Skocz do zawartości

ZNACZENIE WSZYSTKICH LICZB


Suhaila

Polecane posty

PODLICZBY – PODWIBRACJE

10/1 Odnowa. Nowy cykl. Nowy początek. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze, inaczej, lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. Przynosi zmiany, a wraz z nimi właściwą im niepewność, ale także możliwość sukcesu. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń, czasem dzięki poparciu innych. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne, wibracja ta przynosi wzloty i upadki, tendencję do nadgorliwości, nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej, poczucie braku bezpieczeństwa

11/2 Kapłan ludu – uczy swoim własnym przykładem. Posiadasz ogromne zdolności artystyczne i twórcze. To powołanie do służby uduchowionej i humanitarnej. Ta energia obdarza Cię mocą duchową, odwagą, możliwością sprawowania władzy – uznanie, miłość i oryginalność. Masz duże zdolności mediumiczne i ogromną intuicję pozwalającą osiągnąć wiedzę niedostępną dla ogółu – jednak należy tą wiedzą się dzielić, nie handlować nią! Konieczna jest harmonijna osobowość, pewna własnych możliwości i zadań, zdolna do współpracy i przyjaźni, a także usatysfakcjonowana we własnym partnerstwie. Uczysz: czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i Tobie czyniono.

12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń, do pozostawania w cieniu, do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. Przynosi więc trudne doświadczenia, smutek, rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji, gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji. Utrudnia wybory. Powoduje, że czujemy się winni. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji, pozbycie się pragnień, osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu, ważnego od nieważnego. Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na ułożenie kart. Chwilowe wycofanie się z ufnością, zawieszenie aktywności, by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu.

13/4 Jest długiem karmicznym zaciągniętym w stosunku do pracy. Powstał, kiedy żyliśmy kosztem innych, zaniedbując własne obowiązki, zrzucając je na innych – bawiliśmy się, gdy inni ciężko pracowali. Jego wpływ uczy pracowitości, cierpliwości, odpowiedzialności zawodowej, systematycznej i metodycznej pracy, konkretnego dążenia do celu pomimo zmiany warunków wyjściowych – coś sobie zaplanowaliśmy, zaczynamy to realizować i nagle sytuacja się załamuje, wszystko się wali – i my, pomimo tego z cierpliwością i z takim samym zaangażowaniem jak na początku, powinniśmy zacząć budować daną rzecz od nowa. Poprzez doświadczenia zmuszające do wczesnego podjęcia pracy, poprzez brak pracy, trudną lub zbyt wyczerpującą pracę, poprzez jej nadmiar – konfrontuje z wartością pracy samej w sobie lub jako środka do osiągania naszych własnych celów. W czasie jego wpływów, bez wahania należy podejmować się nawet ciężkiej pracy – uczy cierpliwości, solidności i odpowiedzialności. Nie oczekiwać zachęty, pochwał i próbując odnaleźć radość w tym, co się robi. Nie liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, czy na szczęście. Polegać przede wszystkim na własnych siłach. Ta energia jednocześnie daje predyspozycje do pracy wymagającej cierpliwości i systematyczności. Przeobrażenie - dług karmiczny

14/5 Jest długiem karmicznym zaciągniętym w momencie nadużywania przez nas samych naszej własnej wolności, jednocześnie sprawiając cierpienie innym – nadużywanie seksu, alkoholu, czy narkotyków. Kierowanie się wyłącznie zmysłową stroną życia, w znacznym stopniu zaniedbując rozwój wewnętrzny. Uczy szacunku do wolności cudzej i własnej – szanowania wolności, wolnej woli, inności i niezależności otoczenia. Pojawiają się sytuacje konfrontujące nas z innymi, których należy uszanować. Korzystając z własnej wolności, nie narzucać się, ani nie zaniedbywać bliskich i otoczenia. Konieczna jest akceptacja ograniczeń własnego życia i obowiązków, jakie życie na nas nakłada. Niecierpliwość, chaotyczność i agresja mogą prowadzić do strat i przykrych doświadczeń uczuciowych. Należy szczególnie uważać, aby nie popaść w nieproduktywne marzenia i nie pobłażać sobie bez umiaru. Należy skupiać się na własnym rozwoju wewnętrznym – zainteresować swą duchową stroną życia. Ta energia daje jednocześnie nieprzeciętny seksapil i magnetyczny wręcz wpływ na płeć przeciwną. Obdarza ogromną energią – która staje się wewnętrznym motorem działań. Impulsywność - dług karmiczny

15/6 Pasja. Kuszenie. Trudności w panowaniu nad instynktami, zmysłami, pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą, posiadania. Dlatego istnieje ryzyko skrajności, nadużyć, rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. Często przynosi rozczarowania miłosne, gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. Może to prowadzić do perwersji, masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami, które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji, mocy, silnej woli i wytrwałości, sublimując swe pragnienia, magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych.

16/7 Jest długiem zaciągniętym w stosunku do rodziny i miłości – odpowiedzialność. Całkiem po prostu powstał na skutek zlekceważenia czyjegoś uczucia. Nie zostały podjęte obowiązki – odpowiedzialność w stosunku do rodziny. Teraz przynosi konieczność odkrycia i wykorzystania w relacjach partnerskich subtelnego porozumienia, a ewentualne trudności rodzinne i uczuciowe, mogą wyczulić na relację z drugim człowiekiem. Uczy rozwijania duchowości właśnie poprzez rodzinę – stwarzanie rodziny powinno być jednocześnie rozwojem duchowym. Poprzez relacje przyjacielskie, rodzinne i partnerskie – wyczula na potrzeby drugiego człowieka i miłość. Koniecznie należy być odpowiedzialnym wobec najbliższych. Należy dokonywać mądrych wyborów, a ponad własne zachcianki i przyjemność przedkładać dobro innych. Nie oczekiwać wzajemności a dawać z siebie jak najwięcej.Ta energia daje jednocześnie możliwość stworzenia szczególnego związku – bez zazdrości, egoizmu, wykluczającego z niego nadmierną ambicję i rywalizację, a opierającego się na subtelnym porozumieniu duchowym. Regeneracja poprzez klęskę - dług karmiczny

17/8 To wibracja opieki kosmicznej – na każdym poziomie naszego istnienia. Wnosi szczęście, nadzieję, siłę twórczą, intuicję i wyobraźnię. Zapewnia sukces w dziedzinach wymagających dużej koncentracji. Popycha nas na drogę rozwoju duchowego – wspiera uwalnianie się od ograniczeń czasu i przestrzeni. Rozbudza w nas zainteresowanie naukami ezoterycznymi, pozwalającymi przekraczać materialne struktury naszego życia. Szczęśliwa gwiazda. Opieka sił niewidzialnych. Nadzieja. Siła kreacji, wyobraźni, intuicji. Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. Przynosi nagrody, spełnienie, bogactwo dzięki szczęściu i talentom. Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony, nawet jeśli pozornie, w jego odczuciu jego życie jest niełatwe.

18/9 Księżyc. Złudzenie. Komplikacje. Częste zmiany. Możliwość posługiwania się władzą, by służyć innym lub ich wykorzystywać. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji, możliwość rozczarowań, opóźnień i nieprzyjemnych emocji. Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. Samotność, wycofanie się w swój świat wewnętrzny. Czasem sukcesy i popularność. Trudności w ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). Daje dużą wyobraźnię, receptywność i intuicję, a także naturalny dar uzdrawiania.

19/1 Jest długiem nadużywania władzy. Miało miejsce nadużywanie władzy, tyranizowanie otoczenia, wykorzystywanie, a nawet bolesne krzywdzenie – w ogóle nie zwracając uwagi na krzywdę drugiej osoby. Zarozumialstwo i realizacja własnej ambicji nad potrzebami innych ludzi. Ta energia dąży do wypracowania wewnętrznej niezależności, do poznania własnego wnętrza. Brak koordynacji w naszym własnym działaniu przynosi straty materialne i ciągłą potrzebę budowania od podstaw. Uczy wrażliwości i poszanowania innych. Pojawiają się w naszym życiu osoby, gdzie należy działać wspólnie, ale jednocześnie wykazując szacunek dla ich własnego systemu wartości i opcji na życie. Wymaga wykazania własnej inicjatywy, autonomii i wrażliwości na drugiego człowieka. Należy zauważać drugiego człowieka i jego potrzeby, otaczać go ciepłem, wsparciem i miłością. Należy również pracować bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata.Ta energia obdarza jednocześnie naturalnym zmysłem dowodzenia, który należy jednak wykorzystywać dzieląc się własną wiedzą z innymi – pozwalając im przy tym zachowywać ich własną indywidualność. Odrodzenie, realizacja - dług karmiczny

20/2 Przebudzenie. Niespodzianki. To człowiek, który przegląda na oczy, budzi się ze snu, otwiera się na Wiedzę. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości. Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. Ryzyko rozwodu.

21/3 Sprowadza zasłużony sukces, harmonię, spełnienie. Liczba niezwykle twórcza. Oznacza jakość, której możemy być pewni. Sprzyja talentom literackim, podróżom i zmianom miejsca zamieszkania. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. Daje opiekę i otacza miłością. Jeśli reagujemy negatywnie, powoduje ona trudne stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności.

22/4 Twórczy Geniusz – doskonała umiejętność panowania nad materią. Praktycyzm i konkretna realizacja. Twoim powołaniem jest nauka innych zachowywania równowagi pomiędzy rozwojem duchowym, a pracą materialną. Ta energia predysponuje do zdobycia fortuny i sławy, ale pod jednym warunkiem: że motywacją Twojej pracy jest dobro całej społeczności. W realizacji tej energii konieczna jest równowaga emocjonalna, zdrowy stosunek do siebie samego i zdrowa ambicja – Twoja własna. Pamiętaj – energia, jaką wysyłasz, prawie natychmiast wraca do Ciebie. Uczysz: panowania myśli nad materią. Kontrola nad materią - liczba mistrzowska

23/5 Wolność. Zręczność. Pomoc w przedsięwzięciach. Przynosi odpowiedzialność i protekcję. Nasza wartość jest rozpoznana. Często kariera w dziedzinie komunikacji. Możliwość otrzymania spadku. Sukces, sława i uznanie. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie, będziemy działać według zasad, które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną, ulegającą napadom wściekłości, gdy życie nie toczy się tak, jakbyśmy tego chcieli.

24/6 Problemy uczuciowe. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. Liczne podróże, czasem z przygodami. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. Przyszłość osoby, u której pojawia się ta liczba, zależy często od pomocy kobiet. Sukces wymaga poświęceń. Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe, społeczne i materialne. Jeśli nasza postawa jest negatywna, stajemy się zazdrośni, uparci, a oszukani — mścimy się.

25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia, w której trzeba ciężko pracować, walczyć, aby cokolwiek osiągnąć. Życie wypełnione jest licznymi zmianami, oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. Nie jest łatwo stanąć na nogi i ustatkować się. Brak stabilizacji zawodowej. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. Konieczność nauczenia się używania swej wolności, aby dalej się rozwijać. Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne, sprowadzamy na siebie konflikty, utratę energii, nie kończymy nigdy zaczętego dzieła, a nasze lenistwo i bezwład powodują, że stajemy się okrutni. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji, co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi, blisko natury.

26/8 Jest długiem zaciągniętym względem ciała. Oznacza silną potrzebę osiągnięcia mistrzostwa w jakimś aspekcie życia. Wszystko, co przychodzi do naszego życia w okresie jego wpływów, jest niezbędne dla naszego rozwoju. Uczy panowania umysłem nad aktywnością własnego ciała. Należy panować nad sobą i swoimi emocjami, a w życiu kierować się sercem i wewnętrzną mądrością bardziej, niż samą logiką. Poprzez panowanie nad emocjami i własnymi reakcjami możesz osiągnąć sukces i satysfakcję finansową. Zmysł praktyczny i zdolności administracyjne, jakimi jednocześnie obdarza – zapewniają duże zdolności do interesów. Ta energia skłania do odnalezienia własnej ścieżki rozwoju duchowego – rozbudza zainteresowania wiedzą wewnętrzną i duchowością. Cierpienie i fektywność działania.

27/9 Wielka moc duchowa - osiągnięta poprzez rozwijanie duchowej drogi samodoskonalenia, aktywność umysłową i wyobraźnię wraz ze świadomością powołania do pracy dla ludzkości. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. Posiadanie dużej rodziny. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. Choć z opóźnieniem, możemy zdobyć sławę i uznanie, pod warunkiem, że pracujemy dla dobra ludzkości. Niestety, czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu...Posiadamy trafność sądu, zmysł sprawiedliwości i mądrość. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych, fizycznych i intelektualnych. Podróże zagraniczne nam sprzyjają, przedsięwzięcia się udają, ale musimy być wytrwali. Jest to liczba obowiązku duchowego, dharmy w tradycji hinduskiej. Jeśli wibrujemy negatywnie, liczba ta spowoduje niezdecydowanie, chaos myślowy, nieumiejętność wyboru drogi życiowej, nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. Jest jednak jeden warunek realizacji jej potencjału – bycie w związku i wspólne z partnerem dążenie do realizacji wspólnego celu z zachowaniem niezależności wkładu własnej pracy; ponieważ kiedy powstawała ta energia, jej posiadacz dbał tylko i wyłącznie o swój własny rozwój, indywidualnie, nie uczył się przy tym współpracy – stąd silna potrzeba przy tej energii stworzenia związku, który jest jednocześnie kluczem do jej realizacji.

28/10/1 Niespodziewane zyski lub straty, zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni, będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. Zwłaszcza, że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. Lubimy podróże i zabawy, spotkania, także w dużych grupach, gdyż lubimy błyszczeć, popisywać się. Pomoc ze strony kobiet. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. Współpraca przynosząca zysk. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie, nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami.

29/11/2 Ważne znajomości, pomoc osób wysoko postawionych. Inwencja i oryginalność. Inicjatywa i mądrość. Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca, wytrwałości i cierpliwości. Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja, film, telewizja, literatura, radio. Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. Niebezpieczeństwo, że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów.

30/3 Twórczość. Wymiana. Komunikacja. Rzemiosło. Handel. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. Przynosi sukces, spełnienie i zysk, czasem nieoczekiwany. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. Talent literacki, aktorski, muzyczny. Komfort materialny, przyjemności, miłość i rodzina. Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie, przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę.

31/4 Dar wyłapywania szczególnych okazji. Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces, między innymi finansowy. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne, winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości, by nami zawładnęły, bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci, sprowadza sprzyjające okoliczności, daje szczęście w grze i spekulacjach. Jest to liczba postępu, pod warunkiem, że będziemy reagować pozytywnie. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni, nerwowi, skłonni do nadmiernej ekscytacji, niezdolni dostosować się do innych, a życie nasze zapełni się kłótniami, walką, trudnościami, co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej.

32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom, zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji, nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. Uważnie dobierać współpracowników, gdyż naszym atutem jest zaufanie. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa, bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów, pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami, które opóźnią realizację naszych celów.

33/6 Chrystusowe Mistrzostwo – świadomy mistrz i nauczyciel. Stajesz na piedestale i uczysz innych etyki wewnętrznej:

- moje zachowanie musi być zgodne z moim systemem wartości

- komunikacji i kontroli nad własnymi emocjami

- świadomości wiecznego ucznia

- i poszanowania wolnej woli i prawa wyboru innych – (względem siebie zdrowy egoizm – nie ciągnąć na siłę nikogo za rękę).

Ta energia wyraża potrzebę służenia innym poprzez przekazywanie miłości uniwersalnej. Obdarza ogromną intuicją i dostępem do wiedzy i mądrości. Tolerancja i odwaga. Posiadacz tej wibracji – opanowując swoje ciało i emocje, staje się mistrzem i przewodnikiem. Nie zapominaj, że wywierasz ogromny wpływ na otoczenie, więc używaj go świadomie i odpowiedzialnie. Służba uniwersalna. Przewodnictwo duchowe. Kontrola nad emocjami - liczba mistrzowska

34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości, impulsywności, ryzyka, gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. Rozczarowanie miłosne, zerwania, separacja małżonków, rozpad spółki, walka i procesy, to doświadczenia pojawiające się, by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi, nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji, zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru.

35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. Daje wewnętrzną moc, władzę i zdrowie. Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej, która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. Jeśli wibrujemy negatywnie, będziemy żyć targani wątpliwościami, kierując się irracjonalnymi pobudkami. Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny, co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. Niewykluczone problemy seksualne.

36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków, ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego, co niesie los, gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. Rozwinięta intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia, że możemy dokonać wielkich odkryć. Natomiast, jeśli nie zrozumiemy własnych emocji, inni przestaną nas rozumieć. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne, co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. Wszystko, co stworzymy, będzie miało dużą wartość. Pouczające podróże.

37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet). Szczere przyjaźnie, na które można liczyć, zarówno jeśli chodzi o uczucia, jak i o pieniądze. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu, przerostu pragnień. Magnetyzm. Pociąg do dalekich podróży. Praca za granicą. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów, nieuczciwa i gwałtowna, używająca wszystkich środków, by osiągnąć cel.

38/11/2 Dla mężczyzny — kobieca pomoc. Jest to liczba wymagająca, lecz posiada ona ogromną dobroczynną moc. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim, możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. Urok i magnetyzm. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. Protekcja. Pożyczki. Uznanie. Szczęśliwy związek. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie, nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych, co prowadzi do rozstań i rozwodów.

39/12/3 Rywalizacja, zdrada, dwulicowość, rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe), niewrażliwość na cierpienie innych, lenistwo. Nie należy wstępować w związek małżeński. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże, ale trzeba zastanowić się trzy razy, zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. Jeśli jesteśmy otwarci na innych, na zrozumienie drugiego człowieka, wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób.

40/4 To energia pokuty – przede wszystkim, jednak odradzając się wewnętrznie zostajemy jakby pod jej wpływem wzniesieni na wyższy poziom samorealizacji. To tak, jakbyśmy odłożyli na bok swoje własne potencjały i chęć życia w szczęściu i starali się coś odpokutować (oczyścić całe swoje wnętrze z wszelkich nieczystości) – stąd właśnie otaczający świat jej nosiciela przypomina czasem życie pokutnika dosłownie. Doświadczamy, zastanawiamy się nad przyczyną ewentualnych niepowodzeń, czy trudności – znajdujemy ją w sobie, przetwarzamy tą energię i tak, aż do całkowitego oczyszczenia. Uważam, że ta energia daje niesamowitą możliwość odrodzenia wewnętrznego. Ograniczenie, stagnacja, kuszenie. Problemy rodzinne. Zależność uczuciowa. Rozczarowujące związki i przyjaźnie, porażki uczuciowe. Przynosi żałobę, rozwody, surową krytykę. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół, dbałości o stan zdrowia. Wpływ innych na nasze życie. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy, że tylko nasze życie jest trudne, grozi nam nietwórcze fantazjowanie co by było gdyby i budowanie przysłowiowych zamków na lodzie. Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym, wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą, ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych.

41/5 Opieka kosmiczna w świecie materii. Zapewnia szczęście zarówno w miłości, jak i interesach. Jest wibracją szczególną, bardzo ważna dla ludzi interesu, ze względu na aspekt jej oddziaływania – właśnie materialny. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia, naturę pioniera, pasjonata, który lubi zmiany, ale powinien nad nimi dobrze panować. Potrzeba praktycznych rezultatów. Burzliwe przygody miłosne, często ostro krytykowane przez otoczenie. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych, mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć, ulegając chwilowym zachciankom.

42/6 Sześć jest liczbą miłości, 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej, a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością, podziwu tłumów. Kooperacja i przyjaźń, towarzyskość i odpowiedzialność. Może przynieść trwały, wielodzietny związek małżeński, w którym miłość jest dawana równo z obu stron. Natura szczodra, która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę, natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność; jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie.

43/7 Nadzieja i rozczarowanie. Wojna i pokój. Realizacja planów i spełnione nadzieje. Wielka, romantyczna miłość. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. Brak stabilizacji w życiu. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym. Osoba taka wie, kiedy powinna mówić, a kiedy słuchać. Woli życie spokojne, ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji, jeśli tylko nadarza się okazja. Niezależnie od wykonywanego zawodu, zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie, ma skłonność do obżarstwa, nadużywania alkoholu i złego towarzystwa.

44/8 Mistrzostwo Władzy – poprzez pracę i konsekwencję, osiąga pełną kreację materialną. Praca na rzecz podnoszenia duchowej ewolucji świata. Ogromne wymagania moralne i etyczne, ogrom odpowiedzialności i niezwykłych zadań. Pamiętaj – Twoja energia, jaką wysyłasz bardzo szybko wraca do Ciebie. Panowanie ducha nad materią - liczba mistrzowska

45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. Daje ona moc wewnętrzną, pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym, niespodziewanym. Natura tajemnicza, zachowująca dystans wobec otoczenia, dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. Receptywność. Liczne związki miłosne, wczesne małżeństwo, wielodzietność. Niepokoje emocjonalne. Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców, od dawna zaginionego lub niewidzianego. Ryzyko wdowieństwa. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości, wartości starych i przebrzmiałych.

46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. Wrażliwość. Uczuciowość. Ograniczenia. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. Niewierność, uwodzicielstwo. Zerwanie, które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. Osoba, która wyraża tę wibrację, jest gotowa dzielić się z innymi, pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli, jest znakomitym szefem. Lubi być w centrum zainteresowania. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. Jeśli jednak reagujemy negatywnie, stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni, przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo.

47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu, co ma związek z uczuciami. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość. Szczere przyjaźnie. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. Przyjdą wydarzenia, które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. Należy, więc zawsze mieć precyzyjny cel, który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje.

48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. Pasja. Bogate małżeństwo i światowe życie. W miłości — ryzyko rozstań, konfliktów, niewierności, głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. Nasze życie wówczas rozpada się, tracimy energię. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych, a nasze poczucie obowiązku jest ogromne, powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych, by ulżyć ludzkiemu cierpieniu.

49/4 Nauka ostrożności, czujności i samokontroli. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek, doprowadza do odejścia partnera. Miłość platoniczna. Nagłe zmiany powołania. Możliwe bogate małżeństwo, raczej z rozsądku, lecz trwałe. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać, a kiedy czekać. Lubi dobre życie, dobrą kuchnię, dba o zdrowie. Posiada, więc zamożny, funkcjonalny dom, a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. Niebezpieczeństwo nadwagi. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii, ale rzadko wprowadza je w życie. Staje się leniwa, co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy, a zdrowie pogarsza się. Trzeba zawsze pamiętać, że słowem - kluczem czwórki jest praca.

50/5 Wolność, odrodzenie, szczęście. Spokój ducha. Inspiracja twórcza. Miłość i przyjaźń. Lubi zmiany i podróże. Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia.

51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. Powinna być ostrożna i czujna, gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. Możliwa kariera wojskowa, sportowa lub prawnicza. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa, zamachu, jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej, ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy.

52/7 Przeciwnicy, zazdrość, rywalizacja, ukryci wrogowie. Ryzyko skaleczeń. Jest to osoba, która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. Ma zaufanie do siebie i wiarę. Pociąga ją duchowa strona życia. Potrzebuje kontaktu z przyrodą, a przede wszystkim bliskości wody, która sprzyja medytacji. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu.

53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi, niespodziewanymi. Walka i utrata pieniędzy. Groźba zranienia. Konieczność respektowania praw życiowych. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. Woli być agresywna niż pasywna. Musi starać się rozumieć własne emocje. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami, stanie się nerwowa i ekstrawagancka, pełna nienawiści i zazdrości.

54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia, która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie, wywołujemy kłótnie rodzinne, dopuszczamy się oszustw, doprowadzamy do powstania spisków, gróźb pod naszym adresem, narażamy się na zniesławienie.

55/10/1 ta energia sprzyja odkryciom naukowym, ponieważ obdarza ogromem energii twórczej. Entuzjazm, inicjatywa, oryginalność, porozumienie psychiczne i zdolności przewodzenia grupie - liczba mistrzowska

56/11/2 Napięcie wewnętrzne, ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. Ponieważ jesteśmy pod opieką, możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki, obmowy czy braku akceptacji otoczenia. Talent artystyczny, muzyczny, częste zmiany pracy. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie, nasz wysiłek jest bezproduktywny, jesteśmy niezdecydowani, zależni od innych, często tych właśnie, którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary.

57/12/3 Liczba zrozumienia, ale i kruchości naszych przekonań. Wystawia nas na walkę, dyskusje, kontrowersje, błędy, byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi, nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. Zwłaszcza, że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. Nie dajmy się, więc zapędzić w samotność, gorycz i depresję. Nie rezygnujmy z siebie tylko, dlatego, by chronić kogoś innego. Nawet, jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju.

58/13/4 To, co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą, to lojalność, uczciwość, sprawiedliwość, dyscyplina i umiłowanie tradycji. Dzięki tym przymiotom zyskujemy zaufanie innych. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości, nadużyć, wyrzutów sumienia. Rozwijając dużą aktywność mentalną, nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. Przed podjęciem decyzji powinniśmy, więc zawsze się zatrzymać, wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. Konieczna jest też nauka relaksowania się, by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej.

59/14/5 Impulsywność, obsesyjność, pochopne działania, tendencja do gwałtownych rozstań, to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę, która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm, chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. Zwłaszcza, że jest w nas potencjał, by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów.

60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni. Niezależność myślenia. Możliwa kariera literacka lub artystyczna, choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. Niestety, liczba ta, choć zapewnia opiekę kosmiczną, może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów, ulegania pokusom, braku miłości bliźniego, które w konsekwencji prowadzą do samotności.

61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. W sytuacjach wymagających zdecydowania, szybkich wyborów, w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje, pozwalamy sobie pomóc, uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości.

62/8 Marzenie o miłości idealnej. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz, zdolności organizacyjne. Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień, pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu, możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi.

63/9 To ogromny potencjał współczucia, otwarcia na innych, umiejętności przychodzenia im z pomocą. Dyscyplina, cierpliwość, akceptacja, dar uzdrawiania. Jak każdy dar, także i ten wymaga, by go używać, dzielić się nim z innymi. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. Trudne, niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. Nie przywiązywać się do wartości materialnych.

64/10/1 Odnowa. Autorytet i żarliwość. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym, a zarazem umiejętność współpracy, nawiązywania kontaktów, wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. Liczba niezbyt przychylna dla handlu, podróży i finansów. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia, dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć, że zmiana jest zasadą Wszechświata, że aby się odrodzić, trzeba najpierw umrzeć, że każda rzecz ma swój czas.

65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji, zapewnia ona sukces bez wysiłku, dzięki wrodzonej inteligencji, dojrzałości i wytrwałości. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi, którzy przychodzą nam z pomocą. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie, z jakim dochodzimy do celu, bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. Trzeba, więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną.

66/12/3 – zdolności artystyczne, manualne i muzyczne, miłość kosmiczna

67/13/4 Zapewnia dar przewidywania, planowania i zapobiegania. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo, bezowocność wysiłków, ucieczkę od obowiązków, zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie.

68/14/5 Największym problemem jest tu chaotyczność, wewnętrzny niepokój, niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych, jakie zapewnia ta liczba, by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa, obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy.

69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej), a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią, których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi, staniemy się osobami wpływowymi. Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo.

70/7 Poszukiwania. Sukces. Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. Współpraca. Dyplomacja. Dystans, ostrożność i ambicja. Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia.

71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. Siła, dynamizm, determinacja i energia. Dużo wysiłku, lecz postęp jest zapewniony, jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią. Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji.

72/9 Bogactwo, komfort osiągnięty dzięki zręczności, pragmatyzmowi, ambicji i silnym przekonaniom. Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. Wibracja negatywna przynosi samotność, niepokój, podejrzliwość, egoizm, kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny.

73/10/1 Silna wola i zaufanie. Ostrożność w związkach z ludźmi. Tendencja do rozpraszania się. Predyspozycje do show—biznesu. Frywolność. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość, która uchroni nas od niepowodzeń.

74/11/2 Zyski i straty. Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia, medycyna oraz tych wszystkich, które mają związek z żywnością lub higieną. Negatywnie — brak skrupułów, zazdrość, groźba choroby psychicznej.

75/12/3 Awans, uznanie, opieka, dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy, talentowi, niezależności, zdecydowaniu. Zgubić nas może jedynie niecierpliwość. Negatywnie — frustracja i destrukcja. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił, by pokonać przeszkody.

76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą. Konieczna jest uczciwość, ostrożność i dobra organizacja pracy.

77/14/5 wynalazca, mistyk, naukowiec, Mądrość kosmiczna- liczba mistrzowska.

78/15/6 W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej.

88 – geniusz finansów, albo – mistyk.

99 – kapłan wiedzy duchowej – wdraża – Najwyższe Prawo Wybaczania.

źródło: N.Czarmińska "Liczby Losu"

soliet.bloog.pl

 • Lubię! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Liczby - ziemski elementarz Dagmara Samborska

Liczby dzielimy na podstawowe i na mistrzowskie. Liczby podstawowe określają podstawowy charakter danej osoby, liczby mistrzowskie podkreślają specjalne cechy osobowości jak również świadczą o różnych talentach osoby. Liczby dodatkowe uzupełniają analizę o dodatkowe cechy.

Liczby główne - pozytywy i negatywy od 1 do 9

1 - ambicja, autorytet, pasja, inteligencja, zaufanie do siebie, zarządzanie, twórczość, oryginalność, duma, stabilność , mądrość, koncentracja, nowa droga.

Negatywy - zarozumiałość , despotyzm, samotność, egoizm, nieumiejętność współpracy, manipulowanie,

żądza władzy, nerwowość, niepewność.

Praca nad sobą - realizacja siebie, prawdy wewnętrzne, używanie swojego autorytetu, wykorzystywanie ego jako przejaw świadomości.

2 - cierpliwość, dobroć, dyplomacja, emocjonalność, zrozumienie, twórcza osobowość, miłość, sztuka, wrażliwość, intuicyjność, doradca, sentymentalizm, tolerancja, płodność, duchowość, wyobraźnia.

Negatywy - pasywność, negatywne podporządkowanie się, wątpliwości, nieszczęśliwy związek, zmienność

naiwność, pamiętliwość, obojętność, nadmierna uczuciowość, uległość, marzycielstwo.

Praca nad sobą - Nauczyć się współpracy, życie w społeczeństwie, słuchanie, okazywanie uczuć, nauczyć się zrozumieć swoje emocje i osłabić ich negatywne wpływy.

3-Ekspresja, uwielbianie życia, komunikacja, aktywność, werbalizacja, wyobraźnia , szczera przyjaźń, wykształcenie, talent, logika, brak ingerencji w życie innych, towarzyskość, przebojowość, zapał, geniusz, ekspresja osobowości

Negatywy - rozproszenie, zamykanie się w sobie, agresja, samotność, kaprysy, zazdrość, zawiść, nieposłuszeństwo, kokieteria, krytyka, nadmierna zmysłowość, nietolerancja.

Praca nad sobą - znaleźć swój własny sposób ekspresji, nauczyć się wyrażać swe myśli, otworzyć się życie w harmonii i równowadze.

4-twórczość, realizacja, indywidualne wnioski z doświadczenia, stabilizacja, pracowitość, zmysł organizacji, wola, wierność, odwaga, punktualność, nauka, rozwaga, poświęcenie, rozsądek, rozum.

Negatywy - niechęć do zmian, bieda, nędza, nerwowość, surowość, ograniczony umysł, brak woli, nadmierna ambicja, upór, kruchość, nieustępliwość.

Praca nad sobą - praca jako czynnik rozwoju, nauka akceptacji , utrzymanie równowagi, rozpoznać i uznać swoje ograniczenie ze świadomością.

5-zmiana, ruch, ochrona, nauka akceptacji, smakowanie świata, wolność, ryzyko, handel, dyplomacja, szczęście, wiara, seksualizm, indywidualizm, wesołość, rewolucja energii, talenty, wena, żywioł, władza, postęp.

Negatywy - cierpienie, nieszczęścia, impulsywność, zarozumiałość, niewierność, brak zmysłu praktycznego, lenistwo, intryganctwo, niecierpliwość fanatyzm.

Praca nad sobą - nauczyć się korzystać ze swojej wolności, nie ranić innych swoim postępowaniem, akceptować i inicjować swoje zmiany.

6-sztuka miłości, szczęście, harmonia, rodzina, związek z drugim człowiekiem, samotność, obowiązki rodzinne lub społeczne, kompromisy, podejmowanie decyzji, zaufanie do siebie, pasja, uczucia, tolerancja, siła życiowa, intuicja, entuzjazm, koncentracja, liryka, czar, wdzięk, wrażliwość.

Negatywy - konflikt, rozwód, cierpienie, problemy uczuciowe, zazdrość, podejrzliwość, krytykanctwo, tchórzostwo, brak odpowiedzialności zawodowej i osobistej.

Praca nad sobą - nauczyć się odpowiedzialności , dobrze wykonywać swoje obowiązki, osiągnąć równowagę w działaniu, nie pozwolić się wykorzystywać.

7-dystans, doświadczenie, nauka, rozsądek, otaczanie się tajemnicą, mądrość życiowa, spełnienie materialne, wiedza, uduchowienie, inteligencja, panowanie nad sobą, delikatność, odwaga, talent, współczucie, egoizm, samorealizacja, energia, mistycyzm, wpływ innych ludzi, zręczność.

Negatywy - żądza posiadania, pogoń za pieniędzmi, dominacja, skłonność do tyrani, bieda, samotność, ucieczka od rzeczywistości, uzależnienia, zarozumiałość, potrzeba poklasku.

Praca nad sobą - poszukiwanie wartości duchowych.

8-przemiany, nieskończoność, odrodzenie, łatwość operowania pieniędzmi, decyzje, impulsywność, precyzja, niezależność, zmysł do interesów, talent organizacyjny, wytrwałość, płodność, kariera, rozrzutność, szansa, handel, zmiana, ruch, sprawiedliwość.

Negatywy - trudności w zrozumieniu, karma, zła energia myśli, wyrównywanie rachunku, ruina, obżarstwo, bankructwo, napięcia wewnętrzne, natręctwo, nieuczciwość, zazdrość, wypadki, złamania.

Praca nad sobą - zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza, używać władzy z umiarem w uczciwych zamiarach, dzięki sublimacji wartości duchowych odnaleźć swoją ścieżkę w rozwoju duchowym.

9-spełnienie, bilans, poszerzona świadomość, bogactwo możliwości, ogrom wszechświata, odrodzenie, oświecenie, porządkowanie relacji międzyludzkich, sprawiedliwość, koncentracja, rozgłos, sława, miłość, regeneracja, media, wolność, zdolności parapsychologiczne, poświęcenie, inny wymiar, wrażliwość, kreatywność.

Negatywy - rozstanie, impulsywność, upór, skrytość, cierpienie, samotność, kłótnie, emocje, złość, strach, podejrzliwość, skąpstwo, samochwalstwo, wysługiwanie się innymi.

Praca nad sobą - otworzyć się na innych, poznanie drugiego człowieka, nauczyć się kochać bezwarunkowo.

LICZBY MISTRZOWSKIE

11-rewolucja, objawienie, zdolności mediumiczne, wizjonerstwo, inspiracja, uduchowienie, humanitaryzm, spełnienie, moc duchowa, mistrzostwo, intuicja, wyższa inteligencja, miłość, oryginalność, moc, sprawiedliwość.

Negatywy - bieda, gorycz, rozpacz, egocentryzm, napięcia nerwowe, stany emocjonalne, melancholia, wahania.

Praca nad sobą - dzielić się wiedzą, inspiracją z innymi, nie sprzedawać siebie, samemu znaleźć drogę, by wyrazić swoją twórczość.

22-wiedza, doświadczenie, twórczy geniusz, piękno, genialny wynalazek, rozwiązanie wszystkich problemów, praca, wielkość, sława, fortuna.

Negatywy - destrukcja, obłąkanie, szaleństwo, egoizm, własne cele, ruina, nadmierny pociąg do przygód, włóczęgostwo, wybuchowość, niedbalstwo.

Praca nad sobą - pracować dla ludzkości, nie zajmować się negatywnymi aspektami wiedzy i nauki.

33-uniwersalizm, twórczość ,komunikacja, miłość uniwersalna, przewodnik, wiedza, mądrość, spełnienie , świadomość ciała i duszy, uwaga, oddanie, służenie pomocą, wrażliwość.

Negatywy - pokazywanie innym jak bardzo się poświęca, używanie wpływów do celów egoistycznych, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, społecznych lub zawodowych.

Praca nad sobą - być odpowiedzialnym za siebie i za innych, nauka tolerancji i cierpliwości.

44-wytrwałość, siła woli, zdolności praktyczne, talent do liczenia, zdolności przywódcze, samodyscyplina, podporządkowanie sobie innych, praca na rzecz społeczeństwa, organizacja charytatywna.

Negatywy - kłopoty w pracy, ograniczenia wolności, nadmiar pracy, brak samodyscypliny, pracoholizm.

55-ciągłe tworzenie, duma, aktywność, nadmiar siły i energii, postęp, podróż, szczęście, nowatorstwo, inspiracja, aktywność, przynosząca dobro i szczęście, projektowanie mody, architektura.

Negatywy - nadmiar siły prowadzi do problemów, przerost ambicji, nad aktywność, marnowanie energii, słomiany zapał.

66-przywiązanie do spraw domowych, twórczość ludowa, robótki ręczne, rękodzielnictwo, architekt-projektant wnętrz, ogrodnictwo, zajęcia związane z praca na wsi, organizacja, ekspresja, leśnictwo.

Negatywy - problemy w domu, zahamowanie sił twórczych, nadwrażliwość, niespełnienie, kura domowa, kłopoty z dziećmi, słabość.

77-ekscentryczność, przywiązanie do tradycji, nadwrażliwość, szczęście, korzystanie z intuicji, przewodnictwo duchowe, kierowanie się intuicją wykorzystywanie talentu w życiu, podróże do rodziny, zdobywanie wiedzy, aktywność związana z twórczością.

Negatywy - zahamowanie wewnętrzne, marnowanie energii, brak intuicji, wewnętrzna pustka, marnowanie talentu.

88-materializm, zdobywanie pieniędzy, miłość do pieniędzy, pieniądze do zdobywania wiedzy, wspomaganie instytucji naukowych, kariera naukowa, przyrodnik, handel, płodami rolnymi, szczęście do pieniędzy.

Negatywy - brak pieniędzy, marnowanie sił i zdolności, kłopoty z przyrodą, starty naukowe, zły doradca, zdobycie niepotrzebnej wiedzy.

99-kreacja, kreatywność, praca na rzecz innych, charytatywność, lekarz, pielęgniarka, pomoc służąca innym, współpraca, wrażliwość, działalności grupowe, energia płynąca z wnętrza, uniwersalność, praca na rzecz zwierząt, praca w zoo, weterynarz.

Negatywy - kłopoty w pracy, kłopoty w grupie, kłótnie, kłopoty z ludźmi, brak wspólnych celów, brak kreatywności.

LICZBY DODATKOWE

10- odnowa, cykl, nowy początek, zmiana, możliwości sukcesu, spokój, rozsądek, dynamiczne działanie, wcielenie projektów w życie, spełnienie.

Negatywy - niepewność, wzloty i upadki, nadgorliwość, nadmiar pragnień, niestabilne emocje, brak bezpieczeństwa.

12-zawieszenie aktywności, akceptacja, mądrość, oddanie się w ręce losu, ujrzenie prawdziwych celów w życiu.

Negatywy - trudne doświadczenia, smutek, rozczarowanie, uleganie iluzji, poświęcanie, brak realizmu, nieszczęście, ograniczające emocje.

13-praca, metodyczność, cierpliwość, wysiłek, trud, zmiany życiowe.

Negatywy - zmiana pracy, niecierpliwość, utrudnienie w osiągnięciu celu, niespełnienie zawodowe, zahamowany rozwój, pech, ograniczone pole widzenia.

14-wolność, sfera nadzmysłowa, akceptacja rzeczywistości, korzystanie z wolności, status społeczny, inny wymiar rzeczywistości.

Negatywy - rozczarowanie miłosne, niecierpliwość, zwolnienie tempa, agresja, wypadki, choroby, chaotyczność, marzycielstwo, hamowanie talentu i sfery zawodowej.

15-pasja, moc, silna wola, namiętność, wytrwałość, pragnienia, uzdrowiciel, uznanie zmysłowości.

Negatywy - skrajność, nadużycia, rozchwianie emocjonalne, histeryczne reakcje, rozczarowanie miłosne, perwersja, głodne zmysły.

16-refleksja, rozwaga, dokonywanie wyboru, zaufanie do siebie, radość życia, bliskość z innymi, towarzyskość, miłość.

Negatywy - fałszywi przyjaciele, rozczarowanie, egoizm, zazdrość, ambicja, trudności w domu i w wyborze partnera, duma, błędne decyzje.

17- nadzieja, siła kreacji, wyobraźnia, intuicja, talent muzyczny, parapsychologiczny, opieka sił wyższych, nagroda, spełnienie, szczęście, bogactwo.

Negatywy - uwolnienie się od ograniczeń czasu i przestrzeni, zainteresowanie się naukami ezoterycznymi i parapsychologią, przeobrażenie struktur.

18-podróże, przeprowadzki, wyobraźnia, intuicja, receptywność, władza, sukcesy popularność.

Negatywy - złudzenie, komplikacje, popełnianie błędów, nieumiejętność oceny sytuacji, rozczarowania, opóźnienia, wypadki, nieostrożność, samotność, wycofanie się.

19-wewnętrzne wzbogacenie się, poznanie samego siebie, miłość, hojność, dzielenie się z innymi, inicjatywa, odwaga, organizacja, samodzielne myślenie.

Negatywy - nadużycie władzy, egoizm, zarozumialstwo, wykorzystywanie innych, lekceważenie, pogarda, chaotyczność, utrata energii, brak zrozumienia do życia.

20-przebudzenie, niespodzianki, otwarcie an wiedzę, intuicja, wyobraźnia, rozwój talentów, zmiany, wiadomości.

Negatywy - rozwód, ryzyko, sprawiedliwość, medycyna, rewolucjonizm, niespodziewane wydarzenia.

21-sukces, spełnienie, harmonia, niezwykła twórczość, podróże, literatura, zdobywanie wiedzy, poznawanie prawdy.

Negatywy - zmiany zamieszkania, trudne stany emocjonalne, ciążenie obowiązków rodzinnych, trudności.

23-wolność, odpowiedzialność, protekcja, kariera, pozytywne wartości, sukces, uznanie, miłość, nowe pomysły.

Negatywy - egoizm, surowość, wściekłość, błędy, pomyłki, kłótnie, życie nie toczy się tak jak chcemy.

24- podróże, pomoc kobiety, sukces po poświęceniach, szczęście, życie społeczne, materialne, uczuciowe.

Negatywy - problemy uczuciowe, cierpienie miłosne, osamotnienie, separacja, upartość, mściwość, zazdrość.

25-zmiany, wolność, rozwój, nowe horyzonty, intuicja, zmysł obserwacji, szczerość, miłość do natury.

Negatywy - brak ustatkowania się, stabilizacji życiowej i zawodowej, konflikty, lenistwo, okrucieństwo, złe zamiary.

26-władza, energia, ekspresja, pragnienie władzy, moc, mądrość wewnętrzna, mistrzostwo.

Negatywy - nieumiejętność współżycia z innymi, stres, impulsywność, brak tolerancji, długi, problemy zdrowotne czy materialne, wpływy z przeszłości.

27-moc duchowa, płodna wyobraźnia, twórcza inteligencja, mądrość, sprawiedliwość, harmonia, podróże, trafność sądu.

Negatywy - niezdecydowanie, chaos myślowy, nieumiejętność wyboru drogi życia, nietolerancja, oszustwa, niedoskonałość.

28-inwencja, zwycięstwo, zyski, bogata wyobraźnia, podróże, zabawy, spotkania, małżeństwo, zyskowna współpraca.

Negatywy - straty, popisywanie się, hazard, reagowanie zbyt emocjonalnie, przeciwności losu, brak zdecydowania.

29-znajomości, oryginalność, inwencja, cierpliwość, wytrwałość, determinacja, uznanie pomysłów.

Negatywy - zazdrość otoczenia, konflikty, zawstydzenie, problemy nie do rozwiązania, trud.

30-twórczość, komunikacja, handel, dynamizm, zakochanie, sukces, płodność, talent literacki, aktorski, muzyczny, komfort.

Negatywy - nieprzyjaciele, zdrada, potrzeby, oczyszczenie wewnętrzne, choroba, powolność uczuć, stagnacja.

31-wysiłek, panowanie nad sobą, sukces finansowy i życiowy, siła witalna, dobra passa, kontakty, sukces w grze.

Negatywy - zarozumiałość, chaotyczność, nerwowość, trudności, kłótnie, walka, niezdolność dostosowania się do innych.

32- stawianie sobie wysokich celów, osoba światła, zaufanie, otoczenie przyjaciółmi, realizacja planów, transakcje handlowe.

Negatywy - przeszkody, opóźnienia w realizacji planów, trudności zawodowe, ekstremalne sytuacje.

34-impulsywność, ryzyko, dyskrecja, mądrość, zaufanie, szczerość, poczucie humoru, podróże, gwałtowne reakcje, inteligencja.

Negatywy - rozczarowanie, zerwanie, separacja, rozpad spółki, walka, procesy, zwolnienie działań, nagłe zmiany.

35-badacz, naukowiec, władza, zdrowie, uznanie, stabilizacja życiowa, seks, rozkosz, swoboda.

Negatywy - wątpliwości, irracjonalne pobudki, brak dyscypliny, zły stan zdrowia, problemy seksualne, zły stan psychiczny, wulgarność.

36-intuicja, przewidywanie skutków, uznanie, spełnienie, pouczające podróże, współczucie.

Negatywy - niezrozumienie przez innych lub siebie, przymus dźwigania ciężkich obowiązków, despotyzm, rozpusta alkoholizm.

37-sukces, udane małżeństwo, szczere przyjaźnie, pociąg do podróży, odrodzenie, perfekcja, inspiracja, duchowość.

Negatywy - wewnętrzne konflikty, nieuczciwość, gwałtowność, przerost pragnień, użycie wszelkich środków, aby osiągnąć cel, rozrzutność.

38-wyobraźnia , natchnienia, urok, uznanie, protekcja, zmiana w życiu, związek, romantyzm, przyjaźń, wspomnienia.

Negatywy - nadużycie energii, rozstania, rozwody, ekstrawagancja, zdrada, niepewność, wahania.

39-miłość, przyjaźń, fascynacja, odległe miejsca, podróże, otwartość na innych, spełnienie marzeń, radość, wspólnota.

Negatywy - rywalizacja, zdrada, dwulicowość, rozczarowania, nadwrażliwość, zły wybór partnera, osamotnienie, pożądanie.

40-trafny dobór otoczenia i przyjaciół, dbałość o zdrowie, otwartość, ostrożność, rozwój duchowy, wiara.

Negatywy - ograniczenie, kuszenie, krytyka, problemy rodzinne, porażki uczuciowe, rozwód, fantazjowanie.

41-opieka, przyjemności z życia, pionier, pasjonat, szczęście w miłości, rozsądek, panowanie nad zmianami.

Negatywy - burzliwe przygody miłosne, chwilowe zachcianki, słabości, złość, niedostatek, depresja.

42-miłość, rodzina, podziw, przyjaźń, integracja, rozsądek, panowanie nad zmianami.

Negatywy - samotność, obrażanie się, niezrozumienie, przez otoczenie, małżeństwo, zmiana rytmu życia.

43-nadzieja, dyskrecja, skrytość, spokojne życie, oryginalność, szybka akcja, realizacja planów.

Negatywy - obżarstwo, nadużywanie alkoholu, złe towarzystwo, bierność, brak pomysłów, nierealne plany, iluzje, brak stabilizacji, oderwanie się od rzeczywistości.

45-wrażliwość, moc wewnętrzna, tajemniczość, ambicja, duma, liczne związki , miłość, dom, rodzina, stabilizacja, tradycjonalizm.

Negatywy - niepokoje emocjonalne, wdowieństwo, czepianie się przeszłości, strata, dyskusja, złudna wolność, narzekanie.

46-uczuciowość, szefostwo, wewnętrzne przebudzenie, miłość, sukces towarzyski, takt, wola, szczęście, dzieciństwo, stałość charakteru.

Negatywy - ograniczenia, niewierność, uwodzicielstwo, zerwanie, błąd w wyborze partnera, nieodpowiedzialność, zbytni seksualizm, manipulacja, infantylność, płytkie towarzystwo, wpływ innych.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

47-artyzm, sukces, zadowolenie miłosne, szczere przyjaźnie, bogactwo, nagrody, osobowość, ukierunkowanie, podejście praktyczne, pasjonat.

Negatywy - niecierpliwość, konflikty osobowe, brak równowagi, chimeryczność, kierowanie się nastrojem, rozchwianie.

48-sympatia, pasja, solidne przyjaźnie, światowe życie, bogate małżeństwo, poczucie obowiązku, wzbogacanie, pomaganie innym.

Negatywy - rozstania, niewierność, konflikty, podejrzliwość, wyimaginowane problemy, rozpad życia, wrażliwość.

49-ostrożność, czułość, samokontrola, miłość platoniczna, dobre życie, rodzina, zamożny dom, ukierunkowanie w działaniu.

Negatywy - agresja, presja otoczenia, cwaniactwo, zagubienie, niedojrzałość, oszustwa, kłamstwa, brak perspektyw.

50-wolność, odrodzenie, szczęście, spokój ducha, inspiracja, miłość, przyjaźń, mistrzostwo, życzliwość.

Negatywy - agresja, niedojrzałość, wykorzystywanie innych, kłamstwa,oszustwa, brak perspektyw.

51-inteligencja, błyskawiczna ocena sytuacji, pomysł, wpływowi przyjaciele, kariera prawnika, sport, edukacja, energia, siła woli, precyzja.

Negatywy - zamach, zazdrość, przykrość, mściwość, wypadki, publiczna wpadka, katastrofa, utrata pamięci, słabość,lenistwo.

52-zaufanie do siebie, wiara, poradzenie sobie z przeciwnościami, pociąg duchowy, kontakt z przyrodą, medytacja, rozróżnienie prawdy od fałszu, wybór.

Negatywy - przeciwności, rywalizacja, ukryci wrogowie, kradzież, rabunek, odrzucenie pomocy, głuchota.

53-zagadkowe wydarzenia, niespodzianki, respektowanie praw życiowych, ciekawe życie, pokonanie przeszkód, zrozumienie emocji, samotność.

Negatywy - nerwowość, ekstrawagancja, nienawiść, zazdrość, nieopanowane uczucia, walka, utrata pieniędzy, zranienia, smutek.

54- kariera dyplomatyczna lub polityczna, dostosowanie się do otoczenia, łatwość, wytchnienie, rozwaga, roztropność, uzdrowienie, podróż.

Negatywy - kłótnie rodzinne, spiski, oszustwa, groźby, zniesławienie, izolacja, senność, uśpienie, tułaczka

56-tworzenie harmonii, spokój, ład, zmiany pracy, giętkość, natura, opieka, akceptacja, talent artystyczny, muzyczny, podróż, podejmowanie decyzji.

Negatywy - uleganie wpływom, ryzyko, krytyka, obmowa, bezproduktywny wysiłek, niezdecydowanie, zakaz, zależność od innych, wrogowie.

57 -zrozumienie, zachowanie dystansu, poczucie humoru, wyciąganie wniosków, ochrona, pomoc innym, ostrożność, doświadczenia, powolność, nowe plany.

Negatywy - kruchość przekonań, walka, dyskusje, kontrowersje, błędy, zranienie, gorycz, depresja, samotność, wpływ na innych.

58-lojalność, uczuciowość, sprawiedliwość, dyscyplina, tradycja, zaufanie do innych, aktywność myślowa, intuicja, wyciszenie, pomoc, równowaga wewnętrzna.

Negatywy - nadużycia, niesprawiedliwość, wyrzuty sumienia, depresja, fatalność, niezadowolenie, represja, zamieszanie, zakłopotanie, niewiedza, mistyfikacja.

59-dyscyplina, regulacja, rytmu życia, potencjał, obrona koncepcji, lęk wysokość, pasja.

Negatywy - impulsywność, obsesja, pochopne działania, gwałtowne rozstania, zwątpienia, wstyd, płacz, spazmy.

60-zdolności przywódcze, połączenie logiki i wyobraźni , niezależność myślowa, wiara, zysk, kariera, trud, zdolności literackie ,artystyczne

Negatywy - ogrom trudności życiowych i błędów, uleganie pokusom, brak miłości bliźniego, samotność, ruina, klęska, krzywda, pogrzebane nadzieje.

61-spełnienie, ewolucja duchowa, doświadczenia z przeszłości, przeczucie, intuicja, wnikliwość, ciekawość, zrozumienie emocji, zdecydowanie, pomoc.

Negatywy - okres przykrych doświadczeń, ruina planów, niedyskrecja, tchórzostwo, gadulstwo, podejrzliwość, wypadek z przeszłości, bezsilność.

62-miłość idealna, realizacja wielu przedsięwzięć, oryginalność, napływ pieniędzy, siła, mądrość, panowanie nad mocą wewnętrzną, odwaga, pewność siebie.

Negatywy - przywiązanie do przeszłości, zuchwałość, bezczelność, grubiaństwo, wypadek, nachalność, sprzeciw.

63-współczucie, otwarcie na innych, dyscyplina, cierpliwość, akceptacja, uzdrowienie, energia, pewność, wzbogacające przeżycie.

Negatywy - zamartwianie się, ból, zgryzota, sknerstwo, niepokojące sytuacje, arogancja, złośliwość, dręczenie innych, pesymizm.

64-autorytet, odnowa, żarliwość, indywidualizm, nawiązywanie kontaktów, radość, w otoczeniu, zmiana, rozwój poprzez przemianę.

Negatywy - samotność, sadyzm, tyrania, wróg, przestępstwo, klęska, brak skrupułów, brak wartości moralnych.

65-sukces bez wysiłku, inteligencja, dojrzałość, wytrwałość, powodzenie finansowe, wpływowi przyjaciele, szczęście, praca,bogactwo.

Negatywy - nadmierne tempo, roztrwonienie pieniędzy, lekceważenie zdrowia, efekt pracy zbyt późny, zły tryb życia.

67-dar planowania, zapobiegliwość, przewidywanie skutków, siła, stabilizacja, mistrzostwo, szacunek, dobra opinia, artyzm, doskonałość.

Negatywy - lenistwo, bezowocność wysiłków, ucieczka od obowiązków, zdanie się na innych, wieczne niezadowolenie, zmarnowanie zdolności, niechęć.

68-słuchanie rad, zdolności umysłowe ,opieka nad rodziną, planowanie, pomoc otoczenia, moce umysłowe, staranne przygotowanie przedsięwzięć, inwestycje domowe, nauka w domu.

Negatywy - intryganctwo, obsesyjna żądza posiadania, hazard, starta pieniędzy, rozrzutność , bunt przeciwko skąpstwu, nieudany interes, biurokracja.

69-komfortowe urządzenie sobie życia, sukces, szansa, artyzm, dobroć, szczodrość, przyjemności, osoba wpływowa, dochód, pieniądze.

Negatywy - skąpstwo, długi, bieda, bezrobocie, pożyczki, malwersacje, nielegalne zarobki, kara pieniężna, dłużnik, perspektywy zmiany pracy.

70-poszukiwania, sukces, dyskrecja, dyplomacja, współpraca, nagroda, szczęście, przekazywanie doświadczeń, stypendium, filantropia.

Negatywy - utrata równowagi, nadmierna szczodrość, ofiara, wyczerpanie w pracy, zazdrość, pominięcie w nagrodach, strata pieniędzy, smutek.

71- sukces materialny, bezpieczeństwo, siła, dynamizm energia, zbiór plonów, praca, wyobraźnia, satysfakcja.

Negatywy - nadwrażliwość, zubożenie, frustracja, złe wyniki, niezadowolenie z pracy, utrata pieniędzy oraz dobytku.

72-bogactwo, komfort, zręczność, ambicja, silne przekonania, pracoholizm, wysiłek, trud, harówka.

Negatywy - egoizm, samotność, podejrzliwość, skąpstwo, resztki pieniędzy, stres, praca bezmyślna, ogłupiająca nie przynosząca satysfakcji.

73-siła woli, zaufanie, ostrożność, show-biznes, frywolność, medytacja, świadomość, radość, wyzwolenie, sukces, rozwój siły życiowej, duchowej.

Negatywy - nienawiść, złe kwalifikacje, zagubienie, nałogi, zatracenie rytmu życia, używki, nie możność określenia, czego się chce w życiu.

74-zysk, uczta, oczarowanie, uznanie płci przeciwnej, działalność społeczna, dom, rodzina, harmonia, wspólnota, dobroć, święto.

Negatywy - choroba umysłowa, straty, samotność, rozbicie wspólnoty, kłótnie, brak bezpieczeństwa, strata pracy, rodziny.

75-awans, uznanie, opieka, zdobycie dóbr materialnych, praca, talent, niezależność, usłużność, hobby, nauka, pasja.

Negatywy - niecierpliwość, frustracja, niesystematyczność, niepokonane przeszkody, nielogiczne myślenie, brak wytrwałości w pracy, hipochondria, nieumiejętność rozwiązywania problemów.

76-praca, uczciwość, ostrożność, praca nad sobą, dobra organizacja, rozwaga, metodyczność, specjalizacja zawodowa, punktualność.

Negatywy - bierność, inercja, brak zainteresowania, narzekanie, dogmatyzm, brak odpowiedzialności, absurdalność, ograniczenia, poświęcenie się dla czegoś niegodnego uwagi.

78-osiągnięcie szczytu, człowiek sukcesu, intelektualista, uczony, materializm, przyjaźń, opieka, perfekcjonizm, bogactwo, racjonalizm.

Negatywy - karierowicz, brak sukcesów, utrata urzędu, stanowiska, brak autorytetu, złe kwalifikacje, przymus, kontrola, presja, znieczulenie, brak logiki, oryginalność.

79-wrażliwość, nauka, czerpanie siły z innych, inspiracja, idol, poszukiwanie własnej kreatywności, wiedza, która pomaga innym, spełnienie w grupie.

Negatywy - kłopoty z ludźmi, w grupie, brak chęci, do nauki, brak inspiracji, przeszkody ze strony rodziny, żerowanie na dobroci innych.

80-wola, pomoc, popularność, odwaga, kariera, zdobywanie pieniędzy, praca, radość, wesołość, handel, aktywność, zdolności umysłowe, ruch, przebojowość.

Negatywy - brak woli, zastój, brak postępu, brak radości, kłopoty finansowe, kłopoty w handlu, zły wybór, niekorzystne zmiany.

81-aktywność skierowana na zdobycie pieniędzy, podróże, wyobraźnia, receptywność, intuicja, uzdrawianie, władza, sukces, popularność, pieniądze które przynoszą sukces.

Negatywy - komplikacje, popełnienie błędów, kłopoty pieniężne, rozczarowanie, opóźnienia, samotność, wycofanie się, samotność w zdobywaniu pieniędzy.

82- zwycięstwo, zyski, bogata wyobraźnia, podróże, spotkania, przeobrażenie wewnętrzne, małżeństwo, zyskowna współpraca, przyjemności, zabawa w grupie, ryzykowne towarzystwo, pieniądze przeznaczone na zabawę i przyjemności.

Negatywy - straty, popisywanie się, hazard, błyszczenie w towarzystwie, brylowanie, reagowanie zbyt emocjonalne, przeciwności losu, brak zdecydowania, powolność, pesymizm.

83-władza, wyobraźnia, siła woli, urok, magnetyzm, przebojowość, protekcja, uznanie, związek, zmiana w życiu, miłość, przyjaźń, romantyzm, kreatywność przynosząca zyski

Negatywy - starta energii, kłopoty w związku z przyczyn materialnych, rozstania, ekstrawagancja, niestałość, brak wyczucia, niepewność, wahania.

84-pieniądze pochodzące z pracy, godziwe zarobki, bogata rodzina, solidne przyjaźnie, bogate małżeństwo, poczucie obowiązku, pasja, dom, szybkie wzbogacenie się, wspomaganie innych.

Negatywy - rozstania, niewierność, konflikty, kłopoty w rodzinie spowodowane pieniędzmi, podejrzliwość, rozpad życia, zbytnia wrażliwość, wyimaginowane problemy.

85-lojalność, talent mówczy, pieniądze z aktywności, handel, uczciwość, sprawiedliwość, dyscyplina, tradycja, aktywność myślowa, pomoc, wyciszenie, relaks, równowaga wewnętrzna.

Negatywy - nadużycia, niesprawiedliwość, wyrzuty sumienia, depresja, niezadowolenie, represja, zamieszanie, zakłopotanie, niewiedza, mistyfikacja, nadmierne wydawanie pieniędzy.

86-moce umysłowe, staranne przygotowanie przedsięwzięcia,zarabianie na pracach domowych, zajęcia domowe, opieka nad innymi, uczenie innych, słuchanie rad.

Negatywy - intryganctwo, obsesja żądza posiadania, hazard, strata pieniędzy, wydatki domowe, rozrzutność, bunt przeciwko skąpstwu, nieudany interes, biurokracja.

87-osiągnięcie szczytu, stanowiska, człowiek sukcesu, intelektualizm, materializm, przyjaźń, opieka, perfekcjonizm, racjonalizm, bogactwo, pieniądze pochodzące z nauki.

Negatywy - karierowiczostwo, praca dla zysku, brak sukcesu, utrata urzędu, stanowiska, złe kwalifikacje, znieczulenie, brak logiki, ktoś kto nie dostrzega inności, oryginalność.

89-utrzymywanie innych, umiłowanie przyrody, działalność społeczna, pieniądze przeznaczone na hobby, wrażliwość na potrzeby ludzi i zwierząt.

Negatywy - kłótnie, problemy w nauce, brak wrażliwość, brak talentu, niepokoje, frustracje.

90-pomoc, współdziałanie, analiza, retrospekcja, działalność społeczna, wewnętrzna mądrość, rozwój osobisty, pomoc, idea, idealizm, romantyzm, poleganie na innych.

Negatywy - brak wewnętrznej radości, nieszczęścia, brak idei, problemy z osobowością, brak inspiracji, krytykanctwo, wartościowanie innych, nadmierne wymagania.

91-wewnętrzne wzbogacenie ,poznanie samego siebie , miłość ,hojność , szacunek, dzielenie się z innymi, inicjatywa, współpraca, akceptacja, odwaga , organizacja, samodzielne myślenie , inspirowanie innych

Negatywy - nadużycie władzy, egoizm, zarozumialstwo, wykorzystywanie innych, lekceważenie, pogarda, chaotyczność, działanie, utrata energii, brak zrozumienia życia.

92-znajomość, pomoc protektorów , inwencja, oryginalność , mądrość , wytrwałość , cierpliwość , nowatorstwo, determinacja, współpraca z partnerem, realizowanie się w grupie

Negatywy - zazdrość otoczenia, trud, konflikty, posługiwanie się innymi dla własnych celów, zawstydzenie, problem nie do rozwiązania, zapał, kłopot z ludźmi.

93-miłość, przyjaźń, odległe miejsca, podróże, otwartość na innych, zrozumienie innych spełnienie marzeń, radosny nastrój, zabawa z innymi, nauka przez zabawę, wspólnota, radość.

Negatywy - rywalizacja, zdrada, dwulicowość, rozczarowanie, nadwrażliwość, zły wybór partnera, osamotnienie, pożądanie, lenistwo.

94-bogate wnętrze, ostrożność, czułość, samokontrola, miłość platoniczna, małżeństwo z rozsądku, dobre życie, inwestycje, ukierunkowanie w działaniu.

Negatywy - agresja, presja otoczenia, cwaniactwo, zagubienie, niedojrzałość, oszustwa, kłamstwa, brak perspektyw, wewnętrzne problemy.

95-dyscyplina, regulacja rytmu życia, potencjał, obrona koncepcji, ideałów, utemperowanie, lęk wysokości, pasja, ekspresja, wpływ innych, siła kreacji, aktywne hobby.

Negatywy - impulsywność, obsesja, pochopne działanie, gwałtowne rozstania, wstyd, skrupuły, nieśmiałość, płacz, spazmy.

96-komfortowe urządzenie sobie życia, sukces, szansa, artyzm, dobroć, szczodrość, przyjemności, osoba wpływowa, inwestowanie, dochód, pieniądze, pomaganie rodzinie, domowe inwestycje.

Negatywy - skąpstwo, długi, bezrobocie, pożyczki, malwersacje, nielegalne zarobki, kara pieniężna, perspektywy zmiany pracy.

97-wrażliwoś, nauka, czerpanie siły z innych, inspiracja, idol, poszukiwanie własnej kreatywności, wiedza która pomaga innym, działalność społeczna, spełnienie się w grupie, intuicja, rozwinięty idealizm.

Negatywy - kłopoty z ludźmi, kłopoty w grupie, brak chęci do nauki, brak inspiracji, przeszkody rodzinne, żerowanie na dobroci innych.

98-utrzymywanie innych, umiłowanie przyrody, działalność społeczna, pieniądze przeznaczone na hobby, rozwijanie talentu, powaga, pracowitość w zdobywaniu wiedzy, wrażliwość na potrzeby ludzi i zwierząt, intuicja, kreatywne podchodzenie do pieniędzy, rozwój, idee.

Negatywy - kłótnie, problemy w nauce, brak wrażliwości, brak talentu, niepokoje, frustracje, pasywność.

Zachęcam Was do spojrzenia na swoje liczby, jakie kryją się w nich zalety i wady

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 6 months later...

Co to są te liczby dodatkowe ?

Gdzie ich szukać? w liczbach imienia i nazwiska?

Akurat mam problem z interpretacją liczb wynikających z imion i nazwiska.. sprawa wygląda tak z sumy wszystkich samogłosek wychodzi 29/11, ze spółgłosek 51/6. Czyli liczba duszy to 11 a liczba realizacji intymnej 6 jak rozumiem ?

natomiast gdy zsumuje wszystkie liczby bez podziału na spółgłoski i samogłoski (nie wiem czy tak się robi) wychodzi wartość 34/7.

ciekawi mnie wartość poszczególnych imion i w pierwszym imieniu suma liter wszystkich 22/4 w drugim 31/4 z nazwiska 26/8.

Nie wiem jak to wszystko interpretować <bezradny> ktoś pomoże?

"Gdy czegoś gorąco pragniesz cały Wszechświat działa potajemnie by udało Ci się to osiągnąć"

P.C.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 months later...

Oska, te liczby dodatkowe, to są tak naprawdę wszystkie liczby dwucyfrowe, które wychodzą w każdym liczeniu. Czy liczysz liczbę imienia, czy drogi życia, zawsze te liczby się pokazują. Z tych właśnie liczb wychodzą główne wibracje.

Obliczenia imion i nazwiska. Najpierw trzeba wypisać imię/imiona i nazwisko/nazwiska.

Później korzystają z tabelki, w której każda literka ma swoją wartość następuje przyporządkowanie.

Uzupełnianie odbywa się pod spółgłoskami i nad samogłoskami. Później dodajemy wszystko do siebie. I to co nam wyjdzie z całości - liczba z samogłosek, to liczba duszy, liczba ze spółgłosek, to realizacja duszy. A te dwie wartości dodając do siebie (liczba duszy+realizacja duszy) wyjdą cele.

Jak chcesz, załóż swój temat, osobny, i tam poćwiczymy :)

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 years later...

Dorzucam tutaj link do anglojęzycznych stron i do książki dostępnej w google gdzie znajdziecie sporo informcji. Ja o swojej dowiedziałam się troche więcej pozytywnego niz z opisu Pani Czarmińskiej ;) 

1.https://books.google.pl/books?id=bO7ed_kUoL4C&pg=PT190&lpg=PT190&dq=life+path+number+39/12/3&source=bl&ots=HrMhdKnzcI&sig=Wmh6mSOM0yp5dHh34fiWok_WR3I&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjohJH83KHaAhWBBiwKHaRPAZM4ChDoAQhCMAQ#v=onepage&q=life path number 39%2F12%2F3&f=false

( jak przewiniecie można poczytc o swojej ścieżce życia)

2.https://www.mojan.com/content/numerology/

3.https://cultofcupid.com/?numbers

 

 • Lubię! 3
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 10 months later...

Dosyć fajnie i prosto opisane:


 Jak obliczyć Drogę Życia?

Lata: • Rok 1  Rok 2  Rok 3  Rok 4  Rok 5 Rok 6  Rok 7  Rok 8  Rok 9
 
 • Lubię! 1
 • Dziękuję! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mimesis, jeśli ktoś bazuje jedynie na p. Czarmińskiej to... zawiesi się na jednym stylu. Numerologia, jak każda dziedzina - rozwija się, a nurt przedstawiony przez Czarmińską jest jednym z... nurtów <język>. Jest to że tak powiem, odgałęzienie w stronę zwaną przeze mnie "francuską", bardziej odlotową, niż zakłada to numerologia klasyczna, tworzona przez pp. Balliett  i Seton. Poza tym Czarmińska nie była numerolożką w ścisłym tego słowa znaczeniu - ona była przede wszystkim artystką. Tym niemniej to właśnie jej zawdzięczamy udostępnienie części wiedzy numerologicznej w Polsce. Ona była prekursorką na naszym terenie.

Po niej zawitała do nas G.Lobos. Przypomnę:

"W latach 90 XX w. pojawiła się w Polsce Gladys Lobos, która dzięki swoim innowacjom wprowadziła do polskiej numerologii spory zamęt.
Nie znaczy to, że system stosowany przez G.Lobos jest całkowicie błędny, lecz to, że powinien być bacznie obserwowany i dokumentowany, gdyż nie jest na tyle wiarygodny i tak sprawdzony jak system J. Jordan.
Wiele osób poszło tą drogą, zniekształcając niestety po drodze jej metodę poprzez zmiksowanie różnych opcji i przypisując Gladys Lobos autorstwo koncepcji, których ona nie wymyśliła i nie propagowała."

 

i teraz jak czytam koszmarek dotyczący liczenia lat osobistych na blogu, który podała Essa to słabo mi się robi. dodam, że od ostatniej mojej tam wizyty autorka bloga zdążyła zmienić koncepcję, przedtem zamieściła sposób liczenia podany przez N. Czarmińską a teraz - choć sposób jest jaki był - wkomponowała w niego liczenie lat wg. metody G.Lobos. 

To świadczy o tym, że pani ma pojęcie o numerologii jak prosiak o kawiorze, zresztą to co tam jest zamieszczone to jedynie kopie informacji skompilowane z różnych źródeł. 

Sorki, ale już nie mogłam zmilczeć tego. Po prostu gotuje się we mnie, jeśli czytam takie teksty i wiem, że ludzie przyjmują je za dobrą monetę.

 

Podobną metodę przyjął H.Rekus w swoich tomiszczach, gdzie wrzucił wszystko co zebrał do jednego wora, nie siląc się nawet na podanie, z którego systemu co pochodzi. Rekus o tyle jest dobry, że zebrał te informacje po kolei,  a że dla chcącego nie ma nic trudnego i jeśli ktoś numerologii się uczyć, to znajdzie sobie potrzebne źródła (nie ma u niego niczego innego niż to co mamy dostępne w innych książkach).

Ale takie blogi i te w nich kwiatki jak ww. to już tragedia, gdyż sieć ma znacznie szerszy zasięg niż książka, która nie dość, że jest stosunkowo droga, to jeszcze większość młodych nie ma już zwyczaju czytania lektur. bo po co, skoro wszystko można znaleźć w sieci. I dzięki temu  rośnie nam pokolenie numerologicznych (i nie tylko) półgłówków niestety. Ja rozumiem, że gros z nas nie będzie numerologami i takim osobom wystarczy chwilowe podniecenie "cyferkami", jednak jeśli ktoś wychowa się na błędnych informacjach i zechce bliźnim uskuteczniać numerogramy, albo co gorsza - transformacje - to już po prostu jest zgroza.

Czytałam tam też wypowiedzi niedzielnych numerolożek o Y - nie ma dziewczę doświadczenia, ale trzeszczy aż iskry lecą, bo jej tak pasuje. A ja pytam - ileż dziewczę w swym życiu dogłębnych analiz zrobiło? I tak niestety jest ze wszystkim. 

 • Gratuluję! 1
 • Haha 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 minut temu, Ercil napisał:

i teraz jak czytam koszmarek dotyczący liczenia lat osobistych na blogu, który podała Essa to słabo mi się robi.

Ok, tych obliczeń nie czytałam akurat, przyznam szczerze. Chodziło mi charakterystyki liczb, które moim zdaniem są ok. 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem Esso, lecz mi chodzi o ogół. Tą stronkę czytałam już dawno, i dzięki Tobie odświeżyłam swoje na nią spojrzenie :D 

Każdy może zmieniać poglądy, jak widać ta blogerka to zrobiła i to jej sprawa jak analizuje, lecz jeśli propaguje to w sieci, to po prostu jej błędy powielają potem inni. Bo co tu dużo mówić - nie wszystko służy rozwojowi numerologii. Jednak jak już kiedyś mówiłam - kto ma wiedzieć ten się dowie; każdy jest w drodze, ale nie każdy dotrze do celu w tym opakowaniu, w którym jest teraz. Proces uczenia się wymaga czasu. Poza tym tak naprawdę to większość z nas zadowala się powierzchownymi analizami, a w takim wypadku to nie ma większej różnicy czy ten lub ów ma rację (tu: numerologicznie) czy jej nie ma ;) 

 • Lubię! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Ercil napisał:

Wiem Esso, lecz mi chodzi o ogół. Tą stronkę czytałam już dawno, i dzięki Tobie odświeżyłam swoje na nią spojrzenie :D 

Każdy może zmieniać poglądy, jak widać ta blogerka to zrobiła i to jej sprawa jak analizuje, lecz jeśli propaguje to w sieci, to po prostu jej błędy powielają potem inni. Bo co tu dużo mówić - nie wszystko służy rozwojowi numerologii. Jednak jak już kiedyś mówiłam - kto ma wiedzieć ten się dowie; każdy jest w drodze, ale nie każdy dotrze do celu w tym opakowaniu, w którym jest teraz. Proces uczenia się wymaga czasu. Poza tym tak naprawdę to większość z nas zadowala się powierzchownymi analizami, a w takim wypadku to nie ma większej różnicy czy ten lub ów ma rację (tu: numerologicznie) czy jej nie ma ;) 

Osobiście robię obliczenia wg książki N. Czarmińskiej, natomiast G. Lobos lubię za jej charakterystyki DŻ. Innych książek nie studiowałam.

H. Rekus jest krytykowany za książki z numerologii i astrologii - więc nawet nie zaglądałam. 

Czytałam jeszcze numerologię kabalistyczną, ale to ksero skryptu ze szkoleń... natomiast później zarzuciłam numerologię, więc dalej nie studiowałam :)

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Esso, G.Lobos ma bardzo fajne opisy także i poszczególnych czynników składających się na analizę numerologiczną. Mimo wszystko nie jest to jednak nic innego, niż wersja startowa matek - założycielek. Poza tym ma też ciekawą analizę tzw. bloków liczbowych. Według mnie dała ciała z obliczaniem roku osobistego (no ale skoro to podpowiedziały jej głosy, to nie ma co z tym dyskutować ;) ) oraz z literą Y. A właściwie nie tyle ona, co jej bezmyślni naśladowcy, którzy nie mają podstawowego pojęcia na czym ta zasada polega oraz skąd - z jakiego obszaru językowego - współczesna numerologia w ogóle się wywodzi. Jeśli pojawia się ktoś, kto wprowadza do obszaru Y - samogłoskowego, zasady swojego języka a ludzie z nabożeństwem to przyjmują, to świadczy tylko o tym, jaki mają poziom umysłowy i że nie potrafią samodzielnie i logicznie myśleć. 

I chociaż staram się powstrzymywać od określeń uznanych powszechnie za obraźliwe, to w tym wypadku jest mi szalenie trudno, a najłagodniejszym z nich jest: "osioł".

 

Co do pana Rekusa - on jest po prostu kserokopiarką, podobnie jak p. Rymarkiewicz. Robią nawet dobrą robotę, w pocie czoła produkując tomiszcza z wiadomościami, i nie powiedziałabym, że jest to wszystko kupę ;) warte, ale po pierwsze jest to zestaw startowy - podstawowy, a po drugie nie jest wolny od błędów, które nawet bezwiednie się powiela, przepisując jedno od drugiego.Czytałam te tomiszcza wszystkie. I hrabiego Wronskiego też. 

Tak naprawdę to teoria jest niczym bez sprawdzenia jej w praktyce i nigdy nie będzie dobrego astrologa, numerologa, dobrej wróżki, dobrego maga bez wprowadzenia teorii w ruch, w czyn. A to wymaga czasu, to znaczy czasu na przekonanie się, czy nasze prognozy sprawdziły się i na ile. Moje czasami się sprawdzają, czasami nie i to mnie mobilizuje do analizy błędów, które popełniam. Tak więc cały czas jestem w drodze, może nie tak już głupia jak na jej początku, ale też i nie tak mądra, jak na jej końcu :D 

 • Lubię! 1
 • Dziękuję! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 year later...

Co to znaczy pozytywna/negatywna reakcja na wibrację liczby.

Pytanie głównie do autorki pierwszego wpisu na temat znaczenia liczb. Dzięki.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...