Skocz do zawartości

Droga życia 1 - charakterystyka


Syrena
 Share

Polecane posty

DROGA ŻYCIA 1

 

Charakter - osobowość

Zgodnie z naukami ezoterycznymi, l jest liczbą Stworzenia, prapoczątków i źródeł wszelkiej energii. Liczba ta symbolizuje przyczynę wszystkiego. Rozpoczynająca numerologiczną skalę Jedynka daje siłę charakteru oraz indywidualność właściwą przywódcom.

Osoby posiadające tę wibrację realizują wiele śmiałych pomysłów, dzięki czemu wskazują drogę pozostałym. Nieustannie dążą do ulepszania metod pracy. Są to urodzeni przywódcy. Chcą pozostawić po sobie trwały ślad i wyróżnić się z otoczenia.

Pozytywna Jedynka to osoba, która tworzy, doradza, dodaje odwagi i zachęca do działania. Jednocześnie buntuje się wobec wszelkiej władzy czy dominacji: jej misją jest rozkazywanie, a nie bycie posłusznym i uległym. Jedynki posiadają osobowość twórczą, niezależną, dynamiczną i błyskotliwą, czasem nawet genialną, ale zawsze kontrowersyjną.

Ich dynamizm i twórcza postawa wobec życia sprawiają, że osoby te dokonują czegoś niezwykłego. Wiecznie będąc w ruchu, Jedynki spędzają czas na podróżowaniu, zwiedzaniu albo planowaniu czegoś nowego. I nawet jeśli ich ciało chwilowo znajduje się w bezruchu, umysł jest ciągle aktywny; pomysły rodzą się jeden za drugim, a nuda jest dla nich pojęciem zupełnie obcym. Posiadają przy tym cechy niezbędne do urzeczywistnienia tych planów w sposób oryginalny i przynoszący korzyści zarówno im samym, jak i otoczeniu.

Jedynka zawsze jest odważna, niebanalna, ekstrawertywna i pełna entuzjazmu, dumna z siebie i z własnych sukcesów. Jest świadoma faktu, iż wyrasta ponad przeciętność, czuje, że wyróżnia się spośród otoczenia, co daje jej szczególną satysfakcję. Pragnie rozkazywać i przewodzić innym. Najczęściej jej się to udaje, toteż wśród Jedynek znajdziemy wyjątkowo dużo osób wpływowych i znaczących.

Osoby charakteryzujące się tą liczbą są energiczne i pozytywnie nastawione do życia. Promieniują pewnością siebie i posiadają ogromny dar przekonywania, graniczący z charyzmą, dzięki czemu łatwo wywierają wpływ na otoczenie.

Prawdziwa, "czysta" Jedynka nie zna kompleksu niższości, jeśli nie uważa się za doskonałą, to przynajmniej za nieprzeciętną. Dzięki umiejętności panowania nad sobą (czym szczyci się przy każdej okazji), zwykle wywiera korzystne wrażenie na otoczeniu i cieszy się opinią osoby godnej zaufania. Jednakże jej wyniosłość i chęć dominowania nad otoczeniem są przyczyną wielu nieporozumień i ataków ze strony osób nie tolerujących pychy i zarozumiałości.

Życie wielu Jedynek obfituje w ryzyko; często znajdują się "na krawędzi przepaści". Nigdy nie tracą jednak nadziei, iż w ostatniej chwili coś albo ktoś wyzwoli je z opresji. Bez względu na wiek młode duchem Jedynki wiodą życie intensywne i pełne przygód, życie jakiego nigdy nie zaznają osoby nieśmiałe czy, po prostu, bardziej rozważne.

Jedynki nie chcą podążać znanymi, utartymi szlakami, wolą raczej iść drogą, którą wyznaczą sobie same. Zmuszone do prowadzenia przeciętnej czy monotonnej egzystencji, popadają we frustrację i zgorzknienie i czują się głęboko nieszczęśliwe.

Osoby o tej wibracji to indywidualiści, ludzie uparci i egocentryczni. Posiadają własny, jasno określony światopogląd i niełatwo ulegają jakimkolwiek wpływom. Nie znoszą wtrącania się do ich życia, ingerowania w ich projekty. Potrafią bronić swych przekonań. Jako szefowie nie tolerują jakiegokolwiek sprzeciwu.

Prawie zawsze posiadają spryt i zdolności, które pozwalają im pokonywać wszelkie przeszkody i zdobywać to, czego tylko zapragną. Nie należą do tych, którzy przegrywają, są przy tym ambitne, reagują i działają szybko i z wyobraźnią. Cechująca je lotność umysłu i wrodzona inteligencja sprawiają, że gdy na czymś im szczególnie zależy, stają się niezwykle przekonującymi mówcami.

Osoby te uznają i praktykują zasadę: "Żyj i pozwól żyć innym" i same starają się nie wtrącać w sprawy innych. Jedynki, jak już wspomnieliśmy, generalnie odznaczają się usposobieniem ekstrawertywnym, w życiu prywatnym natomiast zdecydowanie przypominają introwertyków. Żyją w swoim świecie, zdanie otoczenia zupełnie ich nie interesuje. Nawet jeśli same krytykują czasami innych, rzadko zdarza się, aby były małoduszne czy rozmiłowane w plotkach.

Na ogół są to jednostki szlachetne, uczciwe i spontaniczne. Cechuje je przy tym doskonałe poczucie humoru; zawsze mają w zanadrzu szybką i ciętą ripostę. Dlatego też, mimo pewnej szorstkości w obejściu i, nierzadko, rażącego braku dyplomacji, łatwo zdobywają wiernych i oddanych przyjaciół. W przyjaźni zaś odznaczają się lojalnością, wspaniałomyślnością i zdolnością do poświęceń. Jednak i na tym polu mają tendencje do dominacji. Skłonność ta nierzadko czyni z nich istnych dyktatorów. Jako wrogowie są nieprzejednani. Jeśli w ich Portrecie Numerologicznym nie ma wibracji łagodzących, to osoby te cechuje mściwość, a czasami wręcz okrucieństwo. Atakowane, stają się sarkastyczne, złośliwe i uszczypliwe. W instynktowny sposób odgadują słabości przeciwnika i jednym zdaniem potrafią go zniszczyć.

Mimo iż Jedynki często nie liczą się z uczuciami innych, zwykle są bardzo wrażliwe na własnym punkcie. Wbrew temu, co okazują, pragną być zaakceptowane przez otoczenie i nie znoszą krytyki, którą można je łatwo zranić. Cechę tę traktują jako niegodną ich słabość charakteru, toteż za wszelką cenę starają się ukryć ją przed innymi, a nawet przed samym sobą.

Postępowanie z Jedynką-dzieckiem lub nastolatkiem zawsze powinno opierać się na logice, zdrowym rozsądku oraz odwołaniu się do jego inteligencji. W ten sposób uzyska się lepsze efekty wychowawcze. Jedynki bowiem od dziecka nie znoszą władzy despotycznej czy dyktatorskiej i zawsze będą się przeciw niej buntowały. Tak więc, próby zdominowania ich siłą spowodują jedynie bunt, agresję i upór.

Jeśli Jedynki w sposób pozytywny wykorzystają swą wspaniałą energię, zdolności twórcze, zdeterminowanie i oryginalność, mogą osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczą. Jednakże te same cechy użyte w złych celach staną się wadami, mogącymi przynieść nieszczęście im i otoczeniu.

Do tej pory mówiliśmy o pozytywnych aspektach Liczby 1. Nie należy jednak zapominać, że wibracja Liczby l, podobnie jak wszystkich pozostałych, może oddziaływać zarówno w sensie dodatnim, jak i negatywnym. Negatywny wpływ tej wibracji oznacza brak zdecydowania w działaniu, wiary w siebie, lenistwo lub nadmierną uległość wobec otoczenia. Ujemny aspekt tej wibracji przejawia się również w cechach takich, jak: nietolerancja, egoizm, cynizm, agresywność, chęć dominacji za wszelką cenę. Jednocześnie, całkowita niezdolność do przyznawania się do własnych błędów, a także pragnienie nieograniczonej wolności sprawiają, że Jedynka nierzadko ma trudności w dostosowaniu się do norm społecznych. Dlatego Jedynki to nierzadko prawdziwi anarchiści. Jedynki negatywne są osobami aroganckimi i wyniosłymi, nie przebierającymi w środkach, które mogą zapewnić im osiągnięcie własnych planów i zamierzeń. Jak już wspomnieliśmy, niezwykle istotną rolę w życiu Jedynek odgrywa ambicja. Powinny jednak być ostrożne, gdyż źle pojęta, uczyni z nich ludzi nie liczących się z innymi, egoistów, nie cofających się przed zniszczeniem tego, kto stanie na ich drodze.

 

Powołanie - zawód

Osoby o tej wibracji obdarzone są lotnym i błyskotliwym umysłem i ogromną pomysłowością. - praca - interesy Jednakże, mimo swych twórczych zdolności, największe sukcesy odniosą jako szefowie, kierownicy lub przywódcy. Olbrzymi dynamizm, umiejętność planowania i realizowania celów ułatwiają im dostęp do wysokich stanowisk. Niewątpliwie najwięcej satysfakcji osiągną, pracując na własny rachunek lub piastując stanowiska pozwalające na dużą swobodę działania.

Prawie zawsze idą przez życie, narzucając otoczeniu własne pomysły i warunki. Jako jednostki bardzo pewne siebie, same chcą walczyć o zdobycie upragnionych celów, nie zwracając się o pomoc do innych.

Zapał, energia i pomysłowość mogą przynieść im sukces w świecie biznesu, gdzie liczy się inicjatywa, intuicja, ambitne i dalekosiężne projekty oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji i przewodzenie wielkim przedsięwzięciom. Głowy Jedynek zawsze pełne są śmiałych pomysłów, a ich zaraźliwy entuzjazm sprawia, że otoczenie wierzy, iż nie istnieją dla nich przeszkody nie do pokonania.

Jeśli pragną poświęcić się medycynie, powinny specjalizować się w chirurgii, gdyż dzięki pewności w diagnozowaniu i działaniu mają szansę na wybicie się w tej właśnie dziedzinie. Będą również dobrymi neurologami i psychiatrami, ponieważ posiadają wielką intuicję, przenikliwość i znajomość natury ludzkiej.

W świecie artystycznym odpowiadać im będzie teatr, muzyka, radio i fotografia. Mogą również zabłysnąć jako dziennikarze, twórcy komiksów i rysownicy. Podobnie w świecie mody i reklamy czeka je sława, a ich pomysłowość i oryginalność będą należycie doceniane. W istocie, wielu słynnych wynalazców urodziło się jako Jedynki lub ma ich dużo w swych Portretach Numerologicznych.

Ze względu na skłonności do przygód i ryzyka, Jedynki wyróżniają się jako piloci, spadochroniarze, podróżnicy, przewodnicy, geografowie i meteorolodzy.

Wybijają się także jako architekci, inżynierowie i konstruktorzy realizujący wielkie i ambitne projekty.

Determinacja, głęboki i przenikliwy umysł, charakterystyczne dla Jedynek, sprzyjają również pracy badawczej.

Spółki i wszelka forma kooperacji są raczej niekorzystne dla osób o tej wibracji, chyba że w ich Portrecie Numerologicznym pojawią się liczby wskazujące na umiejętność pracy w grupie.

Łatwość ekspresji, wdzięk, bystra i oryginalna umysłowość, typowe dla osobowości Jedynek, predysponują je do stanowisk wymagających częstych kontaktów z ludźmi.

Dzięki entuzjazmowi i łatwości we wcielaniu w życie najodważniejszych nawet pomysłów, Jedynki wyróżniają się także jako fabrykanci, inspektorzy i pełnomocnicy przedsiębiorstw.

Jako urzędnicy są odpowiedzialni i pracowici, mimo że mogą popadać w konflikty ze współpracownikami lub szefami na skutek swej szorstkości i braku taktu, niecierpliwości i uporu, a także nieumiejętności przyznawania innym racji.

Jako szefowie o błyskotliwej osobowości i twórczym umyśle, Jedynki wywierają korzystny wpływ na swoich podwładnych. Olśniewają ich 1 zadziwiają, ale często też zbijają z tropu nagłymi zmianami humoru i przechodzeniem od największej wyrozumiałości do wymagań graniczących z wyzyskiem. Prawie zawsze trudno jest współpracować z Numerem l. Podążać za nim, zrozumieć go, sprawiać mu przyjemność - oto wyzwania stojące przed jego podwładnymi.

Jeżeli życie zmusiło Jedynkę do monotonnej czy rutynowej pracy, korzystne będzie dla niej zajęcie się w wolnym czasie czymś, co dałoby upust jej olbrzymiej wyobraźni, zdolnościom twórczym i artystycznym. Mogłaby, na przykład, zorganizować i prowadzić amatorską trupę teatralną, współpracować z jakimś czasopismem itp. Najważniejsze, aby działalność ta była na tyle inspirująca, żeby mogła zrekompensować nudę i brak podniet w codziennym życiu. Tylko w ten sposób Jedynki zachowają równowagę psychiczną, umysłową, a także fizyczną.

 

Sprawy materialne

Osoby o tej wibracji mają wszelkie dane, aby zdobyć sukces i majątek, pod warunkiem, że zdołają pokonać swe skłonności do ryzyka i będą działać z większą rozwagą.

Jedynki odznaczają się wyjątkowym talentem do "robienia" pieniędzy, podobnie zresztą jak i do ich wydawania. Jeśli chwilowo nie mają pieniędzy, zaciągają pożyczki, zwykle po to, aby żyć "ponad stan" albo zaangażować się w jakieś niepewne, nie do końca przemyślane interesy, co czynią również w przypadku dobrej sytuacji finansowej.

Odwaga, upór i siła charakteru, które ułatwiają im zdobycie fortuny, mogą sprawić, że stracą ją równie łatwo, jeśli w ich Portrecie Numerologicznym nie pojawią się tendencje hamujące. Biorąc pod uwagę fakt, że Jedynki mają skłonność do życia w luksusie i przepychu, trzeba przestrzec, że będą w stanie utrzymać to, co zdobyły, jak również unikną finansowych porażek jedynie wtedy, gdy opanują swe zachcianki i zachowają umiar i rozwagę, zawsze praktykując zasadę "złotego środka".

 

Życie uczuciowe

Jedynki są uczuciowe, porywcze i namiętne. Z łatwością podbijają serca płci przeciwnej, co zawdzięczają elokwencji i wyjątkowej umiejętności przekonywania.

W miłości, podobnie jak innych dziedzinach życia, są zaborcze i dominujące; im bardziej kogoś kochają i czują się z tą osobą związane, tym bardziej pragną nad nią dominować.

Jedynki są bardzo zmienne, od największej czułości i delikatności potrafią przejść do oschłości, a nawet brutalności. Na ogół czułe i wyrozumiałe, stają się zimne i odległe, gdy na swej drodze natrafią na problemy czy trudności.

Szczęście i zrozumienie znajdą z osobami o Wibracji 2 lub 6, a także z Trójkami i Czwórkami, jeśli zdołają opanować niektóre wady, jak zaborczość i nadmierny krytycyzm.

Mogą być także szczęśliwe z 5 i 7, mimo że nie są to wibracje wyjątkowo harmonijne. Zdecydowanie natomiast powinny unikać bliższych związków z 8 i 9, a także z osobami o tej samej wibracji. W tym ostatnim przypadku mielibyśmy do czynienia z nieustanną walką dwóch jednakowo silnych osobowości.

Dzieci urodzone pod wpływem tej wibracji zwykle buntują się przeciw rodzicielskiej władzy, zwłaszcza jeśli ma ona charakter autorytarny. Jednakże same, będąc rodzicami, nieświadomie starają się narzucić dzieciom swą wolę. Mimo tych skłonności, są najświetniej przekonane, iż ich związek z własnymi pociechami oparty jest na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu.

 

Uwagi dodatkowe

Życiową misją osób o tej wibracji jest nie tylko poleganie na własnych siłach i rozwijanie swych licznych zalet. Ich życiowe zadanie polega również na inspirowaniu i przewodzeniu innym, których zarażają swym entuzjazmem i zachęcają do działania. Swym przykładem Jedynki powinny uczyć innych, że nie ma rzeczy niemożliwych, a dzięki uporowi i wytrwałej pracy można osiągnąć wszystko, czego się zapragnie.

 

źródło: Gladys Lobos

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months later...

DROGA ŻYCIA 1

PIONIER

Akcja, spełnienie, realizacja

 

Jest to droga pionierów, na której możesz spełnić ambicje, określić własną indywidualność, zrealizować

zamiary. Jest to droga sukcesów i awansu. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania, obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją.

Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości, co może stać się przyczyną

wyobrażania sobie, że jesteś tak bardzo inny, może lepszy, a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczymi, umiesz prowadzić innych, zapewniasz im pracę, która rozwija ich możliwości. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi, chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. Jesteś urodzonym liderem, szefem, potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem, jak i sprawami swojej rodziny. Robisz wszystko według własnych pomysłów, ale potrzebujesz afirmacji innych. Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności, które sprawia, że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam.

Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. Lubisz aktywne życie. Przeszkody raczej cię ekscytują niż

przerażają, natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych, ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. Jesteś wrażliwy bardziej, niż chcesz się przyznać. Gdy ci się coś nie udaje, stajesz się agresywny, zarozumiały, nerwowy, ekscentryczny i rozkojarzony.

 

Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo, a talent organizacyjny — w despotyzm. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych, gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu, jaki popełniłeś.

Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji, podjętych na fali entuzjazmu, nie do końca przemyślanych. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy, gdy widzisz już, że były niesłuszne.

 

Aby wykorzystać możliwości, jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. 1, musisz nauczyć się twórczego

dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. Opieraj się tylko na sobie samym, ale nie buduj muru wokół siebie. Żyj teraźniejszością, nie wychylaj się bezustannie w przyszłość, wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów, zanim nie dokończysz tego„ co zacząłeś. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu, entuzjazmu i niecierpliwości. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości, one nie są za tobą, one są w tobie. Dobrze by było, gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż, osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności. Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego, twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem.

 

Aby zostać autentycznym liderem, szefem, przewodnikiem, czyli kimś, za kim inni podążają nie pod presją strachu, lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi, jaką zmierzasz, musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości, nauczyć się słuchać, być otwartym na rady twoich współpracowników, wyzwalać ich twórczą aktywność, a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. Nie ma niepodważalnych autorytetów, jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy, które wyraża się w unikalnych aktach twórczych, stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła.

 

Słabe punkty, jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa, serce, system nerwowy, układ krążenia i oczy.

 

Źródło:Natasza Czarmińska "Liczby losu"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months later...

Droga życia a słabe punkty

 

Droga życia 1

Silna wola i odporność fizyczna. Aktywne życie, nie znosi porażek i w ten sposób możesz reagować depresją.

Taka osoba jest skłonna do krytyki i dużych wymagań wobec innych, ale gorze jest gdy krytykowana jest sama osoba czyli 1. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania, obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielka ambicją. Naucz się twórczego dysponowania swoja aktywnością oraz unikaj narzucania swojej woli na siłę.

Żyj teraźniejszością i nie wychylaj się nieustannie w przyszłość... wiele przedsięwzięć może przynieść ci klęskę z powodu nadmiernego pośpiechu.

 

Słabe punkty 1

Jeśli chodzi o ciało i zdrowie to głowa, serce, system nerwowy, układ krążenia i oczy. Mogą pojawić się problemy z mózgiem; gorączki, paraliż, bóle głowy, łysienie, afazja, zapalenie zatok, problemy z języczkiem, uszami, oczami i uzębieniem. Możliwe zakłócenia pracy serca, cienienie. Zdarzają się poronienia i zatory. Głowna przyczyną jest stres, prowadzi on do problemów z narządem ruchu, słabość stóp i rąk.

Przeciwdziałaniem dla 1 jest praktykowanie relaksacji, umiejętność wyłączenia się umysłowego i fizycznego .

Jedynka potrafi zarazić entuzjazmem i sprawić by uwierzyło otoczenie, że istnieją rzeczy niemożliwe. Upór i siła charakteru ułatwiają zdobycie fortuny.

W miłości 1 są zaborcze i dominujące, z natury bardzo zmienne, przechodzi od najwyższej czułości i delikatności do oschłości, a nawet brutalności.

Jako rodzić 1 nieświadomie stara się narzucić dzieciom swoją wolę i mimo tych skłonności jest święcie przekonana, że opiera związek z własnymi dziećmi na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu.

 

Jedynki dzieci -były surowo krytykowane i karane, co doprowadziło z czasem do obsesji czynienia dobrze, by nie wpaść w kłopoty .

 

Dzieci jedynki, nie akceptują gniewu, szukają potwierdzenia swej racji aby mieć pewność, że się nie mylą zanim zaczyna bronić swego stanowiska. Poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie jedynek zależy od silnej samokontroli. Dlatego nawyk ciągłego porównywania widzenia wad i zalet utrudnia im relaks i odpoczynek.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wibracja liczby 1

 

Początek. Indywidualność. Aspiracja. „Jeden” jest symbolem człowieka stworzonego. Jest to liczba niepodzielna, która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. Jest elementem męskim (Yang), którego symbolem jest linia ciągła , aktywnym, osobnym, pozytywnym. Jest jednolita, integralna, uniwersalna. Zawiera wibrację słoneczną. Jej żywiołem jest ogień, planetą Słońce. Wyraża ambicję, autorytet, akcję, pasję, intencję, inteligencję i przedsiębiorczość. Jest dowódcą, jak pierwsza litera alfabetu A. To ona daje impuls do akcji. Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie, szczerość, lojalność i nieustępliwość. Entuzjasta, który chce być kochany i podziwiany. Często samotny, choć popularny. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość, egoizm, despotyzm, nieumiejętność współpracy, słuchania, kochania.

 

Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu), wyrażająca JA, nasze ego, naszą moc realizacji na planie materialnym.

 

W sensie pozytywnym: spełnienie jednostki, sukces w życiu. Umiejętne kierowanie innymi. Zdobycie uznania. Entuzjazm, twórczość, oryginalność, inicjatywa, umiejętność perswazji, nastawienie na własny rozwój. Jedność myśli i czynu. Osoba zdolna „podbić świat”, znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu. Ambicja, duma.

 

W sensie negatywnym: zarozumiały, chwalipięta, sprytny, pretensjonalny, manipulator, szarlatan, pozer, karierowicz. Egoizm, żądza władzy. Niezdecydowany, niepewny, nerwowy, naśladujący innych. Samotny i odrzucony przez otoczenie.

 

Jej lekcja: realizacja siebie, odczytanie własnej prawdy wewnętrznej, budowanie adekwatnej osobowości. Używać swego autorytetu, zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości.

 

źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu a wolność wewnętrzna

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GDY JESZCZE NIC NIE WIADOMO... ( 1 )

Z chwilą gdy z Bezkresu wyłania się Myśl, gdy bez kształt Zera-Jedni ulega z jakichś tam przyczyn zaburzeniu -stajemy się BYTEM. Jeszcze nieokreślonym, jeszcze nieświadomym ani siebie, ani swego celu i kierunku -ale już WYODRĘBNIONYM, już ISTNIEJĄCYM. Już wiemy, że mamy pewną odrębność od reszty otoczenia, że mamy coś, co tę odrębność ogranicza (np. ciało) , a naszym zasadniczym zadaniem jest ową odrębność potwierdzać, realizując w taki sposób POTRZEBĘ ZAISTNIENIA. Gdy już wiemy na pewno, że istniejemy, szukamy granic, w których się owo istnienie poszczególne rozgrywa. Odkrywając te granice NADAJEMY FORMĘ naszej świeżo uzyskanej egzystencji. Oto Jedynka! Bezustannie poszukująca form swej odrębności, niepewna ani siebie; ani swego miejsca wśród innych, sobie podobnych istot. Przypisywane jej cechy takie jak agresywność, przywódczość, pionierstwo i świeżość to przecież nic innego, jak cechy kogoś niepewnego swej egzystencji, potrzebującego stale się potwierdzać. Przyjęte u początku naszych rozważań założenie, iż Jedynka to początek ludzkiego życia, czyli narodziny i okres wczesnodziecięcy, doda jeszcze do opisanych już właściwości jeszcze jedno spostrzeżenie: Ludzie, u których liczba jeden odgrywa ważną rolę w ich portrecie numerologicznym (a więc i w charakterze), akurat doświadczenia narodzin i wieku wczesnodziecięcego będą mieli szczególnie w osobowości wyeksponowane, tak jakby pozostali gdzieś w głębi duszy małymi dziećmi. Będą więc nieco nieobecni, póki nie odczuwają potrzeb -i gwałtowni, bezbronni wobec potrzeby, gdy ta atakuje ich po dziecięcemu świeże i po dziecięcemu wrażliwe zmysły. Jedynka ma niezbyt wielki zakres tolerancji wobec środowiska; jej wytrzymałość na jakąkolwiek długotrwałą deprywację też nie jest rewelacyjna. O Jedynkę trzeba dbać, inaczej stanie się nieznośna, jako że nie ma zwyczaju hamowania swych uczuć i emocji. Za to jeśli poczuje się nasycona i wolna od napięć -nie będzie nikomu żałować entuzjazmu, jaki ma dla życia. Z Jedynką nie sposób się nudzić, bo dla niej wszystko jest świeże i nowe. Jedynka jest liczbą inicjującą królestwa indywidualnego i takie jej miejsce w strukturze systemu liczb definiuje dalsze cechy psychologiczne: silne uzależnienie od ciała i jego stanu oraz aktywność jako sposób na życie. Jest to aktywność raczej typu "sprinterskiego" (zdolność do maksymalnego wysiłku, lecz w krótkim okresie) niż "maratońskiego" (nie forsowanie się, lecz równomierne rozłożenie sił). Ta sama właściwość strukturalna powoduje też, że Jedynka w portrecie numerologicznym jest informacją o żywotności i ogólnej kondycji fizycznej człowieka. (Jedynka silnie w portrecie "uszkodzona", np. za słaba w stosunku do reszty liczb, wskazuje na konieczność pracy nad kondycją fizyczną i zdrowiem.) Jedynka nie jest świadoma swych celów życiowych, żyje tak trochę z dnia na dzień. Z ograniczeniami nie liczy się zupełnie. Oszczędzanie i tzw. gospodarność też są jej raczej obce. Dla równowagi ma ona coś, co można by nazwać "świadomością obfitości". Jedynka nie tyle wierzy, ile po prostu wie, że w świecie jest w gruncie rzeczy wszystkiego pod dostatkiem, przynajmniej dla niej. A że trzeba się o swoje trochę poawanturować, to już mniejsza, bo, jak pamiętamy, Jedynka nie ma z ekspresją swych emocji najmniej szych problemów. Jedynka- Początek, choć wyodrębniona i obdarzona formą, nie jest jednak ani do faktu istnienia, ani tym bardziej do jego formy specjalnie przywiązana. Zdarza się jej całkowicie zlekceważyć elementarne wręcz zasady bezpieczeństwa. Nie wynika to jednak z chęci poczucia owego na poły podniecającego, a na poły paraliżującego dreszczyku emocji, którego Jedynka raczej nie lubi, lecz z -wstyd powiedzieć -bezmyślności i braku wyobraźni, jakie Jedynce zdarzają się stosunkowo często i z jaki

mi musi się uporać, jeśli ma nie stać się ofiarą wyżej wspomnianych cech. Powtórzmy: Jedynka nie lubi napięć i stara się je jak najszybciej zrelaksować. A to nie zawsze wychodzi na zdrowie, nie tylko Jedynce zresztą. Tradycja numerologiczna przypisuje Jedynce dodatkowo cechy "męskie" i "boskie", czyniąc z niej wręcz archetyp takich sił, zupełnie nie liczących się z ograniczeniami i stwarzających siłą woli wszystko, co umysł może podsunąć, a ciało zapragnąć. W świetle tego, co już wcześniej wyprowadziliśmy ze strukturalnych właściwości tej liczby, widać, że tradycja się nie myli. Taką to jednością logiki i tradycji pokrzepieni, możemy spokojnie przejść od Jedynki do następnych etapów rozwoju z liczb uczynionego świata.

 

Włodzimierz Zybertal

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year later...

Liczba 1

Liczba 1 to PIONIER, PRZEWODNIK, PRZYWÓDCA, PEDANT, PERFEKCJONISTA. Symbolizuje Boga, Wszechświat, człowieka, Całość i Nieskończoność. Jest twórczą pra-siłą, centrum bytu i kosmosu.

Słowami-kluczami Jedynki są: początek, akcja, spełnienie, realizacja.

 

Jest to liczba Boga, pierwszej przyczyny, stwórcy wszystkich rzeczy, początku i odrodzenia, zaczynania czegoś i tworzenia. Symbolizuje wiosnę, na rodziny dziecka (objawienie Boga), świeżość, spontaniczność, jedność świata, całość, niewinność, siły witalne człowieka i natury, biologiczną całość człowieka, radość życia, początek, zainicjowanie, ruch, męskość. Informuje o zmianach.

 

Władcą Jedynki jest Słońce. Włada ono ludźmi urodzonymi 1, 10, 19 i 28 każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Urodzenia (Drogi Życia) lub Imienna wynosi [eden. |ej właściwości najwyraźniej widoczne są u ludzi, których Liczba Duchowa wynosi Jeden. Zaznaczają się również u ludzi z dominantą Jedynki w portrecie numerologicznym; gdy występuje jako Liczba Duszy, Liczba Ekspresji Zewnętrznej, Liczba Celów Życiowych lub liczba dominantowa w KARMIE.

Słońce jest królem planet i Układu Słonecznego. Dostarcza mu sil życiowych, światła i ciepła. Jest miejscem zamieszkania przodków i pierwszym z ośmiu vasu (siedlisk świadomości). Personifikacją świadomości Słońca jest król-wojownik. Daje ono stanowczą, niezależną i dumną naturą. Jest męską energią oczyszczającą. Daje stabilną i bezinteresowną naturę, silę, stanowczość, apodyktyczność, władczość i szacunek. Włada Wschodem. Jego przyjaciółmi są Księżyc, Jowisz i Mars, a wrogami Saturn, Wenus i węzły księżycowe (Rahu i Ketu). Merkury jest neutralny.

Najwyższą moc uzyskuje Słońce w znaku Barana; najmniejszą w znakach Wagi i Ryb. Rządzi znakiem Lwa, w którym przejawia się najpełniej.

Wywiera wpływ na intelekt, wzmacnia górną część ciała, zapewnia sławę i stanowiska. Obdarza temperamentem żółciowym. Zawiaduje prawym okiem, prawym nozdrzem, prawym kanałem rdzeniowym, prawą stroną ciała, lewą półkulą mózgu.

Ludzie oznaczeni liczbą Jeden są indywidualistami (są niezależni i niepokorni). Mają w sobie ducha pionierów. Lubią mieć w życiu jasno wyznaczone cele. Nie tracą energii ani na zbyt rozległe zainteresowania, ani na zbyt szerokie kontakty społeczne. Wiodą życie surowe i twarde, bez wygód i wczasów. Jako szefowie są stanowczy, jako podwładni trudni. Mają wolę tworzenia, choć nie są łatwi we współżyciu.

Jeśli Jedynka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową (Podświadomości), Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to jesteś człowiekiem odważnym, zdecydowanym, aktywnym, potężnym, nowatorskim, przodującym, kreatywnym, z inicjatywą. Posiadasz zmysł organizacyjny i techniczny. Masz naturę przywódczą i wiesz, czego pragniesz. Jesteś władczy, dominujący, ambitny, niezależny, samodzielny, gniewny, niecierpliwy dla przeciwników, hojny dla popleczników. Przypominasz tym Stwórcę świata ze „Starego Testamentu". Lubisz być w centrum uwagi, na pierwszym miejscu. Jesteś urodzonym przywódcą, o talencie kierowniczym. Sprawiasz, że wszyscy cię słuchają i w naturalny sposób ci się podporządkowują. Jesteś dominujący i wymagający, zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Możesz wymagać od innych (podwładnych i najbliższych) zbyt wicie, tak że nikt nie będzie w stanic sprostać tym wymaganiom, co będzie dla ciebie nie do przyjęcia. Nie jesteś w stanie tolerować ludzi, którzy nie chcą cię słuchać, sam zaś nie potrafisz zaakceptować najmniejszej nawet krytyki pod swoim adresem. Masz duży temperament i możesz być agresywny. Lubisz sport i fizyczną aktywność. Jesteś silną indywidualnością. Nie potrafisz się podporządkować innym. Chętnie udzielasz pomocy innym, jednak sam decydujesz o tym, jak, gdzie i kiedy będzie udzielona. Potrafisz poradzić sobie w każdej sytuacji, jesteś pomysłowy, twórczy i oryginalny. Dlatego umiesz znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni się poddali. Silna wola i zdecydowanie pomagają ci zwycięsko przejść przez życie. Problemy stwarza nieumiejętność ugięcia się i podporządkowania się drugiej osobie (nawet wtedy, gdy jest to konieczne), zbyt duża autorytarność, skłonność do tyranizowania otoczenia i narzucania mu swojego zdania, niecierpliwość, pośpiech i pozostawianie za sobą niedokończonych spraw.

Realizował będziesz wiele śmiałych pomysłów, wskazując drogę innym. Nieustannie ulepszał będziesz metody pracy i wdrażał nowości. Pragniesz pozostawić po sobie trwały ślad i wyróżnić się z otoczenia. Działając pozytywnie będziesz tworzył, doradzał, dodawał odwagi, zachęca! do działania, buntował się przeciwko wszelkiej władzy i dominacji. Twoją misją jest rozkazywanie, a nie bycie posłusznym i uległym. Masz osobowość twórczą, niezależną, dynamiczną, błyskotliwą, genialną, kontrowersyjną. Dynamizm i twórcza postawa sprawią, że dokonasz czegoś niezwykłego. Ciągle będziesz spędzał czas na podróżowaniu, zwiedzaniu i planowaniu czegoś nowego. Umysł będziesz miał ciągle aktywny. Pomysły będą się rodzić jeden po drugim; nie zaznasz nudy. Plany urzeczywistnisz w sposób oryginalny, z korzyścią dla siebie i otoczenia.

Masz naturę badacza, odkrywcy, wynalazcy. Kariera zawodowa lub wybrana działalność pochłaniać będzie więcej twojej energii niż związki uczuciowe. Dążył będziesz do samodoskonalenia.

Twoje ideały są iście purytańskie. Uważasz, że na ulgę trzeba sobie zasłużyć. Cnota jest sama dla siebie nagrodą, a przyjemność należy odraczać dopóty, dopóki wszystko nie zostanie zrobione. Nie dbasz o przyjemności życia. Przyjemne jest to, co otrzymujesz od Boga. Wolny czas poświęcasz zajęciom konstruktywnym i pouczającym. Jeśli nie masz bezpośredniego kontaktu z wewnętrznym nauczycielem, to z pewnością go słyszysz (wewnętrzny głos). Ocenia on wszystko, co myślisz i czynisz. Masz w sobie system kontrolny, który śledzi każdą twoją myśl, słowo i czyn. W myślach oskarżasz się za złe myśli, słowa i czyny i pragniesz doskonałości. Czujesz potrzebę dobrego zachowania i oskarżasz w duchu tych, którzy zasad nie przestrzegają. O relaksie będziesz mógł sobie pomyśleć, gdy uporządkujesz swoje życic i wywiążesz się z zobowiązań.

Twój czas jest ściśle określony i zaplanowany. Mieści się w nim wszystko, co stanowi o w pełni zrównoważonym i uporządkowanym życiu: czas na odpoczynek, gimnastykę, modlitwę, naukę, muzykę, poezję, odwiedziny u chorego. Czas ten kontrolowany jest przez rubryki w kalendarzu, efemerydy planet, liczby, hierarchię spraw do załatwienia itp. Uważasz, że każda sytuacja ma tylko jedno słuszne rozwiązanie.

Z własnego gniewu nie zdajesz sobie sprawy. Nic akceptujesz go i starasz się go tłumić. Żyjesz podwójnym życiem, w „podwójnym" domu, w którym na górze mieszka Bóg (sędzia), a na dole ty, człowiek, zalewany uczuciami i pragnieniami, zamkniętymi w piwnicy nieświadomości, które muszą być rozładowywane — najczęściej poprzez gimnastykę, taniec, ruch, twórczość.

Rozwijają się w tobie dwie osobowości: jedna dla sytuacji, „gdy mnie znają", druga dla sytuacji „z dala od domu".

Jesteś wytrwały i konstruktywny, jeśli chodzi o naprawianie błędów. Cieszysz się z dobrze wykonanej pracy i czujesz za to Boską wdzięczność.

Przecierasz nowe szlaki. Nie pozwalasz sobą sterować. Lubisz być w centrum zainteresowania i chwalić się sukcesami. Ludziom to się podoba. Nie lubisz skomplikowanych sytuacji i dwuznaczności. Twoją zasadą jest zwięzłość. Znasz cel, który chcesz osiągnąć i dążysz do niego z determinacją. Wiesz, co jest dla ciebie dobre i pożyteczne. Niełatwo zmieniasz zdanie. Nie uznajesz długodystansowych planów i czynów. Żyjesz teraźniejszością, jesteś pozytywnym (choć stanowczym i przesadnie ambitnym), uczciwym i wielkodusznym nowa torem. Chętnie zawierasz trwałe przyjaźnie, jesteś wierny i godny zaufania. Podkreślanie twoich zalet sprawia ci przyjemność.

Masz naturę pozytywną, silny charakter i indywidualność, ambicję, odporność fizyczną, lotny, błyskotliwy, przenikliwy, bystry i oryginalny umysł, intuicję, urok osobisty, jesteś inteligentny, twórczy, oryginalny, pracowity, odpowiedzialny, zdecydowany, śmiały, dynamiczny, niezależny, ekstrawertywny (prywatnie - introwertywny), niebanalny, entuzjastyczny, nieprzeciętny, energiczny, dumny, uparty, egocentryczny, zdolny, logiczny, sprytny, szybki, szlachetny, uczciwy, spontaniczny, rozsądny, krytyczny, wymagający, przekonujący, nie znoszący sprzeciwu, porywczy, namiętny, uczuciowy (cechę tę skry wasz).

Powinieneś pokonywać negatywne skłonności swojej osobowości: brak zdecydowania w działaniu, wiary w siebie, lenistwo, uległość wobec otoczenia, ego izm, nietolerancję, agresywność, chęć dominacji, niezdolność przyznawania się do błędów, pragnienie nieograniczonej wolności, wyniosłość.

Na swej DRODZE ŻYCIA możesz spełnić swoje ambicje, określić własną indywidualność, zrealizować zamiary, pomyślnie dokonać planowanych prze mian. Jest to droga sukcesów i awansu. Poprowadzi cię ona ku przedziwnym doświadczeniom. Będziesz szedł przez życie, sam sobie tworząc warunki i głosząc swoje idee. Twoje życie będzie bardzo konstruktywne.

Masz głód poznania. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości, co sprawia, że czujesz się inny, lepszy, nie rozumiany przez otoczenie i samotny. Masz zdolności kierownicze, umiesz prowadzić innych, zapewniać im pracę, która rozwija ich możliwości. Lubisz być w centrum uwagi. Chcesz być zawsze pierwszy. Umiesz kierować przedsiębiorstwami i własną rodziną. Działasz według własnych planów i pomysłów, choć potrzebujesz afirmacji innych. Nadmierna niezależność pcha cię ku samotności.

Lubisz życic aktywne i urozmaicone. Przeszkody bardziej cię ekscytują niż przerażają. Nie znosisz porażek. Wprawiają cię one w melancholię. Udziela ci się nastrój innych, jesteś wrażliwy bardziej niż chcesz się do tego przyznać. Gdy ci się nie wiedzie, stajesz się agresywny, zarozumiały, nerwowy, ekscentryczny i rozkojarzony. Jeśli jesteś zaawansowany duchowo, możesz panować nad tymi skłonnościami. Możesz stać się ofiarą własnych decyzji, podjętych na fali entuzjazmu, nie do końca przemyślanych. Trudno ci jest się z nich wycofać.

Musisz nauczyć się twórczego dysponowania swą energią i aktywnością i na rzucania woli silą. Polegaj na sobie, nie buduj muru wokół siebie. Żyj teraźniejszością, nie wychylaj się w przyszłość i kończ rozpoczęte plany. Nie przesadzaj z pośpiechem i entuzjazmem. Nie odrzucaj wiedzy z przeszłych doświadczeń i nie spełniaj życzeń ego. Jeśli chcesz być wielki, musisz pozbyć się wyobrażeń o swojej wyjątkowości, nauczyć się słuchać, być otwartym na rady innych, pogłębiać swą wiedzę i pokorę.

Twoje słabe punkty w ciele, to: głowa, serce, system nerwowy, układ krążenia i oczy.

Za atrakcyjne uważasz zajęcia, w których konieczna jest dobra organizacja i drobiazgowość: nauczanie, księgowość, organizowanie struktur, planowanie długofalowe, sytuacje regulowane przez etykietę, protokół i formalne procedury towarzyskie, prace twórcze. Lubisz systemy wymagające dokładnego przestrzegania reguł.

Za nieatrakcyjne uważasz zawody, w których istnieje ryzyko błędu decyzyjnego. Nic lubisz różnych punktów widzenia. Pragniesz doprowadzić rzeczywistość do stanu doskonałości. Oddajesz się słusznym sprawom. Zależy ci na naprawianiu świata. Cenisz doskonałość i jesteś

świetnym nauczycielem. Konflikt między osobistymi pragnieniami a potrzebą sztywnego trzymania się zasad w stosunkach z innymi, prowadzić cię może do nieprzystosowania. Nie znasz kompleksu niższości. Czujesz, że jesteś doskonały lub/i nieprzeciętny. Lubisz ryzy ko. Wiedziesz życie pełne przygód. Nic podążasz utartymi szlakami, lecz własną drogą. Pragniesz być zaakceptowany przez otoczenie i lubiany. Instynktownie odgadujesz słabości przeciwników i możesz ich zniszczyć w każdej chwili. Znasz naturę ludzką i prawa rządzące Wszechświatem. Jesteś szlachetny, uczciwy, spontaniczny, pełen humoru.

Największe sukcesy odniesiesz jako szef, kierownik lub przywódca. Idąc przez życie narzucał będziesz otoczeniu własne pomysły i warunki. Sam będziesz walczył o zdobycie upragnionych celów. Sukces odniesiesz w każdej dziedzinie i osiągniesz każdy cel.

Odznaczasz się wyjątkowym talentem do „robienia" i wydawania pieniędzy. Lubisz luksus i przepych. Łatwo podbijasz serca pici przeciwnej (dzięki elokwencji i umiejętności przekonywania). Jesteś zmienny i stały. Szczęście i zrozumienie znajdujesz z osobami o wibracji 2, 6, 3 i 4.

 

WIDZENIE ŚWIATA.

Koncentrujesz swą energię na sobie i swoich sprawach. Czując, że nie potrafisz zmienić społeczeństwa, ciężko pracujesz, by utrzymać porządek w swojej przestrzeni osobistej, zatrzaskując drzwi przed zgiełkiem świata.

Twoje życie wewnętrzne jest pod ścisłą kontrolą, sterylnie czyste i uporządkowane. Nagłe zmiany są niemile widziane. Możesz utrzymać równowagę między zaspokajaniem potrzeb własnych i cudzych oraz między pracą a wypoczynkiem. Motywacja zmusza cię do perfekcjonizmu. Podstawową sprawą w twoim życiu jest porządek, a uzależnieniem — gniew. Najbardziej zniewolony jesteś niedoskonałością. Dlatego za wszelką cenę chcesz jej uniknąć.

 

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Posiadasz rozwiniętą energię instynktowną; jesteś spontaniczny, impulsywny, skupiony, niecierpliwy. W pracę mogącą przynieść ci korzyści (lub bliskim) angażujesz się bez reszty. Przejawiasz inicjatywę, jesteś w ruchu, lecz za bardzo się rozdrabniasz i tracisz mnóstwo energii. Nie potrafisz zostawić spraw ich własnemu biegowi i niecierpliwie rozpoczynasz coraz to nowe przedsięwzięcia. Możesz mieć problem z ich kończeniem.

Nigdy nie jesteś zadowolony z istniejącego stanu rzeczy — ciągle wprowadzasz poprawki. Poruszają cię zło, niegodziwość, niesprawiedliwość, chaos (otwarcie się im przeciwstawiasz). Głęboko odczuwasz potrzebę czynienia dobra i porządku. Obawiasz się jednak, że jeśli okażesz irytację lub złość, ludzie odwrócą się od ciebie. Jesteś głęboko niezadowolony, gdy postąpisz wbrew swoim zasadom lub rozminiesz się ze swoim wyobrażeniem o ideale. Oceniasz siebie bardzo surowo; brak ci poczucia własnej wartości, co może prowadzić do de presji. Jesteś więźniem zasad moralnych i przepisów; nic potrafisz z nich zrezygnować. Możesz grzeszyć drobiazgowością i potępiać siebie za niedociągnięcia. Perfekcja jest twoją obsesją. Określasz ją według własnych standardów. Naci wyra/, cenisz sobie dokładność, precyzje i drobiazgowość. Strukturalizujesz życie. Nic powinieneś jednak doprowadzić do jego skostnienia. Powinieneś być mniej sztywny i nie przeceniać tego, co robisz. Naucz się akceptować krytykę (zdrową) pod swoim adresem; pomoże ci ona w doskonaleniu się. Zbieraj dobrą, obiektywną i fachową informację.

Preferujesz zadania, których rezultaty są namacalne i osiągalne szybko. Przed ich rozpoczęciem wszystko dokładnie planujesz, studiując dostępne materiały i biorąc pod uwagę „za" i „przeciw". Zmuszony jesteś dokonywać priorytetów; im poświęcasz całą swoją energię; inne obszary życia pozostawiasz nie w pełni uporządkowane. Skłonny jesteś podwyższać poprzeczkę otoczeniu. Sądzisz, że każdą rzecz można zrobić prawidłowo lub nieprawidłowo, lepiej lub gorzej. Twoje poglądy są zdecydowane. Możesz być nietolerancyjny i dominujący. Podważać lub uściślać możesz każde zdanie.

Podchodzisz do życia poważnie. Jesteś nauczycielem i pragniesz wydobyć z siebie i innych co najlepsze. Wiedzę swą prezentujesz w sposób wyważony i rzetelny. Unikasz błędów i nic marnujesz czasu na odkrywanie czegoś, co zostało już odkryte i sprawdzone.

 

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Poddajesz się ścisłej kontro li i dlatego trudno ci jest się otworzyć przed innymi. Jesteś powściągliwy. Ścisła kontrola tłumi twoje emocje i intuicję (możesz mylnie oceniać ludzi). Starasz się tłumić swój gniew (wyrażasz go w zachowaniu pasywno-agresywnym).

Tworzysz związki trwałe i głębokie. W miłości oddajesz się bez reszty. Jesteś wierny i łatwo cię zranić. Postępujesz moralnie, dbając o to, by zapewnić swym bliskim wszelkie szanse fizycznego, intelektualnego i duchowego rozwoju. Unikasz związków uzależniających. Nie chcesz, by ktokolwiek uzależnił się od ciebie i cierpiał. Wysoko cenisz pracę i osiągnięcia. Może to uszczuplać twoje relacje społeczne i związki międzyludzkie. Mimo niepewności i poczucia niedopasowania w grupie, emanujesz humor i urok osobisty. Jesteś zadbany i elegancki.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: ambicję, zaradność, inspirujący wpływ na ludzi, oddanie dla pracy i przyjaciół, wymowność, energię, przywódczość, subtelność, taktowność, sprawiedliwość, uczciwość, bezpośredniość, bezstronność, zrównoważenie, łagodność, jasno określone wartości, lojalność i oddanie w przyjaźni, oryginalny i twórczy styl życia, umiejętność prze widywania, wyobraźnię, trzeźwą ocenę rzeczywistości.

Twoją życiową misją jest poleganie na własnych siłach i rozwijanie rozlicznych zalet. Twoje życiowe zadanie polega na inspirowaniu i przewodzeniu innym, których możesz zarazić swym entuzjazmem i zachęcić do działania. Swym przykładem możesz uczyć innych, że nie ma rzeczy niemożliwych, a dzięki uporowi i wytrwałej pracy można osiągnąć wszystko, czego się pragnie.

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months later...

Droga Syrono tak wiele tu wyczytalam. I tak wiem ze moje zdolnosci to bycie kierownikiem, ze mam duza kreatywnosc (jestem artystka) mam ambicje. Jednak umiem i lubie sluchac ludzi. Uwielbiam od Nich uczyc sie nowych rzeczy ale nie rozumiem jednego. Dlaczego nic mi w zyciu nie wychodzi? Jako artystka najczesciej dostaje propozycje gdzie probuje sie mnie wykorzystac. Wielu osobom podobaja sie moje prace. Ale kiedy zapala sie we mnie entyzjazm ze cos z tego bedzie zaraz wszystko trace. Pojawia sie wtedy depresja poczucie beznadziejnosci i stagnacji. Co ze mna jest nie tak?

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Droga Syrono tak wiele tu wyczytalam. I tak wiem ze moje zdolnosci to bycie kierownikiem, ze mam duza kreatywnosc (jestem artystka) mam ambicje. Jednak umiem i lubie sluchac ludzi. Uwielbiam od Nich uczyc sie nowych rzeczy ale nie rozumiem jednego. Dlaczego nic mi w zyciu nie wychodzi? Jako artystka najczesciej dostaje propozycje gdzie probuje sie mnie wykorzystac. Wielu osobom podobaja sie moje prace. Ale kiedy zapala sie we mnie entyzjazm ze cos z tego bedzie zaraz wszystko trace. Pojawia sie wtedy depresja poczucie beznadziejnosci i stagnacji. Co ze mna jest nie tak?

 

Witaj yoshiko

Pytanie było do innej osoby

Ale już się znamy :) więc postanowiłam włączyć się w rozmowę / temat

 

Wejdź proszę na główna stronę

Tam zobaczysz dzialy

Jest numerologia

Wejdź proszę w temat

Interpretacje numerologiczne

Podaj datę urodzenia imię

Co do pracy.....

Jeśli prowadzisz biznes to datę jego otwarcia i nazwę

Jeśli pytanie dotyczy np dostałaś propozycje to data dobrze by było znać datę urodzenia drugiej osoby ale przecież doskonale wiemy że w biznesowych kontaktach nie możemy mieć, znać dat urodzenia drugiej osoby.

 

OK jesteś jedynka ale z jakiej cyfry, moim zdaniem tak na oślep celuje

19/10/1

10?

55/10/1

64/10/1

46/10/1

37/10/1

73/10/1

Obstawiam 19 lub 37

Nic jaka byś nie była jedynka to jesteś jedyną w swoim rodzaju

Nic jak będziesz mieć chęć

ZAPRASZAM

TYMCZASEM NAPIJEMY SIĘ KAWY...... slodzisz.....?

I ciasteczko....... Sama kupiłam....

Yoshiko postawimy Cię na nogi

Tu jest fajnie przekonasz się, są bardzo życzliwi ludzie ;*

Pozdrawiam serdecznie Batyam

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ojej jakie piekne cieple slowa chyba sie zaczerwienilam. Co do ludzi tez mi sie wydaje ze tu taka pozytywna energia jest. Oczywiscie bede czesciej wpadac ;) Kawki nie pijam ale ciasteczko upieke specjalnie dla Ciebie Batyam ;)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej w takim razie weź proszę ciasteczko i przejdź do dzialu

numerologia interpretacje

jest tam cudowny pokój w nim.....My

jest nas troszkę a każda popatrzy w Twoje liczby.

Moze też namawiamy cię na ćwiczenia.

A może przyjdzie czas ze będziesz sama dzieliła się wiedzą zakładała tematy.

Tymczasem zmykam...... I czekam /czekamy na Ciebie w naszym liczbowych pokoju......

Pozdrawiam serdecznie Batyam :)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj Batyam.

 

Od ponad dwoch tygodni mecze sie z silnym kaszlem ,bolem gardla, jakas infekcja, nie mam na nic sily . I jeszcze caly czas martwie sie moim kociakiem. Wiem ze mnie zaprosilas. To bardzo mile. Ale mam wrazenie ze przyszly ciemne dni. I naprawde nie mam na nic ochoty ;( Moze jak sie sie rozjasni to tu zajrze . Przepraszam Cie

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj Batyam.

 

Od ponad dwoch tygodni mecze sie z silnym kaszlem ,bolem gardla, jakas infekcja, nie mam na nic sily . I jeszcze caly czas martwie sie moim kociakiem. Wiem ze mnie zaprosilas. To bardzo mile. Ale mam wrazenie ze przyszly ciemne dni. I naprawde nie mam na nic ochoty ;( Moze jak sie sie rozjasni to tu zajrze . Przepraszam Cie

 

Yoshiko

 

Te dni będą myśl pozytywnie wiem że czasami brzmi to jak slogan.

Ale sloganem nie jest.

Praca domowa oprócz lekarstw na przeziębienie proponuję byś zagladnela na wiadomości prywatne coś tam za niedługo zostawię dla Ciebie.

 

Więc dobrze widzimy się wkrótce.

Pozdrawiam serdecznie Batyam <buziak>

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years later...

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...