Skocz do zawartości

20 - Sąd Ostateczny


Ismena

Polecane posty

XX Sąd ostateczny (Sąd, Zmartwychwstanie)

20.jpg.3cff2807e912687446aaf58581699b6c.jpg

 

Symbolika karty:

Nadszedł czas na ocenę sytuacji życiowej, bilans, konieczność zastanowienie się, co należy zrobić i dokonania ważnych zmian. Karta symbolizuje także wezwanie do działania, tworzenie nowego, cud, spełnienie, radość, wyzwolenie, powrót do zdrowia, świętowanie, zabawa, odrodzenie wewnętrzne, Boska opieka, przebaczenie.

 

Negatywne strony, które może symbolizować karta:

Konieczność zmian, nawet jeśli wiążą się one z uczuciem dyskomfortu, przeszkody w drodze do realizacji szczytnych celów, nowe doświadczenia, z którymi trzeba się zmierzyć, długo oczekiwana wiadomość nie nadchodzi, znaczne opóźnienia, brak perspektyw na przyszłość, zamknięcie na nowości, trzymanie się starych zasad, prawd, co nie jest w tym przypadku korzystne, nieumiejętność dostrzegania szans, jakie daje los, niewykorzystane możliwości.

źródło: magiakart.pl

 

XX Sąd ostateczny

 

W karcie Sąd Ostateczny możesz zauważyć – pozytywy:

- człowieka wiernego swym ideałom i wprowadzającego je w czyn

- mistrza; pozbawionego fanatyzmu przewodnika duchowego

- istotę, w której dokonało się wewnętrzne odrodzenie (taka istota wyzwoliła umysł z wszelkich iluzji i więzów]; osobę oświeconą posiadającą szeroką globalną świadomość (umysłem swym jest ona ponad wszelkim podziałem i oceną)

- istotę rozwijającą się duchowo, dokonującą weryfikacji swych minionych czynów poprzez ich osądzenie i jednorazowe rozliczenie z przeszłością

- jednostkę spełniającą swoją życiową misję (powołanie), wskazującą ludziom drogę do Boga i pomagającą im

 

W karcie Sąd Ostateczny możesz zauważyć – negatywy:

- nawiedzonego fanatyka narzucającego innym swój system religijno-filozoficzny

- szalonego głosiciela „dobrej nowiny", który nie mając kontaktu z realną rzeczywistością straszy ludzi sądem bożym, końcem świata, wiecznym po¬tępieniem (na karcie widzimy go w osobie anioła)

- jednostkę niechętną do jakichkolwiek zmian, duchowo martwą, nie zainteresowaną wyższymi wartościami, (na karcie: ludzie zasłaniający się przed głosem trąby)

- członków sekty lub jakiejś grupy religijnej głoszącej przepojone fanatyzmem idee

- rodzinę lub grupę ludzi tkwiącą w trudnej sytuacji

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- nadszedł czas na ocenę swej życiowej sytuacji i dokonanie istotnych zmian

- realizowanie w życiu wiary w prawo karmy („co posiejesz, to i żąć będziesz")

- świętowanie, wiec, demonstracja, rewolucja (w ludzkich sercach umrze stary system, a zrodzi się nowa ideologia)

- rozwiązanie trudnej lub konfliktowej sytuacji; po ciężkich przejściach nastąpi przełom, w wyniku, którego poczujesz się wyswobodzony; zmiany przy¬noszące ulgę

- nowy rozdział w życiu; podejmiesz decyzję, która zmieni Twe życie na lepsze

- moment rozliczenia się z wykorzystania możliwości, np. egzaminy na studia; dokonasz oceny swych dokonań w jakiejś dziedzinie; bilans związku (pracy, własnego postępowania)

- poszerzenie horyzontów mentalnych lub świadomości

- duchowe lub intelektualne przebudzenie; zmartwychwstanie; staniesz się nowym, odrodzonym wewnętrznie człowiekiem

- przeżycie jedności z całym światem i (lub) Boską Jaźnią

- trwałość, wieczność, nieśmiertelność

- sprawy ostateczne; zagadnienia dotyczące życia po śmierci, nieśmiertelności itp.

- efekty wcześniej podejmowanych działań, inwestycji

- wyjście z marazmu

- rozmowa prowadząca do pojednania i definitywnego wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień; rozwiązanie konfliktu; zdolności mediacyjne

- zaczniesz realizować wielkie plany, które od dawna czekały na spełnienie

- otrzymasz dobrą radę (ze strony konkretnej osoby lub jako głos wewnętrzny)

- nowina, nagła wiadomość

- będziesz zgłębiał (głosił) zasady wiary lub wiedzę duchową bez fanatyzmu

- poczujesz wsparcie i działanie Siły Wyższej (Bożą opiekę)

- powołanie do służby Bogu i ludziom; wiara w posiadanie życiowej misji

- przebaczenie; uwolnienie od przeszłości

- odzyskanie wolności; wyjście z opresji; rozwiązanie problemu

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- zlekceważenie wiadomości lub dobrej rady; będziesz czekać na wieści, lecz one nie przyjdą; źle odbierzesz jakieś informacje; donos, fałszywe pomówienie, oszczerstwa

- niekomunikatywność; zamknięcie na porozumienie z ludźmi spoza pewnego kręgu; będziesz głuchy na pewne prawdy; pominiesz istotne fakty; błędna ocena istniejącego stanu

- niechęć, by spojrzeć prawdzie w oczy i otwarcie przyznać się do czegoś

- kłamstwo; zniekształcanie prawdy; informacje przesadzone, wyolbrzymione

- obawa przed oceną; silna krytyka; przejmujesz się tym, co ludzie o Tobie mówią; zła ocena; zruganie (podczas sądu ostatecznego ocenie ma podlegać nasze postępowanie)

- Ty sam lub ktoś inny sieje plotki

- jakieś zdarzenie rozegra się na oczach łudzi

- pozwolisz, aby szanse odeszły i nie zostały wykorzystane; wyrzuty sumienia z powodu straconych okazji; konsekwencje błędów lub niewykorzystanych okazji

- uparte trzymanie się starych prawd (jednego stałego miejsca); niechęć do¬konania zmian; zamknięcie na nowe możliwości (prawdy, na nowe korzystne miejsce dla rodziny)

- zastygnięcie na jednym poziomie świadomości (w jednej starej roli lub na jednym szczeblu drabiny społecznej)

- odmowa podjęcia nowych kroków w jakiejś dziedzinie

- środowisko złych ludzi (zwłaszcza w połączeniu z kartą Diabeł); presja psychiczna ze strony pewnej grupy; podstęp; ktoś będzie pokazywał Ci złą drogę

- niedostrzeganie szerokich możliwości lub dróg wyjścia z problemu (ludzie w grobach zasłaniają oczy, nie widzą szerokiej przestrzeni wokół nich)

- brak kontaktu z doskonałą, wszechmocną częścią siebie; odmowa przyjęcia jakichś duchowych prawd

- zamieszanie z powodu nagłego zdarzenia; pożar (anioł z karty bije na alarm)

- zamknięcie w sprawach domu i własnych potrzeb

- lekceważenie innych ludzi lub przeciwnie: przejmowanie się opinią otoczenia

- mienisz siebie duchowym mistrzem lub pośrednikiem między Bogiem a ludźmi; czy jednak nie zapomniałeś, że inni ludzie, to Ty sam, tylko odgrywają¬cy inne role?

- lęk przed życiem pełną piersią, całym sobą

- asekurowanie się; unikanie konfrontacji z wyższymi potrzebami oraz ze swą pierwotnie doskonałą boską naturą

 

Miłość, uczucia - pozytywy:

- poznasz przyszłego partnera w grupie ludzi

- okres przełomowy, w którym wyjaśni się, czy zostaniecie małżeństwem lub czy sprawdzicie się jako para; kulminacyjny moment w związku, od którego zostanie wytyczony nowy kurs

- odrodzenie się związku (w miejsce dawnej rutyny wkroczy świeży powiew uczuć)

- Anioł z karty nawołuje, abyście dokonali radykalnych zmian oraz wyszli ze skorup ról, jakie od dłuższego czasu odgrywaliście pomiędzy sobą

- obecny układ w związku stwarza możliwość dokonania duchowej i moralnej odnowy

- szansa na odzyskanie zgody dzięki przebaczeniu i wyjściu ku partnerowi

- rozwód lub małżeństwo - to, co okaże się dla Ciebie w przyszłości bardziej korzystne

- szczęście rodzinne

- narodziny dziecka

- potężne zmiany w związku lub sprawach rodzinnych

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- jedno z partnerów wyrywa się ku zmianom, lecz drugie pozostaje na starych pozycjach

- sytuacja w związku znalazła się w punkcie krytycznym; należy albo dokonać radykalnych zmian w istniejącej relacji z partnerem, albo się rozstać

- kłótnie w rodzinie; agresja, szamotanina; żywioł ognia przejawi się tu w postaci agresji i zniszczenia rodzinnego ciepła, harmonii

- niedostępność; zamknięcie na uczucia; chłód emocjonalny; bronienie się przed płynącymi od drugiej osoby uczuciami

 

Finanse, praca, nauka:

- bilans wyników pracy; zmiana dotycząca Twojego zawodu, np. przeniesie¬nie w inne miejsce

- otrzymanie dobrej pracy

- zakończenie pracy i przejście na emeryturę (kojarzone z zyskaniem wolności)

- będziesz świętował coś w gronie znajomych z pracy; zebranie, konferencja

- pozwolisz na ujawnienie się większej liczby możliwości (dóbr, źródeł, okazji), niż miało to miejsce do tej pory

- może Anioł z karty nawołuje do zmiany miejsca pracy (lub zamieszkania)

- zaangażujesz się w jakąś pracę z ludźmi

- ogłoszenie woli zmarłego w obecności rodziny (możliwość otrzymania spadku)

- otrzymasz wiadomość o wynikach egzaminu lub o tym, czy dostałeś się na uczelnię (do pracy)

początek studiów (osoby na karcie, to nowi znajomi spośród absolwentów uczelni, także nowi nauczyciele i wykładowcy)

 

Zdrowie - pozytywy:

- powrót do zdrowia

- nagłe wyzdrowienie graniczące z cudem

- dobre wyniki badań; otrzymanie diagnozy lekarskiej

- lekarz wypisze Cię ze szpitala; przewiezienie do innego ośrodka zdrowia; dobre skutki zmiany szpitala lub metod leczenia

 

Zdrowie - negatywy:

- problemy psychiczne lub związane z nerwami (może słyszysz dźwięki, które nie istnieją, albo drażni Cię hałas); nadwrażliwość; kłopoty z uszami

-potrzeba wyspowiadania się w chorobie lub wyjaśnienia nieporozumień z bliskimi

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

XX. SĄD Zmiana nieoczekiwane i szczęśliwe rozwiązanie sytuacji

 

Często nosi nazwę Sądu, rozumianego jako Sąd Ostateczny, ale chrześcijańskie zabarwienie tego pojęcia nie wydaje się właściwe dla tej karty. W Tarocie egipskim karta ta określana jest jako The Rising oj The Dead, a więc zmartwychwstanie po śmierci, co jest szczególnie trafne. I tak z grobów wyłaniają się mumie (w kulturze egipskiej) lub nagie postacie. Wszystkie zmartwychwstałe dusze, a tylko o nie tu chodzi, cieszą się, gdyż są o krok bliżej swego celu do ponownego wcielenia się.

 

ZNACZENIE KARTY: karta ta symbolizuje zawsze początek, obojętnie po czym on następuje. Ale karta nie symbolizuje zmartwychwstania po śmierci! W swoim życiu umieramy wielokrotnie, po to, by życie mogło toczyć się dalej. Każdy odcinek jest śmiercią, każda zakończona miłość, każde rozstanie. Ale nigdy nie jest to kres, gdyż nasze życie idzie naprzód w tym lub innym kierunku. Zmartwychwstanie nie ma nic wspólnego z Sądem Ostatecznym, lecz jedynie z tą częścią nas, która po zakończeniu pewnego etapu żyje dalej innym życiem. To jest treścią naszego życia, każde doświadczenie zmienia nas, nawet jeśli nie zauważa tego początkowo nasza świadomość. Tak należy rozumieć Zmartwychwstanie i Sąd. Dlatego właśnie traktowano tę kartę jako najważniejszą w Tarocie.

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: Karta ta przedstawia symbolicznie nieuchronne wkroczenie planu boskiego w świat materii w celu osądzenia zgromadzonych doświadczeń. Nazwa karty Sąd nie odnosi się do pojęcia ludzkiej sprawiedliwości; mówi ona o konieczności samooceny, które człowiek musi dokonać wykorzystując swoje zdolności mentalne. W swym znaczeniu elementarnym Sąd przedstawia człowieka zbudzonego ze snu w materii przez obecny w nim pierwiastek boski, który inspiruje go do analizy swego wnętrza. W interpretacji należy brać pod uwagę rewolucyjny sens tej karty. Informuje ona o wpływach i zdarzeniach mających nastąpić natychmiast; jest to jedyna karta Tarota zawierająca przekaz tego rodzaju.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: głęboki intelekt. Prawość, umiłowanie piękna. Talent twórczy. Witalność. Zdrowie.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta zapowiada nowiny, które mogą być dobre albo złe, w zależności od kart sąsiednich. W odpowiedzi na pytanie o powodzenie jakiegoś planu albo dzieła artystycznego wróży sławę, a przynajmniej powodzenie. Natomiast w towarzystwie kart Kochankowie albo Wieża zawiadamia o przykrej scenie małżeńskiej, o burzliwym sporze. Podstawowe znaczenie tej karty jest dobroczynne. Wskazuje ona na moment przemiany idei w działanie. Zapowiada ruch naprzód, realizację, nieoczekiwaną zmianę w najbliższej przyszłości, pozostającą często poza świadomym zamiarem albo wolą pytającego. Sąd, karta realizacji materialnej, jest równocześnie kartą pierwiastka duchowego. Przynosi nieoczekiwane objawienia, często religijne, które przyczyniają się do ewolucji duchowej lub do osiągnięcia szczęścia w jego aspekcie ziemskim. Pracujcie, podejmujcie trud, mówi ten arkan, a będziecie zbierać owoce swej pracy.

 

źródło: satanorium.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Syrena

Na początku układu:

Karta Sąd na początku układu, informuje o nowym etapie życia zaczynającego się dla wróżącego. Wróżący będzie w stanie wyciągnąć pozytywne wnioski z przeszłości. Karta Sąd zwłaszcza w tej pozycji, oznacza zakończenie negatywnego okresu. Nowy i bardziej pozytywny czas nadchodzi dla wróżącego. W zależności od otaczających kart, Sąd może także informować o zbliżającej się satysfakcji osobistej, np.: o podwyżce płacy, promocji, pozytywnym załatwieniu transakcji, itp.

 

Pośrodku układu:

Pozycja karty Sąd pośrodku układu odnosi się do spraw prawnych. W związku z tym, jeżeli wróżący przygotowuje się do obojętnie jakich spraw związanych z sądem, policją lub urzędowym domem, będzie ona sugerowała pozytywne rozwiązanie. Takie samo znaczenie jest, jeżeli wróżący czeka na ogłoszenie decyzji lub wyroku. Pozycja karty Sąd oznacza nie tylko koniec, ale także początek z czystym sumieniem. Jeżeli jedna z otaczających kart, jest kartą mówiącą o stracie finansowej, karta Sąd będzie informowała o możliwości jej odzyskania.

 

Na końcu układu:

Karta Sąd na końcu układu, zajmuje się sprawami uciążliwych zobowiązań i odpowiedzialności które są kłopotliwe dla wróżącego. Przykładem takiego położenia może być długotrwała choroba czy rekonwalescencja wróżącego lub bliskiej mu osoby. Karta Sąd w tej pozycji, będzie informowała o szybkim i pozytywnym zakończeniu istniejącego problemu. Drugie znaczenie karty Sąd, w końcowej pozycji odnosi się do starych planów czy też projektów, które zostały odłożone lub też wycofane ze względu na słabość wróżącego. Sugestia karty Sąd będzie: uwierz w siebie, dlatego, że masz wszelkie szanse na osiągniecie sukcesu. Wiara, wytrwałość, praca przyniosą ci zyski i zadowolenie.

 

Pozycja odwrotna:

Karta Sąd, w negatywnej pozycji, również odnosi się do zakończenia jednego etapu życia i rozpoczęcia drugiego, nie daje ona jednak wróżącemu możliwości nauki, większej poprawy lub zadowolenia. Wróżący sam będzie winny swoim problemom zawodowym czy osobistym. Jego egoistyczne i samolubne postępowanie przyniesie mu tylko kłopoty i straty. Co do spraw prawnych, będzie oznaczać negatywne zakończenie. Rozwód, straty finansowe, problemy w sprawach intymnych, pogorszenie zdrowia, wypadek, straty, możliwość utraty pracy, brak satysfakcji osobistej i zawodowej, depresja.

 

A. Jaśniak

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 6 months later...

universal-grand-trumps-05559.jpg

Żywioł: Ogień

Planeta: Pluton

Czakra: korony

Kolor: czarny, biały, ciemnoczerwony, szkarłatny, pomarańczowy

Kryształ: dysten (cyjanit), mołdawit, meteoryt, labradoryt, obsydian śnieżny

Metal: wolfram, tytan

Ciało: proces umierania, oczyszczania, pozbywania się

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia, których celem jest totalna transformacja ciała, bardziej niż dobre samopoczucie. Np. spalanie tkanki tłuszczowej w kulturystyce i późniejsza regeneracja tkanek organizmu.

Pozycja: leżenie twarzą do ziemi

 

Afirmacja: Codzienne wybory, jakie podejmuję, pozostają w zgodzie z moim Celem Życiowym".

 

Tłumaczenie na podstawie strony holisticchange.co

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 5 months later...

34j7zfp.jpg

 

Znaczenie karty Sąd Ostateczny:

 

Symbolika karty:

 

Nadszedł czas na ocenę sytuacji życiowej, bilans, konieczność zastanowienie się, co należy zrobić i dokonania ważnych zmian. Karta symbolizuje także wezwanie do działania, tworzenie nowego, cud, spełnienie, radość, wyzwolenie, powrót do zdrowia, świętowanie, zabawa, odrodzenie wewnętrzne, Boska opieka, przebaczenie.

 

Negatywne strony, które może symbolizować karta:

 

Konieczność zmian, nawet jeśli wiążą się one z uczuciem dyskomfortu, przeszkody w drodze do realizacji szczytnych celów, nowe doświadczenia, z którymi trzeba się zmierzyć, długo oczekiwana wiadomość nie nadchodzi, znaczne opóźnienia, brak perspektyw na przyszłość, zamknięcie na nowości, trzymanie się starych zasad, prawd, co nie jest w tym przypadku korzystne, nieumiejętność dostrzegania szans, jakie daje los, niewykorzystane możliwości.

 

Źródło: Tarot - Arkana Wielkie

 

Sąd Boży - harmonijne relacje w rodzinie, porozumienie, wyrozumiałość, spotkanie rodzinne, szczęście rodzinne, dojrzały system wartości, pozytywne zmiany w światopoglądzie i filozofii życiowej.

 

Sąd Boży (odwrócony) - kłótnie i nieporozumienia w rodzinie, nadopiekuńczość, system wartości utrudniający życie, niemożność rozwikłania problemu, lekceważenie innych, problemy z bliskimi osobami.

 

Źródło: Alicja Chrzanowska - "Tarot prosty i skuteczny"

 

Blaski: przebudzenie do życia, renta, emerytura, bilans życia, podążanie do Boga, rozważania na temat życia i śmierci, narodziny dziecka, powrót do zdrowia, poważne zmiany w życiu niosące ulgę, nadzieja, dobroć.

 

Cienie: strach przed zmianami, strach przed śmiercią, strach przed życiem, odmowa podjęcia koniecznych decyzji, brak Boga w życiu, zastygnięcie w uporze.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...
 • 11 months later...
 • 1 month later...

Tarot Miłości - Sąd

ZmartwychwstanieOsoba spod tej karty dzielnie stawia czoła problemom. Nie odkłada niczego na potem, a na dodatek jest nieziemsko tolerancyjna. 

Z talii tarota wyjmij 22 Wielkie Arkana. Pomieszaj je i potasuj. Następnie przełóż je lewą ręką, od siebie, na trzy stosiki. Zbierz w wachlarz. Teraz intensywnie pomyśl o wybranku/wybrance, wyobrażając sobie go/ją dokładnie, i wyciągnij jedną kartę. Symbolizuje ona partnera, ujawnia stan jego uczuć oraz podaje prognozę na przyszłość.

Jeśli będzie to Zmartwychwstanie – oto czego możesz się spodziewać

Osoba, o której myślisz, jest uczciwa, wyrozumiała i niezwykle samoświadoma. Swoją mądrość życiową zawdzięcza pracy nad sobą oraz właściwemu wykorzystaniu egzystencjalnych doświadczeń. Zazwyczaj skupia się na sprawach duchowych, religii, sztuce bądź filozofii. 

Pragnie realizować wzniosłe idee, jednak nie usiłuje nikogo przekonywać do własnego systemu wartości. Nie lubi niczego odkładać na potem. Sporo przeżyła, ucząc się także na popełnionych błędach, teraz więc nie ucieka przed problemami. Swoją ścieżką kroczy bez strachu. Wie, że ma prawo do wolności, spokoju i poszanowania. Potrafi się odradzać i zaczynać od nowa. Jest otwarta na zmiany. Sobie i innym stwarza poczucie bezpieczeństwa.


W przyjaźni i miłości buduje silne więzi. Kocha akceptująco. Można powierzyć jej każdą tajemnicę i wyspowiadać się z win. Z pewnością nikogo nie potępi, lecz będzie starała się zrozumieć, co się stało i dlaczego. Przebaczy, ale – w przeciwieństwie do Księżyca – nie rozgrzesza w nieskończoność. 

Zawsze rozpozna, czy partner chce nią manipulować. Od ludzi próbujących ją zaszufladkować spokojnie się uwalnia. Konflikty rozwiązuje dzięki mediacji. 

Karta odwrócona

Charakteryzuje człowieka fanatycznego, zablokowanego uczuciowo i – niejednokrotnie – niedostosowanego społecznie. Osoba ta nie dogaduje się z bliskimi, zwłaszcza z dziećmi. Ma mnóstwo nierealnych oczekiwań i nie umie skorzystać z pomocy. W najlepszym przypadku ta miłość skończy się separacją.
Zródło astromagia.pl

 

 
 • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 8 months later...
 • 2 months later...

Świat to ostatnia karta tarota należąca do Arkanów Wielkich oznaczana liczbą dwadzieścia jeden. Powszechnie jest uważana za jedną z lepszych, bardziej szczęśliwych kart, jakie mogą się pojawić w rozkładzie. Wiąże się z dokonaniem odpowiedniego wyboru, radością i szczęściem, ale również z ważnymi zmianami oraz zakończeniem pewnego życiowego etapu.

 

Karta tarota Świat - wygląd karty - Często w centralnej części karty tarota Świat widoczna jest tańcząca postać. Często jest ona naga, a otacza ją wieniec. Na wieńcu widnieją różne postaci lub symbole, na przykład znaki Ewangelistów. Symbole, jakie mogą znajdować się na karcie Świat to między innymi lew, orzeł, wół czy anioł. Na niektórych kartach postać znajdująca się w centrum karty podtrzymuje Ziemię.

 
Świat - znaczenie karty - Świat to karta, która w pozycji normalnej symbolizuje pomyślne zakończenie spraw, rozwiązanie dręczących osobę śniącą problemów, osiągnięcie sukcesu, zwycięstwo, a także zyskanie uznania i poklasku. Karta może symbolizować również zakończenie pewnego ważnego etapu i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Nowa sytuacja początkowo może wywoływać zagubienie i lęk, ale w końcu zmiany, jakie się dokonały wyjdą nam na dobre. Być może czeka Cię zakończenie związku albo utrata pracy, jednak pamiętaj, że to tylko chwilowe trudności, które za jakiś czas miną, a Ty poczujesz się dużo lepiej.

Świat oznacza także wielką radość, osiągnięcie wyznaczonego celu, doskonalenie się w danym zakresie, zdobycie prestiżowej nagrody, zaszczyty, spotkanie idealnego partnera, udaną karierę zawodową albo wyjazd w daleką, najprawdopodobniej zagraniczną, podróż.

Niektóre osoby czytające z kart tarota dopuszczają występowanie zarówno kart w pozycji normalnej, jak i odwróconej. Jeśli karta pojawia się w rozkładzie w pozycji odwróconej, należy zwrócić uwagę na negatywne aspekty związane z daną kartą. Karta Świat w pozycji odwróconej może zwiastować pojawienie się poważnych przeszkód, które opóźnią realizację założonego celu. Może to być również wewnętrzna blokada, która uniemożliwia w pełni efektywne działanie i dążenie do celu.

Świat w negacji czasami oznacza, że osoba pytająca często myśli negatywnie, nie może działać swobodnie, jest zniechęcona, nie ma motywacji do działania albo to, co robi nie przynosi pożądanych efektów. Ta karta w pozycji odwróconej w niektórych sytuacjach jest wyrazem tego, że pytający ma zbyt duże wymagania i oczekuje więcej niż może dostać lub osiągnąć.

 

Świat - znaczenie w towarzystwie innych kart

Mimo tego, że karta Świat kojarzy się pozytywnie i zazwyczaj zapowiada dobry obrót spraw, jej interpretacja nie zawsze jest tak prosta i oczywista. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, na którym miejscu karta występuje w rozkładzie tarota.

 • Karta, która występuje w rozkładzie na pierwszym miejscu jest kartą główną, w związku z czym daje największą ilość informacji o problemie, z którym przychodzi osoba pytająca. Ważne jest, aby zinterpretować tę kartę jak najpełniej, ponieważ przez jej pryzmat należy odczytywać znaczenie innych kart.
 • Karta na drugim miejscu wskazuje na negatywne aspekty danej sprawy, pokazuje czego należy się wystrzegać i na co uważać.
 • Trzecia karta w rozkładzie podpowiada, jak należy postąpić w danej sytuacji, co zrobić albo jaką podjąć decyzję.
 • Karta znajdująca się na czwartym miejscu odpowiada z kolei na pytanie, co by się stało, gdyby zaniechać jakichkolwiek działań. Ta karta mówi również o naszych ograniczeniach, złych wspomnieniach z przeszłości oraz zgubnych nawykach.
 • Piąta karta dotyczy otoczenia osoby pytającej, a przede wszystkim bliskich jej ludzi. Karta ta może oznaczać zarówno przyjaciół, jak i wrogów.
 • Szósta karta w rozkładzie tarota pokazuje to, co nadchodzi. Ta karta dotyczy jednak przyszłości, która wynika z naszych planów, celów i zamiarów, a więc jest ściśle związana z naszym działaniem. W związku z tym, że szósta karta pozwala poznać przyszłość, często można nie odkrywać już następnych kart.

Oprócz miejsca występowania danej karty, bardzo ważne są otaczające ją karty. W przypadku karty Świat bardzo ciekawa jest sytuacja, gdy występuje ona razem z negatywnymi kartami, takimi jak na przykład Śmierć. W takiej sytuacji nie należy interpretować karty Świat jako zapowiedzi tego, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Jeżeli w rozkładzie wystąpi połączenie kart Świat oraz Śmierć, należy się spodziewać przejściowych problemów albo konieczności podjęcia ważnej decyzji. Poza tym, trzeba być przygotowanym na to, że w naszym życiu wydarzy się coś, co będzie początkowo trudne, bolesne, przysporzy nam bólu i cierpienia, jednak po pewnym czasie zauważymy, że to, co się stało było dobre.

 

źródło: horoskopy.gazeta.pl/horoskop/

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 7.10.2019 o 20:11, Lady-Blue napisał:

Jakie zawody może wskazywać ta karta ? Czy może być to nauczyciel ?

Pozdrawiam 🙂

Ta karta może wskazywać, jak sama nazwa pracę w wymiarze sprawiedliwości, może też opisywać jakieś terapie czyli może psycholog, psychoterapeuta, jakaś poradnia lub jakieś miejsce oczyszczania organizmu, a także gabinet lekarski lub bioenergoterapeuty. Sąd to oczyszczenie, to nowy etap, to rozrachunek za swoje czyny.

 • Lubię! 1

0girl_witch.gif.d551843d651a3d222daca21637f5946b.gif

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...