Skocz do zawartości

21 - Świat


Ismena

Polecane posty

XXI Świat

21.jpg.5918ec22e4cf2250d0ddc445d624b4ac.jpg

 

Symboliczne znaczenie karty:

Koniec cyklu, szczęśliwe zakończenie spraw, stan doskonały, spełnienie marzeń, wyzwolenie, zwycięstwo, wielka radość, osiągnięcie celu, sława, wielkie uznanie, znalezienie swojego miejsca na świecie, duże perspektywy, odkrycie prawdy, które przyniesie ulgę, osiągnięcie doskonałości w danej sprawie, dziedzinie, zmierzanie ku udanej karierze, uzyskanie nagrody, zaszczyty, wyróżnienia, kontakty z zagranicą, wyjazd w daleką podróż, związek idealny.

 

Karta w pozycji odwróconej:

Przeszkody w działaniu, blokady, stagnacja, zbyt wysokie oczekiwania i niemożność osiągnięcia celów, negatywne myślenie, brak swobody działania, zniechęcenie, brak efektów, sukces, który nie cieszy.

źródło: magiakart.pl

 

XXI Świat

 

W karcie Świat możesz zauważyć – pozytywy:

- istotę oświeconą i potrafiącą urzeczywistniać ten stan w świecie przejawionym (czyli każdego z nas, każde żywe stworzenie) - Jaźń nieśmiertelną, wieczną, nie podlegającą żadnym ograniczeniom poza tymi, które sama sobie narzuci, spełnioną, szczęśliwą, nie uwarunkowaną; osobę, która wykraczając poza wszelkie ograniczenia dotarła do celu swych poszukiwań

- Jaźń dostrzegającą wszystko globalnie, z szerszej perspektywy

- jednostkę wszechstronną, robiącą w życiu to, co lubi, potrafiącą doprowadzić do końca każdą sprawę i powiązać ze sobą różne (nawet sprzeczne ze sobą) zagadnienia

- istotę, która zyskała wolność (np. wyzwoliła się spod ograniczeń, kanonów, wiążących reguł, problemów, choroby)

- osobę niezależną finansowo lub wolną stanem

- silną osobowość; jednostkę mogąca być wzorem do naśladowania dla innych

- osobę na wysokim stanowisku bądź posiadającą wyższy stopień naukowy

- jeśli w niedługim czasie będziesz organizować Komunię dziecka czy wesele albo zamierzasz uczestniczyć w innym przełomowym zdarzeniu, to karta Świat określa Ciebie (będziesz się zajmować wszystkim i wszystkimi godząc ze sobą wszystkie obowiązki)

- osobę pozostającą poza rodzinnym krajem lub dla której każde miejsce świata jest domem (potrafiącą odnaleźć wszędzie bezpieczeństwo i spełnienie swych potrzeb)

- istotę żyjącą w harmonii z ludźmi i tą częścią otoczenia, które nazywa swoim światem (rodziną, gronem przyjaciół, współpracownikami)

- osobę, która znalazła swoje miejsce w życiu i świecie

- człowieka, który w swych intelektualnych (duchowych) poszukiwaniach wykracza poza schematy i ogólnie przyjęte prawa

- kobietę szczęśliwą, spełnioną, swobodną, zadowoloną z siebie, potrafiącą cieszyć się życiem i swoim ciałem

- człowieka sukcesu, któremu w życiu się szczęści, ponieważ dostrzega wokół siebie nieograniczone możliwości i dostatek dóbr, a przy tym na bieżąco z nich korzysta

- osobę, która obecnie zamyka stary etap życia i wkracza w nowy

- jednostkę aktywną, spontaniczną, lubiącą tańczyć i bawić się życiem

 

W karcie Świat możesz zauważyć – negatywy:

- w połączeniu z kartą Księżyc: kobietę, która zamknęła się w sprawach domu i nie rozwija się intelektualnie ani duchowo, może też nie ma zbyt wysokich aspiracji

- osobę, która nigdzie nie wyjeżdża, nie doskonali się, nie rozwija, nie pozna¬je świata

- kogoś, kto zamknął się w swoim świecie, gdyż czuje się zniewolony, przy¬tłoczony mnóstwem spraw lub niespełniony

- istotę udającą radosną i beztroską, może nawet ostentacyjnie wybuchającą śmiechem, lecz poza tymi pozorami niezadowoloną z pewnej sfery swego życia; bywa że taki ktoś zachowuje się sztucznie, ponieważ stłumił w sobie ból i zawzięcie wypiera się istnienia problemu

 

Znaczenia ogólne - pozytywy:

- dotrzesz do celu swych poszukiwań (podróży, starań, zabiegów), dając sobie okazję do rozpoczęcia wszystkiego z całkiem nowego lepszego centrum

- szczęśliwe rozwiązanie i zakończenie spraw

- najwyższe szczęście, pełnia, spełnienie pragnień, radość, optymizm, zwycięstwo, osiągnięcie celu, jaki się wytyczyło, realizacja marzeń (cały świat realizuje Twoje marzenia)

- powodzenie, rozgłos, sława; wejście na szczyt swych poszukiwań, kariery itp.

- pogodzenie ze sobą wszystkich istotnych dla Ciebie spraw

- wyzwolenie, urzeczywistnienie niezależności i stanu bez ograniczeń

- akceptacja siebie; pozytywne nastawienie do świata i ludzi

- wieczne życie (świadomość swej nieśmiertelności i nieograniczonych perspektyw)

- poczucie jedni i harmonii ze światem (z kosmosem)

- znalezienie swojego miejsca w świecie i sensu istnienia (warto żyć dla samej przyjemności życia, tworzenia i doświadczania różnych stanów)

- chęć życia, radość życia, życie pełną piersią

- stan niczym nie uwarunkowanej szczęśliwości

- odejście starych trosk, rozwiązanie problemów

- jednorazowe zrozumienie wszystkiego, co się chciało wiedzieć; pełnia świadomości; szerokie horyzonty; zobaczenie spraw z góry i nabranie do nich dystansu

- duże perspektywy w danej dziedzinie

- kupno mieszkania (domu) lub wyremontowanie obecnego lokum

- podróże odbywane w celach naukowych bądź dla realizacji swych zainteresowań; daleka podróż, zwykle wyjazd za granicę; podróż po świecie

- Twój dom jest miejscem spotkań światowych ludzi

- kontakty z osobą (wieloma osobami) zza granicy

- zabawa, taniec, wesele

- swoboda działania

- osiągnięcie doskonałości w danej dziedzinie

- jedność jaźni (brak podziału na świadomość i podświadomość), wewnętrzne zespolenie

- otwieranie wiele spraw naraz i sprawdzanie własnej zaradności w wirze zdarzeń (równie dobrze możesz rozpoczynać nowe sprawy po zakończeniu starych, tym samym nie tworząc niepotrzebnych obciążeń)

 

Znaczenia ogólne - negatywy:

- stagnacja, utrata rozpędu, bezruch

- zamknięcie się w swoim świecie (wąskich zainteresowaniach); tryb życia: praca - dom

- ograniczenie ruchu; działanie podejmowane w obrębie pewnych sztywnych ram

- wąska świadomość nie pozwalająca na rozumienie duchowych prawd i dostrzeganie możliwości

- brak swobody działania; niewola; spętanie; pełnisz rolę więźnia jakiejś sytuacji

- skrępowanie; stawiasz sobie zakazy, że tego nie wolno, a tamto nie wypada, że w tej sytuacji Ci się nie uda, a tego nie potrafisz

- kłopoty i zmartwienia, w których się zapętliła(e)ś, zamotała(e)ś

- niezadowolenie z siebie i z życia; poczucie niespełnienia; nie dostrzeganie sensu w tym, co się robi lub w życiu ogólnie; niedostosowanie do sytuacji; poczucie, że dana sytuacja jest niewygodna, ograniczająca swobodę

- brak uznania i akceptacji; Twoje starania nie zostaną wystarczająco docenione

- sukces, który przychodzi późno i nie cieszy

- zmęczenie, zniechęcenie brakiem konkretnych efektów

- zbyt duży wysiłek i wkład energii w porównaniu z osiągnięciami

- niepotrzebne poświęcanie się dla miłości (partnera, dzieci, rodziny), z tego powodu poczucie niezadowolenia (zrezygnowałaś z własnych potrzeb i ambicji)

- brak radości życia; udawane radość i swoboda

- przykucie do jednego miejsca (brak kontaktu z nowymi ludźmi i światem)

- brak potrzeby dążenia do wyższych wartości; zamknięcie umysłu w wąskich ramach i niepozwalanie sobie na rozwój; zamknięcie przed wiedzą płynącą ze świata

- umysłowa ograniczoność; niechęć do zmian i postępu; ignorancja

- zgnuśnienie, niezadowolenie z życia i zachodzących w świecie zmian

- nie akceptacja siebie (swojego ciała), zasad panujących w świecie lub określonej sytuacji

 

Miłość, uczucia - pozytywy:

- harmonijny, idealny związek, w którym partnerzy rozumieją się bez słów, a przy tym przejawiają niezależność i bezwarunkową miłość

- partnerzy w swej obecności są nieskrępowani; swoboda w seksie; akceptacja swojego ciała; zdrowe podejście do seksu i ciała

- oboje lub jedno z kochanków przejawi siebie prawdziwego (bez masek i póz)

- odnalezienie się w świecie dwojga bratnich dusz

- odczucie jedni w związku (jakbyście byli jednym ciałem i jedną duszą)

- partnerka lub oboje kochankowie przejawiają swobodę, radość życia, spontaniczność, kreatywność i inne cechy, dzięki którym ich związek jest wiecznie żywy

- partnerzy potrafią się ze sobą wspaniale bawić (w życiu codziennym, bądź chodzą na dancingi, dyskoteki, wiele ze sobą przebywają)

- trwałe więzy lub przelotna znajomość (w zależności, jak odbierasz kartę)

 

Miłość, uczucia - negatywy:

- czujesz się samotna(y) i niespełniona(y) w związku, a może nawet zniewolona(y); zamiast cieszyć się miłością i życiem, nałożyłeś na siebie zbyt wie¬le obowiązków

- uwięzienie w jednym destrukcyjnym scenariuszu dla związku

- skrępowanie, wstydzenie się swego ciała, blokady seksualne

- jedna strona zdaje się czynić wszelkie starania w celu naprawy związku, tak naprawdę jednak jej czyny zamknięte są w niszczącym miłość schematyzmie (pozwól Waszemu związkowi, aby mógł rozkwitać własnym tempem, daj mu więcej swobody)

- partner może „uciec w świat" lub bawić się życiem nie uwzględniając potrzeb drugiej strony

 

Finanse, praca, nauka - pozytywy:

- sukces przynoszący korzyści materialne i zapewniający aprobatę otoczenia,

- swobodne i wolne od uprzedzeń czerpanie ze Źródła Nieograniczonego Bogactwa

- prosperująca świadomość (zgoda na korzystanie z hojności świata), umiejętność brania

- umiejętne prosperowanie pieniędzmi (gdy kobieta na karcie wydaje się sprytnie żonglować trzymanymi w dłoniach buławami)

- zaspokojenie ambicji; uznanie i docenienie pracy

- praca lub zajęcie, które się lubi, która daje satysfakcję i spełnienie

- człowiek nakłada na siebie mnóstwo spraw i obowiązków, lecz realizując je czuje się wartościowy, wszechstronny i spełniony

- powodzenie w nauce (duża wszechstronność, zdolność łatwego zapamiętywania i łączenia nowych informacji z już istniejącymi)

- otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub innego ważnego papierka (na karcie zamiast buław trzymanych przez tancerkę możesz zobaczyć zwinięte w rulon dokumenty)

 

Finanse, praca, nauka - negatywy:

- nie satysfakcjonująca praca

- zbyt małe do oczekiwanych korzyści finansowe, mała motywacja do działania

- sukces, któremu na początku przypisała(e)ś duże znaczenie, a potem postrzegła(e)ś go jako nic nie znaczący (taki sukces nie przyniesie zbyt dużych profitów)

 

Zdrowie - pozytywy:

- pełne zdrowie, wyzdrowienie

- idealnie funkcjonujący organizm (krew radośnie płynie w żyłach, oddech ożywia ciało)

- radość i chęć życia sprawiają, że w ciele płynie czysta świeża energia

- osoba chora do swego wyzdrowienia potrzebuje więcej przestrzeni życiowej, wolności i okazji do tego, by mogła robić to, co lubi

- wyzdrowienie dokonuje się szybko dzięki odzyskaniu chęci do życia i zna¬lezieniu celu, dla którego warto by było żyć

 

Zdrowie - negatywy:

- energia krąży w starych kanałach (ciągle ta sama), czego efektem może być silne osłabienie, a nawet choroba

- wyczerpanie z powodu nadmiaru spraw (Pytający nie może złapać tchu)

- ewentualne dolegliwości mogą być związane z: układem kostnym, zębami, skórą, śledzioną, pęcherzem moczowym (wpływ Saturna), a także z żyłami (krew jest symbolem radości życia; jeśli nie potrafimy się cieszyć życiem, robią się zatory); skleroza, odwapnienie kości

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie". (ze strony chomikuj.pl)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

XXI. ŚWIAT Wzniesienia, honory, Radość

 

Dwudziesta pierwsza karta jest ostatnią kartą Wielkich Arkanów. Najczęściej używaną nazwą jest nazwa Świat lub Wszechświat, w języku francuskim Le Monde, a w języku angielskim The World. W Tarocie egipskim karta ta ma nazwę Korona Magii. W czterech rogach karty rozpoznać zwierzęta symbolizujące cztery żywioły. Widoczne jest nawiązanie do symboliki astrologicznej. Pośrodku rysunku widzimy kobietę uosabiającą jedność kosmosu i człowieka. Ponieważ został osiągnięty ostatni z celów, czyli wspomniana wyżej jedność, kobieta tańczy pełna radości. Była to daleka i prawdę mówiąc niełatwa droga, ale opłacało się kroczyć tą stromą ścieżką. W Thoth Tarocie - karta świat jest przedstawiona jako kosmiczny taniec komunii centralnej postaci, dosiadającej węża.

 

ZNACZENIE KARTY: karta oznacza wewnętrzny pokój, pojednanie z wszystkimi trudnościami, które napotkamy w naszym życiu. Karta bywa również określana jako przystosowanie, co należy rozumieć jako przystosowanie się do porządku wszechświata. Jest najsilniejszą z kart, stawia kropkę nad i. Opisywany stan jest w gruncie rzeczy stanem idealnym, prawie nieosiągalnym w rzeczywistości. Dlatego przy interpretacji należy być nieco ostrożnym. Cztery pierwiastki w rogach, podkreślają harmonię czterech przeciwstawnych sobie żywiołów ziemi, ognia, wody i powietrza. Łatwiej medytować nad znaczeniem tej karty niż poddawać ją szczegółowej analizie. Karta ta stwarza harmonię i kiedy wybieramy ją jako kartę decyzji, nie potrzebujemy już żadnych wyjaśnień; natychmiast rozumiemy wynikające z niej konsekwencje i jesteśmy w pełni zadowoleni. Potwierdza to doświadczenie. Dla osoby stawiającej pytania świat jest uporządkowany, choćby tylko tymczasowo.

 

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: szczęście Maga zawiera się w owocu drzewa wiadomości dobrego i złego. Ten, kto będzie umiał panować nad sobą, aby uniknąć pokusy, będzie mógł zerwać ten owoc. Karta ta przedstawia symbolicznie oświecenie duchowe przynoszące równowagę elementów duszy. Symbolizuje doskonałość człowieka we wszechświecie, jego triumf nad materią, jego panowanie nad naturą. Świat następuje po karcie Sąd, która rozwija zdolności człowieka, przygotowując go do osiągnięcia szczytu rozwoju, zobowiązując go do dokonania osądu każdej inkarnacji. W znaczeniu ogólnym Świat symbolizuje doskonałą równowagę kosmosu i osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Karta ta stanowi ukoronowanie ewolucji symbolizowanej przez Tarota. W swym znaczeniu elementarnym Świat przedstawia człowieka, który osiągnął równowagę opierając się na pierwiastkach kosmicznych: Mądrości, Mocy Twórczej i Mocy Kształtującej i który realizuje swe możliwości w harmonii z prawami kosmicznymi. Jest to najbardziej dobroczynna karta Tarota. Jej obecność w rozkładzie wskazuje na zgodność (najczęściej nie uświadomioną) działań pytającego z planem boskim.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: dążenie do doskonałości. Siła mentalna i psychiczna. Inwencja twórcza, przenikliwość. Uczucia pozbawione egoizmu i zmysłowości. Miłość ludzkości. Inspiracja artystyczna.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: znaczenie tej karty jest zróżnicowane w zależności od tego, kogo dotyczy wróżba.

 

Jeżeli pytającym jest mężczyzna, przedstawia jego myśli. Jeżeli jest to kobieta, karta ta przedstawia raczej jej emocje. W przypadku analizy sfery materialnej karta ta traci większą część swej mocy. Zawsze jednak działa na korzyść pytającego, wprowadzając zgodność chwilowych przedsięwzięć i długofalowych zamierzeń. To dobroczynne połączenie zapowiada powodzenie we wszystkich sferach życia. Karta ta jest symbolem mądrości i umiaru. Opisuje człowieka, który wzbogacił się w najbardziej szlachetnym sensie we wszystkich dziedzinach, i który może rozdawać swoje dobra duchowe i materialne nie doznając zubożenia. Karta ta zapowiada najwyższy sukces i realizację pragnień. Pozwala pokonywać ,bez trudu wszelkie przeszkody, opromienia, oczyszcza i uszlachetnia karty sąsiednie. Bardzo pomyślna dla przyjaźni, miłości, poczucia bezpieczeństwa i zaszczytów. Wróży szczęście osiągnięte poprzez wysiłek, pracę, intelekt, zapowiada rozwój na wszystkich planach działalności ludzkiej. Jest kartą ewolucji, zrozumienia Dobra, Piękna, Prawdy. Uwalnia od przeciwności, przynosi wolność i niezależność. Jej obecność w najbardziej nawet niekorzystnym rozkładzie pozwala powiedzieć pytającemu, że nic nie jest stracone. Osoba, która wyciągnęła kartę Świat, nie musi obawiać się przyszłości, może wzmocnić swą aktywność i zwyciężyć przeciwności losu.

 

źródło: satanorium.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początku układu:

Karta Świat na początku układu będzie informowała wróżącego o sprawach osobistych - uczuciowych. Otaczające karty będą wskazywały osobą lub związek. Karta Świat w układzie nie tylko informuje o zbliżającej się poprawie, czy też usunięciu istniejących problemów, ale także daje znać, że związek ten czeka długa i szczęśliwa przyszłość. Innym przykładem może być sytuacja, w której wróżąca sobie osoba pragnie mieć potomka; ukazanie się karty Świat w układzie, informuje o rychłym spełnieniu jej marzeń.

 

Pośrodku układu:

Karta Świat pośrodku układu informuje o sprawach finansowych, zawodowych i urzędowych. Jej głównym zadaniem jest przygotowanie wróżącego do zbliżających się pozytywnych zmian. Trudna praca zostanie doceniona i wynagrodzona. Wróżący powinien być przygotowany do zysków finansowych. Zakończenie projektów. Nagroda. Pochwała. Pozytywne zdanie egzaminów i osobista satysfakcja i duma. Otaczające karty będą informowały o kierunku, do którego karta Świat będzie się odnosiła. Ukazanie się karty Świat w środkowej pozycji, informuje także wróżącego o nadchodzącym nowym, pozytywnym cyklu w jego życiu. To, co ty będzie chciał, będzie chciało ciebie i tylko troszkę czasu, i to dostaniesz.

 

Na końcu układu:

Ukazanie się karty Świat na końcu układu, daje znać o zmianach związanych z zamieszkaniem lub podróżą. Jeżeli otaczające karty będą informowały o zmianie domu, karta Świat będzie odnosiła się do nowego miejsca zamieszkania, które przyniesie wróżącemu dużo radości i zadowolenia. W wypadku kiedy otaczające karty będą sugerowały wyjazd, karta Świat będzie potwierdzeniem nadchodzącej, zyskownej, interesującej i dalekiej podróży. Dodatkową interpretacją karty Świat w pozycji końcowej, jest jej pozycja przy Asie Monet, informuje ona bowiem o bardzo dużych zyskach finansowych; wygrana, spadek czy też wyjątkowo zyskowna transakcja.

 

Pozycja odwrotna:

Straty finansowe, strach, niezadowolenie, brak wiary we własne siły, niecierpliwość, problemy rodzinne, strach przed zmianami, zaprzeczenie faktom. Nie trać wiary we własne siły, nic nie stoi w miejscu. Przy odrobinie cierpliwości jesteś w stanie pokonać wszystkie przeszkody i osiągnąć swój cel. Patrz na życie z pozycji wygrywającego a nie przegrywającego.

 

A. Jaśniak

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months later...

Karta_tarota_Swiat_21-169x300.jpg

Żywioł: Ziemia

Planeta: Saturn

Czakra: korzenia

Kolor: czarny, brązowy, szary

Kryształ: hematyt, czarny turmalin, brązowy jaspis, śnieżny obsydian, kwarc dymny, onyks, dżet, granat

Metal: ołów

Ciało: długowieczność, symptomy przeniesione z poprzedniego wcielenia

Ćwiczenia: każdy metodyczny system ćwiczeń narzucany sobie, starannie wykonywany w sposób regularny

Pozycja w jodze: pozycja drzewa

 

Afirmacja: "Rozpoznaję swoje osiągnięcia, czuję wdzięczność wobec wszystkich, którzy pomogli mi w drodze do realizacji celów i z pełną odpowiedzialnością rozpoczynam nową podróż - mając jasno sprecyzowane długofalowe cele".

 

Tłumaczenie na podstawie strony: holisticchange.co

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(zanczenie karty przydatne m.in. do interpretacji karty na pozycji 4. w tarotowym portrecie psychologicznym)

 

Znaczenie psychologiczne karty w polozeniu odwroconym: wszelkiego rodzaju fobie, kompleksy , urazy, zachowania kompulsywne, nerwice, lek przed tym, czy sobie w zyciu poradze, blokady, negatywne kody, strach przed nowoczesnoscia, skrajny konserwatyzm, odrzucanie wszystkiego, co zagraniczne.

 

cytat z ksiazki pt.: ,, Tarot. Podstawy''- Alla Alicja Chrzanowska

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months later...

21975g2.jpg

 

Znaczenie karty Świat:

 

Symboliczne znaczenie karty:

 

Koniec cyklu, szczęśliwe zakończenie spraw, stan doskonały, spełnienie marzeń, wyzwolenie, zwycięstwo, wielka radość, osiągnięcie celu, sława, wielkie uznanie, znalezienie swojego miejsca na świecie, duże perspektywy, odkrycie prawdy, które przyniesie ulgę, osiągnięcie doskonałości w danej sprawie, dziedzinie, zmierzanie ku udanej karierze, uzyskanie nagrody, zaszczyty, wyróżnienia, kontakty z zagranicą, wyjazd w daleką podróż, związek idealny.

 

Karta w pozycji odwróconej:

 

Przeszkody w działaniu, blokady, stagnacja, zbyt wysokie oczekiwania i niemożność osiągnięcia celów, negatywne myślenie, brak swobody działania, zniechęcenie, brak efektów, sukces, który nie cieszy.

 

Źródło: Tarot - Arkana Wielkie

 

Świat - podróż zagraniczna, kontakty z obcokrajowcami, poszerzenie horyzontów umysłowych, pojawienie się nowych możliwości, nowoczesność, ekspansja, szczęście, brak problemów, zdrowie psychiczne.

 

Świat (odwrócony) - blokady, niemożność znalezienia wyjścia z sytuacji, fobie, nerwice, porażka z własnej winy, kłopoty przez obcokrajowców, niemożność wyjazdu za granicę, autodestrukcja.

 

Źródło: Alicja Chrzanowska - "Tarot prosty i skuteczny"

 

Blaski: radość, optymizm, spełnienie, największe szczęście, sukces, akceptacja siebie takim, jakim się jest, znalezienie swojego miejsca na ziemi, swojego celu i sensu życia, umiejętność cieszenia się z życia, realizacja celów, marzeń, planów; zdrowie, wyzdrowienie, sukces, powodzenie, zakończenie podróży, szczęśliwe zakończenie spraw.

 

Cienie: zamknięcie się w swoim świecie, uwięzienie przez kogoś lub w jakiejś sytuacji, znalezienie się w pułapce, stagnacja, zawód, porażka, okres kłopotów i zmartwień, brak akceptacji siebie, satysfakcji w życiu, z tego kim się jest, co się robi, negatywne myślenie.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Zaczerpnięte z ezoforum.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

Co powiecie o tej karcie na początku portretu parnerskiego?

Poznaliśmy sie po rozstaniach, później on wyjechał zagranice, teraz ja wyeżdżam i on chyba też, nawet mieliśmy w planach razem jechac ale sie potoczyło inaczej.

Na końcu układu mamy bodajże rydwan przy rydwanie, no i moc :)

Jeszcze sąd ostateczny gdzies po drodze. To chyba dobre karty, ale ja sama podjęłam wybór, że kocham mojego byłego partnera no i robię wszystko aby do niego wrócić :)

  • [...] Nadie puede detenerte

Si tu tienes fé

No te quedes con tu nombre escrito en la pared

En la pared...[/list:u]

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

Tarot miłości - Świat

Ma władzę, pozycję i pieniądze. Na dodatek jest szczery i kochany. Nie podcina też skrzydeł innym.

Z talii tarota wyjmij 22 Wielkie Arkana. Pomieszaj je i potasuj. Następnie przełóż je lewą ręką, od siebie, na trzy stosiki. Zbierz w wachlarz. Teraz intensywnie pomyśl o wybranku/wybrance, wyobrażając sobie go/ją dokładnie, i wyciągnij jedną kartę. Symbolizuje ona partnera, ujawnia stan jego uczuć oraz podaje prognozę na przyszłość.

Jeśli będzie to Świat – oto czego możesz się spodziewać

Karta ta symbolizuje osobę pod wieloma względami niezwyczajną. Charyzma i wielka mądrość splatają się w niej ze świadomością odnalezienia właściwego dla siebie miejsca na ziemi. Żyje w zgodzie z głoszonymi przez siebie poglądami i ideami. 

Jest niezależna wewnętrznie i całkowicie zintegrowana duchowo. Wszystko, do czego dąży, urzeczywistnia się. Ciągle pracuje, poszerza własne horyzonty, gotowa podjąć nowe, ambitne wyzwania. Codzienne obowiązki tego człowieka nie ograniczają, a granice nie zatrzymują. 

Wspaniała osobowość otwiera każde drzwi. Tym bardziej że jest to osoba pogodna. Czerpie radość z rzeczy małych: cieszy się słońcem, śniegiem, urodą przydrożnego kwiatu. Umie słuchać – zarówno siebie samego, jak drugich. 

Z partnerką/partnerem łączy go głęboka, harmonijna relacja. Tworzy trwałe związki. Zawsze wspiera bliskich. Możesz mu zaufać. U jego boku rozkwitniesz, nabierzesz poczucia wewnętrznej siły. Będziesz bezpieczna, wolna i otulona wyzwalającą miłością.

 

Karta odwrócona

Człowiek ten nie akceptuje siebie. Jest zgorzkniały, skrępowany. Choć spragniony jest sukcesu, nie potrafi dokonać zdecydowanych zmian w życiu. Czasem sensu istnienia szuka w sektach, a nawet staje się „fałszywym prorokiem” (w obu przypadkach odejdź!). Małżeństwo z nim będzie smutne, ponieważ nic – czegokolwiek by nie dotknął – nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów.

Podsumowanie

I tak dobrnęłyśmy do końca. Tarot to potężne, prawdomówne narzędzie, ale nie zapominaj, że przy wróżeniu zawsze należy zachować zdrowy rozsądek. Niech analiza Wielkich Arkanów stanie się punktem wyjścia do dalszych rozważań o osobowości ukochanego. Teraz wyjmij kartę dla siebie. 

Konfrontacja wiedzy, jaką każdy ma na własny temat, z obrazem sugerowanym przez tarota, nierzadko prowadzi do zaskakujących wniosków. Drogie Wróżki, życzę dokonywania najlep-szych wyborów i dozgonnego szczęścia.

 

Zródło astromagia.pl

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 years later...

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...