Skocz do zawartości

Runa Dagaz - Znaczenie


Ismena

Polecane posty

Ismena

DAGAZ

dagaz13.jpg

 

Nazwa runy: dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dag

Słowa kluczowe: dzień, światło, jasna pora doby, pomoc, nadzieja, połączenie przeciwieństw, oświecenie, prawda, ideał.

Charakter: Runa energetyczna

Żywioł: Powietrze

 

DAGAZ – symbolizuje równowagę, świt, dzień, przebudzenie. Symbolizuje bardzo pozytywną i pełną życia energię oraz nastawienie do życia. Bardzo pozytywna runa, która praktycznie nie posiada negatywnych aspektów. Pozwoli Tobie znaleźć równowagę w każdym podejmowanym działaniu. Ludzie obdarowani przez tą runę wykazują się olbrzymią serdecznością oraz altruistycznemu podejściu do innych ludzi. Runa ta pomaga wyjść z sytuacji beznadziejnych, ułatwia rozwiązywanie konfliktów. Wspieranie rozwoju duchowego oraz dodawanie wiary i optymizmu to kolejne cechy owej runy. Przyspiesza gojenie się ran oraz wzmacnia ogólną odporność organizmu.

 

WYKŁADNIA TRADYCYJNA

Jest to ostateczna zasada tworzenia dwubiegunowego. Jedyny znak runiczny dla świadomości jako formy rozwijającej się, ewoluującej, począwszy od daru boga (czy też bogów): Odyna-Vili-Ve. W świetle dnia wszelkie podobne sobie biegunowe opozycje skupiają się ponownie, są razem i zawierają się w sobie. DAGAZ jest runą rozświetlonej, pełnej blasku świadomości.

 

STRONA JASNA

„Dzień" jest błogosławieństwem dla świadomości archetypowej, która może czasem wydawać się spontaniczną. Jest to źródło - jedyne prawdziwe źródło - nadziei i szczęścia. Siła DAGAZ może być poznana przez wszystkich, którzy jej uczciwie szukają. Wielkie przebudzenie znajduje się w zasięgu ręki. Łączy się z nim doświadczenie prawdziwego „widzenia". Światło DAGAZ bywa odnajdywane tam, gdzie się tego nie spodziewamy. Szukaj wymiaru idealnego. „Dzień" reprezentuje rzeczywistego poszukiwacza. Nadszedł bardzo korzystny okres dal ciebie. Wszelkie działania, jakich się podejmujesz, skończą się najpozytywniejszym dla ciebie wynikiem, choć jego formy nie da się jeszcze przewidzieć. Dla każdego z nas nadchodzi taka chwila, która zmienia bieg życia na zawsze. Rozpoznaj ją i uchwyć. Największe powodzenie możesz osiągnąć właśnie teraz. Okres owocowania to jednak także czas ciężkiej pracy. Podejmij ją radośnie. Odsuń myśli, że w przyszłości mogłoby się cokolwiek nie udać.

Światło jaśnieje przed tobą wiodąc cię pewnie po twojej ścieżce. O ile pozostaniesz wierny, na swojej ścieżce możesz spotkać tylko powodzenie. Nie masz potrzeby się lękać, gdyż skutecznie chroni cię moc światła. Da ci ona jasność wzroku, byś unikał niebezpieczeństw, zanim wkroczą do twego życia. Przestrzec trzeba tylko przed oślepieniem, choć światło to nie może oślepić ciebie, a tylko twoje ego. Jeśli nie opanowałeś go, ego pozwoli, by twój sukces cię oślepił, zawsze pozostawaj więc pokorny i wdzięczny za wszystko dobre, co cię spotyka.

 

-Przebudzenie, świadomość, nadzieja, szczęście, ideał.

-Radykalne zmiany, transformacja wymagająca pełnej gotowości do przyjęcia takiego rezultatu, jaki się uda osiągnąć. Żąda ona również męstwa i odpowiedzialności. Pomyślny rozwój wydarzeń. Przyjemna niespodzianka.

 

STRONA CIEMNA

Trudno scharakteryzować ciemną stronę tej runy. Jedyny uszczerbek może pojawić się w życiu kogoś, kto nie życzy sobie tej runy, lub nie jest przygotowany na to, co owa runa niesie. Oczywiście zablokowanie światła „dnia" oznacza ślepotę, smutek, zazdrość, beznadziejność itp.

 

-Ślepota, brak nadziei.

-Brak gotowości do zmian lub ich odrzucania. Strach przed nowym, przesadne przywiązanie do starego. Nawyk „kąpania się" w swoich ciemnych, negatywnych emocjach.

 

ZNACZENIE WYROCZNI

 

Ogólne i jednostkowe:

Znajdujesz się tuż przed osiągnięciem celu. Spróbuj zaobserwować uważnie (nie czujnie) otoczenie i skorzystaj z nadarzającej się okazji, by poczynić ostateczny krok do osiągnięcia celu. Nadszedł dobry czas, by zaobserwować i poznać świat poza życiem codziennym i odczuć moce z niego płynące.

 

Dokładne, w kole runicznym:

Dagaz symbolizuje początek nowego dnia, magicznej chwili, gdy ciemność zostaje wyparta przez światło. Jest symbolem wzrostu i nowych szans.

W wodzie: dobry okres na zapoczątkowanie nowych działań.

W ziemi: wkrótce otrzymasz kuszącą propozycję, możesz już zacząć działać.

W ogniu: twoje sprawy i interesy układają się dobrze, ale zmiana kursu może przynieść lepsze efekty.

W powietrzu: działają przeciwstawne sobie moce, nie podejmuj żadnych działań.

 

Dagaz symbolizuje uzupełnianie się przeciwieństw. W tradycji runicznej nie ma dualizmu, jak nas nauczano w chrześcijańskiej filozofii, tutaj wszystkie działania składają się ( z obydwu biegunów, a więc nie ma ani dobra ani zła - po prostu są). Dagaz bardzo wyraźnie uwidacznia owe przeciwieństwa. Nazwa runy oznacza dzień (po niemiecku TAG'= dzień), a tym samym oznacza wschód lub zachód słońca, lub też potocznie szarówki. Nie ma jeszcze dnia, ale nie ma już również nocy - skrajności zmieniają sit. Krótki czas trwania tej zmiany określa się świętymi godami wyrażonymi przez dagaz - tak samo jak zakłada się, że wiosna i jesień nie są porami roku, lecz porami przejściowymi. Energie w tej runie płyną nieskończonym torem, bez początku i końca - kształt przypomina poziomą ósemkę, lemniskatę - znak nieskończoności. Dagaz symbolizuje równowagę przeciwieństw i całkowitą harmonię. Jeśli coś nie znajduje się w równowadze, moc przeciwieństw zaczyna działać. Wyraża się ona przez nagły zwrot i przejście jednej skrajności w drugą. Jeśli ktoś czyni tylko dobro, to któregoś dnia "złapie" go przeciwieństwo, ukaże mu się zło, by je poznał i włączył w swoje życie. Skrajności w życiu zawsze muszą się równoważyć. Jeśli poznanie zła nie nastąpi samoistnie, prawo równowagi zadziała i siłą doprowadzi do harmonii, sprowadzając biedę czy kłopot. Najpierw zmiana nastąpi poprzez całkowite odwrócenie przeciwieństw, by potem dążyć do stanu równowagi. Taki proces spotkasz wszędzie, o ile zechcesz wnikliwie zaobserwować życie.

 

Święte gody przeciwności wyrażane przez runę dagaz, polegają na wiecznym przepływie energii, która z prędkością światła przepływa między polaryzacjami tam i z powrotem. Zrównanie prawej i lewej półkuli mózgowej ma dla postrzegania decydujące znaczenie, bo dopiero po zrównaniu półkul będziemy mogli dostrzec rzeczywistość innego wymiaru. Na ogół myślimy lewą półkulą (lewa odpowiada za myślenie racjonalne i logiczne i steruje pracą naszej prawej części ciała). Celem każdej pracy magicznej czy ezoterycznej jest doprowadzenie do zrównoważenia obu półkul (prawa półkula odpowiada za myślenie analogiczne, sny i marzenia, intuicję itd.). Im częściej i wnikliwiej będziemy pracować z dagaz, tym łatwiej będziemy mogli doprowadzić do zrównania obu półkul. W pracy magicznej dagaz służy do zrównania stanu obu półkul, tzn. pracujemy nad tą, którą np. w przeszłości obciążyliśmy zbyt jednostronnie. Życie to wdech i wydech! Gebo jako środek do wyrównania między dawaniem i braniem - dagaz jako środek wyrównawczy stałego przepływu energii między biegunami. Jeśli będziemy chcieli nadać magii energię wyrównawczą - zastosujemy dagaz.

 

Postawą wynikającą z runy dagaz jest skrzyżowanie rąk: prawą rękę kładziemy na lewe ramię, a lewą rękę na prawe ramię. Punkt skrzyżowania ramion powinien znajdować się na czakramie serca, wyrównując go i wzmacniając. Ćwiczenie idealnie nadaje się do wyrównania niekorzystnej dla nas atmosfery (brak równowagi), ponieważ działa ochraniająco. Nie ma potrzeby trwać długo z tak dziwacznym układem rąk, wystarczy na przykład przed wejściem do pomieszczenie z zakłóconą energią skupić się na chwilę i zebrać energię.

 

Powyższa postawa okazała się być pomocną na początku i zakończeniu rytuału; wprowadzamy się w stan równowagi dla potrzeb życia codziennego i życia niecodziennej rzeczywistości.

 

Energia runy Dagaz

Jest to runa opiekuńcza dla osób urodzonych między 6 a 20 lipca.

Znaczenia runy:

- dosłowne: dzień

- magiczne: wgląd intuicyjny, przełom, szczęście

- symbolizuje jutrzenkę nowego dnia, magiczny moment przed wynurzeniem się słońca zza horyzontu, nowe spojrzenie na starą sprawę

- jej rośliną jest kapryfolium

- jako talizman chroni przed wszelkim nieszczęściem i złymi mocami, obdarza jasnością widzenia, sprzyja duchowym poszukiwaniom

 

Znaczenie wróżebne

1. Pozycja naturalna

Dagaz wróży szczęście, zmianę na lepsze, zrealizowanie swoich ideałów; zapowiada transformację i oświecenie na ścieżce duchowej, obiecuje poznanie prawdy, pozytywne wyniki wszelkich działań, zmianę biegu życia na lepsze, wszelkie powodzenie i radość

2. Pozycja odwrócona

Dagaz w pozycji odwróconej wróży smutek, zazdrość, beznadzieję, stagnację; oznacza zagubienie, nietolerancję, brak perspektyw; przestrzega przed zaślepieniem, odrzuceniem niepowtarzalnych szans i niedostrzeganiem własnej wartości

 

Medytacja z runą

Medytacja z runą sprawi, że poznasz swoją życiową misję do wypełnienia.

Usiądź lub połóż się wygodnie z prostym kręgosłupem i oddychaj spokojnie. Wyobraź sobie promień światła, który przybywa z Kosmosu, wnika w Twoje ciało przez ciemię i spływa kanałem kręgosłupa w dół, do centrum ziemi. W centrum ziemi spoczywa ogromny diament. Spraw, by światło wniknęło do wnętrza diamentu. Możesz w tym celu użyć siły wydechu. Następnie wyobraź sobie promień światła wychodzący z diamentu i unoszący się ku górze. Światło wnika w Twoje ciało i płynie kanałem kręgosłupa do ciemienia. Po chwili promień światła opuszcza Twoje ciało poprzez ciemię i płynie w Kosmos. Możesz mu pomóc, używając siły wydechu. Przeprowadź około 10 razy promień światła z Kosmosu do diamentu poprzez swoje ciało i z powrotem. Potem przejdź do oddychania w naturalnym rytmie i zakończ ćwiczenie.

 

źródło: taraka.pl

  • Dziękuję! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • Ismena pinned i unpinned this temat
  • 2 months later...

� Dagaz: Awakening, creative light, breakthrough, day. Snowdrops and imperial topaz.

Dagaz, daeg, dagr – dzień, światło.
Jeśli jest się wiernym sobie, tylko dobre rzeczy się przytrafią. 

Potencjał runy: koniec wieńczy dzieło.

Przesłanie runy: nie bój się emanować światłem.

Przełom, świt, dzień, dobrobyt i bogactwo. Dagaz symbolizuje światło dnia. Siła światła oświeca Twoją drogę. Nie obawiaj się niczego, moc światła będzie Cię ochraniać i da Ci jasność widzenia, co pozwoli uniknąć w porę zagrażających Ci niebezpieczeństw. Dagaz symbolizuje pozytywną energię światła, działającą z najwyższego punktu jego mocy dlatego jest to niezwykle silna runa. Powieszona na drzwiach lub oknie, ma silną moc ochronną.Jest to bardzo pozytywna runa pojawiająca się, jako balans w miejscach, kiedy krzyżują się dwie sprzeczności, nie ma szczególnie negatywnych aspektów. Runa uosabiana jest jako brzask, moment kiedy noc przechodzi w dzień, wskazuje nie tylko na czas wschodu słońca, lecz także na jedną z magicznych chwil, gdy panuje doskonała równowaga sił światła i ciemności. Runa ta zwiastuje bardzo korzystny okres. Może nadchodzi dzień zmieniający bieg Twojego życia. Bądź uważna, nie przegap go. Dagaz sprzyja transformacji świadomości i najbardziej ze wszystkich run sprzyja inicjacji.
Dagaz jest runą nowych możliwości, nowych początków, zwiastuje zmianę w życiu na lepsze. Najczęściej dotyczy stanu ducha a nie spraw materialnych. Może również wskazywać na pogodzenie się z sytuacją i zaprzestanie skazanej na niepowodzenie walki z losem. Niedługo nastąpi wielki przełom, który przyniesie korzystne choć nie zawsze przewidywane wyniki. Czas stoi po naszej stronie a tempo jest odpowiednie.
Runa oznacza jasną porę dnia, tuż przed świtem. Dla ludów północy ten moment był magiczny. Tuż przed świtem odprawiano rytuały związane z początkiem życia. Dagaz przynosi optymistyczne spojrzenie na świat. Pokazuje jasną stronę życia, przyciągnie optymistycznych ludzi.
Znaczenie ogólne i jednostkowe: znajdujesz się tuż przed osiągnięciem celu, spróbuj zaobserwować uważnie otoczenie i skorzystaj z nadarzającej się okazji, by poczynić ostateczny krok. Runę Dagaz wiąże się z rozpoczynaniem nowych spraw, oświeceniem, przełamaniem wszelkiego rodzaju zastojów i martwych punktów, przejściem z mroku do światła, z dobrym perspektywami.
W rozkładzie oznacza, że ideały i ambicje wysuwają się na pierwszy plan. Skoncentruj się na sobie i swoim życiu, trzeźwo oceń możliwości i śmiało realizuj cele, ale nie na łeb na szyję, lecz z zachowaniem rozsądku.

Runa Dagaz obdarowuje ludzi życzliwością dla świata. Ich siłą jest sposób bycia pełen serdeczności i wyczucia. Wnoszą w swoje otoczenie wiele dobroci i życzliwości, są otwarci, bezinteresowni. Trafnie wyczuwają potrzeby ludzi i potrafią doradzić. Mogą rzucić snop światła na sprawy mroczne, zapalić w sercu nową nadzieję. Mają wysoko rozwiniętą intuicję. Lubią nastrojową muzykę, wieczory przy świetle księżyca i cenią piękno pod różnymi postaciami. Własnym przykładem pokazują, że można żyć ciesząc się z drobiazgów. Dagaz mówi, że życie nie jest wyłącznie czarne, ani wyłącznie białe – w każdym działaniu człowieka mogą się zawierać i dobre i złe intencje. Życie składa się z różnych odcieni szarości. Obdarowuje ludzi, którym patronuje życzliwością dla świata. Ich siłą jest sposób bycia pełen serdeczności i wyczucia. Wnoszą w swoje otoczenie wiele dobroci i życzliwości, są otwarci, bezinteresowni. Trafnie wyczuwają potrzeby ludzi i potrafią doradzić. Mogą rzucić snop światła na sprawy mroczne, zapalić w sercu nową nadzieję. Mają wysoko rozwiniętą intuicję. Lubią nastrojową muzykę, wieczory przy świetle księżyca i cenią piękno pod różnymi postaciami. Własnym przykładem pokazują, że można żyć ciesząc się z drobiazgów. Dagaz jest również symbolem równowagi przeciwieństw.
Energetycznie należy do kręgu Powietrza/Ogień.

Kolory biały, jasnoniebieski
Charakter runa energetyczna
Właściwości runa nieodwracalna. Muspellheim.
Archetypy astrologiczne Lew (Słońce+węzeł północny)
Archetypy arturiańskie rycerz Gawain
Drzewo wiciokrzew pomorski (Lonicera percilymenum)
Zodiak pierwsza połowa znaku Strzelca (22 listopada-7 grudnia)
Zdrowie wzmacnia zdolności regeneracyjne organizmu, podnosi odporność, usprawnia pracę systemu immunologicznego przyspiesza regenerację organizmu, przyspiesza gojenie się ran. Czakram seksualności i trzeciego oka.
Kluczowe właściwości światło, świt, ogień, połączenie przeciwieństw, nadzieja, transformacja, świadomość. Wspiera rozwój duchowy. Przynosi wiarę i optymizm. Chroni zdrowie. Pomaga wyjść z zaślepienia. Pomaga w realizacji obranych celów. Łagodzi konflikty. Pomaga wyjść z poczucia beznadziejności. Chroni przed szkodliwymi wpływami.
Talizman runa noszona jako talizman przynosi pozytywny rezultat w każdej sytuacji, która jest dla nas problemem. Wzmacnia wytrwałość i wytrzymałość w dążeniu do celu, zabezpieczenie dla ezoteryków.
Amulet pomaga zrozumieć i poznać prawdziwą rzeczywistość, rozjaśnia umysł.
Remedium feng-shui runę tę możemy umieścić w każdym sektorze, w którym odczuwamy brak równowagi.
I Ching stagnacja

Znaczenie magiczne do tej runy powinny zwracać się osoby, które pragną przybliżyć koniec okresu niepowodzeń, chorób lub smutku. Pomaga ona także pokonać przeszkody na drodze do zakończenia jakiejkolwiek sprawy. Sprzyja natchnieniu, olśnieniu, oświeceniu w dziedzinie ezoteryki.

Znaczenie mantyczne radykalne zmiany, transformacja wymagająca pełnej gotowości do przyjęcia takiego rezultatu, jaki się uda osiągnąć. Żąda ona również męstwa i odpowiedzialności. Pomyślny rozwój wydarzeń. Przyjemna niespodzianka. Aspekt negatywny brak gotowości do zmian lub ich odrzucanie. Strach przed nowym, przesadne przywiązanie do starego. Nawyk ‘kąpania się w swoich ciemnych, negatywnych emocjach’.

Interpretacja runy w pozycji prostej:
Jeśli jest się wiernym sobie, tylko dobre rzeczy się przytrafią. Dagaz informuje Cię, że jesteś chroniona przez moc światła. Dagaz zapowiada radykalne zmiany na korzyść, choć niekoniecznie z przewidywalnym wynikiem. Runa daje Ci zdolność przewidywania – będziesz w stanie dostrzec wcześniej problem/ryzyko/niebezpieczeństwo/przeszkodę i zapobiegniesz im. Wskazuje na dobry czas na planowanie (wynik będzie pewny) lub możesz wyruszyć w nową podróż lub dobry moment na ambitne projekty. Ciemność jest za Tobą a Ty jesteś gotowa by pójść do przodu. Sygnalizuje zmianę, przełom, jakiś ruch. Radykalne zmiany na korzyść. Pomyślny rozwój wydarzeń, przyjemna niespodzianka, jako nagroda za włożony wysiłek.
W sferze uczuć nastąpią szybkie i korzystne zmiany. Pomyślność w związku, w małżeństwie. Nagła miłość od pierwszego wejrzenia.
Sytuacja finansowa dobra. Dobry moment na ambitne projekty. Nieoczekiwany zysk, można grać na giełdzie lub w grach liczbowych.
W pracy spodziewaj się życzliwości przełożonych i kolegów. Pora zakładać kolejną firmę, okres bardzo sprzyjający dla nowych projektów lub przedsięwzięć. Szczęśliwy okres w pracy. Jeżeli szukasz pracy, to właśnie jest zapowiedź nowej kariery.
W zdrowiu pomaga przy gorączce i bólach głowy, psychicznym zmęczeniu i wyczerpaniu, można również używać do usuwania toksyn z organizmu, podniesienie odporności, uzdrowienie po chorobie. Mobilizacja narządu ruchu.

Dagaz jest runą nieodwracalną – nie ma pozycji odwróconej, zwróć jedynie uwagę na: brak nadziei, zamieszanie, ciemności, niepewność, brak osobistego przekonania, utrata wiary, smutek, przygnębienie, zniechęcenie, ignorancję, brak harmonii i równowagi. Dagaz ostrzega aby nie wpadać w samozadowolenie i nie stać się zbyt egoistycznym, to jest informacja dla Ciebie aby zatrzymać się i ponownie ocenić siebie, swoją postawę i możliwości, co robisz lub czego nie robisz ze swoim życiem. Odwrócona runa Dagaz zapowiada sfinalizowanie umowy oraz zakończenie.
Przy uczuciach są zmartwienia i kłopoty. Manipulacje uczuciowe, szantaż emocjonalny. Podstępne gry międzyludzkie. Zmiana uczuć w stosunku do partnera, niepewność w związkach stałych.
Strefa zawodowa nie podejmuj się niczego w kwestii nowych projektów. Gorsza praca na skutek własnego lenistwa.
W finansach – uwaga zachowaj to, co masz, gdyż sytuacja dobrego stanu finansowego może się odwrócić. Zachowaj umiar w inwestycjach, kontroluj lokaty, nie bierz kredytu. Niepewność finansowa.
W zdrowiu bóle stawów, słabość. Odnowienie stanów chorobowych. Wykrycie, wybadanie utajonego stanu chorobowego. Długofalowe leczenie, chroniczne leczenie.

Słowa kluczowe
Szczęście, sukces, spełnienie w życiu, dzień, światło dzienne, równowaga między światłem i ciemnością, właściwy czas, aby zaplanować i wyruszyć w pracy, dobrobyt, zadowolenie, pozytywne działanie, nadzieja, szczęście, przełom, przebudzenie, świadomość, moc pozytywnej woli, transformacja, bezpieczeństwo, pewność, wzrost, balans, dobre zdrowie, siła, radość, miejsce, w którym przeciwieństwa mogą się spotkać.

 

 

Źródło: futhark.pl

  • Lubię! 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...