Skocz do zawartości

17 - Gwiazda


Ismena
 Share

Polecane posty

XVII Gwiazda

17.jpg.597a56b1bda653af820b048fb45b877c.jpg

 

Karta w pozycji normalnej:

Nadzieja, wiara, wyzdrowienie, zapowiedź spokoju po burzliwym okresie, nowe, świeże pomysły, twórczość, możliwość zajścia w ciążę, zdolności artystyczne, prawdziwe piękno, relaks, spędzanie czasu w przyjemny sposób, harmonia, nowe uczucie, w związkach może oznaczać okres spokoju, zaufania, pełen ciepła, Gwiazda może wskazywać także na miłość platoniczną. W finansach może symbolizować dobre inwestycje, okres sukcesów, spełnienie w sferze zawodowej. Gwiazda to także oznaka równowagi, harmonii wewnętrznej, w pytaniach o zdrowie oznacza wielkie nadziej na wyzdrowienie, powrót do zdrowia, energię witalność, zdolności lecznicze. Gwiazda jest kartą ochronną, niweluje złe działanie kart sąsiednich, daje nadzieje na poprawę, po burzliwym okresie.

 

Karta w pozycji odwróconej:

Brak harmonii, zakłócenie spokoju, niewykorzystane szanse i talenty, brak motywacji, bezsenność, spadek formy, zastój w pracy, również w sprawach uczuciowych, nieodwzajemniona miłość, niedocenianie partnera/partnerki, dolegliwości kobiece, brak wiary w siebie.

źródło: magiakart.pl

 

XVII Gwiazda

 

W karcie Gwiazda możesz zauważyć – pozytywy:

- osobę ze znaku Wodnika

- młodą dziewczynę pełną nadziei w przyszłość, czekającą na swego part¬nera

- osobę sławną lub mogącą doczekać się sławy (piosenkarkę, artystkę)

- istotę twórczą - artystę; pracownika kina, teatru, attache kulturalnego,

rekonstruktora zabytków (zwłaszcza w połączeniu z Wieżą); osobę utalentowaną

- kobietę naturalną, mającą kontakt z sobą samą; osobę przejawiającą siebie prawdziwą, bez masek i ról (ubiór oznacza pełnienie ról, zaś postać na kar¬cie często przedstawiana jest, jako naga)

- osobę robiącą w życiu to, co lubi oraz w czym jest dobra, żyjącą w harmonii ze sobą i swym przeznaczeniem

- kobietę, która obecnie jest sama, lecz która ma świadomość, że może jeszcze stworzyć udany związek

- osobę stosującą leczenie wodą lub innymi naturalnymi metodami,

- zakochaną dziewczynę

 

W karcie Gwiazda możesz zauważyć – negatywy:

- człowieka ulegającego zwątpieniu i braku zaufania w proces życia

- dziewczynę, która oprócz urody nic szczególnego sobą nie reprezentuje, mimo to pozuje na gwiazdę

- kogoś, kto nie wykorzystuje swoich talentów lub czyni to zbyt powściągliwie obawiając się wykroczenia poza ramy realizmu i kanony

- osobę niszczącą swoją energię i talent dla taniego poklasku i podwyższania swej samooceny

- osobę nieświadomą swych możliwości, niemającą kontaktu z własną praw¬dziwą naturą, zaślepioną (symbol nocy przedstawionej na karcie), powierzchowną

- jednostkę sprzeniewierzającą własną energię, czego efektem może być choroba

- kobietę negującą męską (lub kobiecą) części swej natury

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- potencjał uczuciowy i twórczy kobiety

- wpływ gwiazd do los człowieka

- czekanie na coś, zwykle na miłość

- nowe życie po okresie zniszczeń i drastycznych przemian; choć jeszcze w świecie przejawionym nie zaszły konkretne zmiany, są już wyraźne zna¬ki świadczące o odnowie

- wiara, nadzieja, umiejętność czekania na lepsze

- poczęcie i narodziny idei; inspiracje do tworzenia, nowe pomysły

- tworzenie; satysfakcja z pracy twórczej; zdolności; wykorzystany talent, zamiłowania artystyczne; poetyckość

- odwaga w wykraczaniu poza bariery myślowe i schematy; spontaniczność artystyczna, polot, wyobraźnia; szerokie horyzonty myślowe

- umiejętność wyrażania uczuć i doznań artystycznych; odkrycie tego, co się chce w życiu robić

- płodność twórcza (wiele pomysłów, dzieł lub możliwości tworzenia)

- płodność w sensie dosłownym - możliwość zajścia w ciążę

- doceniona twórczość; bycie kimś sławnym

- otucha, ulga, uspokojenie, odpoczynek

- młodość, niewinność, wdzięk, piękno, naturalność, swobodne przejawia¬nie siebie

- zaufanie, akceptacja

- kontakt z nieświadomą częścią swej jaźni; zgodność życzeń, woli, intencji; kontakt z samą sobą; wewnętrzna harmonia; zgoda ze sobą i ze światem

- rozwój intuicji; wyczucie, empatia

- kosmiczna harmonia; jednia z całym wszechświatem; kosmiczna

świadomość

- miłe spędzanie wolnego czasu, relaks na łonie natury, na wsi, na łąkach, pośród ogrodów; wyspanie się, odpoczynek

- chęć rozumienia i łączenia przeciwstawnych siłą rządzących wszech¬światem

- większe możliwości w istotnej dla Pytającego dziedzinie życia (najczęściej w związku i pracy twórczej)

- zdolności lecznicze

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- zbyt wysokie aspiracje w porównaniu do zdolności i umiejętności (trzeba jeszcze włożyć wiele pracy i rozwinąć swój talent), bądź odwrotnie: niedostatek ambicji

- dzieło, które stworzyłeś łub zacząłeś tworzyć, nie będzie takie, jak według pewnego systemu wartości powinno wyglądać; niewykluczone, że zniechęcisz się z tego powodu i zaniechasz dalszych wysiłków

- brak motywacji do działania w określonym kierunku

- nie wzrastasz twórczo, nie doskonalisz swego talentu

- niezadowolenie z siebie, z efektów swej pracy lub swego życia

- zastój w pracy twórczej lub w miłości (twórcza bezpłodność)

- brak wiary w siebie i swoje możliwości; utrata nadziei, rezygnacja, zwątpienie, zniechęcenie; pesymizm, brak wiary w dobrą przyszłość

- poczucie niespełnienia w życiu osobistym i (lub) w sferze twórczości

- brak wyczucia w ocenie własnych umiejętności

- przekonanie, że od świata można wziąć tylko tyle, ile się mu dało (dziewczyna na karcie wylewa tyle samo wody, ile zaczerpnęła)

- umysł nie potrafi wykroczyć poza bariery, do których przywykł; trzyma się schematów, a to nie sprzyja pracy twórczej; potrzebny jest polot, inwencja, odwaga wykroczenia poza bezpieczne granice; brak twórczej wyobraźni; mało oryginalne pomysły; niechęć do poszerzania horyzontów myślowych

- zmęczenie, bezsenność, niewyspanie, brak wypoczynku i spokoju

- brak przezorności; ufasz komuś, kto na to nie zasługuje, dziewczęca naiwność

- słaby kontakt ze sobą i swoją prawdziwą twórczą naturą

- nadwrażliwość

- poczucie zagubienia w życiu i brak rozeznania, co powinno się robić

 

Miłość, uczucia - pozytywy:

- miłość duchowa, idealna

- nowe uczucie, które wyzwala w partnerce kobiecość

- miłość pełna zrozumienia i ciepła (partnerka potrafi wyczuć potrzeby ukochanego, jest wrażliwa, czuła, romantyczna); dobry kontakt ze swymi uczuciami i potrzebami

- okres wzajemnego zaufania i harmonii

- dla kobiety: powodzenie w miłości, spełnienie (jest szczęśliwa w związku, rozkwita w nim jak kwiat); dla mężczyzny: piękna, zmysłowa kobieta

- gdzieś w świecie czeka na Ciebie doskonały partner; razem będziecie się mogli realizować twórczo i obdarzać siebie wzajemną miłością

- uczucie będące natchnieniem do pisania wierszy, malowania obrazów, komponowania muzyki, jednakowoż pozwalające dostrzegać piękno świata stworzonego

- miłość platoniczna

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- brak wzajemności w uczuciach (np. pozostawanie w związku z partnerem, którego się nie kocha, podczas gdy ten, którego kochamy, nie odwzajemnia naszych uczuć)

- nieszczęśliwa miłość (dziewczyna przepełniona wielkimi marzeniami o przystojnym, czułym mężczyźnie, randkach w ogrodzie pełnym róż i innych romantycznych sytuacjach poznaje kogoś, czyje zachowania zaprzeczają tym wizjom; w rezultacie czuje się w miłości niespełniona, nieszczęśliwa; jej pomysły nie mogły zostać urealnione, toteż zniechęca się i zamyka w sobie przechodząc do kolejnego etapu - karty Księżyc)

- przelewasz uczucia na niewłaściwą osobę; partner nie docenia okazywanej miłości

- dla kobiety: poczucie, że jest niekochana, pozostawiona samej sobie, zapomniana jak kwiat, którego nikt nie pielęgnuje i którym się nie zachwyca (poczucie, że partner jej nie pragnie, nie adoruje)

 

Finanse, praca, nauka - pozytywy:

- czerpanie ze Źródła nieograniczonego Dostatku (podobnie jak dziewczyna na karcie czerpie wodę z jeziora)

- dobre zainwestowanie bądź ulokowanie pieniędzy - odtąd pieniądze będą 11 pomnażały

- pomysły na zarobienie pieniędzy

- równowaga w procesie dawania i brania

- sukces w pracy twórczej, artystycznej, w pisarstwie, poezji, malarstwie, w pracy modelki, kosmetyczki, fryzjerki itp.

- spełnienie marzeń w karierze zawodowej lub twórczej

- jesteś w trakcie tworzenia wspaniałego dzieła

- w szkole (na studiach): dobre perspektywy na przyszłość, rozwój intelektualny, poszerzanie horyzontów myślowych, czerpanie wiedzy z dobrego źródła

 

Finanse, praca, nauka - negatywy:

- wydawanie pieniędzy na cele, które Pytającemu nie przyniosą korzyści, poczucie, że się je marnotrawi

- zastój w interesach tudzież w pracy twórczej, naukowej

- brak wiary w swoje umiejętności; przekonanie, że inni są mądrzejsi i bar¬dziej zdolni

- brak zdolności i konsekwencji, czego efektem będą mierne wyniki w nauce lub pracy twórczej

 

Zdrowie - pozytywy:

- systematyczny powrót do zdrowia; życiodajna energia wraca do ciała (dziewczyna na karcie powoli dostarcza ziemi wody; ziemia jako symbol ludzkie¬go ciała)

- siła życiowa, dobra energia w ciele

- „ugaszenie" gorączki lub stanu zapalnego

- dobre działanie odpowiedniego leku podawanego wpłynie (analogia do wody w naczyniu trzymanym przez dziewczynę)

- równowaga w ciele (lub pomiędzy ciałem a duchem)

- pomoc dobrej uzdrowicielki

- pojawiają się już oznaki wyzdrowienia, jednak na całkowity efekt trzeba jeszcze poczekać; rekonwalescencja; zaufaj siłom odpornościowym

- w obliczu problemów zdrowotnych nie trać ducha, miej ufność

- korzystne efekty leczenia naturalnego: wodą, np. lecznicze kąpiele (obmywanie ciała z nieczystej energii), snem tudzież zdrową żywnością pobudzającą siły obronne organizmu; konieczny odpoczynek i zaufanie w proces życia.

Zdrowie jest naszym naturalnym stanem, toteż gdy zaprzestajemy trzymania w ciele energetycznych blokad, organizm sam powraca do zdrowia.

 

Zdrowie - negatywy:

- problemy o podłożu psychicznym (depresje, brak wiary w siebie i inne)

- brak dostępu do Źródła siły życiowej; w efekcie: złe samopoczucie, choroba

- dolegliwości kobiece (zaakceptuj swoją kobiecość), bezpłodność, oziębłość

- ewentualna choroba może dotyczyć wpływu Uranu, a planeta ta dotyczy: systemu nerwowego, szyszynki, a także bakterii i enzymów.

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

XVII. GWIAZDA Nadzieja

 

Postacią reprezentującą tę kartę jest kobieta siedząca nad wodą lub nabierająca wodę dwoma naczyniami. W swojej symbolice przypomina nieco kartę Umiarkowanie. Na niebie widoczna jest duża gwiazda i kilka mniejszych. Ta duża, to gwiazda wieczorna, Wenus, która zsyła na nas błogosławieństwa i ofiarowuje pomoc. Dlatego kartę traktowano jako kartę miłości, którą symbolizuje Wenus. Lecz ta karta wyraża też magię. Gdyż magia jest miłością, a miłość magią. Miłość oczarowuje i wyzwala dotąd nieznane siły. W każdej talii traktuje się ją jako kartę atutową, ponieważ symbolizuje wszystko to, co dobre.

 

ZNACZENIE KARTY: ta karta symbolizuje opiekę bogiń miłości, począwszy od Isztar przez Izydę i Afrodytę aż po Wenus. Zawsze je czczono, a w trudnych czasach modlono się do nich. Do nich należy też Czarna Madonna oraz inne Madonny. Prócz tego Wenus symbolizuje wszelkie sztuki piękne, po prostu artyzm. Nazwa karty wskazuje na gwiazdę przewodnią, której wielu poszukuje w swoim życiu. Gwiazda przewodnia chroni miłość, ale wskazuje również na siły magiczne (świat ezoteryki). Tę gwiazdę możemy znaleźć, jak sądził Paracelsus na naszym wewnętrznym nieboskłonie. Ciała niebieskie znalazły odbicie w mitach; to w nich można spotkać takie postacie, jak Herkules czy Pegaz. Myśl, że gwiazdy kierują naszym losem jest tak stara jak myśl ludzka. Mistrz Eckhart powiadał: "Oko, przez które dostrzegam Boga, jest okiem, przez które On mnie widzi". Jaśniej i bardziej poetycko nie można wyrazić wzajemnej relacji pomiędzy ziemią a niebem, pomiędzy górą a dołem. A jednym z piękniejszych wyznań miłości jest stwierdzenie, że oczy naszego partnera życiowego świecą jak gwiazdy.

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: nadzieja jest siostrą wiary. Ten, kto wyzwoli się ze swych namiętności i błędów, otrzyma klucz do prawdziwej mądrości. Zobaczy wydobywający się z sanktuarium promień rozpraszający ciemności, zasłaniające przyszłość; promień ten poprowadzi go na ścieżce zbawienia. Nawet wobec najcięższych prób w życiu człowiek nie powinien nigdy niszczyć nadziei. Dzięki niej zbierze owoce swej wiary. Karta ta, wyrażająca sferę psychiczną i duchową, przedstawia zasady, które kierują harmonia światów. Przeciwstawia piękno i skończoną harmonię budowli boskiej - niedoskonałości budowli ludzkiej, która nigdy nie jest wolna od błędów i zawsze można ją zastąpić inną. Umieszczone wysoko na niebie gwiazdy są odbiciem pierwszej boskiej czynności: budowania kosmicznego źródła światła. W swym znaczeniu elementarnym Gwiazda przedstawia światło niebiańskie, które przekazuje człowiekowi wizję jutrzenki pokoju, nadziei i piękna, podtrzymując go w jego mozolnej pracy, przynosząc pomoc w chwilach upadku ducha i prowadząc poprzez zmienne koleje losu ku harmonii kosmicznej. Karta ta oznacza również osobę dobroczynną i przyjazną, stającą się pomocnikiem w realizacji planów pytającego. Karta ta, jedna z najbardziej łagodnych i szczęśliwych w Tarocie, przepowiada lepszy los, pomyślne działania na przyszłość, dobrodziejstwo, które często realizuje się w sferze miłosnej, w życiu uczuciowym. Gwiazda jest kartą najwyższej protekcji i opieki sił tajemnych.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: inspiracja artystyczna, pogoda ducha, równowaga.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta nadziei i protekcji na planie materialnym i duchowym. Jako karta równocześnie intelektualna i intuicyjna, wywiera szczęśliwy wpływ na wszystko, co ma związek z duchowością. Daje wiarę w siebie i w Opatrzność. Zaleca optymizm. Karta ta, podobnie jak Rydwan, wyraża równowagę fizyczną; jest łaskawa dla zmian miejsca pobytu i potomstwa. Dla artysty oznacza, że nadszedł czas twórczego działania W tym przypadku jest kartą powodzenia. Wsparcie Opatrzności, pomoc przyjacielska, powrót młodości, powodzenie w nowej dziedzinie. Odporność na chorobę lub nagłe wyzdrowienie.

 

źródło: satanorium.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początku układu:

Jeżeli karta Gwiazda ukaże się na początku układu, jej zadaniem będzie przygotowanie wróżącego do pozytywnych zmian duchowych i psychicznych, umocnienie lub odnalezienie wiary w Boga. Nadszedł koniec depresji i negatywnego myślenia, wróżący zacznie wierzyć we własne siły, możliwości i szczęśliwą przyszłość. Jego pozytywna energia, tak jak magnes, przyciąganie do niego pozytywnych i życzliwych ludzi, którzy pomogą mu w osiągnięciu jego marzeń. Miejsce niepewności i niezdecydowania wypełni konkretny plan. Jeżeli wróżący jest osobą w stanie wolnym, karta Gwiazda będzie informowała o nadejściu nowego związku, w którym będzie silne uczucie miłości po obydwu stronach. Jeżeli natomiast wróżący jest już związany z drugą osobą, będzie ona oznaczała umocnienie i poprawę istniejącego związku. Nadzieja na lepszą przyszłość przejdzie z marzeń do rzeczywiści. Wróżący może także mieć prorocze sny.

 

Pośrodku układu:

Ukazania się karty Gwiazda pośrodku układu, oznacza pozytywne zakończenie lub dużą poprawę w sprawach zdrowotnych. Wróżący lub bliska jemu osoba przeszła już ten krytyczny czas i jest na progu nowego, zdrowego etapu swojego życia. Jeżeli wróżący jest kobietą, która ma problemy z zajściem w ciążę, karta Gwiazda będzie sugerowała bardzo pozytywny okres i dużą szansę na pokonanie tego problemu. Jeżeli jedną z otaczających kart będzie karta 3 lub 9 Mieczy będzie ona sugerowała odrzucenie nałogów, alkoholu lub narkotyków, ponieważ wróżący jest w stanie bez specjalnych trudności pokonać swoją słabość.

 

Na końcu układu:

Położenie karty Gwiazda na końcu układu oznacza zasadniczą poprawę w sprawach zawodowych. Otaczające karty będą służyły pomocą w określeniu miejsca zmian. Jeżeli otaczającą kartą będzie Pustelnik lub 1 Mieczy, to oznaczać będzie bardzo pozytywną zmianę w miejscu pracy lub też zmianę pracy na lepszą. Jeżeli będzie to 4 Pałeczek, Arcykapłan czy 10 Mieczy pozytywne rezultaty w szkole lub pozytywne wyniki egzaminów. Jeżeli jedną z otaczających kart będzie karta Rydwan, właściwa interpretacja będzie - wyjazd w krótkim czasie, przynoszący dużo zadowolenia i satysfakcji. W otoczeniu kart 1,2,6,9 Monet zyski finansowe, wartościowy prezent.

 

Pozycja odwrotna:

Karta Gwiazda nie posiada w zasadzie negatywnej interpretacji, oprócz tego, że informuje wróżącego o nadchodzącym w czasie niepewności, wątpliwości i pesymizmu. Jej głównym zadaniem jest ostrzeżenie wróżącego przed pochopnym podjęciem decyzji. Sugeruje chwilowe zatrzymanie się w miejscu, dlatego że pokazały się nieoczekiwane przeszkody, które mogą zaszkodzić w realizacji planów na przyszłość.

 

A. Jaśniak

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months later...

gwiazda_waite_01.jpg

 

Żywioł: Powietrze

Znak zodiaku: Wodnik

Czakra: korony

Kolor: jaskrawoniebieski, żółty, fioletowy, purpurowy

Kryształ: onyks, topaz, szafir, ametyst

Metal: srebro, pierwiastek ołów i uran

Ciało: łydki, kostki u nóg, golenie, ukł. krążenia

Ćwiczenia: jogging

Pozycja w jodze: pozycja mostek.

 

Afirmacja: "Postępuję i komunikuję się zgodnie z Najwyższym Dobrem całego mojego Umysłu".

 

Tłumaczenie na podstawie strony: holisticchange.co

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months later...

2lw7t60.jpg

 

Znaczenie karty Gwiazda:

 

Karta w pozycji normalnej:

 

Nadzieja, wiara, wyzdrowienie, zapowiedź spokoju po burzliwym okresie, nowe, świeże pomysły, twórczość, możliwość zajścia w ciążę, zdolności artystyczne, prawdziwe piękno, relaks, spędzanie czasu w przyjemny sposób, harmonia, nowe uczucie, w związkach może oznaczać okres spokoju, zaufania, pełen ciepła, Gwiazda może wskazywać także na miłość platoniczną. W finansach może symbolizować dobre inwestycje, okres sukcesów, spełnienie w sferze zawodowej. Gwiazda to także oznaka równowagi, harmonii wewnętrznej, w pytaniach o zdrowie oznacza wielkie nadziej na wyzdrowienie, powrót do zdrowia, energię witalność, zdolności lecznicze. Gwiazda jest kartą ochronną, niweluje złe działanie kart sąsiednich, daje nadzieje na poprawę, po burzliwym okresie.

 

Karta w pozycji odwróconej:

 

Brak harmonii, zakłócenie spokoju, niewykorzystane szanse i talenty, brak motywacji, bezsenność, spadek formy, zastój w pracy, również w sprawach uczuciowych, nieodwzajemniona miłość, niedocenianie partnera/partnerki, dolegliwości kobiece, brak wiary w siebie.

 

Źródło: Tarot - Arkana Wielkie

 

Gwiazda - uzdolnienia artystyczne, talenty, szczere uczucie, oddani przyjaciele, szerokie kontakty, bogate życie towarzyskie, nadzieja, uzasadniony optymizm, dobry kontakt z uczuciami.

 

Gwiazda (odwrócona) - brak uzdolnień, zdrada przyjaciela, brak kontaktu z własnymi uczuciami, wąskie grono znajomych, utrata nadziei lub nadzieje bez pokrycia, niezadowolenie, pesymizm, zmęczenie.

 

Źródło: Alicja Chrzanowska - "Taror prosty i skuteczny"

 

Blaski: nadzieja, wiara, optymizm, szczęśliwa przyszłość, optymizm, siła życiowa, karta ochronna, wyzdrowienie, miłość, przyjaźń, zaufanie do losu, możliwość zajścia w ciążę, zdolności lecznicze i terapeutyczne, okres sukcesów.

 

Cienie: zwątpienie, utrata nadziei i wiary w sens życia, rezygnacja, pech w miłości, strach, pesymizm, nieszczęśliwa miłość, bezsenność.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

Tarot Miłości - Gwiazda

GwiazdaTo osoba wolna, spełniona i szczęśliwa. Łagodna jak baranek, ceniąca serdeczność bardziej niż łóżkowe akrobacje. 

Z talii tarota wyjmij 22 Wielkie Arkana. Pomieszaj je i potasuj. Następnie przełóż je lewą ręką „od siebie” na 3 stosiki. Zbierz w wachlarz. Teraz intensywnie pomyśl o wybranku (wybrance), wyobrażając sobie go/ją dokładnie, i wyciągnij jedną kartę. Symbolizuje ona partnera, ujawnia stan jego uczuć oraz podaje prognozę na przyszłość.

Jeśli będzie to Gwiazda – oto czego możesz się spodziewać

To istota życzliwa ludziom i światu, a przede wszystkim pogodzona sama ze sobą. Zawsze młoda duchem, czuje się zrealizowana i wolna. Akceptuje własną osobowość, wygląd zewnętrzny, seksualność. Wie, że ma prawo być tu i teraz dokładnie taka, jaka się urodziła. 

Jest pełna nadziei i wewnętrznej radości. Cechuje ją nieodparty optymizm, fantazja i energia. Przyjemnie z nią przebywać, ponieważ umie się cieszyć, zaś od życia oczekuje tylko dobrego, niezależnie od minionych doświadczeń. Pragnie miłego domu i dzieci. Tworzy pozytywne relacje z ludźmi. Nie przejdzie obojętnie obok nikogo, komu przydałaby się pomoc. 


W związku do szczęścia potrzeba jej uczuciowej harmonii. Miłość Gwiazdy przynosi spokój i ukojenie. Łagodna, ciepła, nigdy nie opuści, nie zdradzi swego partnera (partnerki). Nie wymieni go na młodszy i ładniejszy model. Nawet po pięćdziesięciu latach współżycia Gwiazda chętnie zabierze Cię na romantyczny spacer, obdarzy bukietem polnych kwiatów i ofiaruje miłosny wiersz. 

W łóżku jest tkliwa, taktowna, wyrozumiała. Bardziej zależy jej na wzajemnej serdeczności, oddaniu niż na gorącym seksie. Dzięki intuicji oraz wielkiej empatii potrafi stworzyć naprawdę udane małżeństwo. Możesz zaufać jej na wszystkich polach.

Karta odwrócona

Człowiek bezsilny wobec rzeczywistości. Charakteryzuje go brak wiary w siebie. Nie rozpoznaje i nie rozumie motywów własnego postępowania. Źle lokuje uczucia, systematycznie wiążąc się – w miłości i pracy – z nieodpowiednimi osobami. Trwoni talent. 

Nie rozwija zainteresowań. Bywa znerwicowana, płaczliwa. Arkan ten oznacza również koniec aktualnego uczucia albo po prostu nieszczęśliwą miłość.

Zródło astromagia.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...