Skocz do zawartości

PUNKTY ZWROTNE - jak obliczyć?


Suhaila
 Share

Polecane posty

PUNKTY ZWROTNE lub WARUNKI ŻYCIA, CZARNE SZCZYTY

 

Cztery PUNKTY ZWROTNE, którym podlega nasza droga życia, są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia. W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń, jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów.

 

I PUNKT ZWROTNY to moment urodzin, a jego wibracja ma wpływ na nasz rozwój od urodzenia do około 36 roku życia. Pierwszy Punkt Zwrotny zwany jest też LICZBĄ WCIELENIA. Podczas trwania jego wpływów rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia. Jeśli się nam to uda — uzyskamy solidną bazę do świadomej pracy nad sobą w kolejnych fazach życia. Czas trwania jego wpływów oblicza się odejmując od 36 Liczbę Drogi Życia.

lI PUNKT ZWROTNY rozciąga swój wpływ na kolejne 9 lat, a jego liczba wynika z sumy dnia i roku urodzenia.

III PUNKT ZWROTNY zabarwia swym wpływem następne 9 lat i jego liczba stanowi sumę liczb I i II Punktu Zwrotnego.

IV PUNKT ZWROTNY decyduje o pozostałej części życia. Jego liczba wynika z sumy miesiąca i roku urodzenia:

 

OBLICZENIA:

 

miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = I Punkt Zwrotny.

 

dzień urodzenia + rok urodzenia = II Punkt Zwrotny

 

I Punkt Zwrotny + II Punkt Zwrotny. = III Punkt Zwrotny

 

miesiąc urodzenia + rok urodzenia = IV Punkt Zwrotny

 

Przykład: Obliczymy Punkty Zwrotne, dla osoby urodzonej 2.6.1971 roku

 

I Punkt Zwrotny - 6+2=8

II Punkt Zwrotny - 2+1971=1973 1+9+7+3=20 2+0=2 2/20

III Punkt Zwrotny - 8+2/20 = (najpierw dodajemy do siebie cyfry, czyli 8+2=10, a następnie dodajemy pierwszą cyfrę do podliczby, czyli 8+20=28) Liczby redukujemy do cyfr i wychodzi taki zapis 1/10,28

IV Punkt Zwrotny - 6+1971= 1977 1+9+7+7=24 2+4=6 6/24

 

Tym sposobem uzyskaliśmy cztery Punkty zwrotne. Niektóre będą zawierać także podliczby, o czym wspomniałam w obliczeniach.

 

Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny:

o Odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym 1.

o Podobnie jak w przypadku Cykli, liczba określająca dany Punkt Zwrotny, a pokrywająca się z Liczbą Drogi Życia przynosi ułatwienia i nowe możliwości. Natomiast jeśli liczba Punktu Zwrotnego pokrywa się z liczbą cyklu, przynosi to pewną dwuznaczność i rozdźwięk.

o Jeśli liczba wpływów któregoś z Punktem Zwrotnym jest zgodna z Liczbą Duszy, głębokie dążenia będą się łatwiej spełniały w tym okresie.

o Jeśli liczba wpływów któregoś z Punktów Zwrotnych pokrywa się z Liczbą Ekspresji, dana osoba będzie miała okazję wyrażenia siebie we własnym sposobie życia i widzenia świata.

o Jeśli natomiast liczba Punktu Zwrotnego pokrywa się z Liczbą Realizacji Intymnej, łatwiej będzie się realizować w zgodzie z samym sobą.

o Ważne jest, by sprawdzić i brać pod uwagę w interpretacji fakt pokrywania się liczby Cykli lub Punktów Zwrotnych i Długów Karmicznych.

 

Podana niżej tabela przedstawia zależność między Liczbą Drogi Życia a długością trwania wpływów Punktów Zwrotnych.

93698384090f8521med.jpg

 

Jeśli liczbą twojej Drogi Życia jest 1, to zakończenie wpływów twojego I Punktu Zwrotnego i początek II Punktu Zwrotnego przypada na 35 rok życia, początek III Punktu Zwrotnego i koniec ll Punktu Zwrotnego na 44 rok życia i początek IV Punktu Zwrotnego i koniec wpływów III Punktu Zwrotnego na 53. rok życia.

 

 

ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH

 

PUNKT ZWROTNY 1

indywidualizacja, realizacja

Znaczenie ogólne: okres krystalizowania się osobowości, nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn. Sprzyja aktywności, przedsiębiorczości, organizowaniu. Trzeba liczyć na samego siebie i znaleźć własną drogę w życiu. Konieczna jest postawa aktywna, a pasywność będzie miała fatalne konsekwencje.

pozytywnie: samorealizacja. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem.

negatywnie: klęska osobista, trudności w samorealizacji.

 

I Punkt Zwrotny: będąc wyrazem początku, jest dokładnie na swoim miejscu — pozwala dziecku określić się na początku życia. Rozwój możliwości twórczych i potrzeby autonomii. Trudny okres, jeśli dana osoba nie będzie miała siły i chęci do posuwania się naprzód. Czasami tendencja do egoizmu i autorytaryzmu.

II lub III Punkt Zwrotny: nowe okazje, nowe początki, odnowa, ponowne odkrycie samego siebie. Nowy styl życia. Duża aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów.

IV Punkt Zwrotny: trzeba znaleźć w sobie odwagę i determinację, gdyż musimy pozostać aktywni. Zaczynanie od początku pod koniec życia może być trudne.

 

PUNKT ZWROTNY 2

związki, współpraca

Znaczenie ogólne: nie jest łatwo dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. Trzeba być dyplomatą, cierpliwym, dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. Okres sprzyjający zawieraniu związków i spółek, współpracy i życiu we dwoje. Okres bogaty emocjonalnie. Pasywność i poddawanie w wątpliwość dotychczasowych przekonań i słuszności swych wyborów.

pozytywnie: przyjaźnie, związki i udane małżeństwo.

negatywnie: rozwód, oszustwo, zdrada, brak pracy.

 

I Punkt Zwrotny: wskazuje na silny wpływ kobiety (matki, babki lub innej wychowującej dziecko kobiety) w dzieciństwie i młodości. Sytuacje uczące sztuki dialogu. Konieczność podporządkowania się otoczeniu. Postępy nierówne, brak systematyczności. Dużo wrażliwość lub przewrażliwienie. Należy dbać o równowagę emocjonalną dziecka i zapewnić mu stabilizację życiową i uczuciową. Tendencja do zawierania wczesnych związków.

ll lub III Punkt Zwrotny: kontrakt, umowa, związek, współpraca, zawarcie małżeństwa. Okres szczęścia, miłości, przyjaźni lub poddanie w wątpliwość dotychczasowych związków osobistych czy zawodowych. Czasem zerwanie. Czas życia małżeńskiego (lub rozwodu) i współpracy. Ta liczba nigdy nie zapewnia pełnej stabilizacji ze względu na dualizm, który symbolizuje. Zdrowie psychiczne i fizyczne wymaga uwagi.

IV Punkt Zwrotny: niezwykle spokojny koniec życia poświęcony współpracy z innymi. Akcent położony na przyjaźń, współobecność. Dla mężczyzny może oznaczać wpływ kobiety. Nowe zainteresowania. Czasem straty materialne, jeśli jesteśmy źle zestrojeni z wibracją liczby 2.

 

PUNKT ZWROTNY 3

twórczość, wyrażanie samego siebie na zewnątrz

Znaczenie ogólne: poszukiwanie indywidualnych środków wyrazu, harmonijne stosunki z otoczeniem. Czas na rozwijanie zainteresowań i talentów. Należy eksploatować swą wyobraźnię. Okres sprzyjający komunikacji — słownej i artystycznej.

pozytywnie: czas twórczy, przynoszący spełnienie, szczęście, przyjaciół. Jest to najłatwiejszy okres w życiu.

negatywnie: zahamowanie ekspresji. Rozproszenie energii i powierzchowność zainteresowań. Ekstrawagancja, nie kontrolowane wydatki.

 

I Punkt Zwrotny: idealny okres dla dziecka, pozwalający mu na zagnieżdżenie się w centrum życia; przyjazna, radosna akceptacja jego osoby. Rodząca się potrzeba twórcza i odkrycie własnych środków wyrazu. Brak skłonności do wysiłku i dyscypliny. Potrzeba komunikacji, kontaktu i ekspresji własnego ja. Trzeba dodawać takiemu dziecku odwagi, by realizowało swe potrzeby twórcze. Jeśli wibrujemy negatywnie — problemy z komunikacją i zamknięcie się w sobie.

ll lub III Punkt Zwrotny: czas relacji przyjacielskich i towarzyskich. Czas spotkań, wyrażania samego siebie, twórczości. Okazje, by wykorzystać swe talenty lub zrealizować się w dziedzinie, która wymaga komunikacji z innymi (droga artystyczna, handel, biznes, dziennikarstwo, reklama, literatura, malarstwo, muzyka, medycyna lub opieka nad chorymi itp.). Okres sprzyjający sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia, gdyż mało jest przeszkód z zewnątrz. Miłość i przyjaźń. Czasem prowokowanie niebezpiecznych sytuacji przez ekstrawagancję i niezręczność w relacjach międzyludzkich. Życie uczuciowe bogate, lecz emocje ulokowane w wielu związkach.

IV Punkt Zwrotny: spokojny schyłek życia wśród przyjaciół. Twórcza, dojrzała postawa życiowa wyrażająca się w osiągnięciu harmonii z samym sobą i z innymi. Należy unikać nadmiernych ułatwień i przesady we wszystkich dziedzinach. Możliwa strata finansowa spowodowana brakiem skrupulatności i rozwagi.

 

PUNKT ZWROTNY 4

organizacja, spełnienie, praca

Znaczenie ogólne: trzeba zwrócić uwagę na dobrą organizację i angażować się tylko w przedsięwzięcia solidne i dobrze przemyślane. Okres pracy, organizowania życia, budowy jego fundamentów. Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzący do spełnienia. Nie liczyć na tzw. szczęście, tylko pracować.

pozytywnie: stabilizacja, zabezpieczenie. Solidne fundamenty. Konstruktywna praca przynosząca efekt w przewidzianym terminie. Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym.

negatywnie: walka. Ograniczenia. Brak środków materialnych. Przeszkody i opóźnienia we wszystkim. Problemy finansowe lub zdrowotne.

 

I Punkt Zwrotny: dla dziecka okres ten może być twardy, warunki ciężkie i stwarzające szereg ograniczeń. Okoliczności sprzyjają zrozumieniu istoty pracy. Dokładność, organizacja, poczucie rzeczywistości, realizm w ocenie sytuacji. Twarda szkoła reguł tego świata, która stanowi solidny posag na dalsze życie. Mało fantazji lub możliwości spełnienia marzeń. Poczucie względnego bezpieczeństwa. Praca stanowi najwyższą wartość i najsolidniejsze oparcie.

II lub III Punkt Zwrotny: trzeba uzbroić się w cierpliwość i dostosować się do okoliczności, które nie są sprzyjające. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej, dającej oparcie pozycji. Obowiązuje absolutna ostrożność: nie ryzykować ani w inwestycjach, ani w grach hazardowych, ani na szosie.

IV Punkt Zwrotny: można polegać tylko na własnej pracy, z konieczności lub autentycznej potrzeby. W najlepszym przypadku rezultaty tej pracy zapewnią bezpieczną egzystencję, odporność fizyczną i psychiczną. Negatywnie — walka o zachowanie równowagi materialnej, ograniczenia.

 

PUNKT ZWROTNY 5

zmiany, wolność, erotyzm

Znaczenie ogólne: trzeba zrozumieć znaczenie i granice swej wolności. Wchodzić w nowe doświadczenia zachowując elastyczność i czujność. Nie brać na siebie zbyt ciążących i długoterminowych zobowiązań. Podróże wzbogacają i stają się źródłem satysfakcji. Okres zaspokajania zmysłów, a dla niektórych — spotkania z wiedzą ezoteryczną.

pozytywnie: wolność, przygody, doświadczenia, odkrycia, spotkania, ekspansja. Interesujące, aktywne życie. Niespodziewane pozytywne wydarzenia.

negatywnie: niestałość, zaniedbania lub upodobanie do ryzyka i łatwych przygód. Nadmiar i przesada. Ryzyko wypadków. Problemy prawne. Rozbite życie uczuciowe. Problemy seksualne.

 

I Punkt Zwrotny: nawet jeśli dziecko ma kłopoty z dostosowaniem się do tradycyjnego środowiska, w którym się wychowuje, to i tak ciekawość świata pozwoli mu zdobyć niezbędną wiedzę. Należy zapewnić mu swobodę i różnorodność doświadczeń, wychowywać je w poczuciu wolności i otwarcia na świat. Pilnować, by skończyło to, co zaczęło, bo z tym mogą być kłopoty. Częste zmiany (nawet kraju stałego pobytu), do których trzeba umieć się przystosować. Liczne zainteresowania i różnorodna działalność. Ogromna energia, która powinna być odpowiednio spożytkowana. Unikać długoterminowych zobowiązań (także w życiu prywatnym).

II lub III Punkt Zwrotny: okres zmian, które stymulują rozwój. Trzeba zaakceptować tę zmienność okoliczności życia i jego warunków. Należy kształtować swe zdolności adaptacyjne i tolerancję. Zwrócić uwagę na nadmierną impulsywność i nieostrożność. Nie ulegać pasji nieustannego „używania życia", czyli ciągłej konsumpcji w celu zaspokajania zmysłów. Starać się odróżnić wiedzę nabytą, zewnętrzną, która tylko pomaga błyszczeć, od wiedzy wewnętrznej, niosącej prawdę i zrozumienie, która przejawia się w pozornie nic nie znaczących sygnałach z podświadomości.

IV Punkt Zwrotny: czynne życie naznaczone podróżami i transformacjami różnego rodzaju. Różnorodne zainteresowania, które podtrzymują formę fizyczną i otwartość umysłu. Głęboki kontakt z samym sobą owocujący pracą literacką lub terapeutyczną. Czasami niezbyt dobrze zabezpieczone materialne podstawy bytu i problemy z równowagą wewnętrzną.

 

PUNKT ZWROTNY 6

odpowiedzialność, obowiązki, sztuka

Znaczenie ogólne: trzeba udźwignąć odpowiedzialność, wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i zawodowych. Czas miłości, życia rodzinnego i sukcesu. Należy akceptować obowiązki, być wyrozumiałym i zgodnym. Równowaga musi być zachowana w każdej dziedzinie.

pozytywnie: szczęśliwa rodzina, sukces, bezpieczeństwo. Kariera zawodowa, wyrażająca się w pełnieniu coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji.

negatywnie: rozwód. Ciążące obowiązki rodzinne. Plajta. Problemy w domu. Brak zabezpieczenia w życiu. Problemy zdrowotne w rodzinie.

 

I Punkt Zwrotny: zbyt dużo obowiązków jak dla dziecka, które często zmuszone jest zajmować się rodzeństwem lub wykonywać inne prace domowe z powodu braku lub częstej nieobecności jednego z rodziców. Na ogół wcześnie zakłada rodzinę.

II lub III Punkt Zwrotny: czas życia rodzinnego, miłości, odpowiedzialności rodzicielskiej i zawodowej. Sprzyja rozwojowi twórczości i tworzeniu harmonii; w sztuce, w sobie i wokół siebie.

IV Punkt Zwrotny: wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna, choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. Humanitaryzm, aspiracje intelektualne. Negatywnie — obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności.

 

PUNKT ZWROTNY 7

wiedza, doskonalenie się

Znaczenie ogólne: trzeba nauczyć się refleksji, wyciągania wniosków, analizy, gromadzić życiową mądrość. Czas studiów, poszukiwań, specjalizacji, planowania. Nie sprzyja małżeństwu ani miłości, ale może przynieść „prezent kosmiczny" w postaci duchowego oświecenia. Niezależność.

pozytywnie: nowe pomysły, głębokie rozumienie życia i drugiego człowieka. Doskonalenie się. Nieoczekiwany sukces. Ewolucja duchowa.

negatywnie: samotność. Kłopoty materialne i zdrowotne. Depresja. Na każdym kroku przeszkody.

 

I Punkt Zwrotny: sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące, ale zamknięte w sobie. Nauka samodzielności. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów, nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. Trudny okres dojrzewania. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie.

II lub III Punkt Zwrotny: zmiany wewnętrzne, nowy sposób widzenia i rozumienia świata. Potrzeba autonomii i zrealizowania się w wybranej dziedzinie. Pragnienie zdobywania wiedzy. Zmiana zainteresowań. Zerwanie ze starym sposobem życia lub zakończenie jakiegoś związku uczuciowego, przyjaźni. Czasem problemy zdrowotne lub materialne. Małżeństwo należy zawierać z dużą ostrożnością, natomiast bardzo korzystne są podróże.

IV Punkt Zwrotny: skłonność do spokojnego życia, potrzeba odosobnienia, by studiować uczone dzieła. Życie blisko przyrody. Konieczne jest minimum niezależności. Możliwość problemów zdrowotnych i finansowych, jeśli wibrujemy negatywnie.

 

PUNKT ZWROTNY 8

spełnienie materialne, moc realizacji

Znaczenie ogólne: należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją, rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. Okres sprzyjający aktywności, władzy, sukcesowi, sprawom finansowym, interesom. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych.

pozytywnie: sukces i ekspansja. Prestiż, awans. Pieniądze i władza.

negatywnie: problemy finansowe. Klęska, upadek. Proces. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. Możliwe wypadki, operacje.

 

I Punkt Zwrotny: od dziecka jesteśmy konfrontowani z wartością pieniądza — albo poprzez bogactwo, albo poprzez biedę. Uczymy się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynamy sprawdzać się w działaniu. Istotne są w tym czasie relacje z ojcem. Skłonność do ryzyka. Wypadki.

II lub III Punkt Zwrotny: zapowiedź błyskotliwej kariery, aktywność, podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. Trzeba być ostrożnym z podejmowaniem zobowiązań i angażowaniem się w spółki. Uczyć się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji. Zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym.

IV Punkt Zwrotny: życie aktywne, spełnienie ambicji, władza, autorytet. Przeżycia mistyczne i objawienia wewnętrzne. Jeśli odpowiednie lekcje nie zostaną ;odrobione", mogą nastąpić straty materialne i problemy ze zdrowiem (operacje, zabiegi, wypadki).

 

PUNKT ZWROTNY 9

uniwersalność, ewolucja

Znaczenie ogólne: trzeba otworzyć się na świat i na innych, bezwarunkowo, bez granic. Egoizm lub brak tolerancji stanie się przyczyną niepowodzeń. Czas spełnienia, zwieńczenia. Zakończenie podróży lub okresu spędzonego poza granicami swego kraju. Wibracja, która prowadzi w kierunku drugiego człowieka i która może także przynieść popularność.

pozytywnie: sukces, uznanie, społeczny prestiż, sława. Kontakty z zagranicą. Podróże. Wymiana myśli.

negatywnie: konieczność poświęcenia. Rozczarowania uczuciowe. Straty uczuciowe lub materialne. Brak równowagi psychicznej.

 

I Punkt Zwrotny: przyspieszone dojrzewanie wewnętrzne wywołane okolicznościami życia. Trzeba znosić cierpliwie otaczającą nas rzeczywistość, osoby, konflikty i rozstania, akceptować zmiany okoliczności życia lub miejsca zamieszkania (ewentualnie kraju). Potrzeba ucieczki. Czasem pojawienie się powołania, którego realizacja jest utrudniona przez warunki zewnętrzne. Możliwe, że dziecko ma do dokończenia coś z poprzedniego życia, coś, czego nie zdążyło dokonać. Koniec wpływów tego P. Z. będzie emocjonalnie trudnym przeżyciem. Związek uczuciowy, który skończy się klęską i rozczarowaniem.

II lub III Punkt Zwrotny: życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich, często międzynarodowych. Interesujące doświadczenia, kontakty. Podróże i sukces publiczny. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne ; nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek.

IV Punkt Zwrotny: potrzeba podzielenia się z innymi swym doświadczeniem, praca w zespołach, stowarzyszeniach o celu charytatywnym. Podróże, pogłębianie wiedzy, ewolucja duchowa. Możliwa sława. Jeśli lekcje nie są nauczone ; samotność lub przymus obcowania z ludźmi, straty i poświęcenie.

 

PUNKT ZWROTNY 11

inspiracja, idealizm

Znaczenie ogólne: wzniosłe aspiracje. Nauka altruizmu, tolerancji, wglądu w drugiego człowieka. Należy unikać angażowania się w sprawy czysto finansowe.

pozytywnie: ambicja, sukces, poważanie. Zrealizowanie pewnego ideału. Porozumienie na planie subtelnym. Oryginalne projekty. Intuicja służąca celom praktycznym.

negatywnie: straty, ruina. Rozstania nagłe i trudne. Czasami nierealne plany. Fanatyzm.

 

I Punkt Zwrotny: zwykle realizuje się jako wibracja 2. Może być nasycony większym napięciem i możliwością konfliktów.

II lub III Punkt Zwrotny: ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej, często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. Jeśli wibrujemy negatywnie — straty są bardzo poważne, rozstania bardzo bolesne, służące ewolucji wewnętrznej, dojrzewaniu wiedzy.

IV Punkt Zwrotny: znacząca wibracja w wielkich karierach, także artystycznych. Kontynuacja realizacji jakiegoś dzieła. Sława i poważanie. Poważne ryzyko w każdej dziedzinie jeśli wibrujemy negatywnie. Na ogół ten P. Z. należy interpretować zgodnie z symboliką liczby 2.

 

PUNKT ZWROTNY 22

wszechwładza, spełnienie

Znaczenie ogólne: praca i aktywność. Nie pracujemy już wyłącznie dla siebie lub dla swych bliskich, lecz dla świata, dla ludzkości, z pobudek humanitarnych. Czasem — geniusz.

pozytywnie: niezwykła kreatywność, ambitne plany, nieprzeciętna kariera. Stwarzanie bazy dla przyszłych pokoleń. Sława.

negatywnie: najbardziej negatywnie obciążona liczba z „czwórek". Ogromne trudności, niemożliwość realizacji swych ideałów. W ekstremalnym przypadku — całkowicie zrujnowane życie, nieregularna praca.

 

I Punkt Zwrotny: interpretowany jest jako 4.

II lub III Punkt Zwrotny: błyskotliwa kariera zawodowa (czasem niespodziewana). Wysokie stanowisko lub twórczość w niepospolitej dziedzinie. Negatywnie: upadek równie szybki, jak wznoszenie się.

Ten okres zwykle bywa przeżywany na poziomie wibracji 4. Do osiągnięcia wibracji 22 konieczny jest rzadko spotykany potencjał umożliwiający realizację tej energii na planie fizycznym.

IV Punkt Zwrotny: Z. niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. Niekiedy sława. Praca nie pozostawia zbyt dużo czasu na życie prywatne. Zwykle należy go interpretować zgodnie z symboliką liczby 4.

 

źródło: książka N.Czarmińskiej

 • Lubię! 2
 • Dziękuję! 2
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 6 months later...

Jak obliczyć punkty zwrotne ? :)

"Gdy czegoś gorąco pragniesz cały Wszechświat działa potajemnie by udało Ci się to osiągnąć"

P.C.

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 years later...

Mam pytanie 

jesli moja data urodzin to 06.07.1992

to pierwszy pkt 

07+07=14  1+4=5 5/14 ?

 

i tutaj tez redukować? 

A jeśli zredukuje to punkt trzeci wtedy  

5/14+1/10? Hmm 

 

Z góry dziękuje za odpowiedz 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Madzzienka napisał:

Mam pytanie 

jesli moja data urodzin to 06.07.1992

to pierwszy pkt 

07+07=14  1+4=5 5/14 ?

 

i tutaj tez redukować? 

A jeśli zredukuje to punkt trzeci wtedy  

5/14+1/10? Hmm 

 

Z góry dziękuje za odpowiedz 

1. miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = I Punkt Zwrotny

7+7=14 1+4=5

Zapis 5/14

2. dzień urodzenia + rok urodzenia = II Punkt Zwrotny

7+1992=1999 1+9+9+9=28 2+8=10 1+0=1

Zapis 1/10,28

3. I Punkt Zwrotny + II Punkt Zwrotny. = III Punkt Zwrotny

5/14+1/10,28= 6/15(14+1;5+10),24(14+10),33(28+5) ,42(14+28)

4. miesiąc urodzenia + rok urodzenia = IV Punkt Zwrotny

7+1992=1999 1+9+9+9=28 2+8=10 1+0=1

Zapis 1/10,28

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, Ismena napisał:

1. miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = I Punkt Zwrotny

7+7=14 1+4=5

Zapis 5/14

2. dzień urodzenia + rok urodzenia = II Punkt Zwrotny

7+1992=1999 1+9+9+9=28 2+8=10 1+0=1

Zapis 1/10,28

3. I Punkt Zwrotny + II Punkt Zwrotny. = III Punkt Zwrotny

5/14+1/10,28= 6/15(14+1;5+10),24(14+10),33(28+5) ,42(14+28)

4. miesiąc urodzenia + rok urodzenia = IV Punkt Zwrotny

7+1992=1999 1+9+9+9=28 2+8=10 1+0=1

Zapis 1/10,28

 bardzo dziękuje za szybka odpowiedz 😘

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 months later...

Pytanie czy jak kiepsko zaczął mi się punkt zwrotny można to zmienić czy trzeba czekać do następnego ? <niepewny>

 • Haha 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, OkoSaurona napisał:

Pytanie czy jak kiepsko zaczął mi się punkt zwrotny można to zmienić czy trzeba czekać do następnego ? <niepewny>

Punkt zwrotny to punkt zwrotny... Nie zmienisz wyzwań mierze się z nimi... A jaka to data urodzenia tylko proszę mi nie skracac liczby  drogi zycia... To tak jak wyzwania w piramidzie masz je i już.... A zobacz sobie w którym roku osobistym jesteś... 

Czyli dzien+ miesiąc i rok ale ten od twoich urodzin, jeśli jeszcze nie miałeś to wpisz 2018... A nie 2019.... 

 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dnia 2.08.2014 o 01:25, Suhaila napisał:

pozytywnie: przyjaźnie, związki i udane małżeństwo.

negatywnie: rozwód, oszustwo, zdrada, brak pracy.

Ogólnie chodzi mi czy obecne negatywne mogą się zmienić w pozytywne jeżeli przerobię lekcje, 1 osobisty i 3 ogólny, Niby spoko okres a jednak słabo coś idzie do przodu <obłęd>

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, OkoSaurona napisał:

Ogólnie chodzi mi czy obecne negatywne mogą się zmienić w pozytywne jeżeli przerobię lekcje, 1 osobisty i 3 ogólny, Niby spoko okres a jednak słabo coś idzie do przodu <obłęd>

Mogą się zmienić, jak przepracujesz :)

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 9 months later...
 • 1 month later...

Witam,

odkopię temat 😀

Data urodzenia 13.02.1974

Pierwsze pytanie wychodzą mi

 

I punkt 6/15

II punkt 7/25

Utknąłem na III

6/15+7/25 = 13

1+3 = 4/?

Co z dodatkowymi cyframi:

- Mam je też zredukować?

- Dodać je do siebie i wynik zredukować?

- Podawać je według wzoru i przepisać je bez redukcji. A tylko główną cyfrę zredukować.

 

 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, superol napisał:

Witam,

odkopię temat 😀

Data urodzenia 13.02.1974

Pierwsze pytanie wychodzą mi

 

I punkt 6/15

II punkt 7/25

Utknąłem na III

6/15+7/25 = 13

1+3 = 4/?

Co z dodatkowymi cyframi:

- Mam je też zredukować?

- Dodać je do siebie i wynik zredukować?

- Podawać je według wzoru i przepisać je bez redukcji. A tylko główną cyfrę zredukować.

 

 

 

pierwszy pkt zwrotny u Ciebie to 6, drugi to 7, trzeci to 4, a czwarty to 5 :) u góry masz link do kalkulatora

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za pomoc :-D.

Z kalkulatora już korzystałem. Chodzi mi o zrozumienie zasad. Co mam zrobić z liczbami dodatkowymi, wyrzucić je 🤔. Jeżeli tak, to po co je wyliczać...

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wyrzucasz, to są doprecyzowania, 1PZ 6, która może być po prostu 6 (dla urodzonych przykładowo 5 stycznia), u kogoś innego może być 6 z 24,33 i 42, poczytaj tu na forum jest o podliczbach, 15 zapewne różni się od pozostałych 6 -tek <ok>

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dnia 12.04.2020 o 14:18, superol napisał:

13.02.1974

 

            4/13/31/22/40/49

    6/15        7/25/16/34

2         4/13        3/21/1974

 

no jest tego trochę :)

ciekawe, że osoby urodzone w 2000 i dalej nie mają tyle podliczb

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, 
Natknęłam się na tę stronę, szukając informacji o piramidzie numerologicznej (proszę o wyrozumiałość, bo nie miałam wcześniej styczności z tym tematem).
Pierwsza sprawa, że nie widzę tutaj nigdzie linka do kalkulatora, o którym niektórzy tu wspominają.
Kolejna, to jak interpretować wibrację 0?
Urodziłam się 06.06.1995 i we wszystkich czarnych szczytach wychodzi mi 0. Co to oznacza?
 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 month later...

Proszę o pomoc, bo tutaj naprawdę idzie się pogubić....

Moja data urodzenia 30,09,1986

 

I P.Z. = 9+30= 9+3+0= 12 1+2 = 3 do 27 r.ż

II P.Z. = 30+1986= 3+0+1+9+8+6= 3+24=27= 9 do 36 r.ż 

III P.Z. = 3+9= 12=1+2= 3 do 45 r.ż 

IV P.Z. = 9+1986= 9+24= 33= 3+3=6 do 54 r.ż.

 

Czy dobrze to obliczyłam ?

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dnia 14.05.2020 o 20:24, Ona28 napisał:

Proszę o pomoc, bo tutaj naprawdę idzie się pogubić....

Moja data urodzenia 30,09,1986

 

I P.Z. = 9+30= 9+3+0= 12 1+2 = 3 do 27 r.ż

II P.Z. = 30+1986= 3+0+1+9+8+6= 3+24=27= 9 do 36 r.ż 

III P.Z. = 3+9= 12=1+2= 3 do 45 r.ż 

IV P.Z. = 9+1986= 9+24= 33= 3+3=6 do 54 r.ż.

 

Czy dobrze to obliczyłam ?

 

tak, dobrze to obliczyłaś :)

 • Dziękuję! 1
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 years later...

Data: 8.8.1990

Punkt Zwrotny - 8+8=16

II Punkt Zwrotny - 2+1990=  2/19

III Punkt Zwrotny - 8+2/19

8+2=10      8+19=27

1/10,27

IV Punkt Zwrotny - 6+1990= 6+19=24 

 

Czy dobrze policzyłem? :)

 

 

 

Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz zacząć pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Maksymalna ilość emotikon wynosi 75.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

 Share

×
×
 • Utwórz nowe...