Skocz do zawartości

Droga życia 4 - charakterystyka


Polecane posty

Syrena

DROGA ŻYCIA 4

 

Charakter - osobowość

Liczba ta nadaje nowy wymiar znanym, podstawowym elementom. Odzwierciedlający ją kształt - kwadrat - informuje nas o hermetyzmie i władzy, która, wzmacnia sama siebie, nie pozwalając na utratę własnej energii.

Osoby o tej wibracji są odpowiedzialne, solidne, poważne. Każdą pracę wykonują z całkowitym skupieniem i precyzją, a wziąwszy pod uwagę ich wytrwałość, nie dziwi, że odnoszą same sukcesy. Osoby te nie mają czasu na marzenia czy chimery, gdyż są nieustannie zajęte pracą i organizowaniem wszystkiego. Czwórka symbolizuje również stabilność i skuteczność, ambicje, sprawiedliwość, logikę i dyscyplinę.

Praktyczne, solidne, poważne i pracowite Czwórki odczuwają patologiczny niemal lęk przed ryzykiem, przygodą i nieoczekiwanymi zmianami. Cechuje je ostrożność i umiarkowanie. Zanim przystąpią do działania, muszą wszystko dokładnie zbadać i przemyśleć. Niczym święty Tomasz, który nie uwierzył, dopóki nie ujrzał i nie dotknął, Czwórki ryzykują jedynie wtedy, kiedy są pewne wygranej.

Analityczne, zawsze kierujące się rozumem i zdrowym rozsądkiem, posiadają zdolność podejmowania właściwych decyzji. Są przy tym na tyle uparte, że nigdy nie porzucają raz obranego celu czy ideału.

Niewątpliwie postawa taka jest godna szacunku, pod warunkiem jednak, że nie prowadzi do przesady, co - niestety - zdarza się osobom o tej wibracji. Podobnie, nazbyt ostrożne lub powolne działanie Czwórki może doprowadzić do zagubienia istoty sprawy, do przegapienia momentu najwłaściwszego przy podejmowaniu decyzji.

Czwórki to zawsze osoby spokojne, łagodne i powściągliwe. Nie lubią publicznych wystąpień ani uzewnętrzniania swych uczuć. W ich życiu często brakuje radości i luzu. Zwykle mają wiele zahamowań, z czego sobie zdają sprawę i nad czym ubolewają. Niewiele jednak mogą zmienić, gdyż rozluźnienie się czy pójście za głosem serca przerasta ich możliwości.

Zwykle osoby o tej wibracji nie odznaczają się zbyt wielką elokwencją, a rozmowa z nimi, szczerze mówiąc, nie należy do łatwych i przyjemnych. Ich wypowiedzi są rzeczowe i zwięzłe, a czasami wręcz szorstkie. Czwórki potrafią nawet uciąć jednym słowem konwersację, która, ich zdaniem, nie jest interesująca. Nie lubią obcować z osobami niekonkretnymi, same zaś zawsze mówią na temat, nie owijając niczego w bawełnę. Argumentacja Czwórek jest zawsze logiczna i spójna.

Na ogół są to konserwatyści, kierujący się w życiu rozumem i zdrowym rozsądkiem. Wierzą jedynie w tzw. prawdy oczywiste i nie poruszają ich duchowe czy metafizyczne rozważania. Stoją na ziemi tak mocno, że niełatwo dadzą się porwać przez złudne i próżne chimery lub przez entuzjazm, nie poparty solidnymi podstawami.

Mało jest osób tak wytrwałych, upartych i zdecydowanych, jak Czwórki. Na ogół nie mają one skłonności do dominacji nad otoczeniem, nie są też chciwe czy zachłanne. Jeśli jednak na coś się zdecydują, to już nie odstępują z raz obranej drogi. Z odwagą i determinacją stawiają wówczas czoła wszelkim problemom i nie istnieją dla nich przeszkody nie do pokonania. Nic dziwnego więc, że zwykle osiągają swe cele, że łatwiej niż inni odnoszą sukcesy.

Wibracja ta wskazuje również na siłę woli, zdyscyplinowanie i umiejętność panowania nad sobą.

Czwórki są wyjątkowo sumienne i pracowite, a jeśli chwilowo nie mają żadnego zajęcia, czują niepokój i wyrzuty sumienia. Dlatego też przez całe życie zachowują aktywność, zarówno fizyczną, jak i intelektualną.

Czwórki odznaczają się bystrym i przenikliwym umysłem. Są przy tym dosyć drażliwe, łatwo je urazić, a wówczas stają się ostre, surowe i często wygarnę. Nie znoszą lenistwa ani indolencji i zawsze są bardzo wymagają wobec siebie i innych. Postawa taka przysparza im często kłopotowi konfliktów z otoczeniem. Niejednokrotnie też mają opinię despotów i osób mało tolerancyjnych. Jeśli się doda do tego surowość i ostrość w ich sformułowaniach, zrozumiałym się staje, dlaczego Czwórki często miewają wrogów. Powinny zatem zmusić się do akceptowania swych bliźnich takimi, jacy są, gdyż, niestety, nie wszyscy mieli to szczęście, że urodzili się jako Czwórki i posiadają tyle niezwykłych zalet.

W kontaktach z Czwórkami zawsze można liczyć na ich punktualność, dokładność i sumienność. Osoby te często są wręcz fanatykami porządku, lubią, aby każda rzecz była na swoim miejscu.

"Czysta" Czwórki, nie zmodyfikowane przez inne wibracje, są zawsze milczącymi i pełnymi rezerwy obserwatorami. Lubią rzeczy jasno określone. Nie posiadają zbyt wielkiego poczucia humoru i denerwują je osoby o wybujałym temperamencie, gadatliwe, powierzchowne, o nie dających $)? przewidzieć reakcjach.

Ktoś mógłby im zrzucić, że są pozbawione wyobraźni, że są powolne, nudne czy zbyt przywiązane do spraw materialnych.

Niemniej, nikt nie zakwestionuje ich uczciwości i solidności, umiłowania prawdą ani głębi uczuć i myśli, a także stałego charakteru. Na Czwórce można zawsze polegać; jeśli coś obiecuje, na pewno dotrzyma danego słowa, choćby miało ją to wiele kosztować.

Również jako przyjaciele Czwórki są wierne, lojalne i godne zaufania. Poważne, dyskretne i powściągliwe, nienawidzą wszelkich plotek. Ich przyjaźnie mimo że nieliczne, trwają zwykle całe życie. Inaczej mówiąc: Czwórki mają niewielu, ale za to dobrych, wypróbowanych przyjaciół. Często sama obecność osób o tej wibracji daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a otoczenie docenia ich energię, wytrwałość i wewnętrzny pokój.

Reakcje Czwórek bywają najczęściej powolne, nie chwytają w lot wszystkiej jak osoby o innych wibracjach, potrzebują czasu, aby przyswoić sobie szczegóły sprawy. Natomiast przewyższają pozostałe wibracje, jeśli chodzi o pamięć, gdyż rzecz raz przyswojona, pozostaje p na stałe w umyśle Czwórki.

Istnieją jednakże sytuacje, w których osoby te reagują z niezwykłą dla nich szybkością. Dzieje się tak wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości społecznej. Prawie zawsze znajdzie się jakaś Czwórka stojąca w opozycji wobec niesprawiedliwych rządów czy dyktatur. Oddaje się wówczas "sprawie" z tą samą stanowczością i wytrwałością, jaka charakteryzuje Czwórkę w innych dziedzinach życia. Nie ma wtedy osoby bardziej radykalnej, a nawet despotycznej, niż Czwórka doprowadzona do ostateczności.

Ktoś mógłby się spytać, jak to możliwe, aby osoby tak pracowite, wytrwałe i nieugięte mogły ponosić jakiekolwiek porażki. Otóż, stanie się tak w przypadku, gdy wykorzystają swą ogromną siłę woli, buntując się? wobec wszystkich i wszystkiego lub dążąc do realizacji swych celów za wszelką cenę. Wówczas liczne i wspaniałe zalety, jakimi obdarzona jest ta osoba, mogą stać się dla niej zgubne. Powinny zatem Czwórki uważać, aby nie popaść w ciasnotę umysłową, nadmiar surowości, zawziętość, a także fanatyzm, agresję czy skąpstwo. Czwórki "negatywne" mogą posiadać również cechy stanowiące odwrotność zalet, charakterystycznych dla tej wibracji, takie jak: niesolidność, gnuśność, brak koncentracji, tchórzostwo, lenistwo, małostkowość czy skrajna nieufność.

 

Powołanie - zawód

Aby wybić się w jakiejkolwiek dziedzinie, osoby te muszą umiejętnie wykorzystać zdolności, jakimi obdarzyła je Wibracja Urodzenia. Każda wibracja wskazuje na główne tendencje i cechy charakteryzujące daną osobę. Znajomość tych właściwości jest zatem bardzo istotna również przy wyborze działalności, jakiej chcemy się poświęcić. Zajmowanie się tym, co nas interesuje, co lubimy i do czego jesteśmy szczególnie powołani, z pewnością ułatwi nam osiągnięcie sukcesu.

Osoby o tej wibracji powinny szukać zajęć wymagających koncentracji, dokładności i cierpliwości. Pracują wtedy wytrwale i systematycznie i potrafią stawiać czoła zadaniowi monotonnym, przed którymi inni uciekają. Nie zraża ich ciężka praca, przeciwnie, wolą wykonywać czynności rutynowe, wymagające/metodyczności i troski o szczegóły. Nie lubią nagłych, nieprzewidzianych zmian, burzących ustalony porządek.

Czwórkom często brakuje natchnienia czy twórczych zdolności. Przywiązane są do świata materialnego, do tego, co konkretne i realne. Na ogół wszystko odwdzięczają własnej wytrwałości i sile charakteru. Nigdy się nie wycofują z raz powziętych zamiarów, a ich realizacji oddają się całym ciałem i duszą.

Osoby o tej wibracji odznaczają się wyjątkowymi uzdolnieniami w takich Rędzinach, jak: mechanika, inżynieria, budownictwo czy elektronika. Dużo Czwórek jest robotnikami budowlanymi, stolarzami i mechanikami, ponieważ potrafią z łatwością obsługiwać wszelkiego rodzaju narzędzia i przyrządy.

Jeśli poświęcą się literaturze, mają szansę odnieść sukcesy jako eseiści, dramaturdzy lub krytycy literaccy i teatralni. Wibracja ta rodzi również doskonałych matematyków, ekonomistów, bankierów i księgowych.

Bardzo odpowiednia jest dla nich praca biurowa, tak znienawidzona przez inne wibracje. A zatem Czwórki świetnie sobie radzą jako sekretarki, archiwiści i, ogólnie, urzędnicy biurowi. Dzięki niezwykłej dokładności i cierpliwości posiadają wyjątkowe predyspozycje do takich zawodów, jak: jubilerstwo, zegarmistrzostwo czy drukarstwo.

Również w świecie biznesu Czwórki mogą osiągnąć znaczne sukcesy jako fabrykanci czy handlowcy, a także jako konstruktorzy, producenci wyrobów żelaznych, mebli czy wyposażenia biur. Równie dobrze poradzą sobie w przemyśle tekstylnym, jako krawcy, administratorzy lub sprawując nadzór nad jakością produkcji.

Jasny umysł, zmysł analityczny i systematyczność pozwolą Czwórkom wybić się jako prawdziwe "mózgi" kampanii wyborczych i wielkich przedsięwzięć politycznych. Te same zalety sprawiają, że osoby o tej wibracji potrafią znaleźć odpowiednie środki (często drastyczne i radykalne), aby doprowadzić do szczęśliwego końca przedsięwzięcie znajdujące się w zagrożeniu.

Na polu medycyny Czwórki wyróżniają się jako chirurdzy, traumatolodzy i specjaliści od wczesnej diagnozy. Ciekawość świata, umiłowanie prawdy i konkretu, a także cierpliwość i przenikliwość czynią z Czwórek szczególnie uzdolnionych naukowców i badaczy.

Stałość i nieugiętość, połączone z umiłowaniem porządku i dyscypliny, tak charakterystyczne dla tej wibracji, sprawiają, że Czwórki częściej niż inne Liczby decydują się na karierę wojskowa. Dzięki wrodzonej obiektywności i respektowaniu prawa, osoby te będą na pewno doskonałymi adwokatami i sędziami.

Czwórki mają duże zdolności manualne. Jeżeli praca zawodowa nie daje możliwości ich wykorzystania, mogą to robić w domu, zajmując się rzeźbą, grawerstwem, miniaturami oraz wymyślając nowe, praktyczne urządzenia domowe lub dbając o utrzymanie w dobrym stanie domu i jego wyposażenia.

Nie ma bardziej godnych zaufania urzędników niż Czwórki: poważne, pracowite i odpowiedzialne, akceptują każdą zleconą im pracę i nie spoczną, póki jej nie ukończą. Nie potrzebują żadnego nadzoru, gdyż to one same są swymi najsurowszymi sędziami, a dobrze wykonywana praca napawa je dumą i prawdziwą satysfakcją.

Jako szefowie, Czwórki często bywają zbyt wymagające, nie tolerują bowiem lenistwa, niedbalstwa czy niedokładności. Mimo swej powściągliwości, starają się być sprawiedliwymi wobec podwładnych, zawsze zauważają i doceniają sumiennych pracowników. Z drugiej jednak strony, nie mają żadnej wyrozumiałości dla tych, którzy swej pracy nie traktują poważnie i nie oddają dla niej wszystkich swych sił i energii.

 

Sprawy materialne

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji są w sprawach finansowych, podobnie jak we wszystkim, konserwatywne i uporządkowane. Zdobycie majątku na ogół nie przychodzi im z łatwością, a ponieważ same muszą ciężko pracować, aby zdobyć pieniądze, ostro krytykują tych, którzy są rozrzutni lub przedkładają rozrywkę nad pracę. Pieniądz jest istotną sprawą w życiu Czwórek, jednak nie cenią go ze względu na możliwość beztroskiego życia, lecz z powodu stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, które daje. Czwórki żyją z myślą o jutrze, tak więc posiadanie pewnych rezerw finansowych daje im poczucie pewności siebie i wiarę w przyszłość. Czwórka, bardziej niż inna Liczba, cierpi z powodu braku pieniędzy. Dlatego, jeśli je ma, potrafi wyciągnąć z nich jak największe korzyści. Zanim jednak zdecyduje się na inwestycje czy kupno, dokładnie bada ewentualne zyski i straty, angażując swe oszczędności w interesy pewne i przynoszące korzyści.

Wśród osób o tej wibracji nie spotykamy graczy i hazardzistów, Czwórki bowiem nie ryzykują pieniędzy w grach hazardowych i ryzykownych operacjach.

Mimo że zazwyczaj los nie rozpieszcza Czwórek, z czasem ich sytuacja jest prawie zawsze lepsza niż osób mających więcej szczęścia. Dobrą sytuację materialną zawdzięczają własnemu rozsądkowi, systematyczności i zręczności w administrowaniu oszczędnościami. Osoby o tej wibracji są niczym mrówki - wiecznie zajęte i troszczące się, aby nic nie zostało zmarnowane.

 

Życie uczuciowe

Czwórki posiadają cechę, która przejawia się we wszelkich kontaktach z ludźmi; jest nią lojalność. Mimo że z trudem przychodzi im ujawnianie swych uczuć, są całkowicie godne zaufania; można polegać na ich szczerości i lojalności.

Na ogół nie czują się najlepiej w licznym towarzystwie, wolą nieliczne grono przyjaciół podzielających ich zainteresowania.

Związkom Czwórek z płcią przeciwną brakuje, być może, romantyczności i wielkich namiętności. Myliłby się jednak ten, kto zarzuciłby im oziębłość i nieczułość. Nic bardziej fałszywego. Czwórki bowiem potrzebują miłości i potrafią ją przeżywać, są jednak zbyt nieśmiałe i zamknięte w sobie, aby okazywać swe uczucia. Zamiast o nich mówić, wolą potwierdzać je czynami.

Jako osoby ostrożne i powściągliwe, ośmielają się wyrazić to, co czują jedynie wtedy, gdy upewnią się, że nie zostaną odrzucone. Jednak i w takim przypadku ich zabiegi miłosne charakteryzuje rozwaga i powolność. Dlatego też nie często zdarza się im zakochać "od pierwszego wejrzenia". Dużo czasu bowiem zajmuje im poznanie i rozkochanie w sobie wybranej osoby, nie mówiąc już o wyznaniu jej uczuć czy zaproponowaniu małżeństwa.

Jako małżonkowie, Czwórki są wierne i lojalne, aczkolwiek trochę zazdrosne, a nawet zaborcze. Lubią ciepło domowego ogniska i zawsze gotowe są walczyć o polepszenie warunków życia swej rodziny.

Niewątpliwie Czwórki najszczęśliwsze będą z osobami tak samo jak one poważnymi, zrównoważonymi i spokojnymi.

Zrozumienie i "pokrewieństwo dusz" powinny szukać u Dwójki, Szóstki i Siódemki, które są równie poważne i spokojne, jak Czwórki. Związek z którymś z tych numerów, mimo że w niczym nie będzie przypominał burzliwych i namiętnych romansów filmowych czy powieściowych, na pewno okaże się solidny i trwały, zwłaszcza jeśli Dwójki i Szóstki zdołają pokonać zbytnią podejrzliwość, tak charakterystyczną dla ich wibracji.

Jedynka, Ósemka lub Dziewiątka osiągnie harmonię i szczęście z Czwórką jedynie wówczas, gdy ujarzmi swój zaborczy i bojowy charakter.

Ogromna żywotność, dynamizm i gorący temperament Trójki i Piątki niewątpliwie olśniewają naszą Czwórkę, ale związek z którymś z tych numerów może na dłuższą metę okazać się dla niej uciążliwy. Osoby te są poza tym zbyt lekkomyślne, aby mogła je zaakceptować rozsądna Czwórka.

 

Dzieci o tej wibracji są spokojne, poważne i posłuszne. Mimo że sumiennie i odpowiedzialnie wypełniają swe obowiązki, zawsze będą stanowiły pewną zagadkę dla swych rodziców, którzy z trudem przedzierają się przez ich "skorupę", aby poznać prawdziwe myśli swych introwertycznych pociech. Jakkolwiek wydawać by się mogły obojętne i mało wylewne, powinno się je zawsze traktować z czułością i zrozumieniem, w przeciwnym wypadku staną się uparte i krnąbrne.

 

Jako rodzice Czwórki są bardzo odpowiedzialne i pragną zapewnić swym dzieciom wszelkie wygody. Niemniej, często okazują skłonność do zbytniej surowości, a ponieważ ich dzieci mogą pomylić tę surowość z brakiem miłości, Czwórki-rodzice powinny starać się, aby ich uczucia były bardziej widoczne.

 

Uwagi dodatkowe

Misją życiową osób urodzonych pod wpływem tej wibracji jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji osobom je otaczającym. Powinny dokładać starań, aby siła charakteru, wysoki poziom moralności i inne wspaniałe zalety, jakimi się odznaczają, stanowiły inspiracje dla bliźnich do poważnego i odpowiedzialnego życia.

 

źródło: Gladys Lobos

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 11 months later...
Anika

DROGA ŻYCIA 4

BUDOWNICZY

Twórcza praca, ograniczenia, organizacja, wysiłek.

 

To prawda, że ta droga wymaga dużo wysiłku, ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę, organizować życie, czyli budować rzeczywistość od podstaw. To jest tak, jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby, jakim ma służyć, następnie zebrać odpowiednie środki, a potem wziąć się do pracy. I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie, jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów, planu

wnętrza, sposobu urządzenia, czyli jego ograniczeń. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu „cztery" — poczucia istoty stabilnej konstrukcji, która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom, odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom.

 

Jeśli jesteś „czwórką", umiesz jasno widzieć swoje cele, kończyć zaczęte i rzeczy, utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie, postępować metodycznie, ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką, systematyczną pracą przynoszącą owoce, jesteś praktyczny, wytrwały i uczciwy we wszystkim, co robisz. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość, choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji.

 

Masz umiejętność analitycznego myślenia, dostrzegania szczegółów, planowania, organizowania, znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół, zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. Posiadasz silną wolę, czasem graniczącą z uporem. Można ci zaufać, gdyż jesteś lojalny, wierny i odpowiedzialny. Rzadko się mylisz. Twoja zachowawczość, przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność, które nie pozwalają na zmiany, a więc utrudniają rozwój. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie, możesz stać się osobą leniwą, nietolerancyjną, obsesyjną, zbyt ambitną, przesiąkniętą rutyną. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. Stajesz się nerwowy, kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. psując nastrój przyjęcia, wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd.

 

Ważne jest dla ciebie, byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu, gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem.

 

Jeśli chodzi o zdrowie i ciało, należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe, struny głosowe, tarczycę i system trawienny. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina, gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą.

 

„Czwórki" są niezastąpione we wszystkich dziedzinach, które wymagają metodyczności, precyzji, analizy i organizacji. Odnoszą sukces wszędzie tam, gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie. Dlatego „czwórki", które chcą "przebudować świat", mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach.

 

 

Źródło: Natasza Czarmińska "Liczby losu"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 months later...
Suhaila

Droga życia a słabe punkty

 

Droga życia 4

Nigdy nie będziesz czuć się bezpiecznie i wygonie jeśli nie zaakceptujesz ograniczeń ciała i warunków zewnętrznych. Czwórka jasno widzi swoje cele, kończy zaczęte rzeczy i utrzymuje porządek wokół siebie. Twoje życie jest wypełnione ciężką pracą i systematyczną. Ostrożnie dobiera przyjaciół, posiada silną wolę graniczącą z uporem. Reagując negatywnie na ograniczenia i zmiany z zewnątrz 4 może stać się osobą leniwą, nietolerancyjną, obsesyjną, zbyt ambitna przesiąknięta rutyna.

 

Słabe punkty

Drogi oddechowe, struny głosowe, tarczyca, system trawienny. Ograniczyć zbyt obfite posiłki i upodobania do dobrego wina, gdyż może się to skończyć otyłością, kłopotami z wątrobą. Mogą pojawić się kłopoty spowodowane odkładaniem się toksyn, kamienie i guzy, rak z powodu zablokowania, kłopoty kostne i mięśniowe, nadmierny apetyt i ciężkostrawne jedzenie, cholesterol ,zatwardzenia .

Korzystnie jest uprawiać lekką atletykę, jazda rowerem, pływanie, gra w tenisa.

 

W miłości brakuje romantyczności i wielkiej namiętności. Nie są ozięble i nieczułe, potrzebują miłości, potrafią ja przeżywać są jednak zbyt nieśmiałe i zamknięte w sobie aby okazywać uczucia. Zamiast o nich mówić, potwierdzają je czynami. Ostrożne i powściągliwe wyrażają to, co czują tylko wtedy, gdy są pewne, że nie zostaną odrzucone. Ich zabiegi miłosne są powolne i rozważne.

 

Dzieci czwórki doświadczają w dzieciństwie obciążenia obowiązkami dorosłych, które jest nieobecne wskutek braku jednego z rodziców lub totalnej nieodpowiedzialności jednego z nich. Melancholia i pesymizm jest tu forma samoobrony. Dzieci czwórki cierpią, nie mają możliwości wyrażania swoich emocji. Strata i cierpienie kształtują system obronny gdybania i wyobrażania sobie bolących spraw z przeszłości, aby ich unikać na przyszłość.

 

Jako rodzic czwórki są odpowiedzialne i pragną zapewnić dziecku wszelkie wygody. Często okazuje zbytnia surowość, dzieci z łatwością mogą pomylić to z miłością. Rodzic 4 musi starać się uwidoczniać uczucia a przede wszystkim mówić o nich .

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Marika

Wibracja liczby 4

 

Twórczość. Realizacja. Materia. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi, ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę, Ogień, Ziemię i Powietrze. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat, ale także krzyż, który wyznacza cztery kierunki. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia, w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu, czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń, zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu, wyznaczonemu przez czas, czyli nasze ziemskie granice.

 

To one nas ograniczają, ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Doświadczenie z materią to praca, czyli stwarzanie fundamentów, metodyczna uprawa i walka o przetrwanie.

 

Kwadrat, dający nam bazę, jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu, powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. Wprowadza rutynę i powtarzalność. Cztery to praktyczność, ostrożność i wytrzymałość. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną, bogactwem i uznaniem.

Cztery jest symbolem wzrostu, przejawiania się ducha, umysłu, ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości.

 

W sensie pozytywnym: stabilność, solidność, wytrwałość, równowaga, pracowitość, wierność, odwaga, inwencja, rygor, prawość, protekcja, zmysł organizacyjny i administracyjny, wola, rzetelność, skuteczność, stanowczość.

 

W sensie negatywnym: bieda, kruchość, nędza, śmierć, surowość, upór, konserwatyzm i nieustępliwość, nerwowość, nadmiernie rozwinięta ambicja, autorytatywność, zachowawczość, brak woli i wytrwałości, ograniczony umysł.

 

jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. Nauka akceptacji. Należy utrzymywać równowagę, rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością, że są one niezbędne, ale nie są ostateczne.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O TRUDNEJ PRACY WZRASTANIA (4)

Wielu numerologów piszących o Czwórce zachowuje się tak, jakby omawiali jakiś wstydliwy temat. Liczba ta to dla nich rozdarcie, bieda i ubóstwo; z dużym, widocznym w ich tekstach trudem, starają się tej nędzy dorobić jakieś nieszczere zalety. W takich opisach widać doskonale, jak projekcje i kompleksy współczesnych bogatych, lecz jałowych duchowo społeczeństw, we wróżbach szukających ucieczki od rzeczywistych źródeł swych problemów, przenoszą się i do hermetycznego, wolnego zda się od trudu istnienia, świata liczb. -Straszliwie zaiste boją się dobrze prosperujący wróżbici biedy tych, co do nich przyszli z ostatnim groszem i ostatnią nadzieją! W rzeczywistości Czwórka nie jest ani biedna, ani straszna, ani nawet bardzo demoniczna; jest tylko wymagająca, surowa i sprawiedliwa. Reprezentuje bowiem wysiłek stwarzania Człowieka w każdym z nas - a to praca niełatwa i na pewno nie przynosząca szybkich sukcesów. Otwierająca królestwo społeczne Czwórka uruchamia w człowieku ponownie potrzebę ZAISTNIENIA. Ale nie jest to już zaistnienie fizyczne, proste do zrealizowania przez sam fakt narodzin; tym razem musimy, Mając już ciało i jego potrzeby, czymś się wyróżnić wśród innych, podobnie ciałem i potrzebami obdarzonych istot. W taki sposób Czwórka zmusza nas do przekraczania swych biologicznych ograniczeń. Do WZRASTANIA. Wzrastaniu temu trzeba zakreślić ramy i ograniczenia, by stać się kimś nie tylko w społeczeństwie istotnym, lecz także akceptowanymi i przewidywalnym. Tą metodą realizujemy drugą potrzebę Czwórki - NADANIE FORMY.W ludzkim życiu najintensywniejsze działanie Czwórki odpowiada wiekowi pierwszego uświadomienia sobie swej kondycji społecznej, np. zauważenia, że ludzie biedni i bogaci bardzo się od siebie różnią. Wykonuje się to gdzieś na przedprożu dorosłości i trwa do chwili, gdy dokonamy jakiegoś niosącego dalekosiężne konsekwencje wyboru. W takich chwilach, jako przedziwne, na wpół dziecięce, a na wpół dojrzałe istoty buntujemy się przeciw temu, co nas krępuje i przysięgamy, że doprowadzimy do usunięcia ograniczeń. Gdy np. dziecko z biednej rodziny mówi do rówieśnika: "zobaczysz, ja kiedyś też będę mieszkał w luksusowej willi-doświadcza energii Czwórki właśnie. Wszystko, co możemy wymyślić na temat charakterystyki psychologicznej Czwórki, jest tylko rozwinięciem takich właśnie chwil marzenia o lepszym, bogatszym materialnie i wewnętrznie życiu. Z tego, co już powiedzieliśmy, wynika charakter Czwórki jako kogoś, kto nie wie jeszcze, jakie będzie jego miejsce w społeczeństwie, ani też kim się dla swych bliźnich stanie, lecz ma mocną i niezłomną wolę wydobycia się z szarej masy. Tak też jest. Czwórka w społeczeństwie reprezentuje jego warstwy niższe, nie mające ustalonego miejsca ani wyraźnie skrystalizowanych kanonów etycznych i moralnych; trudno by też mówić o jednolitej kulturze tej części społeczeństwa. W zamian za to Czwórka dysponuje sporą adaptatywnością i nie jest, przynajmniej na początku swej drogi, zbyt wybredna. Wie natomiast doskonale, że nie chce kończyć swego życia tak, jak go na nizinach społecznych zaczynała. Czwórka rozwija się w czasie. Liczba ta, jak żadna inna, związana jest właśnie z czasem, jaki bogowie nam wyznaczyli na Ziemi. Nie jest to już subiektywny, kapryśny czas Dwójki, lecz obiektywny, "ontologiczny" czas mierzony wskazówkami zegarów. I Czwórka musi sprostać wyzwaniu, jakie czas przynosi. Zaczyna od niczego, mając tylko wolę bycia kimś. Potem rozumie, że aby coś osiągnąć, trzeba inwestować. Toteż pierwsza połowa życia Czwórki to dużo pracy, a mało zysków. Jeśli jednak uczciwie zainwestowała, to w drugiej połowie życia zbiera rezultaty swej krzątaniny. Przydają się zawarte przed laty znajomości, rosną procenty od nagromadzonych kapitałów. Aż chciałoby się przywołać amerykański mit "od pucybuta do milionera" -bo to on właśnie najlepiej opisuje drogę Życiową, jaka się Czwórce marzy i jaką nierzadko realizuje. Ale jeśli nasz bohater zaniedba inwestowania w pierwszej połowie życia, wtedy ta druga jest równią pochyłą, na końcu której czeka upadek. Negatywne typy Czwórki to ci, którzy mieli szansę i stracili ją bezpowrotnie. Łatwo ich rozpoznać: to frustraci społeczni, najwierniejsza klientela populistycznych polityków. Inny typ takiej Czwórki, to jakże charakterystyczne skojarzenie ambicji i tępoty, wyrażające się w życiowym credo "byle czego, byle być dyrektorem!" Bo i karierowiczostwo za wszelką cenę nierzadkie jest pod działaniem tej liczby. Imponują Czwórce zewnętrzne znamiona luksusu i prestiżu. Dobry samochód, kosztowne biuro, najnowsze elektroniczne i komputerowe gadżety, wytwarzanie wrażenia, że jest się Mocno Zapracowanym dla Niezwykle Istotnej i Nie Cierpiącej Zwłoki Sprawy - zwykłe to dla Czwórki nawyki, czyniące ją charakterystyczną dla otoczenia. Trzeba te śmiesznostki uszanować, jeśli chcemy Czwórce pomóc wydobyć się ze świata przedmiotów do świata ludzi. Jeśli Czwórka poczuje, że jest akceptowana, a jej osiągnięcia doceniane, ani się obejrzymy, jak odrzuci krępujące ją rekwizyty i stanie się pełnowartościowym, niezależnym od takich czy innych zabawek człowiekiem. Czwórka ma prawie zawsze w życiu okres "poszukiwania dna", czyli takich warunków i takiego otoczenia, do którego się stoczy, gdy nie spełnią się jej marzenia. Młoda Czwórka może wydawać się kolejnym kandydatem do tzw. marginesu społecznego, ale to tylko okres w jej życiu przejściowy, z którego wyrasta i do którego więcej nie wraca. Ceni sobie Czwórka ciężki wysiłek i pracę, bo wie, że dzięki temu człowiek się realizuje i przemienia. Jeśli chcemy zaskarbić sobie przyjaźń Czwórki, zabiegajmy o jej względy, gdy jeszcze niczego nie osiągnęła, bo jeśli już będzie kimś, będzie pamiętać tylko tych, którzy pierwsi podali jej rękę. Ta pamiętliwość rozciąga się i na wrogów: Czwórka nie zwykła zapominać uraz, zwłaszcza doznanych w młodości, gdy była słaba i bezbronna. Jeśli nie ma możliwości zareagowania natychmiast, potrafi odłożyć urazę na długie lata "do lodówki", a gdy nadarzy. się okazja, z zimną krwią, dokładnie i metodycznie wdepcze przeciwnika w błoto. Ciekawe, że względem wrogów ujawniających się później, gdy już sama coś sobą reprezentuje i czuje swą siłę, bywa Czwórka rycerska i wspaniałomyślna. Nie zwykła też wydawać otwartej walki nie czując wyraźnej przewagi swych sił. Czwórka jest, jak przystało na kogoś, kto dopiero z jednego Świata przechodzi do drugiego, ostrożna i metodyczna. Żądanie podwójnych i potrójnych zabezpieczeń na wszelkie możliwe sposoby, duża ilość Istotnych Dokumentów i Bardzo Ważnych Pieczęci, żadnych umów "na gębę", powiedzenia w rodzaju "kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi" – to jej specjalność. W sferze obyczajowej zdarza się Czwórce być -w naśladowaniu wyższych sfer, do których aspiruje- "bardziej papieską od papieża", co doskonale widać u tzw. nowobogackich, mocno się z symboliką Czwórki kojarzących. Czwórka jest symbolem wszystkiego, co zdobyte z wysiłkiem, ale i tego wysiłku warte. Podlegają jej wszelkie przedmioty drogie, lecz trwałe i dobrej jakości. Podobnie traktuje Czwórka uczucia: kto raz zaskarbił sobie jej przychylność, może na nią liczyć do przysłowiowej grobowej deski. Czwórka względem tych, którym zaufała, jest bezgranicznie oddana i lojalna. Jako liczba inicjująca, jest Czwórka pełna inicjatywy i chęci działania. Z wiekiem, gdy już upewni się, że coś osiągnęła, a spodziewa się osiągnąć jeszcze, przybywa jej także radości życia i tzw. luzu. Cechy takie objawiane bywają jednakże tylko wśród swoich, których Czwórka zna nie od dziś. Ta późna radość życia jest odnalezieniem harmonijnego połączenia z wcześniejszą liczbą inicjującą - Jedynką, symbolizującą, jak pamiętamy, taką właśnie nieskrępowaną radość istnienia. U mniej dojrzałych Czwórek to odnalezienie ma postać tzw. wtórnego zdziecinnienia, jakie często jest udziałem kogoś, kto wprawdzie odbił się od społecznego i materialnego dna, lecz zupełnie nie rozumie uroków dalszego, już mniej materialnego, a bardziej wewnętrznego rozwoju. -Łatwo, niestety, Czwórce o prymitywny materializm, pazerność, chciwość i lekceważenie wszystkiego, co nieprzeliczalne na akcje, gotówkę, gadżety i nieruchomości. Ale to tylko błędy w sztuce. Albowiem bogowie inną Czwórce wy- tyczyli drogę: od wydobycia się z dna materialnego ku wyżynom Ducha. Bo to mądrej Czwórce właśnie dostępne bywa to, co Antoine de Saint-Exupery nazwał "luksusem związków międzyludzkich": poczucie braterstwa, solidarność, przyjaźń, wiara w człowieka... wszystko, co otrzymujemy od życia, poznawszy wysiłek wzrastania i zasmakowawszy w psychicznej i duchowej samodzielności. Z takimi cechami -nie dziwota, że częściej niż inne liczby -zobaczymy Czwórkę w przedsięwzięciach wymagających wielkiego grupowego wysiłku i współdziałania, choć motywem bardziej będzie chęć przeżycia tzw. prawdziwej męskiej przygody niż sprawność i funkcjonalność dokonanego z takim wysiłkiem dzieła. W skrajnie negatywnych przypadkach owocuje to solidarnością "republiki koleżków" , w najwyższym wydaniu - owym wspaniałym, surowym i dostojnym światem służby jakiejś wielkiej idei. Bo świat Czwórki jest surowy i męski. Niespecjalnie jest w nim miejsce na puchową miękkość i ciepłe luksusy. Z takiego to, uczącego człowieka odporności i samodzielności, świata wychodzimy, zahartowani, wierzący w Człowieka i wolni, ku dalszym etapom rozwoju. Czego jak czego, ale pracy tam nie brakuje i bez prze- pracowania etapu Czwórki rady sobie na tej drodze nie damy.

 

Włodzimierz Zybertal

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 9 months later...
edith

Cóz moge dodac..wszystko sie zgadza, ze swej strony dodam jedynie, ze nie jest łatwo byc czworka.Jakze piekkniej byloby mi w zyciu urodzic sie taka trojeczka na przyklad, ktorej wszystko spada z nieba, a na co ja, ba, na ledwie okruszek z tego co spadnie z nieba trojce <haha2> musze w pocie czoła ciezko harowac.Nie polecam :P

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 weeks later...
Marika

Czwórki owszem nie mają łatwo, u nich cały czas pojawia się praca, praca i jeszcze raz praca, ale przynajmniej mają satysfakcję z tego co uda się im osiągnąć, bo wiedzą, że na to wszystko ciężko i uczciwie zapracowały.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
edith

Tak to prawda, zawsze najwieksza moja satysfakcja i duma bylo posiadanie pracy.Pracowałam od 20 roku zycia we Włoszech.Pieniadze byly tylko milym dodatkiem bo akurat wtedy bylam w takiej sytuacji finansowej dzieki rodzicom ze w sumie nie musiałam pracowac..i potem nagle obrot o 180 stopni, i kiedy sytuacja finansowa w moim zyciu sie dramatycznie pogarsza-trace prace we Włoszech i od tej pory-a mija juz kilka lat ciezko mi znalezc zrodlo utzrymania.A to praca nie taka, a to zarobki smiesznie niskie i po prostu wszystkie sily sprzysiegaja sie przeciwko temu bym miala stabilna prace i zrodlo utrzymania.Przez to nabawilam sie juz nerwicy i depresji. Ooo

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 year later...
Ismena

Liczba 4

Liczba 4 to BUDOWNICZY, EKSCENTRYK, TRAGICZNY ROMANTYK.

Jej słowami?kluczami są: równość, sprawiedliwość, twórcza praca, ograniczenia, organizacja, wysiłek.

 

Składa się z dwóch Dwójek (22) lub z Jedynki i Trójki (13, 31). Symbolizuje ziemię, pracę, materię, podstawę, ukrzyżowanie, dysharmonię, napięcie, zmianę, destrukcję. Odnosi się do najprostszej bryły, stąd jest liczbą stałości i materii, konstrukcji rzeczy, bryłą ograniczoną czterema głównymi punktami. Oznacza stabilność, monotonię, nudę, posępność, niepowodzenia, nierozgarnięcie, mozolenie się, harówę, napady gniewu, melancholię. Reprezentuje silną i praktyczną naturę, całość, cztery pory roku, cztery żywioły. Nadaje nowy wymiar znanym, podstawowym elementom.

Liczba ta jest testem dla ludzkiej zdolności radzenia sobie z napięciami. Niczego nie daje od siebie, wymaga stałej czujności i pracy.

Lekcja Czwórki, jeśli jest przyjęta i przyswojona, daje odporność, zdolność radzenia sobie w każdych warunkach, mądrość życiową wypływającą z doświadczenia, rozumienie słabości innych ludzi. Negatywna, nieprzepracowana, daje charakter gwałtowny i pełen sprzeczności, niezrównoważony psychicznie i nerwowo, załamujący się pod byle problemem.

Władcą Czwórki jest Rahu: północny węzeł księżycowy (według koncepcji Zachodniej: Saturn, Uran, Merkury, Słońce). Opiekuje się on ludźmi urodzonymi 4, 13, 22 i 31 każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna wynosi Cztery. Najwyraźniej jest widoczny w Liczbie Duchowej Cztery.

Jako że liczba ta posiada pewne cechy Jowisza (którego przypomina kształtem), uważa się czasem, że Czwórką włada Jowisz (ma na to wpływ także to, że Strzelec, którym włada Jowisz, jest czwartym znakiem Zodiaku licząc od Ryb w prawo, czyli czwartym polem Drogi Życia).

Rahu jest jednym z dwubiegunowych węzłów Księżyca (Północnym). Związany on jest z ekspansją i życiem społecznym. Węzły te to ruchome punkty w opozycji, w których orbita Księżyca przecina płaszczyznę Ekliptyki. Ulegają one stałej retrogradacji (poruszają się w kierunku przeciwnym do ruchu planet) i wyznaczają daty zaćmień Słońca i Księżyca (dochodzi do nich w pobliżu węzłów). W Indiach Rahu przypisuje się dynamiczne, lecz niszczące działanie, o niskiej wibracji. Na Zachodzie - raczej pozytywne. Cechuje go hedonizm i niezadowolenie. Dzięki temu jego podopieczni są leniwi, ospali, apatyczni i nielogiczni. Zostają rewolucjonistami, konspiratorami, szpiegami i detektywami. Przynosi im zamęt, ignorancję, fobie, wrogość i wielkie plany, na których realizację trzeba długo czekać. Sprawia to, że ciężko pracują i zbierają złą karmę. Korzystne wpływy obdarzają ich talentem malarskim, pisarskim i umiejętnościami przydatnymi wydawcy. Przynoszą sławę i sukcesy, atrakcyjność fizyczną, piękno, inteligencję, śmiałość i skrytość. Dostrzegają niewidoczne strony życiowej Prawdy.

Gdy Rahu jest w koniunkcji z Jowiszem lub Wenus, daje dostęp do nauk tajemnych. Z natury jest apatyczny, lecz może być pobudzony. Ma wielki wpływ na kości, siłę fizyczną, tłuszcz, tkanki i skórę. Skłania do podróży zagranicznych i żeglugi. Gdy jest nieharmonijny, niszczy zdolność trzeźwego osądu i wrażliwość, przydaje egocentryzmu, samolubności, pesymizmu, apatii i agresji. Jego podopieczni mogą zostać uwięzieni lub zejść do podziemia. Przynosi im trudności, przeciwności, cierpienia i upokorzenia.

Jest energią silną, obdarzającą nietuzinkowym charakterem i zdolnością widzenia spraw z wyjątkowej perspektywy. Daje odwagę, cierpliwość i inteligencję, która musi być używana do pomagania bliźnim (zwłaszcza uciskanym).

Rahu włada Panną (wraz z Merkurym), góruje w Bliźniętach, a upada w Strzelcu. Nieprzyjazny jest mu Rak i Lew. Mocny jest w trzecim, szóstym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym i jedenastym Domu horoskopowym. lego żywiołem jest Powietrze (jest jak dym lub mgła; mimo braku natury i kształtu może zasłonić każdą rzecz).

Ludzie zdominowani przez liczbę Cztery są wytrwali, pracowici, uparci i przy wiązani do rutyny i stałych wzorców postępowania. Mają zdrowy rozsądek i dobre wyczucie rzeczywistości. Brakuje im jednak fantazji i rozmachu, wiary w siebie, przekonania o własnej wartości, radości życia, wigoru i spontaniczności. Dlatego sukces nie przychodzi im łatwo i wiele muszą się w życiu natrudzić. Lubią iść wielką masą. Czują się solą ziemi, najwartościowszą odmianą człowieka, chociaż nie zawsze mają się czym pochwalić. Szybko się irytują, używają nie cenzuralnych słów, tracą kontrolę nad nerwami i stają się destruktywni.

Jeśli Czwórka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to masz zdolność do szybkiego przyswajania nowych idei. Twój temperament sprawia, że pragniesz je studiować dokładnie.

Twoje główne cechy to uczciwość, solidność, cierpliwość, wytrwałość i pracowitość. Jesteś niezrównany pod względem precyzyjności i zdolności organizacyjnych. Twoją zasadą jest stabilność i bezpieczeństwo. Masz precyzyjny umysł, jesteś konkretny, cierpliwy i pracowity. Twoja droga bywa ciężka i żmudna, lecz solidna. Można na ciebie liczyć. Wykonasz każdą pracę i dotrzymasz słowa. Lekkomyślność, powierzchowność i nieuczciwość są ci obce. Jesteś świetnie zorganizowany i nie przeraża cię wysiłek. Wiesz, że im większy wkład, tym większa nagroda. Problemy rozwiązujesz pomału i spokojnie, metodą krok po kroku. Działasz logicznie i metodycznie. Jasno widzisz swój cel i dążysz do niego wytrwale, utrzymując porządek w sobie i wokół siebie. Raz rozpoczęte rzeczy doprowadzasz do końca. Praca sprawia ci radość i daje satysfakcję. Jesteś dobrym, uczciwym, wiernym, lojalnym i odpowiedzialnym przyjacielem. Rzadko mówisz o swoich uczuciach i przywiązaniu. Z reguły się na tym nie skupiasz, gdyż są to dla ciebie sprawy ulotne i nieuchwytne. Nie jesteś zbyt towarzyski; raczej zamknięty w sobie. Nie lubisz tracić czasu na pogawędki. Cechuje cię poczucie sprawiedliwości.

Twoją wadą jest przesadna oszczędność i brak poczucia humoru. Nie lubisz być poganiany. Wolisz najpierw wszystko spokojnie przemyśleć, a potem działać. W stosunku do swych osiągnięć jesteś powściągliwy i skromny. Drobiazgowość, zamiłowanie do porządku i pedanteria utrudniają ci życie. Chłód emocjonalny i skrytość nie sprzyjają kontaktom z ludźmi. Brakuje ci fantazji, polotu i elastyczności. Silna wola, granicząca z uporem, przesadna surowość i kłótliwość mogą prowadzić do całkowitego wyizolowania i powodować niechęć otoczenia.

Często widzisz wszystko w innym świetle, co czyni cię buntownikiem, człowiekiem niekonwencjonalnym. Nic interesują cię sprawy materialne, choć doceniasz wartość pieniądza. Trudno ci zawrzeć przyjaźń (możesz czuć się odizolowany), choć potrafisz być wiernym przyjacielem, na którego można liczyć. Stawiasz bezpieczne fundamenty dla siebie i innych. Nie demonstrujesz przywiązania, co wskazuje, że jesteś dobrym przyjacielem. Życie wypełnia ci praca, która sprawia radość. Działasz cierpliwie i logicznie. Metodą posługujesz się jako narzędziem. Niekiedy podejmujesz ryzyko, stosując konserwatywne metody działania. Zdarza się, że zajmujesz się drobiazgami i przez to tracisz z pola widzenia ważne cele. Często płyniesz z prądem, nie wiedząc, że nie trzeba z nim walczyć, a jedynie zmienić jego kierunek.

Jeżeli unikasz narzucania innym pewnych swoich pomysłów, by usunąć z drogi przeszkody i wyeliminować zatargi, możesz zaprzepaścić sukces. Duże możliwości, które posiadasz, wyrażasz odpowiednia formą. Może się zdarzyć, że koncepcję kogoś innego (artysty, architekta itp.) wyobrażasz sobie inaczej. Obowiązki wypełniasz sumiennie i nie przejmujesz odpowiedzialności nałożonych na innych.

Do dyspozycji jesteś zawsze tam, gdzie potrzebny jest niezawodny człowiek. Wszystkie prace wykonujesz sumiennie, czysto, dokładnie i twórczo. Dzięki swym skłonnościom masz szansę osiągnąć wielki sukces, ponieważ budujesz na tym, co już zostało zbudowane. Nie będzie to jednak wynik prac wstępnych (bo te zostały rozpoczęte wcześniej), lecz finał. Staraj się nie przegapić okazji.

Jesteś odpowiedzialnym, solidnym, poważnym, stabilnym, skutecznym, ambitnym, sprawiedliwym, logicznym i zdyscyplinowanym człowiekiem. Nie masz czasu na marzenia i chimery, choć czasem biorą cię w posiadanie. Jesteś nieustannie zajęty pracą (służbą) i organizowaniem wszystkiego. Odczuwasz patologiczny lęk przed ryzykiem, przygodą i nieoczekiwanymi zmianami. Cechuje cię ostrożność i umiarkowanie. Zanim przystąpisz do działania, starasz się wszystko przebadać i przemyśleć. Ryzykujesz tylko wtedy, gdy jesteś pewny swego (wygranej). Będąc analitykiem, kierujesz się rozumem i rozsądkiem; masz przy tym zdolność podejmowania właściwych decyzji. Upartość sprawia, że nie porzucasz raz obranego kierunku (celu czy ideału). Postawa ta może być godna szacunku, jeśli nie prowadzi do przesady. Zdarza ci się to jednak nagminnie. Wskutek przesadnej ostrożności i powolnego działania możesz zatracić istotę sprawy, przegapić moment najwłaściwszy przy podejmowaniu decyzji itp.

Na ogól jesteś spokojny, łagodny i powściągliwy. Nic lubisz wielkich wystąpień i uzewnętrzniania uczuć. Brakuje ci radości i luzu. Masz wiele zahamowań, nad czym pracujesz. Niewiele możesz jednak zrobić, gdyż rozluźnienie się czy pójście za głosem serca przerasta twoje możliwości. Nic odznaczasz się wielką elokwencją; rozmowa z tobą nic jest łatwa. Wypowiadasz się rzeczowo i zwięźle, lecz dość szorstko. Potrafisz być nawet niegrzeczny i uciąć ostro jednym słowem konwersację, która wydaje ci się nieinteresująca. Nie lubisz osób niekonkretnych. Sam mówisz na temat, nie owijając w bawełnę.

Jesteś konserwatystą, o smutnym obliczu, kierującym się w życiu rozumem (rozsądkiem). Wierzysz w prawdy oczywiste i nie martwią cię sprawy duchowe i metafizyczne. Stoisz mocno na ziemi i nie dajesz się łatwo porwać przez entuzjazm, nie poparty solidnymi podstawami.

Nie masz skłonności do panowania nad otoczeniem i nie jesteś chciwy i zachłanny. Jeśli jednak na coś się zdecydujesz, nie rezygnujesz z raz obranej drogi. Z odwagą i determinacją stawiasz czoła wszelkim problemom i nie istnieją dla ciebie przeszkody nie do pokonania. Nic dziwnego, że osiągasz swoje cele i łatwiej niż inni odnosisz sukcesy. Pomaga ci w tym silna wola, zdyscyplinowanie i umiejętność panowania nad sobą. Sumienność i pracowitość powodują, że gdy chwilowo nie masz zajęcia, czujesz niepokój i wyrzuty sumienia. Dlatego ciągle pragniesz być aktywny, fizycznie i intelektualnie.

Odznaczasz się bystrym i przenikliwym umysłem. Jesteś jednak drażliwy (łatwo cię urazić). Stajesz się wtedy ostry, surowy i wulgarny. Nie znosisz lenistwa i indolencji, jesteś wymagający wobec siebie i innych. Postawa taka przysparza ci kłopotów z otoczeniem. Możesz zdobyć opinię despoty o malej tolerancji. Jeśli dodamy do tego surowość i ostrość sformułowań, zrozumiemy, czemu miewasz wrogów. Staraj się akceptować swych bliźnich takimi, jakimi są.

Możesz być fanatykiem porządku, precyzji i sumienności. Lubisz rzeczy jasno określone. Nic mając poczucia humoru, jesteś milczącym obserwatorem. Denerwują cię osoby o dużym temperamencie, gadatliwe i powierzchowne, o niedających się przewidzieć reakcjach. Choć brak ci wyobraźni, szybkości, elokwencji i czaru i jesteś przywiązany do spraw materialnych, jesteś człowiekiem uczciwym, stałym, solidnym, miłującym prawdę, o głębi uczuć i myśli. Można na tobie polegać. Jeśli coś obiecasz, dotrzymasz słowa, choćby miało cię to wiele kosztować. Jako przyjaciel jesteś wierny, lojalny i godny zaufania. Nienawidzisz plotkarstwa. Masz niewielu, za to dobrych i wypróbowanych przyjaciół. Działasz na innych stabilizująco, stwarzając atmosferę bezpieczeństwa i spokoju.

Twoje reakcje są powolne. Nic chwytasz w lot wszystkiego i potrzebujesz czasu, by poznać szczegóły. Masz za to dobrą pamięć. W razie niesprawiedliwości społecznej reagujesz natychmiast. Doprowadzony do ostateczności stajesz się radykalny i despotyczny. Wykorzystując swą wolę do buntu wobec wszystkich i wszystkiego lub dążąc do realizacji swych celów za wszelką cenę, możesz po nieść porażkę. Stracisz wtedy zalety, jakimi jesteś obdarzony lub staną się one dla ciebie zgubne.

Negatywne wibracje ujawniają w tobie cechy stanowiące odwrotność twoich zalet: niesolidność, gnuśność, brak koncentracji, tchórzostwo, lenistwo, małostkowość, skrajna nieufność. Musisz uważać, by nic popaść w ciasnotę umysłową, nadmiar surowości i chłodu, zawziętość, fanatyzm i skąpstwo.

Aby się wybić, musisz umiejętnie wykorzystać swoje zdolności, jakimi obdarza cię Czwórka. Powinieneś szukać zajęć wymagających koncentracji, dokładności i cierpliwości. Pracować musisz wytrwale i systematycznie, stawiając czoła monotonii. Szukać musisz czynności rutynowych, wymagających metodyczności i troski o szczegóły. Unikać musisz nieprzewidzianych zmian, burzących porządek.

Może ci brakować natchnienia i twórczych zdolności, jako że przywiązany jesteś do świata materialnego - do tego, co konkretne i realne. Wszystko zawdzięczasz swojej wytrwałości i sile charakteru. Nie wycofujesz się z zamiarów; ich realizacji oddajesz się ciałem i duszą.

Możesz mieć zdolności w takich dziedzinach, jak mechanika, budownictwo, elektronika. Z łatwością potrafisz obsługiwać maszyny, narzędzia i przyrządy. Na sukcesy możesz liczyć w literaturze (jako eseista, dramaturg, krytyk literacki i teatralny), matematyce, ekonomii, bankowości, księgowości. Dobra jest dla ciebie praca biurowa, szczególnie w sekretariacie, dziale organizacji i zarządzania lub archiwum. Masz predyspozycje do zawodu jubilera, zegarmistrza, drukarza, fabrykanta, handlowca, krawca, administratora, szefa produkcji, lekarza (chirurga, traumatologa), żołnierza zawodowego, adwokata, sędziego.

W wolnych chwilach powinieneś wykorzystywać swoje zdolności manualne: rzeźbiąc, grawerując lub wymyślając nowe, praktyczne urządzenia domowe. lako urzędnik jesteś godny zaufania. Nie potrzebujesz kontroli i nadzoru: sam dla siebie jesteś surowym sędzią. Dobrze wykonana praca jest twoim celem i napawa cię dumą i satysfakcją. Jako szef jesteś wymagający. Nie znosisz lenistwa, niedbalstwa i niedokładności. Mimo powściągliwości, starasz się być sprawiedliwy wobec podwładnych. Zawsze zauważasz i doceniasz sumiennych pracowników. Nie masz natomiast zrozumienia dla tych, którzy nie traktują po ważnie swojej pracy i nie oddają dla niej wszystkich swoich sil i energii.

W sprawach finansowych jesteś konserwatywny i uporządkowany. Musisz ciężko pracować na pieniądze. Cenisz je nie ze względu na możliwość beztroskiego życia, lecz z powodu stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Żyjesz z myślą o jutrze. Brak pieniędzy przysparza ci cierpienia. Możesz stworzyć korzystne interesy. Dobrą sytuację materialną zawdzięcza! będziesz swemu rozsądkowi, systematyczności i zręczności w administrowaniu oszczędnościami. Będziesz jak mrówka, która troszczy się o to, by nic nie zostało zmarnowane.

W kontaktach jesteś lojalny i szczery. Nic lubisz jednak licznego towarzystwa. W związkach z płcią przeciwną brakuje ci romantyzmu i namiętności. Nie jesteś jednak oziębły czy nieczuły. Potrzebujesz miłości i potrafisz ją przeżywać, jesteś jednak nieśmiały i zamknięty w sobie. Zamiast mówić o miłości wolisz potwierdzać ją w czynach. Poznanie i rozkochanie partnera zajmuje ci wiele czasu. Z wyznaniem uczuć jest jeszcze gorzej.

Jako małżonek jesteś wierny, lojalny, choć trochę zazdrosny i zaborczy. Lubisz ciepło domowego ogniska i poprawianie warunków życia rodziny.

Pokrewieństwo dusz" znajdujesz w "Dwójkach", "Szóstkach" i "Siódem kach". "Jedynka", "Ósemka" lub "Dziewiątka" też będzie odpowiednia, musi jednak ujarzmić swój bojowy charakter.

Jako rodzic bądź mniej surowy i okazuj uczucia.

 

DROGA CZWÓRKI to droga pracy i wysiłku.

Konstrukcje stworzone przez nią są solidne. O to w tym wcieleniu chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę, organizować życie, budować rzeczywistość od podstaw (w ograniczonym zakresie, odpowiadającym potrzebom), Jasno widzisz swoje cele i umiesz kończyć rozpoczęte sprawy, utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie i postępować metodycznie. Musisz się jednak wystrzegać fanatyzmu i pedanterii; są one przykryw kami niepewności i lęku. Jesteś człowiekiem praktycznym, wytrwałym i uczciwym we wszystkim co robisz. Umiesz znajdować metody na wszystkie problemy i we wszystkim. Ostrożnie dobierasz przyjaciół, zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. I woja zachowawczość, przywiązanie do przeszłości i owoców swojej pracy powoduje brak elastyczności i ograniczoność, które nic pozwalają ci na zmiany i utrudniają rozwój. Staraj się nie przesiąkać rutyną, nic dominować, nie kłócić się i nie wywoływać podskórnych konfliktów. Ważne jest dla ciebie, abyś był otoczony przez ludzi praktycznych i życzliwych, pełnych entuzjazmu, którzy będą dodawać ci odwagi.

Masz wrażliwe drogi oddechowe, struny głosowe, tarczycę i system trawienny. Powinieneś zmniejszyć obfite posiłki i wyeliminować środki rafinowane, toksyczne i pobudzające (wino, kawę, papierosy itp.) Wtedy staniesz się reformatorem życia we wszystkich dziedzinach.

Twój wewnętrzny stan ducha znajduje odbicie w literackim prototypie tragicznego romantyka, który osiągnąwszy uznanie i powodzenie w sferze materialnej, niezmiennie koncentruje się na miłości utraconej, niedostępnej lub tej, która nadejdzie i wyobraża sobie szczęście, które daje uczucie.

Z powodu depresji potrafisz przeleżeć w łóżku kilka dni, rozważając taki czy inny, niedający się naprawić błąd z przeszłości. "Gdybym tylko postąpił inaczej. Gdybym miał jeszcze jedną szansę". Rozumiesz czarny nastrój tej chwili. Możesz przyjmować ją jako zrządzenie Losu i uciekać w wewnętrzną izolację. Możesz też walczyć z nią aktywnością, będąc w ciągłym biegu lub kanalizować swoje emocje w głębokich artystycznych poszukiwaniach w mrocznych obszarach ludzkiego doświadczenia. Nastrój melancholii możesz uważać w tym kontekście nawet za atrakcyjny. Może on być jednak dla ciebie koślawym schronie niem emocjonalnym, powstałym na skutek straty i cierpienia. Melancholii może towarzyszyć też nastrój słodkiego żalu. Depresja może wypływać z postrzegania straty. Nastrój może w niej ulegać przemianie. Może zostać zasnuty tajemniczymi mgłami, działającymi emocjonalnie i ożywiające

Najważniejszym problemem jest dla ciebie strata i wynikające z niej obniżenie samooceny. Możesz być przekonany, że istniało w tobie źródło miłości, które zostało ci odebrane. Odczucia porzucenia odżywać będą w życiu dorosłym w postaci kompulsywnego pociągu do tego co niedostępne i (nieświadomego na ogół) odrzucania tego, co łatwo przychodzi. Nieświadomie zwracać będziesz uwagę na subtelniejsze aspekty tego, czego dostać nie możesz. To co dostępne nie będzie atrakcyjne. Tęsknił będziesz do związku namiętnego i dającego spełnienie. Będziesz smutny z powodu utraty miłości i romantycznie oczekiwał będziesz idealnego partnera w przyszłości.

Gdy osiągniesz coś w życiu, twoja uwaga przesunie się ku temu, czego ci brak. Jeżeli zdobędziesz satysfakcjonującą pracę, będziesz chciał się spełnić w partnerstwie. Gdy spełnisz się w partnerstwie, zapragniesz być sam. Gdy zostaniesz sam, zapragniesz znów pracy i partnerstwa. I tak w koło.

Uwaga twoja skupiać się będzie na najlepszych aspektach tego, czego nie ma. To co będziesz miał, wydawać ci się będzie nudne i bezwartościowe. Sabotował będziesz prawdziwe zdobycze. Konieczność dostosowywania się do czyjegoś braku gustu wywoływać będzie w tobie wściekłość i wzmożoną potrzebę ochrony siebie dla przyszłego przebudzenia poprzez miłość. Podlegał będziesz ciągłym rytmom przy ciągania i odpychania. Trzymał będziesz życic w bezpiecznej odległości. Rzeczywista intymność może wyzwalać w tobie lęk przed ujawnieniem własnych braków i porzuceniem. Możesz czuć się wyalienowany z codzienności, unikalny i odmienny, jak aktor przechadzający się po scenach własnego życia.

Możesz czuć się zraniony cudzymi niedopatrzeniami, a luźno rzucone słowo może doprowadzić cię do odsunięcia się od znajomych. Możesz wyolbrzymiać własne emocje, wypierając autentyczne przeżycia i zastępując je wrażeniem emocjonalnej intensywności. Intymne związki możesz psuć skupianiem uwagi na złych stronach tego, co się w danej chwili dzieje.

Możesz wierzyć, że twoje prawdziwe "ja" ujawni się wtedy, gdy będziesz kochany, że wewnętrzny dramat przycichnie, a ty staniesz się osobą nieskomplikowaną i zadowoloną.

Aby rozwijać poczucie pełni musisz najpierw nauczyć się skupiać uwagę na czasie teraźniejszym, znaleźć w nim pozytywy i przyjąć je jako wystarczające. Pomóc ci w tym może pozytywna strona twojej osobowości: chęć utrzymania intensywnych kontaktów z otoczeniem (dzięki której potrafił będziesz pomóc drugiej osobie przetrwać kryzys, nie lękając się jej wściekłych wybuchów emocji czy rozpaczy) i docenianie estetycznych aspektów związku (kochasz piękno, niedomówienia, atmosferę, wygląd). Wiesz, że ludzie z czasem się zmieniają: wszystko rozwija się poprzez kolejne fazy.

Autorytety drugorzędne ignorujesz, obdarzając "wielkie" ogromnym szacunkiem, zwłaszcza jeśli dzięki nim czujesz się kimś niezwykłym, przynależnym do elity. Chętnie zostajesz powiernikiem ekscentrycznego geniusza lub kogoś wybitnego. Potrafisz wyczuć talent i bogactwo uczuć innych ludzi. Twoją wadą jest skłonność do rywalizacji o względy wielkiego autorytetu i mściwość w przypadku przegranej. Atrakcyjne może ci się wydawać łamanie konwencji społecznych.

Lubisz dreszczyk związany z potajemnym rozrabianiem, balansowanie na granicy skandalu.

Igranie z nieszczęściem, ekscentryczność czy kapryśność, podniecają cię i wymuszają specjalne traktowanie. Kapryśność zaspokaja masochistyczną potrze bę odgrywania roli nieznośnego dziecka, nie zasługującego na miłość. Wraz z uczuciem bycia osobą niegodną idzie w parze gniewne pragnienie wyrównania rachunków z osobami, które czerpią z życia więcej. Czujesz pogardę dla przepisów i zakazów; dążysz do bezkarności.

Przekonanie, że ktoś inny osiąga emocjonalne zadowolenie, podsyca twoją zazdrość. Poczucie deprywacji łagodzisz zmieniając scenerię, strojąc się lub otaczając pięknymi przedmiotami. Zazdrość jest dla ciebie silą napędową. Masz wiele energii do parcia naprzód, póki sukces nie przybiera realnych kształtów, Gdy przybiera, twoja uwaga kieruje się ku innym twoim zainteresowaniom.

Kontakt z cierpieniem powoduje, że jesteś predestynowany do pracy z ludźmi przeżywającymi kryzys lub będącymi w żałobie. Z wielkim samozaparciem potrafisz pomóc innym przejść przez ciężkie etapy życia, kryzysy emocjonalne i towarzyszyć im w ich długiej drodze ku odzyskaniu równowagi. W ten sposób odwracasz uwagę od własnych problemów i potrzeb. Mylnie sądzisz, że związki beztroskie są bezwartościowe. Czujesz się autentyczny, gdy życie i śmierć idą ze sobą w parze.

Pociąga cię psychologia głębi i metafizyka. Szukasz więzi z wyższymi obszarami umysłu. Możesz być obrońcą praw zwierząt lub doradcą osób w żałobie. Pociąga cię religia, rytuał i sztuka.

Za nieatrakcyjne uważasz tuzinkowe zawody w zwyczajnym otoczeniu. Nie korzystna jest dla ciebie współpraca z osobami, które pracują więcej, by więcej mieć. Źle się sprawdzasz w usługach i zajęciach anonimowych - gdzie nie można ujawnić swych talentów. Żyjesz przeszłością lub przyszłością. Wiele czasu i wysiłku poświęcasz próbom osiągnięcia czegoś atrakcyjnego, by wykryć w tym wady, z chwilą gdy znajdzie się to w zasięgu twojej ręki. Chęć posiadania i po-trzeba odrzucania pojawia się równocześnie.

Aby przełamać depresję i wyciszyć huśtawki nastrojowe możesz podejmować terapie i medytacje.

 

WIDZENIE ŚWIATA.

Żyjesz emocjami, skoncentrowany na własnych do znaniach i potrzebach. Przesadne pielęgnowanie i podsycanie głębokich uczuć służy ci do utwierdzania się we własnej wyjątkowości. W twoim świecie nic ma miejsca dla nikogo i nie można upajać się zapachem kwiatów. Możesz ugrzęznąć w swoich przekarmionych uczuciach i stać się niezdolnym do wyrażania swojej własnej niepowtarzalności.

Chcesz uniknąć wszystkiego co pospolite, zwykłe, i za wszelką cenę szukasz oryginalności. Podstawową sprawą w twoim życiu jest uzyskanie wglądu w na turę rzeczy, a głównym uzależnieniem: zazdrość.

 

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Tworzysz emocjonalne więzi z ludźmi. Nadużywasz jednak swych możliwości i nie potrafisz wykształcić w sobie dostatecznej dyscypliny, równowagi wewnętrznej i praktycznego podejścia do życia. Siła twojego charakteru wyraża się w upartej, subtelnej niezależności. Wszystko próbujesz naginać do swojej wizji. Bez końca rozpamiętujesz przeszłość, którą postrzegasz jako ciąg tragicznych rozczarowań i zdrad doznanych od osób będących dla ciebie autorytetami. Przeszłość jest dla ciebie punktem odniesienia dla przyszłości.

Zależy ci na popularności i zrozumieniu, lecz odpowiedzialność za drugiego człowieka i za utrzymanie związku napełnia cię przerażeniem.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: wyczucie smaku, elegancję, piękno, urok osobisty, lojalność wobec przyjaciół, zdolność wczuwania się w położenie innych i rozumienia ich bez słów oraz wyczulenie na cudzy ból, zdolność precyzowania myśli i uczuć, jasny umysł, stałość, samodyscyplinę, oryginalność, logikę, intuicję, zdolność trafnej i praktycznej oceny sytuacji.

Powinieneś wykorzystać jak najlepiej swoje obecne życie i zwracać uwagę na różnicę pomiędzy autentycznymi uczuciami i emocjami udramatyzowanymi.

Twoją misją życiową jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji osobom cię otaczającym. Powinieneś dokładać starań, aby siła charakteru, wysoki poziom moralności i inne wspaniale zalety, jakimi się odznaczasz, stanowiły inspirację dla bliźnich do poważnego i odpowiedzialnego życia.

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...