Skocz do zawartości

14 - Umiarkowanie


Ismena

Polecane posty

XIV Umiarkowanie (Równowaga)

14.jpg.65d8c085de7649d70a5ffd59c28b7efd.jpg

 

Karta i jej znaczenie:

Okres spokoju, stabilizacji, harmonii. Cierpliwość, równowaga, ochrona, poczucie bezpieczeństwa. Okres wolny od napięć, niepokojów, czas pojednania, przebaczenie, zaufanie. W miłości oznacza porozumienie w związku, zgodę, harmonię, powolnie rozwijające się uczucie. Może oznaczać także zarówno wstrzemięźliwość seksualną, jak i akt seksualny, w zależności od otaczających kart. W sferze finansowej oznacza względną stabilizację, okres spokoju, bez większych zysków, ale wolny od strat. Jeśli chodzi o zdrowie, to jest to pozytywna prognoza, może oznaczać powrót do sił, wyleczenie, zachowanie równowagi, zdrowy organizm.

 

Negatywne strony, karta w pozycji odwróconej:

Brak równowagi wewnętrznej, brak cierpliwości, huśtawka nastrojów, chaos w życiu, coś zakłóca spokój i stabilizację. Ponadto karta wskazuje na zniechęcenie, dezorganizację, niechęć do działania, lenistwo, uczucie osamotnienia, nieumiejętność łączenie przeciwieństw charakteru w partnerstwie, blokada seksualna, lęk przed okazywaniem uczuć, chłód emocjonalny. W finansach oznacza rozrzutność, natychmiastowe wydawanie zarobionych pieniędzy, brak sukcesów w sferze zawodowej i w nauce. Bierność, spoczywanie na laurach, brak motywacji.

źródło: magiakart.pl

 

XIV Umiarkowanie

 

W karcie Umiarkowanie możesz zauważyć – pozytywy:

- prawdziwego przyjaciela (przyjaciółkę)

- osobę spokojną, zrównoważoną, rozsądną, nie ulegającą wpływom emocji

- twórcę porozumienia i pokoju, osobę potrafiącą zawsze znaleźć „złoty środek”

- przewodnika duchowego, głoszącego idee wewnętrznej równowagi, uważności oraz dystansu do spraw; istotę urzeczywistnioną

- płód; dziecko w drodze

- pannę młodą (pana młodego)

- terapeutę, aptekarza, energoterapeutę (przelewanie wody to symbol przelewania energii), dobrego, rozważnego lekarza, który woli dwa razy się zastanowić, niż popełnić błąd

- człowieka działającego powoli, dokładnie, rozważnie; skrupulatnego nauczyciela, który nie szasta zbyt wysokimi lub niskimi ocenami

- Opiekuna Duchowego, Anioła Stróża – część Twojej jaźni, której przydzieliłeś rolę Nadświadomości

- kogoś, kto przechodzi w życiu okres stabilizacji i uporządkowania spraw

- osobę ustatkowaną, lojalną, uczciwą, pewną, wiarygodną, taktowną, powściągliwą, potrafiąca zapanować nad sytuacją i połączyć dwa przeciwstawne stanowiska

- kogoś, kto potrafi umiejętnie gospodarować powierzonym mu majątkiem; człowieka oszczędnego, rozważnego, godnego zaufania, rzetelnie i rozsądnie zarządzającego firmą

- istotę żyjąca w zgodzie z samym sobą i ze światem, nastawioną pokojowo

- osobę w znaku Strzelca

 

W karcie Umiarkowanie możesz zauważyć – negatywy:

- osobę powściągliwą w wyrażaniu uczuć i namiętnościom, emocjonalnie wyhamowaną

- kogoś, kto marnotrawi energie lub pieniądze i nie radzi sobie z wieloma sprawami (głównie w przypadku karty odwróconej)

- osobę, która rezygnuje ze starań i nie zamierza się wysilać (brak ambicji i wyższych aspiracji, lenistwo)

- człowieka niezrównoważonego psychicznie, nie potrafiącego znaleźć miejsca pomiędzy światem przejawionym a chaotycznymi wyobrażeniami umysłu

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- ciągłość życia; wędrówka Jaźni z jednej cielesnej egzystencji w drugą

- przeciętność (znajdujesz w życiu miejsce pośrednie pomiędzy skrajnościami, w efekcie czego np. wolisz byś letni w uczuciach lub posiadać dochody umożliwiające spokojne, choć niezbyt komfortowe życie)

- dostosowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (np. zaadaptowanie się do nowej sytuacji, elastyczność, dostosowywanie żywienia do potrzeb organizmu)

- starania mające na celu pogodzenie dwóch sytuacji – „aby wilk był syty i owca cała”

- okres spokoju i uporządkowania spraw; życiowa stabilizacja

- psychiczna siła

- czyjeś wsparcie i opieka; obecność kogoś życzliwego, kto nie lubi się narzucać

- osiągnięcie równowagi wewnętrznej, umiar, cierpliwość, skromność

- wyczucie, empatia, intuicja; delikatne wczuwanie się w jakość energii

- mistrzostwo, perfekcja, doskonałość

- dobry kontakt z uczuciami i samym sobą

- spokój, harmonia i równowaga w umyśle i ciele

- ugoda, pokój, pojednanie, kompromis, przebaczenie, umiejętność godzenia

przeciwieństw

- bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa

- zaufanie, tolerancja, akceptacja; łagodność i poparcie dla punktu widzenia innych ludzi

- opanowanie emocji lub instynktów; nie uleganie prowokacjom do kłótni

- umiejętność kontaktowania się z otoczeniem; rozsądne układy z ludźmi (oparte na przyjaźni, ale nie pozwalające na wykorzystywanie Pytającego); powściągliwe relacje z otoczeniem, bez zbytniej wylewności; dystans, dyplomacja, takt

- zdolność patrzenia na sprawy z dystansem i obiektywizmem, bez angażowania się w nie

- kontakty z przyjaciółmi lub z jedną osobą, na którą można liczyć

- jednia wewnętrzna (brak podziału na świadomość i podświadomość)

- powrót do domu i rodziny (do źródła)

- pogodzenie się z pewnymi sprawami i przeszłością

-wymiana energetyczna, np. podczas zabiegu energoterapii

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- trwonienie energii i sił (czego efektem może być choroba lub niemożność zrealizowania postawionego celu)

- zablokowana twórczość, bezruch

- egoizm, samouwielbienie, ignorowanie potrzeb innych istot, urażona duma (anioł na karcie wydaje się wtedy nie dostrzegać nic, prócz własnych spraw)

- powierzchowność; robienie dobrego wrażenia, podczas gdy się nic ciekawego sobą nie reprezentuje (kiedy widzisz na karcie anioła zarozumiałego, zadufanego w sobie)

- obcość, wyalienowanie, indywidualizm prowadzący do samotności

- konflikt lub nieład wewnętrzny, chaos w umyśle i w życiu

- lenistwo, ociąganie się, niechęć do działania, zbyt powolne zmierzanie do celu, rezygnacja z działań (np. z pracy nad sobą, z nauki, starań o pracę); bezczynność, brak konsekwencji

- konflikt pomiędzy częścią świadomą i podświadomą; wewnętrzna walka

- stanie w połowie drogi do jakiegoś celu; nie wiesz, czy się cofnąć, czy pójść do przodu; pozostawanie jednocześnie w dwóch odmiennych sytuacjach (np. kiedy mężczyzna stara się pogodzić życie z żoną i kochanką)

- niecierpliwość, brak tolerancji, niechęć do zrozumienia innych

- konflikty z otoczeniem, zwykle w rodzinie lub w sprawie kupna domu

- nadmierna skromność, nieśmiałość, rezygnacja z wyższych celów, niechęć do wybicia się ponad przeciętność

- konflikt trudny do pogodzenia (prawdopodobnie po paru próbach zaniechasz starań); systematyczne burzenie ładu po to, aby na nowo go tworzyć (np. partnerzy kłócą się, aby się godzić i przy udziale silnych emocji wyznawać sobie miłość)

- rozdarcie pomiędzy światem ducha i materii, pomiędzy jednym krajem a drugim itp.

- nieumiejętność pogodzenia dwóch sprzecznych stanowisk; niechęć do za¬akceptowania woli drugiego człowieka (partnera, dziecka, podwładnego)

- wrogość (przeciwieństwo przyjaźni),

- bierność, bezczynność, niewykorzystane okazje, niestaranie się o lepsze warunki, brak ambicji i pasji, nijakość, dogadzanie sobie, pobłażanie, wygodnictwo.

 

Miłość, uczucia - pozytywy:

- równowaga pomiędzy stroną męską i żeńską, a więc zgoda w związku; równowaga między braniem i dawaniem, czasem: obsesyjna potrzeba natychmiastowego odwdzięczania się za każde otrzymane dobro (cokolwiek wziąłeś, starasz się od razu oddać, tylko w innej formie)

- powolny rozwój uczuć; zyskiwanie ufności, przekonywanie się do partnera

- udany, harmonijny związek partnerski (jedna ze stron lub obie wykazują wiele cierpliwości, ciepła, troski, zrozumienia); wczuwanie się w potrzeby partnera

- odnowienie w związku; po życiowej burzy kochankowie traktują siebie z rezerwą, ostrożnie, lecz mogą na nowo zacząć siebie szanować i okazywać czułość

- okres spokoju i harmonii w związku

- wstrzemięźliwość, czystość, dziewictwo, opanowanie zmysłów

- w innym przypadku ta sama karta oznacza seks (symbol przelewania wody z jednego naczynia w drugie); w postaci Umiarkowania (zwłaszcza gdy karta jest odwrócona) możesz dostrzec istotę niecierpliwą, gwałtowną, mającą nadmierne wymagania w seksie

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- zablokowanie w sferze seksualnej, psychiczne opory

- jedno z partnerów obawia się gwałtownych emocji i wybuchu uczuć, woli zachować umiar przyjmując neutralne stanowisko

- chłód panujący w związku; stłamszone emocje; powściągliwość w wyrażaniu uczuć

- spróbuj znaleźć wspólne cechy jednoczące związek; konieczny kompromis

- konieczność wysłuchania partnera ze zrozumieniem bez oceniania jego osoby i czynów

- nie dbanie o potrzeby partnera, a tylko o własne

- nieumiejętność wyrażania emocji, uczuć (osoba nieśmiała, obawiająca się postawić nawet jeden krok do przodu)

- jedna ze stron w związku nic nie robi; przyczyna: jawna niechęć do podjęcia działań lub wewnętrzne opory, lęki

- brak namiętności i chęci ożywienia związku; ciepło, jakim darzą siebie partnerzy przypomina bardziej uczucie przyjaźni niż wzajemnej fascynacji

- zakotwiczysz się w wygodnym ciepełku domowego ogniska zaprzestając poszukiwań nowych dróg ekspresji; weź pod uwagę taką możliwość, że chodząc ciągle w tym samym ubraniu i robiąc te same rzeczy, przestaniesz być tajemniczy i atrakcyjny dla partnera; uczyń swą osobowość barwną i nietuzinkową

 

Finanse, praca, nauka - pozytywy:

- umiejętne zarządzanie majątkiem, firmą; radzenie sobie z własnym mieniem

- potrafisz oszczędzać i rozsądnie prosperować, co w efekcie może doprowadzić do zgromadzenia sporego majątku

- dobrze prosperująca firma; piękna posesja, posiadłość, gospodarstwo

- zmiany w pracy dokonają się płynnie, stopniowo

 

Finanse, praca, nauka - negatywy:

- rozrzutność,

- nie dająca żadnych rezultatów współpraca z ludźmi

- utknięcie w miejscu w sprawach finansowych (z powodu braku nowych dochodów, obawiasz się wydawać fundusze, które zgromadziłeś)

- wszystko, co bierzesz, natychmiast od siebie oddalasz; przekonanie, że nie powinieneś trzymać przy sobie zbyt dużej ilości pieniędzy, ponieważ dostałeś je ze świata i do świata powinny wrócić; praktykowanie takiej filozofii nie uczyni Cię człowiekiem bogatym

- w nauce lub pracy „osiądziesz na laurach"; nie będziesz mierzył zbyt wysoki ko, gdyż wolisz spokój i przeciętność

 

Zdrowie - pozytywy:

- witalność, równowaga w organizmie; organizm funkcjonuje bez zarzutów, - ciele płynie lub zaczyna płynąć czysta energia

- odzyskanie zdrowia i sił

- odradzanie się komórek

- „ugaszenie" gorączki łub stanu zapalnego

- dobre działanie odpowiedniego leku podawanego w płynie, mikstury

- leczenie wodą, energią, oddechem (potrzeba korzystania ze świeżego powietrza i wody)

- stosuj ćwiczenia harmonizujące ciało, umysł i duszę; wypocznij

 

Zdrowie - negatywy:

- problemy zdrowotne z nerkami i układem moczowym, zatrzymanie wody w organizmie

- w Twoim ciele krąży ciągle ta sama energia, co w efekcie prowadzi do osłabienia i choroby

Anioł z karty często bywa kojarzony z terapeutą lub mądrym, rozsądnym lekarzem.

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

XIV. UMIARKOWANIE CIERPLIWOŚĆ. ZATRZYMANIE SIĘ

 

Jest czternastą kartą Wielkich Arkanów i wraz z nią ulega zmianie kolejny etap naszej drogi.

 

Anielska postać ze skrzydłami jak można zauważyć przelewa wodę, z górnej urny do dolnej. Nie jest to zwykła woda, lecz nektar, którym obdarowują nas bogowie za pośrednictwem anielskiej istoty. Można w postaci dostrzec również anioła stróża, który towarzyszy nam, gdy utrzymujemy wewnętrzną równowagę i przestrzegamy we wszystkim umiaru. Ta karta symbolizuje również podstawową zasadę alchemiczną, tj. przemianę. Woda z górnego naczynia staje się po jej przelaniu wodą z dolnego naczynia, po czym proces zmienia kierunek.

 

ZNACZENIE KARTY: Treścią tej karty jest zaufanie, którym powinniśmy darzyć każdą przemianę, a także przekonanie, że to co na górze staje się tym, co na dole i na odwrót. Musimy tylko zachować umiar, by nie utracić żadnej kropli z owego daru. Poza tym karta przekazuje jeszcze jedną prawdę - lewa ręka musi współpracować z prawą, strona prawa musi uzupełniać lewą, ponieważ dopiero taka sytuacja gwarantuje pełne zrozumienie. Ponieważ to kobiety potrafią bardziej przestrzegać umiaru niż mężczyźni, one też są prawie zawsze głównymi postaciami na tej karcie. W Tarocie egipskim jej znaczenie podkreślano jeszcze mocniej. "Szary" człowiek oddaje się w pełni pod opiekę sił boskich i odbiera spływające nań błogosławieństwo. Dzięki tej karcie powinniśmy znaleźć w sobie umiar, który umożliwi nam odnalezienie swego miejsca w świecie, bowiem każdy ma w nim swoje miejsce. I może je zająć, jeśli przestrzega we wszystkim umiaru. W alchemii zawsze obowiązywała zasada, że przeciwieństwa należy ze sobą łączyć, a przykładem tego jest Hermafrodyta, dwupłciowe dziecko Hermesa i Afrodyty. W każdym z nas znajduje się zarówno pierwiastek żeński, jak i męski, które musimy w sobie łączyć.

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: wytrwałość pokonuje wszelkie przeszkody. Wielka siła zawarta jest w kropli wody, która potrafi zniszczyć najtwardszy marmur. Aby być wybranym, człowiek musi chcieć to wybrać. Karta ta symbolizuje konieczność zrównoważenia energii duchowej i materialnej przed podjęciem działania. Przedstawia ona nieustanne rozpoczynanie od nowa. W swym znaczeniu elementarnym Umiarkowanie oznacza przełożenie energii materialnych na energie duchowe. Karta ta wyraża spełnioną nadzieję i przemianę, która przyniesie pokój. Otacza duchową protekcją. Zapowiada też wielką podróż.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: umysł skłonny do pojednania, nadający głębokie znaczenie rzeczom. Osobowość uduchowiona. Słabe zdrowie.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: opóźnienia w realizacji pragnień, często korzystne dla interesów pytającego. Należy wykazać cierpliwość Rozum, a często, przebiegłość, muszą zająć miejsce porywów namiętności albo serca. Karta ta w rozkładzie oznacza zawsze, że pytający jest na niebezpiecznej drodze w sferze fizycznej, finansowej albo uczuciowej. Musi zahamować swe działanie, iść powoli i rozważnie, w przeciwnym razie czeka go katastrofa. Pomimo niebezpieczeństw i trudności, jakie zapowiada ta karta, ostatecznie mówi ona o szczęśliwej zmianie, która w końcu nadejdzie.

 

źródło: satanorium.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Syrena

Na początku układu:

Jeżeli karta Powściągliwość ukaże się na początku układu, będzie ona informowała wróżącego o sprawach zdrowia. Wróżący podjął albo będzie podejmował decyzję dotyczącą zdrowia - jego siłą charakteru i dokładna orientacja w sprawie, pomogą mu podjąć pozytywną decyzję np.: wróżący będzie miał problem z żołądkiem i podejmie decyzję w związku z wyborem lekarza lub czasem zabiegu. Karta Powściągliwość będzie sugerowała, że czas tej decyzji jest właściwy i że decyzja będzie właściwa dlatego, że jest oparta na faktach. Oprócz potwierdzenia właściwości decyzji, będzie ona informowała o pozytywnym i szczęśliwym zakończeniu.

 

Po środku układu:

Jeżeli karta Powściągliwość ukaże się po środku układu, będzie ona informowała o sprawach osobistych i uczuciowych. Jej sugestia będzie - zrób dokładną analizę swoich związków; znajdują się koło ciebie osoby, które są ci bardzo oddane, a ty ich nie widzisz. Nadszedł czas analiz i zmian. Szczęście, miłość i zadowolenie przyjdą szybciej jeżeli pomożesz im w tym. Przykładem takiej sytuacji w układzie może być: wróżący ma problemy małżeńskie i nie wie co zrobić - kontynuować związek czy go rozwiązać. Karta Powściągliwość w tej sytuacji będzie sugerowała wróżącemu dokładną analizę negatywnych i pozytywnych stron jego związku, znalezienie problemu i pracę nad nim, dlatego, że związek ten może mieć dużą szansę poprawy.

 

Na końcu układu:

Jeżeli karta Powściągliwość ukaże się na końcu układu, będzie ona informowała o sprawach urzędowych, finansowych, lub zawodowych wróżącego. Jeżeli jedna z kart otaczających jest kartą reprezentującą finanse, jej interpretacją będzie, poprawa finansowa dzięki właściwej inwestycji lub dzięki dokładnej i właściwie wykonywanej pracy. Jeżeli nie będzie to karta reprezentująca finanse, ale sprawy urzędowe, będzie sugerować dokładne sprawdzenie dokumentów lub przyspieszenie działania w planowanych sprawach urzędowych. Wróżący ma dużą szansę załatwienia pozytywnie swoich spraw, jeżeli będzie dokładny i stanowczy. Strach szkodzi, a nie pomaga; wiara robi cuda. Dla przykładu: wróżący zastanawia się nad sprzedażą domu, ale nie jest pewny czy to jest odpowiedni czas na aktualne działanie, karta Powściągliwość potwierdzi pozytywność decyzji i sugerować będzie nadchodzące zyski. Jeżeli otaczająca karta będzie kartą przedstawiającą sprawy zawodowe, jej interpretacja będzie: zrób krok do przodu, ponieważ on przyniesie ci zyski i zadowolenie, np.: kiedy wróżący zastanawia się nad zmianą pracy lub też decyzją dotyczącą kontynuowania dalszej edukacji.

 

Pozycja odwrotna:

zdenerwowanie, pochopna decyzja, niecierpliwość, kłamstwo, upór, niewłaściwa ocena sytuacji lub osoby, brak samokrytyki, brak wiary w siebie, nadmierna zachłanność (chytry dwa razy traci), brak odpowiedzialności, niedokładność, lenistwo, lekceważenie swojego stanu zdrowotnego, niepotrzebne poświęcenie, problemy z otoczeniem, zła organizacja.

 

A. Jaśniak

  • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 6 months later...

tarotTemperence.jpg

Żywioł: Ogień

Zodiak: Strzelec

Planeta: Jowisz

Czakra: serca

Kolor: czerwony, szkarłatny, fiolet, purpura, złoto, indygo

Kryształ: złoty topaz, szafir, ametyst, diament

Metal: cyna

Ciało: przysadka mózgowa, nerki, biodra, miednica, nerw kulszowy, pęcherzyk żółciowy, ścięgno udowe

Ćwiczenia: łucznictwo, szpagat

Pozycja w jodze: Anjaneyasana (Pozycja Wschodzącego Księżyca)

 

Afirmacja: "Ufam swojej pasji do kierowania wyobrażeniami/wizjami i gdziekolwiek mnie ona zaprowadzi, podążam tam z pełną wiarą".

 

Tłumaczenie ze strony: holisticchange.co

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 5 months later...

hsrxas.jpg

 

Znaczenie karty Umiarkowanie:

 

Karta i jej znaczenie:

 

Okres spokoju, stabilizacji, harmonii. Cierpliwość, równowaga, ochrona, poczucie bezpieczeństwa. Okres wolny od napięć, niepokojów, czas pojednania, przebaczenie, zaufanie. W miłości oznacza porozumienie w związku, zgodę, harmonię, powolnie rozwijające się uczucie. Może oznaczać także zarówno wstrzemięźliwość seksualną, jak i akt seksualny, w zależności od otaczających kart. W sferze finansowej oznacza względną stabilizację, okres spokoju, bez większych zysków, ale wolny od strat. Jeśli chodzi o zdrowie, to jest to pozytywna prognoza, może oznaczać powrót do sił, wyleczenie, zachowanie równowagi, zdrowy organizm.

 

Negatywne strony, karta w pozycji odwróconej:

 

Brak równowagi wewnętrznej, brak cierpliwości, huśtawka nastrojów, chaos w życiu, coś zakłóca spokój i stabilizację. Ponadto karta wskazuje na zniechęcenie, dezorganizację, niechęć do działania, lenistwo, uczucie osamotnienia, nieumiejętność łączenie przeciwieństw charakteru w partnerstwie, blokada seksualna, lęk przed okazywaniem uczuć, chłód emocjonalny. W finansach oznacza rozrzutność, natychmiastowe wydawanie zarobionych pieniędzy, brak sukcesów w sferze zawodowej i w nauce. Bierność, spoczywanie na laurach, brak motywacji.

 

Źródło: Tarot - Arkana Wielkie

 

Równowaga - spokój, pogoda ducha, pozytywna, zrównoważona sytuacja, której nie należy zmieniać, umiar, rozsądek, równowaga wewnętrzna, rozwaga, zrównoważony temperament, dążenie do celu.

 

Równowaga (odwrócony) - niepokój wewnętrzny, zachłanność, stawianie przed sobą lub bliskimi nierealnych żądań, brak równowagi w życiu, cel osiągany bardzo powoli, nieporozumienia z sąsiadami.

 

Źródło: Alicja Chrzanowska - "Tarot prosty i skuteczny"

 

Blaski: równowaga, cierpliwość, zaufanie, spokój wewnętrzny, harmonia, opanowanie, umiejętność połączenia przeciwieństw, uznanie praw Boskich.

 

Cienie: brak równowagi, harmonii, spokoju, powierzchowność, wrażenie stania jedną nogą w jednej sprawie a drugą w drugiej, niemożność podjęcia decyzji, brak cierpliwości, tolerancji, konflikt wewnętrzny.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 year later...

Co oznacza, jeżeli na pytanie kobiety - czy podobam mu się fizycznie? - wyszła karta Umiarkowania? To znaczy, że kobieta podoba się jakiemuś mężczyźnie tak średnio?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Trudno powiedzieć... Może traktować ją zwyczajnie bez okazywania swoich uczuć i odczuć ale też może myśleć bardziej praktycznie i dostrzegać w niej nie tylko fizyczność ale całokształt

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 month later...

Tarot Miłości - Umiarkowanie

UmiarkowanieIdealny partner – czuły, kochany. Wyjątkowy kandydat na męża. Tylko w łóżku nie jest namiętnym kochankiem, za to możesz na niego liczyć o każdej porze dnia i nocy.

Z talii tarota wyjmij 22 Wielkie Arkana. Pomieszaj je i potasuj. Następnie przełóż je lewą ręką „od siebie” na 3 stosiki. Zbierz w wachlarz. Teraz intensywnie pomyśl o wybranku (wybrance), wyobrażając sobie go/ją dokładnie, i wyciągnij jedną kartę. Symbolizuje ona partnera, ujawnia stan jego uczuć oraz podaje prognozę na przyszłość.

Jeśli będzie to Umiarkowanie – oto czego możesz się spodziewać

Ta karta symbolizuje osobę na pierwszy rzut oka mało efektowną, ale uczciwą. Umiarkowanie nie musi błyszczeć w towarzystwie. 

Nie bywa specjalnie elokwentne, lecz jest szczere w przyjaźni, solidne i spokojne. Potrzeba duchowego doskonalenia łączy się w nim z umiejętnością praktycznego podejścia do życia. Ponadto akceptuje swój los i raczej nie użala się na przeciwności. Robi to, co uważa za stosowne i konieczne w danej sytuacji. 

REKLAMA


Jeśli trzeba, zawsze przyjmie dodatkową pracę, a po powrocie naprawi zepsutą pralkę i wysłucha, jak wyglądał Twój dzień. Czasem jednak ktoś, do kogo ma zaufanie, powinien uzmysłowić mu prostą prawdę: owszem, koncentruj się na celu, lecz zacznij od współpracy z własną Podświadomością. Medytuj. Wizualizuj to, co pragniesz osiągnąć. A przede wszystkim istniej w zgodzie z samym sobą. 

Wybór Umiarkowania dobrze rokuje dla stabilności związku. Z nim/nią na pewno zestarzejesz się bezkonfliktowo, w duchowej harmonii. Marzenia o domku z ogródkiem, rodzinnej firmie (bardzo wskazane!) i sympatycznych dzieciakach mają ogromne szanse na realizację. 

Jednak nie spodziewaj się uczuciowych wzlotów miłosnych czy wysublimowanych erotycznych szaleństw. W zamian otrzymasz ciepło, serdeczność, a także czułość i wsparcie. Naturalnie partner ma prawo liczyć na podobne względy.

Karta odwrócona

Człowiek ten szybko okradnie Cię ze złudzeń na swój temat. Popełnia ciągle te same grzechy, a każde zamierzenie wydaje mu się zbyt trudne. Brak mu wewnętrznej stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa. W jego mniemaniu nie zapewnisz mu ich, choćbyś nie wiem jak się starała.

 

Zródło astromagia.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...