholesterol, cukrzycę.

Naucz się zdrowego egoizmu.

Harmonie osiągniesz po przez czytanie lektury, kontakt z naturą, odpoczynkiem, modlitwa i medytacja.

 

W miłości 6 musi dbać o odpowiedni stosunek do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych, do których zwyczaj przywiązuje nadmierną i ubezwłasnowolnią uwagę. Często bowiem nadmierne zagazowanie w sprawy domowe, rezygnują z obowiązków zawodowych marnując swoje olbrzymie zdolności.

 

Dzieci 6 wychowane były przez rodziców niegodnych zaufania, którzy karali lub ośmieszali, sami będąc nieprzewidywalni i chwiejni w swoim postępowaniu. Często wspominać dzieciństwo mówią ,że rodzina miała sekret, którego nie wolno było zdradzić. W młodości musiały 6 przewidywać zachowanie dorosłych, który potrafili dostać ataku złości na dziecko.

 

Rodzic nie ma lepszego rodzica niż 6 każdy ich czyn i myśl maja jeden cel, dobro najbliższych. Aby jednak osiągnąć cel muszą poskromić nadopiekuńczość.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wibracja liczby 6

 

Symetria i harmonia, gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram, dwa trójkąty połączone ze sobą. To sztuka, miłość i perfekcja. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza, gdy wynika z 33. To „pieczęć Salomona” — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). Jest symbolem sztuki, piękna i harmonii rodzinnej.

 

Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą, przyjemniejszą, zorientowaną na materialny aspekt życia, a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. Po podróżach, niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych, co stanowiło treść liczby pięć, szóstka przynosi poczucie samotności, a wraz z nim — potrzebę miłości, głębokiego związku z drugim człowiekiem, zrozumienie tajemnicy poczętego życia, a więc i odpowiedzialność, przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom, nauczenia się sztuki kompromisu, umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie, rozpoznania własnych emocji, pasji, uczuć i potrzeb zmysłowych. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji, czyli wstrzymania się od działania, gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc, pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. To liczba mistrza, przewodnika, kogoś, kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych.

 

W sensie pozytywnym: harmonia, zmysł piękna, talent artystyczny, autorytet, udane małżeństwo, spełniona, kochająca się rodzina, tolerancja, uczuciowość, wrażliwość, altruizm, szczerość, intuicja, usłużność, entuzjazm, odpowiedzialność.

 

W sensie negatywnym: konflikt, rozwód, klęska, cierpienie, problemy uczuciowe i seksualne, brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej, podejrzliwość, zazdrość, niezdecydowanie, krytykanctwo, tchórzostwo, uwodzicielstwo, niepokój.

 

jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności, wykonywać swoje obowiązki, osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu, nie pozwolić się wykorzystywać, pielęgnować harmonię wewnętrzną.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZŁOTA MIERNOŚĆ (6)

W dotychczasowej wędrówce po społeczeństwie poznaliśmy już tych, co dopiero aspirują do odgrywania jakiejś roli -to Czwórki. Znamy też górne warstwy społeczności, czyli arystokratę -Piątkę. Pora zatem opisać językiem numerologii tę część społeczeństwa, którą Arystoteles nie bez racji uznał za najważniejszą i najbardziej twórczą: klasę średnią. Jej to właśnie odpowiada trzecia, wieńcząca liczba królestwa społecznego -Szóstka. Powinna ona być, zgodnie z właściwościami liczb wieńczących, syntezą dynamicznej, żądnej awansu Czwórki i statycznej, przekonanej o swej wiecznie aktualnej roli, Piątki. Naturalne dla liczb wieńczących potrzeby TWORCZOSCI 1 TRANSFORMACJI powinny wyposażyć Szóstkę w kreatywność, zdolności adaptacyjne i rozumienie przemijania. Jako specyficzną tylko dla siebie właściwość będzie miała Szóstka harmonijne i realnie w materii istniejące połączenie cech żeńskich i męskich. Ale najistotniejszą strukturalną cechą Szóstki jest fakt, że jest to pierwsza w ludzkim rozwoju liczba świadoma procesu dopełniania się przeciwstawnych na pozór jakości. Bierze się to stąd, że Szóstka funkcjonuje po lewej w naszym czasowym układzie współrzędnych stronie Piątki; jest pierwszą z liczb energii wyższych. Liczby takie, jak pamiętamy, są celem, do którego dążą Jedynka, Dwójka, Trójka i Czwórka. Są dla Jedynki, Dwójki, Trójki i Czwórki liczbami lustrzanymi. Cel dążeń energii niższych nie jest przez nie uświadomiony, gdyż dopiero po lekcji Piątki, której treścią jest między innymi wola i świadomość; dojrzewamy do zrozumienia rządzącego omawianym przejściem Prawa Zamiany. Zatem Szóstka, oprócz innych swoich cech, ma jeszcze i tę, że jest 7- zależna od Jedynki. Cała jakość manifestacji człowieka na poziomie liczby sześć jest funkcją przepracowania i zintegrowania związanego z Jedynką ego. Jeśli na poziomie Szóstki nie ma człowiek wystarczająco silnego i wystarczająco zintegrowanego "ja", to z tego poziomu stacza się z powrotem do Jedynki, niestety bez jej zalet, a za to ze wszystkimi w dwójnasób spotęgowanymi wadami. Jest i druga liczba, mająca na Szóstkę ogromny wpływ: to jej liczba potencjału, Czwórka. Musi więc Szóstka z jednej strony uszlachetnić i wykorzystać społecznie indywidualną ze swej natury energię Jedynki,

z drugiej zaś -przenieść na swoją kulturową stronę i ucywilizować właściwą Czwórce zdolność wzrastania. A ponieważ Jedynka i Czwórka to granice energii niższych, przeto powiązana z nimi Szóstka ma dostęp do całości biologicznej energii człowieka. Jednak nie może ich wykorzystywać dla egoistycznych celów, bo inne miejsce jej bogowie w Świecie liczb i ludzi wyznaczyli. Tak wielka ilość nie zawsze łatwych do pogodzenia strukturalnych wymogów, w dodatku po raz pierwszy przez człowieka uświadamianych i doświadczanych, daje ogromną świadomość zasad działania struktury i możliwości ich wykorzystania w codziennym doświadczeniu, a jednocześnie, by niczego tu nie uronić ani nie przerysować, wręcz skazuje Szóstkę na harmonijność, umiarkowanie i kompromisowość. Nic dziwnego, że wokół tych cech budują charakterystyki psychologiczne Szóstki autorzy popularnych opracowań. Powinna być więc Szóstka chodzącym ideałem, najdoskonalszym możliwym wydaniem człowieka. Dodajmy jeszcze: człowieka wprawdzie bardzo uniwersalnie pojmowanego, lecz realnie żyjącego, mówiącego konkretnym językiem, żyjącego na określonej ziemi i w określonym czasie historycznym. W odróżnieniu od Czwórki, której ambicja i Pęd do awansu społecznego jest zawsze i wszędzie podobny, w odróżnieniu od Piątki usiłującej całą sobą wyrazić to, co "wieczne" i "boskie”, -doskonałość Szóstki jest doskonałością "tu i teraz", tylko w oczach innych ludzi. Również właściwe tej liczbie potrzeby twórczości i transformacji wyrażane i zaspokajane są dla ludzi, wśród ludzi i z bacznym uwzględnianiem ludzkich potrzeb i reakcji. Twórczość Szóstki to przede wszystkim dzieła, idee i przedmioty użyteczne. Obce jest jej np. tworzenie obrazów ad maiorem Dei gloriam; ona wymaga, by namalowany obraz pasował do wnętrza, w którym wisi, by cieszył oko widza i... spodobał się na tyle, by widz zapłacił malarzowi żądaną sumę. Obce jest Szóstce wychowywanie dzieci dla jakichś wielkich ideologii, które mają kiedyś tam się zrealizować; Szóstka, owszem zadba, by jej dzieci były przygotowane na spotkanie nadchodzących czasów, lecz bardziej zainteresuje się tym, czy szkoła przygotowuje do samodzielności życiowej i czy daje podstawy do zdobycia zawodu tę samodzielność gwarantującego. Szóstka tworzy osobowości nie tak wyraziste jak Piątka, za to bardziej przystępne i zdecydowanie bardziej kooperatywne. Wolna jest też od właściwego Czwórce "szukania dna". Ma o wiele lepszą świadomość własnej wartości. Wie, że nie jest sama na świecie, że wprawdzie może liczyć na pomoc innych, lecz i sama musi tej pomocy komuś czasem udzielić; że na pewno będzie się miała przed kim wygadać i wyżalić, lecz i będzie musiała wysłuchać innych i liczyć się z ich zdaniem. Że jej koncepcje, niechby i genialne, niewiele są warte bez uznania ze strony innych. Jako taka -jest wręcz stworzona do demokracji. Jak nikt inny, Szóstka umie "różnić się szlachetnie" i rozumie, że nie musimy być wszyscy jednego zdania i jednakiej myśli. To właśnie ona jest mistrzem negocjacji i subtelnego kompromisu. Ma świadomość, że "kompromis to potrawa, która psuje się już w fazie przyrządzania", ale i wie, że nie ma umów za- wartych raz i na zawsze, że każdy kompromis można renegocjować. Choć przyznać trzeba, że w tym przedkładaniu negocjacji nad jednoznaczne rozwiązania dość często zdarza się Szóstce przesadzić i negocjować drobiazgi zaiste niegodne uwagi. Wolna jest Szóstka od mściwości i zaciętości, choć zadba, by satysfakcja była dana; a szkody naprawione. Nie ma zwyczaju przekreślania kogokolwiek raz i na zawsze, gdyż wie, że nie ma ludzi straconych. Chętnie, a nieraz i bezinteresownie pomoże komuś, kto pomoc prosi, lecz nie będzie tolerowała pasożytnictwa. Nie ma potrzeby wyróżniania się za wszelką cenę, ale będzie wystarczająco charakterystyczna, by jej z nikim innym nie pomylić. Zasadnicza funkcja Szóstki, czyli doświadczenie przejścia od "ja" do "my", powoduje, że Szóstka szuka owego "my", w które indywidualne "ja" mogłyby się połączyć. Tradycja określa to słowami: .Szóstka jest liczbą związków i relacji międzyludzkich -i nie myli się. Szóstka istotnie szuka uczuć partnerstwa i przywiązania. Jest empatyczna i głęboko odczuwająca. Zarazem jest to najsłabszy jej punkt. Albowiem na co dzień trzeźwa, racjonalna, umiejętnie nawigująca wśród sprzecznych nieraz wymogów swej wewnętrznej struktury -jest bezbronna wobec tych, których obdarzyła uczuciem. Wielką lekcją Szóstki jest zrozumienie, że nie każdemu .rozdaje się uczucie, że nie ma obowiązku jego odwzajemniania, że miłość to czasem pozwolić komuś odejść -a czasem nawet i więcej: pozwolić komuś głęboko upaść z wiarą, że się z upadku podniesie. Jeśli tej lekcji Szóstka sobie nie przyswoi, łatwo pada ofiarą niegodziwców, którzy wprawdzie o poszanowaniu cudzej wrażliwości, o harmonii i delikatności nic nie wiedzą i wiedzieć nie chcą, ale przyssać się do kogoś wrażliwego i zniszczyć go potrafią perfekcyjnie. Toteż Szóstka, jak nikt inny, musi umieć rozróżnić tanie wzruszenia i tandetne sentymenty od rzeczywistych porywów serca, inaczej stoczy się do poziomu uczuciowości znanej z tzw. literatury dla kucharek. Najtrafniej charakteryzuje Szóstkę popularne w okresie europejskiego Odrodzenia określenie "złota mierność" .Wtedy rozumiano pod nim stoicką i epikurejską zarazem postawę wobec życia i Świata. I choć od tamtych czasów minęły cztery z okładem stulecia, wciąż jeszcze świadomość swej roli wśród ludzi, uznanie społeczne, udane związki, dobre wino, przyjaciele, finezyjne i nieśpieszne rozmowy, cieszące oko wnętrza i ciesząca uszy muzyka -tworzą bodaj czy nie najszczęśliwsze chwile naszego życia. Szczęściem Szóstki nie są wielkie wyczyny i nadludzkie namiętności; jest nim spokojna pogoda ducha na co dzień, przyjmowanie życia takim, jakim ono jest, ot, renesansowa "złota mierność" właśnie. Nie jest Szóstka świadoma swej doskonałości, bo człowiek szczęśliwy i zrealizowany nad doskonałością się nie zastanawia, jest nią po prostu. I jest po prostu Szóstka zjednoczeniem tego, co przynależne Naturze (liczby 1- 3) , z tym, co ludzkie (liczby 4- 6) .W taki sposób nawiązuje do potrzeby harmonii, odkrytej po raz pierwszy na poziomie Trójki. O to, co boskie (liczby 7 -9) , specjalnie nie pyta i nie jest jej to w życiu do szczęścia potrzebne. Nawet jeśli Szóstka jest osobą wierzącą i praktykującą, zawsze zachowa wątpliwości i rezerwę, zaś religia jest dla niej o tyle tylko istotna, o ile stabilizuje i cementuje społeczność, której Szóstka czuje się obywatelem. Szóstka to w ludzkim życiu jego "lata trzydzieste", okres stabilizowania się i wrastania w swą społeczną rolę. Jesteśmy jeszcze młodzi, a jednocześnie niepokoje i szaleństwa "cielęcego wieku" dawno już za nami. W pełni jeszcze sprawne i piękne ciała pozwalają nie myśleć o przemijaniu. Nic dziwnego, że taki stan chciałoby się utrzymać na wiek wieków. Ale nic nie trwa wiecznie. Zwłaszcza dla Szóstki, która ma i realizuje potrzebę TRANSFORMACJI. A tę funduje Szóstce bezpośrednio po przypisanym jej okresie następujący kryzys wieku średniego. Gdy więc Struktura zażąda zmiany, musi Szóstka ze swego pełnego prostoty i radości świata wyjść ku nieuchronnie nadciągającym wyzwaniom.

 

Włodzimierz Zybertal

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 year later...

Liczba 6

Liczba 6 to PRZYJACIEL LUDZI, NAUCZYCIEL, STRAŻNIK, ADWOKAT DIABŁA, OPOKA (NIEZMIENNY).

Jej słowami—kluczami są: miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia.

 

Szóstka symbolizuje zdolność samodzielnej budowy harmonii właściwej Trójce na sposób Dwójki poprzez widzenie dopełnień. Jest to liczba partnerstwa, współdziałania mimo różnic, liczba kompromisu i zgody na świat, jaki jest i ludzi, jacy są. Reprezentuje szczerość, niezawodność, uczciwość, wesołe usposobienie, tolerancję i optymizm.

Dobrze przepracowana daje praktyczność, zdolność wyciągania korzyści i nauki z każdej sytuacji, poddanie, rozumienie struktury i praw świata. Negatywna stwarza wiecznych, bezpłodnych „buntowników bez powodu", rozpaczliwie szukających w życiu akceptacji i nie rozumiejących, dlaczego nie mogą jej znaleźć. Symbolizuje rodzinę, harmonię, miłość i służbę dla innych.

Rządzi nią Wenus, planeta miłości i partnerstwa. Opiekuje się ona ludźmi urodzonymi 6, 15 i 24 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna po zsumowaniu daje Sześć.

Wenus, Gwiazda Zaranna, to najjaśniejsza planeta na wschodnim niebie przed wschodem Słońca. Uważa się ja za żeńska wilgotną planetę dobroczynną. Ma róż ne personifikacje: od pięknej kobiety (Afrodyta) i młodzieńca, będących uosobieniem miłości, zmysłowości i hedonizmu, po brodatego nauczyciela antybogów (asurów), o splątanych włosach. Jej sanskrycka nazwa (Shukra) - znaczy nasienie i zmysłowość. Włada wyrafinowanymi przedmiotami, związkami miłosnymi, pięknem, namiętnością, przyjemnością seksualną, sztukami pięknymi: muzyką, tańcem, poezją. Opiekuje się oczami, gardłem, brodą, ustami, narządem kobiecym i nerkami. Wenus jest aktywna i zmysłowa. Obdarza pięknem, namiętnością, talentem artystycznym, proporcjonalnym ciałem i oczami podobnymi do kwiatu lotosu. Ludzie pod jej wpływem stają się radośni i pełni wdzięku. Są żywiołowi, emocjonalni, zmysłowi, swawolni, szarmanccy, kochliwi, frywolni, grzeszni, pomysłowi i twórczy. Interesują ich nauki tajemne i sztuki piękne.

Wenus zarządza okresem dojrzewania człowieka. Jest przyjaciółką Merkurego i Saturna. Jowisz i Mars są dla niej neutralni w uczuciach, choć Jowisz bywa uważany za wroga. Słońce i Księżyc są wrogami Wenus.

Liczba Sześć jest uważana za najszczęśliwszą ze wszystkich liczb od 1 do 9. Największymi szczęściarzami są „Szóstki" urodzone dwudziestego czwartego dnia miesiąca.

Ludzie zdominowani przez liczbę Sześć są pełni harmonii, równowagi i stabilnego szczęścia. Cenią sobie życie w rytmie cyklicznego czasu: powrotów i prze mian. Mają usposobienie spokojne, cenią wszystko co trwale: ognisko domowe, spokój, życie rodzinne, miłość i potomstwo. Są przyjaciółmi życia pod wszystkimi postaciami. Brakuje im tylko wytrwałości i samozaparcia; zdają się na Los szczęścia.

Jeśli Szóstka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to z pewnością myślisz najpierw o innych, a dopiero potem o sobie. Dążysz do prawdy i sprawiedliwości i nie wahasz się walczyć o nie. Posiadasz umiejętność zrozumienia każdego problemu i znalezienia najlepszego rozwiązania. Jesteś idealistą, otaczają cym opieką słabszych od siebie. Będąc bardzo wrażliwym, często sam potrzebujesz psychicznego wsparcia. Masz w sobie wiele ciepła i łagodności, które przy ciągają do ciebie ludzi szukających pomocy. Kochasz lad i harmonię, miłość i piękno. Z przyjemnością otaczasz się dziełami sztuki. Sam jesteś artystyczną duszą, co może ujawnić się poprzez pisarstwo, malarstwo lub grę na instrumencie, jeśli sam nie będziesz tworzył, to będziesz wielbicielem sztuki. Nieład i wulgarność są dla ciebie koszmarem, jesteś urodzonym estetą i erotomanem.

Ważne miejsce odgrywa w twoim życiu rodzina. Kochasz dzieci i jesteś dla nich dobrym, mądrym, wiernym i troskliwym wychowawcą i przyjacielem. Mimo wrodzonej bezinteresowności, potrafisz wiele zdziałać, by swoich najbliższych wyposażyć materialnie.

jesteś typem „rozjemcy", przynoszącym harmonię przyjaciołom. Potrafisz cieszyć się pozytywnymi stronami życia i nie wahasz się dzielić z innymi. Budzisz powszechne zaufanie u innych, co zapowiada sukcesy. Twoja uprzejmość i opiekuńczość przyciąga do ciebie przyjaciół.

Wibracja Szóstki skłania cię do osiadłego trybu życia, spokoju, domatorstwa, miłości matczynej, równowagi, szczęścia i przystosowania.

jesteś kochającym, lojalnym, zdrowym, wiernym, zrównoważonym, niezawodnym człowiekiem. Masz talent do przyjaźni i życia rodzinnego (siedzenia przy kominku). Uzdolniony i pracowity, nic posiadasz efektownej błyskotliwości. Mimo to sukces twój może być trwały, jesteś życzliwy i gawędziarski i masz tendencję do drobnomieszczaństwa, samozadowolenia, próżności i uporu, jesteś wolny od wewnętrznych konfliktów, gdyż liczba Sześć równa się sumie swoich dzielników, innych niż ona sama (6=1+2 + 3). Jest to liczba parzysta i żeńska. Symbolizuje PROTOKOSMOS (Matkę Wszechświata), człowieka wyniesionego do potęgi.

Masz więc naturę kobiety-matki i gospodyni, pełnej ciepła domatorki, towarzyskiej, dobrej pracownicy, tradycyjnej, godnej szacunku, robiącej wiele hałasu i gadatliwej, ograniczonej drobnomieszczanki. Mimo nienawiści do wszelkiej niezgody, potrafisz być niezmordowanym bojownikiem.

Masz ściśle wytyczone ideały i cele w życiu, dzięki czemu dostrzegasz głów ne zadania i wyznajesz pozytywne filozofie (miłość do bliźniego). Twoim celem jest pomoc innym. Dążysz do sprawiedliwości i walczysz o nią. Poszukujesz piękna i równowagi. Miłujesz sztukę i muzykę. Na tych dwóch obszarach możesz wyrażać swoją twórczo-aktywną działalność. W innym przypadku pozostaniesz cierpiącym wielbicielem i smakoszem. Najważniejszy dla ciebie jest dom, a potem dalsze otoczenie. Ono ponosi winę za twoje nieszczęścia.

Nie znosisz wulgarności, chamstwa i braku gustu. Podstawa materialna jest dla ciebie ważna: stwarza ci poczucie bezpieczeństwa. Swoje zamierzenia realizujesz dobrocią, broniąc się przed ziem. Bezinteresowność, którą jesteś obdarzony, czyni cię doradcą młodzieży i pocieszycielem ludzi starszych, jesteś dość krytyczny, choć starasz się przedstawiać pozytywy dla wytworzenia motywacji, zamiast wytykać błędy. Wolisz pochwalę niż naganę. Ciągle masz do czynienia z przyjmowaniem odpowiedzialności, mimo że obowiązki odczuwasz jako cię żar. Ucz sieje akceptować. W dążeniu do realizacji celów życiowych znajdujesz szczególny rodzaj szczęścia, którym możesz obdarzać ludzi i przyjaciół. Starasz się pomagać innym i angażować się w to w co wierzysz, jesteś świetnym nauczycielem, godnym zaufania, dającym się lubić. Może się wydawać, że na rzucasz innym swoją pomoc, że jesteś zbyt optymistyczny i zarozumiały. Staraj się tego nie okazywać i zachowywać właściwe proporcje, a zbierze się wokół ciebie krąg wielbicieli. Dobrze potrafisz reprezentować interesy innych ludzi. Zabiegasz, by twojej uczciwości nie splamiło dążenie do władzy. Jesteś godny zaufania i łatwo dopasowujesz się do różnych sytuacji życiowych. Możesz być świetnym kucharzem lub ogrodnikiem (lubisz prace w ogródku). Chętnie służysz radą. Potrafisz być dobrym aktorem i nic masz problemów z wysławianiem się. Jesteś pod wpływem sił, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i poszukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjonalnego, tworzących harmonijną całość.

Zawsze pragniesz pomyślności innych, zwłaszcza rodziny. Szczęście rodzin ne i tych, którzy cię otaczają, jest dla ciebie celem życia. Dla swych bliskich gotów jesteś zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań, jeśli poczujesz, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, stracisz całą swoją łagodność i stateczność, zmieniając się w osobę zdolną do wszystkiego, siejącą lęk wśród wrogów. Po trafisz być dozgonnym przyjacielem i lubisz podejmować gości. Ciągle troszczysz się o polepszanie warunków życia. Wypełniasz obowiązki rodzinne z radością. Nie tylko kochasz, ale sam potrzebujesz miłości i opieki. Uczucia od grywają w twoim życiu decydującą rolę. Cechuje cię wrażliwość, czułość, romantyczność i idealizm. Masz jednak skłonność do przejmowania się błahostkami, co utrudnia ci życic. Posiadasz zdolność do analitycznego i logicznego myślenia, jesteś poważny, godny zaufania, skrupulatny, uporządkowany i przesadnie dokładny, co może prowadzić do zbytniego przejmowania się szczegółami i marnowania sił i energii na rzeczy błahe. We wszystkim szukasz harmonii, doskonałości i piękna.

W swojej działalności służebnej, kierując się skrajną ufnością i prostodusznością, możesz być wykorzystywany przez osoby wyrachowane i pozbawione skrupułów.

Nie powinieneś poddawać się jednak lenistwu i pasywności, wybierając życie wygodne i bezkonfliktowe, jesteś ambiwalentny w swym sposobie bycia: raz wykazujesz silny charakter, zdecydowanie i upór, innym razem brak pewności siebie, indolencję i kompleksy, niezrozumiale dla otoczenia. Masz konserwatywny, ciasny światopogląd, a jednocześnie jesteś romantyczny, sentymentalny i podatny na wzruszenia: wrażliwy, czuły i bezbronny.

Jesteś sybarytą. Lubujesz się w komforcie i potrafisz docenić to, co piękne. Stale upiększasz swoje otoczenie, kupując piękne przedmioty. Potrafisz stworzyć w swoim domu ciepłą i gościnną atmosferę. Potrzebujesz jednak kogoś, o kogo będziesz mógł się troszczyć i dbać. Jesteś urodzonym opiekunem i prze wodnikiem. Staraj się nie być nadopiekuńczy, gdyż może to być uciążliwe dla otoczenia. Będąc wesołym i pełnym werwy, jesteś dobrym rozmówcą. Nie zamęczaj jednak ludzi gadulstwem i unikaj plotek.

Pozytywne wibracje kształcą w tobie dobroć, szczerość, delikatność i serdeczność. Emanujesz ciepło, spokój i pewność siebie. Tworzysz atmosferę lądu i piękna.

Grozi ci jednak porażka w najważniejszej dla ciebie dziedzinie: w życiu rodzinnym. Przyczyną będzie nadopiekuńczość wobec najbliższych i przyjaciół, wyrażająca się w chorobliwej zazdrości, podejrzliwości i mieszaniu siew nic swoje sprawy.

Przeszkadza ci pesymizm, który nic pozwala ci cieszyć się życiem. Jesteś bardzo krytyczny i nietolerancyjny, stawiasz wysokie wymagania. Obawy, wątpliwości, sprzeczne uczucia, marudność, nadąsana mina cierpiętnika, którego nikt nic potrafi zrozumieć, nieprzyjemne humory mogą być dla innych utrapieniem.

Ujemnym aspektem jest też brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, lenistwo i uchylanie się od odpowiedzialności. Wyolbrzymiać możesz trudności i obsesyjnie przejmować się sprawami nieistotnymi i wymyślonymi. Jeśli nie wy pracujesz sobie zrównoważonego podejścia do sprzeczności, możesz paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Musisz nauczyć się walczyć ze swą biernością i niechęcią do stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i zabiegów.

Ze względu na częste chwile załamań i niepewności, powinieneś pielęgnować wiarę we własne możliwości i walczyć z niezdecydowaniem i nieśmiałością. Musisz odpowiednio ustosunkować się do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych. Wtedy sukcesy przyjdą same. Sprawy domowe nie powinny ci przy ćmić spraw zawodowych (służbowych), zwłaszcza że sukcesy zawodowe zależeć będą w twoim przypadku od osób bliskich, popychających i inspirujących cię do działania.

Sukces możesz odnieść w różnych profesjach, związanych zwłaszcza ze służbą zdrowia, służbą społeczną, oświatą, literaturą, psychologią, religią, działalnością artystyczną

(poezja, proza, malarstwo, sztuka użytkowa, rzeźba, kino, teatr, taniec, śpiew, muzyka, dekoracja wnętrz, moda, kosmetyka). Dobry będziesz w administrowaniu, hotelarstwie i handlu. Jako urzędnik będziesz świetny. Jako szef- zbyt wymagający i drażliwy. Z jednej strony będzie można cię oszukać, z drugiej - zrażać będziesz swych podwładnych nadmierną drobiazgowością i przywiązywaniem wagi do nieistotnych szczegółów. Jeśli nie poświęcisz się dziedzinie odpowiadającej twoim zdolnościom, wykorzystaj wolny czas na pisanie, granie w amatorskim teatrze i uczestniczenie w działalności charytatywnej lub społecznej.

Z reguły jesteś hojny, gdy chodzi o czas, osobę, radę i pomoc, lecz nic w sprawach finansowych i rodzinnych.

Możesz grać rolę władcy i autorytetu. Twoje życie jest jednak ambiwalentne („raz jesteś na wozie, raz pod wozem"). Na przemian idziesz w górę i w dół. Umiesz jednak wyciągać korzyści z tego, co masz. Rozrzutność i marnotrawstwo są ci obce. Nie walczysz o sukcesy. Polegasz na sobie i zadowalasz się tym co masz.

Miłość traktujesz poważnie. W małżeństwie i rodzinie odnajdziesz stabilizację i równowagę duchową. Będąc w ten sposób zadowolonym, możesz obdarzać innych szczęściem i miłością. Musisz pamiętać jednak, że czułość ograni czająca innym wolność jest odrzucana.

Idealnymi partnerami dla ciebie są „Szóstki" i „Dwójki", dobrymi „Jedynki" i „Ósemki".

Droga, którą idziesz, jest drogą, na której uczysz się podejmować właściwe decyzje, dokonywać wyborów, tolerancji, sprawiedliwości, przystosowania, perfekcji i odpowiedzialności. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, której od ciebie wymaga życie, i dźwigasz ją, choć kosztuje cię to wiele wyrzeczeń. Gotów jesteś bić się o prawo i sprawiedliwość, prawdę i wzniosie ideały. Brak odporności psychicznej i nadwrażliwość mogą dostarczać ci cierpień. Sam będziesz szukał wtedy pomocy i różnych protekcji. Jeśli ich nie znajdziesz, przeżywał będziesz życie śniąc je, zamiast przeżywać. Rozwiązaniem będzie rodzi na, klan lub stowarzyszenie — grupa, której będziesz przewodził i w której znajdziesz podporę uczuciową. Staraj się znaleźć swoje miejsce i powołanie (jeśli go jeszcze nie znalazłeś) i bądź sobą.

Złe wibracje mogą powodować, że będziesz nieznośny, trudny we współżyciu, pełny wątpliwości i sprzeczności uczuć, uniemożliwiających dokonanie wyboru. Będziesz nieodpowiedzialny, zaniedbany, wymagający, nieczuły lub przesadnie czuły, krytykancki, zazdrosny, obraźliwy, niezrozumiały. Pesymizm może stać się przyczyną twoich kłopotów, a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie i innych sprawi, że nie będziesz mógł cieszyć się z niczego. Będziesz dążył do perfekcji działań w każdej chwili życia, tracąc jego smak.

W sprawach zdrowotnych musisz uważać na gardło, struny głosowe, nerki i układ moczowy. Łakomstwo może prowadzić cię do otyłości. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodować mogą depresje i skłaniać cię do alkoholizmu i narkomanii.

jesteś podejrzliwy wobec cudzych motywów. Aby złagodzić poczucie nie pewności szukasz silnego opiekuna lub przeciwstawiasz się autorytetom, przyjmując pozycję adwokata diabła. Pragniesz znaleźć przywódcę, służyć lojalnie roztaczającej opiekę organizacji (takiej jak kościół, towarzystwo, sekta, firma itp.), ale jednocześnie nie darzysz zaufaniem hierarchii władzy. Zarówno posta wa służalcza, jak i postawa adwokata diabla wyrasta z braku zaufania do autorytetów. Wobec własnych pomysłów przyjmujesz postawę: „Tak, ale...", w związku z czym dążysz do sukcesu skokowo. Możesz zmieniać często swoją pracę i mieć niedokończone dzieła. Im bardziej zbliżasz się do sukcesu, tym bardziej maleje twoja wiara we własne możliwości.

 

WIDZENIE ŚWIATA.

Jesteś osobą skoncentrowaną na faktach, tłumiącą swoje zdolności decyzyjne na rzecz utrzymania harmonijnych relacji ze światem. Nic czujesz się bezpiecznie i dlatego szukasz oparcia w grupie o utrwalonych, wyraźnie określonych wartościach. Potrzebujesz tego. gdyż doświadczasz dojmującego poczucia niepewności i kompensujesz sobie w ten sposób brak zaufania do siebie i własnego wewnętrznego autorytetu, uzależniając się od wartości grupowych. Najbezpieczniej czujesz się wypełniając instrukcje i reguły ustalone przez kogoś innego. Ceną, jaką płacisz za podporządkowanie, jest nie zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji i twórczych rozwiązań.

Za wszelką cenę chcesz uniknąć uczucia, że łamiesz prawo. Wypaczona motywacja każe ci zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa przez stosowanie się do ustalonych reguł. Podstawowym problemem w twoim życiu jest podejmowanie ryzyka, a głównym uzależnieniem psychiczny lęk (przed niedopasowaniem, nie prawidłowym wykonaniem zadań, rozczarowaniem ważnych osób).

 

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Świat jest dla ciebie wielkim zagrożeniem. Chronisz się przed nim w grupie, lecz w zamian musisz przyjąć zasady jej działania, które mogą pozostawać w sprzeczności z twoimi własnymi. Tracisz przez to kontakt z własnymi wewnętrznymi wartościami i ten brak oparcia w sobie po woduje, że w każdej sytuacji odczuwasz lęk.

Działanie jest dla ciebie środkiem ucieczki przed lękiem i obawami o przyszłość. Czujesz się przerażony perspektywą wolnego czasu. Sceptycznie i ostrożnie odnosisz się do nowych idei i rozwiązań. Brakuje ci wiary w słuszność samodzielnie podejmowanych decyzji; wolisz pracę powtarzalną, rutynową, z którą się już kiedyś oswoiłeś. Do nauki podchodzisz poważnie i odpowiedzialnie.

Nie jesteś dla siebie autorytetem; wolisz, by decyzje podejmował ktoś od ciebie mądrzejszy. Potrzebujesz autorytetu i szukasz go. Gdy go jednak znajdziesz, od czuwasz chęć wyłamania się spod jego wpływu, rezerwując sobie prawo do decydowania, które z zasad będziesz respektował, które nagniesz do własnych potrzeb, a które złamiesz.

Możesz okazywać bierny opór wobec autorytetu lub umniejszać, obmawiać i podkopywać autorytet swojego opiekuna.

Dobrze czujesz się w grupie. Sprawdzasz się na tych stanowiskach, na których przepisy i zakres obowiązków są ściśle określone. Szczególnie cenisz sobie kontakty z podwładnymi i zwierzchnikami, jeśli cię zawodzą, czujesz się sfrustrowany i wściekły.

Nie lubisz przecierać nowych szlaków. Wolisz sprawdzone techniki i wzory.

Każdemu, kto zechce cię wysłuchać, szczegółowo opowiadasz o swojej efektywności i chełpisz się własnymi możliwościami.

Swoje pyszałkowate przemowy przetykasz krytycznymi uwagami na temat nieudolności i nieodpowiedzialności innych.

 

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Bezpieczeństwo jest dla ciebie sprawą najważniejszą. Przyjaźń, małżeństwo, dom i rodzina są warunkiem przetrwania, jeśli nic będziesz mógł liczyć na swoją rodzinę lub bliskie związki, znajdziesz organizację, z którą się zwiążesz. Dobrze się czujesz w elitarnych grupach. Wszystkie inne grupy, które kierują się innymi normami, traktujesz jako wrogie, gdyż stanowią zagrożenie dla twojego chwiejnego poczucia wartości. Przyjęte normy uważasz za święte i gotowy jesteś napiętnować każde go, kto ich nic przestrzega.

Z natury jesteś lojalny. Możesz być świetnym nauczycielem i wychowawcą w grupie lub/i w rodzinie.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: wierność i oddanie w przy jaźni, odwagę, entuzjazm, poświęcenie, pracowitość, ambicję, spolegliwość, miłość do ludzi, wrażliwość serca, zdolności pedagogiczne, talent organizator ski, zdolność konsolidowania innych wokół nadrzędnych celów i umiejętność zażegnywania konfliktów, poczucie humoru, dobry smak, talenty artystyczne.

 

Ponieważ w dzieciństwie czułeś się bezsilny, trudno ci jest w wieku dorosłym działać. W obawie przed wykorzystaniem przez osoby mające dużo władzy, skłon ny jesteś przeceniać tych, którzy działają, odnoszą sukcesy i dochodzą do czegoś w życiu. Objawia się to w poszukiwaniu silnego przywódcy lub w podejrzliwości wobec tych, którzy decydują się przewodzić. Nadmierne przypisywanie władzy autorytetom może przybrać postać: (1) idealizacji silnego opiekuna i pod dania się mu (mój guru, mój mentor itp.); (2) przyłączanie się do grupy o podobnych poglądach (my przeciw nim); (3) buntu (podważanie autorytetu). Czujesz się silniejszy, gdy jesteś przyparty do muru, ponieważ taka sytuacja zmusza cię do działania. Mogą cię w związku z tym pociągać sporty wymagają ce silnej rywalizacji. Lgnąć będziesz do przegranych spraw i niepewnych interesów, ponieważ tam bunt przeciw uciskowi znajduje naturalne i konstruktywne ujście. Trudno cię chwalić za twoje sukcesy, gdyż nie przyjmujesz uznania. Możesz powstrzymywać się od działania lub odczuwać niemoc. Prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa jest dla ciebie o wiele większe niż prawdopodobieństwo sukcesu. Możesz być przekorny .Główne twoje zalety to: identyfikowanie się z przegranymi sprawami i zdolność do lojalnego (bez nagród i publicznego uznania) wysiłku w imię obowiązku lub odpowiedzialności wobec innych. Zdolność podążania pod prąd i wbrew status quo, jeżeli cel jest chwalebny. Wgląd w ukryte procesy psychologiczne. Zdolność cierpienia, poświęcania się i wznawiania wysiłków .Twoją misją życiową jest poświęcenie wszystkich swoich wysiłków i całej energii dla dobra rodziny (społeczności duchowej) i najbliższych. Twoim celem życia jest zapewnienie najbliższym milej, rodzinnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. Wielkim zadaniem dla ciebie jest obdarzanie bliźnich miłością i pokojem. Będzie to dla ciebie możliwe pod warunkiem, że sam najpierw osiągniesz i za chowasz wewnętrzną równowagę i harmonię.

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...