Skocz do zawartości

Droga życia 2 - charakterystyka


Polecane posty

DROGA ŻYCIA 2

 

Charakter - osobowość

Liczba 2 symbolizuje łączenie się i uzupełnianie przeciwieństw, relacje międzyludzkie, związki między kobietą i mężczyzną, a także wzajemne dawanie i branie, które pozwala na dopełnianie się.

Cechą najbardziej charakterystyczną dla osób o tej wibracji jest chęć współpracy, takt i zrozumienie innych, co ułatwia im wrodzona dobroć i umiejętność wczuwania się w położenie bliźnich.

Są to osoby obdarzone talentami najbardziej ze wszystkich liczb, taktowne, usłużne i miłe. Reprezentant tej Liczby prawie nigdy nie popada w konflikty z otoczeniem, nie usiłuje bowiem wyróżnić się za wszelką cenę, dominować nad innymi, czy narzucać im własnej woli.

Dwójka jest liczbą zdecydowanie żeńską, a ci, którzy znajdują się pod wpływem tej wibracji, potrafią docenić to, co subtelne, duchowe i intelektualne. Dwójki łatwo nawiązują kontakt z otoczeniem, aczkolwiek najbardziej interesuje je aspekt moralny istoty ludzkiej. Osoby te czują wstręt do wszelkich przejawów małoduszności i moralnego brudu. Najczęściej są to jednostki wykształcone, interesujące się światem sztuki i intelektu. Kochają Piękno, a jego kontemplacja stanowi dla nich najwyższą rozkosz.

Spokojne, powściągliwe i ostrożne w podejmowaniu decyzji, szukają oparcia i aprobaty u innych, a ponieważ są bardzo wyczulone na zdanie opinii publicznej, nie angażują się w nic, dopóki nie upewnią się, na jakim stoją gruncie. Posiadają umysłowość typu analitycznego, zanim podejmą jakąś decyzję zbierają najpierw wszelkie informacje na dany temat, a potem działają dyplomatycznie. Umiarkowanie i mądrość, rozwaga i rozsądek, które wykazują w krytycznych momentach, gwarantują Dwójkom szacunek i podziw ze strony otoczenia.

Charakteryzujące je dobroć, ciepło, serdeczność oraz wyrozumiałość sprawiają, że Dwójki są zawsze lubiane i w pełni akceptowane. Z tego też względu, choć w sposób nieuświadomiony i często niezamierzony, potrafią doskonale manipulować innymi i sprawiać, że otoczenie patrzy na świat ich oczami. Wszystkie te cechy sprawiają, że przed Dwójkami otwierają się niejedne drzwi zamknięte dla innych.

Nieśmiałe, skromne, prostoduszne, dyskretne i pozbawione pretensji, Dwójki są doskonałymi mediatorami, potrafiącymi łagodzić wszelkie spory i konflikty, podnosić innych na duchu, krótko mówiąc, osoby o tej wibracji roztaczają wokół siebie aurę harmonii i spokoju. Dobre wychowanie i troska o innych przysparza im wielu przyjaciół, a ponieważ zawsze chętne są do pomocy, niemało jest takich, którzy to wykorzystują.

W przyjaźni szlachetne, w towarzystwie miłe i zajmujące, Dwójki są urodzonymi psychologami i znawcami natury ludzkiej. Posiadają przy tym dar obserwacji, niezwykłą przenikliwość i umiejętność analizy.

Niewątpliwie Dwójki kierują się raczej uczuciami niż rozumem. Marzycielskie, romantyczne, idealistyczne i wrażliwe, są niezwykle czułe, a ich ogromne pragnienie sprawiania przyjemności innym graniczy nieraz niemal z patologią. Dlatego w ich Portrecie Numerologicznym powinny znaleźć się wibracje bardziej "twarde" i "silne".

Pod maską spokoju i zrównoważenia skrywają Dwójki temperament bardzo nerwowy, podejrzliwy i niestały. Atakowane, nigdy nie reagują w sposób gwałtowny, zranione milkną i zamykają się w sobie. Mimo że nie cierpią grubiaństwa i nieliczenia się z innymi, ledwo ochłoną po doznanej krzywdzie, już starają się usprawiedliwić swych wrogów. Równie szybko zapominają urazy i gotowe są pogodzić się i wybaczyć.

Łagodne i pełne słodyczy, Dwójki czują się zagubione i wytrącone z równowagi, jeśli muszą mieć do czynienia z osobami kłótliwymi i ordynarnymi. Gotowe są wówczas na wszelkie ustępstwa i poświęcenia, aby w ich otoczeniu na nowo zapanował spokój i harmonia. Dwójki są niezwykle wyczulone na atmosferę, jaka panuje wokół nich. W miłym, pogodnym otoczeniu tryskają radością i chęcią życia, w przeciwnym wypadku, stają się przybite i rozgoryczone. Powinny zatem pogodzić się z faktem, że życie nie zawsze jest bajką, inaczej będą żyły w nieustannym napięciu, przygnębione i zniechęcone, co na dłuższą metę niekorzystnie odbije się na ich systemie nerwowym.

Osoby o tej wibracji nie znoszą wszelkiej przesady czy popisywania się. Zdolne są do poświęcenia własnych celów i zainteresowań, gotowe usunąć się w cień, aby mogli błyszczeć ci, których kochają. Nie czują żalu ani goryczy, jeśli ich praca nie jest zauważona lub należycie doceniona, wprost przeciwnie - wolą odgrywać w życiu drugorzędne role.

Dwójki są łatwowierne i prostoduszne, nigdy nie podejrzewają innych o złe intencje. Dlatego też biorą za dobrą monetę i wierzą we wszystko, co się im powie. Nic więc dziwnego, że Dwójki są łatwym łupem dla osób pozbawionych skrupułów, wykorzystujących ich naiwność.

Osoby będące pod wpływem tej wibracji, należą do sumiennych i odpowiedzialnych pracowników. Mają jednak często tendencje do zaniżania własnej wartości i pomniejszania swych zasług. Dwójki są wręcz przesadnie skrupulatne i perfekcyjne; na ogół stawiają sobie zbyt wielkie wymagania. Prawie zawsze wątpią we własne możliwości; pełne kompleksów, łatwo się zrażają i wycofują z obranej drogi. Cierpią prawdziwe katusze, jeśli muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Bez wątpienia Dwójki są swymi najsurowszymi sędziami.

Aby umocnić wiarę w siebie, powinny zrozumieć, że nikt nie jest doskonały. W przeciwnym razie zawsze będą wątpiły w swoje możliwości i stale się wahały, zamiast działać. Niepewność i kompleksy mogą być przyczyną niepowodzeń życiowych i, w konsekwencji, poczucia przegranej.

Wspomnieliśmy już, że Dwójki mają skłonność do ukrywania swych uczuć. Jeśli więc pragną zachować wewnętrzny spokój, powinny nauczyć się okazywać swe emocje. Zaleca się również relaksację.

Jeśli Dwójki dopuszczą do głosu negatywny aspekt tej wibracji, dadzą się ujarzmić takim wadom, jak nadmierna uległość, podejrzliwość, a także przejmowanie się sprawami bez znaczenia oraz kapryśność.

Osoby te często przejawiają patologiczną wręcz chęć podobania się i mogą posunąć się do kłamstwa, aby tylko kogoś nie zranić albo nie wypaść źle. Radzimy im więc, by nie były tak bardzo zależne od otoczenia i tzw. opinii publicznej. Zdajemy sobie sprawę, iż będzie to bardzo trudne zadanie, gdyż nie zrozumiane i odrzucone Dwójki popadają w apatię, stają się lękliwe, niestałe i chwiejne, i wiodą żywot jałowy, pełen niepowodzeń, całkowicie zdominowane przez zazdrość, rozgoryczenie i żal wobec siebie i całego świata.

 

Powołanie - zawód

Osoby o tej wibracji odniosą sukcesy w każdej dziedzinie wymagającej taktu, dyplomacji i osobistej kultury. Dobre wyniki osiągną również tam, gdzie liczą się takie cechy, jak zdolność do analizy, łatwość w adaptacji z otoczeniem oraz umiejętność współpracy z innymi. Zalety te, w połączeniu z głębokim poczuciem odpowiedzialności, sprawiają, że Dwójki są idealnymi pracownikami, zdyscyplinowanymi i posłusznymi.

Dwójki cechuje ponadto wspomniana już drobiazgowość i dążenie do perfekcji. Jeśli wyniki w pracy nie są, w ich mniemaniu, doskonałe, grozi im życie w ogromnym stresie.

Aby Dwójka czuła się szczęśliwa i usatysfakcjonowana, należy ją nieustannie chwalić i zachęcać do dalszej pracy, gdyż jest to osoba niepewna siebie, stale wątpiąca we własne możliwości. Podczas gdy Jedynka promieniuje niezwykłą, czasami wręcz irytującą pewnością siebie, Dwójka na ogół czuje się gorsza niż inni. Pochwały, a nawet pochlebstwa są jej potrzebne nie dlatego, aby była osobą próżną, ale aby dodać jej odwagi, sprawić, aby ośmieliła się i potrafiła stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Istnieje wiele profesji odpowiednich dla osób o tej wibracji. Zanim jednak zdecydują się, jaką drogą iść w życiu, powinny mieć świadomość, że czeka je zdecydowanie lepsza przyszłość, jeśli zamiast angażowania się w ryzykowne i śmiałe przedsięwzięcia, ograniczą się do pomagania w realizacji pomysłów innych osób. Polem do działania dla Dwójek nie jest rywalizacja, lecz współpraca i działanie w grupie.

Ze względu na dar analizy oraz skłonność w rozważaniu wszystkich "za" i "przeciw" danej sprawy, decyzje Dwójek zawsze będą "trafione w dziesiątkę", dzięki czemu zyskają poważanie i podziw otoczenia Osoby te preferują postawy konserwatywne i ostrożne; nie pociąga ich odkrywanie nowych dróg, wolą raczej to, co znane i sprawdzone.

Mają duże szansę, aby być wyśmienitymi lekarzami, psychologami, psychiatrami i opiekunami społecznymi. Wyróżnią się także na niwie badań medycznych lub nauk tajemnych.

Jako politycy, dyplomaci czy mężowie stanu zasłużą się i osiągną międzynarodowe sukcesy, spełniając rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju konfliktach.

Wyróżnią się również w tych dziedzinach sztuki, które wymagają szczególnego poczucia harmonii i piękna. Będą niewątpliwie cenionymi projektantami mody lub ogrodów, architektami, rzeźbiarzami oraz pracownikami salonów piękności. Mogą także zdobyć sławę jako aktorzy, muzycy, poeci i literaci.

Osoby o tej wibracji sprawdzą się też w handlu, jako sprzedawcy, przedstawiciele firm, księgowi, administratorzy, a także pracownicy biur podróży, pośrednicy w handlu nieruchomościami czy agenci ubezpieczeniowi.

Dzięki wrodzonej cierpliwości, łagodności i wyrozumiałości, Dwójki są niezastąpione jako wykładowcy akademii sztuk pięknych oraz nauczyciele, zwłaszcza szkół specjalnych.

Również takie dziedziny, jak handel antykami, archeologia czy muzealnictwo są odpowiednie dla Dwójek. Nawet, jeśli nie poświęcą się tym dziedzinom w sposób profesjonalny, byłoby dla nich wskazane zająć się w wolnych chwilach kolekcjonowaniem lub studiowaniem antyków lub dzieł sztuki.

Osoby urodzone pod wpływem wibracji Liczby 2 są doskonałymi urzędnikami i wspólnikami. Uczciwe i odpowiedzialne, sumiennie wypełniają swe obowiązki, nie buntując się ani nie dopominając o swe prawa.

Na ogół nie odpowiadają im wysokie stanowiska. Jeśli jednak piastują odpowiedzialne urzędy, muszą nauczyć się stawiać czoła osobom, które próbują nadużywać ich dobroci i naiwności.

 

Sprawy materialne

Osoby o tej wibracji znają wartość pieniądza, nie są jednak jego niewolnikami. Nie mają też natury ciułaczy. Są zbyt uduchowione i marzycielskie, aby pieniądze rządziły ich życiem. Zazwyczaj ich stosunek do pieniądza jest raczej nieco ambiwalentny. Na ogół Dwójki są rozsądne, a nawet ostrożne w prowadzeniu finansów, jednak czasami stają się nadspodziewanie rozrzutne.

Ma to najczęściej związek z bliskimi im osobami. Czerpią prawdziwą rozkosz z kupowania najbardziej ekstrawaganckich, a często bezwartościowych rzeczy, jeśli tylko wiedzą, że sprawią one przyjemność ukochanym. Bardzo rzadko natomiast Dwójka wydaje pieniądze na siebie samą. W sprawach finansowych, podobnie zresztą jak w każdych innych, Dwójki nie lubią ryzyka i niepewności. Jeśli uda im się zaoszczędzić wystarczającą sumę, starają się zainwestować ją w coś solidnego i pewnego.

Prawie nigdy nie potrafią określić ceny za swe usługi i cierpią istne katusze, jeśli sytuacja zmusza je do podjęcia tej kwestii. Bywa, że tracą niejedną okazję, aby podreperować swój budżet, bo nie żądają tego, co się im słusznie należy. Często też wykorzystywana jest ich szczodrość i prostolinijność.

Dwójki, mimo że same nie chcą w to uwierzyć, mają talent do robienia pieniędzy i mogą osiągnąć nawet bardzo dobrą pozycję materialną, pod warunkiem jednak, że zdołają pokonać w sobie wyżej wymienione wady.

 

Życie uczuciowe

Pełne słodyczy, czułe i wyrozumiałe, Dwójki idą przez życie, próbując przypodobać się swym bliźnim, a zwłaszcza swym bliskim. Osoby o tej wibracji są najlepszymi partnerami z całej Skali Numerologicznej.

Dom, rodzina i harmonijne współżycie z ludźmi znaczą dla nich bardzo wiele. Podstawą ich szczęścia jest grono życzliwych im osób i akceptacja otoczenia. Z drugiej zaś strony, zmuszone do życia w samotności, potrafią dostosować się do tej sytuacji lepiej niż inni, w głębi duszy bowiem Dwójki są istotami samotnymi. Od czasu do czasu potrzebują całkowitej izolacji od świata; gwarantuje im ona zachowanie wewnętrznej równowagi.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, Dwójki są romantykami. Uprzejme i pełne respektu dla innych, gotowe są do największych poświęceń, aby uczynić szczęśliwą osobę, którą kochają. Niestety, zalety te, a także ogromna tolerancja i ugodowość sprawiają, że osoby o tej wibracji z łatwością dają się zdominować i wykorzystać.

Chcąc zatem zachować szczęście i harmonię w małżeństwie, Dwójki muszą spojrzeć na świat bardziej trzeźwo i opanować swą nadwrażliwość, inaczej ich bliscy będą musieli nieustannie uważać, aby przez przypadek nie zranić ich uczuć.

Dwójka znajdzie największe szczęście i zrozumienie u osoby o tej samej wibracji, a także u Czwórki i Szóstki, l i 8 są na ogół zbyt szorstkie i agresywne dla wrażliwych Dwójek, mimo że będą je fascynowały swą oryginalną osobowością.

Wesołe i ekstrawertywne 3 i 5 przyciągają je i zachęcają do działania, a także uczą je w pełni korzystać z życia. Melancholijne i zamknięte w sobie 7 nie stanowią dobrego wyboru dla Dwójki, są bowiem, tak samo jak ona, powściągliwe i lubiące samotność. Owszem, mogą znaleźć pewne wspólne punkty, jako że obydwa te Numery są uduchowione, wrażliwe i głębokie wewnętrznie. Jednak żaden z nich nie będzie umiał zachęcić drugiego do bardziej optymistycznego spojrzenia na świat, podobnie jak w przypadku 7, również 9 może stać się dobrym partnerem dla 2, pod warunkiem jednak, że oboje bardzo się będą starali i wiele z siebie dadzą. Dziewiątki są bowiem zbyt niezależne i niekonwencjonalne dla rozsądnych Dwójek. Ponadto, brutalna szczerość Dziewiątek często sprawia przykrość i obraża przewrażliwione Dwójki.

Dzieci o tej wibracji są na ogół pełne słodyczy, nieśmiałe i posłuszne. Nie sprawiają najmniejszych problemów wychowawczych. Potrzebują jedynie atmosfery harmonii i spokoju. Trzeba je nieustannie zachęcać do działania, gdyż jedynie w ten sposób można zapobiec kompleksom niższości i poczuciu niedowartościowania, tak typowym dla osób o tej wibracji.

 

Jako rodzice, Dwójki, starają się być wyrozumiałe i obdarzać swe pociechy czułością. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że staną się zbyt uległe i pobłażliwe wobec nich.

 

Uwagi dodatkowe

Wibracja urodzenia wyposaża ten Numer w zdolności tworzenia atmosfery pokoju, harmonii i ładu, a także pełnienia roli mediatora w każdej sytuacji konfliktowej. Innymi słowy, wibracja ta oznacza pomoc i zrozumienie bliźnich, dawanie im poczucia bezpieczeństwa oraz bycia pociechą i ostoją dla tych, którzy przeżywają ciężkie chwile.

 

źródło: Gladys Lobos

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 11 months later...

DROGA ŻYCIA 2

WSPÓŁPRACOWNIK

Współpraca, umiarkowanie, dialog, równowaga

 

Droga współpracy i przyjaźni, na której możesz osiągnąć sukces i harmonię, ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje, które zatrzymują cię w miejscu.

Jest to droga wykonawców czyichś planów, a także urodzonych doradców, mediatorów, tzw. szarych

eminencji.

Jesteś z natury osobą wrażliwą, uczuciową, łagodną, nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. Liczba 2 jest liczbą współzależności, współpracy, pracy w zespołach, umiesz więc podtrzymywać ducha grupy, ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte, gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam, gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. Jesteś znakomitym słuchaczem, wiernym, lojalnym przyjacielem, utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. Twoja rezerwa, która często odczytywana jest jako chłód, służy za ekran ochronny, gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. Żywisz się spokojem, harmonią i ciszą. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów.

 

Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych, jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami.

 

Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość, nadmierny introwertyzm,

niezrównoważenie, niestałość, podporządkowanie, uległość. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu, zdecydować się na cokolwiek. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą, którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji, lecz raczej z braku refleksji. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. Żyjesz beztrosko, leniwie, pasywnie, podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny, wylewny, gadatliwy i natrętny.

 

Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować, przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji, często stajesz się kolekcjonerem.

Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne, literackie lub poetyckie. We wszystkich dziedzinach, gdzie niezbędna jest intuicja, empatia, umiejętność słuchania innych, talent mediatora i doradcy, „dwójki" znajdą swe właściwe miejsce. Pola twojego działania to medycyna, psychiatria, psychologia, pomoc socjalna, biura matrymonialne.

 

Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne.

Ratunkiem dla ciebie jest spokój, kontakt z naturą, cisza i odpowiednia dieta.

 

Źródło: Natasza Czarmińska "Liczby losu"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 months later...

Droga życia a słabe punkty

 

Droga życia 2

Osoba wrażliwa, uczuciowa i łagodna o pokojowym nastawieniu podchodząca do wszystkiego z dystansem.

Życie bez relacji z innymi jest dla Ciebie nic niewarte, bo spełniasz się poprzez kontakty i stała wymiana energii. Dlatego też nie znosi samotności.

Ogromna potrzeba kochania i bycie kochanym. Nadwrażliwość, niestałość, niezrównoważenie, podporządkowanie i uległość to negatywne wibracje 2.

 

Słabe punkty 2

Wewnętrzne niepokoje, powodowane brakiem wiary w siebie wywołują dolegliwości psychopatyczne, zachwianie równowagi nerwowej i emocjonalnej, depresje i smutek.

Pojawiają się problemy z trawieniem spowodowane napięciem wewnętrznym, kłopoty z mięśniami, osłabienie funkcjonowania płynów, nerki, pęcherz, złe krążenie, opuchlizny, nadwaga, nadciśnienie. Może wytapiać impotencja. Anemia z powodu braku ćwiczeń i sztucznego życia. Ratunkiem jest kontakt z przyrodą, cisza, medytacja, joga, lektura,dieta.

 

W miłości, dwójka pełna słodyczy, czuła i wyrozumiała jest doskonałym partnerem, przez całe życie próbuje przypodobać się bliskim. Dom rodzina i harmonijne współżycie z ludźmi może zapewnić im grono życzliwych i akceptację. Zmuszone czasem do samotności, dopasowują się. Romantyzm i uprzejmość czyni dwójkę gotową do największych poświęceń. Dwójka powinna patrzeć na świat trzeźwo gdyż nie raz partner nie jest w stanie uważać aby przypadkiem nie zranić dwójki i jej uczuć. To jak chodzenie na paluszkach obok 2.

 

Dwójka w dzieciństwie była kochana, za to że umiała zadowolić dorosłych. Szybko nauczały się rozpoznawać cechy, które podobały się dorosłym i ich otoczenia i nauczyły się grać przedstawienia, zaspokajając ich potrzeby. Były dziećmi kochanymi, które nauczyły się utrzymywać stały dopływ miłości.

 

Jako rodzice dwójki są wyrozumiałe i obdarzają dzieci czułością. Jedynym niebezpieczeństwem jest to, że stają się zbyt uległe i pobłażliwe.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wibracja liczby 2

 

Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. Wyraża żeński aspekt natury (Yin), który symbolizuje linia przerywana – – . Odpowiada żywiołowi wody, a jej planetą jest Księżyc.

Liczba pasywna, negatywna, receptywna, czyli przyjmująca w siebie ziarno, by pozwolić mu dojrzeć. Podporządkowanie, usłużność, dyplomacja, niepewność i emocjonalność. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy, ciepłego łona, wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. Matka. Pomysł, idea, która wymaga czasu i namysłu, by ją wcielić w życie. Sztuka bycia razem, rozumienia, współpracy, miłości.

 

Cierpliwość i giętkość. Wahanie i wątpliwości. Dobroć i nieśmiałość. To człowiek stworzony do tego, by skutecznie wypełniać polecenia. Posiada wybitną zdolność do adaptacji, gotów się poświęcić, gdy tego wymaga sytuacja. Jest cierpliwy, uczuciowy, sentymentalny, towarzyski, lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. Czasami wydaje się nadmiernie uległy, zbyt pasywny, zmienny, lunatyczny. Jego plany bywają utopijne. Równocześnie jest dyplomatą, człowiekiem pełnym fantazji, nieco marzycielskim. Intuicyjny i pokojowy. Jest wrażliwy, potrzebuje czułości i harmonii. Często posiada znakomitą pamięć. Przywiązuje się do atmosfery, wystroju wnętrza i lubi być chwalony. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach.

 

W sensie pozytywnym: szczęśliwy związek, dobrzy przyjaciele, bogate życie uczuciowe, kariera doradcy. Harmonia, towarzyskość, rezerwa, piękno, skromność, niesienie pomocy, gościnność, delikatność, prostota, spokój, uczuciowość, neutralność, tolerancja, synchronizacja z własnym losem.

 

W sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek, rozwód, nadmierna uczuciowość, zależność od innych, konieczność podporządkowania się, nieśmiałość, niepewność, naiwność lub obojętność, zmienność, hipokryzja, pamiętliwość.

 

Jej lekcja: nauczyć się współpracy, życia w społeczeństwie, słuchania i okazywania uczuć, wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. Nauczyć się rozumieć własne emocje, a więc także osłabiać ich wpływ.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WIELKOŚĆ RZECZY MAŁYCH (2)

Nie ma chyba w całym systemie numerologicznym większego kontrastu niż postawienie obok siebie przedstawicieli dwu liczb: Jedynki i Dwójki. Obok znanego nam już z poprzedniej opowiastki beztroskiego zawadiaki - ktoś wiecznie niespokojny, zgoła kasandrycznie patrzący w przyszłość, delikatny, nieśmiały... A jednocześnie wyczuwamy w nim jakąś tajemniczą siłę, coś, co sprawia, że ta mimozowata osoba, choć cicha i na pewno nie nadająca się na pierwsze strony rozwrzeszczanych gazet, radzi sobie w życiu sobie tylko wiadomymi metodami całkiem przyzwoicie. Nasz kolejny bohater numerologicznej wędrówki po archetypach -Dwójka -jest uosobieniem żeńskiej zasady działania świata, mniej może efektownej i na pewno mniej widocznej niż Jedynka - ale nie mniej ważnej dla każdego z nas. W portrecie numerologicznym człowieka Dwójka reprezentuje kobiecość i kobietę oraz rolę czynnika żeńskiego wżyciu płci obojga.

Dwójka rządzi bardzo ważnym okresem życia, gdy mały człowiek, zorientowawszy się, że już na pewno istnieje i na pewno ma jakąś formę tego zaistnienia, próbuje się z otoczeniem porozumieć (w taki sposób przejawia się właściwa Dwójce potrzeba KOMUNIKACJI). To spostrzeżenie od razu wskaże na wiek, w którym działanie Dwójki jest najsilniejsze: jest to okres nauki mowy i w ogóle pierwszych bardziej świadomych interakcji człowieka ze światem zewnętrznym. Na ogół przypada on między drugim a czwartym- piątym rokiem życia dziecka. Psychologia dodaje też, że jest to okres, gdy dziecko coraz bardziej uzależnia się emocjonalnie od rodziców i domaga się coraz więcej bezpieczeństwa. W takim świetle stanie się jasne, dlaczego Dwójce przypisaliśmy potrzebę ZABEZPIECZENIA. I dojrzała Dwójka ma coś z takiego właśnie dziecka rozpoznającego świat: wyciszona, aby żadnej informacji nie uronić, zadziwiona różnorodnością form ją otaczających, szukająca magicznych powiązań między słowem i światem realnym, a jednocześnie pełna poczucia bezpieczeństwa i ciepła, o jakim tzw. dorośli dawno już zdążyli zapomnieć... Dwójka ma tego ciepła i bezpieczeństwa sporo, co sprawia, że jest osobą, którą instynktownie obdarzamy zaufaniem. Kolejny element życia najpierw poznającego świat dziecka, a potem dojrzałej Dwójki to -czas. Dokładniej, jego specyficzne poczucie, zwane czasem "psychologicznym", "przeżywanym" bądź "subiektywnym". To czas mierzony nie zegarami, lecz zagęszczeniem wydarzeń. I jeśli zagęszczenia są nieregularne i nieprzewidywalne, Dwójka traci poczucie przyjazności i bezpieczeństwa świata, zamyka się w sobie i marnieje. Jeśli nie ma zmarnieć do reszty, czas musi stać się RYTMEM. Bo liczba dwa zarządza wszystkimi rytmami życia i organizmu, a jej "uszkodzenia" w portrecie numerologicznym są wskazówką, że właśnie w zaburzeniach rytmów życia należy szukać przyczyn ludzkiego nieszczęścia. Rytm Dwójki jest nieśpieszny i niezbyt intensywny; jego pulsowanie nieodmiennie przywodzi na myśl "rzeczy najmniejsze" ; potoczność i codzienność naszego bytowania, bez której nie są możliwe żadne wielkie porywy serca i umysłu. Dwójka, jak żadna inna liczba, uczy zwyczajności i czegoś, co można by nazwać "świętością codzienną", co sprawia, że z dnia na dzień upewniamy się o swym istnieniu i trwałości. Przy całej swojej uczuciowości i niewątpliwie ogromnej energii, organicznie związanej ze wszystkim, co żeńskie, Dwójka nie jest na co dzień ani bardzo wylewna, ani skłonna do tzw. porywów serca. Nie znaczy to, że nie umie ona mocno i z oddaniem kochać. Umie, i to jak jeszcze! Wprawdzie trzeba ją długo i ostrożnie oswajać - ale warto, bo komu zaufa, temu odda się bezgranicznie. Można zawsze liczyć na jej dyskrecję i wierność. Sposób działania Dwójki najlepiej chyba opisać chińskim pojęciem wu-wei, "działania przez nie działanie". Dwójka wie, że postawienie pierwszego kroku na najdłuższej nawet drodze to już przybycie do celu, tyle że trochę odwleczone w czasie. Nikt tak jak Dwójka nie umie rozplanować działania w czasie na równomiernie przebywane etapy. Dwójka ma sporo radości życia, ale nie umie cieszyć się sama z siebie ani sama dla siebie; chce, by jej radość udzielała się komuś drugiemu. Dzięki temu ktoś drugi zawsze może liczyć na jej wsparcie i pomoc. Jeśli Dwójka jest dłuższy czas sama i nie ma komu zakomunikować swych nastrojów, popada w tęsknotę, która wywołuje trwałe zmiany w psychice. Dwójka musi czuć, że jest komuś potrzebna, bo jej wydanie zasady przyjemności to przyjemność odwzajemnienia emocji i uczuć. Jako liczba kontynuująca, Dwójka jest dość stała w swych sympatiach, przekonaniach, nawykach i niechęciach. Także zasadnicze rytmy podtrzymujące jej życie ( od rytmu oddechu i serca po rytm rodzenia się i umierania) kształtują się wcześnie, a sama Dwójka starannie je podtrzymuje. Uczuciowo i emocjonalnie Dwójka dojrzewa szybko, toteż częściej niż innym liczbom zdarza się jej wczesne wstąpienie w związki małżeńskie. Jej plastyczność charakteru i łatwość dostosowania się na pewno takie związki ułatwiają. Omówione cechy Dwójki wydawałyby się samymi superlatywami. Ale zdarza się tej liczbie i jej gorsze wydanie. Wtedy uważność i spokój Dwójki wyradza się w miernotę i nijakość; uczuciowość staje się nie- znośnym dla otoczenia infantylizmem emocjonalnym, a miast pełnego uroczystej ciszy włączenia się w Rytm, mamy nietwórczą i bez szans na rozwój wegetację opartą na wartościach podsuniętych przez wyzyskiwaczy, zbijających swój brudny kapitał na ludzkiej uczuciowej, intelektualnej i duchowej inercji. Ta liczba to tzw. lud prosty: anonimowy, potulnie płacący podatki, łatwy do politycznego zagospodarowania i wykorzystania jako elektorat -lecz nieprawdopodobnie wprost niszczycielski, gdy przekroczy się granice jego wytrzymałości. Ludzie Dwójki nie są ani wielce twórczy, ani wielce samodzielni: chętnie przyjmują przewodnictwo innych, sami pozostając nieco na uboczu. Ale swój rozum mają i jeśli wyczują, że są tylko eksploatowani nic w zamian nie otrzymując, potrafią kogoś zniszczyć nader skutecznie. Dwójka niezbyt pasuje do naszych zwariowanych czasów, gdy coraz potężniej znudzeni życiem, gonimy za coraz to silniejszymi, coraz brutalniejszymi podnietami; lepszy z niej małżonek niż kochanek; lepszy cichy i uważny spowiednik niż grzmiący prorok. Ale może to i najlepsze, co człowiek może od życia otrzymać? Może gdyby Dwójka mniej była postponowana przez rozmaitych "zbawców świata", "mocnych ludzi" i innych bez pardonu żerujących na ludzkiej ufności i dobroci pasożytów -lepszy byłby nasz świat i nasze codzienne w nim bytowanie?

 

Włodzimierz Zybertal

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 months later...
  • 1 year later...

Liczba 2

Liczba 2 to WSPÓŁPRACOWNIK, OPIEKUN, DAWCA, POMOCNIK, PARTNER (ekspresyjny, rozumiejący i kobiecy).

Jej słowami-kluczami są: współpraca, umiarkowanie, dialog, równowaga.

 

Symbolizuje podział świata: opozycję i biegunowość. Jest liczbą przeciwności i dopełnień. Symbolizuje współpracę, przyjaźń, wrażliwość, kobiecość, łącze nie się i uzupełnianie przeciwieństw, relacje międzyludzkie, związki między kobietą i mężczyzną, wzajemne dawanie i branie, które pozwala na dopełnianie się. Jest żeńską, pełną energii i chaosu częścią charakteru człowieka, refleksją, intuicją, wyobraźnią, poszukiwaniem dopełnienia w innej osobie, „świeceniem światłem odbitym". W dobrym wydaniu jest wrażliwością, rozumieniem dualności, refleksyjnością, świadomością dopełniania się przeciwieństw. W złym: wtórnością, nijakością, nieumiejętnością bycia ze sobą, słabością charakteru i wo li, podatnością, uległością.

Jest to liczba kobiet i Diabła, pierwsza z liczb parzystych, żeńskich i biernych. Oznacza zło, gdyż jest pierwszą liczbą, która oderwała się od jedności, tworząc parę przeciwieństw, stan podziału i antagonizmu. Pogodzenie tych przeciwieństw, zaleczenie rozłamu, przedstawianego przez Dwójkę, przychodzi z liczbą Trzy (w małżeństwie może nią być dziecko lub ktoś trzeci).

Dwójką, a także liczbami 11, 20 i 29, włada Księżyc. Jego właściwości najwyraźniej widać u ludzi, których Liczba Duchowa wynosi Dwa. Jest on najważniejszą planetą dla życia na Ziemi. Niczym lustro odbija i dawkuje energię słoneczną. Mając potencjał ujemny przyciąga dodatnią i męską energię słoneczną i przekształca ją w energię ujemną, żeńską. Dzięki niej wspomaga życic biologiczne na Ziemi, zwłaszcza zioła. Zapewnia wilgoć, życiodajne jony ujemne i olejki eteryczne. Jego sanskrycka nazwa się Soma, co znaczy nektar. Związany jest z nektarami, słodkimi płynami i ciastkami. Odżywia świat imion i form, jest życiodajną matką-energią: twórczą, magnetyczną i pozytywną. Działa na podświadomość i psychikę. Obdarza wrażliwością i sentymentalizmem, chwiejną naturą, upodobaniem do aromatów i perfum, miłością do wody, skłonnością do wychowywania, opieki, służenia. Podopiecznym przynosi pomyślność, zaszczyty, szacunek. Skłania ich do interesowania się domem i rodziną. Są oni zmiennego usposobienia, podatni na choroby skóry, przeziębienia i dolegliwości sercowe. Mają jasną karnację, okrągłą twarz i kręcone włosy (często rude lub blond). Niższe partie ich ciała są bardziej atrakcyjne.

Księżyc panuje nad Rakiem, góruje w Byku, słabnie w Koziorożcu, upada w Skorpionie. Słońce, Mars i Jowisz są jego przyjaciółmi, a Merkury, Wenus, Saturn i węzły księżycowe jego wrogami. Włada lewym okiem, lewym nozdrzem, lewą stroną ciała i prawą półkulą mózgu.

Ludzie, których charakter określa ta liczba, są zgodni i układni, nastawieni pokojowo, czuli, zmysłowi, sprawiedliwi, poetyccy, pełni spokoju i harmonii. Kobiety są kobiece i piękne. Są raczej naśladowcami niż twórcami, łatwo dają sobą kierować i są wdzięcznymi odbiorcami rad, wskazówek i nauk. Łatwo ulegają innym i pełni są wdzięku, łagodności i sympatii; potrafią gasić namiętności.

Łatwo odszukują swoją parę; potrafią łatwo współdziałać. Lubią mieć doradców i nie chętnie podejmują samodzielnie decyzje. Zdarza się, że są niezdecydowani, nie pewni siebie, zagubieni i dwulicowi. Lubią pasożytować na innych, korzystać z cudzej energii. Lepiej sprawdzają się jako wykonawcy niż przełożeni.

Jeśli Dwójka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to poszukujesz równowagi. Nastawiony jesteś na współdziałanie z innymi ludźmi. Ważne są dla ciebie te sprawy, które możesz załatwić z innymi lub dla innych. Sarn niechętnie bierzesz się za cokolwiek, nawet, jeśli masz odpowiednie możliwości. Miewasz oryginalne pomysły, lecz wolisz je podpowiadać komuś innemu, zamiast realizować osobiście i osiągać twórczą satysfakcję. Chętnie wykonujesz czyjeś plany lub projekty. Potrafisz być niezłym pośrednikiem. Lubisz kiedy spotkają się i dogadają pomyślnie — np. w interesach - dwie nie znające się oso by. Nie znosisz kłótni i dysharmonii. Jesteś doskonałym mediatorem. Wprowadzasz lad i pokój. Dzięki współczuciu, chętnie spieszysz innym z pomocą, pocieszasz ich i dodajesz odwagi. Posiadasz naturalną grację, spokój i urok. Mając w sobie wiele radości i entuzjazmu, dodatnio wpływasz na otoczenie. Twoje podejście do drugiej osoby jest taktowne i pełne dyplomacji. Życic utrudnia ci chwiejność emocjonalna, nieumiejętność podejmowania decyzji i kapryśność. Brakuje ci wiary we własne siły, co prowadzi do lenistwa i marnowania talentów, których masz sporo.

Masz zdolność do widzenia obu stron medalu. Pragnienie fair play może działać przeciwko tobie, ponieważ ciążenie do równowagi może stać się przyczyną niezdecydowania. Poczucie sprawiedliwości, które pozwala dawać dobre rady przyjaciołom, może przeszkadzać ci w podjęciu decyzji dotyczącej własnych spraw.

Powinieneś nauczyć się pracować z sytuacjami w taki sposób, jak się pojawiają, a nie zmieniać je według własnych życzeń. Powinieneś unikać sytuacji ekstremalnych, i takich, które wymagają podejmowania natychmiastowych decyzji,

Jesteś uprzejmy i łagodny; masz duszę artysty. Jeśli jednak więcej będziesz myślał niż działał, to może zabraknąć ci sił do urzeczywistnienia swoich planów. Chociaż jesteś czarujący i posiadasz intuicję, cierpisz z powodu braku za ufania do siebie. Twoją największą wadą jest nadmierna szczodrość. Powinieneś traktować siebie tak samo, jak traktujesz innych.

Osiągasz to, co pragniesz osiągnąć bez zabiegów, ponieważ posiadasz takt i dyplomację. Hasłem przewodnim twojego życia jest współdziałanie. Osiągasz więcej sukcesów pracując z innymi niż sam. Jesteś pracowity, realizujesz trudne zadania, zwłaszcza gdy podsuwasz oryginalne pomysły. Starasz się zaprowadzać lad i pokój. Posiadasz naturalną grację i współczucie, co czyni cię odpowiednim przyjacielem, pomocnikiem (dodajesz innym hartu ducha).

Nie jesteś agresywny i nie wymuszasz niczego. To, o co inni muszą ciężko walczyć, tobie przychodzi z łatwością. Jeśli dobrze się czujesz, promieniujesz urokiem, radością i wspaniale harmonizujesz z otoczeniem, dodatnio na nie wpływając.

Mimo iż najlepiej pracujesz w związkach partnerskich, możesz stać na własnych nogach. Lubisz niezależność, lecz tylko wówczas, gdy wiesz, gdzie jesteś przypisany.

jesteś człowiekiem emocjonalnym, dlatego twój zły nastrój udziela się innym. Bywasz kapryśny i niesforny. Staraj się wykorzystywać swój takt i talent.

Twoje życie przebiega kołami: te same lub podobne doświadczenia powtarzają się w regularnych odstępach czasu. Jeśli wypracujesz sobie samodyscyplinę, będzie to życic ciekawe i pożyteczne.

Twoją charakterystyczną cechą jest chęć współpracy, takt i zrozumienie innych, co ułatwia ci wrodzona dobroć i umiejętność wczuwania się w położenie bliźnich. Jesteś utalentowany, taktowny, usłużny, miły. Prawie nigdy nie popa dasz w konflikty z otoczeniem, gdyż nie pragniesz wyróżniać się za wszelką cenę, dominować czy narzucać innym własnego zdania. Potrafisz docenić to, co subtelne, duchowe i intelektualne. Łatwo nawiązujesz kontakt z otoczeniem, aczkolwiek najbardziej interesuje cię aspekt moralny istoty ludzkiej. Czujesz wstręt do małoduszności i moralnego brudu. Ciągle się dokształcasz i doskonalisz, interesujesz światem sztuki i intelektu. Kochasz Piękno, a jego kontemplacja stanowi dla ciebie rozkosz. Spokojny, powściągliwy i ostrożny w podejmowaniu decyzji, szukasz aprobaty u innych. Ponieważ jednak jesteś wyczulony na punkcie opinii publicznej, nie angażujesz się w nic dopóty, dopóki nie upewnisz się, na jakim stoisz gruncie. Masz umysł analityczny; zanim podejmiesz jakąś decyzję zbierasz informacje na dany temat i działasz dyplomatycznie, Umiarkowanie i mądrość, rozwaga i rozsądek, które wykazujesz w krytycznych momentach, gwarantują ci podziw i szacunek otoczenia. Dobroć, ciepło, serdeczność i wyrozumiałość sprawiają, że jesteś lubiany i akceptowany. Dlatego potrafisz manipulować innymi i sprawiać, że otoczenie patrzy na świat twoimi oczyma.

Nieśmiały, skromny, prostoduszny, dyskretny i pozbawiony pretensji, jesteś doskonałym mediatorem, potrafiącym łagodzić konflikty, podnosić innych na duchu, roztaczać wokół siebie aurę harmonii i spokoju. Dobre wychowanie i troska o innych przysparzają ci przyjaciół. A że jesteś chętny do pomocy, niemało jest takich, którzy to wykorzystują.

W przyjaźni jesteś szlachetny, w towarzystwie miły i zajmujący. Jesteś urodzonym psychologiem — znawcą ludzkiej duszy.

Posiadasz dar obserwacji, wielką przenikliwość i umiejętność analizy.

Bardziej kierujesz się uczuciami niż rozumem. Marzycielski, romantyczny, idealistyczny, wrażliwy, jesteś bardzo czuły, a twoje pragnienie sprawiania innym przyjemności graniczy z patologią.

Pod maska .spokoju i zrównoważenia skrywasz temperament nerwowy, podejrzliwy i niestały. Atakowany, nie reagujesz gwałtownie; zraniony milkniesz i zamykasz się w sobie. Mimo że nie cierpisz grubiaństwa i nieliczenia się z innymi, ledwo ochłoniesz po doznanej krzywdzie, a już starasz się usprawiedliwić swych wrogów. Równie szybko zapominasz urazy i gotowy jesteś pogodzić się i wybaczyć.

Łagodny i pełen słodyczy, czujesz się zagubiony i wytrącony z równowagi, jeśli musisz mieć do czynienia z osobami kłótliwymi i ordynarnymi. Gotowy jesteś na wszelkie ustępstwa i poświęcenia, aby w twoim otoczeniu zapanował spokój i harmonia. Jesteś wyczulony na atmosferę, jaka panuje wokół ciebie. W miłym, pogodnym otoczeniu tryskasz radością i chęcią życia, winnym stajesz się przybity i rozgoryczony. Powinieneś pogodzić się z faktem, że życie nie zawsze jest bajką; inaczej będziesz żył w nieustannym napięciu, przygnębieniu i zniechęceniu, co źle wpłynie na twoje nerwy.

Nie znosisz przesady i popisywania się. Zdolny jesteś do poświęcenia własnych celów i zainteresowań i usunięcia się w cień, by mogli błyszczeć inni (ci, których kochasz). Nie czujesz oto żalu ani goryczy; wolisz odgrywać drugorzędne role.

Jesteś prostoduszny, nigdy nic podejrzewasz innych o złe intencje. Dlatego jesteś łatwowierny i możesz stać się łupem dla osób pozbawionych skrupułów, wykorzystujących twoją naiwność. Należysz do sumiennych i odpowiedzialnych pracowników. Masz jednak tendencję do zaniżania swojej wartości i pomniejszania swych zasług. Jesteś przesadnie skrupulatny i perfekcyjny; stawiasz sobie wielkie wymagania. Wątpisz we własne możliwości; pełen kompleksów, łatwo się zrażasz i wycofujesz z obranej drogi. Cierpisz prawdziwe katusze, jeśli musisz stawić czoła nowym wyzwaniom. Jesteś dla siebie surowym sędzią. Aby umocnić swoją wiarę w siebie, powinieneś zrozumieć, że nikt nic jest doskonały. Niepewność i kompleksy mogą być przyczyną niepowodzeń w twoim życiu i poczucia przegranej. Staraj się okazywać swoje emocje i praktykuj relaksację. Negatywne aspekty twojej natury mogą ujawniać w tobie takie wady, jak: nadmierna uległość, podejrzliwość, przejmowanie się sprawami bez znaczenia i kapryśność. Możesz przejawiać patologiczną chęć podobania się i posuwać się do kłamstwa, by tylko kogoś nie zranić lub nie wypaść źle. Staraj się nic być za bardzo zależnym od otoczenia i opinii publicznej. Będzie to trudne, gdyż nie zrozumiany i odrzucony popadasz w apatię, stajesz się lękliwy, niestały i chwiejny, wiodąc żywot jałowy, pełen niepowodzeń, zdominowany przez zazdrość, rozgoryczenie i żal wobec siebie i świata.

Sukces możesz odnieść w każdej dziedzinie wymagającej taktu, dyplomacji i osobistej kultury. Także tam, gdzie liczą się takie cechy, jak zdolność do ana lizy, łatwość w adaptacji z otoczeniem oraz umiejętność współpracy z innymi. Zalety te, w połączeniu z głębokim poczuciem odpowiedzialności, sprawiają, że jesteś idealnym pracownikiem, zdyscyplinowanym i posłusznym. Przełożeni i współpracownicy powinni to docenić i bezustannie cię chwalić. Doda ci to pewności siebie i odwagi. Pamiętaj, że polem twojej działalności nie jest rywalizacja, lecz współpraca i działanie w grupie. Preferujesz postawy konserwatywne i ostrożne; wolisz to, co znane i sprawdzone.

Masz potencjalnie kwalifikacje lekarza, psychologa, psychiatry, społecznika, okultysty i sługi. Możesz być politykiem, mediatorem, projektantem mody lub ogrodów, architektem, rzeźbiarzem, pracownikiem salonu piękności, aktorem, muzykiem, poetą, literatem, handlowcem, przedstawicielem firmy, księgowym, administratorem, pracownikiem biura podróży, pośrednikiem w handlu nieruchomościami, agentem ubezpieczeniowym, nauczycielem sztuk pięknych lub w szkole specjalnej.

Znasz wartość pieniądza; nie jesteś jednak jego niewolnikiem. Nie masz natury ciułacza. Jesteś na to zbyt uduchowiony i marzycielski, jesteś ambiwalentny w tych sprawach: rozsądny, ostrożny lub nadspodziewanie rozrzutny. Lubisz kupować ekstrawaganckie, często bezwartościowe rzeczy, by sprawić przyjemność ukochanej osobie. W sprawach finansowych nie lubisz ryzyka i niepewności. Większe sumy starasz się zainwestować w coś solidnego i pewnego. Nie potrafisz określać ceny za swe usługi, co często jest wykorzystywane. Jeśli pokonasz tę wadę, osią gniesz dobrą pozycję materialną (masz talent do robienia pieniędzy!).

Pełen słodyczy, czułości i wyrozumiałości, idziesz przez życie spokojnie, próbując przypodobać się ludziom. Jesteś doskonałym partnerem. Dom, rodzina i harmonijne współżycie z ludźmi znaczą dla ciebie wiele. Podstawą twojego szczęścia jest grono życzliwych ci osób i akceptacja otoczenia. Z drugiej strony jednak potrafisz dostosować się do samotności lepiej niż inni, gdyż - w głębi duszy -jesteś samotnikiem. Od czasu do czasu potrzebujesz izolacji od świata (dla równowagi) i odpoczynku. Jesteś romantycznym partnerem, gotowym do największych poświęceń, by uszczęśliwić kochaną osobę. Cechy te powodują, że dajesz się zdominować i wykorzystywać. Patrz trzeźwo na świat i życie i panuj nad swą wrażliwością.

Największe szczęście i zrozumienie znajdziesz u innej „Dwójki", „Czwórki" i „Szóstki". „Jedynki" i „Ósemki" będą cię fascynować swoją osobowością, są jednak dla ciebie zbyt mocne i agresywne. „Dziewiątka" ujdzie od biedy, lecz będziecie musieli się starać.

Zdajesz się pytać ludzi: „czy mnie polubią?" Pragniesz miłości i aprobaty Chcesz być kochany i chroniony i zajmować ważne miejsce w życiu innych ludzi. Tłumisz własne potrzeby, by podobać się innym. Ukazujesz przy tym wiele twarzy; zmieniając je według potrzeb. Masz poczucie, że rodzina i znajomi nie mogą się bez ciebie obejść.

DROGA DWÓJKI to droga współpracy i przyjaźni, na której możesz osiągnąć sukces i harmonię, lecz możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje, które zatrzymywać cię będą w rozwoju, jest to droga wykonawców czyichś planów i urodzonych doradców, mediatorów, szarych eminencji. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi ludźmi jest dla ciebie bez wartości, gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stalą wymianę energii. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie sobie radzisz sam tam, gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. Jesteś znakomitym słuchaczem, wiernym, lojalnym przyjacielem, utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. Jesteś szczery j przyjaźnie nastawiony do świata. Twoja rezerwa, która często odczytywana jest jako chłód, służy za twój ekran ochronny, gdyż jesteś nieśmiały i uczuciowy. Masz wielką potrzebę kochania i bycia kochanym. Żywisz się spokojem, harmonią i ciszą. Jesteś zdolny do kompromisów.

Brak ci talentów przywódczych. Jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef— zespół. Staraj się panować nad swoimi negatywnymi cechami: nadwrażliwością, nadmiernym introwertyzmem, nie-zrównoważeniem, niestałością, uległością, brakiem wiary w siebie, zagubieniem kierunku wżyciu, pesymizmem, naiwnym optymizmem, nonszalancją, hipokryzją, beztroską, lenistwem, pasywnością, biernością wobec zdarzeń, sentymentalizmem, wylewnością, gadatliwością, natrętnością, histerią i złością.

Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować, z powodu nieumiejętności pod jęcia decyzji, możesz stać się kolekcjonerem. Obdarzony jesteś talentem arty stycznym (zdolności muzyczne, literackie lub poetyckie). Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodować mogą dolegliwości psychosomatyczne. Powinieneś szukać spokoju i ciszy na łonie natury (las, woda), odpowiedniej diety i towarzystwa Boga.

 

WIDZENIE ŚWIATA.

Życie traktujesz jak wyzwanie i jesteś przekonany, że każdemu potrafisz dobrze doradzić. Swoją energię skupiasz na związkach, kierujesz ja na zewnątrz, ku potrzebom i uczuciom innych. Masz naturę ciepłą (jak płomień domowego ogniska) i przyjemną. Łatwo jest się do ciebie zbliżyć i otrzymać twą pomoc (przyciągasz zziębnięte dusze, spragnione uwagi i zainteresowania).

 

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Wydaje ci się, że świat składa się z ludzi potrzebujących, którym musisz pomóc. Na ogół jednak problemy innych są lustrzany- mi odbiciami twoich własnych, nie spełnionych i ignorowanych potrzeb. Oceniasz swoje działania pod względem przydatności dla innych. Skłonny jesteś służyć ludziom i udzielać im pomocy (działać społecznie).

Trudno ci przychodzi wykorzystywanie zdolności analitycznych. Powinieneś uczyć się obiektywizmu i umiejętności całościowego widzenia świata. Nie jesteś dobrym wodzem. Bardziej liczy się dla ciebie pojedynczy człowiek. Wolisz być pomocnikiem i jesteś świetnym pracownikiem i kolegą. Potrafisz zatroszczyć się o każdego, kto tego w danej chwili potrzebuje. Twoje wybory nic zawsze są jednak trafne.

 

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Nie lubisz prosić o pomoc (czujesz się winny). Twoją potrzebą jest odpowiadanie na cudze potrzeby. Po siadasz silną empatię. Wytwarzasz wokół siebie skłaniającą do zwierzeń atmosferę szczerości. Potrafisz okazywać anielską cierpliwość; zdajesz się być „świętym człowiekiem".

W związkach przyjacielskich i intymnych nie potrafisz się otworzyć i spontanicznie okazywać uczuć. Potrafisz jednak omotać innych i uzależnić ich od siebie. Wpływanie na życie bliźnich mile łechcze twoją próżność i rozdyma ją. Twoje życie jest nieustanną walką o tożsamość i poczucie własnej wartości. Możesz być nazbyt wylewny i zarzucać innych komplementami, mając nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto odpłaci ci tym samym. Bardzo rani cię niewdzięczność. Starasz się sprawiać ludziom radość i przyjemność. Nie powinieneś ich jednak traktować jak swoją własność.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: dobroć, wrażliwość na potrzeby bliźnich, zrozumienie ludzkiej natury, takt, umiejętność współpracy opartej na szczerości, talent przyciągania do siebie ludzi i współodczuwania, dyplomację, sprawiedliwość, przyjacielskość, umiejętność doradzania, łagodność, tolerancję, łagodny i miękki głos, aurę domowego ciepła i bliskości, miłość i szacunek do ludzi.

Powinieneś troszczyć się o siebie, korzystając z rad i wskazówek, których udzielasz innym. Nie powinieneś zaniedbywać własnego, wewnętrznego rozwoju.

Jesteś wyposażony w zdolności tworzenia atmosfery pokoju, harmonii i ładu, a tak że pełnienia roli mediatora w każdej sytuacji konfliktowej.

Twoim przeznaczeniem jest niesienie pomocy i zrozumienia bliźnim, dawanie im poczucia bezpieczeństwa oraz bycie pociechą i ostoją dla tych, którzy przeżywają ciężkie chwile.

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...