Skocz do zawartości

Karmiczne wibracje w numerologii


SowAna
 Share

Polecane posty

Karmiczne wibracje w numerologii.

Po moim Szamańskim wykładzie, o reinkarnacji dotyczącym karmicznych liczb w numerologii, rozdzwoniły się telefony z pytaniami jak z takim długiem żyć i co tą karmą zrobić?

Numerologia to sztuka interpretacji naszej daty narodzin tak, aby odczytać plan lekcji na to życie. Pozwala zajrzeć w zapisane w dacie narodzin informacje o naszej wizji wcielenia, informuje o talentach, możliwościach i ewentualnych zagrożeniach.

Zaniepokoiło mnie postrzeganie przez słuchaczy długu jako piętna. Zawsze staram się akcentować prawdę, że pojawienie się długu karmicznego nie jest złem, jest to konsekwencja naszych własnych wyborów z przeszłości. Tu i teraz, długi karmiczne zaznaczone datą narodzin i ujęte w programie numerologicznym życia, są po prostu informacją o lekcjach do nauczenia. Są informacją o tym jakie zdolności są niezbędne do wypracowania w tym życiu i z jakich testów życiowych zdarzeń, będziemy odpytywani. To co robimy tu i teraz jest najważniejsze, przeszłość już minęła a przyszłość właśnie formujemy.

Dług karmiczny w numerologii, może zaistnieć w formie dnia urodzenia, drogi życia, lub cyklu życia, ewentualnie jako warunki w numerologicznym programie. Może też pojawić się w imionach i nazwiskach.

Dług karmiczny pracy to wibracja 13, uczy systematycznej i metodycznej pracy, wymaga konsekwencji w działaniu i kończenia rozpoczętych przedsięwzięć. Kiedy się pojawia w zestawieniu, rozwój duchowy możemy osiągnąć poprzez pracę i jest on z pracą ściśle związany. Powstał w czasie gdy żyliśmy kosztem innych, nie wykazując dbałości o własne zabezpieczenie i o swoje dochody. Pojawiając się testuje nas przez dziewięć wymagających sytuacji związanych z kreacją materialną.

Dług karmiczny nadużywania wolności to wibracja 14, uczy szanować wolność innych, ich inność i ich intymne terytorium. Jest to test z takiego korzystania z własnej wolności i z takiego zaspokajania własnych zmysłów, aby nigdy nie ranić bliskich i nie dominować otoczenia własnym egocentryzmem. Powstał w okolicznościach nadużywania swojej niezależności i nadmiernego hołubienia swoim zmysłom, często przez używki: obżarstwo, pijaństwo i nadmiar seksu. Jest testem poszanowania prawa wyboru i wolnej woli, uczy rozumieć inność i akceptować różnice potrzeb i oczekiwań.

Dług karmiczny rodziny to wibracja 16, uczy wartości rodziny, rozwija duchowo poprzez ewolucję w związku. Jest to lekcja rozwoju intuicyjnego postrzegania świata, poprzez tworzenie równowagi dawania i brania w związku. To otwieranie oczu na poznanie poza empiryczne, przeczucia i wiedzę wewnętrzną. Powstał w skutek zaniedbania rodziny lub przez nie podjęcie związku, pojawiając się sugeruje dar drugiej szansy w układzie partnerskim. Pozwala stworzyć silny i stabilny związek, oparty na wewnętrznym porozumieniu duchowym, o ile nie będzie w relacjach partnerskich zazdrości i rywalizacji.

Dług karmiczny władzy to wibracja 19, jest on szkołą takiego korzystania z autorytetu i siły osobowości aby nie tyranizować otoczenia i nie nadużywać własnej władzy. Jest to test ze zdolności do przewodzenia grupie i pozwolenia na samorealizację jej członków. Chodzi o dostrzeganie innych ludzi i ich potrzeb. Dług ten informuje o zdolnościach przywódczych, silnych ambicjach i potrzebie własnej niezależności. Powstał przez egoistyczne i interesowne sprawowanie władzy, przez rządzę posiadania. Informuje on o tym ze mamy do czynienia z przywódcą zdolnym poprowadzić tłumy i przewodzić idei. Charakteryzuje przedsiębiorczego przewodnika, który musi żyć uwrażliwiając się na indywidualne potrzeby otoczenia.

Dług karmiczny ciała to wibracja 26, jest to nauka takiego korzystania ze swego ciała, aby umysłem panować nad jego aktywnością. Wymaga przynajmniej 1 godziny ruchu tygodniowo. Jest testem na zdolność umysłowego utrzymania ciała w działaniu. Pojawia się u osób predysponowanych do osiągnięcia mistrzostwa w sporcie a także u osób ruchowo ograniczonych. Powstał w skutek nadużywania aktywności ciała (w przeszłym życiu niewolnika lub żołnierza, gdzie aktywność ciała nie mogła być kontrolowana), lub poprzez jego zaniedbanie (nadmierne jedzenie, picie i brak ruchu). Dług ten zmusza do takiej pracy umysł, aby panował on, nad aktywnością ciała. Jeśli posiadając go, nie dbamy o ruch i własną aktywność, on poprzez poważną chorobę stawów, mięśni lub kości, wymusza panowie umysłu nad aktywnością ciała, tak że samodzielne spacery i robienie zakupów są potem już osiągnięciem naszego mistrzostwa w ruchu.

Takie długi to czytelne znaki w numerologicznym programie życia. Są drogowskazem co do naszego programu nauczania w tym życiu i objaśniają oczekiwania naszych nauczycieli duchowych względem postępów w naszej nauce pełnego życia.

Karma i powołanie wibracji mistrzowskich.

W numerologii karmiczną przeszłość i jej wpływ na dzisiejsze poczynania odczytujemy nie tylko z liczb długów karmicznych, a także z wibracji Mistrzowskich i warunków wcielenia. Wibracje mistrzowskie często pojawiają się w numerologicznych programach życia i coraz częściej są intuicyjnie realizowane.

Mistrzostwo jest wynikiem osiągniętego w przeszłości inkarnacyjnej wysokiego rozwoju osobistego i samodyscypliny. Jest wymagająca możliwością pracy w tym życiu dla dobra ludzkości, jest powołaniem do wznoszenia społeczeństw na wyższy poziom duchowego rozwoju.

Nikt nie może korzystać z wibracji Mistrzowskiej bez zachowania etyki wewnętrznej. Etyka wewnętrzna, konieczna do wykorzystania wibracji mistrzostwa, wymaga: zachowania zgodnego z posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania wolnej woli innych i świadomości wiecznego ucznia.

Nie możesz korzystać z wibracji Mistrza nie kontrolując i nie komunikując siebie samego.

11 to wibracja nauczyciela, mediumicznie rozwiniętego, uczuciowego dyplomaty, który ma zdolności do jasnowidzenia i jasnosłyszenia. Karmicznie mistrzostwo to powstaje w życiu, w którym byliśmy kapłanami najniższymi w hierarchii, bez względu na system religijny któremu służyliśmy. Byliśmy tymi którzy pracowali z wiernymi, i postawą swoją uczyliśmy jednej, podstawowej zasady uniwersalnej: "Czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i tobie czyniono". Mistrzostwo 11 jest służbą drugiemu człowiekowi w kreowaniu przez niego jego własnej etyki wewnętrznej. Wskazuje, że mamy za sobą życie, w którym rozwinęliśmy intuicyjne i bezpośrednie połączenie z doskonałą twórcza energią świata. Bez względu na to czy dziś nazywamy ją Bogiem, Wielkim Duchem, Inteligentną Energią Kosmosu, czy inaczej. W działaniu naszym, - w tym życiu- oczekuje się od nas zachowania etycznego i powrotu do osiągniętej już kiedyś wiedzy i samodyscypliny.

22 to wibracja kreatora, rzetelnego i konkretnego tytana pracy i geniusza rozwiązywania ważnych spraw. Powstała w życiu gdzie służba nasza innym, opierała się o zarządzanie pieniędzmi i rozporządzanie pracą wielu istot. To wibracja budowniczego nowych możliwości i przedsięwzięć. Przez doświadczoną współpracę w grupie i szczególne poczucie powołania do spełnienia misji, jest w stanie wykonać kolosalną pracę dla spełnienia własnych przeczuć i wywiązania się z odczuwanego obowiązku. To jest wibracja mistrzowska, która rozwinięta i świadoma pracuje nad dziełem wzniesienia ludzkości na wyższy poziom świadomości duchowej.

33 wibracja przewodnika, pełnego harmonii nauczyciela, Chrystusowa wibracja połączonego ze źródłem i świadomego swej doskonałości duchowego nauczyciela. Jest to bardzo wysokie mistrzostwo oparte na życiu, w którym byliśmy połączeni z nieustannym źródłem radości i pokoju. Powstało w czasach, gdy nasza dusza była nierozerwalnie zanurzona w doskonałości stwórczej. Jest to wynik albo wysokiego kapłaństwa w jakimś minionym życiu, albo indywidualnego doskonalenia, bez względu na filozofię i system religijny. Jesteśmy powołani w tej inkarnacji, do odkrycia w sobie i przekazania innym uniwersalnych praw i poczucia jedności. Nauczanie doskonałości boskiej w każdym stworzeniu jest powołaniem mistrzostwa 33.

44 wibracja szamana, skutecznego realizatora, który świadom mocy energii myśli, korzysta z nich tak, aby podnieść i wzmocnić poziom duchowego rozwoju i świadomej kreacji myśli u innych. Mamy do czynienie z wysokim mistrzostwem kreacji materii, które powstało w życiu gdy w naszych rękach spoczywała władza i bogactwo materialne. Jest to wynik życia etycznego, w którym zdobyliśmy i duchowe i finansowe wyżyny, życia w którym decydowaliśmy o losach narodów. Mistrz 44 zna wartość Ziemi jako duchowej istoty i jest silnie związany z jej energią. W tym życiu powołaniem jego jest politycznie, dyplomatycznie i ekonomicznie służyć ludzkości, aby mogła rozwijać swoją świadomość duchową.

Powyżej przedstawione numerologiczne wibracje mistrzowskie występują w programach numerologicznych bardzo często, są i rzadsze: mistrzostwo 55 - pionierska pasja odkrywcy, która wnosi zdolność do nowatorskich rozwiązań; mistrzostwo 66 - artystyczna wrażliwość i tolerancja; mistrzostwo 77 - poważny, ostrożny i analityczny umysł poszukujący pozazmysłowego poznania; mistrzostwo 88 - mistyczne doświadczenia lub geniusz finansów; mistrzostwo 99 - altruistyczny idealistyczny prekursor duchowej głębi.

Każdy z nas ma możliwości i siłę do osiągnięcia własnego mistrzostwa dla dobra swego i innych. Nic tu nie zostało nam dane za darmo, sami już kiedyś wypracowaliśmy sobie mistrzostwo tak samo, jak sami wypracowaliśmy sobie karmiczne lekcje i długi.

 

Karmiczne, numerologiczne warunki wcielenia.

W numerologii o karmie w tym życiu mówią wibracje długów karmicznych, wibracje Mistrzowskie a także warunki wcielenia, jest to suma cyfr miesiąca i dnia urodzenia. Jeśli jest ona wibracją karmiczną to całkiem możliwe, że nie mieliśmy prawa wyboru daty narodzin a zastała ona dla nas specjalnie przydzielona. Jeśli warunki wcielenia są mistrzowskie to mamy przed sobą istotę wewnętrznie - intuicyjnie świadomą swego powołania dla służby ludzkości. Warunki wcielenia udzielają informacji o tym dlaczego jesteśmy tu i właśnie teraz.

Warunki wcielenia w wibracji 1 są charakterystyczne dla osób poszukujących nowości. Decydują się na takie warunki osoby, które mają potrzebę wzmocnienia wewnętrznego poczucia własnej wartości i rozwinięcia zdolności adaptacji do zmian. Są one skutkiem przeszłości w której przewodziliśmy grupie ludzi, co zaowocowało talentem przywódcy.

Warunki wcielenia w wibracji 2 są potrzebą takiej pracy w zespole, aby dążyć do wspólnego celu z zachowaniem swojej niezależności. Zawsze chodzi tu o ukształtowanie zdolności współpracy poza apodyktycznością, poza poddaństwem i obojętnością. Te warunki wcielenia wymuszają naukę współpracy, są wynikiem wybitnie indywidualnej i introwertycznej postawy w jednym z poprzednich żywotów.

Warunki wcielenia w wibracji 3 są charakterystyczne dla artystycznie przeżytych wcześniej inkarnacji, powstają w skutek braku komunikacji. Sygnalizują potrzebę nauczenia się sztuki mówienia i słuchania. Dają łatwość wyrażania własnych emocji. Wnoszą potrzebę artystycznego wyrażenia swoich potrzeb i idei.

Warunki wcielenia w wibracji 4 sygnalizują konieczność systematycznej i metodycznej pracy. Pojawiają się w skutek inkarnacji wygodnickich, leniwych i opieszałych. Uczą wartości pracy i tego iż wszelkie ograniczenia są pozorne i nigdy nie są ostateczne. Warunki te uczą szacunku do pracy cudzej i własnej oraz zdolności do rozpoczynania na nowo.

Warunki wcielenia w wibracji 5 charakteryzują ludzi o ogromnej pasji życia i potrzebie podróży. Są wynikiem takiego poprzedniego życia gdzie nadmiernie ryzykowaliśmy życiem swoim i pchała nas do działania brawura, a wskutek takiego egocentrycznego nastawienia nie szanowaliśmy wolności i inności otoczenia. Teraz uczymy się korzystania ze swojej wolności bez ranienia bliskich.

Warunki wcielenia w wibracji 6 powstały w skutek zaniedbania rodziny i odpowiedzialności. Są nauką wywiązywania się ze zobowiązań i podporządkowania harmonii w rodzinie własnych potrzeb i aspiracji. Jest to lekcja wartości rodziny, często przejawia się przez wpływ silnego autorytetu kobiety opiekunki.

Warunki wcielenia w wibracji 7 powstały przez życie w rodzie wysoko arystokratycznym lub królewskim i mamy tu do czynienia z introwertykiem poszukującym duchowej głębi życia. Osoby z tymi warunkami posiadają wewnętrzne wysokie poczucie własnej godności są poszukiwaczami intuicyjnego poznania świata.

Warunki wcielenia w wibracji 8 są rezultatem życia wojownika lub szamana. Mamy do czynienia z osobą szczególnie silną i niezależną, która wie czego chce i nigdy nie zgodzi się na to, by ktoś kierował jej życiem. Uczy się wartości pieniądza, tego że jest on symbolem nieustającej wymiany energetycznej we wszechświecie.

Warunki wcielenia w wibracji 9 są rezultatem nagłego i nieoczekiwanego zakończenia poprzedniego życia. Są czasem danym na zakończenia starych spraw i związków. Chodzi o to, aby uwrażliwić się na innych i aby dostrzegać potrzeby innych ludzi.

Warunki wcielenia to informacje o motywach podjęcia aktualnego wcielenia właśnie teraz. Poprzez poznanie i zrozumienie świadome, naszych własnych motywacji, leżących u progu naszego aktualnego życia, możemy w nim więcej osiągnąć. Więcej się nauczyć, bowiem nie uczymy się czegoś domniemanego, a ściśle określonego numerologiczne programu. Taka wiedza o sobie samym pozwala świadomie realizować urodzeniowy program tego życia, korzystając z naszego ciała, które jest przecież idealnym dla nas instrumentem nauki duchowej jedności.

Numerologia karmiczna.

Trzech najczęściej inkarnowanych Kapłanów Duchowych
bez względu na religie.

Mistrzostwo jedenaście - 11: Kapłan z ludu.

Bywają daty narodzin szczególne, takie gdzie program opiera się o wibracje mistrzowskie i takie gdzie nagromadzone są długi karmiczne. Zdarzają się osoby, które w zestawieniu imion i nazwisk w ogóle nie posiadają realnej oceny sytuacji lub rozwoju duchowego.

Takie szczególne przypadki dają mi jako numerologowi możliwość wglądu w powołanie i karmę danego człowieka. Jeśli nagromadzone zostały mistrzowskie wibracje jedenaście to mamy do czynienie z mistrzem duchowym, który był poprzednio kapłanem z ludu. Aby to w pełni zrozumieć, proszę pamiętać o tym, że świątynie przed chrześcijańskie składały się z dziedzińca zewnętrznego -dostępnego pielgrzymom, dziedzińca wewnętrznego dostępnego kapłanom i oczyszczonym pielgrzymom (wybranym) oraz z sanktuarium, do którego wchodzili najwyżsi kapłani specjalna służba. Nie można było tak po prostu wejść do sanktuarium, wtargnięcie bez zgody władzy kapłańskiej, mogło podlegać karze za świętokradztwo. W takich realiach istniała silna hierarchia wtajemniczonych.

Kapłan z ludu pracował na pierwszym dziedzińcu, wśród brudnych i zakurzonych pielgrzymów, uczył ich przez własny przykład, przez szacunek do niego pielgrzymi starali się go naśladować. Dlatego też powołanie do mistrzostwa 11 w tym wcieleniu, jest powołaniem do przekazywania etyki wewnętrznej własnym przykładem. Mistrzostwo to jak każde inne wymaga zachowania samokontroli, komunikacji emocjonalnej, świadomości wiecznego ucznia i postępowania zgodnego z własnym systemem wartości.

Jeśli jest silnie zaakcentowane w numerologicznym programie życia, to mam do czynienia z osobą obdarzoną dużą mediumicznością, intuicją, jasnowidzeniem i jasnosłuszeniem. Mamy do czynienia z osobą, która sama siebie uczy korzystać z intuicji własnego ciała, czyli wszelkich tak zwanych "sygnałów z brzucha", zaś innych uczy uniwersalnej zasady "czyń drugiemu jak chcesz aby i tobie czyniono". Takie jest bowiem powołanie inkarnacji mistrza intuicji, inkarnowanego kapłana z ludu, bez względu na to czy jest kobietą czy mężczyzną.

Wizjonerstwo inspiracja i praca dla wzniesienia ludzkości na wyższy poziom rozwoju wrażliwości, jest pozytywnym przejawem ambicji i aspiracji wibracji mistrzowskiej 11. Zdolność do dyplomacji i godzenia zwaśnionych to unikatowe cechy mistrza intuicji.

Niebezpieczne dla jego rozwoju, i dla jego otoczenia są egocentryczne działania, narcyzm, poddaństwo i wahania. Jeśli mistrzowska wibracja występuje w numerologicznym programie życia, to moi drodzy, nikt nie dał nam jej za darmo. Po prostu kiedyś sobie ją wypracowaliśmy. Daje ona wielkie możliwości pracy dla ludzkości przez kontakt z uniwersalną energią przenikająca swą mądrością każde istnienie tego świata, ale przede wszystkim wymaga etyki wewnętrznej. Nikt nie może korzystać z mistrzowskich wibracji wykazując egoizm, bowiem w tedy spada w dół, aby szybko nauczyć się szacunku dla innych stworzeń boskiej mądrości.

Niech więc każdy posiadający w programie mistrzowskie wibracje pamięta, że światło wewnętrzne podlega prawu: "największy z was będzie sługą najniższego".

Mistrzostwo dwadzieścia dwa - 22 Kapłan naukowiec i skarbnik.

Jeśli w programie numerologicznym w cyklach, dniu narodzin, drodze życia lub w warunkach zewnętrznych pojawia się liczba 22, powołaniem dla posiadacza tej wibracji jest rozwiązać to co powszechnie uchodzi za nierozwiązywalne. Bowiem kryje się tu genialny twórca i wynalazca. Mistrzostwo kapłana naukowca, panującego duchem nad materią, powstało w inkarnacji gdzie dociekał on lub ona, praw świata fizycznego przez intuicyjne poznanie. Mamy do czynienia z istotą świadomą uniwersalnych cząstek elementarnych, która kiedyś już pracowała nad kreacja materii przez rozmyślne kreowanie wizji wizualizacyjnych. Jest to osoba, której powierzano skarbce i klejnoty, wskutek poprzednich doświadczeń potrafi obracać pieniędzmi, zwłaszcza dużymi.

Aby dążyć do świadomego rozwoju, w obecnym życiu należy uzmysłowić sobie posiadaną niegdyś wiedzę, była ona rozległa, i przekazana w skutek nauki kapłanów, często przez wtajemniczenia i iluminację. Jeśli w świątyni powierzano komuś drogocenne skarby i monety, powierzano mu byt i przetrwanie świątyni. Osoba ta musiała być świadoma tego, że każde ograniczenie jest tylko czasowe i zawsze pozorne, czyli że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Dlatego też etyka wewnętrzna mistrza naukowca i skarbnika jest oparta o cztery filary:

  • po pierwsze: zachowanie moje musi być zgodne z moim systemem wartości,
  • po drugie: komunikacja moja musi dotyczyć rzeczy ważnych, czyli moich emocji i potrzeb,
  • po trzecie: muszę szanować wolność innych, ich prawo wyboru i intymne terytorium,
  • po czwarte: świadomy tego, że w każdej sytuacji wciąż nieprzerwanie się uczę staję się sługą najniższego.

Nigdy nie wolno osobie z takim powołaniem i z taką przeszłością świadomie i specjalnie szkodzić komukolwiek, ani myślą, ani czynem ani słowem. Jest to bowiem mistrzostwo panowania ducha nad kreacja materii, i jakiekolwiek dotykanie czarnej magii wraca jak bumerang do źródła.

Jeden z moich klientów posiadający numerologiczną drogę życia 4/22 był tak zapatrzony w siebie, że rozkazywał dzieciom i żonie co mogą dziś ubrać i co powinni jeść. Tyrania trwała wbrew zdrowemu rozsądkowi. Kiedy pan z poważnym urazem klatki piersiowej znalazł się w szpitalu zauważył po raz pierwszy, że życie toczy się dalej, a on nie jest alfą i omegą, nie jest niezastąpiony. Pokora jest cnotą niezbywalną a egoizm mieczem, od którego można zginąć. I o tych prawdach każda osoba, która ma w programie wibrację mistrzostwa materii 22, powinna pamiętać.

Powołaniem mistrza 22 jest praca dla ludzkości przy rozwiązywaniu kwestii ekonomicznych, prawnych i edukacyjnych. Wielkie zamysły i przedsięwzięcia z rozmachem realizowane są wyzwaniem dla potrzeby pracy systematycznej i metodycznej, czyli zaplanowanej i konsekwentnej, bez względu na przejściowe trudności. Wynalazki nowej ery, ekologiczne źródła energii i globalne pojednanie są inspirującą możliwością rozwoju dla mistrzów naukowców znających wartość pracy.

Ci którzy posiadając tę wibrację działają dla dobra innych przez pracę nad systematycznym wznoszeniem fundamentów godnego życia. Politycy którzy posiadają tę wibrację mistrzostwa, są dokładnie w swoim miejscu i w czasie, jeśli pracują nad dobrem ludzkości.

Każdy mistrz 22 zachowując wewnętrzną etykę, potrafi uczyć innych ludzi procesu świadomej wizualizacji swoich potrzeb i osiągania celów.

Mistrzostwo trzydzieści trzy - 33 Kapłan nauczyciel etyki uniwersalnej.

Mistrzostwo to przynosi powołanie do takiej pracy dla ludzkości aby uczyć innych ludzi zasad uniwersalnych i etyki wewnętrznej. Inkarnacja poprzednia była świadomym nauczaniem, mistrzem i kapłanem objaśniającym pisma i zasady duchowe tego świata.

Pamiętajmy o tym, że nie każdy miał prawo czytać i objaśniać pisma, bez względu jakiej religii dotkniemy, 33 jest to kapłaństwo związane z komunikacją i odpowiedzialnością. Osoba która mogła nauczać musiała przecież interpretować pisma, czyli święte księgi, przypowieści, proroctwa, mamy więc do czynienie z istotą wielce wykształconą, oczytaną i przewidującą. Poprzednie wcielenia mistrzowskie, nawet jeśli były dalekie w naszym pojmowaniu czasu, są silną Wibracja ta jest zwana mistrzostwem Chrystusowym. Określa mistrza świadomego swej mocy i nauczyciela burzącego dogmaty, po to aby wprowadzić niepewność zmian i przez przemianę ustalić wewnętrzną harmonię.

Mistrzostwo to dotyczy kapłaństwa wewnętrznego, które przez zachowanie etyki wewnętrznej, prowadzi własnym wewnętrznym światłem do oświecenia innych. Wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej. Pozytywnie doświadczana jest liczbą uważnego, oddanego i tolerancyjnego nauczyciela, mistrza, przewodnika. Człowieka spełnionego świadomego swego ciała i ducha. Z jego uczynków i słów płynie wiedza, mądrość, ewolucja wewnętrzna i współczucie.

Jeśli w imionach, nazwisku lub w programie numerologicznej drogi życia, posiadasz mistrzostwo 33 jesteś powołany do dzielenia się uniwersalną miłością i harmonią. Pamiętajmy jednak, że niesie to także zobowiązanie do pracy z zachowaniem filarów etyki mistrza. Co oznacza poszanowanie inności, intymnego terytorium innych i ich prawa wolnej woli. Pamiętajmy, że żyjemy w świecie wolnej woli, gdzie kształtowanie etyki wewnętrznej jest nieustannym procesem. Nie można zdobyć jej raz, nie można jej po prostu mieć. Zdarzenia i zmiany są procesem kształcenia, doskonalenia i ewolucji, wiec przyjmijmy je ze zrozumieniem, tak aby zmiana była dla nas pożądaną okolicznością życia.

Tendencją negatywną osób, których dotyczy ta liczba, jest potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają. Jeśli reagujesz negatywnie, będziesz używać swoich wpływów do celów egoistycznych, zaniedbywać obowiązki rodzinne, zawodowe lub społeczne i buntować się. Lekcją tej wibracji jest być naprawdę odpowiedzialnym za siebie i za innych. Uczy tolerancji i cierpliwości. Odpowiedzialność wiąże się ze zdrowym egoizmem, chodzi oto aby nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków tak aby mierzyć "siły na zamiary".

 

źródło: numerolog.net

  • Gratuluję! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
  • Utwórz nowe...