Skocz do zawartości

11 - Sprawiedliwość


Ismena

Polecane posty

XI Sprawiedliwość

11.jpg.b3af40abcebfdaf1c16e821e3b491874.jpg

 

Jakie osoby symbolizuje:

Sędzia, prokurator, prawnik, osoba związana z władzą sądowniczą, osoba, która zajmuje się egzekwowaniem prawa, realizacji zadań, człowiek posiadający duże poczucie sprawiedliwość, obiektywny w ocenie, osoba, instytucja sprawująca kontrolę, osoba zrównoważona.

 

Znaczenie ogólne:

Gotowość do uporządkowania życia, konieczność uregulowania spraw prawnych, postępowanie sądowe, dochodzenie spraw, racji, otrzymanie oceny lub ocenianie innych, czas rozrachunku, sprawy urzędowe, wyroki, opinie. Oznacza także czas, w którym trzeba będzie zająć się załatwianiem zaległych spraw, wypełniania formularzy, składania podań, okres podpisywania umów, kontraktów.

 

Karta w negacji:

Straty wynikające z rozwiązań prawnych, niekorzystne wyroki, opóźnienia w załatwianiu spraw, niesłuszne oskarżenia, rozwód, niesprawiedliwy wyrok, surowa krytyka, krzywdząca opinia, nieumiejętność dokonania właściwej oceny, popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, niestosowanie się do przepisów prawnych, chęć odegrania się za wyrządzone krzywdy, zemsta, wymierzanie sprawiedliwości, które może spowodować czyjąś krzywdę.

źródło: magiakart.pl

 

XI Sprawiedliwość

 

W karcie Sprawiedliwość możesz zauważyć - pozytywy:

- przedstawiciela władzy sądowniczej: sędziego, prokuratora, adwokata

- prawnika, członka Trybunału Konstytucyjnego, kogoś stojącego na straży wymiaru sprawiedliwości i przestrzeganiu prawa

- szefową, wymagającą, choć sprawiedliwą nauczycielkę; osobę, która bezwzględnie egzekwuje realizację zadań, np. terminowego wywiązywania się ze zobowiązań

- kogoś o dużym poczuciu sprawiedliwości, bezstronnego, opierającego się na faktach i potrafiącego łączyć ze sobą wszystkie „za" i „przeciw"

- osobę ze znaku Wagi lub wewnętrznie uporządkowaną, mającą jasno sprecyzowane pojęcie dobra i zła

- głos sumienia osoby, której stawiane są karty, jej wewnętrzne prawo moralne

- osobę w dojrzałym wieku, najczęściej kobietę, która nie zawaha się przed niczym, jest zdecydowana na dokonanie radykalnych posunięć

- osobę, która mówi to, co myśli i posiada jasny osąd spraw

 

W karcie Sprawiedliwość możesz zauważyć - negatywy:

- kobietę jednoznaczną, jednomyślną, stanowczą, dla której rzeczy są białe lub czarne i nie ma niczego pomiędzy

- osobę lub instytucję kontrolującą w pracy Twoje poczynania, sanepid itp.

- matkę surową i wymagającą, bądź osądzającą wybory swego dziecka i lubiącą dyktować mu swoją wolę

- osobę, której jesteś coś dłużny i która najpewniej upomni się o należność odwołując się do Twojego poczucia lojalności bądź też grożąc przekazaniem sprawy do sądu

- osobę, dla której liczą się czyny, a nie obietnice, która pokaże Ci jasno to, co uczyniłeś właściwego, a co zepsułeś; nie będzie możliwa zmiana jej decyzji czułymi słówkami; dla niej liczą się tylko rzeczywiste działania i efekty

- osobę, która wykaże Ci brak racji lub błędy, a także surowo oceni Twoje poczynania

- kobietę zaślepioną (symbol opaski na oczach Sprawiedliwości), która widzi tylko dwie strony medalu, dwie drogi wyjścia, bądź dla której istnieje albo prawda, albo fałsz, albo dobro, albo zło

- oskarżyciela, zwykle w osobie kobiety

- osobę zbyt krytyczną, ze skłonnością do wydawania oceny na temat wszystkiego i wszystkich

- kogoś, kto wyda o Tobie krytyczną, krzywdzącą opinię

-człowieka bez skrupułów, nie godzącego się na żadne ustępstwa czy usprawiedliwienia

- kobietę, która błędnie ocenia sytuację, np. partnerkę w związku gotową na definitywne przecięcie nadwątlonej więzi; nie pozostawi ona drugiej

szansy - będzie gotowa na zakończenie sprawy bez ustępstw i ugody

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- nadszedł czas rozrachunku; jeśli chodzisz do szkoły, a nie nabyłaś wystarczającej ilości wiedzy, otrzymasz złą opinię; jeśli nie przykładałaś się w pracy, otrzymasz naganę lub niższą pensję; jeśli byłeś komuś dłużny pieniądze, będziesz musiał je zwrócić; lepiej wyrównaj wszystkie rachunki sam, zanim dopadnie Cię dłoń sprawiedliwości

- otrzymanie oceny; opinia na Twój temat; podsumowania wyników

- załatwianie spraw urzędowych, zwykle pomyślne

- porada prawna lub innego rodzaju

- decyzja z urzędu; wyrok sądu; sprawa sądowa

- podpisanie umowy lub kontraktu

- rachunek do zapłacenia; dokumenty do oddania w urzędzie, formularze, kwestionariusze itp.; opinia społeczna; statystyka

-trybunał, sąd, instytucje, takie jak: Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta itp.

- dochodzenie praw, wykazywanie swych racji, podawanie argumentów

- pomyślnie załatwisz sprawy; będziesz na bieżąco w prowadzonej dokumentacji

- jednomyślność, jednoznaczność, stanowczość, konkretność, konsekwencja

- podjęcie samodzielnej, jednoznacznej decyzji niezależnej od okoliczności, która pozwoli na wprowadzenie zmian; gotowość do podjęcia tejże decyzji

- dokonanie obiektywnej samooceny; uświadomienie sobie błędów i podjęcie decyzji o ich naprawieniu

- kobieca gotowość do uwolnienia się od tego, co się nie sprawdziło

- czujesz się na tyle dojrzały(a) i silny(a), by móc decydować o swoim związku i dalszym życiu

- otrzymanie dobrej oceny, uznanie zasług, dobra opinia w pracy lub w szkole

- determinacja, zdecydowanie, stałość przekonań i racji; pewność swych racji, poczucie, że postępuje się słusznie; wiara w słuszność swych opinii

- wyznaczenie, co jest przeszłością i nie będzie miało na mnie wpływu, a co pozostawiam na dalsze swoje życie

- sprawiedliwość, bezstronność, prawość, lojalność, uczciwość, prawdomówność

- uregulowanie się spraw; rozstrzygnięcie pewnego dylematu

- rozsądek, dojrzałość emocjonalna

- przyjęcie i zaakceptowanie całej Prawdy, nawet tych jej fragmentów, które mogłyby się nie podobać

- szczerość z samym sobą; umysł nie podzielony na podświadomość i świadomość

- umysł, ciało i dusza stanowią jedno; jeśli towarzyszy karta Mag, może to oznaczać jednoznaczność decyzji, a zatem pełną świadomość tego, co się kreuje i kiedy

- stałość, konsekwencja, niezachwiana postawa

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- jeśli Sprawiedliwości towarzyszy karta Śmierć, będziesz musiał oddać to, co zabrałeś, nawet z nawiązką; nikt nie będzie miał wobec Ciebie skrupułów; poniesiesz stratę, która z punktu widzenia prawa, będzie słuszna - surowa krytyka; niesłuszne oskarżenie; niesprawiedliwa krzywdząca ocena; otrzymanie złej opinii; oskarżenie, potępienie

- złe skutki, gdy prawo jest naginane lub interpretowane zbyt sztywno

- brak jasności w postępowaniu, zamęt w umyśle i życiu, wewnętrznie podzielenie (dwie części jaźni jednej osoby zmierzają w przeciwnych kierunkach)

- kierowanie się uprzedzeniami, dyskryminacja, potępianie czegoś

- machinacje prawne, łapówkarstwo

- sprawa sądowa o złych skutkach; fałszywe oskarżenie

- nieumiejętność dokonania obiektywnej oceny lub samooceny

- stronniczość, subiektywizm w ocenie faktów i zdarzeń

- zbyt wiele różnych argumentów, chaos, bałagan (przeciwieństwo jednomyślności i równowagi - szale wagi przechylają się w różne strony), przestępstwo, wykroczenie

- niechęć do zaakceptowania prawdy takiej, jaka jest; błędy w dochodzeniu do niej

- trudności w załatwianiu spraw urzędowych, opóźnienia w sprawach, bałagan w papierach lub błąd w dokumentacji (zwłaszcza przy obecności karty Głupca)

- ktoś podejmie krzywdzącą dla Ciebie decyzję

- niechęć do przebaczenia i pozostawienia przeszłości za sobą

- dogmatyzm, fanatyzm, sztywne normy i doktryna, zwykle w połączeniu z kartą Kapłan

- bezduszność, egzekwowanie realizacji zadań nie Licząc się z możliwościami twórcy

- ślepa sprawiedliwość, nieżyciowe ustawy prawne lub działające dla Pytającego na niekorzyść, utrudniające mu swobodną realizację zamierzeń; ograniczenia prawne

- brak wyrozumiałości, bezwzględność (zwłaszcza w towarzystwie karty Rydwan)

- zerwanie legalnego związku, rozwód

- odegranie się za krzywdę; nazywanie zemsty wymierzaniem sprawiedliwości

- w połączeniu z kartą Śmierć i Diabeł, może oznaczać wojnę tudzież walki na tle rasowym lub z intencją dokonania odwetu; odgrywanie się za dawne krzywdy

 

Miłość, uczucia - pozytywy:

- związek oparty na zasadach partnerstwa

- lojalność i uczciwość partnerki (jeśli to ją widzisz w postaci na karcie)

- konsekwencja, dyscyplina, np. matki wobec dziecka

- decyzja podjęta wobec partnera i związku

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- ustalenie w związku pewnych zasad i egzekwowanie ich

- zbyt mało spontaniczności i ciepłych uczuć

- kobieta chce być niezależna od swego partnera; nie ma potrzeby przebywania z nim 24 godziny na dobę i ciągłego okazywania uczuć

- partnerka zbyt wymagająca, krytycznie podchodząca do wszystkiego, co robi jej „druga połowa"

- surowość; egzekwowanie od partnera realizacji obietnic i obowiązków

- postawienie ultimatum (albo- albo); kobieca gotowość do zerwania z związku

- możesz zobaczyć w karcie zazdrosną partnerkę oczekującą wyjaśnień

- zorientuj się, kiedy i jaki popełniłaś błąd (może wybrałaś niewłaściwego partnera, albo zajęta robieniem kariery zapomniałaś o cieple i uczuciach tak potrzebnych w związku)

 

Finanse, praca, nauka - pozytywy:

- podsumowanie wyników pracy (okres rozliczeniowy), w szkole - koniec semestru

- sprawy dotyczące długów, należności, kredytów, rozliczeń z bankiem, urzędem itp.

- pieniądze płynące w odpowiedniej ilości na cele, które zostały ustalone

- osoba, którą widzisz w postaci Sprawiedliwości będzie się czuła kompetentna w swojej dziedzinie

- dla uczniów: ocena adekwatna do wiedzy (chyba że postrzegasz w karcie osobę dokonującą błędnej, niesprawiedliwej oceny)

- docenienie pracy, awans

 

Finanse, praca, nauka - negatywy:

- wiele pracy do wykonania (bądź dokładny i analizuj każdy papierek z osobna)

- poczucie, że Twoja praca i włożony wysiłek nie zostały docenione (może szefowa umie tylko krytykować pracowników i daleka jest od udzielania pochwal)

- dla ucznia: negatywna ocena na koniec roku lub semestru (zwłaszcza przy dodatkowo występującej karcie Śmierć); surowa nauczycielka

 

Zdrowie - pozytywy:

- równowaga w organizmie; zharmonizowanie ciała, umysłu i duszy

- ustabilizowanie stanu zdrowia

- otrzymanie konkretnej diagnozy

 

Zdrowie - negatywy:

- konieczne drastyczne, natychmiastowe posunięcia, np. operacja

Waga może przywodzić na myśl narządy parzyste i związane z nimi schorzenia, miecz - dotyczy głowy (żywioł powietrza), tudzież kojarzy się ze skalpelem oznaczając zabieg lub operację. W postaci Sprawiedliwości dostrzeżemy wtedy lekarkę bacznie przyglądającej się karcie pacjenta (uniesiona w górę waga) i zastanawiającą się nad podjęciem decyzji, jak postępować w istniejącym przypadku.

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

VIII. SPRAWIEDLIWOŚĆ Równowaga

 

Sprawiedliwość jest ósmą kartą Wielkich Arkanów. Postać uosabiająca sprawiedliwość w jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej wagę. A więc jest to jednocześnie walka o sprawiedliwość, O obronę zasad z nią związanych. Kobieta trzymające miecz i wagę; które spotykamy na początku drugiej drogi, przedstawiane są jako postacie bardzo waleczne. Dopiero ten, kto kieruje się zasadami sprawiedliwości ,również w swoim życiu, może zwyciężyć. Należy "pokonać w sobie brak krytycyzmu na tym etapie.

 

ZNACZENIE KARTY: O sprawiedliwość i związane z nią prawa należy walczyć; nikt nie otrzymuje jej w prezencie Jeśli zbyt długo tolerujemy niesprawiedliwość to tracimy zaufanie. Ważne jest, by uświadomić sobie, iż sprawiedliwość nigdy nie może być jednostronna , dlatego też wymierzanie sprawiedliwości zlecano zawsze osobom neutralnym (sędziom). W Tarocie oznacza to, że na drodze prowadzącej ku poznaniu należy zważyć na szali różne aspekty danej sytuacji; nie ma nikogo, kto byłby bez winy, jak i nikogo, kto miałby wyłącznie rację. Ta karta wskazuje jednak na wymierzanie sprawiedliwości nie tyle innym, co nam samym. Zgodnie z egipską tradycją na wadze znajduje się nasze serce. Dusze zmarłych musiały przed sądem oskarżać same siebie, bronić się i osądzać. Dlatego oczy sprawiedliwości rzadko kiedy są zasłonięte. Trudno jest osądzać i karać innych, ale jeszcze trudniej czynić to wobec siebie samego; O tej stronie sprawiedliwości mówi właśnie ta: karta. I choć słuszność może być po naszej stronie, to nie oznacza jeszcze, iż możemy stanowić prawo. W Tarocie chodzi zawsze o zachowanie równowagi w naszym życiu, o znalezienie złotego środka i o stosowanie go na co dzień.

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: przezwyciężanie trudności jest jednym z obowiązków spoczywających na człowieku. Aby go spełnić, człowiek musi umieć ustalić równowagę między siłami zła a dobra, które sam wywoła. Działanie wywołuje reakcję. Rozum musi przewidzieć atak wrogich sił, które mogą zniszczyć albo osłabić. Każde działanie oscyluje między dobrem a złem, a rozum nie umiejący zrównoważyć swych działań podobny jest do zgasłego słońca. Karta ta jest przedstawicielem umysłu kosmicznego przenikającego plan działań w poszukiwaniu równowagi. Przychodzi ona po Rydwanie dla przypomnienia o konieczności regulowania długów oraz należności człowieka w toku jego ewolucji. Nazwa Sprawiedliwość została jej nadana jako tej, która osądza działania człowieka, rozwinięte na dobre lub złe w czasie jego materialnej egzystencji, wskazanej przez kartę poprzednią. W swym znaczeniu elementarnym Sprawiedliwość przedstawia nieunikniony sąd nad człowiekiem, ocenę stanu równowagi, wywołanego przez jego uczynki, z konsekwencjami szczęśliwymi lub bolesnymi. Właściwościami Sprawiedliwości są dokładność i precyzja. Karta ta zawsze zapowiada moment zatrzymania się, poszukiwania równowagi, bezkompromisowość lub ustępstwo. Efekt jej działania uzależniony jest od znaczenia kart sąsiednich. Na przykład przy karcie Gwiazda oznacza szczęśliwy koniec procesu.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: siła, surowość, brak tolerancji w imię subiektywnie pojętego prawa; skłonność do dominacji, narzucania swej woli innym, rzekomo dla ich dobra. Wewnętrzne poczucie słuszności i przewagi duchowej, czasem pogarda dla słabszych i błądzących. Wiara we własne siły.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta surowości, obosieczna, w zależności od kart sąsiadujących oznacza albo, że zostanie nam oddana sprawiedliwość, albo że my będziemy mieli rachunki do wyrównania.

 

Jest to karta siły i przebiegłości w służbie prawa. Jest kartą protekcji, jak również kartą gróźb, kary, czasem zemsty. Przychodzi, aby przywrócić równowagę w momentach nieporządku, dla pożytku. Przedstawia sytuację niestabilną, wymagającą odwrócenia, zmiany. Informuje o istnieniu trudności, blokady, z której trzeba się wyrwać i uprzedza nieuchronnych zmianach. Jeżeli jakiś projekt jest w toku, może trzeba będzie go zaniechać. I Karta ta może przyciągnąć nieprzyjaciół albo zazdrość, przynosić rany fizyczne i moralne, ale może zapowiadać także triumf i spokój, ' jeżeli równowaga zostanie przywrócona przez wytrwałą obronę.

 

Przedstawia ludzkie poczucie sprawiedliwości ze wszystkimi błędami, jakie umysł ludzki może popełnić. Zapowiada powrót do zdrowia, jest kartą witalności i wytrwałości. W rozkładzie symbolizuje wszystko, co jest gwałtowne, instynktowne, brutalne, egoistyczne. Oznacza dyktaturę, samowolę, zdeklarowanych nieprzyjaciół. Bywa kartą niebezpieczną, perfidną, okrutną i destrukcyjną, ale w wielu sytuacjach może spełniać rolę przewodnika, który " prowadzi grupę na dobrej drodze. Karta ta mówi: niestabilność, zmienność, niezgodność, opozycja - w tym znaczeniu przedstawia równowagę. , Możliwość procesu, rehabilitacji, kontraktu.

 

źródło: satanorium.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Syrena

Na początku układu:

karta Sprawiedliwość będzie informowała o sprawach prawnych i urzędowych. Sugerując wróżącemu cierpliwość ponieważ odpowiedź czy rozwiązanie nadejdzie w niedługim czasie i że wiadomość będzie pozytywna. Przykładem może być oczekiwanie na werdykt sądowy - interpretacja w układzie, werdykt pozytywny dla wróżącego i to w niedługim czasie. W wypadku kiedy w rachubę będą wchodziły skomplikowane sprawy urzędowe - interpretacja 0 odpowiedź pozytywniejsza niż wróżący oczekiwał.

 

Pośrodku układu:

W pozycji środkowej karta Sprawiedliwość będzie informowała o zbliżającej się pozytywnej spółce lub też pozytywnym związku. Przykładem takiego układu może być sytuacja, kiedy wróżący ma ofertę założenia spółki w celu otwarcia zakładu, sklepu, kupna posiadłości i zastanawia się nad decyzją. Sprawiedliwość w tym wypadku będzie sugerowała zyski. Czasami jeżeli otaczające karty będą informowały o planach małżeństwa lub nowego związku uczuciowego, karta Sprawiedliwość będzie informowała o harmonii i zadowoleniu danego związku.

 

Na końcu układu:

Karta Sprawiedliwość na końcu układu ostrzega wróżącego przez nieprzyjemną sytuacją,w której będzie on posądzony o kłamstwo lub też o nieuczciwe postępowanie. Mimo to, że wróżący będzie bez winy, nie będzie miał on możliwości udowodnienia swojej niewinności, karta Sprawiedliwość poinformuje go o nadchodzących faktach, które oczyszczą go z zarzutów. Innym przykładem może być sytuacja, kiedy wróżący będzie zamieszany w kłopotliwą aferę i mimo to, że on będzie mówił prawdę a otoczenie związane z daną sprawą będzie używało kłamstw, jego stanowisko będzie uznane za negatywne. Sprawiedliwość będzie sugerowała stój przy prawdzie i swoich zasadach, ponieważ twoja postawa zostanie doceniona.

 

Pozycja odwrócona:

niesprawiedliwość, nieuczciwość, kłamstwo, kombinacja, kradzież, niepewność, oszczerstwa, cierpienie, przemoc, strata, plotkarstwo - czasami nie trzeba noża, żeby zniszczyć lub zranić człowieka, wystarczą słowa. Przedłużenie spraw urzędowych czy legalnych. Odmowa, wyrok. Jeżeli wróżący nie ma żadnych spraw urzędowych czy prawnych będzie to ostrzeżenie przed krzywdą wyrządzoną przez negatywne osoby za pomocą kłamstwa i kombinacji. W niektórych wypadkach karta Sprawiedliwość będzie sugerowała zaciśnięcie zębów i przemilczenie sprawy w celu odsunięcia niebezpieczeństwa.

 

A. Jaśniak

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 6 months later...

w11.gif

Żywioł: Powietrze

Znak zodiaku: Waga

Planeta: Wenus

Czakra: serca

Kolor: zielony

Kryształ: szmaragd, awenturyn, zielony turmalin, ametryn, chryzopraz, jadeit, opal, lapis lazuli, chryzolit (inna nazwa: forsteryt, po grecku "złoty kamień").

Metal: miedź

Ciało: homeostaza, nerki, układ urologiczno-genitalny, genitalia żeńskie, miednica.

Ćwiczenia: taniec (Five Rhythms Dancing - bardzo dynamiczne ruchy), joga, gimnastyka.

Pozycja w jodze: Bhujangasana - Pozycja węża/ kobry.

 

Afirmacja: "Wytwarzam spokój i harmonię, towarzyszą mi ona gdziekolwiek jestem".

 

Tłumaczenie na podstawie strony holisticchange.co

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Rada z jednej karty:

Jeśli masz trudności w życiu, sprawdź, kiedy i w czym popełniłeś błąd. To czas na otrzymanie nagrody lub kary w zależności od postępowania. Możesz prowadzić sprawy sądowe, administracyjne, urzędowe. Jeśli karta jest odpowiedzią na wynik takich spraw, to są korzystne dla Ciebie.

Sprawy zawodowe mogą wymagać teraz wysiłku, ale efekt przyniesie satysfakcję. Poświęć więc teraz czas i całą energię na dokończenie spraw.

 

 

Blaski: dążenie do równowagi, tolerancja, dyplomacja, potrzeba podsumowania, co nas łączy, a co dzieli, załatwianie spraw sądowych, urzędowych, podejmowanie kroków prawnych, zdecydowanie się na nie, legalizacja dokumentów, spłata długów, podsumowanie wyników, przyznanie się do popełnionych błędów.

 

Cienie: rozstanie, rozwód, doświadczenie niesprawiedliwości, zazdrość, surowa krytyka, oszustwo, przegrany proces sądowy, niesprawiedliwy wyrok.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

 

 

Sprawiedliwość a...

 

Miłość: postrzeganie związku jako partnerstwa. Należy uważać, aby nie grać roli sędziego, gdyż nie przyniesie to nic dobrego dla związku, tylko rozczarowanie... Także okres odczuwania zazdrości o partnera. Warto popracować nad dowartościowaniem i akceptacją siebie

Przyjaźń: równowaga w dawaniu i braniu, odczuwanie wewnętrznej satysfakcji

Zawód: poczucie spełnienia, wiedzy, kompetencji, jakieś szanse na docenienie wyników pracy i awans, możliwość rozwoju czy kariery zawodowej

Pieniądze: odpowiednio do standardu życia

Zdrowie: równowaga i spokój. Jeśli jesteś chory, nastąpi stabilizacja Twojego stanu. Jeśli były nawet pomyłki w diagnozach lekarskich, teraz otrzymasz prawidłową. Uważaj na bóle głowy i problemy z nerkami.

 

Źródło: "Vademecum Tarota" Barbara Antonowicz - Wlazińska

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

file.php?id=973

Tarot Marsylski, Tarot Oswald Wirth, Tarot Rider Waite

 

Archetyp Sprawiedliwości – numerologiczna Ósemka

Panowanie nad materią dzięki mocy przekształcania energii w formę. Władza, podejmowanie decyzji, skuteczność. Numerologiczna Ósemka, której symbolem na kartach Tarota jest bogini sprawiedliwości, zna zasady funkcjonowania rzeczywistości.

 

Osiem jest symbolem nieskończoności i bezczasowości. I równowagi. Ucieleśnia proces precyzyjnej realizacji ducha na planie materialnym. Aby akt kreacji mógł zaistnieć, potrzebna jest głęboka wiedza o tym, że dobra i zła nie ma. Jest jedynie zespolenie się z tym, co właściwe, zgodne z wyższym planem. Ósemka to płodność realizująca się w żywiole Ziemi. Na karcie Tarota Crowleya widzimy egipską boginię Maat zajmującą się prawem i sprawiedliwością. Sądziła ona zmarłych, by ocenić ich prawość. Ma oczy przewiązane opaską, patrzy w głąb, bo tylko w ten sposób można odróżnić iluzję od prawdy. Na szalach wagi znajduje się grecka litera Alfa symbolizująca początek i Omega oznaczająca koniec oraz spełnienie. Kule położone na szalach to sformułowane myśli. Maat trzyma miecz skierowany do dołu, co oznacza stosowanie kreatywnych pomysłów w wymierny sposób.

 

Wibracja numer Osiem przynosi dary w postaci naturalnego autorytetu, siły woli i umiejętności obchodzenia się z dobrami materialnymi. Numerologiczna Ósemka jest w tym podobna do egipskiej bogini. Można ją poznać po tym, że jest konkretna, praktyczna, umie planować i dążyć do realizacji celów. Jej ogromnym atutem jest trafne i szybkie podejmowanie decyzji. Dzięki swojej wewnętrznej mądrości oddaje jeden strzał dokładnie prosto w dziesiątkę. Jest wewnętrznie zdyscyplinowana i potrafi się maksymalnie skoncentrować. Skuteczna jak miecz na karcie tarota, który trafia w gęstą, trudną do opanowania materię. Przepaska na oczach Maat pokazuje, że osoby urodzone w tej wibracji mają przebłyski wiedzy płynącej z wyższej świadomości. Dlatego w działaniu są precyzyjne jak chirurg. Ósemka zbiera bogate żniwo, rozumiane jako skutki słów, myśli, czynów. Spłaca długi, wyrównuje zyski i straty, przyjmuje należności. Wytrwała, z talentami: matematycznym, organizacyjnym, administracyjnym. Preferuje sytuacje jasne i niczym Maat zna literę prawa. Wie, o co chodzi, skąd wypływa źródło rzeki i dokąd ona zmierza. Potrafi spojrzeć się w dal, przewidywać przyszłość, bo zna konsekwencje prawa karmy, które mówi o tym, że wszystko musi zostać wyrównane. Dlatego doskonale orientuje się, jak wykorzystać energię, by kreować rzeczywistość zgodnie ze swoimi życzeniami. Nie jest jednak oderwanym od ziemi marzycielem, raczej wie, czego chce i to właśnie ma. Posiada przecież wewnętrzną wiedzę o prawach, które rządzą kosmosem i jest tu po to, żeby korzystać z niej na poziomie faktów.

 

Ósemka jest zaprzyjaźniona z pieniędzmi. Świat finansów, inwestycji, zysków, zarządzania materią należy do niej. Pasuje do niej słowo obowiązek, a także pasja. Ma zdolności do interesów, zarządzania przedsięwzięciami na dużą skalę. To praca, ale pisana przez wielkie P. Stanowczość, lojalność, logiczne myślenie to kolejne cechy Ósemki. To świetny przywódca, szef, który będzie cierpieć gdzieś w kącie niezauważony i niezrealizowany. Ambicje i żądza władzy oraz prestiżu popychają Ósemkę ku życiu. Karmicznym zadaniem osoby, która przyszła na świat w tej wibracji, jest zrozumienie prawdziwej wartości pieniądza, który jest energią. Służy ona człowiekowi, jeśli używa jej z umiarem, uczciwością i we właściwych celach. Po odrobieniu tej lekcji Ósemce często żyje się dostatnio, jest magnesem dla obfitości, bo kuje materię zgodnie z boskim zamierzeniem. Robi to w takich zawodach jak: prawnik, adwokat, finansista, chirurg, notariusz, bankier, policjant, wydawca, redaktor, zarządca, doradca finansowy bądź życiowy. Ósemka jest tam, gdzie są dobra materialne i oznaki bogactwa. Kiedy już w zdobywaniu ich potrafi się już połączyć z siłą wyższą od niej, może się zająć życiem z innego wymiaru niż materia. W tej wibracji urodziło się sporo mistyków, przywódców duchowych. Ósemka ma nauczyć się równowagi między materią a duchem oraz władzą a wolnością, szale wagi mają być na tym samym poziomie. Aspekt dążenia do sprawiedliwości to kosmiczne wyzwanie dla numerologicznej Ósemki.

 

Na pierwszy rzut oka może ona zrazić swoją niezwykle praktyczną naturą i wydać się zimna i wykalkulowana, ale to złudne wrażenie. Ta wibracja bliska jest jakości ojcostwa, który bywa surowy, ale tak naprawdę kieruje się czułością, wyższym dobrem. Taka jest sprawiedliwość symbolizowana przez boginię Maat. Dlatego Ósemce dalekie są skrajne emocje, a zwłaszcza ich okazywanie. Jednak bardzo pragnie dobra tych, którymi się opiekuje i nad którymi dzierży władzę. Osiem to energia męska, ale w odcieniu kobiecym. Odwrotnie niż numerologiczna Siódemka, która jest żeńską, ostrą amazonką. Ósemki obdarzają innych poczuciem bezpieczeństwa, dobrze jest mieć w nich obrońcę, opiekuna, protektora. Osoba urodzona w tej wibracji chce być docenia i podziwiana, ale potrafi być również autorytarna, despotyczna, a nawet może tyranizować otoczenie w domu lub pracy. Wówczas uwielbia wymuszać posłuszeństwo. Znana jest jej również zazdrość, ogień wybujałej namiętności, kontrolowanie bliskich, lęk przed zdradą.

 

Negatywnie wibrująca Ósemka, czyli ktoś emocjonalnie niedojrzały i nierozwinięty duchowo, może być chciwy, wyrachowany i pazerny. Może być bankrutem i zupełnie nie radzić sobie z pieniędzmi. Ma wówczas tendencje do pasożytowania na innych, bo bezpieczeństwo finansowe jest jej niezbędne. Niedostatek czy ruina mogą być konsekwencją braku umiejętności podejmowania decyzji, ciągłych wahań i wewnętrznego lęku przed rozstrzygnięciem. Taki ktoś nie umie opowiedzieć się po jakiejś stronie, nie wie, czego tak naprawdę pragnie i co mu się należy. Ósemki bywają konserwatywne, egoistyczne, okrutne, brutalne, surowe, nieuczciwe i nieczułe, kiedy brak im równowagi.

Nie czują jej w sobie jak bogini Maat.

maat31.jpg?w=163&h=300

UNIVERSAL GODDESS TAROT ( boginii Maat)

 

 

zrodlo: Aleksandra Nowakowska ,,Zwierciadlo'': http://zwierciadlo.pl/2013/psychologia/zrozumiec-siebie/archetyp-sprawiedliwosci-numerologiczna-osemka/2

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sprawiedliwosc

 

''Sprawiedliwosc, inaczej Wyrocznia to karta z numerem

8 lub 11, w zaleznosci od talii. Gdy Sprawiedliwosc

jest cyfra 8 - wtedy Moc ma numer 11 i odwrot-

nie. W mojej talii jest to ósma z kolei karta Arkanów

Wiekszych.

Karta rzeczywiscie sprawiedliwosci, chociaz czesto

karta zemsty lub kary.

W moich rozkładach prawie zawsze mówi o opóznieniu,

przestoju, ale to opóznienie ma przewaznie

dobry wpływ na obrót spraw Pytajacego, wrecz mu

sprzyja.

Sprawiedliwosc obok karty Gwiazda - to wygranie

czy pomyslne zakonczenie spraw sadowych, formalnoprawnych,

administracyjnych.

Na pytania o zwiazek zawsze mówi o separacji,

dłuzszym czy krótszym rozstaniu, nie wrózy tez powrotu

do osoby, od której sie odeszło. Czesto sugeruje,

ze osoba pytajaca ma jakies sprawy nierozwiazane

(nazywam to ogonami lub niewybetonowanym poletkiem),

czesto tez mówi o koniecznosci odciecia od siebie

przeszłosci, nie tylko formalnie, ale i mentalnie.

Przy pytaniach o sprawy zawodowe, firmowe –

przestrzega, ze nalezy sprawdzac dokumenty, które sie

podpisuje, mówi o koniecznosci trzymania ich w nalezytym

porzadku. Ostrzega, ze Pytajacego moze czekac

jakas urzedowa kontrola.

W rozkładach kart pytajacych o zdrowie wskazuje

problemy z nerkami, pecherzem, gospodarka wodna

w organizmie; czasem zapowiada operacje.''

 

Lena Tall ( autorka tekstu)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 5 months later...

49546891.jpg

 

[/b]Znaczenie karty Sprawiedliwość:

 

Jakie osoby symbolizuje:

 

Sędzia, prokurator, prawnik, osoba związana z władzą sądowniczą, osoba, która zajmuje się egzekwowaniem prawa, realizacji zadań, człowiek posiadający duże poczucie sprawiedliwość, obiektywny w ocenie, osoba, instytucja sprawująca kontrolę, osoba zrównoważona.

 

Znaczenie ogólne:

 

Gotowość do uporządkowania życia, konieczność uregulowania spraw prawnych, postępowanie sądowe, dochodzenie spraw, racji, otrzymanie oceny lub ocenianie innych, czas rozrachunku, sprawy urzędowe, wyroki, opinie. Oznacza także czas, w którym trzeba będzie zająć się załatwianiem zaległych spraw, wypełniania formularzy, składania podań, okres podpisywania umów, kontraktów.

 

Karta w negacji:

 

Straty wynikające z rozwiązań prawnych, niekorzystne wyroki, opóźnienia w załatwianiu spraw, niesłuszne oskarżenia, rozwód, niesprawiedliwy wyrok, surowa krytyka, krzywdząca opinia, nieumiejętność dokonania właściwej oceny, popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, niestosowanie się do przepisów prawnych, chęć odegrania się za wyrządzone krzywdy, zemsta, wymierzanie sprawiedliwości, które może spowodować czyjąś krzywdę.

 

Tarot - Arkana Wielkie

 

Sprawiedliwość - pomyślne załatwienie spraw urzędowych lub sądowych, satysfakcja z pracy, dobre kontakty z osobami "urzędowymi", aktywność społeczna, szczerość, sprawiedliwość wewnętrzna.

 

Sprawiedliwość (odwrócona) - kłopoty z prawem, niepomyślny przebieg spraw urzędowych lub sądowych, protekcjonizm lub łapownictwo, przestępstwa, nielegalna działalność, biurokracja.

 

Źródło: Alicja Chrzanowska - "Tarot prosty i skuteczny"

 

Blaski: dążenie do równowagi, tolerancja, dyplomacja, potrzeba podsumowania, co nas łączy, a co dzieli, załatwianie spraw sądowych, urzędowych, podejmowanie kroków prawnych, zdecydowanie się na nie, legalizacja dokumentów, spłata długów, podsumowanie wyników, przyznanie się do popełnionych błędów.

 

Cienie: rozstanie, rozwód, doświadczenie niesprawiedliwości, zazdrość, surowa krytyka, oszustwo, przegrany proces sądowy, niesprawiedliwy wyrok.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 months later...

W zapytaniu, czy poprawią się moje stosunki z kimś, w połączeniu z kartą Diabeł i Gwiazda, co oznacza? :)

  • [...] Nadie puede detenerte

Si tu tienes fé

No te quedes con tu nombre escrito en la pared

En la pared...[/list:u]

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przypominam i przestrzegam przed tymi pytaniami zaczynającymi się od "czy" ;)

Tutaj może oznaczać kontakt - patrząc na diabła jako pragnienia i Gwiazdę jako wielkie nadzieje, na to, aby te stosunki się polepszyły. Sprawiedliwość, może być krokiem do gotowości, stawieniu czoła temu problemowi, do podjęcia kluczowych decyzji.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 month later...

Tarot Miłości - Sprawiedliwość

SprawiedliwośćJeśli szukasz kogoś, kto nad szaleństwa miłości stawia rozsądek, wierność i obopólne korzyści, to właśnie go (ją) znalazłaś/eś...

Z talii tarota wyjmij 22 Wielkie Arkana. Pomieszaj je i potasuj. Następnie przełóż je lewą ręką „od siebie” na 3 stosiki. Zbierz w wachlarz. Teraz intensywnie pomyśl o wybranku (wybrance), wyobrażając sobie go/ją dokładnie, i wyciągnij jedną kartę. Symbolizuje ona partnera, ujawnia stan jego uczuć oraz podaje prognozę na przyszłość.

Jeśli będzie to Sprawiedliwość – oto czego możesz się spodziewać

Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan VIII Sprawiedliwość kieruje się rozumem, nie uczuciami. Jest rozsądna, tolerancyjna, wewnętrznie poukładana. W miłości stała i uczciwa. 

Rozwodów nie uznaje nie tyle z pobudek religijnych, ale dlatego że gotowa jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Często bardziej zajmuje się karierą, niż miłosnymi związkami. Zdystansowana i nieco zamknięta, może z ochotą zawrzeć małżeństwo dla pomnożenia dóbr albo dla życiowego awansu. 

REKLAMA

Mężczyźnie – Sprawiedliwości partnerka niejednokrotnie potrzebna jest raczej ze względów praktycznych, aniżeli emocjonalnych. Człowiek symbolizowany przez tę kartę ma o sobie wysokie mniemanie, lecz mimo to czasem czuje się niedoceniony. Natomiast sam nie zawsze chce zrozumieć swego bliźniego, a zwłaszcza jego wady. 

W relacji ze Sprawiedliwością należy dbać o harmonijny rozkład sił. (Kiedy jest górą, daje to odczuć w mało przyjemny sposób. A jeśli się obrazi, argumenty lub prośby drugiej strony odbijają się od niej jak od szyby). Możesz z nią stworzyć pomyślny układ, gdy małżeństwo pojmujesz przede wszystkim jako wspólnotę intelektualną, zaś przyjaźń i wzajemną lojalność stawiasz wyżej niż miłosne uniesienia.

Karta odwrócona

W wersji łagodnej: człowiek miły dla obcych, sztywny w domu. Nie potrafi zapomnieć urazy. Z upływem czasu nawet drobne przewiny rozrastają się w jego umyśle do potężnych rozmiarów. W wersji ostrej: ktoś nieuczciwy, przebiegły, dogmatyczny. Być może oszust, przestępca. 

Szkodzenie innym, zwłaszcza partnerowi, który mu podpadł  – sprawia mu żywą przyjemność. Uciekaj, pókiś cała (cały). A jeżeli już z nim (nią) jesteś, to swój odwrót musisz starannie zaplanować, zatrudnić adwokata i niestety, przygotować się na ciężkie przejścia w sądzie.

 

Zródło astromagia.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...