Skocz do zawartości

12 - Wisielec


Ismena
 Share

Polecane posty

XII Wisielec

12.jpg.14bd1dcd1228c4abeefcb1089a1836da.jpg

 

Znaczenie ogólne:

Opóźnienia, okres czekania, zawieszenia w sprawach, o które pytamy, brak motywacji do działania. Może wskazywać na osobę, która jest bierna, nie podejmuje działań, tylko czeka, na to, jak potoczą się sprawy. Czas rozmyślania, planowania, patrzenia na świat z zupełnie innej strony, ucieczka w świat myśli, analizowanie pewnych spraw, przy jednoczesnym braku działań, szukanie nowych koncepcji. Karta oznacza również konieczność poświęcenia czegoś, rezygnacji z pewnych celów, wyrzeczenia, wyciszenie, izolacja.

 

Karta w pozycji odwróconej:

Niespełnione pragnienia, apatia, zniechęcenie, zmęczenie, które nie pozwala działać, spadek kondycji psychofizycznej, ucieczka w nałogi, zaburzony kontakt z rzeczywistością, rezygnacja z celów, wyraźny spadek motywacji, smutek, pozostawanie w martwym punkcie, niemożność wybrnięcia z trudnych sytuacji, życie iluzjami, snucie nierealnych planów, zdecydowany brak działania, aktywności, bierność. W skrajnych przypadkach może oznaczać również myśli samobójcze, odcięcie od świata, poczucie wyalienowania, depresja, nieodwzajemniona miłość.

źródło: magiakart.pl

 

XII Wisielec

 

W karcie Wisielec możesz zauważyć – pozytywy:

- osobę zajmująca się duchowym rozwojem, oddającą się medytacji itp., -jednostkę, która doświadcza stanów opisanych w archetypowym tłumaczeniu karty

- człowieka o naturze refleksyjnej, podchodzącego do życia z dystansem

- osobę, w której wnętrzu (lub w życiu) dokonują się rewolucyjne zmiany, -indywidualistę; człowieka niezależnego, oryginalnego

- kogoś, kto dostrzega świat inaczej niż większość ludzi i potrafi wykroczyć poza myślowe schematy, paradygmaty

 

W karcie Wisielec możesz zauważyć – negatywy:

- jednostkę gotową dla kogoś lub w imię jakiejś wartości poświęcić nawet własne życie

- kogoś biernie poddającego się losowi, ulegającego negatywnym stanom psychiki (rozterkom, niepokojom)

- sumiennego, lecz nie przejawiającego inicjatywy i mało twórczego pracownika

- Głupiec + Wisielec - niezrozumianego przez innych oryginała

- kogoś znudzonego, zniechęconego życiem lub jakąś sytuacją

- jednostkę, która czuje się nie rozumiana, niekochana, odrzucona (rola ofiary)

- osobę, która ugrzęzła w jednym miejscu i trwa w stagnacji

- buntownika, rewolucjonistę niszczącego dotychczasowy system i zasady (z dodatkiem karty Rydwanu lub Głupca)

-człowieka chorego lub zażywającego narkotyki, nadużywającego alkoholu itp.

- kogoś łatwo zniechęcającego się, wpadającego w depresję, apatię, nie radzącego sobie z problemami

- mężczyznę uciekającego od odpowiedzialności, nie konfrontującego się z problemami bądź wymigującego się przed terminowym wypełnianiem obowiązków (taki ktoś nie myśląc o zobowiązaniach wyjeżdża, ucieka w hobby, w alkohol, a wówczas sprawy kumulują się, powstają zaległości),

- osobę przechodzącą trudny okres w życiu, gotową się poddać

-kogoś odgrywającego rolę ofiary, budującego swoje życie w oparciu o przekonanie, iż na to, co się dzieje, nie ma wpływu i nic nie może zrobić. Ktoś, komu się nie powiodło, może odczuwać zazdrość i planować podstęp

(głównie w połączeniu z kartą Głupca)

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- rozwój duchowy, samorealizacja

- zmiana stylu życia z aktywnego i stresującego na zdrowszy

- spokój, powstrzymanie aktywności, medytacja, kontemplacja, dążenie do uspokojenia i zyskania wewnętrznej harmonii

-pogodzenie w sobie sprzecznych cech, zyskanie dystansu do spraw i siebie

- porzucenie życiowej gonitwy i odwrócenie się ku wyższym wartościom

- oświecony stan umysłu i ducha

-plany, marzenia, rozmyślania

- dostrzeżesz świat z odmiennego niż dotąd punktu widzenia; zobaczysz inną rzeczywistość

- jednostka koncentruje się na swoim wnętrzu, poznaje samą siebie

- przewartościowanie, wywrócenie spraw do góry nogami (postawisz swoje obecne życie na głowie burząc wartości, jakim do tej pory hołdowałeś),

- skłonności do izolowania się od ludzi i chowania w cień lub zamykania się we własnym światku (w umyśle, komputerowych grach, fabułach powieści lub filmów, marzeniach)

-gotowość, by z czegoś zrezygnować (zorientuj się, czy jest to konieczne)

- pogodzenie się z pewną sytuacją

- powstrzymanie aktywności fizycznej

- gotowość do podporządkowania się komuś, zwykle autorytetowi

- oddanie się; ofiara; rezygnacja z czegoś; uległość; poświęcanie się; służba

- celowa i radykalna zmiana w podejściu do życia

- niechęć do podejmowania wysiłku (wolisz nic nie robić, niż wziąć na siebie ciężary)

- traktowanie cierpienia i braków jako czegoś potrzebnego, -kryzys wiary i dotychczasowego systemu wartości

- jednostka się nie rozwija - tkwi ciągle w tym samym miejscu; owym miejscem może być stan oświecenia (znaczenie pozytywne), ale też stan zniechęcenia, desperacji, niewiary

- rezygnacja z rozwiązywania problemów; zdanie się na innych

- stwierdzasz, że już Ci nie zależy

- złożysz coś w ofierze, np. zrezygnujesz z celów, do których wcześniej byłeś przywiązany; dokonasz wyrzeczeń, np. pieniędzy, jedzenia, miłości

- poddasz się bez walki

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- wstyd, skrępowanie, skrupuły; poczujesz się upokorzony, skrzywdzony, poniżony (wyprostowana sylwetka człowieka oznacza jego poczucie własnej wartości i godność osobistą, ugięte kolana i pochylona głowa - poniżenie, pokorę, niższą pozycję społeczną, ofiarność, usłużność)

- zawężona świadomość; zamknięcie się w jednym stanie psychicznym

- czas niespełnionych pragnień i rozczarowań; przykrości dla osoby zbyt silnie zanurzonej iv codzienności i materii (z czymś trzeba się będzie pożegnać, z czegoś zrezygnować)

- okres zastoju, stagnacji; tkwisz w stanie zawieszenia, w próżni (nic się nie dzieje); marazm, stagnacja, bezruch; pozostawanie w martwym punkcie; czekanie na coś (dopóki będziesz czekał, nie urzeczywistnisz przedmiotu swych oczekiwań); postój, np. na granicy, w korku

- praca lub inna czynność wykonywana z konieczności

- oszukiwanie samego siebie;

- ułuda, iluzja, nierealność określonych planów, deklaracji, rzeczy, niewiara, brak ufności w szczęście itp.

- zniechęcenie sytuacją; niewiara, że może być lepiej; poczucie, że już nic nie można zmienić; tracisz nadzieję, bo nie zmienia się na lepsze; utrata zaufania

- znieczulenie i zobojętnienie, pod którymi ukrywa się emocjonalny ból albo dzikie, lecz tłumiona emocje (w połączeniu z kartą Moc)

- niekochane wewnętrzne dziecko, zwłaszcza jeśli karcie towarzyszy Głupiec

- smutek, depresja, przygnębienie, załamanie psychiczne, poczucie bezsensu, zniechęcenie, rezygnacja, melancholia; stan zawieszenia w próżni

- myśli samobójcze

- niemożność zachowania spokoju, szarpanina, nerwowy tryb życia, wewnętrzna walka, psychiczny nieład (w Twojej głowie jest wszystko powywracane do góry nogami)

- ucieczka (od odpowiedzialności, rzeczywistości, zobowiązań), poczucie winy

- odcięcie od świata, zerwanie kontaktu z materialną rzeczywistością (Wisielec nie dotyka ziemi) poprzez praktyki duchowe lub zażywanie leków, narkotyków, alkoholu

- wyrzekanie się tego, co z punktu widzenia innych ludzi może okazać się dobre; poczucie nie zasługiwania na szczęście, miłość lub inne dobra tego świata

- może chylisz głowę i robisz, co każą inni (głowa Wisielca opada w dół, jakby składał pokłon)

- pewnym swym celom przydzielasz rolę niespełnionych marzeń, a wobec tego nie mogą się ziścić; oddalanie w czasie realizacji celów

- odkładanie spraw na później; nie wywiązywanie się na czas z umów, obowiązków

- niemożność zdecydowania się na cokolwiek

- ograniczenie swobody działania (związane ręce)

- nieszczerość (Twoja lub osoby, którą reprezentuje Wisielec), uciekanie od prawdy

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- być może czekasz, aż partner jako pierwszy wykona ruch na szachownicy Waszego związku; ponieważ jednak chcesz grać rolę ofiary, nie pozwalasz mu na okazywanie uczuć

- poczucie, że jest się nieważnym, skrzywdzonym, odrzuconym, niekochanym lub zdradzonym

- w związku grasz rolę ofiary (biedny, nieszczęśliwy, zraniony)

- niespełniona miłość, uczucie bez wzajemności

- separacja, czasowe lub stałe oddalenie się od siebie partnerów

- oczekujesz od partnera, aby się o Ciebie starał i zabiegał, lecz Ty sam(a) niewiele robisz dla Waszego związku; czekasz na inicjatywę ze strony partnera, on jednak pozostanie niewzruszony (postrzegasz go jako osobę nie zainteresowaną dbałością o Wasz związek)

- utrata zaufania; niewiara, że między Wami może być jeszcze dobrze

- masz mnóstwo wewnętrznych oporów, które uniemożliwiają Ci spontaniczne przejawianie uczuć, albo jesteś 2e swej natury chłodny i niezbyt namiętny

 

Finanse, praca, nauka - pozytywy:

- nie przeznaczaj pieniędzy na nowe inwestycje, gdyż możesz na nich wiele stracić

- pieniądze, na które czekasz, nie przychodzą; Wisielec podobnie jak Eremita to sukces duchowy, nie materialny; odgrywanie roli osoby, która wyrzekła się przywiązania do materii, a więc także pieniędzy; czy aby przypadkiem nie jesteś tak samo przywiązany do pustki i braków, jak wisielec do swojej gałęzi?

- umysł analityczny, dociekliwy

- rozwój intelektualny, poszerzenie horyzontów myślowych

 

Finanse, praca, nauka - negatywy:

- zastój w interesach, niepowodzenie w przedsięwzięciach

- brak klientów (zwykle spowodowany podświadomą potrzebą samotności i alienowania się od ludzi)

- bankructwo, przegrana, zwłaszcza w połączeniu Wisielca z kartą Wieża

- brak pracy; kreowanie sytuacji, że trzeba czekać na nową pracę lub pieniądze

- praca wykonywana z konieczności, nie dająca satysfakcji ani spodziewanych efektów, wywołująca zniechęcenie

- zmęczenie ciągłą pracą, popadanie w rutynę (potrzebujesz odmiany, nowej motywacji do działania lub zmian, które tchną w Twoją duszę nową energię)

- kierat; ciężka praca i niezadowolenie ze statusu społecznego (zawodowego)

- czekanie na efekty swych działań; opóźnienia w dostawie towaru lub pieniędzy

- poczucie nie docenienia w pracy

- brak popularności z powodu odgrywania roli osoby skromnej i unikającej ludzi

- rezygnacja ze studiów, matury lub z pisania pracy dyplomowej

- poczucie pecha i nie docenienia w szkole (na uczelni, w pracy)

 

Zdrowie - pozytywy:

- dobre efekty stosowania medytacji, wizualizacji, modlitwy

 

Zdrowie - negatywy:

- choroba umysłowa, zwykle o podłożu depresyjnym

- obrzęki; stosowanie znieczulenia lub środków przeciwbólowych; martwica

- choroba uniemożliwia pracę lub aktywną realizację planów (powinieneś odpocząć)

- zażywanie psychotropów lub zbyt dużych dawek środków uspokajających; nadużywanie alkoholu, narkotyków itp.,

- anemiczność, słabowitość

- problemy natury psychicznej (Wędrowiec szarpie się z produktami swego umysłu, które robią wrażenie rzeczywistych), głównie w połączeniu z kartą Księżyc

-podupadniecie na zdrowiu (analogia do „upadłego" twarzą ku ziemi wisielca)

-choroba wykreowana po to, aby się oderwać od świata zewnętrznego lub nawału spraw i uciec w przytulne miejsca snów (marzeń), by odpocząć

- poddasz się psychicznie i nie będziesz walczył z chorobą

- zawzięte trwanie w roli ofiary (psychiczne wczepienie się w chorobę)

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

XII. WISIELEC Zawieszony

 

Zawieszony jest dwunastą kartą Wielkich Arkanów. To chyba nazwa najwłaściwsza - w języku francuskim Le Pendu, w języku angielskim The Hanged Man. Są też talie, w których ta karta nazywana jest Ukrzyżowany, co nie jest określeniem właściwym, ponieważ mężczyzna, którego widzimy na obrazku, powiesił się dobrowolnie na gałęzi. Także stosowanie nazwy Egzamin wydaje się błędne. O dobrowolności w wyborze tej pozycji świadczy najlepiej położenie nóg. To najwyższa pora, by pozwolić dopłynąć krwi do głowy, co należy oczywiście rozumieć symbolicznie. Także i głowy nie można bez przerwy odwracać od ziemi, wręcz przeciwnie, przy dążeniu ku duchowym wyżynom nie możemy tracić kontaktu z ziemią. Często to na rysunku ręce mężczyzny są świadomie skrzyżowane lub też wiszący gra na fujarce. Odnalazł na nowo muzykę, która jego radością

 

ZNACZENIE KARTY: ta karta wskazuje, że myśleć i postępować powinniśmy świadomi wewnętrznej siły. Symbolizuje ona stawianie przez nas wszystkiego na głowie lub też kwestionowanie wszystkiego wokół nas. A przecież chodzi o to tylko, by spojrzeć na otaczający nas świat z innej perspektywy, by nie stracić z oczu drugiej strony. Decydującym zwrotem w naszym życiu jest moment gdy świadomie spoglądamy na dół, ponieważ także tam tkwią wartości, które musimy poznać. Ta karta może mówić o miłości lub wierności do ojczyzny. Miejsce naszego urodzenia odgrywa zawsze ważną rolę. Wyrażenie Matka - Ziemia nie jest przypadkowe. W tym przypadku należy je rozumieć dosłownie. Mężczyzna, który wisi na drzewie, przypomina nam zarówno o drzewie życia, jak i o drzewie genealogicznym, a więc o przeszłości, o pochodzeniu, którego nigdy nie wolno nam się wyprzeć. Ta karta sprawdza, czy jesteśmy zdolni do przyjęcia nowej postawy w życiu, do stworzenia czegoś nowego, do rozpoczęcia czegoś od nowa.

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: Karta ta przedstawia symbolicznie przerwę albo zahamowanie w pracy ewolucyjnej człowieka. Przedstawienie tego zahamowania przez obraz człowieka odwróconego wskazuje, że to, co na górze, jest takie, jak to, co na dole i że wszystkie działania człowieka na planie materialnym znajdują swe odbicie na planie duchowym. Człowiek przyciąga ducha ku materii i na odwrót, materię ku duchowi, aby umożliwić związek tych dwóch aspektów kosmicznych. W swym znaczeniu elementarnym Wisielec przedstawia człowieka inicjującego działania służące rozwojowi duchowemu i świadomego konieczności oczekiwania i wyrzeczeń.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: niezdecydowanie, szczególnie w wyborach uczuciowych, błędne sądy, zmienność, strach. W sprawach zdrowotnych: możliwe zaburzenia krążenia, rozwój.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: przymus zewnętrzny, trudności spowodowane przez ludzi przez wydarzenia (wypadki), albo z własnej winy. Nie spełnione nadzieje i ich złudzenia. Jest to karta blokady, zahamowania, opóźnienia we wszystkich sprawach. Ale opóźnienie to jest dobroczynne w skutkach, gdyż umożliwia dojrzewanie planów. Seria prób, które wróży pojawienie się tej karty w rozkładzie, jest często wynikiem przeszłych błędów, a zapowiadane fakty są zwykle nieuniknione. Jest to również karta kary albo poświęcenia, które trzeba udźwignąć, nadszedł bowiem moment zapłaty. Wskazuje na wyzwoleni przez ofiarę. Karta ta symbolizuje też sprawy niedostatecznie dojrzałe. Porzucenie czegoś, zrzeczenie się. Niepewne plany: Chwilowa bezsilność. Żmudna praca, ogólne zmęczenie. Sentymentalne złudzenia. Rozczarowanie. Czasem oznacza brzemienność i narodziny. W sąsiedztwie karty reprezentującej osobę fizyczną symbolizuje oddalenie albo wiarołomstwo.

 

źródło: satanorium.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początku układu:

Karta Wisielec na początku układu odgrywa bardzo ważną rolę we wróżbie, ponieważ daje wróżącemu znać, że nadszedł czas na poważne zmiany w jego życiu. Bez względu na to, czy wróżący jest na nie zdecydowany czy nie, karta ta będzie silnie sugerowała pełną zmianę dotychczasowego życia jak i sposobu myślenia. Lekceważąc tę sugestię i wróżący naraża się na niepowodzenia i problemy. Dotyczy to zwłaszcza sposobu podejścia do spraw finansowych, rodzinnych lub towarzyskich. Karta Wisielec w tej pozycji sugeruje głęboką analizę wszystkiego i aktualną decyzję odsunięcia od siebie złych nawyków czy negatywnych przyjaciół. Zmianę stosunku do spraw materialnych. Pieniądze zawsze były, są i będą ważne w życiu ludzkim, ale nie najważniejsze. Zdrowie, radość i zadowolenie i z życia jest ważniejsze. Nadszedł czas, żeby zadowolenie i satysfakcja osobista wzięły górę nad materialną stroną życia.

 

Pośrodku układu:

Karta Wisielec pośrodku układu będzie oznaczała zakończenie kłopotliwego lub negatywnego związku z kimś bliskim. Mimo to, że wróżący nie będzie jeszcze gotowy, aby ten związek został zerwany lub będzie się w jakiś sposób obawiał jego zakończenia, Wisielec będzie sugerował szybką decyzję w celu usunięcia tego związku z życia wróżącego. Lęk przed samotnością i problemami będzie trwał krótko, lekcja odebrana z niego zostanie na całe życie. "Nauka nie idzie w las" powiedział jeden z wielkich myślicieli. Nowy i pozytywny związek czeka wróżącego w niedługiej przyszłości.

 

Na końcu układu:

Karta Wisielec na końcu układu zawiadamia o nadejściu nieprzyjemnych, nawet bardzo kłopotliwych niespodzianek w krótkim czasie. Jej zadaniem jednak nie jest tylko informacja, ale także właściwe przygotowanie wróżącego do reakcji na nią. To, co w pierwszej chwili będzie wyglądało na tragedię, będzie zaliczone później jako szczęśliwy omen, mówi karta Wisielec. Przykładem takiego układu może być sytuacja, kiedy karta ta będzie sugerowała zwolnienie z pracy; oczywiście pierwszą reakcją jest złość, a następnie przychodzi strach przed przyszłością - gdzie ja znajdę nową pracę? Czy zarobki będą niższe? A co z ubezpieczeniem? Jak dam sobie racę do tego czasu? To są typowe pytania, które będą gnębić wróżącego. Tymczasem Wisielec będzie informował o nowej i to dużo lepszej pracy niż poprzednia. "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"; są to słowa Wisielca w tym położeniu.

 

Pozycja odwrotna:

Wisielec w pozycji odwrotnej będzie oznaczał: upór, niechęć do zmian, lęk przed zmianą, niepotrzebne poświęcenie, pyszałkowatość, strach przed nowością, strach przed życiem, brak wiary we własne możliwości. Wróżący pragnie zmiany, poprawy, ale boi się zaryzykować. Karta ta pokazuje, że nadszedł czas aby zaakceptować zmiany, mimo to, że będzie krótki czas przykrości i problemów. Karta ta także ostrzega przed niepotrzebnym poświęceniem. Łatwiej jest zaakceptować ciężką sytuację niż ryzykować zmianę. Nadszedł czas, będzie mówił Wisielec, żeby zakończyć przebijanie głową muru. Nadszedł czas, aby poszukać i zaakceptować ten kłopot, i szukać pomocnych rąk w celu usunięcia go z życia wróżącego.

 

A. Jaśniak

  • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months later...

wisielec_RW.jpg

Żywioł: Woda

Planeta: Neptun

Czakra: korony

Kolor: biały, fioletowy (fiołkowy), purpura, zieleń morska, niebieski, srebrny

Kryształ: ametyst, lepidolit, koral, akwamaryn

Metal: cyna

Ciało: nawadnianie, nawilżanie, sen

Ćwiczenia: zamiast aktywności - głęboka relaksacja i rozciąganie

Pozycja: stanie na głowie, na rękach, odpoczynek z nogami do góry przy ścianie

 

Afirmacja: "Uwalniam się od potrzeby kontrolowania tej sytuacji i otwieram się na możliwość, że Wszechświat ma w zanadrzu coś lepszego dla mnie".

 

przekład na polski na podstawie strony holisticchange.co

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months later...

38260711.jpg

 

Znaczenie karty Wisielec:

 

Znaczenie ogólne:

 

Opóźnienia, okres czekania, zawieszenia w sprawach, o które pytamy, brak motywacji do działania. Może wskazywać na osobę, która jest bierna, nie podejmuje działań, tylko czeka, na to, jak potoczą się sprawy. Czas rozmyślania, planowania, patrzenia na świat z zupełnie innej strony, ucieczka w świat myśli, analizowanie pewnych spraw, przy jednoczesnym braku działań, szukanie nowych koncepcji. Karta oznacza również konieczność poświęcenia czegoś, rezygnacji z pewnych celów, wyrzeczenia, wyciszenie, izolacja.

 

Karta w pozycji odwróconej:

 

Niespełnione pragnienia, apatia, zniechęcenie, zmęczenie, które nie pozwala działać, spadek kondycji psychofizycznej, ucieczka w nałogi, zaburzony kontakt z rzeczywistością, rezygnacja z celów, wyraźny spadek motywacji, smutek, pozostawanie w martwym punkcie, niemożność wybrnięcia z trudnych sytuacji, życie iluzjami, snucie nierealnych planów, zdecydowany brak działania, aktywności, bierność. W skrajnych przypadkach może oznaczać również myśli samobójcze, odcięcie od świata, poczucie wyalienowania, depresja, nieodwzajemniona miłość.

 

Źródło: Tarot - Arkana Wielkie

 

Wisielec - modlitwa, medytacja, wizualizacje, kontemplacja, zagłębienie się we własne wnętrze, skłonność do głębokiej analizy, pogodzenie się z losem, wrażliwość emocjonalna, wyciszenie.

 

Wisielec (odwrócony) - skłonność do nałogów, izolowanie się od ludzi, nerwowy tryb życia, niepokój, załamanie psychiczne, toksyczny wstyd, depresja, melancholia, ucieczka w świat wewnętrzny.

 

Źródło: Alicja Chrzanowska - "Tarot prosty i skuteczny"

 

Blaski: zatrzymanie w życiu, opóźnienie, przewartościowanie, zwrócenie się do świata duchowego poprzez modlitwę czy medytację, wycofanie ze świata materialnego, odłożenie spraw na później, okres czekania na wszystko.

 

Cienie: ucieczka z rzeczywistości do wnętrza, nadużywanie wszelkich używek zaburzających kontakt z rzeczywistością: alkoholu, lekarstw, narkotyków, rezygnacja, zobojętnienie, zazdrość, zdrada, strach przed utratą wartości materialnych, apatia, kryzys, stagnacja, skłonności masochistyczne, smutek.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Cechy charakteru: smutek, żal, melancholia. Brak zdecydowania. Wewnętrzna aktywność. Mądrość. Zdolności adaptacyjne. Samolubstwo.

 

Karta odwrócona: błędne wnioski. Lękliwość. Bierność. Nieufność. Uleganie złudzeniom. Chwiejność.

 

Sytuacja albo sprawa: "zawieszenie", wymuszona przerwa w działaniu. Przeszkody. Uciążliwość. Poczucie izolacji. Konieczność zaakceptowania losu. Rozwój duchowy. Wyrzeczenia. Kłopoty. Niespełnione nadzieje.

 

Karta odwrócona: brak spokoju. Bezproduktywna szarpanina. Zdrada. Porażka. Znużenie. Uwięzienie. Upadek. Uwikłanie się. Stagnacja.

 

Zdrowie: problemy z ciśnienie i krążeniem.

 

Karta odwrócona: osłabienie. Długa choroba.

 

Miłość: samotność. Niespełnienie. Lęk przed zmianą. Powtarzalność reakcji i relacji.

 

Karta odwrócona: zdrada. Niemożność odejścia od kogoś, kto Cię krzywdzi.

 

Praca: ciężki, jałowy trud. Mało płatna, monotonna praca. W przyszłości szansa na usamodzielnienie się.

 

Karta odwrócona: Konieczność ciągłych ograniczeń. Bieda.

 

Karma: obecne trudności stanowią twoją lekcję karmiczną. Przepracuj ją świadomie i mądrze.

 

Karta odwrócona: ponowne karmiczne długi. Przepracowanie ich jest możliwe, ale zajmuj całe lata.

 

Rada: zastanów się czemu służą opóźnienia. Daj się prowadzić własnej nieświadomości. Nie rób nic na siłę.

 

Źródło: ezoforum.pl

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

Tarot Miłości - Wisielec

WisielecJeśli nie chcesz męczyć się z niedojrzałym partnerem pragnącym jedynie uwiesić się na Tobie i zrzucić na Twoje barki odpowiedzialność za swoje klęski, unikaj osób, które opisuje ta karta tarota.

Z talii tarota wyjmij 22 Wielkie Arkana. Pomieszaj je i potasuj. Następnie przełóż je lewą ręką „od siebie” na 3 stosiki. Zbierz w wachlarz. Teraz intensywnie pomyśl o wybranku (wybrance), wyobrażając sobie go/ją dokładnie, i wyciągnij jedną kartę. Symbolizuje ona partnera, ujawnia stan jego uczuć oraz podaje prognozę na przyszłość.

Jeśli będzie to Wisielec – oto czego możesz się spodziewać

Karta Wisielca symbolizuje człowieka, który zapewne powiedziałby o sobie, że „żyje jak w klatce”, po czym z rozpaczą zapytał: i co ja mam teraz zrobić?!... Niestety, nie zna odpowiedzi. Cechuje go pasywna postawa wobec losu. 

Od dawna męczy się i miota wewnętrznie, ale z tej szarpaniny nie wynika nic konstruktywnego. Dojmującym stanem psychicznym Wisielca jest rezygnacja. Zaakceptował beznadzieję i – często – brak miłości. Dlatego bywa smutny i pozwala się źle traktować. Jeżeli jest zdradzany – ignoruje bądź przemilcza oczywiste fakty.

REKLAMA


Ten etap swoistego zawieszenia potrwa jeszcze przez jakiś czas. Na razie okoliczności nie sprzyjają realizacji zamierzeń, niemniej trzeba uczciwie przyznać, że Wisielec nie jest na nie gotowy. Załatwienie spraw, jakie ułatwiłyby mu wyjście z dołka, odkłada na później z lęku, apatii oraz niedostatku wiary we własne siły. Ponadto dźwiga na sobie obciążenia z dzieciństwa, a także nieprzepracowane problemy karmiczne. Psychiczny ból uśmierza alkoholem, prochami albo wycieczką w wirtualny świat. 

Jeżeli walczy, to w borykanie się z przeciwnościami wkłada mnóstwo wysiłku, natomiast efekty jego zmagań są naprawdę znikome. Próby kontaktu z płcią przeciwną biorą się z chęci zapomnienia o zmartwieniach lub ucieczki przed kłopotami. W jego/jej życiu nie ma jeszcze miejsca na miłość, czego dowodzi m.in. blokada seksualna. Może umawiać się na randki, lecz brak w nim ognia. 

Nowy partner/ka zostanie obsadzony w roli plastra na zranione serce. Wisielec zacznie mu się wypłakiwać i marzyć, że ten ktoś w cudowny sposób weźmie go i zabierze do siebie. A potem milcząco zrzuci na niego odpowiedzialność za niepowodzenie. W związek z Wisielcem możesz się zaangażować uczuciowo pod warunkiem, że dzięki terapii, medytacji ewentualnie afirmacjom dojrzał wreszcie do zmian.

Karta odwrócona

Ucieka w chorobę. Czerpie cichą satysfakcję z własnego poświęcenia, jest dumny z siebie jako ofiary. Czasami miota nim bezproduktywna zazdrość. Wszechstronne zahamowania mogą trwać nawet do końca życia.

 

Zródło astromagia.pl

  • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year later...
35 minut temu, Reni45 napisał:

Czy Wisielec może mówić o zakończeniu relacji?? Czy mówi o zawieszeniu owej relacji na czas nieokreślony??

Dla mnie Wisielec mówi o zawieszeniu.Ale to zależy,bo każdy inaczej umawia się z kartami.Czyli jakbym ja wyciągnęła sobie wisielca to by było zatrzymanie.Ale jakby to było w rozkładzie jakiejś wróżki dla mnie to zależy co ona widzi.Teoretycznie czasem może pokazać zakończenie.Ale to jest jednak karta czasu i przemyśleń.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dnia 2.10.2020 o 15:25, Reni45 napisał:

Czy Wisielec może mówić o zakończeniu relacji?? Czy mówi o zawieszeniu owej relacji na czas nieokreślony??

Ja bym powiedziała, że którejś ze stron zwyczajnie ta relacja wisi, ktoś nie czuje się dobrze w tej relacji, ale nic nie robi aby to poprawić. Marazm i niekomfortowa sytuacja.

Myślę, że z jednej karty nie bardzo odczytać czy jest to zakończenie, ale na pewno chwilowe zawieszenie.

0girl_witch.gif.d551843d651a3d222daca21637f5946b.gif

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...