Skocz do zawartości

Terapia Dźwiękiem


Akarris
 Share

Polecane posty

Dźwięk jest wibracją, która stała się słyszalna. Gdyby nasz słuch mógł odbierać całe spektrum dźwiękowe we wszystkich częstotliwościach i każdym natężeniu, to słyszelibyśmy muzykę kwiatów i traw, gór i dolin, śpiew nieba i gwiazd, a także symfonie naszego własnego ciała.
Osiągnięcia współczesnej nauki potwierdzają to, co mistycy i mędrcy wszystkich kultur rozpoznali i stosowali dla zharmonizowania, leczenia i rozszerzania pola świadomości człowieka: całe życie w Stworzeniu jest dźwiękiem. Człowiek i jego świat powstały poprzez dźwięki i są przez nie podtrzymywane.

Nauka potwierdza, że wszystkie cząstki Wszechświata, jak również wszystkie formy promieniowania, wszystkie siły natury i każda informacja, otrzymują swoje specyficzne właściwości poprzez ich strukturę muzyczną: poprzez częstotliwości i wzorce oraz poprzez wyższe tony ich szczególnych wibracji.
Wszechświat rzeczywiście wybiera z miliardów fizykalnie możliwych wibracji w przeważającej ilości (w stosunku l: l miliona) te nieliczne tysiące, które posiadają charakter harmoniczny. Są to proporcje szeregów wysokich tonów, gamy durowe, rzadziej gamy molowe, określone gamy kościelne, indyjskie ragi itd.tak na przykład protony i neutrony tlenu wibrują w gamie dur, przy powstawaniu żywego chlorofilu ze światła i materii rozbrzmiewają trójdźwięki, każdy kwiat i każde źdźbło trawy na łące śpiewa swoją własną pieśń i wszystkie te pieśni brzmią razem w harmonii. Gdyby tego nie robiły, nie mogłyby wspólnie rosnąć, tak jak zdarza się to w przypadku niektórych roślin.

Wiele wiadomości o roślinach zawdzięczamy nowoczesnej spektroskopii 
fotoakustycznej. Np. przy jej pomocy stało się słyszalne wybijanie się pączka róży podobne w swym brzmieniu do organów i przypominające dźwięki bachowskich toccat. Także nowoczesna radioteleskop! a potwierdziła, że cały Kosmos pełen jest dźwięków, a każde ciało niebieskie ma swoją własną pieśń.
Nasza muzyka jest naśladownictwem tej muzyki życia. W obrzędach religijnych wielu narodów przedstawia ona powtórzenie aktu Stworzenia. Jest ona ważną dla życia energią, przenikającą wszystkie przejawione formy i posiadająca moc podtrzymywania i odnawiania życia. Możemy ją wykorzystać, aby ponownie związać się z sitami życia, aktywnymi w wewnętrznym jądrze każdej rzeczy, zrównoważyć nasze energie i wywołać stan harmonii z życiem całego Wszechświata.
Nie każda muzyka nadaje się jednak do tego celu. Wiemy z własnego 
doświadczenia, jak bardzo różne odczucia wywołują w nas różne rodzaje muzyki. 
Muzyka może działać uspokajająco i odprężające, wprawić nas w stan 
zrównoważenia i harmonii, działać ożywiające, inspirująco, wzruszająco, ale może być także powierzchowna i trywialna. Dźwięki dysharmoniczne mogą wywołać nawet nerwowość i agresywność lub uczucie bezradności czy zniechęcenia.
Działanie różnych rodzajów muzyki zostało unaocznione między innymi wieloma pokazami z wybranymi rodzajami zwierząt i roślin. I tak: kury przy muzyce klasycznej składają więcej jajek, krowy dają więcej mleka, przy muzyce rockowej natomiast ilość jajek gwałtownie się zmniejsza, zmniejsza się też produkcja mleka. Rośliny poddawane przez dłuższy czas muzyce rockowej marniały i odwracały się od głośników. Na muzykę klasyczną reagowały szybszym wzrostem, miały więcej liści i owoców niż rośliny z grup kontrolnych, nie poddawanych działaniu żadnej muzyki. Niektóre rodzaje roślin nachylały się przy tej muzyce nawet o 35° w kierunku głośnika, Nadzwyczaj pozytywny wpływ wydają się wywierać indyjskie kompozycje na sitar. Tutaj kąt, w jakim nachylały się rośliny sięgał do 60", a rośliny rosnące najbliżej oplatały nawet głośnik, jak 

gdyby chciały się zjednoczyć ze “źródłem" tej życiodajnej muzyki. Na muzykę folk i country rośliny wydają się reagować neutralnie. W czasie badań nie wykazywały odmiennych reakcji niż rośliny z grupy kontrolnej.
To samo, co do zwierząt i roślin, odnosi się również do ludzi. Jeśli chcemy 
aktywizować i harmonizować nasze centra energetyczne przy pomocy muzyki, powinniśmy starannie ją wybierać.
W rozdziałach o poszczególnych czakrach znajdziesz l podstawowe informacje o tym, jaki rodzaj muzyki najlepiej li nadaje się do harmonizowania i ożywiania odpowiednich centrów energetycznych. Przejrzyj swoje kasety i płyty pod tym kątem. Prawdopodobnie odkryjesz w nich coś z muzyki czakr. Być może stwierdzisz przy tym, że masz szczególne upodobanie do muzyki jakiejś określonej czakry. Kieruj się w swych poszukiwaniach, obok naszych wskazówek, również swoimi upodobaniami. Kupując nowe kasety lub płyty zwracaj uwagę, na jaką czakrę działają. Sporządzaj na ten temat odpowiednie notatki. W ten sposób, gdy chcesz wpłynąć na określone centrum energetyczne, szybko znajdziesz odpowiednią muzykę. Możesz też przygotować dla siebie .muzyczną podróż przez wszystkie siedem czakr, nagrywając na jedną kasetę odpowiadające centrom energetycznym swe ulubione utwory muzyczne, po trzy do pięciu minut dla każdej czakry. Poszczególne fragmenty muzyki powinny zaczynać się delikatnie i delikatnie wybrzmiewać. Zacznij od utworu związanego z czakrą 
podstawy i idąc kolejno zakończ na utworze odpowiednim dla czakry korony.

Podobną dźwiękową podróż przez czakry znajdziesz na kasecie lub płycie 
kompaktowej “Chakra Meditation" [Shalila Sharamon i Bodo J. Baginstd: “Chakra Meditation", Windpferd Verlag, Aitrang 1990]. Muzyka na niej została skomponowana specjalnie dla celów terapii czakr i stosowana jest w czasie medytacji. Pierwsza strona kasety służy jako tło do podróży przez czakry w wyobraźni (tekst jej możesz przeczytać w tej książce w rozdziale “Podróż przez czakry w wyobraźni"). Druga strona zawiera tylko muzykę czakr. Opiera się ona na wiedzy, że każdemu centrum energetycznemu przyporządkowany jest 
określony ton gamy oraz specjalny rodzaj dźwięku:


dolne C i gama C-dur dla pierwszej czakry
dźwięk D i gama D-dur dla drugiej czakry
dźwięk E i gama E-dur dla trzeciej czakry
dźwięk F i gama F-dur dla czwartej czakry
dźwięk G i gama G-dur dla piątej czakry
dźwięk A i gama A-dur dla szóstej czakry
dźwięk H i gama H-dur dla siódmej czakry 


Ponadto wybrano do tych kompozycji instrumenty, rytmy i serie brzmień 
nastrojone na każdą poszczególną czakrę, aby spowodować w ten sposób optymalne ożywienie i harmonizację centrów energetycznych i tym samym całej twojej istoty. Tę podróż w świecie dźwięków możesz odbywać osobno lub też jako wsparcie i dopełnienie innych opisanych w tej książę form terapii.
Również “Spectrum-Suite" Stevena Halperna nadaje się do tego celu. Została ona skomponowana przy uwzględnieniu przyporządkowanych każdej czakrze rodzajów dźwięku. Jak wiele innych utworów muzyki New Agę, jest to muzyka bardzo prosta. Wymaga nowego, tzw. czystego słuchania, wolnego od wszystkich dotychczasowych wzorców rozumowych czy uczuciowych.
Najobszerniejsze znane nam dzieło z dziedziny muzyki czakr to “Chakra-Orgel" Marianny Uhl, wydane przez Wind-pferd-Verlag, w Aitrang, w 1989 roku. Składa wibrujesz na wszystkich poziomach w ruchomej grze całego Stworzenia, Jego siły mogą wyrażać się poprzez twoje ciało i dzięki temu silniej wpływać na wszystkie działania twojego życia codziennego. Oczywiście możesz też tańczyć przy muzyce odpowiadającej konkretnej czakrze, jeśli chcesz połączyć się z siłami tego centrum energetycznego i wyrazić je w sposób aktywny.
Chcemy zaproponować ci jeszcze dwie dalsze możliwości terapii dźwiękiem, względnie dźwiękowych medytacji, które są skuteczne. W obu przypadkach twój własny głos jest instrumentem, tak, że i wibracje przenikają cię od zewnątrz i od wewnątrz. Poza tym intonujesz każdorazowo tylko jeden ton dla ożywienia każdej pojedynczej czakry.
Z teorii muzyki wiemy, że w każdym tonie zawierają się wszystkie inne, mimo że normalnie nie odbieramy tego świadomie. Kiedy wibruje jedna struna – również nasze struny głosowe odpowiadają strunom instrumentu –– to wibruje nie tylko cała struna, a więc ton podstawowy, lecz wibruje jeszcze pół struny, to znaczy najbliższa wyższa oktawa. Podobnie wibrują jeszcze dwie trzecie struny – kwinta, trzy czwarte struny – kwarta, trzy piąte struny – wielka seksta, cztery piąte struny – duża tercja, pięć szóstych struny – mała tercja, itd. Oznacza to, że współwibruje 
cała oktawa jako szereg tonów wyższych. W Indiach znane są przeróżne instrumenty, które podkreślają tony wyższe tak, że mogą one być świadomie odbierane przez ludzkie ucho. Podobne zjawisko zachodzi przy śpiewie wysokotonowym.
Dla nas wiedza o mimowolnie współwibrujących tonach wyższych oznacza, że przy każdym tonie, który intonujemy dla określonej czakry, poruszone zostają wszystkie inne centra tak, że za każdym razem przy stymulacji jednego z owych centrów powstaje harmonia z pozostałymi centrami energetycznymi.
Obie formy terapii dźwiękiem możesz przeprowadzać stojąc lub prosto siedząc – najlepiej w pozycji lotosu, krawca lub także diamentu (klęcząc z pośladkami miedzy stopami).
Pierwsza z wymienionych form terapii, którą chcemy ci teraz przedstawić, 
wykorzystuje tony gamy przyporządkowane czakrom oraz samogłoski alfabetu, przy czym w Indiach także “m" uchodzi za samogłoskę. O działaniu samogłosek 
mogłeś przeczytać w rozdziałach o czakrach.Intonuj samogłoski na wydechu. Śpiewaj każdą samogłoskę trzykrotnie z normalną siłą głosu, kierując uwagę na odpowiednią czakrę tak, aby ton wibrowat w jej obszarze.
Zacznij od czakry podstawowej i śpiewaj samogłoski w następującej kolejności:


“u" w głębokim C dla 1. czakry
zamknięte “o" w tonie D dla 2. czakry
otwarte “o" w tonie E dla 3. czakry
“a" w tonie F dla 4. czakry

 w tonie G dla 5. czakry
“i" w tonie A dla 6. czakry
“m" w tonie H dla 7. czakry 


W samogłoskach alfabetu zawarty jest cały Kosmos. Prowadzą się one do środka i na zewnątrz, w dół i ku górze, a koronację ich stanowi “m", zawsze i wszędzie obecna jedność.
Możesz teraz jeszcze raz zejść po drabinie tonów w dół i wejść z powrotem na górę. Pozostań, jak już poprzednio opisaliśmy, jeszcze chwilę w ciszy i pozwól przebrzmieć otrzymanym doświadczeniom.
Ostatnia z terapii dźwiękowych używa mantr podstawowych zamiast samogłosek przyporządkowanych czakrom. Mantry są sylabami medytacyjnymi, działającymi 
poprzez swoje wibracje. Wyrażają one określone aspekty niepodzielnej Boskiej 
Jedności i wiążą medytującego z tą kosmiczną siłą. W medytacji czakr 
wykorzystuje się mantry zwane Bija lub podstawowymi. “Bija" znaczy energia, 
nasienie, siła korzenia. Owe mantry to są siły, które stają za każdą materialną 
manifestacja. Skoncentrowane są w nich w szczególnym stopniu specjalne formy 
wyrazu najwyższej jedności. Jeszcze raz przedstawiamy listę Bija-Mantr, 
ożywiających poszczególne czakry:


LAM dla 1. czakry
VAM dla 2. czakry
RAM dla 3. czakry
YAM dla 4. czakry
HAM dla 5. czakry
KSHAM dla 6. czakry
OM dla 7. czakry 


Jak wiemy, intonowanie Bija Mantr zgodnie z tonami gamy nie odpowiada 
tradycyjnej nauce. Sądzimy, że powinieneś wypróbować, jaki sposób jest dla ciebie najlepszy i najskuteczniejszy. Możesz też recytować mantry wewnętrznie, bez używania słyszalnych dźwięków.
Ponieważ obie opisane na końcu terapie dźwiękowe, względnie medytacje 
dźwiękowe, wymagają małej ilości czasu, możesz je bez trudności wykonywać codziennie. Przy tym, jak przy wszystkich innych formach terapii, powinieneś 
nosić możliwie najbardziej naturalne ubiory i otaczać się naturalnymi materiałami. 
Pisaliśmy na początku tego rozdziału, że wszystkie rzeczy rozbrzmiewają własną 
muzyka. Wibracje te działają na nas podobnie, jak wibracje słyszanej muzyki czy innych słyszanych odgłosów. Nawet jeśli odbywa się to w mniejszym stopniu, to wywołują one w nas rezonans, zmieniający nasze własne wzory wibracyjne lub zakłócający ich harmonijne funkcjonowanie. Możemy wyjść z założenia, że wszystkie naturalnie wyrosłe i naturalnie powstałe rzeczy produkują harmonijne 
dźwięki, które są ze sobą w harmonii i które wprowadzają nas w harmonię z 
wielką symfonią Stworzenia. Natomiast sztucznie wyprodukowane materiały są

najczęściej generatorami dysharmonii porównywalnej bardzo często z 
nieprzyjemnymi dźwiękami, jakie wydają z siebie skonstruowane przez człowieka 
maszyny. Może to być powodem, dla którego wrażliwi ludzie nie czują się dobrze 
w “plastikowym świecie" ani w syntetycznych ubiorach.
Wykonując regularnie w opisany sposób jedną z terapii dźwiękowych, będziesz 
czuł, jak coraz bardziej otwierasz się na muzykę życia.
Na koniec tego rozdziału chcemy przytoczyć słowa Hazrata Inayata Khana, indyjskiego muzyka Sufi:
“Doświadczenie harmonii i bycia jednością człowiek może poczynić wszędzie, wśród piękna natury, w kolorach kwiatów, we wszystkim co widzi i co spotyka. W godzinach medytacji i samotności oraz w godzinach, w których znajduje się w 
samym środku świata. Wszędzie czuje on muzykę i doświadcza pełen radości jej harmonii. Burząc otaczające go mury doświadcza bycia jednością z Absolutem. 
To Bycie Jednością jest manifestacją muzyki sfer".

 

Źródło:

Shalila Sharamon & Bodo J. Bagiński - "Księga Czakr".

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...